Views
4 years ago

r@mc @j hcdmshsds t oqnbdot rs@qnf h mnunf - Helsinki ...

r@mc @j hcdmshsds t oqnbdot rs@qnf h mnunf - Helsinki ...

r@mc @j hcdmshsds t oqnbdot rs@qnf h mnunf - Helsinki

SANDŽAK IDENTITET U PROCEPU STAROG I NOVOG HELSINŠKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA U SRBIJI HELSINŠKE SVESKE BR. 28

 • Page 3 and 4: HELSINŠKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA U
 • Page 5: Sadržaj I UVOD Sonja Biserko Sand
 • Page 8 and 9: Sandžak: identitet i nedavna proš
 • Page 10 and 11: Sandžak: identitet i nedavna proš
 • Page 12 and 13: Sandžak: identitet i nedavna proš
 • Page 14 and 15: Sandžak: identitet i nedavna proš
 • Page 16 and 17: Sandžak: identitet i nedavna proš
 • Page 18 and 19: Sandžak: identitet i nedavna proš
 • Page 20 and 21: Sandžak: identitet i nedavna proš
 • Page 22 and 23: Sandžak: identitet i nedavna proš
 • Page 25 and 26: SANDŽAK - IDENTITET U PROCEPU STAR
 • Page 27 and 28: SEMIHA KAČAR POZDRAVNA REČ Imam i
 • Page 29 and 30: U uslovima razorenog društva, kriz
 • Page 31 and 32: kada je jedan bosanskohercegovački
 • Page 33 and 34: zvanično - koliko je meni poznato
 • Page 35 and 36: oni uništavali bogomolje, nego smo
 • Page 37 and 38: tim u vezi je i pitanje, koliko je
 • Page 39 and 40: da krenemo od toga - selo, grad, op
 • Page 41 and 42: REDŽEP ŠKRIJA, PROFESOR TEŠKO JE
 • Page 43 and 44: za ugrožene narode Evrope, Sandža
 • Page 45 and 46: asprava o zločinima koji su činje
 • Page 47 and 48: velikosrpska hegemonija, hrvatska,
 • Page 49 and 50: II Panel: Odnos države prema regio
 • Page 51 and 52: smo u znaku neprestane smene ustava
 • Page 53 and 54:

  na tim teritorijama, modus vivendi

 • Page 55 and 56:

  ni ranije, ni sada, nije shvatao ge

 • Page 57 and 58:

  standardima i normama. U Srbiji koj

 • Page 59 and 60:

  obrazovana, kada sam bio mali reče

 • Page 61 and 62:

  LATINKA PEROVIĆ ISTORIJSKA DEVASTA

 • Page 63 and 64:

  je tu bio i taj biološki činilac.

 • Page 65 and 66:

  RAMIZ CRNIŠANIN NAJVAŽNIJI JE KON

 • Page 67 and 68:

  na vladavini prava, vi prepoznajete

 • Page 69 and 70:

  nema vladavine prava i pravne drža

 • Page 71 and 72:

  III Panel: Uloga religije u stvaran

 • Page 73 and 74:

  neke verske zajednice nemaju ista p

 • Page 75 and 76:

  hijerarhija, sami vernici, važna j

 • Page 77 and 78:

  azumeti jasno, jeste da se međurel

 • Page 79 and 80:

  svoje strane pokreću, kao i organi

 • Page 81 and 82:

  opasan platnom, izvesne količine v

 • Page 83 and 84:

  u novembru 2006. godine kada je do

 • Page 85 and 86:

  manjinu. Bog je podijelio čovečan

 • Page 87 and 88:

  Muhamed salalahu alejhi we selem up

 • Page 89 and 90:

  o humanizmu. Isto tako, ko god u im

 • Page 91 and 92:

  život čovjeka, shodno riječima p

 • Page 93 and 94:

  ljubavi, tolerancije i razumijevanj

 • Page 95 and 96:

  uradio dobro, ako je uradio loše,

 • Page 97 and 98:

  telefonu se to lako identifikuje, m

 • Page 99 and 100:

  ljudska prava, oni su se oglasili d

 • Page 101 and 102:

  IV panel: Uloga žene u sandžačko

 • Page 103 and 104:

  je ravnopravno postavljena tema san

 • Page 105 and 106:

  kućni budžet” ili, da potpuno i

 • Page 107 and 108:

  sandžačkog prostora kao ekstra sp

 • Page 109 and 110:

  predrasuda i stereotipa. Ovo je nar

 • Page 111 and 112:

  političke snage dominantne u odre

 • Page 113 and 114:

  Diskusija LATINKA PEROVIĆ BEZ PROS

 • Page 115 and 116:

  ez prosvećenosti, to su dve neodvo

 • Page 117 and 118:

  volim da sve reačune ispostavljam

 • Page 119 and 120:

  je u istorijskom smislu obuhvatao i

 • Page 121 and 122:

  suočavanje sa njom. Bili smo i ost

 • Page 123 and 124:

  Balkanu imamo i više razloga za to

 • Page 125 and 126:

  gotovo nevjerovatnu činjenicu, ten

 • Page 127 and 128:

  država s obzirom na to da je etnic

 • Page 129 and 130:

  o kome je reč, da li pripadam boš

 • Page 131 and 132:

  ŽARKO KORAĆ EKSTREMNA KRIZA NACIO

 • Page 133 and 134:

  xx veka pomoću testova, da utvrdit

 • Page 135 and 136:

  za vreme Prvog svetskog rata. To go

 • Page 137 and 138:

  autor je 2005. godine objavio još

 • Page 139 and 140:

  je ona u ovom trenutku dominantna p

 • Page 141 and 142:

  mlade, veoma sposobne kulturne radn

 • Page 143 and 144:

  primećuje. Kao da smo pred obustav

 • Page 145 and 146:

  od paradigmi Balkana, ali pozitivna

 • Page 147 and 148:

  zatvorenost duboke provincijalnosti

 • Page 149 and 150:

  ono što doseže nivo univerzalnog,

 • Page 151 and 152:

  ponudu, aktivnost, događaj, to su

 • Page 153 and 154:

  SANDŽAK - IDENTITET U PROCEPU STAR

 • Page 155 and 156:

  SRĐAN BARIŠIĆ Država kao genera

 • Page 157 and 158:

  Islamske zajednice Sandžaka postao

 • Page 159 and 160:

  Odnosi između vodećih struktura s

 • Page 161 and 162:

  Ponašanje države u ovom slučaju

 • Page 163 and 164:

  MILAN VUKOMANOVIĆ Dragulj Medine B

 • Page 165 and 166:

  je uvredljivo za muslimana, pa ni u

 • Page 167 and 168:

  od Jovana Damaskina, polemika, uvre

 • Page 169 and 170:

  Reis Cerić, međutim, zastupa orig

 • Page 171 and 172:

  SANDŽAK - IDENTITET U PROCEPU STAR

 • Page 173 and 174:

  SONJA BISERKO Mislimo da je važno

 • Page 175 and 176:

  političku volju da se sudi svima k

 • Page 177 and 178:

  zbivanja u Sandžaku (ubistva, plja

 • Page 179 and 180:

  usvajanjem Zakona o pravima naciona

 • Page 181 and 182:

  novim „opasnostima“. Mediji o B

 • Page 183 and 184:

  Jer, nikako drugačije se ne može

 • Page 185 and 186:

  ih sagledamo u kontinuitetu onda vi

 • Page 187 and 188:

  svom imenu sadrže deo imena ili ne

 • Page 189 and 190:

  stranke podržavaju koncept Islamsk

 • Page 191 and 192:

  najveće pobune protiv osmanskog ca

 • Page 193 and 194:

  Islamska zajednica iz Sarajeva sve

 • Page 195 and 196:

  o onom segmentu koji može da preds

 • Page 197 and 198:

  MEŠA SLEZOVIĆ, umetnik MANJINE, V

 • Page 199 and 200:

  USTAVNI OKVIR Usvajanje jednog neev

 • Page 201 and 202:

  demokratije ne prepoznaju svi okvir

 • Page 203 and 204:

  preobučenih u popove da agituju za

 • Page 205 and 206:

  SANDŽAK - IDENTITET U PROCEPU STAR

 • Page 207 and 208:

  MEĐUNARODNA KRIZNA GRUPA Rezime i

 • Page 209 and 210:

  PREPORUKE VLADI SRBIJE: Sistematski

 • Page 211 and 212:

  u manjini (Nova Varoš sedam posto,

 • Page 213 and 214:

  ubijali Bošnjake u ratovima 1990-t

 • Page 215 and 216:

  Sandžak i Bosna i Hercegovina odr

 • Page 217 and 218:

  je najozloglašeniji bio “danak u

 • Page 219 and 220:

  periodu između dva rata, kraljevsk

 • Page 221 and 222:

  ograničeni na crkvu i privatnost d

 • Page 223 and 224:

  Miloševićevo doba ŠTA SE KRIJE U

 • Page 225 and 226:

  širila. Ovo je bilo naročito izra

 • Page 227 and 228:

  Bosna i Hercegovina postala samosta

 • Page 229 and 230:

  kuća i bombaški napadi na Bošnja

 • Page 231 and 232:

  acija koje su navodno organizovane

 • Page 233 and 234:

  Poruka 1990-tih za Bošnjake, sa zl

 • Page 235 and 236:

  sceni pretrpeo je poražavajući po

 • Page 237 and 238:

  EKONOMSKI PROCVAT I PROPAST Anti-bo

 • Page 239 and 240:

  1998. godine smanjilo je prodaju, a

 • Page 241 and 242:

  Sandžak posle Miloševića Od poč

 • Page 243 and 244:

  više ingerencija opštinama i obez

 • Page 245 and 246:

  predstavnika dos, sa Milenkom Mili

 • Page 247 and 248:

  veću decentralizaciju i autonomiju

 • Page 249 and 250:

  premijer Živković je dogovorio po

 • Page 251 and 252:

  Po formiranju nove skupštine opšt

 • Page 253 and 254:

  Još jedan razlog zbog kojeg je Bo

 • Page 255 and 256:

  Mešihat Islamske zajednice u Sand

 • Page 257 and 258:

  Svaki put kada srpski političati p

 • Page 259 and 260:

  sda. Međutim, čini se da će nako

 • Page 261 and 262:

  preuzeo je vođstvo u promovisanju

 • Page 263 and 264:

  onemogućavaju u tome da shvate da

 • Page 265 and 266:

  Pravoslavna crkva ima jak uticaj na

 • Page 267 and 268:

  je prva visokoškolska ustanova u S

 • Page 269 and 270:

  Veronauka je imala status izbornog

 • Page 271 and 272:

  udžbenika pisanih dijalektom koji

 • Page 273 and 274:

  lokalnih organa vlasti da oni sa sv

 • Page 275 and 276:

  Sjenicu i Tutin.²³⁹ On je bio k

 • Page 277 and 278:

  Procesni propisi i zakoni puni su r

 • Page 279 and 280:

  Jedno skorašnje istraživanje je p

 • Page 281 and 282:

  manastiru Sopoćani 2003. godine.²

 • Page 283 and 284:

  u opštini Prijepolje (jedan od pet

 • Page 285 and 286:

  što se optuženim Bošnjacima i sv

 • Page 287 and 288:

  da se transformiše u javni servis,

 • Page 289 and 290:

  liko “emitera”. To je često zn

 • Page 291 and 292:

  Iako novopazarska radio i tv stanic

 • Page 293 and 294:

  Do diskriminacije prema nacionalnim

 • Page 295 and 296:

  ZAKLJUČAK Iako je u Sanžaku mirno

 • Page 297:

  O Međunarodnoj kriznoj grupi Među

helsinška povelja - Helsinki Committee for Human Rights in Serbia
Helsinška povelja br.167-168 - Helsinki Committee for Human ...
Helsinška povelja 173-174 - Helsinki Committee for Human Rights ...
Sandžak i evropska perspektiva - Helsinki Committee for Human ...
Acrobat PDF (4.59mb) - Helsinki Committee for Human Rights in ...
ljudska prava, demokratija i – nasilje - Helsinki Committee for ...
Dokument - Helsinki Committee for Human Rights in Serbia
Inzko poništava referendum u RS Feljton ... - Europa Magazine
U H R V A T S K O J - Hrvatski hidrografski institut
montirani procesi protiv kosovskih albanaca
U. A. E. DUBAI U L T R A S P E C I J A L N A P O N U D A - Wayout
Helsinška povelja br. 169-170, novembar-decembar 2012.
Virtualna pobuna RS-a Ekonomija: Koliko je ... - Europa Magazine
Maj 2005 - Vikend Magazin
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
Helsinška povelja br. 163--164, maj--jun 2012
Helsinška povelja 135-136, januar-februar 2010.