Views
4 years ago

Slu?beni glasnik 10/2009 - Grad Velika Gorica

Slu?beni glasnik 10/2009 - Grad Velika Gorica

Slu?beni glasnik 10/2009 - Grad Velika

SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE S L UŽBEN I LIST GR ADA VELIKE GOR I C E Godina XV. - Broj 10 - Velika Gorica, 29. srpnja 2009. Sadržaj ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA 45. STATUT GRADA VELIKE GORICE.............................................................539 46. GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA VELIKE GORICE ZA 2008. GODINU ..................550 47. ODLUKU o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Velike Gorice za 2008. godinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .599 48. ODLUKU o ustrojstvu i djelovanju upravnih tijela Grada Velike Gorice................................599 49. ODLUKU o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Velike Gorice ................................601 50. ZAKLJUČAK o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ............................................601 51. PRIJEDLOG MREŽE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA VELIKE GORICE ..............................602 52. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića “Velika Gorica” za pedagošku godinu 2007./2008. i Financijskog izvješća za 2008. godinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .604 53. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića “Ciciban” za pedagošku godinu 2007./2008. i Financijskog izvješća za 2008. godinu ................................605 54. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Turopolja za 2008. godinu i Financijskog izvješća za 2008. godinu ............................................................605 55. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica za 2008. godinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .605 56. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Velika Gorica za 2008. godinu i financijskog izvješća za 2008. godinu ...............................................605 57. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica za 2008. godinu i Financijskog izvješća za 2008. godinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .606 58. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica za 2008. godinu i Financijskog izvješća za 2008. godinu ......606 59. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice športskih udruga Grada Velike Gorice za 2008. godinu i Financijskog izvješća za 2008. godinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .606 60. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica za 2008. godinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .607 ODLUKE GRADONAČELNIKA 51. ZAKLJUČAK o upućivanju Prijedloga mreže osnovnih škola Grada Velike Gorice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .608 52. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o dodatnim ulaganjima na objektima osnovnih škola..................608 53. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelovanju upravnih tijela Grada Velike Gorice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .608 54. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Velike Gorice ....................................................609 55. ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, usluga i radova za 2009. godinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .609 56. ZAKLJUČAK o sklapanju prvog dodatka Ugovora o financiranju izrade projektne dokumentacije vodoopskrbe i odvodnje sa VG Vodoopskrbom d.o.o. Velika Gorica ..............610 57. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Proizvodne zone Vukovinsko polje ......................................610

Vodi? za Roditelje - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 11/2009 - Grad Velika Gorica
lucija letak Zlatno zito A5.indd - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 2/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 20/2006 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 15/2006 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 11/2007 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 12/2006 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 13/2008 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 2/2013 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 11/2012 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 12/2008 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 6/2011 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 9/2012 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 13/2007 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 08/2010 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 04/2010 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 16/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 9/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 14/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 4/2012 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 6/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 3/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 10/2007 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 15/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 7/2007 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 10/2006 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 2/2011 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 2/2007 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 11/2008 - Grad Velika Gorica