4-Seiter Verkehrssysteme_Ausgabe_BGCZ.indd - BG Graspointner ...

graspointner.at

4-Seiter Verkehrssysteme_Ausgabe_BGCZ.indd - BG Graspointner ...

Krajnicová prefabrikovaná deska LEFIX ®

Náš přínos pro větší bezpečnost a hospodárnost na našich cestách

Hydro BG

Dopravní systémy


Krajnicová prefabrikovaná deska LEFIX ®

BP-35 a BP-50

Krajnicová prefabrikovaná deska LEFIX ® je hotový betonový

výrobek určený na zpevnění okraje vozovky v oblasti krajnice. Může

se mnohostranně použít a zajišťuje vyšší bezpečnost na dopravních

komunikacích. Do úvahy je brán i hospodářský aspekt. S krajnicovým

prefabrikátem LEFIX ® předcházíme poškození vozovky a vyhneme se též

častým zdlouhavým sanačním pracem na krajnici.

Systém Krajnicová prefabrikovaná deska LEFIX ®

Délka

1000 mm

Stavební šířka

350 mm nebo 500 mm

Materiál

Beton C30/37, FTB

Zasunutí směrového 1 směrový sloupek je možné umístit na

sloupku každý metr - jen při BP 50

Hmotnost á ks BP-35 cca. 107 kg

BP-50

cca. 145 kg

Technické změny vyhrazené!

Z důvodu narůstajícího silničního provozu jsou krajnice

úzkých cest, dalnic, ale i křižovatek stále častěji

poškozované. To způsobuje nejen stále se zvyšující

náklady, ale i ohrožení bezpečnosti řidičů. Náš

novodobý krajnicový prefabrikát LEFIX ® zamezuje

poškození krajnice a tím vlastně nežádoucímu

zapadnutí do krajnice. Ušetří se tak spousta

nákladů a pracovního času. Také se zvýší bezpečnost na

silnicích. „Klepotavým“ zvukem na krajnici je řidiči

signalizováno, že se pohybuje po okraji komunikace.

BP 35

1045

1000

Krajnicová prefabrikovaná deska

1000 mm x 350 mm

Typ: BP - 35

Hmotnost/ks: 107 kg

ks/paleta: 12

Hmotnost/paleta: 1.284 kg

7

140

130

350

BP 50

1045

1000

Krajnicová prefabrikovaná deska

1000 mm x 500 mm

Typ: BP - 50

Hmotnost/ks: 145 kg

ks/paleta: 8

Hmotnost/paleta: 1.160 kg

7

140

125

BP 50 s a nebo bez otvoru pro směrový sloupek

500


Pokyny pro osazení

a návod na pokládku

1 2

NOVÁ KOMUNIKACE::

1. Vybudujeme pevné nosné podloží podle platných

předpisů a podle očekávaného zatížení.

2. Krajnicové prefabrikáty LEFIX ® pokládáme na

lože ze štěrkové drti frakce 5-8 a zhutníme vhodnou

vibrační deskou.

3. Z důvodu zabránění možnému bočnímu posunu

desek se doporučuje je obetonovat.

4. Při pokládce vrchní vrstvy vozovky (bitumen,

beton,…) dbáme na to, aby se úplně napojila na

krajnicový prefabrikát LEFIX ® .

SOUČASNÁ KOMUNIKACE:

1. Zařízneme krajnici a odborně odstraníme poškozený

asfalt z okraje vozovky, abychom dosáhli čistou

napojovací hranu.

2. Odstraníme starý materiál

3. Vybudujeme pevné nosné podloží, podle platných

předpisů a podle očekávaného zatížení.

4. Krajnicové prefabrikáty LEFIX ® pokládáme na

lože ze štěrkové drti třídy 5-8 a vhodnou vibrační

deskou zhutníme. Zrovna tak můžeme prefabrikáty

pokládat na zvlhčený podkladový beton. Při pokládce

je třeba dbát na těsné osazení spojů.

5. Z důvodů zabránění možného bočního posunu

desek se doporučuje je obetonovat.

6. Mezery mezi zařezaným okrajem vozovky a

krajnicovým prefabrikátem LEFIX ® vyplníme litým

(studeným) asfaltem, případně cementovou maltou.

Všeobecné pokyny:

1. Pokládání krajnicových prefabrikátů LEFIX ® se má provádět pomocí vhodných nástrojů (např. BG osazovací

kleště pro krajnicové prefabrikáty LEFIX ® od Hydro BG) a odpovídajících zdvihacích zařízení (např. autojeřáb, bagr, ...).

2. Napojení vozovky by mělo být stále cca 3 – 5 mm vyšší než povrch krajnicového prefabrikátu LEFIX ® .

3. Otvory pro směrové sloupky musí zůstat volné, případně ještě prohloubené.

4. Krajnicový prefabrikát neslouží na rozšíření vozovky, ale na ochranu krajnice (není určený na trvalý pojezd).

5. Najmenší možný rádius při pokládce, bez dodatečného přiřezávání je 7 m.

PŘÍKLADY ZABUDOVÁNÍ

>150

5 mm

zálivka spár

pojezdná vrstva

zálivka spár

5 mm

betonový

základ

včetně

klín

>150

bitumen.nosná vrstva

nosná ochranná vrstva

ca. 5 cm

štěrková

dosypávka

5/8

Krajnicové desky na spodním betonu

Krajnicové desky bez spodního betonu

Vozovka je dodatečně

zpevněná a tím se zlepšuje

sjízdnost krajnice.

Perforací je způsobena

jemná vibrace, která

signalizuje řidiči opuštění

okraje vozovky.

Směrový sloupek se zasune

do připraveného otvoru v

krajnicovém prefabrikátu.

Perforací je odváděná voda

a zabraňuje se

vytváření výmolů.


Krajnicová prefabrikovaná deska LEFIX ®

Nejdůležitější výhody ve zkratce

►►

Zpevnění okraje vozovky

►►

Naváděcí účinek

►►

Sjízdnost krajnice

►►

Varovný účinek pro vybočující vozidla

►►

Zabránění dešťovým výmolům

►►

Základ pro směrový sloupek BP 50

►►

Zabránění prorůstání trávy

►►

Hospodárnost při sanaci

►►

Bezpečnost na krajnici

Zkrátka: Bezpečnost a hospodárnost ve všech oblastech!

Oblasti použití

Krajnicový prefabrikát všeobecně

Vnitřní zatáčky

Při velkém podélném sklonu vozovky

Mezi vozovkou a cestou

pro cyklisty

Tvořivý element při vjezdu a

výjezdu z obce

K ochraně okraje vozovky

Hydro BG

Dopravní systémy

Hydro BG CZ s.r.o., CZ-25219 Rudná u Prahy, Chrášťany 140, Tel.: +420 257 950 853, Fax: +420 257 950 832, www.hydrobg.cz, office-cz@bg-company.com

More magazines by this user
Similar magazines