Views
5 years ago

Këshilla shëndetësore për familjet. - Institut für Sozial- und ...

Këshilla shëndetësore për familjet. - Institut für Sozial- und ...

Këshilla shëndetësore për familjet. - Institut für Sozial- und

Albanisch: Flyer für Eltern Këshilla shëndetësore për familjet. Prindërit u duan më të mirën fëmijëve të tyre. Shëndeti është ndër më të mirat gjëra që mund t’ua jepni fëmijëve tuaj. Në jetën e përditshme familjare shpeshherë janë gjërat e vogla ato që ndihmojnë shëndetin. Ja disa këshilla se si mund të stimuloni shëndetin e fëmijëve tuaj. Përkujdesuni për një përditshmëri plot lëvizje. • Lëvizshmëria e përditshme – së paku një orë në ditë – përbën një parakusht për shëndetin e fëmijës suaj. Kënaquni. Dhe hani vetëm në tavolinë. Kështu mësohet dhe fëmija që ushqimin të mos e trajtojë si një • veprimtari të dorës së dytë. Qeshni. Me fëmijët tuaj. Fëmijët e qeshur nuk kanë • vetëm disponim të mirë, ata janë gjithashtu dhe të relaksuar dhe zotërojnë një sistem të fortë imunitar. • Lëvizja • Ushqimi • Shtendosja Për secilën temë mund të porositen fletëpalosje me këshilla shëndetësore për fëmijë dhe të rinj në gjuhën gjermane (shiko: www.gesundheitsfoerderung-zh.ch). Për informacione të tjera plotësuese në gjuhë të ndryshme: www.migesplus.ch Mos u shndërroni në taksi. Mos e dërgoni fëmijën tuaj me • automobil në shkollë, në trajnim ose në orët e vizatimit. Jini bujar. Bëni kujdes që në shtëpi të gjenden • vazhdimisht sa më shumë fruta të freskëta. Edhe fëmija i juaj do t’i kafshojë frutat e prera me shije. Hapeni gojën. Dhe këndoni së bashku me fëmijët tuaj një • këngë. Kjo gjë ju mban të lidhur, ju krijon kënaqësi dhe ju shtendos. Përditshmëria e karakterizon shëndetin tuaj. Me lëvizje, ushqim, shtendosje. Nxitja shëndetësore e Kantonit të Cyrihut, www.gesundheitsfoerderung-zh.ch

aktuelle Information und mehr - Institut für Umweltenergie UG
IDEEn FÜR HEIM, HAuS unD GARTEn - Lithonplus
NOTIM PËR MËSIM NË SHEKULLIN - Збирка на материјали за ...
IDEEN FÜR HEIM, HAUS UND GARTEN - Lithonplus
IDEEN FÜR HEIM, HAUS UND GARTEN - Lithonplus
IDEEn FÜR HEIM, HAuS unD GARTEn - Lithonplus
Многообразие в школе - Landesinstitut für Lehrerbildung und ...
PËRRALLËZA PËR FËMIJËT MENÇUR - xhamia-aarburg
Agjendë për zhvillimin e ekonomisë lokale të Mitrovicës
Protokoll Për kushtet teknike të vjeljes dhe ruajtjes ... - Promalisnv.org
Almanak për Mbikëqyrjen e Sektorit të Sigurisë në Ballkanin ... - DCAF
komunitetin ndërkombëtar: për të ndihmuar në - IOM Publications
Mein kleiner Dämon und Sabrina - Band 3 (von Hanna Maurer)
Këshilla shëndetësore për familjet. - Institut für Sozial- und ...
pdf-File - Institut für Aerodynamik und Gasdynamik
Download - Institut für Astronomische und Physikalische Geodäsie
Diplomarbeit - Institut für Elektronische Musik und Akustik - IEM
Zdravstveni savjeti za porodice. - Institut für Sozial- und ...
full text - Institut für Theoretische Weltraum- und Astrophysik der ...
IEMreport 26 - Institut für Elektronische Musik und Akustik - IEM
Download full paper [pdf] - Institut für Nachrichtentechnik und ...
pdf file - Institut für Numerische und Angewandte Mathematik
F - Institut für Analysis und Computational Number Theory (Math ...
Die Vierte Dimension - am Institut für Finanzwirtschaft, Banken und ...
Download full paper [pdf] - Institut für Nachrichtentechnik und ...
ext. utran cn network - Institut für Nachrichtentechnik und ...
Diplomarbeit - Institut für Gemüse
10 Jahre Institut für Körper, Geist und Seele