Olej roĘlinny Z∏ota Kraina 3 l Boczek parzony ... - Hiperpromo

hiperpromo.pl

Olej roĘlinny Z∏ota Kraina 3 l Boczek parzony ... - Hiperpromo

Kupując 1 produkt, weź drugi za 1/2 ceny!

Drugi za

Drugi za

Drugi za

5,54 z∏ za 2 op.

Kupujàc Sok Cappy 1 l

pomaraƒcza, jabłko, grejpfrut,

cena stand. - 3,69 zł/op.

weê drugi ZA ½ CENY

cena jedn.

przy zakupie 2 op. - 2,77 zł/l

5,84 z∏ za 2 op.

Kupujàc Syrop

Owocowa Spi˝arnia 420 ml

malina, wiÊnia, pomaraƒcza,

cena stand. - 3,89 zł/op.

weê drugi ZA ½ CENY

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 6,95 zł/l

2,96 z∏ za 2 op.

Kupujàc

Bulion 132 g

ró˝ne rodzaje, cena stand. - 1,97 zł/op.

weê drugi ZA ½ CENY

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 11,21 zł/kg

Drugi za

Drugi za

Drugi za

PRODUKT

MRO˚ONY

7,19 z∏ za 2 op.

Kupujàc Gulasz angielski 300 g

cena stand. - 4,79 zł/op.

weê drugi ZA ½ CENY

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 11,98 zł/kg

Dost´pny tylko w Tesco

7,34 z∏ za 2 op.

Kupujàc Warzywa

na patelni´ 450 g

cena stand. - 4,89 zł/op.

weê drugie ZA ½ CENY

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 8,15 zł/kg

10,10 z∏ za 2 op.

Kupujàc Past´ do z´bów

Colgate Total 125 ml

ró˝ne rodzaje, cena stand. - 6,73 zł/op.

weê drugà ZA ½ CENY

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 40,40 zł/l

6 99

kg

Udo kurczaka

luz, dost´pne równie˝:

podudzie kurczaka - 7,99 z∏/kg

12 99 kg

Filet z kurczaka

luz

10 29

7 99

kg

Oszcz´dzasz 2,30 zł

Pasztet Ciechanowski

luz

18 99

13 99

kg

Oszcz´dzasz 5,00 zł

Baleron gotowany

luz

23 99

15 99

kg

Oszcz´dzasz 8,00 zł

Schab w przyprawach

luz

14 99

13 99

kg

Oszcz´dzasz 1,00 zł

Ser Gouda

luz

Gazetka obowiàzuje w nast´pujàcych sklepach : KONIN: ul. Chopina 24, RZESZÓW: ul. Broniewskiego 1

Oferta handlowa wa˝na w dniach 18.02. - 24.02.2010 r. lub do wyczerpania asortymentu. Zmiana oferty handlowej nast´puje o godz. 8.00 w dniu rozpocz´cia promocji.

Wszystkie ceny zawierajà VAT i wyra˝one sà w PLN. Zdj´cia umieszczone w gazetce mogà odbiegaç od wizerunku produktu znajdujàcego si´ w sprzeda˝y.

Tesco nie prowadzi sprzeda˝y wysyłkowej i poprzez akwizytorów.

More magazines by this user
Similar magazines