25.10.2012 Views

Yamaha Audio i Video - Audio Klan

Yamaha Audio i Video - Audio Klan

Yamaha Audio i Video - Audio Klan

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wyraźny. Pełny. Głęboki. Czysty.

Całkowita fascynacja.

Yamaha Audio i Video

2009/2010


Muzyka porusza i wyzwala emocje. Lubimy ją, tęsknimy za nią i jesteśmy

jej poddani. Jej energia może przyczynić się do postępu technologicznego

i wzbogacić nasze życie.

W tych ponad 120 latach od utworzenia firmy Yamaha rozwijaliśmy się dzięki

naszej niezłomnej fascynacji muzyką ciągle dalej. Poszukujemy ciągle nowych

dróg do polepszenia dźwięku i tym samym jego przeżycia. Yamaha Audio

i Video: Powered by music.


Komponenty kina domowego 4

• Wzmacniacze AV / odbiorniki AV

• Odtwarzacze Blu-ray Disc / odtwarzacze DVD

Systemy Front Surround 16

• Digital Sound Projector

• Surround Sound TV

• Meble do Digital Sound Projector

• Zestawy kina domowego

Systemy Desktop Audio

i systemy mikrokomponentów 4

• Systemy Desktop Audio / słuchawki

• Kieszonkowe stacje dokujące do odtwarzaczy

• Systemy mikrokomponentów

• Systemy mikrokomponentów (PianoCraft)

• Systemy minikomponentów

Komponenty HiFi

i głośniki HiFi 36

• Zintegrowane wzmacniacze / odtwarzacze CD / tunery /

zmieniarki CD / odbiorniki stereo

• Głośniki / subwoofery

Zestawy kina domowego i HiFi 46

3


4

Komponenty kina domowego

Tak samo jak w prawdziwym kinie... tylko lepiej.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii CINEMA DSP i innych rozwiązań, komponenty

kina domowego Yamaha oferują pola dźwięku i jakość dźwięku, dokładnie odpowiadające

intencji operatora dźwięku / inżyniera dźwięku, które są lepsze niż to co można usłyszeć

w kinie.


6

CINEMA DSP

CINEMA DSP: Oryginał – i nadal najlepsza technologia Surround Sound

Od więcej niż dwu dziesięcioleci Yamaha gra, jeśli

chodzi o dźwięk kina domowego, w pierwszej lidze.

Podczas rozwoju mającego swój początek przy HiFi

DSP, który w końcu doprowadził do CINEMA DSP,

opierające się na Tri-Field-, Quad-Field i teraz na HD 3

(HD Cubic), firmie Yamaha udało się, z koncepcji

Surround Sound rozwinąć rodzaj wirtualnej rzeczywistości,

przynoszącej dźwięk przedstawień muzycznych

i filmów w tak autentyczny sposób do Twojego

pokoju mieszkalnego, że żaden inny system nie jest

w stanie tego zaoferować. I będziesz w stanie to

docenić, podczas odpoczynku przy swojej ulubionej

muzyce albo jeżeli będziesz się cieszyć magicznym

światem filmu przygodowego, fantastycznego albo

romantycznego, i będziesz wszystko dokładnie tak

przeżywać jak to sobie twórcy tego wyobrażali.

Yamaha stosuje autentyczne dane pola dźwięku

»DSP« w CINEMA DSP nie jest to jak u wielu innych

producentów Digital Signal Processing (cyfrowe przetwarzanie

sygnałów), lecz Digital Sound Field

Processing (cyfrowe przetwarzanie pól akustycznych),

co jest dużą różnicą. CINEMA DSP opiera się na technologii

opracowanej przez firmę Yamaha w 1986 r.,

aby dokładnie »naśladować« pola akustyczne sławnych

hal koncertowych, klubów jazzowych, kościołów

i innych pomieszczeń. Programy filmowe wykorzystują

także dane specjalnych wielkich sal do przedstawień

i naturalnie wiedzę doświadczonych techników

dźwięku. Wielka ilość przy tym zebranych danych

akustycznych zostanie zapisana i przetworzona na

naszych własnych równie sprawnych, jak i technicznie

znakomicie wykończonych, zespołach komputerowych.

Direct Sound

Signal Moc sygnału Strength (poziom) (Level)

Dźwięk bezpośredni

Reflections Odbijanie

Early Wczesne Reflections odbijanie

50—80 50 – 80 msec. ms

Late Późne Reverberations odbijanie

Time Czas (msec.) (ms)

Wirtualny podział źródeł dźwięku poprzez programowane dane

dźwięku plastycznego

Wirtualne źródła dźwięku (później pogłos) przedstawione są jako słupki

od koloru niebieskiego do koloru białego. Wykres kołowy przedstawia

stopień odbijania.

Tak można bardzo precyzyjnie reprodukować wszystkie

bezpośrednie i odbite dźwięki hali koncertowej

albo kina. Dochodzi do powstania bardzo dokładnych

pól akustycznych, które Cię bezpośrednio »przeniosą«

na miejsce zdarzenia albo do sceny filmu – i to lepiej

niż w przypadku każdego innego systemu. Trend

zmierza aktualnie w kierunku od kanału Surround

Sound 5.1- do kanału 7.1, CINEMA DSP umożliwia

jednak już od dłuższego czasu uzupełnienie dźwięku

z obydwu przednich głośników dwoma dodatkowymi

»pionowymi« czynnymi kanałami albo korzystanie

z aż do jedenastu kanałów dźwięku. Ale obojętnie,

czy preferujesz kanały 5.1 albo chcesz jeszcze

więcej, Yamaha CINEMA DSP była dla prawdziwego

doświadczenia kina domowego już zawsze najlepszą

wskazówką – i jest nią nadal.

Pośrodku: pozycja słuchania

Wczesne odbijanie

Późne odbijanie

Dźwięk

— bezpośredni


—————

Mikrofon czteropunktowy

w bliskim

sąsiedztwie.


Programy CINEMA DSP: Dlaczego tak dużo?

Zadajesz sobie może pytanie, czy naprawdę tyle różnych

programów Surround Sound jest potrzebnych. Czy

będziesz ze wszystkich korzystać? Czy słyszysz różnice?

Nasza odpowiedź brzmi, że powinieneś z nich skorzystać,

ponieważ będzie się Tobie podobało, tym eksperymentować,

i tak, różnice możesz na pewno słyszeć.

Może nie rozpoznasz różnicy przy każdej nucie albo

wierszu dialogu, ale przy scenach kluczowych filmu

fantastycznego z wielkim budżetem będziesz się cieszyć

podczas programu spektaklu po prostu szczególnie pełnym

i obszernym dźwiękiem. Jeżeli się więc naprawdę

interesujesz muzyką i filmami, i to zainteresowanie

jeszcze chcesz powiększyć, wtedy bardzo szybko docenisz

tych wielu różnych programów.

Pole dźwięku na przodzie

Efekt

Pole dźwięku

Surround lewa

strona

Muzyka

Pole dźwięku

z tyłu

The Bottom Line Standard Spectacle Sci-Fi Adventure Drama

Mono Movie Sports Music Video Recital/Opera Disco Action Game

Dialog

Programy CINEMA DSP (DSP-Z11)

CLASSICAL1

CLASSICAL

Hall in Munich A

Hall in Munich B

Hall in Frankfurt

Hall in Stuttgart

Hall in Vienna

Hall in Amsterdam

Hall in USA A

Hall in USA B

Chamber

Church in Tokio

Church in Freiburg

Church in Royaumont

LIVE/CLUB

STEREO

Village Gate

Village Vanguard

The Bottom Line

Cellar Club

The Roxy Theatre

Warehouse Loft

Arena

11-channel stereo

ENTERTAIN-

MENT

MOVIE (FILM)

Sports

Music Video

Recital/Opera

Pavilion

Disco

Action Game

Roleplaying Game

Standard

Spectacle

Sci-Fi

Adventure

Drama

Mono Movie

Pole dźwięku

Surround prawa

strona


Najważniejsze funkcje

Prosta obsługa, świetny dźwięk

Komponenty Yamaha słyną z wprowadzenia innowacyjnych funkcji. Zanim

jednak taką funkcję wprowadzimy, zostanie ona poddana szczegółowym

badaniom. Ponieważ nie chcemy nasze produkty przeładowywać niepotrzebnymi

funkcjami, ale zaoferować Tobie tylko te, które naprawdę ułatwiają

obsługę i udoskonalają jakość dźwięku. Poniżej znajdziesz krótki opis funkcji

i cech powodujących, że Twój system firmy Yamaha jest taki atrakcyjny.

Udany wynik zaangażowania firmy Yamaha dla jak najlepszej jakości dźwięku i obrazu,

ze wszystkich cyfrowych źródeł programowych, znajduje swój wyraz w koncepcji Digital

ToP-ART. Skrupulatne usytuowanie najnowocześniejszych technik, elementów i połączeń

zapewnia krótki przebieg sygnałów, izolacja najważniejszych stref zapobiega powstaniu

zakłóceń.

Pure Direct oznacza, że sygnały audio omijają wszystkie niepotrzebne połączenia i zamiast

tego docierają drogą bezpośrednią od wejścia do wyjścia. Dodatkowo dochodzi nawet do

wyłączenia wyświetlacza, co w sumie powoduje, że nie dochodzi do zakłóceń sygnałów

wskutek zakłóceń od napromieniowania.

Odbiorniki Yamaha posiadają pełny, dynamiczny dźwięk dookolny, który odtwarzacze

Blu-ray Disc poprzez dekodowanie obydwu bezstratnych formatów HD Audio, Dolby

Digital TrueHD i DTS-HD Master Audio, mogą emitować. Te dwa odtwarzacze poradzą

sobie oczywiście również z formatami ze stratami, Dolby Digital Plus i DTS-HD High

Resolution Audio.

Dzięki HDMI komponent AV może poprzez jeden kabel odbierać i emitować cyfrowe

sygnały wideo i audio najwyższej jakości. Skalowanie w górę oznacza, że komponent AV

może sygnały wideo niskiej jakości »udoskonalić« do 1080p (Full HD). Podczas konwersji

w górę komponent AV przekształca analogowe sygnały wejściowe z jednego z wejść

Composite-, S-Video- albo Component w HDMI.

W pamięci systemu możesz zapisać kombinację faworyzowanych ustawień

systemowych dla określonych źródeł programowych albo określonej zawartości

i w razie potrzeby w każdej chwili przywołać. W ten sposób Twoje urządzenie

jest dla każdego źródła natychmiast optymalnie nastawione.

Aby odtworzyć każde dowolne źródło trzeba przy większej części komponentów AV

wykonać szereg kilku operacji. Musisz włączyć główne urządzenie, włączyć urządzenie

źródła programu, wybrać źródło i tryb Surround i następnie nacisnąć na Play. Inaczej

dzieje się w przypadku Yamaha SCENE – tu wystarczy przycisnąć tylko jeden klawisz.

Oba komponenty włączają się, zostaje wybrane optymalne nastawienie DSP i rozpoczyna

się odtwarzanie.

Sygnały Full HD Full Signals HD

Sygnały HD Signals HD

[Wejście [ HDMI Input HDMI] ]

1080p

720p

1080i

ED Sygnały Signals ED 480p/576p

SD Sygnały Signals SD 480i/576i

[Wyjście [ HDMI Output HDMI] ] [Wejście [ Analogue analogowe] Input ]

1080p

720p

1080i

480p/576p

480i/576i

DSP-Z11 Przyciski pamięci systemu na pilocie

Wejście

Tryb

Surround

DSP-Z11/DSP-Z Skalowanie w górę i w dół

1080p

720p

1080i

480p/576p

480i/576i

BD/DVD T V C D RADIO

HDMI1 AV1 AV3 TUNER

Straight Straight Straight

T

7-kanałowe

Enhanced


Technologia YPAO firmy Yamaha przejmuje za pomocą mikrofonu wysokiej jakości i sprawnego

parametrycznego equalizera automatycznie nastawienie dla jak najlepszego dźwięku w każdym

pomieszczeniu, niezależnie od faktycznego umiejscowienia głośników. Wpierw system bada

połączenia głośników i fazę każdego głośnika. Następnie przeprowadza się za pomocą dźwięków

kontrolnych, rejestrowanych przez mikrofon, analizę akustyki pomieszczenia, po czym

parametry nastawia się tak, aby osiągnąć jak najwyższą jakość dźwięku.

Za pomocą połączenia sieciowego oraz Windows Media Player 11

możesz odtwarzać na komputerze programy muzyczne (MP3, WMA,

WAV) oraz słuchać programy radia internetowego (MP3, WMA).

Na panelu obsługi znajduje się ponadto oczywiście przyłącze USB,

można również bez problemów za pomocą opcjonalnej stacji

dokującej YDS-11 podłączyć iPoda.

Dzięki adaptacyjnemu sterowaniu obszarami dynamicznymi (Dynamic Range Control) słyszysz

dźwięk z Twoich komponentów Yamaha przy każdym natężeniu dźwięku w maksymalnym

obszarze dynamicznym. Jest to przy słuchaniu z niskim natężeniem dźwięku, np. późno

wieczorem albo przez słuchawki, bardzo korzystne, ponieważ następuje nieprzerwane

dostosowanie odtwarzania.

Komponenty AV firmy Yamaha umożliwiają stworzenie odrębnych stref do słuchania, aby osoby

znajdujące się w różnych pomieszczeniach mogły w danym czasie słuchać swoją własną muzykę

względnie oglądać swój specjalny film. Istnieją np. wzmacniacze z możliwością przydzielenia dla

sterowania wieloma strefami i komponent strefy wyjścia wideo z możliwością przydzielenia

dla stworzenia drugiego pierwszorzędnego kina domowego. Do dyspozycji jest zarówno interfejs

RS-232C, jak i wejścia/wyjścia dla sygnałów pilota zdalnej obsługi oraz wyjścia przerzutnika

(+12 V) nadające się do oprogramowania.

BD-LIVE jest najnowocześniejszym z formatów Blu-ray Disc. Jeżeli korzystasz z łącza

sieciowego dla połączenia z internetem, wtedy dysponujesz najbardziej aktualną ofertą

dla rozrywki i informacji. BONUSVIEW oznacza, że obok głównego obrazu wideo możesz

odtwarzać wtórny obraz wideo (w przypadku kompatybilnych płyt) albo także drugą

ścieżkę dźwiękową.

Yamaha Compressed Music Enhancer to funkcja do odtworzenia

brzmienia muzyki oryginalnej z cyfrowo skompresowanych formatów,

jak np. z MP3. Wzmacniacze/odbiorniki są w stanie do przetwarzania

sygnałów algorytmem DSP, aby w ten sposób udoskonalić

sygnały wszystkich kanałów. Rezultatem jest dokładniejsze

odtworzenie i większy zakres dźwięku.

Radio internetowe

USB/odtwarzacz muzyki

Pliki muzyczne na PC

RX-V3900

iPod

YDS-11

(Opcjonalna

stacja dokująca)

Strefa główna Strefa 2

Główne pomieszczenie Drugie pomieszczenie

Kino domowe przez słuchawki! Tryb

SILENT CINEMA umożliwia w spokoju

rozkoszowanie się muzyką albo filmami

dźwięku wielokanałowego, przy czym

dochodzi do optymalnej symulacji

Surround Sound również w przypadku

zwyczajnych słuchawek.


1

Wzmacniacze AV / Odbiorniki AV

Dostępny także w kolorze tytan.

DSP-Z7

Wzmacniacz AV

• 7 kanałów, każdy 200 W (maks.); 7 kanałów (7 x 140 W RMS)

• Złącza HDMI kompatybilne z sygnałem 1080p (5 wejść

[1 z przodu]/2 wyjścia [symultaniczne]) z Deep Color (30/36 bit),

x.v.Colour, częstotliwość odświeżania obrazu 120 Hz/24 Hz oraz

korekcja Auto Lip-Sync

• Skalowanie w górę analogowych sygnałów wizyjnych do

1080p Full HD poprzez HDMI

• Tryb CINEMA DSP 3D z 22 programami DSP

• Pure Direct

• Kompatybilny z iPod/Bluetooth®

• Graficzne menu ekranowe wyświetlające okładki albumów


DSP-Z11

Wzmacniacz AV

• 7 kanałów, każdy 240 W + 4 kanały, każdy 90 W (maks.)

• 11 kanałów (7 x 140 + 4 x 50 W RMS)

• Złącza HDMI kompatybilne z sygnałem 1080p (5 wejść

[1 z przodu]/ 2 wyjścia) z Deep Color (30/36 bit), x.v.Colour,

częstotliwość odświeżania obrazu 100/120 Hz i 1080p/24 Hz,

korekcja Auto Lip-Sync

• Skalowanie w górę sygnałów analogowych i sygnałów wizyjnych

HDMI do 1080p Full HD poprzez HDMI oraz skalowanie w dół do

480 p/576 p

• Pure Direct dla bezstratnie kompresowanych formatów audio

• CINEMA DSP HD 3 z 33 programami DSP

Tłumiony olejem, zasłonięty panel obsługi

Dostępny także w kolorze tytan.

Dostępny także w kolorze tytan.

• THX Ultra2 Plus z 7 programami THX

• Adaptive DRC (sterowanie obszarami dynamicznymi)

• Kompatybilny z iPodem

• Advanced YPAO Auto Setup

• Graficzne menu ekranowe (6 języków: angielski, niemiecki,

francuski, hiszpański, rosyjski i japoński)

• 10 systemowych miejsc pamięci dla strefy głównej i 4 systemowe

miejsca pamięci dla każdej ze stref

• Wielostronne sterowanie strefami (strefa 2/3/4) z trybami:

przedwzmacniacz, party, strefy mono itd.

Mikrofon do optymalizacji (z

lewej), uproszczone zdalne

sterowanie (pośrodku) oraz

uczące się zdalne sterowanie

z funkcją ustawień domyślnych

oraz z oświetleniem przycisków

aktywowanym pod

wpływem ruchu (po prawej)

RX-V3900

Odbiornik AV

• 7 kanałów, każdy 200 W (maks.); 7 kanałów (7 x 140 W RMS)

• Złącza HDMI kompatybilne z sygnałem 1080p (4 wejścia/2 wyjścia

[symultaniczne]) z Deep Color (30/36 bit), x.v.Colour, częstotliwość

odświeżania obrazu 120 Hz/24 Hz oraz korekcja Auto Lip-Sync

• Skalowanie w górę analogowych sygnałów wizyjnych do 1080p

Full HD poprzez HDMI

• Tryb CINEMA DSP 3D z 22 programami DSP

• Pure Direct

• Kompatybilny z iPod/Bluetooth®

• Graficzne menu ekranowe wyświetlające okładki albumów

11


1

Odbiorniki AV

Opcjonalny Universal-Dock dla iPoda

Dostępny także w kolorze tytan.

Opcjonalny Universal-Dock YDS-11 umożliwia podłączenie Twojego iPoda do

systemu kina domowego. Możesz słuchać swojej muzyki zapisanej na iPodzie,

oglądać zdjęcia z iPoda i poprzez system AV oglądać filmy na swoim monitorze.

Ponadto iPod może być obsługiwany za pomocą pilota zdalnego systemu AV

i poprzez menu ekranowe. Ładowanie iPoda przejmuje również urządzenie AV.

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 80 x 33,5 x 70 mm

RX-V1065

Odbiornik AV

• 7 kanałów, każdy 155 W (maks.); 7 kanałów (7 x 105 W, RMS)

• Złącza HDMI kompatybilne z sygnałem 1080p (4 wejścia/

1 wyjście) z Deep Color (30/36 bit), x.v.Colour, częstotliwość

odświeżania obrazu 120 Hz/24 Hz oraz korekcja Auto Lip-Sync

• Skalowanie w górę analogowych sygnałów wizyjnych do 1080p Full HD

• Tryb CINEMA DSP 3D z 17 programami DSP

• Pure Direct i dyskretna konfiguracja wzmacniacza

• Kompatybilny z iPod/Bluetooth®

• Funkcja HDMI CEC

• Graficzne menu ekranowe wyświetlające okładki albumów

YDS-11

Universal-Dock dla iPoda

iPod nie należy do zestawu.


Opcjonalny Bluetooth ® odbiornik audio

Odbiornik audio Bluetooth YBA-10 podłączony jest do wzmacniacza/

odbiornika i wspomaga również A2DP-Audiostreaming. Użytkownik

może zatem bezprzewodowo odbierać także muzykę z wyposażonych

w Bluetooth telefonów komórkowych, komputerów z systemem

Windows i komputerów MAC.

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 80 x 50 x 70 mm

RX-V2065

Odbiornik AV

• 7 kanałów, każdy 180 W (maks.); 7 kanałów (7 x 130 W, RMS)

• Złącza HDMI kompatybilne z sygnałem 1080p (5 wejść [1 z przodu]/2 wyjścia

[symultaniczne]) z Deep Color (30/36 bit), x.v.Colour, częstotliwość odświeżania

obrazu 120 Hz/24 Hz oraz korekcja Auto Lip-Sync

• Skalowanie w górę analogowych sygnałów wizyjnych do 1080p Full HD

poprzez HDMI

• Tryb CINEMA DSP 3D z 17 programami DSP

• Pure Direct i dyskretna konfiguracja wzmacniacza

• Kompatybilny z iPod/Bluetooth®

• Graficzne menu ekranowe wyświetlające okładki albumów

Dostępny także w kolorze tytan.

RX-V765

Odbiornik AV

Dostępny także w kolorze tytan.

• 7 kanałów, każdy 145 W (maks.); 7 kanałów (7 x 95 W, RMS)

• Złącza HDMI kompatybilne z sygnałem 1080p (4 wejścia/1

wyjście) z Deep Color (30/36 bit), x.v.Colour, częstotliwość

odświeżania obrazu 120 Hz/24 Hz oraz korekcja Auto Lip-Sync

• Skalowanie w górę analogowych sygnałów wizyjnych do 1080p Full HD

• Tryb CINEMA DSP 3D z 17 programami DSP

• Pure Direct i dyskretna konfiguracja wzmacniacza

• Kompatybilny z iPod/Bluetooth®

• Funkcja HDMI CEC

YBA-10

Bluetooth ® odbiornik audio

Model ten w niektórych regionach jest niedostępny.

13


14

Odbiorniki AV

RX-V565

Odbiornik AV

• 7 kanałów, każdy 105 W maks.;

7 kanałów (7 x 90 W, RMS)

• Złącza HDMI kompatybilne z sygnałem 1080p

(4 wejścia/1 wyjście)

• Skalowanie w górę analogowych sygnałów

wizyjnych do 1080p Full HD

• CINEMA DSP z 17 programami DSP

• Kompatybilny z iPod/Bluetooth®

• Menu na ekranie

Dostępny także w kolorze tytan.

RX-V465

Odbiornik AV

• 5 kanałów, każdy 120 W (maks.)

5 kanałów (105 W x 5, RMS)

• Złącza HDMI kompatybilne z sygnałem 1080p

(4 wejścia/1 wyjście)

• CINEMA DSP z 17 programami DSP

• Kompatybilny z iPod/Bluetooth®

• Adaptive DRC

RX-V365

Odbiornik AV

• 5 kanałów, każdy 105 W (maks.)

5 kanałów (100 W x 5, RMS)

• Przełączenie HDMI kompatybilne z sygnałem 1080p

(2 wejścia/1 wyjście)

• Obsługuje przekierowanie Deep Color (30/36 bit)

i przekierowanie x.v.Colour

• CINEMA DSP z 8 programami DSP

Dostępny także w kolorze tytan. Dostępny także w kolorze tytan i w kolorze srebrnym.


Odtwarzacze Blu-ray Disc / odtwarzacze DVD

BD-S1065

Odtwarzacz Blu-ray Disc

• Przetwarzanie sygnałów formatów HD Audio

• Obsługuje BD-LIVE i BONUSVIEW

• 192 kHz/24-bitowy przetwornik Audio-D/A

• Wyjście wideo HDMI kompatybilne z 1080p/24 Hz

• Kompatybilny z x.v.Colour i Deep Color

• Odtwarzanie DVD 1080p, zdjęć i osobistych danych

wideo

• Funkcja HDMI CEC

Dostępny także w kolorze tytan.

BD-S1900

Odtwarzacz Blu-ray Disc

• Przetwarzanie sygnałów formatów HD Audio

• Obsługuje BD-LIVE i BONUSVIEW

• 192 kHz/24-bitowy przetwornik Audio-D/A

• Wyjście wideo HDMI kompatybilne z 1080p/24 Hz

• Pure Direct

• Kompatybilny z x.v.Colour i Deep Color

• Funkcja HDMI CEC

• Interfejs RS-232C dla dokładnie dostosowanych

instalacji

• Wejścia i wyjścia podczerwieni

Dostępny także w kolorze tytan.

DVD-S663 dostępny jest również z białym wyświetlaczem fluorescencyjnym

(poniżej) pasującym do odbiorników Yamaha.

DVD-S663

Odtwarzacz DVD

• Wyjście wideo HDMI kompatybilne z 1080p

• Produkt z oficjalnym certyfikatem DivX® Ultra

• Odtwarzanie wszystkich wersji wideo DivXi® (także

DivX® 6) i udoskonalone wyprowadzanie plików

medialnych DivX® i medialnego formatu DivX®

• Jednoczesny odbiór muzyki MP3 i obrazów JPEG

• Odtwarzanie MP3, WMA, WMV, DivX® i JPEG

Dostępny także w kolorze tytan i w kolorze srebrnym.

1


16

Systemy Front Surround

Bez czarów – Yamaha.

Yamaha był pierwszym producentem, który z Digital Sound Projector mógł zaoferować autentyczny

dźwięk dookolny poprzez system Front Surround. Od samego początku do dziś rozwijaliśmy tę

technologię ciągle dalej. W międzyczasie istnieje mnóstwo modeli do wyboru – proszę słuchać, i dać

się zafascynować!


1

Digital Sound Projector

Opcjonalne akcesoria dla »plusu« odnośnie komfortu YIT-W10

Bezprzewodowa stacja

dokująca dla iPoda

Pełna rozkosz z kanałem 7.1 HD-Audio

Te dwa projektory Digital Sound gwarantują, że możesz w pełni

rozkoszować się jak najlepszym kanałem 7.1 Surround Sound Twojego

odtwarzacza Blu-ray Disc i wszystkich innych cyfrowych źródeł

programowych. Urządzenia dekodują dwa bezstratne formaty HD Audio,

Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio, tak samo jak obydwa formaty

Dolby Digital Plus i DTS HD High Resolution.

Przód, prawa strona

Center

Surround z tyłu, prawa strona

Surroundprawastrona

Surround z tyłu, lewa strona

Przód, lewa strona

Surround lewa strona


SWK-W10

Bezprzewodowy element

dla subwoofera

Model ten nie jest dostępny we wszystkich regionach.

CINEMA DSP stwarza złożone pola akustyczne na podstawie wzorów

akustycznych, opierających się na ogromnej bazie danych realnych

imprez muzycznych i filmowych oraz na wiedzy techników dźwięku

filmów fabularnych. Wskutek tego doświadczasz tego dźwięku tak, jak

gdybyś sam się znajdował pośrodku zdarzeń filmu.

IntelliBeam wyznacza automatycznie optymalne kąty wiązki

dźwiękowej i nastawienia domyślne. Dochodzi przy tym zarówno

do perfekcyjnej kalibracji poziomu, jak i charakterystyki częstotliwościowej,

oddzielnie dla każdej wiązki dźwiękowej. W ciągu kilku

minut Twój pokój przeobraża się w ten sposób w akustycznie

idealne pomieszczenie odsłuchowe.

Już bez niespodziewanych szczytów natężenia dźwięku! Ta

wysoce pożądana funkcja gwarantuje przy zmianie różnych kanałów,

programów i źródeł programowych oraz przy wmiksowaniu

reklam zawsze jednakowy poziom natężenia dźwięku. Można tę

funkcję włączyć i wyłączyć.

YSP-5100

7.1 HD Digital Sound Projector

• Zawiera 40 szerokopasmowych podstaw, 2 głośniki niskotonowe i 2 głośniki

wysokotonowe z wzmacniaczami cyfrowymi (120 W moc całkowita: 40 x 2 W + 2 x 20 W)

• Przetwarzanie sygnałów formatów HD Audio

• Złącza HDMI kompatybilne z sygnałem 1080p (4 wejścia / 1 wyjście)

z Deep Color (30/36 bit), x.v.Colour, korekcja Auto Lip-Sync i funkcja CEC

• Urządzenie automatycznego dostosowania systemu »IntelliBeam«

• Różnorodne tryby odsłuchowe: 5 BeamPlus2, Stereo + 3 BeamPlus2, 5 Beam,

Stereo + 3 Beam, 3 Beam i Stereo.

• Konwersja wideo w górę, od wideo analogowego do wideo cyfrowego HDMI

• 11 programów DSP CINEMA: Trzy dla filmów, trzy dla muzyki i pięć dla rozrywki

• UniVolume

• Technologia AirWired dla opcjonalnych bezprzewodowych akcesoriów

• Adaptive DRC, Music Enhancer i Bass Extension

• Indywidualny sposób instalacji z wejściem IR, przekierowaniem IR,

Extended IR i interfejsem RS-232C

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 1 200 x 212 x 90 mm

YSP-4100

7.1 HD Digital Sound Projector

• Zawiera 40 szerokopasmowych podstaw i 2 głośniki niskotonowe

z wzmacniaczami cyfrowymi (120 W moc całkowita: 40 x 2 W + 2 x 20 W)

• Wyposażenie techniczne patrz YSP-5100

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 1 030 x 212 x 90 mm

SPM-K30

Zamocowanie ścienne dla

YSP-5100/YSP-4100/YSP-3000

Przekształcanie muzyki w cyfrowo skompresowany format,

taki jak MP3, ma ujemne skutki na charakterystykę częstotliwościową.

Funkcja ta przywraca stracone składniki –

Twoja muzyka brzmi więc znowu tak samo jak przed skompresowaniem.

Możesz swojego YSP-5100/YSP-4100 używać również

w połączeniu z iPodem i subwooferem, i nie trzeba Ci

do tego ani jednego kabla. Połączenie AirWired przesyła

sygnały bez kompresji i przyczynia się w ten sposób do

jak najlepszej jakości dźwięku.

Przy podłączeniu YSP-5100/YSP-4100 do telewizora kompatybilnego

z CEC, urządzenia jednocześnie włączają albo

wyłączją się, i możesz użyć pilota telewizora do regulowania

natężenia dźwięku. CEC zawiera również przy innych

komponentach nowe, dodatkowe funkcje.

Modele te nie są dostępne we wszystkich regionach.

1


Digital Sound Projector / Regały do Surround Sound TV

YSP-3000

Digital Sound Projector

• Wbudowany wzmacniacz cyfrowy

(moc całkowita 82 W: 21 x 2 W + 2 x 20 W)

• Interfejs HDMI (2 wejścia/1 wyjście:

kompatybilny z 1080p/24 Hz, 50 Hz i 60 Hz)

• Zintegrowany tuner FM (z RDS)

• 3 programy DSP CINEMA

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 800 x 155 x 152 mm

Dostępny również w kolorze srebrnym.

YRS-2000

Regał do Surround Sound TV

• Pasuje do płaskich telewizorów 60”

• Złącza HDMI kompatybilne z sygnałem 1080p

(2 wejścia/1 wyjście)

• Zintegrowany wzmacniacz cyfrowy:

Moc całkowita 112 W

• Wbudowany głośnik niskotonowy

Yamaha Advanced YST II jako aktywna konstrukcja

Down-Firing z portem liniowym

• Funkcja HDMI CEC

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 1 600 x 501 x 420 mm

YRS-1000

Regał do Surround Sound TV

• Pasuje do płaskich telewizorów 46”

• Wyposażenie techniczne jak YRS-2000

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 1 160 x 500 x 415 mm

Opcjonalne zamocowanie TV (do YRS-2000 i YRS-1000)

Z zamocowaniem TV YTS-V1100 można podstawy szafek

YRS przymocować do ściany, aby także szczególnie

wielkoformatowe telewizory można było bezpiecznie

ustawić. Wysokość można nastawiać trójstopniowo

w odstępach 10 cm.

Zamocowanie YTS-V1100 nadaje się do urządzeń

z przekątną do 47” i z ciężarem do 45 kg.

YSP-600

Digital Sound Projector

• Zintegrowany wzmacniacz cyfrowy

(moc całkowita 62 W: 16 x 2 W + 2 x 15 W)

• Kompatybilny z 1080p poprzez HDMI

(2 wejścia/1 wyjście), łącznie z odświeżaniem

obrazu 1080p/24Hz

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 610 x 120 x 220 mm

YTS-V1100

Opcjonalny uchwyt TV

Modele te w pewnych regionach są niedostępne.


Meble do Digital Sound Projector

YEF-ST810PF

do YSP-3000

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 970 x 550 x 330 mm

• Waga: 35,5 kg

Digital Sound Projector umożliwia Ci czerpać

przyjemność z 5.1-kanałowego dźwięku

surround emitowanego tylko przez jedno

urządzenie, bez konieczności korzystania

z dodatkowego wzmacniacza lub dodatkowych

głośników. Aby tę właściwość pod każdym

względem móc w pełni wykorzystać, firma

Yamaha opracowała specjalnie dostosowane

do tego meble. Wybierz po prostu dokładnie

ten system mebli, który optymalnie pasuje do

Twojego urządzenia Digital Sound Projector.

YEF-ST1010PF

do YSP-4000

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 1 200 x 550 x 400 mm

• Waga: 52,8 kg

YWF-ST101PF

do YSP-4000 i YSP-3000

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 1 100 x 470 x 500 mm

• Waga: 42 kg

1


Zestawy kina domowego

Opcjonalne akcesoria dla

»plusu« odnośnie

komfortu

Technologia AIR SURROUND XTREME

W przypadku konwencjonalnych systemów »Virtual Surround«

możesz pełny dźwięk usłyszeć w najlepszym razie z kierunku

trzech pozycji znajdujących się przed Tobą. W rzeczywistości

nie jest to prawdziwy efekt »Surround«. Przy AIR SURROUND

XTREME możesz naprawdę rozkoszować się dźwiękiem wokół

siebie – nawet tym z otoczenia leżącego za Tobą. Dialogi słyszysz

z kanału centralnego z bardzo czystym dźwiękiem, inne

dźwięki z przodu, specjalne składniki dźwięku z innych kanałów

na bokach i z tyłu, a w dodatku płynne przejścia pomiędzy

dźwiękami wokół siebie.

Modele te w pewnych regionach są niedostępne.

Opcjonalny Universal-Dock dla iPoda

Opcjonalny Universal-Dock YDS-11 podłącza Twojego iPoda do urządzenia

AV. Możesz słuchać swojej muzyki zapisanej na iPodzie, oglądać zdjęcia

i filmy z iPoda, możesz przeprowadzać ładowanie iPoda i sterować go

pilotem zdalnego sterowania.

Osiągnąć mogła to firma Yamaha poprzez rozwój

nowych technologii i algorytmów, wskutek których

autentyczny 5- i 7-kanałowy Surround-Sound jest możliwy.

Jedną z najważniejszych technologii do osiągnięcia

tego celu jest pierwsza na świecie 24 kHz HRTF (Head

Related Transfer Function). Umożliwia ona tworzenie

dodatkowych wirtualnych źródeł dźwięku z najwyższą

wyrazistością i bezpośredniością. Zakres dźwięku jest

szerszy, wyższy i uzyskuje dodatkową głębię, a jednocześnie

polepsza się możliwość lokalizacji dźwięku.

YHT-S1400

Zestaw kina domowego

YHT-S1400 zawiera system głośników frontowych (NS-BR300),

do subwoofera wbudowany wzmacniacz (SR-300)

i odtwarzacz Blu-ray Disc (BD-S1065).

• Przetwarzanie sygnałów formatów HD Audio

• Dalsze informacje do BD-S1065 znajdziesz na stronie 15.

YDS-11

Universal-Dock dla

iPoda

iPod nie należy do zestawu.


47 mm

550 mm – 695 mm

32 mm

Nóżki z regulacją szerokości i wysokości

Urządzenie możesz ustawić przed prawie każdym

telewizorem z przekątną obrazu pomiędzy 32“ i 50“,

niezależnie od kształtu i szerokości podstawy dla

telewizora. Nóżki można także całkowicie usunąć.

YHT-S300

Zestaw kina domowego

YHT-S300 zawiera system głośników frontowych (NS-B380)

i do subwoofera wbudowany wzmacniacz (SR-300)

• Ustawienie poziome albo pionowe (głośniki)

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 90 x 220 x 109 mm, (NS-B380)

Zestaw ten nie jest dostępny we wszystkich regionach.

Opcjonalny Bluetooth ® odbiornik audio

Odbiornik audio Bluetooth YBA-10 podłączony jest do wzmacniacza /

odbiornika i wspomaga również A2DP-Audiostreaming. Użytkownik może zatem

bezprzewodowo odbierać także muzykę z wyposażonych w Bluetooth telefonów

komórkowych, komputerów z systemem Windows i komputerów MAC.

Konwencjonalny Virtual Surround-Sound

Do subwoofera wbudowany odbiornik

Poprzez do odbiornika wbudowany subwoofer

możesz rozkoszować się pełną mocą

basów, bez konieczności kupna oddzielnego

głośnika niskotonowego.

Gdy dźwięk przekazywany jest ze źródła dźwięku do naszych uszu, automatycznie czujemy

skąd on dobiega, analizując i porównując następujące trzy czynniki: różnica czasu, różnica

głośności i różnica faz. Czynniki te zależą od kształtu i kierunku naszej głowy w stosunku do

źródła dźwięku. Funkcja matematyczna opisująca te czynniki nazywa się HRTF, a jej nazwa

pochodzi od słów Head Related Transfer Function (funkcja przekazywania w odniesieniu do

głowy).

Dzięki zastosowaniu HRTF można jednocześnie odtworzyć właściwości objętości i faz, które

występują w przypadku, gdy dźwięk pochodzi z kanału lewego, prawego, środkowego i kanału

Surround, aby dla każdego kanału stworzyć »wirtualne« źródła dźwięku, nawet przy zastoso-

Model ten nie jest dostępny we wszystkich regionach.

Konwencjonalny, wirtualny przedni -kanałowy surround

(po lewej) i Yamaha AIR SURROUND XTREME (po

waniu jedynie dwóch głośników. Dalsze informacje na temat technologii znajdziesz na naszej stronie internetowej:

http://www.yamaha.co.jp/english/product/av/products/dsp/dvx1 .html

prawej)

YHT-S400

Zestaw kina domowego

YHT-S400 zawiera system głośników frontowych (NS-BR300),

i do subwoofera wbudowany wzmacniacz (SR-300)

• 250 W moc całkowita (3 x 50 W + 100 W-Subwoofer)

• Na całym świecie najbardziej kompaktowa »listwa dźwięku«*

(wysokość tylko 50 mm)

• Nóżki z regulacją szerokości i wysokości

• Złącza HDMI kompatybilne z sygnałem 1080p (3 wejścia/1 wyjście)

• Ekskluzywny AIR SURROUND XTREME firmy Yamaha

• UniVolume

• Funkcja HDMI CEC

• Kompatybilny z iPod/Bluetooth®

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 800 x 50 x 70 mm (NS-BR300); 435 x 151 x 361 mm (SR-300)

* Wg w lipcu 2009 r. przez firmę Yamaha pobranych informacji.

YBA-10

Bluetooth ® odbiornik

audio

Ustawienie poziome albo pionowe

Głośniki możesz ustawić poziomo, jak

i pionowo – umieść je obok albo też

przed telewizorem.

3


4

Systemy Desktop Audio i systemy mikrokomponentów

Music in Living Colour

Szereg systemów Desktop Audio i systemów mikrokomponentów firmy Yamaha oferuje szeroki wachlarz

komfortowych możliwości, aby mieć większą satysfakcję przy użyciu iPoda – czołowe miejsca zajmują przy

tym wielokolorowe modele MCR-040 i MCR-140. Przy wyborze 10 kolorów możesz naprawdę całkiem

spokojnie iść z modą, a jednocześnie poprzez fantastyczny dźwięk również muzycznie zbierać punkty!


6

Systemy Desktop Audio / głośniki

TSX-W80

System Desktop Audio

Perfekcyjny dla sypialni, ale także znakomicie nadający

się do kuchni albo na taras, TSX-W ma osiągi i jakość

powodującą, że Twój iPod ożywia do pełnego życia.

• Kompatybilny z iPod / iPhone

• Technologia AirWired

• Ergonomiczne, intuicyjnie zrozumiałe sterowanie

»Touch Smart«

• Zintegrowany tuner FM

• Wielorakie opcje alarmowe i tryby timera

• Bardzo sprawna konstrukcja z 3 głośnikami

z SR-Bass-Wooferem

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 260 x 90 x 141 mm • Waga: 1,2 kg

• W przypadku TSX-W80 i TSX-70 iPod / iPhone nie należy do zestawu.

EPH-30

Słuchawki

Nie powinieneś się zadowolić typowym

dźwiękiem słuchawek należących do

zestawu. Rozkoszuj się wyższą jakością

dźwięku, który mogą Ci zaoferować

nowe słuchawki firmy Yamaha.

Nadajnik

Power Wł./Wył. on/off i and

volume Regulacjaup/down głośno/cicho. controllable.

Wireless Nadajnik Transmitter

• Subtelne, wyraźne stopniowanie dźwięku z pełnym

odtwarzaniem basów

• Dla optymalnego kształtu dopasowania z przyrządami

Pad w trzech rozmiarach

• 1,2 m asymetrycznego kabla z pozłoconą wtyczką 3,5 mm

• Waga: 3 g (bez kabli), 15 g (z kablami)

kolor kości słoniowej ciemnofioletowy

jasnoniebieski

•· Real−time Przekazywanie signal sygnału transmission w czasie rzeczywistym

•· Uncompressed Nieskompresowany high przekaz sound najwyższej quality transmission jakości

Ładowanie

Charging

TSX-W80 TSX-W80

czarny

Wireless

Transmitter Nadajnik


TSX-70

System Desktop Audio

Stylizacja dopasowana do nowoczesnego życia, ale z kaprysem

klasycznego stylu retro, TSX- gwarantuje wszędzie w domu

dźwięk prawdziwej jakości koncertowej.

• Kompatybilny z iPod / iPhone

• Zintegrowany iPod-Dock na górnej części

urządzenia

• Ergonomiczne, intuicyjnie zrozumiałe sterowanie

»Touch Smart«

• Zintegrowany tuner FM

• Wielorakie opcje alarmowe i tryby timera

• Bardzo sprawna konstrukcja z 3 głośnikami z SR-Bass-Wooferem

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 210 x 109 x 134 mm • Waga: 1,4 kg

biały

beżowy ciemnoniebieski

brązowy


Systemy Desktop Audio

TSX-130

System Desktop Audio

Rozkoszuj się muzyką ze wszystkich Twoich ulubionych

źródeł programowych, i to z tym atrakcyjnym

systemem audio “All In One”.

• Podłącz odtwarzacze i urządzenia USB przez port na

górnym panelu obsługi – i ciesz się Twoją muzyką

odtwarzanej z MP3 i WMA.

• Odtwarzacz CD i tuner FM z 30 miejscami pamięci nadajnika

• Komfortowy płaski górny panel obsługi z prawdziwego drewna

• Moc wyjściowa: 2 x 15 W

• Praktyczny pilot w kształcie karty

• Znakomita płaska konstrukcja nie zajmuje wiele miejsca –

możesz na nią odłożyć Twoje klucze, okulary lub też Twój

telefon komórkowy.

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 350 x 120 x 240 mm • Waga: 4 kg

TSX-120

System Desktop Audio

Twój iPod z lepszym i bardziej pełnym brzmieniem.

Odczuj większą przyjemność z radia UKF i przenośnych

odtwarzaczy audio.

• Minigniazdko na panelu obsługi do podłączenia

przenośnych odtwarzaczy audio

• 30 miejsc pamięci nadajnika FM

• Komfortowy płaski górny panel obsługi z prawdziwego drewna

• Moc wyjściowa: 2 x 15 W

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 350 x 120 x 240 mm

• Waga: 3,7 kg

• W przypadku TSX-130, TSX-120, PDX-50 i PDX-30 iPhone nie należy do zestawu.

biały

czarny

biały

czarny


Stacje dokujące do przenośnych odtwarzaczy

Bezprzewodowy

nadajnik i komora

ładowania

PDX-50

Stacja dokująca do przenośnych odtwarzaczy

Najlepszy sposób na czerpanie przyjemności z urządzeń

iPod/iPhone w domu – dźwięk najwyższej jakości, maksymalny

komfort.

• Przygotuj urządzenie iPod/iPhone i słuchaj jednocześnie muzyki

w innym miejscu dzięki mocnym głośnikom.

• Technologia AirWired oparta jest na bezstratnym przekazie

sygnałów (bez skompresowania) i oferuje dzięki temu jakość

dźwięku takiej samej jakości jak dźwięk przekazywany przez kabel.

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 350 x 128 x 125 mm • Waga: 1,7 kg

PDX-30

Stacja dokująca do przenośnych odtwarzaczy

Przenośna stacja dokująca dla fanów urządzeń iPod/iPhone, którzy

marzą o wyraźnie lepszej jakości dźwięku i mocniejszych, nasyconych

basach.

• Duża moc 2 x 15 W i dwa duże głośniki 8 cm z dynamicznym

odtwarzaniem basów zapewniają większą przyjemność przy

odtwarzaniu Twojej kolekcji muzycznej zgromadzonej w urządzeniu

iPod/iPhone.

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 350 x 109 x 125 mm

• Waga: 1,7 kg

Ładowanie

Nadajnik

Komora ładowania

Wł./Wył.

i Regulacja głośno/cicho.

Głośniki

Nadajnik

czarny szary różowy

czarny niebieski różowy

Głośniki

Kolor niebieski

• Przekazywanie sygnału w czasie rzeczywistym

• Nieskompresowany przekaz najwyższej jakości

Głośniki

szary

Modele te w pewnych regionach są niedostępne.


3

Systemy mikrokomponentów

MCR-040

System mikrokomponentów

[Odbiornik CD: CRX- 4 ]

• Zintegrowany iPod-Dock na górnej części

urządzenia

• Port USB do bezpośredniego odtwarzania plików

MP3 albo WMA z urządzeń USB

• Minigniazdko na panelu obsługi

• Odtwarzanie Audio CD, MP3 CD i WMA CD

Wybór z dziesięciu kolorów (MCR-040/MCR-140)

pomarańczowy

jasnoszary

• W przypadku MCR-040 i MCR-140 iPod nie należy do zestawu.

Technologia Advanced YST gwarantuje znakomitą moc basów

Advanced Yamaha Active Servo Technology (YST) jest jedną z decydujących

podstaw dla znakomitej sprawności głośników firmy Yamaha. Technika sprzyja

szczególnie systemom głośników o małych rozmiarach. Odtwarzacz CD i głośniki

gwarantują razem, korzystając ze sterownika z ujemną impedancją, dobre

odtwarzanie słabych sygnałów o małej częstotliwości. Prowadzą one poprzez

precyzyjnie zaplanowane obudowy głośników i perfekcyjne porty do mocnych

sygnałów wyjściowych. Wynikiem jest mocny, dokładnie zdefiniowany bas, który

zdaje się, że pochodzi z o wiele większego systemu głośników.

• Zintegrowany tuner FM (z RDS)

• Technologia VCCS (Vibration Control Cabinet Structure)

gwarantuje znakomite właściwości do tłumienia wibracji

• Moc wyjściowa: 2 x 15 W

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 180 x 120 x 309 mm • Waga: 3,6 kg

[Głośniki: NS-BP ]

• Technologia Advanced YST

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 122 x 118 x 287 mm • Waga: 1,4 kg/szt.

różowy

czerwony

iPod

pomarańczowy

USB

CD

jasnoniebieski

Zasada technologii Advanced YST II

Air Woofer (rezonator Helmholtza) bas z dużą amplitudą

obudowa

Port

nowy przetwornik z

ujemną impedancją

aktywny

wzmacniacz

sygnały

z techniką serwo

sygnały z małą amplitudą

odbiornik CD

Portable Przenośne urzą-

Audio dzenia Audio

Devices


MCR-140

System mikrokomponentów

Nadajnik

[Odbiornik CD: CRX-14 ]

• Technologia AirWired dla trybu bezprzewodowego

• Port USB do bezpośredniego odtwarzania plików

MP3 albo WMA z urządzeń USB

• Minigniazdko na panelu obsługi

• Odtwarzanie Audio CD, MP3 CD i WMA CD

• Zintegrowany tuner FM (z RDS)

Bezprzewodowy tryb iPoda i subwoofera

Technologia AirWired umożliwia rozkoszowanie się

Twoją muzyką z iPoda z dynamicznym dźwiękiem, i to

bezprzewodowo poprzez MCR-140. Korzystaj z iPoda

jako pilota do zdalnego sterowania w najprostszy sposób.

Poza tym MCR-140 umożliwia szczególnie łatwe

stworzenie jeszcze bardziej nasyconego basu, również

bezprzewodowo – po prostu poprzez dodanie subwoofera

z opcjonalnym bezprzewodowym elementem

dla subwoofera.

• Technologia VCCS (Vibration Control Cabinet Structure)

• Moc wyjściowa: 2 x 15 W

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 180 x 120 x 309 mm • Waga: 3,6 kg

[Głośniki: NS-BP ]

• Technologia Advanced YST

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 122 x 118 x 287 mm • Waga: 1,4 kg/szt.

biały ciemnoniebieski ciemnozielony ciemnoszary

iPod z nadajnikiem

Oryginalna bezprzewodowa

technologia firmy Yamaha

• Zdalne sterowanie przez iPod – automatyczne włączanie

i automatyczna regulacja głośności

• Nieskompresowany bezprzewodowy przekaz dźwięku (linearny PCM)

• Komunikacja w czasie rzeczywistym – synchronizacja audio i wideo

SWK-W10

Opcjonalny bezprzewodowy

element dla subwoofera

Modele te w pewnych regionach są niedostępne.

brązowy

biały

Ciesz się dźwiękiem iPoda i subwoofera – i to wszystko

bez kabli!

iPod z

nadajnikiem

opcjonalny bezprzewodowy

element dla subwoofera

(SWK-W10)

aktywny

subwoofer

• iPod ładuję się, jeżeli się go wraz z nadajnikiem włoży do komory odbiornika CD.

31


3

Systemy mikrokomponentów (PianoCraft)

MCR-840

System mikrokomponentów

[Odbiornik R- 4 ]

[odtwarzacz DVD DVD- 4 ]

• Wyjście HDMI kompatybilne z 1080p

• 192 kHz/24-bitowy przetwornik Audio-D/A

• Krótki przebieg sygnałów i części wysokiej jakości

• Port USB (urządzenie USB ładowane jest

również w trybie standby)

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 215 x 108 x 318 mm

• Waga: 2,8 kg

[Głośniki NS-BP3 ]

• Elegancki i przyjazny środowisku Yamaha Piano-Finish

• Technologia VCCS (Vibration Control Cabinet

Structure)

• Specjalne nóżki dla uniknięcia niepożądanej

wibracji

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 176 x 318 x 305 mm

• Waga: 4,3 kg/jedn.

• Odbiorniki i odtwarzacze serii R-840 są dostępne w kolorze czarnym i srebrnym. Głośniki serii NS-BP300 dostępne są w kolorze Piano Black i Piano White.

• W przypadku MCR-940, MCR-840 i MCR-640 iPod nie należy do zestawu.

Ekscelencja audio przechodzi sama siebie.

Urządzenia Yamaha PianoCraft cieszą się już, jeśli chodzi o audio i design,

bardzo dobrą opinią. Celem naszym jednak było dalsze podniesienie tego

standardu jakości dźwięku dla tych trzech systemów mikrokomponentów.

Aby to osiągnąć, skoncentrowaliśmy wybitne właściwości audio poszczególnych

naszych najlepszych komponentów w małych jednostkach systemu

mikrokomponentów. Mogliśmy przy tym wiernie pozostać na naszej drodze

i dalej oferować dźwięk, przy którym dochodzi do zgodnego z oryginałem

odtwarzania naturalnego wyrazu instrumentów muzycznych i głosów.

Analogowe wzmacniacze najwyższej klasy

R-840 jest analogowym wzmacniaczem o nadzwyczajnie

dużej mocy, tradycjonalnie reprezentujący wysoką analogową

jakość dźwięku firmy Yamaha. Najważniejsze części

są duże, a pomimo tego dyskretne. Poprzez optymalizację

okablowania oraz umiejscowienie zasilacza i innych elementów

osiągnięto wybitny odstęp od poziomu szumów.

Duży element chłodzący z wytłaczanego aluminium optymalnie

odprowadza ciepło, aby zachować dużą moc przez

długi okres.

Karta wzmacniacza mocy z

elementem chłodzącym z

wytłaczanego aluminium


MCR-940

System mikrokomponentów

[Odbiornik R- 4 ]

• Duża moc wyjściowa 2 x 65 W

• Dyskretnie skonstruowany wzmacniacz, nowe

elektroniczne sterowanie natężenia dźwięku

• Pure Direct

• 30 miejsc pamięci nadajnika FM/AM i RDS

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 215 x 110 x 348 mm • Waga: 5,7 kg

Nowe mechanizmy i połączenia

MCR-940, MCR-840 i MCR-640 jest odpowiednio

wyposażony w odtwarzacz Blu-ray Disc, odtwarzacz

DVD i odtwarzacz CD. Jak u odbiornika dochodzi także

w tych urządzeniach do zespolenia części i polączeń

nowego rodzaju, aby pomimo kompaktowej obudowy

móc zaoferować znakomitą jakość audio. Do jej finezji

technicznych należy krótki przebieg sygnałów, centralne

uziemienie i pomysłowe chłodzenie.

[Odtwarzacz BD- 4 Blu-ray Disc]

• Pierwszy odtwarzacz Blu-ray Disc jako

mikrokomponent

• Wyjście wideo HDMI kompatybilne z 1080p/24 Hz

• Funkcja HDMI CEC

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 215 x 108 x 318 mm

• Waga: 3,4 kg

MCR-640

System mikrokomponentów

[Głośniki NS-BP3 ]

• Elegancki i przyjazny środowisku Yamaha Piano Finish

• Technologia VCCS (Vibration Control Cabinet Structure)

• Specjalne nóżki dla uniknięcia niepożądanej wibracji

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 176 x 318 x 305 mm

• Waga: 4,3 kg/jedn.

[Odbiornik R- 4 ]

[Odtwarzacz CD CD-64 ]

• Znakomicie wykończone połączenia, subtelnie

rozmieszczone

• Krótki przebieg sygnałów i części wysokiej jakości

• Przetwornik różnicowy D/A

• Port USB (urządzenie USB ładowane jest również

w trybie standby)

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 215 x 108 x 318 mm

• Waga: 3,2 kg

[Głośniki NS-BP3 ]

• Elegancki i przyjazny środowisku

Yamaha Piano-Finish

• Technologia VCCS (Vibration Control Cabinet

Structure)

• Specjalne nóżki dla uniknięcia niepożądanej

wibracji

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 176 x 318 x 305 mm

• Waga: 4,3 kg/jedn.

Technologia VCCS (Vibration Control Cabinet Structure)

Wibracja obudowy głośnika wpływa na dźwięk – tylko rżadko na jego

korzyść. Poprzez proste wzmocnienie obudowy z wewnątrz i użycie

konwencjonalnych materiałów izolacyjnych tego efektu nie da się

usunąć. Firmie Yamaha udało się usunąć ten problem poprzez VCCS.

Mamy na myśli strategiczne umiejscowienie części drewnianych,

których kształt, pozycję i kąt ustalono w długotrwałych procesch

doświadczalnych, oraz użycie specjalnego materiału z gumy piankowej

ze znakomitymi właściwościami do tłumienia wibracji.

Port Bassreflex

Sprytnie umiejscowiony zespolony materiał

33


34

Systemy mikrokomponentów (PianoCraft)

PianoCraft E730

System mikrokomponentów

[Jednostka Center: DRX-730]

• Wyjście HDMI kompatybilne z 1080p

• Kompatybilny z iPod/Bluetooth®

• Port USB

• Duża moc 2 x 30 W

• 30 miejsc pamięci nadajnika FM/20 AM z RDS

• Wyjście subwoofera

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.); waga: 215 x 113 x 300 mm; 2,9 kg

PianoCraft D430

System mikrokomponentów

[Odbiornik CD/DAB]

• Duża moc 2 x 25 W

• 99-stacji-DAB (pasmo III), 30 FM i 20 AM miejsc pamięci

nadajnika do szybkiego wyboru stacji

• Wyświetlacz z matrycą punktową z dwoma

wierszami/16 znaków

• Wyjście subwoofera

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.); waga: 210 x 109 x 360 mm; 4,65 kg

[Głośniki: NX-E ]

• 2-drożne głośniki Bassreflex

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.); waga: 165 x 255 x 183 mm, 3,4 kg

Model ten nie jest dostępny we wszystkich regionach.

[Głośniki: NX-E ]

• 2-drożne głośniki Bassreflex

• 11-centymetrowy głośnik niskotonowy

i 2,5-centymetrowy głośnik

wysokotonowy

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.); waga:

165 x 255 x 183 mm; 3,4 kg/szt.

YDS-11

Opcjonalny Universal-Dock dla iPoda

iPod nie należy do zestawu.

PianoCraft E320

System mikrokomponentów

[Odbiornik CD: CRX-E3 ]

• Duża moc wyjściowa 2 x 30 W

• Port USB

• Odtwarzanie Audio CD, MP3 CD i WMA CD

• 30 miejsc pamięci nadajnika FM/20 AM z RDS

• Wyjście subwoofera

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.); waga: 215 x 113 x 308 mm; 3,1 kg

[Głośniki: NX-E ]

• 2-drożne głośniki Bassreflex

• Wymiary (szer. x wys. x głęb.); waga: 165 x 255 x 183 mm, 3,4 kg

YBA-10

Opcjonalny Bluetooth ®

odbiornik audio

Model ten w pewnych regionach

jest niedostępny.


Systemy minikomponentów / systemy

mikrokomponentów

Prestiżowe wyróżnienia EISA (European

Imaging and Sound Association) są

przyznawane przez przedstawicieli prasy

fachowej z 18 krajów europejskich.

MCS-1330

Systemy minikomponentów

• Bardzo płaski odbiornik i odtwarzacz CD (wysokość: 60 mm)

• Duża moc 2 x 70 W (maks. w Europie)

• Pure Direct

• Port USB na panelu obsługi odtwarzacza CD

• Przetworniki cyfrowo-analogowe marki Burr-Brow (DSD1791),

ten sam system jak w najlepszych urządzeniach

• Technologia VCCS (Vibration Control Cabinet Structure)

• Wymiary odbiornika (szer. x wys. x głęb.), waga: 300 x 67 x 336 mm, 5,8 kg

• Wymiary odtwarzacza CD (szer. x wys. x głęb.), waga: 300 x 67 x 310 mm, 3,8 kg

• Wymiary głośnika (szer. x wys. x głęb.), waga: 176 x 310 x 330 mm, 5,9 kg/szt.

MCR-330

System mikrokomponentów

• Port USB na górnym panelu obsługi

• Tuner FM

• Duża moc wyjściowa 2 x 20 W

• Wyjście subwoofera

• Doskonałe basy mimo kompaktowej

obudowy

• Wymiary jednostki Center (szer. x wys. x głęb.), waga:

180 x 117 x 303 mm; 3,1 kg

• Wymiary głośnika (szer. x wys. x głęb.), waga:

123 x 192 x 296 mm, 2,3 kg/szt.

• iPod i urządzenie USB nie należą w przypadku PianoCraft D430, MCS-1330, MCR-330 i MCR-230 do zestawu.

Głośniki serii MCS-1330 dostępne są w kolorze Piano Black i Piano White (ten sam proces

jak u fortepianów koncertowych firmy Yamaha).

MCR-230

System mikrokomponentów

• Port USB na górnym panelu obsługi

• Tuner FM

• Duża moc wyjściowa 2 x 20 W

• Wyjście subwoofera dla dodatkowego głośnika niskotonowego

• Doskonałe basy mimo kompaktowej obudowy

• Wymiary jednostki Center (szer. x wys. x głęb.), waga: 180 x 117 x 303 mm; 3,1 kg

• Wymiary głośnika (szer. x wys. x głęb.), waga: 123 x 192 x 294 mm; 2,1 kg/szt.

Bęben basowy: YAMAHA DAXDAD

Model ten w pewnych regionach

jest niedostępny.

3


36

Komponenty HiFi i głośniki HiFi

Tradycja przebija się.

Najnowsze komponenty HiFi firmy Yamaha posiadają kilkudziesięcioletnią tradycję

znakomitych osiągów audio – godne podziwu! W zasadzie są one stworzone dla ludzi

z ekspertyzą audio... albo dla wszystkich, którzy chcą doświadczyć muzyki najwyższej

jakości.


Zintegrowane wzmacniacze / odtwarzacze CD

A-S2000

Wzmacniacz zintegrowany

• Bezpośrednia, symetryczna konstrukcja I/O

• Ciągły, symetryczny przekaz sygnału

• Beznapięciowy symetryczny wzmacniacz mocy

• W pełni symetryczny wzmacniacz sterowniczy

• Trzy równolegle pracujące regulatory natężenia

dźwięku i barwy dźwięku

• Stopień wyjściowy z czterema zasilaczami wielkiej

mocy

• Lokalny przedwzmacniacz-regulator

o konstrukcji bocznika

• Dyskretny wzmacniacz słuchawkowy dla

przetwornika dźwięku o niskiej impedancji

• Dyskretny wzmacniacz gramofonowy

z wysoce precyzyjnym wzmacniaczem

adaptera i equalizera

• Specjalna konstrukcja nóżek

Dostępny w kolorze srebrnym (boczne ściany w kolorze brzozy lub

Piano Black Finish) i czarnym (boczne ściany ciemnobrązowe).

CD-S2000

Odtwarzacz CD

• Ciągły, symetryczny przekaz sygnału gwarantuje

ultymatywną jakość odtwarzania CD

• Ciągły, symetryczny przekaz sygnału od

przetwornika cyfrowo-analogowego

• Niezależne zasilacze z całkowitym oddzieleniem od

stopnia cyfrowego i analogowego

• Wyjątkowo cichy, ekskluzywny mechanizm

marki Yamaha do podawania dysków, z wysoce

precyzyjnym napędem CD

• Stabilna konstrukcja

• Specjalna konstrukcja nóżek

• Pure Direct

• Super dźwięk z Super Audio-CD

Dostępny w kolorze srebrnym (boczne ściany w kolorze brzozy

lub Piano Black Finish) i czarnym (boczne ściany ciemnobrązowe).

3


3

Zintegrowane wzmacniacze / odtwarzacze CD / tunery / zmieniarki CD

CD-S1000

Odtwarzacz CD

• Ciągły, symetryczny przekaz sygnału od

przetwornika cyfrowo-analogowego

• Transformator z odrębnym pobieraniem

dla sekcji analogowej, cyfrowej, sterowania

i wskaźnika zapobiega szumowi

• Symetryczne połączenia z odrębnym lewym

i prawym połączeniem zasilającym

A-S1000

Wzmacniacz zintegrowany

• Bezpośrednia, symetryczna konstrukcja I/O

• Beznapięciowy symetryczny wzmacniacz mocy

• Trzy równoległe regulatory natężenia dźwięku

i barwy dźwięku

• Stopień wyjściowy z czterema zasilaczami wielkiej mocy

• Lokalny przedwzmacniacz-regulator o konstrukcji bocznika

• Dyskretny wzmacniacz słuchawkowy dla przetwornika

dźwięku o niskiej impedancji

• Specjalna konstrukcja nóżek

• Wyjątkowo cichy, ekskluzywny mechanizm marki

Yamaha do podawania dysków, z wysoce precyzyjnym

napędem CD

• Stabilna konstrukcja

• Specjalna konstrukcja nóżek

• Pure Direct

• Super dźwięk z Super Audio-CD

Dostępny w kolorze srebrnym (boczne ściany w kolorze brzozy

lub Piano Black Finish) i czarnym (boczne ściany ciemnobrązowe).

Ciągły, symetryczny przekaz sygnałów

Symetryczne przetwarzanie sygnałów jest optymalną

metodą przy wzmacnianiu, ponieważ zapobiega ona

redukcji jakości dźwięku przez sygnały zakłócające.

Jednak w przypadku tylko częściowego przewtwarzania

metoda ta jest w znacznym stopniu nieefektywna.

Wzmacniacze charakteryzują się ciągłym symetrycznym

przetwarzaniem sygnałów, przekonują one przez kombinację

wysokiej mocy wyjściowej z wysoce subtelną strukturą

dźwięku i wybitnym odstępem od poziomu szumów.

Modele te w pewnych regionach są niedostępne.

T-S1000

Tuner

Dostępny w kolorze srebrnym (boczne ściany w kolorze brzozy lub

Piano Black Finish) i czarnym (boczne ściany ciemnobrązowe).

• Bezkonkurencyjna konstrukcja z wytrzymałą obudową, aluminiową

zaślepką na przodzie i z drewnianymi ścianami bocznymi

• Wszystkie połączenia wyposażone są w części najwyższej jakości

• 40 miejsc pamięci nadajnika FM/AM i RDS

• Wyświetlacz z 2 wierszami/16 znaków

• Tłumiące wibrację, wyjątkowo wytrzymałe nóżki

• Design pasujący do A-S2000/CD-S2000 i A-S1000/CD-S1000

Dostępny w kolorze srebrnym (boczne ściany w kolorze brzozy

lub Piano Black Finish) i czarnym (boczne ściany ciemnobrązowe).

Beznapięciowy symetryczny wzmacniacz mocy.

W przypadku tej nowej konfiguracji strona dodatnia i ujemna

obydwu stopni NFB (Negative Feed Back) prawych

i lewych kanałów oraz także zasilacze pracują całkowicie

niezależnie od siebie. Gwarantuje to w pełni symetryczną

pracę stopnia wyjściowego. Zastosowanie czterech beznapięciowych

zasilaczy (bez uziemienia) udoskonala precyzję

systemu. Rezultatem są bardzo niskie napięcia zakłócające

i minimalne zniekształcenia, czyli niezwykle czysty i przejrzysty

dźwięk.


A-S700

Wzmacniacz zintegrowany

• ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology)

• Bezpośrednia, symetryczna konstrukcja I/O z

wysokojakościowymi podzespołami, z bazą ART

(Anti-Resonance and Tough) oraz z wytrzymałą szyną

środkową

• Bezpośrednie wzmocnienie CD (CD Direct

Amplification)

• Pure Direct

• Wysoka dynamika, sterowanie systemów o niskiej

impedancji

• Pozłocone przyłącza wejściowe

• Aluminiowa zaślepka przednia i pokrętła

• Wybór wyjścia nagrywania

CD-S700

Odtwarzacz CD

• Wyjątkowo cichy, ekskluzywny mechanizm marki

Yamaha do podawania dysków, z wysoce

precyzyjnym napędem CD

• Różnicowy przetwornik D/A dla uzyskania

najwyższej precyzji podczas konwersji przy

minimalnych szumach

• Oddzielny moduł zasilania napięciem elektrycznym

• Pure Direct

• Port USB na panelu obsługi

• Odtwarzanie MP3 i dysków WMA

• Pozłocone przyłącza wyjściowe

• Aluminiowa zaślepka przednia

Dostępny również w kolorze czarnym.

Dostępny również w kolorze czarnym.

T-S500

Tuner

• 40 miejsc pamięci nadajnika FM/AM

• RDS

• Automatyczna pamięć stacji FM

• Wielostatusowa pamięć

• Wyświetlacz z 2 wierszami/16 znaków (matryca

punktowa 5 x 7)

CD-C600

Zmieniarka CD

• Technologia PlayXchange opantentowana przez

firmę Yamaha

• Całkowicie wysuwalna podawarka dysków do

jednoczesnej wymiany 5 dysków

• Pure Direct

• Znakomicie wykończone połączenia, subtelnie

rozmieszczone dla krótkiego przebiegu sygnałów

• Przetwornik cyfrowo analogowy dużej mocy

• Kompatybilny do MP3 i WMA

• Port USB na panelu obsługi

• Kompatybilny z iPodem

• Interfejs RS-232C i wejście/wyjście podczerwieni

Cichy, ekskluzywny mechanizm marki Yamaha do podawania dysków,

z wysoce precyzyjnym napędem CD

Mechanizm odbierający sygnał posługuje się także podczas cyfrowego odtwarzania

CD techniką analogową. Precyzja mechaniki napędu CD ma dlatego duży wpływ

na jakość sygnału cyfrowego i przez to oczywiście także na dźwięk. CD-S2000

posiada ekskluzywny, wyjątkowo cichy, mechanizm marki Yamaha do podawania

dysków i nad wyraz niezawodny bezszczotkowy silnik. Podawarka dysków, wykonana

z aluminium, przysparza urządzeniu szlachetny wygląd, całkowicie odpowiadający

znakomitej jakości dźwięku.

Dostępny również w kolorze czarnym.

Dostępny również w kolorze czarnym.

3


4

Zintegrowane wzmacniacze / odbiorniki stereo / odtwarzacze CD / zmieniarki CD / tunery stereo

AX-497

Wzmacniacz zintegrowany

• Duża moc 2 x 120 W (maks.), 2 x 85 W (RMS)

• ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology)

• Włączane, bezpośrednie wzmocnienie CD/DVD

• Pure Direct dla krótkiego i bezpośredniego

przebiegu sygnałów

• Wysoka dynamika, sterowanie systemów

o niskiej impedancji

Dostępny także w kolorze tytan.

• Wybór wyjścia nagrywania

RX-797

Odbiornik stereo

• Duża moc 2 x 160 W (maks.), 2 x 100 W (RMS)

• ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology)

• Wyłączane, bezpośrednie wzmocnienie CD (CD Direct

Amplification)

• Pure Direct dla krótkiego i bezpośredniego

przebiegu sygnałów

• Wysoka dynamika, sterowanie systemów

o niskiej impedancji

Dostępny także w kolorze tytan.

• Sterowanie wielostrefowe za pomocą

oddzielnego pilota strefowego

CDX-497

Odtwarzacz CD

• Kompatybilny z CD-R/RW, MP3 i WMA

• Różnorodne funkcje komfortowe: Programowanie

odtwarzania 40 tytułów, swobodny wybór,

powtarzanie A-B, powtarzanie pojedynczych

utworów i całej płyty

• Intelligent Digital Servo

• Optyczne i koncentryczne wyjścia cyfrowe

• Gniazdo słuchawkowe na panelu obsługi Dostępny także w kolorze tytan.

AX-397

Wzmacniacz zintegrowany

• Duża moc 2 x 95 W (maks.), 2 x 60 W (RMS)

• Włączane, bezpośrednie wzmocnienie CD/DVD

• Kompatybilność z Super Audio CD i DVD-Audio

z rozszerzonym zakresem częstotliwości

• Wysoka dynamika, sterowanie systemów

o niskiej impedancji

RX-497

Odbiornik stereo

• Duża moc 2 x 105 W (maks.), 2 x 75 W (RMS)

• Pure Direct dla krótkiego i bezpośredniego przebiegu

sygnałów

• Wzmacniacz o dyskretnej konstrukcji

• Wysoka dynamika, sterowanie systemów

o niskiej impedancji

CDX-397MK2

Odtwarzacz CD

Dostępny także w kolorze tytan.

Dostępny także w kolorze tytan.

• Kompatybilny z CD-R/RW, MP3 i WMA

• Różnorodne funkcje komfortowe: Programowanie odtwarzania 40 tytułów,

swobodny wybór, powtarzanie A-B, powtarzanie pojedynczych utworów

i całej płyty

• Intelligent Digital Servo

• Peak Search (wyszukiwanie najmocniejszego

sygnału)

• Trzy tryby wyświetlania tekstu z CD

Dostępny także w kolorze tytan.

• Synchroniczny start zapisu z CD i kasety


TX-497

Tuner stereo

• 40 miejsc pamięci nadajnika FM/AM ze

swobodnym dostępem

• Automatyczna pamięć stacji FM i zmiana

nastawień wstępnych

• Direct PLL IF Count Synthesizer Tuner

• Całkowita linearność faz stopnia

częstotliwości pośredniej

• RDS

RX-397

Odbiornik stereo

• Duża moc wyjściowa 2 x 55 W (maks.),

2 x 50 W (RMS)

• Pure Direct dla krótkiego i bezpośredniego

przebiegu sygnałów

• Wzmacniacz o dyskretnej konstrukcji

• Wysoka dynamika, sterowanie systemów

o niskiej impedancji

CDC-697

Zmieniarka CD

Dostępny także w kolorze tytan.

Dostępny także w kolorze tytan.

• Technologia PlayXchange opantentowana przez firmę Yamaha

• Odtwarzanie CD-R/RW

• Programowanie odtwarzania 40 tytułów

• Bardzo cichy mechanizm zmiany CD ze stabilizatorem dysków

• Czytnik laserowy ułożony pływająco

• Intelligent Digital Servo

• Peak Search (wyszukiwanie najmocniejszego

sygnału)

Dostępny także w kolorze tytan.

• Synchroniczny start zapisu z CD i kasety

Nagrywarki CD

CDR-HD1500

Nagrywarka CD

• Liniowe nagrywanie PCM 16 bit/44 kHz (bez kompresji)

• 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy/analogowo-cyfrowy

• Tryb zapisu dźwięku w jakości Master (tylko CD-R)

• W pełni cyfrowa jakość zostaje zachowana w przypadku nagrań CD—HDD—CD

• Dysk twardy na 400 CD z muzyką

• Przed zapisem CD można ją bez problemu i obszernie edytować

• 179 min 59 s ciągłego zapisu z zewnętrznego źródła

• Szybkie kopiowanie i szybkie nagrywanie

• Wybór “Jog” umożliwia szybkie znalezienie tytułu

• Menu na ekranie

• Zsynchronizowany tryb nagrywania

• Zapis sterowany czasowo

• Wprowadzanie tytułu przez interfejs RS-232C

• Szukanie timera

• Ochrona praw autorskich

Dostępny także w kolorze tytan.

Wszechstronne i wygodne nagrywanie cyfrowe o dużej pojemności.

Optymalny dla wielu rodzajów zastosowania, także jako wysokiej klasy

automat muzyczny »jukebox«.

Zabawa bez trudu: kopiowanie, edytowanie, odtwarzanie i wypalanie nowych

dysków CD.

Jeśli słuchanie muzyki wiele dla Ciebie znaczy,

CDR-HD1500 może znacznie wzbogacić Twoje

życie. Umożliwia on przegranie na twardy dysk

ponad 400 dysków CD i zupełnie nowe zestawianie

utworów do odtworzenia lub do zapisania.

Tworzenie osobistego zbioru CD staje się dziecinnie

łatwe – i daje mnóstwo satysfakcji.

CDR-HD1500 przekonuje również fantastyczną jakością dźwięku, jak też swoją

szybkością, różnorodnością funkcji i możliwością błyskawicznego znajdowania

żądanego utworu. Im dłużej tego urządzenia używasz, tym bardziej staje się dla

Ciebie oczywiste, że urządzenie to zaprojektowali zapaleni fani muzyki – którzy

pomyśleli przy tym o użyciu przez zapalonych fanów muzyki. Wykorzystaj to!

Twardy dysk na 4 CD z muzyką

Skopiuj 400 płyt CD z muzyką z 10-krotną szybkością

na twardy dysk. Maksymalna jakość

cyfrowa, ponieważ bez kompresji sygnałów.

Szybkie i proste tworzenie własnych płyt CD

Kiedy tylko wyedytowana przez Ciebie muzyka

znajdzie się na twardym dysku, gotowa do zapisu,

można ją będzie przenieść z 8-krotną szybkością

na dysk CD-R i z 4-krotną szybkością na dysk

CD-RW.

Także do nagrywania z innych źródeł

multimedialnych

Nagraj płyty długogrające, audycje radiowe i

inne programy – i wypal je na trwałe na

dysku CD-R.

Natychmiastowy dostęp do wybranej muzyki

Zgromadź na twardym dysku aż do 999 »albumów«,

każdy album może zawierać aż do 99

utworów. Dzięki funkcji “Jog” wybór konkretnego

tytułu jest bardzo łatwy i szybki.

41


4

Głośniki

Soavo-1

3-drożne kolumny głośnikowe Bassreflex

Soavo-2

2-drożne głośniki regałowe Bassreflex

Soavo-900C

2-drożne głośniki centralne Bassreflex

ciemnobrązowy brązowy brzoza czarny

Soavo-3

3-drożne kolumny głośnikowe Bassreflex

Soavo-900M

2-drożne głośniki Bassreflex

Soavo-900SW

Subwoofer Advanced YST II i Front Firing

Soavo-1, Soavo-2, Soavo-3, Soavo-900M, Soavo-900C

i Soavo-900SW dostępne są w obudowach z drewna

brzozy w kolorze ciemnobrązowym, brązowym,

naturalnym i czarnym.

• Dostępność różnych wykończeń Soavo zależy od

regionu.

Soavo-1 Piano Black Finish

To błyszczące, promieniujące Piano Black Finish nakłada się wg

tego samego procesu, który żeśmy rozwinęli w ciągu kilku dziesięcioleci

przy produkcji naszych znanych na całym świecie fortepianów

koncertowych. Jest to perfekcyjne uzupełnienie bogatego,

nasyconego brzmienia z głośników systemu.

SPS-900

Opcjonalne podstawki do głośników Soavo-2

• 360 x 415 mm (podstawa), 603 mm

(wysokość), 6,5 kg/szt.


Seria NS-

NS-B750

2-drożne głośniki regałowe Bassreflex

Seria NS-31

Seria NS- 1

NS-F700

3-drożne kolumny głośnikowe Bassreflex

Głośniki serii NS-700 dostępne są w wykonaniu Yamaha Piano Black Finish

i z drewna, w kolorze brązowym, z porowatą powierzchnią.

Wykonania w tych kolorach nie są dostępne we wszystkich regionach.

NS-C310

2-drożne głośniki centralne

z zawieszeniem akustycznym

Modele te w pewnych regionach są niedostępne.

NS-F210

2-drożne kolumny głośnikowe

Bassreflex

Wykonania w tych kolorach nie są dostępne we wszystkich regionach.

NS-B310

Głośniki szerokopasmowe

z zawieszeniem akustycznym

NS-SW210

Advanced YST II-Subwoofer

NS-SW700

Subwoofer Advanced YST II i QD-Bass

NS-SW310

Advanced YST II-Subwoofer

Głośniki serii NS-310 dostępne są w kolorze

brązowym, czarnym i w kolorze brzozy.

NS-B210

Głośniki szerokopasmowe z zawieszeniem

akustycznym

Seria głośników NS-210 dostępna jest w kolorach Piano White, Piano

Black, w kolorze brązowym i czarnym.

NS-B700

2-drożne głośniki z zawieszeniem

akustycznym

NS-C700

2-drożne głośniki centralne

z zawieszeniem akustycznym

NS-F310

2-drożne kolumny

głośnikowe Bassreflex

NS-C210

2-drożne głośniki centralne Bassreflex

43


44

Głośniki

Seria EF

NS-C444

2-drożne głośniki centralne z zawieszeniem

akustycznym

Seria HT

Głośniki serii HT dostępne są w kolorze wiśni

i w kolorze czarnym.

NS-P60

Zestaw głośników centralnych i kanałów

surround

Głośniki na zewnątrz

NS-AW392

Głośniki przystosowane do wszelkich warunków atmosferycznych

NS-333

2-drożne głośniki Bassreflex

Głośniki serii NS-AW392 i NS-AW592 dostępne są w kolorze czarnym i białym.

NS-50F

2-drożne kolumny głośnikowe Bassreflex

NS-555

3-drożne kolumny głośnikowe Bassreflex

Zestawy głośnikowe

NS-P380

Zestaw głośników 5.1-kanałowych

(Zestaw ten nie jest dostępny we wszystkich regionach)

NS-P270

Zestaw głośników 5.1-kanałowych

NS-AW592

Głośniki przystosowane do wszelkich warunków atmosferycznych

NS-777

3-drożne kolumny głośnikowe Bassreflex

NS-P280

Zestaw głośników 5.1-kanałowych

NS-P110

Zestaw głośników 5.1-kanałowych


Subwoofery

Całkowicie inne głośniki niskotonowe. Subwoofer daje Tobie więcej niż tylko nasycone

brzmienie basów – poprawia on również brzmienie całego Twojego systemu.

YST-SW515

Subwoofer Advanced YST

II i QD-Bass

YST-SW315

Subwoofer Advanced YST

i QD-Bass

Dostępny również w kolorze wiśni. Dostępny również w kolorze wiśni.

YST-RSW300

Subwoofer Advanced YST II

i Front Firing

Dostępny również w kolorze wiśni.

YST-FSW150

Subwoofer, który można ustawić na regale,

wyposażony w system Advanced YST

II i Downfiring

YST-SW216

Subwoofer Advanced YST II

i Front Firing

YST-FSW050

Subwoofer, który można ustawić na regale,

wyposażony w system Advanced YST

II i Downfiring

Dostępny również w kolorze srebrnym. Dostępny również w kolorze srebrnym.

Modele te i wykonania w tych kolorach dostępne są tylko w pewnych regionach.

YST-SW325

Subwoofer Advanced YST II

i QD-Bass

YST-SW030

Subwoofer Advanced YST

i QD-Bass

Dostępny również w kolorze wiśni

i w kolorze srebrnym.

Piano Finish

YST-FSW100

Subwoofer Advanced YST II i FD-Bass

Dostępny również w kolorze srebrnym, czarnym

i w kolorze wiśni.

YST-SW225

Subwoofer Advanced YST II

i QD-Bass

YST-SW012

Subwoofer Advanced YST II

i Front Firing

Dostępny również w kolorze orzecha włoskiego,

kolorze wiśni i w kolorze srebrnym.

Piano Finish

YST-SW215

Subwoofer Advanced YST

i QD-Bass

Piano Finish

YST-SW015

Subwoofer Advanced YST

i QD-Bass

4


46

Zestawy kina domowego i HiFi

YHT-392

Zestaw kina domowego

Elementy zestawu YHT-392:

• Odbiornik AV HTR-6 3 (czarny)

• Zestaw głośników .1-kanałowych NS-P3 (czarny)

Zestaw ten w pewnych regionach jest niedostępny.

YHT-292

Zestaw kina domowego

Elementy zestawu YHT-292:

• Odbiornik AV HTR-6 3 (czarny)

• Zestaw głośników .1-kanałowych NS-P (czarny)

AV-Pack 109MKII

Zestaw kina domowego

Elementy zestawu AV-Pack 109MKII:

• Odbiornik AV RX-V36 (czarny)

• Odtwarzacz DVD DVD-S663 (czarny)

• Zestaw głośników .1-kanałowych NS-P (czarny)

Dostępny w kolorze srebrnym: Zestaw AV 109MKII S/S

(RX-V365 srebrny + DVD-S663 srebrny + NS-P270 srebrny)

HTiB 109

Zestaw kina domowego

Elementy zestawu HTiB 109:

• Odbiornik AV RX-V36 (srebrny)

• Zestaw głośników .1-kanałowych NS-P (srebrny)


Skompletuj sobie z komponentów wymienionych na tej stronie własny

system dostosowany do Twoich upodobań. Przekonasz się wtedy, jak

czysty i naturalny dźwięk komponentów audio firmy Yamaha Twoją

muzykę tak pobudzi do życia, żeś takiego efektu dotychczas w domu

nie doznał.

HiFi Pack 555

Zalecane zestawienia komponentów HiFi

Pakiet HiFi Pack 555 obejmuje

• Odbiornik stereo RX-3 (czarny)

• Odtwarzacz CD CDX-3 MK (czarny)

• System głośników NS- (Piano Black)

Dostępny również w kolorze tytan: HiFi Pack 555T

(RX-397 tytan + CDX-397MK2 tytan + NS-555 Piano Black)

HiFi Pack 206

Zalecane zestawienia komponentów HiFi

Pakiet HiFi Pack 206 obejmuje

• Odbiornik stereo RX-4 (czarny)

• Odtwarzacz CD CDX-4 (czarny)

• System głośników NX-E (Piano Black)

Dostępny również w kolorze tytan: HiFi Pack 206T

(RX-497 tytan + CDX-497 tytan + NX-E800 Piano Black)

HiFi Pack 106

Zalecane zestawienia komponentów HiFi

Pakiet HiFi Pack 106 obejmuje

• Odbiornik stereo RX-3 (czarny)

• Odtwarzacz CD CDX-3 MK (czarny)

• System głośników NS-333 (Piano Black)

Dostępny również w kolorze tytan: HiFi Pack 106T

(RX-397 tytan + CDX-397MK2 tytan + NS-333 Piano Black)

4


Unikalna technologia firmy Yamaha wytwarzania pól akustycznych perfekcyjnie potrafi reprodukować trójwymiarowe obszary dźwięków tworzone przez akustyków filmowych

– i to niemal w każdym formacie audio, od mono po najnowocześniejszy wielokanałowy Surround. Metoda ta jest kompatybilna z DVD i wszystkimi innymi źródłami AV.

Technologia CINEMA-DSP marki Yamaha została opatentowana w USA (nr patentu 5.261.005).

• »Digital Sound Projector« i » «-logo to znaki handlowe należące do Cambridge Mechatronics Ltd.

• »Made for iPod« oznacza, że odpowiednie elektroniczne akcesoria skonstruowano tak, że można je

podłączyć do iPoda, i to, że otrzymały certyfikat przez autora projektu wg norm wykonania firmy

Apple.

• »Works with iPhone« oznacza, że odpowiednie elektroniczne akcesoria skonstruowano tak, że można

je podłączyć do iPhone, i to, że otrzymały certyfikat przez autora projektu wg norm wykonania firmy

Apple.

• Za eksploatację tego urządzenia lub jego zgodność z przepisami bezpieczeństwa i przepisami dot.

środowiska firma Apple nie ponosi odpowiedzialności.

• iPod jest znakiem handlowym należącym do Apple Computer Inc. w USA i innych krajach.

• iPhone jest znakiem handlowym należącym do Apple Inc.

• DLNA Certified jest znakiem handlowym należącym do Digital Living Network Alliance.

• Dolby, Pro Logic oraz symbol DD to zarejestrowane znaki handlowe należące do Dolby Laboratories.

• DTS jest zarejestrowanym znakiem handlowym, a logo DTS, symbol DTS, DTS-HD i DTS-HD Master

Audio to znaki handlowe należące do DTS Inc.

• HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki

handlowe należące do HDMI Licensing LLC.

• VRS (Video Reference Series Technologies) jest znakiem handlowym należącym do Anchor Bay

Technology. Inc.

Dalsze informacje na naszej stronie internetowej:

http://www.yamaha.de

Yamaha Music Europe GmbH

Siemensstr. 22 – 34

25462 Rellingen

Niemcy

Tel.: +49 (0) 4101 3030

• »x.v.Colour« jest znakiem handlowym.

• Produkty Burr-Brown to znaki handlowe należące do Texas Instruments Inc.

• THX, logo THX i Ultra2 Plus to znaki handlowe należące do THX Ltd.

• Nazwa/znak Bluetooth® i odpowiednie logo są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do Bluetooth

SIG. Inc.

• EUPHONY jest znakiem handlowym należącym do DiMAGIC Co., Ltd.

• DivX, DivX Ultra Certified i przynależne logo są znakami handlowymi należącymi do DivX. Inc. i są chronione

licencją.

• TruBass i symbol SRS to znaki handlowe należące do SRS Labs. Inc.

• Java i wszystkie znaki handlowe i logo z odniesieniem do Java są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi

znakami handlowymi należącymi do Sun Microsystems Inc. w USA i innych krajach.

• »AVCHD« i logo »AVCHD« są znakami handlowymi należącymi do Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. i do Sony

Corporation.

• Fotografie ekranu to symulacje.

• Kolory i powłoki odtworzone w tym katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych produktów.

• Dostępność poszczególnych produktów, kolorystyka i określone właściwości techniczne są uzależnione od danego

regionu.

• Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdej chwili i bez uprzedzenia wszelkich zmian we wzornictwie

produktu i danych technicznych.

Audio Klan

05-270 Marki k/Warszawy

ul. Szkolna 45

Polska

Tel. (0 22) 777 99 00

Odwiedź nas na stronie:

www.audioklan.com.pl

YAMAHA CORPORATION

P. O. Box 1, Hamamatsu, Japan

YMEEN 10909 Y

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!