Cenik 2012

roefix

Cenik 2012

Cenik 2012

Slovenija

veljaven od 01.02.2011


RÖFIX-ov svet barv

Individualni design barv v simbiozi z ekologijo,

zdravjem in ohranitvijo njihove vrednosti

U svetu RÖFIX barv se pogosto javljajo novi izivi. Poleg estetskih karakteristik, kot je barvni in strukturni design, se daje poudarek

tudi na funkcionalnost in dolgotrajnost.

algicidov, topil in konzervirnih sredstev.

Notranje barve-kolekcija

pogoje v prostoru.

konceptov.

Integrirana uporaba barv


Proizvodni program

2012

RÖFIX – Graditi po sistemu

Inovativne sistemske rešitve

V gradbeništvu se danes postavljajo zelo visoke zahteve, ki

izhajajo od investitorjev samih, državnih institucij, okolja ter so

odvisni od gospodarskega razvoja. Vodeni s tem že več kot

100 let razvijamo in zgotavljamo visoke standarde v gradbeni

tehnologiji.

Nudimo inovativne sistemske proizvode, za katere jamčimo,

da ustrezajo najvišjim tehničnim, ekološkim in ekonomskim

zahtevam ter izvajamo aktivno politiko v interesu gradbeništva.

Vidimo se v vlogi posrednika med strokovnimi nosilci, ki

prinašajo najvažnejše odločitve v gradbeništvu, kakor tudi našimi

partnerji, s katerimi sodelujemo – od arhitektov preko celotnega

gradbeništva do končnega potrošnika in privatnih investitorjev.

Mi smo in ostajamo pomemben partner, na katerega se lahko

zanesete v vsakem trenutku.

Če imate željo po najboljšem, vemo točno na kaj mislite, ker

razvoj naših proizvodov in uslug ni osnovan na kopiranju

drugih, temveč z reševanjem potreb gradbenega sektorja.

Uspeh našega podjetja temelji na skladnosti inovacij, logistike,

managmenta kvalitete ter zaupanja. Dolgoletne izkušnje in tesen

kontakt s kupci, je pustil pečat na naš način razmišljanja u

RÖFIX-u.

Prepričani smo, da stalne inovacije, izboljšave ter razvijanje

novih materialov, zagotovo omogočajo doseganje željenih

rezultatov, kar nas pretvarja v atraktivnega partnerja.

Eden od naših najvažnejših ciljev je ustvariti zaupanje v očeh

naših kupcev. Definicija zaupanja RÖFIX-a je pravočasno in

točno dostaviti pravi proizvod, v pravilni količini na pravo mesto

(gradbišče). Zato, da bi si ustvarili zaupanje, smo posebno

pozornost namenili v optimalen razvoj logistike, zato je logistika

postala tudi naša važna lastnost.

Če želite izvedeti več informacij, se lahko obrnete na našo

internetno stran www.roefix.com!

Zidarska malta

Beton/Nizka gradnja

GALA-gradnja

Osnovni ometi

Zaključni omet

Prekrivni omet

Proizvodi za sanacijo

in renoviranje

Toplotno

izolacijski sistemi

Premazi/Obloge

Estrih/talni sistemi

Polaganje ploščic in

naravnega kamna


Kazalo

Zidarska malta

Toplotnoizolacijska malta za zidanje................................................4

Tankoslojna in srednjeslojna malta za zidanje ..................................4

Apneno/cementna malta za zidanje................................................5

Cementna malta ............................................................................5

Malta za zidanje vidnih stikov - fugirna malta ...................................6

Beton/Nizka gradnja

.........................................................8

CreteoStandard.............................................................................9

CreteoShot..................................................................................10

CreteoInject.................................................................................10

CreteoSpecial..............................................................................12

CreteoRepair ...............................................................................12

GALA-gradnja

CreteoGala ..................................................................................16

Osnovni ometi

Vezivni prednamazi ......................................................................18

.........................................................................................18

Apneno-cementni osnovni omet...................................................19

Cementni omet za podzidek.........................................................20

Lahki omet...................................................................................21

...................................................................22

...............................................................................23

Toplotno-izolacijski omet..............................................................23

...............................................24

Rentgenski omet..........................................................................24

Tankoslojni ometi .........................................................................25

Malta za zapolnjevanje razpok......................................................25

Profili za osnovne omete ..............................................................26

................................................26

........................................................................28

......................................29

Grundiranje..................................................................................30

Nadomestila/dodatki ...................................................................31

Zaporni premaz ...........................................................................32

..............................................................32

.................................................................33

........................................34

.............................................................................36

................................................................37

.................................................38

Magnenti omet ............................................................................40

................................................40

2

RÖFIX Apneni ometi.....................................................................42

RÖFIX Renoplus – RÖFIX Renostar ..............................................44

Priprava podlage..........................................................................45

...................................................................................45

Zgodovinska apnena malta za zidanje ..........................................46

Osnovni ometi za renoviranje........................................................47

.......................................................49

Renovirne izravnalne mase...........................................................49

Ometi za saniranje .......................................................................50

..........................................................51

Renopor sistem ...........................................................................52

Utrjevalni set za notranjo izolacijo..................................................53

Tesnenje ......................................................................................54

Renovirni premaz.........................................................................54

Zgodovinsko vezivno sredstvo .....................................................55

Apneni ometi ...............................................................................56

Glineni ometi................................................................................57

.................................58

Pregled toplotno izolacijskih sistemov...........................................60

Pregled komponent toplotno izolacijskih sistemov ........................61

............................................................62

..............................................62

..................................................63

......................................63

........64

.........................................67

.............................................................................67

..............................................69

Špaletni in prekladni elementi .......................................................72

........................................................................73

.......................................................78

Utrjevalni set za notranjo izolacijo..................................................78

..................................................78

Orodja .........................................................................................80

............................................................82

............................................................83

......................................84

Pastozne izravnalne mase............................................................84

............................................................85

....................................................................85

Zaporni premazi in izolacija podlage .............................................86

Impregnacija, specialni izdelki.......................................................87

Nadomestila/dodatki ...................................................................87

Silikatni premazi za notranje površine............................................88

......................................89

..........................................89

Specialni premazi za notranje površine .........................................91

Silikatni premazi za zunanje površine ............................................91

..........................................92

Silikonski zunanji premazi.............................................................95

SISI Tehnologija - premazi za zunanje površine .............................95

Apneni zunanji premazi ................................................................96


Estrih/talni sistemi

Talne izravnalne mase ..................................................................98

Primena – Talne izravnalne mase ..................................................99

......................................100

RÖFIX ZS30 RAPID....................................................................101

Izravnalni nanosi ........................................................................102

Cementno vezivo .......................................................................102

.............103

Cementni estrih CT ....................................................................103

Cementno sulfatni estrih CA/CT-C20..........................................105

Cementno sulfatni estrih CA/CT-C30..........................................105

Anhidridna talna razlivna masa ...................................................106

Cementna talna izravnalna masa................................................106

.....................................................................108

..............................................................108

..............................................................109

..........................................................109

Izolacija s RÖFIX AS 341 Optilastic .............................................112

Prednamazi ...............................................................................113

...............113

.......................................................114

.........................................................115

Lepilo za naravni kamen.............................................................116

...................................116

Fugirna malta.............................................................................117

Široke fuge ................................................................................119

Zatesnitev fug ............................................................................119

Tesnenje -izolacija ......................................................................120

...........................121

.................................................................122

3


Zidarska malta

Toplotnoizolacijska malta za zidanje

Toplotnoizolacijska malta za zidanje

4

RÖFIX 820 Toplotno izolacijska malta - M5

Toplotno izolacijska malta za zidanje s perlitom. Toplotna prevodnost pribl. 0,18 W/mK.

M5 po EN 998-2.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

110704 9003304107049 1000 0 - 3 mm ca. 1750 l/T 324,50 324,50

110722 9003304107223 50 20 0 - 3 mm ca. 35 l/EN 6,49 324,50

RÖFIX 810 Toplotnoizolacijska malta - M10

W/mK. M10 po EN 998-2.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

110676 9003304106769 36 40 0 - 3 mm ca. 40 l/EN 11,12 278,00

110668 9003304106684 1000 0 - 3 mm ca. 1000 l/T 229,50 229,50

Tankoslojna in srednjeslojna malta za zidanje

Tankoslojna in srednjeslojna malta za zidanje

NOVO

RÖFIX 947 Srednjeslojna malta za zidanje

sanmi za zidanje. Za debelino fuge 4 - 6 mm.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba

117932 9003304179329 42 25 0 - 3 mm ca. 27,5 l/EN * *

* cena glede na ponudbo

Apn

Cem


Apneno/cementna malta za zidanje

Apneno/cementna malta za zidanje

Cementna malta

Cementna malta

* cena glede na ponudbo

RÖFIX 950 Apneno cementna malta - M5

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

110915 9003304109159 1000 0 - 3 mm ca. 600 l/T 95,90 95,90

110919 9003304109197 36 40 0 - 3 mm ca. 24 l/EN 4,30 107,50

RÖFIX 915 Cementna malta - M10

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

110842 9003304108428 1000 0 - 3 mm ca. 600 l/T 99,90 99,90

110851 9003304108510 36 40 0 - 3 mm ca. 24 l/EN 4,59 114,75

Malta za zidanje vidnih stikov - fugirna malta

RÖFIX 980 Specialna malta za zidanje vidnih stikov

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

110943 9003304109432 1000 0 - 3 mm ca. 625 l/T 120,60 120,60

110960 9003304109609 36 40 0 - 3 mm ca. 25 l/EN 5,30 132,50

5

Zidarska malta


Zidarska malta

Malta za zidanje vidnih stikov - fugirna malta

6

RÖFIX 985 Specialna malta za zidanje vidnih stikov

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

110980 9003304109807 1000 0 - 3 mm ca. 625 l/T 174,70 174,70

110985 9003304109852 36 40 0 - 3 mm ca. 25 l/EN 7,50 187,50

RÖFIX 986 Specialna malta za zidanje vidnih stikov

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

110989 9003304109890 1000 0 - 3 mm ca. 625 l/T 174,70 174,70

110990 9003304109906 36 40 0 - 3 mm ca. 25 l/EN 7,50 187,50

* cena glede na ponudbo


7

Zidarska malta


Beton/Nizka gradnja

8

Cret


CreteoStandard

CreteoStandard

* cena glede na ponudbo

CreteoStandard 990 - B20 Suhi beton C16/20

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

CreteoStandard 990 - B30 Suhi beton C25/30

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

CreteoStandard 999 Beton/Estrih C20/25 - CT C25-F4

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

9

Beton/Nizka gradnja


Beton/Nizka gradnja

CreteoShot

CreteoShot

CreteoInject

CreteoShot RG4 Brizgani beton

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Dodatek Cena/EN Cena/T

CreteoShot RG8 Brizgani beton

Standard

Standard

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Dodatek Cena/EN Cena/T

CreteoShot BG8 S Brizgani beton

Standard

Standard

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Dodatek Cena/EN Cena/T

CreteoInject 995 Malta za sidranje, injekcijska malta za sidranje

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Dodatek Cena/EN Cena/T

* cena glede na ponudbo


CreteoInject

NOVO

NOVO

NOVO

* cena glede na ponudbo

CreteoInject CC 778 Injekcijska malta

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Dodatek Cena/EN Cena/T

CreteoInject CC 798 Injekcijska malta

* *

* *

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Dodatek Cena/EN Cena/T

CreteoInject CC 854 Geotermalna malta

* *

* *

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Dodatek Cena/EN Cena/T

* *

* *

Beton/Nizka gradnja


Beton/Nizka gradnja

CreteoSpecial

CreteoSpecial

CreteoRepair

CreteoRepair

CreteoSpecial VM4-70 Betonska zalivna malta

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba

CreteoRepair CC 100 Betonska sanacijska malta R4

* *

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

CreteoRepair CC 105 Betonska sulfatno obstojna sanacijska malta R4

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

CreteoRepair CC 130 Betonska sanacijska malta R3

* *

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

* cena glede na ponudbo

Cret


CreteoRepair

CreteoRepair

NOVO

* cena glede na ponudbo

CreteoRepair CC 135 Betonska sulfatno obstojna sanacijska malta R3

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

CreteoRepair CC 150 Betonska sanacijska masa R2

* *

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

CreteoRepair CC 164 Betonska sulfatno obstojna sanacijska malta R4

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

Beton/Nizka gradnja


Beton/Nizka gradnja

CreteoRepair

CreteoRepair

CreteoRepair CC 188 SM

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

CreteoRepair CC 194 M

* *

* *

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

CreteoRepair CC 198 SM

* *

* *

* *

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

* *

* *

* *

* cena glede na ponudbo


15

Beton/Nizka gradnja


GALA-gradnja

CreteoGala

CreteoGala

16

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

* *

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

* cena glede na ponudbo

Cret


CreteoGala

CreteoGala

* cena glede na ponudbo

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

* *

36 * *

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

* *

* *

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

* *

* *

17

GALA-gradnja


Osnovni ometi

Vezivni prednamazi

Vezivni prednamazi

Obrizg Obrizg

18

RÖFIX 10 Vezni predpremaz

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/kg Cena/EN

RÖFIX 12 Vezni predpremaz

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/kg Cena/EN

RÖFIX Nevtralizacijski premaz

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/kg Cena/EN

RÖFIX 670 Cementni obrizg

* *

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

1000

40

* cena glede na ponudbo

Obri


Obrizg Obrizg

* cena glede na ponudbo

RÖFIX 670 S Specialni cementni obrizg

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

Apneno-cementni osnovni omet

40

RÖFIX 510 Apneno-cementni osnovni omet

obremenitvijo z vlago.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

1000

RÖFIX 520 Apneno-cementni osnovni omet

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

30 * *

40

1000

19

Osnovni ometi


Osnovni ometi

Apneno-cementni osnovni omet

RÖFIX 610 Apneno-cementni osnovni omet

vlago.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

1000

110380 40

RÖFIX 660 Grobi apneno-cementni osnovni omet

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

110444 9003304104444 1000

Cementni omet za podzidek

40

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

30

* cena glede na ponudbo


Cementni omet za podzidek

Lahki omet

* cena glede na ponudbo

RÖFIX 620 Cementni osnovni omet/omet za podzidke

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

110393 1000

40

RÖFIX 866 Apneno-cementni lahki osnovni omet

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

1000

30

RÖFIX 864 Apneno-cementni lahki osnovni omet

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

30

1000

Osnovni ometi


Osnovni ometi

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

1000

110084 30

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

1000

30

RÖFIX 180 Notranji osnovni omet Primo

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

1000

30

* cena glede na ponudbo


* cena glede na ponudbo

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

Toplotno-izolacijski omet

RÖFIX 840 Toplotno-izolacijski omet

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN

RÖFIX 850 Toplotno-izolacijski omet

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN

RÖFIX 888 Toplotno-izolacijski omet

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN

okrog

Osnovni ometi


Osnovni ometi

Toplotno-izolacijski omet

NOVO

RÖFIX CalceClima Thermo Apneni toplotno izolacijski omet

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN

Gradbena lepila in izravnalne mase

Rentgenski omet

30

RÖFIX 57 Belo cementno gradbeno lepilo

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

30

RÖFIX SK52 Hitro cementno lepilo

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

RÖFIX Rentgenski omet

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

40

* cena glede na ponudbo

Malt


Tankoslojni ometi

* cena glede na ponudbo

RÖFIX 224 Tankoslojni omet za strope

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

Malta za zapolnjevanje razpok

Malta za zapolnjevanje razpok

RÖFIX 860 Malta za zapolnjevanje

elektriko ipd.

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN

119333 * *

Profili za osnovne omete

RÖFIX Profili za ometanje 1007

Številka

artikla EAN Kos/EN lfm./B. Debelina ometa Cena/tm Cena/EN

30 10 mm

30 10 mm

30 81

30 84 10 mm

30 90 10 mm 300 cm

30

30

*

Osnovni ometi


Osnovni ometi

Profili za osnovne omete

Številka

artikla EAN Kos/EN lfm./B. Debelina ometa Cena/tm Cena/EN

48 9 mm *

130 * *

RÖFIX Hitri profil ometa 1105

Številka

artikla EAN Kos/EN lfm./B. Debelina ometa Cena/tm Cena/EN

RÖFIX Hitri profil ometa 1106

10 mm * *

Številka

artikla EAN Kos/EN lfm./B. Debelina ometa Cena/tm Cena/EN

Številka

artikla EAN m²/P m²/EN MV Širina

11 x 8 mm 100 mm

Izkoristek/

poraba Cena/m² Cena/EN

* cena glede na ponudbo


27

Osnovni ometi


Sestava

Lastnosti

28

Apneno/cementni

plemeniti ometi

Veziva mineralna mineralna mineralna organska mineralna mineralna organska

Cementni zaribani

ometi

Apneni zaribani ometi

Ometi na osnovi

silikonskih smol

SiSi - ometi

Silikatni ometi

Ometi na osnovi

umetnih smol

++ + ++ - - ++ ++

++ ++ - ++ ++ ++ ++

Na mineralni podlagi ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Na organski podlagi - - - ++ ++ - +

Silikatnosilikonsko

barvo*

Silikatnosilikonsko

barvo

Silikatno

barvo

Silikatnosilikonsko

barvo

Silikatnosilikonsko

barvo

Silikatnosilikonsko

barvo

Silikatnosilikonsko

barvo

+ + - ++ ++ + ++

Paroprepustnost ++ + ++ ++ ++ ++ -

+ - - ++ ++ + ++

Barvna paleta + - - ++ ++ + ++

Odpornost na vremenske vplive + ++ - ++ ++ + ++

++ + ++ + + + -


Plemeniti ometi

Zaribani ometi / Izravnalna masa na

osnovi apna / Fini ometi

silikonskih / silikatnih smol

osnovi umetnih smol

RÖFIX 700

Izdelek

Plemeniti omet beli

RÖFIX 715

Specialni plemeniti omet

RÖFIX 750

RÖFIX 775

Strukturni omet

RÖFIX 300

Uporaba

R = zaribana struktura

0,5 mm

1 mm V

2 mm V

3 mm V

0,7 mm

1,5 mm V

2 mm R

4 mm V

0,7 mm

1,5 mm V

2 mm R

4 mm V

1 mm V

2 mm V

3 mm V

4 - 7 mm 7 - 10 mm

2 mm 3 mm

1 mm

RÖFIX 320 0,8 mm

2 mm V

RÖFIX 325

Apneno - cementni

RÖFIX 360

Beli apneni strukturni

RÖFIX

Malta Fina

omet

RÖFIX

Silikonski omet Protect

RÖFIX

SiSi omet VITAL

RÖFIX

Silikatni ometi

RÖFIX

Ometi na osnovi umetne smole

RÖFIX

0,8 mm

2,8 mm V

0,7 mm

1,5 mm V

0,6 mm

0,7 mm

1,5 mm V

2 mm V

3 mm V

0,7 mm

1,5 mm V

2 mm V

3 mm V

0,7 mm

1,5 mm V

2 mm V

3 mm V

0,5 mm

1,5 mm V

2 mm V

3 mm V

0 - 0,5 mm

1 mm V

Barvni toni

Apneni osnovni ometi

Apneno cementni

osnovni ometi

Lahki osnovni ometi

Toplotno izolacijski

ometi

Betoni

Toplotno izolacijski

sistemi

Mineralen star

omet brez premaza

Star omet z ineralnim

premazom

Bela -

Bela;v barvi-

omejeno

Bela;v barvi-

omejeno - - -

Bela;v barvi-

omejeno - - -

Naravno

bela - - - -

Siva - - - -

1,4 mm V Naravno

bela - -

1 mm V

2 mm V

1 mm V

2 mm R

3 mm R

1 mm V

2 mm R

3 mm R

6 mm V

1 mm V

2 mm R

3 mm R

1 mm V

2 mm R

3 mm R

6 mm V

Bela - -

Naravno

bela - - - -

Bela; v barvi

v vseh

barvnih

tonih

Bela; v barvi

v vseh

barvnih

tonih

Organski stari ometi

- -

- -

Bela;v barvi

- omejeno - - -

Bela; v barvi

v vseh

barvnih

tonih

Bela; v barvi

v vseh

barvnih

tonih

- - -

-

ometi; suhi

29

Prekrivni omet


Dodatek na cene za standardne barvne tone

Grundiranje

Grundiranje

NOVO

osnovnih ometih. Posebej primeren za fugirne in izravnalne mase, ki vsebujejo mavec.

Številka

artikla EAN Barva

118454 9003304184545 24 20 Bela 0,2 - 0,25 kg/m² 2,09 41,80

Številka

artikla EAN Barva

Barve in premazi

Cenovni razred I - 154 tonov cena po ceniku cena po ceniku cena po ceniku

Cenovni razred II - 150 tonov cena po ceniku cena po ceniku cena po ceniku

Cenovni razred III - 62 tonov cena po ceniku cena po ceniku cena po ceniku

Dodatek na cene za intenzivne barvne tone

Cenovni razred IV - 23 tonov cena po ceniku cena po ponudbi

Cenovni razred V - 7 tonov cena po ponudbi cena po ponudbi

Obvestilo o cenah

Cenovni razredi se nahajajo na zadnji strani nove

barvne karte (ColorDesign 2011/2012). Tam se nahaja

svetlobne odbojnosti, ki je tudi navedena na barvni

karti.

SiSi P, SHP

KHP, AP

SP

MEP

SiSi F

EF, AF, KHF

SHF, SF

KF

138512 9003304385126 64 5 Bela 0,15 - 0,2 kg/m² 3,25 16,25

138514 9003304385140 64 5 Barvna 0,15 - 0,2 kg/m² 3,46 17,30

140938 9003304409389 24 18 Bela 0,15 - 0,2 kg/m² 3,02 54,36

140939 9003304409396 24 18 Barvna 0,15 - 0,2 kg/m² 3,23 58,14

30 * cena glede na ponudbo

Nad


Nadomestila/dodatki

* cena glede na ponudbo

Številka

artikla EAN

110345 9003304103454 *

Številka

artikla EAN

alge/glive.

120764 9003304207640 1 *

omete

Številka

artikla EAN Barva

1 *

137373 9003304373734 24 125 rumenkast 1,83 *

*

31

Prekrivni omet


Zaporni premaz

Zaporni premaz

Številka

artikla EAN Barva

110012 9003304100125 60 5 Bela 0,2 - 0,3 kg/m²/P 6,44 32,20

110013 9003304100132 24 20 Bela 0,2 - 0,3 kg/m²/P 6,44 128,80

Številka

artikla EAN

138510 9003304385102 24 25 1,5 V bela ca. 2,4 kg/m² 1,61 40,25

138508 9003304385089 24 25 2 V bela ca. 3 kg/m² 1,61 40,25

138509 9003304385096 24 25 3 V bela ca. 3,8 kg/m² 1,61 40,25

24 25 Barvna 1,98 49,50

24 25 Barvna 1,98 49,50

24 25 Barvna 1,98 49,50

24 25 Barvna 2,41 60,25

24 25 Barvna * *

32 * cena glede na ponudbo


* cena glede na ponudbo

Številka

artikla EAN

118397 9003304183975 24 25 0,5 V Bela ca. 1,7 kg/m² 1,73 43,25

118803 9003304188031 24 25 0,7 V Bela ca. 1,8 kg/m²/P 1,73 43,25

110670 9003304106707 24 25 1 V Bela ca. 2 kg/m² 1,44 36,00

110690 9003304106905 24 25 1,5 V Bela ca. 2,4 kg/m² 1,44 36,00

110710 9003304107100 24 25 2 V Bela ca. 3 kg/m² 1,44 36,00

110709 9003304107094 24 25 2 R Bela ca. 2,7 kg/m² 1,44 36,00

110754 9003304107544 24 25 3 V Bela ca. 3,8 kg/m² 1,44 36,00

110753 9003304107537 24 25 3 R Bela ca. 3,5 kg/m² 1,44 36,00

119245 9003304192458 24 25 6 Bela 4,5 - 5 kg/m² 1,44 36,00

Številka

artikla EAN

24 25 1,77 44,25

24 25 1,77 44,25

24 25 1,77 44,25

24 25 2,07 51,75

24 25 Barvna ( CR V) * *

117583 9003304175833 24 25 0,7 Bela ca. 2,4 kg/m² * *

Številka

artikla EAN

Finozrnati, vodoodbojni dekorativni omet (organski, silikatna polnila) za mediteranske

128790 9003304306626 24 25 0,2 Bela ca. 3 kg/m² * *

33

Prekrivni omet


Številka

artikla EAN

osnovne omete.

110374 9003304103744 24 25 1 V Bela ca. 2 kg/m² 1,31 32,75

110386 9003304103867 24 25 1,5 V Bela ca. 2,4 kg/m² 1,31 32,75

110395 9003304103959 24 25 2 V Bela ca. 3 kg/m² 1,31 32,75

110394 9003304103942 24 25 2 R Bela ca. 2,7 kg/m² 1,31 32,75

110418 9003304104185 24 25 3 V Bela ca. 3,8 kg/m² 1,31 32,75

Številka

artikla EAN

24 25 1,44 36,00

24 25 1,44 36,00

24 25 1,44 36,00

24 25 1,93 48,25

24 25 Barvna ( CR V) * *

osnovne omete.

110832 9003304108329 24 25 1 V Bela ca. 2 kg/m² 1,31 32,75

110843 9003304108435 24 25 1,5 V Bela ca. 2,4 kg/m² 1,31 32,75

110864 9003304108640 24 25 2 V Bela ca. 3 kg/m² 1,31 32,75

110863 9003304108633 24 25 2 R Bela ca. 2,7 kg/m² 1,31 32,75

110897 9003304108978 24 25 3 V Bela ca. 3,8 kg/m² 1,31 32,75

110896 9003304108961 24 25 3 R bela ca. 3,5 kg/m² 1,31 32,75

24 25 1,44 36,00

24 25 1,44 36,00

24 25 1,44 36,00

24 25 1,93 48,25

24 25 Barvna ( CR V) * *

34 * cena glede na ponudbo


* cena glede na ponudbo

Številka

artikla EAN

Tovarniško pripravljen strukturni premaz (organski, zrnavost 0-0,5mm) brez topil za

110059 9003304100590 24 20 0 - 0,5 Bela ca. 0,8 kg/m² 2,03 40,60

110064 9003304100644 24 20 ca. 0,8 kg/m² 2,39 47,80

110063 9003304100637 24 20 ca. 0,8 kg/m² 2,53 50,60

110062 9003304100620 24 20 ca. 0,8 kg/m² 2,67 53,40

110061 9003304100613 24 20 ca. 0,8 kg/m² 2,91 58,20

110060 24 20 0 - 0,5 Barvna ( CR V) ca. 0,8 kg/m² * *

35

Prekrivni omet


Številka

artikla EAN

ometih in izravnalnih masah.

117040 9003304170401 24 25 5 kg/m² 1,56 39,00

117041 9003304170418 24 25 5 kg/m² 1,56 39,00

117042 9003304170425 24 25 5 kg/m² 1,56 39,00

117043 9003304170432 24 25 5 kg/m² 1,56 39,00

117044 9003304170449 24 25 5 kg/m² 1,56 39,00

117045 9003304170456 24 25 5 kg/m² 1,56 39,00

117046 9003304170463 24 25 5 kg/m² 1,56 39,00

117047 9003304170470 24 25 5 kg/m² 1,56 39,00

117048 9003304170487 24 25 5 kg/m² 1,56 39,00

117049 9003304170494 24 25 5 kg/m² 1,56 39,00

117050 9003304170500 24 25 5 kg/m² 1,56 39,00

117051 9003304170517 24 25 5 kg/m² 1,56 39,00

117052 9003304170524 24 25 5 kg/m² 1,56 39,00

117053 9003304170531 24 25 5 kg/m² 1,56 39,00

117057 9003304170579 24 25 5 kg/m² 1,56 39,00

117058 9003304170586 24 25 5 kg/m² 1,56 39,00

117059 9003304170593 24 25 5 kg/m² 1,56 39,00

117060 9003304170609 24 25 5 kg/m² 1,56 39,00

117061 9003304170616 24 25 5 kg/m² 1,56 39,00

ometih in izravnalnih masah.

Številka

artikla EAN Barva

diverse 24 25 Barvna 5 kg/m² 1,56 39,00

36 * cena glede na ponudbo


* cena glede na ponudbo

Številka

artikla EAN

Partchins, 110127 Villach).

110126 9003304101269 42 30 0,8 Naravno bela 2 - 2,2 kg/m²/mm 5,70 190,00

110127 9003304101276 42 30 1 Bela 1,5 - 2 kg/m²/mm 4,20 140,00

Številka

artikla EAN

ometih

118417 9003304184170 60 25 0,6 Naravno bela 3 - 4 kg/m² 5,00 200,00

37

Prekrivni omet


Številka

artikla EAN

110503 9003304105038 42 25 0,7 V Bela 1,4 - 1,6 kg/m²/P 12,07 482,80

110536 9003304105366 42 25 1 V Bela 1,8 - 2 kg/m² 12,07 482,80

110541 9003304105410 42 25 1,5 V Bela 2,2 - 2,5 kg/m² 12,07 482,80

110546 9003304105465 42 25 2 V Bela 2,9 - 3,3 kg/m² 12,07 482,80

110551 9003304105519 42 25 3 V Bela 3,9 - 4,2 kg/m² 12,07 482,80

110556 9003304105564 42 25 4 V Bela 5 - 5,3 kg/m² 12,07 482,80

110561 9003304105618 42 25 7 V Bela 6,7 - 7 kg/m² 12,07 482,80

Številka

artikla EAN

42 25 16,61 664,40

42 25 16,61 664,40

42 25 16,61 664,40

42 25 * *

42 25 Barvna ( CR V) * *

110592 9003304105922 42 30 9 - 11 kg/m² * *

110595 9003304105953 42 30 9 - 11 kg/m² * *

110593 9003304105939 42 30 4 - 7 Bela 9 - 11 kg/m² 14,29 476,33

110596 9003304105960 42 30 7 - 10 Bela 9 - 11 kg/m² 14,29 476,33

42 30 * *

42 30 * *

42 30 * *

42 30 * *

42 30 Barvna ( CR V) * *

38 * cena glede na ponudbo


* cena glede na ponudbo

Številka

artikla EAN

peski) na osnovne omete.

110597 9003304105977 36 40 8 - 13,5 kg/m² 8,86 221,50

Številka

artikla EAN

omete.

113715 9003304137152 42 25 2 Bela 6 - 10 kg/m² 9,86 394,40

113717 9003304137176 42 25 3 Bela 6 - 10 kg/m² 9,86 394,40

Številka

artikla EAN

42 25 * *

42 25 * *

42 25 * *

42 25 * *

42 25 Barvna ( CR V) * *

RÖFIX 780

118029 9003304180295 42 25 1 V Bela 1,8 - 2 kg/m² * *

117380 9003304173808 42 25 1,5 V Bela 2,2 - 2,5 kg/m² * *

42 25 * *

42 25 * *

42 25 * *

42 25 * *

42 25 Barvna ( CR V) * *

39

Prekrivni omet


Magnenti omet

Številka

artikla EAN

stene, z magnetnim delovanjem.

110171 9003304101719 24 25 1,2 V Bela 5 - 6 kg/m² 5,04 126,00

Številka

artikla EAN

122594 9003304225941 10

nanos kovinskega efekta je namenjen oblikovanju fasad ali notranjih prostorov.

0,4 - 0,6 sivo-kovinski

lesk

0,15 - 0,2 kg/m² 4,83 48,30

40 * cena glede na ponudbo


41

Prekrivni omet


Proizvodi za sanacijo in renoviranje

42


NOVO!

43

Proizvodi za sanacijo

in renoviranje


Proizvodi za sanacijo in renoviranje

44

Prip

Pred


Priprava podlage

Priprava podlage

Predobrizg

Predobrizg

* cena glede na ponudbo

RÖFIX Sanacijski prednamaz

Osnova kalijevo vodno steklo. Predpriprava podlage za RÖFIX RS1.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Izkoristek/poraba Cena/kg Cena/EN

110223 9003304102235 60 10 0,5 kg/m² 3,25 32,50

RÖFIX Prednamaz za apnene omete na osnovi kisle glinene raztopine

Za izboljšanje oprijema na stare apnene omete.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Izkoristek/poraba Cena/kg Cena/EN

110366 9003304103669 60 10 ca. 0,25 l/m² 0,97 9,70

Prednamaz pri sanaciji zidov

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Izkoristek/poraba Cena/kg Cena/EN

111807 9003304118076 60 12 0,6 - 1 kg/m² 5,97 71,64

RÖFIX 671 Sanacijski obrizg

Zrnavost: 0 - 3 mm.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

110460 9003304104604 1000 0 - 3 mm ca. 3,5 kg/m² 130,90 130,90

110461 9003304104611 36 40 0 - 3 mm ca. 3,5 kg/m² 5,25 131,25

45

Proizvodi za sanacijo

in renoviranje


Proizvodi za sanacijo in renoviranje

Predobrizg

Predobrizg

46

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

118754 9003304187546 36 35 0 - 4 mm 5 - 8 kg/m² 8,59 245,43

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

118312 9003304183128 42 25 0 - 0,5 mm ca. 1,4 kg/m² 7,37 294,80

Zgodovinska apnena malta za zidanje

Zgodovinska apnena malta za zidanje

RÖFIX Belit Fina malta za zapolnjevanje

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

123168 9003304231683 42 20 0 - 0,4 mm ca. 13,6 l/EN 19,57 978,50

RÖFIX Belit Sanacijska malta za zapolnjevanje

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

122428 9003304224289 42 30 0 - 4 mm ca. 18,45 l/EN 19,57 652,33

* cena glede na ponudbo

Zgo

Osn


Zgodovinska apnena malta za zidanje

Zgodovinska apnena malta za zidanje

* cena glede na ponudbo

RÖFIX 665 Malta za zapolnjevanje

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

113722 9003304137220 36 40 0 - 6 mm ca. 18 kg/m²/cm 10,70 267,50

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

117355 9003304173556 36 40 0 - 4 mm ca. 26 l/EN 11,25 281,25

Osnovni ometi za renoviranje

Osnovni ometi za renoviranje

apno, naravni pesek.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

117532 9003304175321 36 40 0 - 4 mm ca. 15 kg/m²/cm 7,08 177,00

117533 1000 0 - 4 mm 66 m²/cm/T * *

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

118758 9003304187584 1000 0 - 1,4 mm ca. 90 m²/cm/T 217,00 217,00

119141 9003304191413 42 30 0 - 1,4 mm ca. 11 kg/m²/cm 6,51 217,00

47

Proizvodi za sanacijo

in renoviranje


Proizvodi za sanacijo in renoviranje

Osnovni ometi za renoviranje

Osnovni ometi za renoviranje

48

RÖFIX 695 Apneni omet za obnovo objektov

naravni pesek.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

110494 9003304104949 1000 0 - 4 mm ca. 15 kg/m²/cm 176,50 176,50

110495 9003304104956 36 40 0 - 4 mm ca. 15 kg/m²/cm 7,06 176,50

RÖFIX 696 Apneni omet za strojno nanašanje

pesek.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

115169 9003304151691 1000 0 - 4 mm ca. 14,5 kg/m²/cm 176,50 176,50

115170 9003304151707 36 40 0 - 4 mm ca. 14,5 kg/m²/cm 7,06 176,50

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

115319 9003304153190 36 40 0 - 4 mm ca. 15 kg/m²/cm 8,60 215,00

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

118027 9003304180271 36 35 0 - 4 mm ca. 14,5 kg/m²/cm 15,45 441,40

* cena glede na ponudbo

Ren


Renovirne izravnalne mase

Renovirne izravnalne mase

* cena glede na ponudbo

RÖFIX 350 Apnena izravnalna masa

Hidratizirano apno in marmornata moka. Za notranje površine.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

115186 9003304151868 42 15 0 - 0,2 mm ca. 1,5 kg/m²/mm 7,11 474,00

RÖFIX 380 Fini apneni zaribani omet

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

117039 9003304170395 42 30 0 - 0,8 mm ca. 1,75 kg/m²/mm 7,47 249,00

118856 9003304188567 42 30 0 - 0,5 mm ca. 1,75 kg/m²/mm 7,50 250,00

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

118018 9003304180189 36 40 0 - 6 mm 7 - 15 kg/m² 10,76 269,00

Omet za renoviranje in izravnavo z univerzalno uporabo . Za notranje in zunanje

površine. Uporaben je tudi za armiranje. Nanos 3-30mm.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

119805 9003304198054 42 25 0 - 1 mm ca. 1,45 kg/m²/mm 6,70 268,00

49

Proizvodi za sanacijo

in renoviranje


Proizvodi za sanacijo in renoviranje

Renovirne izravnalne mase

Renovirne izravnalne mase

NOVO

Ometi za saniranje

Ometi za saniranje

50

Mineralna renovirna izravnalna masa. Za notranje in in zunanje površine. Nanos 1 do

10mm.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

110189 9003304101894 42 25 0 - 0,5 mm ca. 1,5 kg/m²/mm 10,20 408,00

na nanos je med 8 in 30mm.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

121817 9003304218172 42 25 0 - 1 mm ca. 1,45 kg/m²/mm 6,70 268,00

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

110440 9003304104406 1000 0 - 1,5 mm ca. 12,2 kg/m²/cm 305,00 305,00

110441 9003304104413 42 30 0 - 1,5 mm ca. 12,2 kg/m²/cm 9,15 305,00

RÖFIX 648 Sanacijski osnovni omet s porami

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

115215 9003304152155 42 25 0 - 1,5 mm ca. 10 kg/m²/cm 7,11 284,40

* cena glede na ponudbo

Ome


Ometi za saniranje

Ometi za saniranje

* cena glede na ponudbo

RÖFIX 650 Beli sanacijski omet

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

114655 9003304146550 42 30 0 - 1,5 mm ca. 12,2 kg/m²/cm 9,12 304,00

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN

110486 9003304104864 45 50 0 - 1,5 mm ca. 4,9 m²/cm/EN 8,03 *

Za sanacijske omete. Z okroglo zrnatim naravnim peskom.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

111129 9003304111299 42 25 0 - 0,8 mm ca. 1,7 kg/m² 8,06 322,40

Za sanacijske omete. Z belim marmornatim peskom.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

113719 9003304137190 42 25 0 - 1 mm ca. 2,1 kg/m² 9,96 398,40

51

Proizvodi za sanacijo

in renoviranje


Proizvodi za sanacijo in renoviranje

Renopor sistem

Renopor sistem

52

RÖFIX Renopor Prednamaz

polaganjem tapet.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/kg Cena/EN

121607 9003304216079 60 10 ca. 0,3 kg/m² 1,39 13,90

Lepilo in izravnalna masa, modelirna masa za RÖFIX Renopor sistem.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/kg Cena/EN

121606 9003304216062 42 25 0 - 1 mm ca. 1,5 kg/m²/mm 11,72 468,80

RÖFIX Renopor Špaleta

Številka

artikla EAN Kos/EN Debelina

121597 9003304215973 10 20 mm 250 x 500 mm * *

122143 9003304221431 20 10 mm 250 x 500 mm * *

Številka

artikla EAN Kos/EN Debelina

121598 9003304215980 12 50 mm 1000 x 500 mm * *

* cena glede na ponudbo

Ren

Utrje


Renopor sistem

Renopor sistem

* cena glede na ponudbo

ekološka.

Številka

artikla EAN m²/EN Kos/EN Debelina Cena/m²

121599 9003304212965 6,5 13 25 mm 1000 x 500 mm 24,62 *

121600 9003304212965 5,5 11 30 mm 1000 x 500 mm 28,00 *

121601 3 6 50 mm 1000 x 500 mm * *

Številka

artikla EAN m²/EN Kos/EN Debelina Cena/m²

121602 9003304216024 6,5 13 25 mm 1000 x 500 mm * *

Utrjevalni set za notranjo izolacijo

Utrjevalni set za notranjo izolacijo

NOVO

Univerzalni pritrdilni set.

Številka

artikla EAN Kos/EN

138372 9003304405527 100 60 mm * *

141151 9003304411511 100 80 mm * *

141152 9003304411528 100 * *

53

Proizvodi za sanacijo

in renoviranje


Proizvodi za sanacijo in renoviranje

Tesnenje Tesnenje

Renovirni premaz

Renovirni premaz

54

Tesnenje pod terenom. Na osnovi vulkanskega tufa in cementa.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

110438 9003304104383 36 40 0 - 1,4 mm ca. 18,8 kg/m²/cm 10,30 257,50

RÖFIX 636 Vodotesna malta

Mineralna malta za zatesnitev površin. Na osnovi cementa.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

110439 9003304104390 42 25 0 - 1 mm ca. 5 kg/m² 16,62 664,80

RÖFIX Cavastop Zapora kapilarne vode

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

111808 9003304118083 40 0,45 * *

RÖFIX Sanacijska apnena barva

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/kg Cena/EN

115418 9003304154180 24 15 Bela 0,15 - 0,22 kg/m²/P 2,12 31,80

115419 9003304154197 24 15 Barvna 0,15 - 0,22 kg/m²/P 3,89 58,35

* cena glede na ponudbo

Ren

Zgo


Renovirni premaz

Renovirni premaz

* cena glede na ponudbo

RÖFIX Gašeno apno Pleskarsko apno

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/kg Cena/EN

111896 9003304118960 24 20 Bela 0,15 - 0,22 kg/m²/P 1,39 27,80

117869 9003304178698 24 20 Bela 0,15 - 0,22 kg/m²/P 2,92 58,40

Zgodovinsko vezivno sredstvo

Zgodovinsko vezivno sredstvo

RÖFIX Gašeno apno

apna. Starost apna je najmanj 3 mesece.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

111894 9003304118946 25 33 10,96 332,12

117636 9003304176366 25 11 * *

118550 9003304185504 4 250 * *

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

119220 9003304192205 40 25 * *

55

Proizvodi za sanacijo

in renoviranje


Proizvodi za sanacijo in renoviranje

Zgodovinsko vezivno sredstvo

Zgodovinsko vezivno sredstvo

Apneni ometi

56

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

118590 9003304185900 40 25 9,80 392,00

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

118762 9003304187621 40 25 14,20 568,00

RÖFIX CalceClima obrizg Apneni obrizg

dodatkov.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

126996 9003304269969 1000 0 - 3 mm ca. 160 m²/cm/T 202,00 202,00

126997 9003304269976 42 25 0 - 3 mm 5 - 7 kg/m² 5,05 202,00

RÖFIX CalceClima Ambient Grobi apneni notranji omet

Ekološki, notranji, apneni omet za notranje površine z regulacijo notranje klime. Omet

Brez cementa.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

126998 9003304269983 1000 0 - 1,4 mm ca. 75 m²/cm/T 240,00 240,00

126999 9003304269990 42 25 0 - 1,4 mm ca. 13,5 kg/m²/cm 6,00 240,00

* cena glede na ponudbo

Glin


Apneni ometi

NOVO

Glineni ometi

Glineni ometi

* cena glede na ponudbo

RÖFIX CalceClima Fino Fini apneni omet

Ekološki, notranji, fini apneni omet z regulacijo notranje klime. Omet na osnovi belega

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

127002 9003304270026 42 25 0 - 0,8 mm ca. 1,75 kg/m²/mm 6,10 244,00

RÖFIX CalceClima Thermo Apneni toplotno izolacijski omet

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN

=cca. 0,07

131765 9003304339037 42 30 0 - 1,4 mm ca. 13 ltr./m²/cm 8,10 *

RÖFIX Geoglina

nanašanje. Zrnavost 0 - 0,8 mm.

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

119323 9003304193233 1000 Rumeno-rjava ca. 70 m²/cm/T 246,33 246,33

119322 9003304193226 42 30 Rumeno-rjava ca. 14 kg/m²/cm 7,39 246,33

57

Proizvodi za sanacijo

in renoviranje


Proizvodi za sanacijo in renoviranje

58

Številka

artikla EAN Kos/EN tm./EN Izkoristek/poraba Cena/m² Cena/EN

113726 9003304137268 1 50 1,1 tm//m² 3,25 162,50

Številka

artikla EAN Kos/EN tm./EN Izkoristek/poraba Cena/m² Cena/EN

113725 9003304137251 1 10,08 0,6 tm//m² 4,00 40,32

Številka

artikla EAN Kos/EN tm./EN Dimenzija Cena/tm Cena/EN

113732 9003304137329 3 45 4500 x 10 cm 3,00 135,00

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Izkoristek/poraba Cena/kg Cena/EN

110222 9003304102228 60 10 0,1 - 0,2 kg/m² 3,71 37,10

* cena glede na ponudbo


59

Proizvodi za sanacijo

in renoviranje


Toplotno izolacijski sistemi

Pregled toplotno izolacijskih sistemov

Lepila

Izolacijski materiali

Sidra**

Armirni sloji

Mineralni

60

RÖFIX izdelki

RÖFIX slikovni prikaz sistema

RÖFIX POLYSTAR

Malta za lepljenje in armiranje

RÖFIX Unistar LIGHT

Malta za lepljenje in armiranje

RÖFIX Unistar POR

Malta za lepljenje in armiranje

EPS-F 030 take-it ALPIN

EPS-F 031 take-it RELAX

EPS-F 031 RELAX

EPS-F 031 LIGHT

EPS-F 040 F15/F20

MINOPOR 045

FIRESTOP 034

FIRESTOP 035

FIRESTOP 036

FIRESTOP 040

Corktherm 040

RÖFIX

LIGHT

RÖFIX

POLY

RÖFIX

FIRESTOP

RÖFIX

MINOPOR

RÖFIX

CORKTHERM

RÖFIX

WOFITHERM

STR-8Z Navojno sidra *** *** ***

715 Specijalni plemeniti omet & Premaz*

(npr. PE 519 PREMIUM)

(npr. PE 519 PREMIUM)

ANTICOFINO 2-slojni zaglajeni omet omet za

modeliranje

Osnovni predpremaz PREMIUM i SiSI omet

Temeljni predpremaz PREMIUM in ometi na


Pregled komponent toplotno izolacijskih sistemov

Karakteristike lepilnih malt

RÖFIX POLYSTAR

Malta za lepljenje in armiranje

RÖFIX Unistar LIGHT

Malta za lepljenje in armiranje

RÖFIX Unistar POR

Malta za lepljenje in armiranje

EPS-F 030 take-it ALPIN

EPS-F 031 take-it RELAX

EPS-F 031 RELAX

EPS-F 031 LIGHT

EPS-F 040

MINOPOR 045

FIRESTOP 034

FIRESTOP 035

FIRESTOP 036

FIRESTOP 040

Corktherm 040

EPS-P 035

Karakteristike sider

NDN

debelina malte

3 mm

Odpornost na udarce z

armiranje

Odpornost na udarce z

za armiranje

Barva

5 mm svetlo siva

5 mm

prevodnosti ( )

Enostavnost pri

izvedbi

Napetosti Vpojnost vode

100 do 300 mm 800 x 400 mm ~ 15 kg/m³

100 do 300 mm 1000 x 500 mm ~ 15 kg/m³

40 do 220 mm 1000 x 500 mm ~ 15 kg/m³

40 do 240 mm 1000 x 500 mm ~ 15 kg/m³

20 do 300 mm 1000 x 500 mm ~ 15 kg/m³

60 do 200 mm

80 do 200 mm

60 do 200 mm

30 do 200 mm

600 x 390 mm ~ 115 kg/m³

800 x 625 mm

800 x 625 mm

800 x 625 mm

800 x 625 mm

~ 110 kg/m³

~ 110 kg/m³

~ 110 kg/m³

~ 130 kg/m³

30 do 300 mm 1000 x 500 mm ~ 120 kg/m³

20 do 300 mm 1000 x 500 mm ~30 kg/m³

Globina sidranja

(DD)

STR-8Z Navojno sidro do 360 mm

Mineralni

715 Specijalni plemeniti omet &

Premaz* (npr. PE 519 PREMIUM)

750 Mineralni nanos & nanos zidarskom

ANTICOFINO 2-slojni glajeni omet in

modelirni omet

Osnovni predpremaz PREMIUM in

Osnovni predpremaz PREMIUM in

Osnovni predpremaz PREMIUM in

Osnovni predpremaz PREMIUM in

ometov. primeren

do 200 mm

RÖFIX Barvna karta

ColourDesign

Specijalni plemeniti

omet (SPO)* &

Specijalni plemeniti

omet (SPO)* &

SiSi

SHP

SP

Poglobitev 8 mm od

globine sidranja

Avtomatsko

potreben za

vgradnjo

Univerzalnost

uporabe v

starogradnji

Struktura in površina Odpornost na umazanijo Vodoodpornost Paroprepustnost

4-7 mm in 7-10 mm

Glajena površina

®

61

Toplotno

izolacijski sistemi


Toplotno izolacijski sistemi

62

Številka

artikla EAN Kos/EN m²/EN Debelina

111281 3 100 mm * *

111282 2 1 120 mm * *

111283 2 1 * *

2 1 160 mm * *

2 1 180 mm * *

117701 1 200 mm * *

Številka

artikla EAN m²/P m³/P Debelina

118872 28,08 60 mm * *

118017 21,06 80 mm * *

100 mm * *

120 mm * *

118026 11,23 * *

160 mm * *

180 mm * *

200 mm * *

* cena glede na ponudbo


* cena glede na ponudbo

Številka

artikla EAN m²/P m³/P Debelina

122216 33,7 * *

122217 28,08 60 mm * *

122218 21,06 80 mm * *

100 mm * *

122220 120 mm * *

RÖFIX EPS-F 030 take-it ALPIN

Številka

artikla EAN Kos/EN m²/EN Debelina

137388 100 mm * *

36 120 mm * *

30 * *

7,68 160 mm * *

21 6,72 180 mm * *

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/kg Cena/EN

110217 Naravno bela

63

Toplotno

izolacijski sistemi


Toplotno izolacijski sistemi

NOVO

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/kg Cena/EN

20 Naravno bela 2,76

RÖFIX UNICOLL Univerzalno lepilo

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/kg Cena/EN

20 2,77

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/kg Cena/EN

12 20 2,16

Številka

artikla EAN EH/Ktn. ml/EN Barva Izkoristek/poraba

20 *

* cena glede na ponudbo


NOVO

* cena glede na ponudbo

Številka

artikla EAN EH/Ktn. ml/EN Barva Izkoristek/poraba

RÖFIX Unistar LIGHT Lepilno/armirna malta

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrno/barva Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

1000 1,2 Naravno bela

1,2 Naravno bela

1000 1,2 Naravno bela * *

RÖFIX Unistar POR Lepilno/armirna malta

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrno/barva Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

118012 1000

118011 11,00

*

Toplotno

izolacijski sistemi


Toplotno izolacijski sistemi

66

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrno/barva Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

1000

30

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrno/barva Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

118767 1000

30

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrno/barva Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

30

1000

RÖFIX Minofill Malta za zapolnjevanje

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrno/barva Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

10 *

* cena glede na ponudbo


* cena glede na ponudbo

MULTIPOR Lahka malta

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrno/barva Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

20 1,2 Naravno bela * *

Številka

artikla EAN EN/P m²/EN MV Dimenzija Cena/m² Cena/EN

30 0,81

Številka

artikla EAN EN/P m²/EN MV Dimenzija Cena/m² Cena/EN

30 6 x 6 mm

67

Toplotno

izolacijski sistemi


Toplotno izolacijski sistemi

NOVO

68

RÖFIX Vogalnik

Številka

artikla EAN Kos/EN tm./EN Cena/tm Cena/EN

111686

111688 10 x 23 cm * *

RÖFIX Vogalnik v roli

Številka

artikla EAN Kos/EN tm./EN Cena/tm Cena/EN

RÖFIX Odkapni profil Odkapni profil

Številka

artikla EAN Kos/EN tm./EN Cena/tm Cena/EN

111712 10

Številka

artikla EAN Kos/EN tm./EN Cena/tm Cena/EN

2,06

200 cm *

* cena glede na ponudbo


NOVO

NOVO

NOVO

* cena glede na ponudbo

Številka

artikla EAN Kos/EN tm./EN Cena/tm Cena/EN

60 * *

Številka

artikla EAN Kos/EN tm./EN Cena/tm Cena/EN

0 60 260 cm *

Številka

artikla EAN Kos/EN tm./EN Cena/tm Cena/EN

* *

131612 60 * *

Številka

artikla EAN Kos/EN tm./EN Cena/tm Cena/EN

30 72 *

Toplotno

izolacijski sistemi


Toplotno izolacijski sistemi

70

RÖFIX Dilatacijski profil Dilatacijski profil

Številka

artikla EAN Kos/EN ml/EN Cena/tm Cena/EN

Številka

artikla EAN Kos/EN ml/EN Cena/tm Cena/EN

111716 20

Številka

artikla EAN Kos/EN ml/EN Cena/tm Cena/EN

13,20

13,20

7 * *

Številka

artikla EAN Kos/EN ml/EN Cena/tm Cena/EN

1,03 *

60 *

2,06 *

* cena glede na ponudbo


NOVO

* cena glede na ponudbo

Številka

artikla EAN Kos/EN tm./EN Debelina Cena/tm Cena/EN

111737 10 30 mm 2,68 67,00

111738 10 3,00

10 3,30

10 60 mm

10 80 mm

10 100 mm

10 120 mm 161,00

10 7,20 180,00

10 160 mm

10 180 mm

121661 10 200 mm 17,60

Številka

artikla EAN Kos/EN tm./EN Debelina Cena/tm Cena/EN

20 * *

RÖFIX Set za podzidni profil

Številka

artikla EAN Kos/EN tm./EN Debelina Cena/tm Cena/EN

10 * *

71

Toplotno

izolacijski sistemi


Toplotno izolacijski sistemi

72

Številka

artikla EAN Kos/EN Debelina

Špaletni in prekladni elementi

NOVO

Številka

artikla EAN tm./EN Debelina Opomba

* *

* *

* *

* *

1 *

Številka

artikla EAN tm./EN Debelina Opomba

*

* cena glede na ponudbo


* cena glede na ponudbo

Številka

artikla EAN m²/P m²/EN Debelina Dimenzija

Številka

artikla EAN Kos/EN Barva

0 0 * *

Debelina

toplotne

izolacije

Debelina

toplotne

izolacije Cena/kos Cena/EN

100 80 mm 0,37 37,00

100 100 mm

100 120 mm

100 0,62 62,00

3000 100 160 mm 0,80 80,00

3000 100 180 mm

2000 100 200 mm 1,10 110,00

2000 100 220 mm 1,20 120,00

2000 100 1,32 132,00

2000 100 260 mm

2000 100 280 mm 2,00 200,00

2000 100 300 mm 2,36 236,00

1600 100 320 mm 2,63 263,00

1600 100

1600 100 360 mm 3,20 320,00

73

Toplotno

izolacijski sistemi


Toplotno izolacijski sistemi

NOVO

Številka

artikla EAN Kos/EN Barva

Debelina

toplotne

izolacije

Debelina

toplotne

izolacije Cena/kos Cena/EN

100 80 mm 60 mm * *

100 100 mm 80 mm * *

100 120 mm 100 mm * *

100 bela 120 mm * *

100 160 mm * *

3200 100 180 mm 160 mm * *

3200 100 Modra 200 mm 180 mm * *

1800 100 220 mm 200 mm * *

1800 100 220 mm * *

1800 100 belo 260 mm * *

1800 100 280 mm 260 mm * *

1800 100 300 mm 280 mm * *

1800 100 320 mm * *

1800 100 Naravno bela 380 mm 360 mm * *

Številka

artikla EAN Kos/EN Barva

Debelina

toplotne

izolacije

Debelina

toplotne

izolacije Cena/kos Cena/EN

121216 16200 300 20 mm * *

16200 300 20 mm * *

* cena glede na ponudbo


NOVO

* cena glede na ponudbo

Številka

artikla EAN Kos/EN Barva

Debelina

toplotne

izolacije

Debelina

toplotne

izolacije Cena/kos Cena/EN

100 bela 60 mm * *

100 bela 80 mm * *

100 bela 100 mm * *

100 bela 120 mm * *

3000 100 bela * *

3000 100 bela 160 mm * *

3000 100 bela 180 mm * *

2000 100 bela 200 mm * *

2000 100 bela 220 mm * *

2000 100 bela * *

2000 100 bela 260 mm * *

Številka

artikla EAN Kos/EN Barva

Debelina

toplotne

izolacije

Debelina

toplotne

izolacije Cena/kos Cena/EN

8000 100 * *

8000 100 * *

Številka

artikla EAN Kos/EN Barva

Debelina

toplotne

izolacije

Debelina

toplotne

izolacije Cena/kos Cena/EN

8000 100 * *

Toplotno

izolacijski sistemi


Toplotno izolacijski sistemi

NOVO

76

Številka

artikla EAN Kos/EN Barva

RÖFIX STR-Zamaški EPS Zapiralni element za STR-8Z

Debelina

toplotne

izolacije

Debelina

toplotne

izolacije Cena/kos Cena/EN

121666 * *

RÖFIX STR-Setztool Nastavki za vrtanje

Številka

artikla EAN Kos/EN Barva

Številka

artikla EAN Kos/EN Barva

Debelina

toplotne

izolacije

Debelina

toplotne

izolacije Cena/kos Cena/EN

1 * *

Debelina

toplotne

izolacije

Debelina

toplotne

izolacije Cena/kos Cena/EN

123106 6000 80 mm * *

123107 6000 60 mm 100 mm * *

123108 100 80 mm 120 mm * *

100 100 mm * *

123110 100 120 mm 160 mm * *

123111 100 180 mm * *

100 160 mm 200 mm * *

3200 100 Modra 180 mm 220 mm * *

3200 100 200 mm * *

* cena glede na ponudbo


* cena glede na ponudbo

Številka

artikla EAN Kos/EN Barva

Debelina

toplotne

izolacije

Debelina

toplotne

izolacije Cena/kos Cena/EN

121687 7200 100 80 mm 0,36 36,00

121688 7200 100 60 mm 100 mm

7200 100 80 mm 120 mm

7200 100 100 mm

7200 100 120 mm 160 mm 0,60 60,00

7200 100 180 mm

7200 100 160 mm 200 mm 0,71 71,00

7200 100 180 mm 220 mm 0,80 80,00

Številka

artikla EAN Kos/EN Barva

Številka

artikla EAN Kos/EN Barva

Debelina

toplotne

izolacije

Debelina

toplotne

izolacije Cena/kos Cena/EN

100 60 mm * *

100 * *

Debelina

toplotne

izolacije

Debelina

toplotne

izolacije Cena/kos Cena/EN

100 0,31 31,00

77

Toplotno

izolacijski sistemi


Toplotno izolacijski sistemi

78

Številka

artikla EAN Kos/EN Barva

Utrjevalni set za notranjo izolacijo

NOVO

Številka

artikla EAN Kos/EN

Debelina

toplotne

izolacije

Debelina

toplotne

izolacije Cena/kos Cena/EN

10 6 cm * *

138372 100 60 mm * *

Številka

artikla EAN Kos/EN

100 80 mm * *

100 * *

1 1200 x 800 x 8 mm * *

60 1 * *

36 1 1200 x 800 x 20 mm * *

36 1 * *

* cena glede na ponudbo

Orod


Orodja Orodja

* cena glede na ponudbo

Številka

artikla EAN Kos/EN Dimenzija

1 * *

Številka

artikla EAN Kos/EN Dimenzija

1 * *

1 * *

Številka

artikla EAN Kos/EN Dimenzija

117016 1 * *

Številka

artikla EAN Kos/EN Dimenzija

118317 1 * *

Toplotno

izolacijski sistemi


Orodja Orodja

Toplotno izolacijski sistemi

80

Številka

artikla EAN Kos/EN Dimenzija

RÖFIX STR-Setztool Nastavki za vrtanje

Številka

artikla EAN Kos/EN Dimenzija

* *

1 *

RÖFIX STR-Setztool Nadomestni komplet za nastavke za vrtanje

Številka

artikla EAN Kos/EN Dimenzija

1 * *

Številka

artikla EAN Kos/EN Dimenzija

121686 1 * *

* cena glede na ponudbo


IZOLIRANJE S SISTEMOM

KAKOVOST

ALPINE

Registrirana zaščita

uporabnih modelov

VRHUNSKA

IZOLATIVNA

VREDNOST

81

Toplotno

izolacijski sistemi


Premazi/Obloge

Sestava zidu

Stari premazi

82

RÖFIX izdelki

PI 223 PI 262 PI 372 PI 382 PI 373 PI 323 PI 313 PI 472 PI 971 PE 819 PF 354 PF 350 PF 960 PF 110 PF 870

MINERAL

notranja barva

ÖKOSIL PLUS

Silikatna notranja barva

SUPER PLUS

Akrilna notranja barva

MAXX RAPID

Enoslojna notranja barva

RAPID COLOR

Disperzijska notranja barva

Vrsta barve Silikatna Disperzijska

Apneni ometi

Apneni in apnenocementni

ometi

Ometi na osnovi mavca

(„B“ po EN 13279)

Beton

Lesene podlage

Disperzijska barva,

osnovi umetnih smol

Silikatna barva,

Silikonske barve/silikon-

Glinena barva

Grobovlak-nene tapete

Papirne tapete

Voda, nikotin, tinta, rja*

VITAL COLOR Allround

notranja disperzijska barva

TREND PLUS

notranja barva

INSILISAN notranja barva na

osnovi silikonskih smol

Silikonska

LATEX SG

Lateks notranja barva (pol matj)

Specialna

SESCO Eko

apnena barva

Apnena

Priprava PP 201 PP 215

Ustreznost

S-FILL DB

Groba strojna izravnalna masa

S-FILL A

Fina strojna izravnalna masa

POLIFIX

notranja izravnalna masa

Izravnalna masa na osnovi mavca

za polnjenje in izravnavo

Izravnalne mase

Priprava PP 201 PP 201 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 401 PP 301 PP 201 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301

Ustreznost

Priprava PP 201 PP 307 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 401 PP 301 PP 201 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301

Ustreznost

Priprava PP 201 PP 201 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 401 PP 301 PP 201 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301

Ustreznost

Priprava PP 201 PP 201 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 401 PP 301 PP 201

Ustreznost

Priprava PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 401 PP 301

Ustreznost

Priprava PP 301 PP 307 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 401 PP 301 PP 301

Ustreznost *2 *2 *2 *2

Priprava PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307

Ustreznost

Priprava PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307

Ustreznost

Priprava PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 401 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301

Ustreznost

Priprava PP 201 PP 201 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301

Ustreznost

Priprava PP 201 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 401 PP 301 PP 301

Ustreznost

Priprava PP 201 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301

Ustreznost

Priprava

Ustreznost

Priprava

Ustreznost

Priprava PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307

Ustreznost

* pri predpostavki, da je podlaga predhodno pripravljena; *²

MANTECA Ekološka

apnena izravnalna masa


Sestava zidu

TIS

Les

Stari premazi

RÖFIX izdelki

PE 229 PE 225 PE 319 PE 312 PE 429 PE 419 PE 416 PP 403 PE 519 PE 819

SILIKAT

Fasadna barva

RENO 1K

Silikatna barva za renoviranje

OUT SIDE

Akrilna fasadna barva

Vrsta barve Silikatna Disperzijska Barve na osnovi silikonskih smol SISI Apnena

Apneni ometi

Cementni in apnenocementni

ometi

Beton

Sistemske komponente po

ETAG 004

Ponovna preplastitev

celotnega TIS-a

Lesene podlage* 2

Disperzijska barva

umetnih smol

Silikatna barva

Silikonska barva

Voda, nikotin, tinta, rja*

Pocinkane metalne površine*

OUT DOOR

Disperzijska fasadna barva

SILOSAN Fasadna barva na

osnovi silikonskih smol

Priprava PP 201 PP 201 PP 215

Ustreznost

Priprava PP 201 PP 201 PP 301 PP 301 PP 401 PP 401 PP 401 PP 301 PP 201

Ustreznost

Priprava PP 201 PP 201 PP 301 PP 301 PP 401 PP 401 PP 401 PP 401 PP 301 PP 201

Ustreznost

Priprava PP 201 PP 201 PP 401 PP 401 PP 401 PP 301

Ustreznost

Priprava PP 201 PP 401 PP 401 PP 301

Ustreznost

Priprava PP 201 PP 301 PP 401 PP 401 PP 401 PP 401 PP 301

Ustreznost

Priprava PP 307 PP 307 PP 307

Ustreznost

Priprava PP 307 PP 307 PP 307

Ustreznost

Priprava PP 301 PP 301 PP 401 PP 401 PP 401 PP 401 PP 301 PP 301

Ustreznost

Priprava PP 201 PP 301 PP 301 PP 401 PP 401 PP 401 PP 401 PP 301 PP 301

Ustreznost

Priprava PP 201 PP 201 PP 401 PP 401 PP 301

Ustreznost

Priprava PP 201 PP 201 PP 301 PP 401 PP 401 PP 401 PP 401 PP 301

Ustreznost

Priprava PP 401 PP 401 PP 401 PP 401 PP 301 PP 301

Ustreznost

Priprava PP 301 PP 401 PP 401 PP 401 PP 401 PP 301 PP 301

Ustreznost

Priprava PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307

Ustreznost

Priprava

Ustreznost

ETICS

TIS fasadna barva

ETICS MICRO Fasadna barva za

MULTI Univerzalna lazura na

osnovi silikonskih smol

PREMIUM

Fasadna barva SISI ® tehnologija

SESCO

Eko apnena barva

83

Premazi/Obloge


Premazi/Obloge

Barvni razredi po barvni karti 2011/2012 Barve in premazi

Dodatek na cene za standardne barvne tone

Cenovni razred I - 154 tonov cena po ceniku cena po ceniku cena po ceniku

Cenovni razred II - 150 tonov cena po ceniku cena po ceniku cena po ceniku

Cenovni razred III - 62 tonov cena po ceniku cena po ceniku cena po ceniku

Dodatek na cene za intenzivne barvne tone

Cenovni razred IV - 23 tonov cena po ceniku cena po ponudbi

Cenovni razred V - cena po ponudbi cena po ponudbi

Obvestilo o cenah SiSi P, SHP

Pastozne izravnalne mase

Pastozne izravnalne mase

84

KHP, AP

SP RÖFIX Silikatni ometi

MEP

SiSi F

EF, AF, KHF

SHF, SF RÖFIX Silikonske in silikatne barve

KF RÖFIX Apnene barve

RÖFIX PF 870 MANTECA Pastozna apnena izravnalna masa

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/kg Cena/EN

110633 9003304106332 24 25 Naravno bela

RÖFIX PF 880 OPTI Izboljšana apnena izravnalna masa

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/kg Cena/EN

119211 9003304192113 42 15 Naravno bela * *

* cena glede na ponudbo


NOVO

NOVO

NOVO

* cena glede na ponudbo

PF 960 POLIFIX Notranje izravnalne mase

Številka

artikla EAN EN/P kg/Sack Barva Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

124243 9003304395385 42 25 Naravno bela

RÖFIX PF 110 TOP FILL Fugirna in izravnalna masa

Številka

artikla EAN EN/P kg/Sack Barva Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

140685 9003304406852 32 25 Naravno bela * *

Številka

artikla EAN EN/P kg/Sack Barva Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

40 20 Naravno bela * *

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/l Cena/EN

110305 9003304103058 60 10

85

Premazi/Obloge


Premazi/Obloge

NOVO

86

RÖFIX PP 301 HYDROSOL LF Prednamaz

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/l Cena/EN

110339 9003304103393 60 10

RÖFIX PP 401 SILCO LF Silikonski utrjevalec podlage

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/l Cena/EN

110304 9003304103041 60 10

RÖFIX PP 311 HYDROSOL LF Prednamaz

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/l Cena/EN

140680 10 * *

140681 5 * *

Zaporni premazi in izolacija podlage

RÖFIX PP 307 ISO LF Izolirni premaz

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/l Cena/EN

132144 9003304321445 24 10 Bela

* cena glede na ponudbo


Impregnacija, specialni izdelki

* cena glede na ponudbo

RÖFIX PP 403 MULTI Lazura na silikonski osnovi

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Barva Izkoristek/poraba

9003304398553 60 4 * *

24 15 * *

RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Nanosilikonska impregnacija

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Barva Izkoristek/poraba

120906 9003304209064 60 10

PP 215 FLUAT Utrjevalec karbonatnih podlag

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Barva Izkoristek/poraba

135913 9003304380589 60 10

Nadomestila/dodatki

Številka

artikla EAN

126841 9003304268412 * *

Premazi/Obloge


Premazi/Obloge

Nadomestila/dodatki

88

Številka

artikla EAN

126941 9003304269419 *

Silikatni premazi za notranje površine

NOVO

NOVO

RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Silikatna barva za notranje površine

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/l Cena/EN

131911 9003304340538 24 15 Bela

131912 9003304319121 24 15

131913 9003304319138 24 15

131914 9003304319145 24 15

131915 9003304319152 24 15 * *

131916 24 15 * *

PI 223 ÖKOSIL MW Silikatna barva za notranje površine pleskarsko

bela

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/l Cena/EN

9003304401185 24 15 Bela * *

* cena glede na ponudbo

*


Notranji premazi na bazi silikonskih smol

* cena glede na ponudbo

RÖFIX PI 472 INSILISAN Silikonska barva za notranje površine

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/l Cena/EN

131899 9003304340415 24 15 Bela

131900 9003304319008 24 15

131901 9003304319015 24 15

131902 9003304319022 24 15

131903 9003304319039 24 15 * *

131904 9003304319046 24 15 * *

Notranji premazi na bazi umetnih smol

RÖFIX PI 382 MAXX RAPID Enoslojna barva za notranje površine

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/l Cena/EN

131935 24 15 Bela

131936 24 15

24 15

131938 9003304319381 24 15

131939 9003304319398 24 15 * *

131940 9003304319404 24 15 * *

131941 9003304340835 64 5 Bela * *

89

Premazi/Obloge


Premazi/Obloge

Notranji premazi na bazi umetnih smol

NOVO

NOVO

90

RÖFIX PI 373 RAPID COLOR Pralno obstojna akrilna barva za notranje

površine

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/l Cena/EN

131953 9003304340958 24 15 bela

131954 9003304319541 24 15

131955 9003304319558 24 15

131956 9003304319565 24 15

24 15 * *

131958 9003304319589 24 15 * *

RÖFIX PI 313 TREND PLUS Barva za notranje površine

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/l Cena/EN

131965 24 15 bela

131966 9003304319664 24 15

24 15

131968 9003304319688 24 15

131969 9003304319695 24 15 * *

24 15 * *

RÖFIX PI 305 EASY Barva za notranje stene in stropove

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/l Cena/EN

9003304341191 24 15 Bela

* cena glede na ponudbo


Specialni premazi za notranje površine

NOVO

* cena glede na ponudbo

RÖFIX PI 972 LATEX GLANZ Lateks barva za notranje površine,

polmat

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/l Cena/EN

123101 9003304231010 24 15 Bela

Silikatni premazi za zunanje površine

RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Silikatna barva za zunanje površine

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/l Cena/EN

132220 9003304322206 24 15 Bela

132221 9003304322213 24 15

132222 9003304322220 24 15

132223 24 15

132224 9003304322244 24 15 * *

132225 9003304322251 24 15 * *

64 5 Bela * *

64 5 * *

64 5 * *

135880 9003304358809 64 5 * *

135881 9003304358816 64 5 * *

135882 9003304358823 64 5 * *

91

Premazi/Obloge


Premazi/Obloge

Silikatni premazi za zunanje površine

92

RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatni zunanji premaz

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/l Cena/EN

132226 9003304322268 24 15 Bela

24 15

132228 9003304322282 24 15

132229 9003304322299 24 15

128609 24 15 * *

128610 24 15 * *

Zunanji premazi na bazi umetnih smol

RÖFIX PE 312 OUT DOOR Akrilna barva za zunanje površine

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/l Cena/EN

132208 9003304322084 24 15

132209 9003304322091 24 15

132210 24 15

24 15 Bela

132211 9003304322114 24 15 * *

132212 9003304322121 24 15 * *

* cena glede na ponudbo


Zunanji premazi na bazi umetnih smol

* cena glede na ponudbo

RÖFIX PE 319 OUT SIDE Akrilna barva za zunanje površine

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/l Cena/EN

132201 9003304322015 24 15 Bela

132202 9003304322022 24 15

132203 9003304322039 24 15

132204 9003304322046 24 15

132205 9003304322053 24 15 * *

132206 9003304322060 24 15 * *

135888 9003304358885 64 5 Bela

135889 9003304358892 64 5

135890 9003304358908 64 5

135891 9003304358915 64 5

135892 9003304358922 64 5 * *

135893 9003304358939 64 5 * *

93

Premazi/Obloge


Premazi/Obloge

Silikonski zunanji premazi

94

RÖFIX PE 419 ETICS Silikonska barva za zunanje površine

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/l Cena/EN

132189 9003304321896 24 15 Bela

132190 9003304321902 24 15

132191 9003304321919 24 15

132192 9003304321926 24 15

132193 9003304321933 24 15 * *

132194 9003304321940 24 15 * *

132195 64 5 Bela

132196 9003304321964 64 5

64 5

132198 9003304321988 64 5

132199 9003304321995 64 5 * *

132200 9003304322008 64 5 * *

RÖFIX PE 416 ETICS MICRO Silikonska barva za zunanje površine

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/l Cena/EN

24 15 Bela * *

24 15 * *

24 15 * *

24 15 * *

24 15 * *

24 15 * *

* cena glede na ponudbo


Silikonski zunanji premazi

* cena glede na ponudbo

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/l Cena/EN

132183 9003304321834 24 15 Bela

132184 24 15

132185 24 15

132186 24 15

24 15 * *

132188 24 15 * *

SISI Tehnologija - premazi za zunanje površine

RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI zunanja barva

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/l Cena/EN

132165 9003304321650 24 15 Bela

132166 24 15

24 15

132168 9003304321681 24 15

132169 9003304321698 24 15 * *

24 15 * *

64 5 Bela * *

64 5 * *

64 5 * *

64 5 * *

64 5 * *

64 5 * *

95

Premazi/Obloge


Premazi/Obloge

Apneni zunanji premazi

RÖFIX PE 819 SESCO Ekološka apnena barva

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/l Cena/EN

136962 9003304391264 24 20 Bela

136963 24 20 Barvna

96 * cena glede na ponudbo


Številka barve - Svetlobna odbojnost v % - Cenovni

razred (ColorDesign Barvna karta 2011/2012)

sole

Št. SO CR

50010 II

50012 II

50014 II

50016 II

50018 I

50020 II

50022 II

50024 II

50026 I

50028 I

50030 III

50032 II

50034 II

50036 II

50038 I

50040

50042 II

50044 II

50046 I

50048 I

50050

50052 III

50054 II

50056 II

50058 I

50060 III

50062 III

50064 II

50066 II

50068 I

III

II

II

II

50080 II

50082 II

50084 II

50086 I

50088 I

50090 III

50092 II

50094 II

50096 I

50098 I

50100 III

50102 II

50104 II

50106 I

50108 I

arancio

Št. SO CR

51010 III

51012 II

51014 II

51016 II

51018 I

51020

I

51022 III

51024 III

51026 III

51028 II

51030

51032 II

51034 II

51036 II

51038 I

51040

51042 III

51044 III

51046 II

51048 I

51050

51052 III

51054 III

51056 II

51058 II

51060 II

51062 II

51064 I

51066 I

51068 I

III

II

51080 II

51082 II

51084 II

51086 I

51088 I

rosso

Št. SO CR

52010 II

52012 I

52014 I

52016 I

52018 I

52020 II

52022 II

52024 I

52026 I

52028 I

52030 II

52032 I

52034 I

52036 I

52038 I

52040 II

52042 I

52044 I

52046 I

52048 I

52050 III

52052 II

52054 II

52056 II

I

I

I

52058 II

52060

52062

52064 III

52066 III

52068 II

52080

III

II

II

II

II

52082 III

52084 III

52086 II

52088 I

52090

52092

52094 III

52096 II

52098 I

52100

52102

52104 III

52106 II

52108 I

52110

52112

52114 III

52116 II

52118 I

viola

Št. SO CR

53010

53012 III

53014 III

53016 I

53018 I

53020 II

53022 II

53024 I

53026 I

53028 I

53030 III

53032 II

53034 II

53036 II

53038 I

53040 III

53042 III

53044 II

53046 II

53048 I

53050

53052

53054 III

53056 II

53058 II

53060 III

53062 II

53064 II

53066 II

53068 II

acqua

Št. SO CR

54010 III

54012 III

54014 II

54016 II

54018 I

54020

54022 III

54024 II

54026 II

54028 I

54030

54032 III

54034 II

54036 II

54038 I

54040 III

54042 III

54044 II

54046 II

54048 I

54050

54052 III

54054 II

54056 II

54058 I

54060

54062

54064 III

54066 II

54068 II

III

III

II

II

54080 III

54082 III

54084 II

54086 II

54088 I

54090 III

54092 II

54094 II

54096 II

54098 I

natura

Št. SO CR

55010 III

55012 III

55014 II

55016 II

55018 II

55020

55022 III

I

55024 II

55026 I

55028 I

55030 III

55032 II

55034 II

55036 I

55038 I

55040

55042

55044 III

55046 II

55048 II

55050

55052

55054 II

55056 II

55058 I

55060

55062 III

55064 II

55066 II

55068 I

III

II

II

55080 II

55082 II

55084 I

55086 I

55088 I

55090 III

55092 II

55094 II

55096 I

55098 I

55100 II

55102 II

55104 I

55106 I

55108 I

terra

Št. SO CR

56010 II

56012 II

56014 I

56016 I

56018 I

56020 III

56022 II

56024 I

56026 I

56028 I

56030 III

56032 II

56034 II

56036 I

56038 I

I

56040 III

56042 II

56044 II

56046 II

56048 II

56050 III

56052 II

56054 II

56056 II

56058 II

56060 III

56062 II

56064 II

56066 I

56068 I

III

II

II

56080 III

56082 II

56084 II

56086 II

56088 I

56090 III

56092 II

56094 II

56096 II

56098 II

56100 II

56102 II

56104 I

56106 I

56108 I

pura

Št. SO CR

I

I

II

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

II

I

I

I

I

II

I

I

I

I

II

II

I

I

I

II

I

I

I

I

II

II

II

I

I

III

II

I

I

I

II

II

bianco

Št. SO CR

59010 I

59012 I

59014 I

59016 I

59018 I

59028 I

59026 I

59020 I

59038 I

59036 I

59030 I

59048 I

59046 I

59040 I

59058 I

59056 I

59050 I

59068 I

59066 I

59060 I

59088 I

59086 I

59080 I

I

I

I

I

I

I

Premazi/Obloge


Estrih/talni sistemi

98


Izgled izdelka

RÖFIX izdelki

FN 130

talna izravnalna masa

FN 615

talna izravnalna masa

FN 645 univerzalna

izravnalna masa

CA-C25 F7 CT-C25 F6 CT-C20 F6

FS 630 naklonska

izravnalna masa

Predpisana debelina nanosa 5 - 30 mm 3 - 15 mm 5 - 45 mm 5 - 30 mm

Beton, cementni estrih

CAF, CT-CAF (brez gretja /z gretjem)

Liti asfalt

Poraba predpremaza (lit./m²/nanos)

AP 300 Osnovni

predpremaz

AP 320 Osnovni

predpremaz za boljši

oprijem

AP 300 Osnovni

predpremaz

AP 320 Osnovni

predpremaz za boljši

oprijem

AP 300 Osnovni

predpremaz

AP 320 Osnovni

predpremaz za boljši

oprijem

AP 320 Osnovni

predpremaz za boljši

oprijem

AP 320 Osnovni predpremaz

za boljši oprijem

(min. nanos 7-25 mm)

AP 320 Osnovni

predpremaz za boljši

oprijem

AP 300 Osnovni

predpremaz

AP 320 Osnovni

predpremaz za boljši

oprijem

AP 300 Osnovni predpremaz ca. 0,15 ca. 0,15 ca. 0,15 ca. 0,15

AP 320 Osnovni predpremaz za boljši oprijem ca. 0,2 ca. 0,2 ca. 0,2 ca. 0,2

AP 300 Osnovni predpremaz 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12

AP 320 Osnovni predpremaz za boljši oprijem 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12

Poraba izravnalne mase (kg/mm/m²) 1,7 1,5 1,8 1,4

24 2 - 3 2 - 3 1 - 3

Po 28 dneh (odvisno

od zahtev talnih oblog;

izmeriti pred polaganjem

oblog)

po 2 dnevih po 2 dnevih po 2 dnevih

po 3 dnevih po 3 dnevih po 3 dnevih

99

Estrih/talni sistemi


Estrih/talni sistemi

100


101

Estrih/talni sistemi


Estrih/talni sistemi

Izravnalni nanosi

Izravnalni nanosi

Cementno vezivo

Cementno vezivo

102

RÖFIX 831 Vezivo

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

118870 9003304188703 42 25 10,81 432,40

RÖFIX 831 Lahko izolirno nasutje

=0.046 W/m2K

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

118267 9003304182671 1000 0 - 8 mm ca. 9000 l/EN * *

131442 9003304330553 30 ca. 8 0 - 8 mm ca. 90 l/EN 10,48 *

118266 9003304182664 40 ca. 4,5 0 - 8 mm ca. 45 l/EN 5,24 *

RÖFIX 972 Vezni nanos

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

110935 9003304109357 42 25 0 - 0,8 mm 6,44 257,60

Cem


Emulzija na osnovi umetnih smol za izboljšanje oprijema

Cementni estrih CT

Cementni estrih CT

RÖFIX AP 300 Osnovni predpremaz

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/l Cena/EN

137845 9003304399956 90 5 1,61 8,05

137846 9003304399963 60 10 1,61 16,10

RÖFIX AP 320 Osnovni predpremaz

Številka

artikla EAN EN/P l/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/l Cena/EN

137843 9003304399932 64 5 2,95 14,75

137844 9003304399949 36 10 2,95 29,50

RÖFIX 970 CT 20 Cementni estrih CT C20 F4

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

110930 9003304109302 1000 0 - 3 mm 121,50 121,50

110932 9003304109326 36 40 0 - 3 mm 4,86 121,50

103

Estrih/talni sistemi


Estrih/talni sistemi

Cementni estrih CT

Cementni estrih CT

104

RÖFIX 970 CT 30 Cementni estrih CT C30/F6

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

123418 9003304234189 1000 0 - 3 mm 132,75 132,75

123419 9003304234196 36 40 0 - 3 mm 5,31 132,75

RÖFIX 970 F Cementni estrih z vlakni CT C20 F4

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

116932 9003304169320 1000 0 - 3 mm 142,90 142,90

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

113823 9003304138234 1000 0 - 4 mm 119,50 119,50

111193 9003304111930 36 40 0 - 4 mm 4,78 119,50

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

117659 9003304176595 36 40 0 - 4 mm 5,27 131,75

Cem


Cementni estrih CT

Cementni estrih CT

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

110941 9003304109418 42 25 0 - 4 mm 7,06 282,40

Cementno sulfatni estrih CA/CT-C20

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

115093 9003304150939 1000 0 - 4 mm 153,50 153,50

115566 9003304155668 42 30 0 - 4 mm 4,82 160,66

Cementno sulfatni estrih CA/CT-C30

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

118420 9003304184200 42 30 0 - 4 mm 5,10 170,00

118419 9003304184194 1000 0 - 4 mm 163,70 163,70

105

Estrih/talni sistemi


Estrih/talni sistemi

Cementno sulfatni estrih CA/CT-C30

106

CT C30 F6

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

131744 9003304317448 1000 0 - 4 mm * *

131745 9003304338818 42 30 0 - 4 mm * *

Anhidridna talna razlivna masa

Anhidridna talna razlivna masa

RÖFIX FN 130 Talna izravnalna masa

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

132046 9003304341894 42 25 0 - 0,8 mm 7,21 288,40

Cementna talna izravnalna masa

Cementna talna izravnalna masa

RÖFIX FN 615 Talna izravnalna masa

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

137930 9003304400980 48 25 0 - 0,5 mm 15,35 614,00

Cem


Cementna talna izravnalna masa

Cementna talna izravnalna masa

NOVO

NOVO

RÖFIX FN 605 Talna izravnalna masa

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/kg Cena/T

138227 48 25 0 - 0,5 mm * *

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/kg Cena/T

138228 9003304382286 48 25 0 - 0,5 mm * *

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

132044 9003304320448 48 25 0 - 1 mm 18,64 745,60

Številka

artikla EAN EN/P kg/EN Zrnavost Izkoristek/poraba Cena/EN Cena/T

132045 9003304320455 42 25 0 - 3 mm 31,52 1260,80

107

Estrih/talni sistemi


Estrih/talni sistemi

Epoksidni premazi

108

Številka

artikla EAN kg/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/kg

115109 9003304151097 1 Transparentna 25,44 *

RÖFIX EP 52 Grundirno sredstvo odporno proti vlagi

Številka

artikla EAN kg/EN Barva Izkoristek/poraba Cena/kg

128091 9003304280919 10 Transparentna * *

128215 9003304282159 30 Transparentna * *

Robni izolacijski trakovi

Številka

artikla EAN tm./EN Dimenzija

118168 9003304181681 50 5000 x 10 x 1 cm * *

122498 9003304224982 50 5000 x 12 x 1 cm * *

122591 9003304225910 50 5000 x 14 x 1 cm * *


RÖFIX Kaširan sistemski trak v roli

Številka

artikla EAN m²/EN Dimenzija

120892 9003304208920 10 1000 x 100 x 2 cm * *

120893 9003304208937 10 1000 x 100 x 2,5 cm * *

120894 9003304208944 10 1000 x 100 x 3 cm * *

Številka

artikla EAN m²/EN Dimenzija

111756 9003304117567 400 200 x 2 m * *

RÖFIX Fleksibilna parna zapora Parna zapora

Številka

artikla EAN m²/EN Dimenzija

121623 9003304216239 50 5000 x 100 cm * *

121683 9003304216833 30 3000 x 20 cm * *

109

Estrih/talni sistemi


Estrih/talni sistemi

110

RÖFIX Folija za parno zaporo

Številka

artikla EAN m²/EN Dimenzija

119632 9003304196326 50 5000 x 150 cm * *

Številka

artikla EAN m²/EN Dimenzija

119807 9003304198078 50 5000 x 100 x 0,5 cm * *

Številka

artikla EAN m²/EN Dimenzija

120781 9003304207817 50 5000 x 100 x 0,5 cm * *

RÖFIX Kotnik

Premazan

Številka

artikla EAN tm./EN Dimenzija

135745 9003304357451 2 200 x 5 x 7 cm * *


111

Estrih/talni sistemi


112

Pred


Prednamazi

Prednamazi

EAN EN/P l/EN Cena/l Cena/EN

137845 9003304399956 90 5

137846 9003304399963 60 10

EAN EN/P l/EN Cena/l Cena/EN

137843 9003304399932 64 5

137844 9003304399949 36 10

EAN m²/EN Dimenzija

132054 9003304320547 50 * *

113


NOVO

114

EAN EN/P Cena/EN Centa/T

132060 9003304342037 42 25 * *

EAN EN/P Cena/EN Centa/T

132062 42 25 * *

EAN EN/P Cena/EN Centa/T

141155 42 25 * *


NOVO

EAN EN/P Cena/EN Cena/T

132059 9003304320592 42 25

EAN EN/P Cena/EN Cena/T

141014 42 25 * *

EAN EN/P Cena/EN Cena/T

132061 9003304320615 42 25

115


116

EAN EN/P Cena/EN Cena/T

132063 9003304342068 42 25

EAN EN/P Cena/EN Cena/T

132064 9003304342075 42 25

EAN EN/P Cena/EN Cena/T

132067 9003304342105 42 25


Fugirna malta

EAN EN/P

132079 200 2 bela

132080 200 2 Beige

132081 200 2

132082 200 2

132085 200 2

132086 200 2

132087 200 2

132093 200 2

132094 200 5 bela

132095 200 5 Beige

132096 200 5

132097 200 5

132100 200 5

132101 200 5

132102 200 5

132108 200 5

117


Fugirna malta

118

EAN EN/P

141284 90 2 bela

141291 90 2

141293 90 2

141292 90 2

141285 90 2

141296 90 2

141297 90 2 Beige

141298 90 2

141269 64 5 bela

141276 64 5

141278 64 5

141277 64 5

141270 64 5

141281 64 5

141282 64 5 Beige

141283 64 5

EAN EN/P

132125 9003304342693 40 25


NOVO

NOVO

EAN EN/P Cena/EN Cena/T

132072 9003304342150 42 25

EAN EN/P ml/EN Cena/EN Cena/T

132126 20 300 Transparentna * *

137869 20 300 * *

EAN EN/P ml/EN

132127 20 300 bela * *

132128 20 300 Beige * *

132129 20 300 * *

132130 20 300 * *

132131 20 300 * *

132132 20 300 * *

132134 20 300 * *

132135 20 300 Transparentna * *

140758 20 300 * *

119


120

EAN EN/P ml/EN

132136 20 300 Bela * *

EAN EN/P Cena/EN

135700 9003304378449 90 6

135701 9003304378456 50 12

EAN EN/P Cena/EN

132047 9003304341900 24 15

EAN EN/P Cena/EN

132049 9003304320493 36 35


EAN EN/P m²/EN MV Dimenzija Cena/m² Cena/EN

111402 9003304114023 30 50 4 x 4 mm

EAN EN/P m²/EN MV Dimenzija Cena/m Cena/EN

132048 50 * *

141486 5 * *

EAN EN/P m²/EN MV Dimenzija Cena/EN

132053 10 120 x 120 mm * *

EAN EN/P m²/EN MV Dimenzija Cena/EN

132052 1 350 x 350 mm * *

121


122

EAN EN/P m²/EN MV Dimenzija Cena/EN

132050 10 * *

EAN EN/P m²/EN MV Dimenzija Cena/EN

132051 10 * *

EAN EN/P Cena/EN Cena/T

110924 9003304109241 36 40

EAN EN/P Cena/EN Cena/T

117873 9003304178735 42 25


EAN EN/P Cena/EN Cena/T

110929 9003304109296 42 25

123


Prodajni in dobavni pogoji RÖFIX

1. Splošni pogoji

2.4.

3. Ostali pogoji

Pakiranje

Kratice

124

a

p.p. po povpra

* po naro

Rola 3 3 )

Silos s

3 3 )

3 )


125


126


Index

1

RÖFIX 10 Vezni predpremaz................................... 18

RÖFIX 12 Vezni predpremaz................................... 18

............... 22

................. 22

............... 22

2

3

5

6

.................... 25

....................... 23

............... 37

...................... 51

................ 51

....................... 49

...................... 49

........... 19

........... 19

.................. 20

.............. 24

........... 20

........................................................ 21

.......................... 54

.................................. 54

............................ 50

......... 50

.............................. 51

.. 20

.......................... 47

................................... 18

.................. 19

.................................. 45

..... 46

.............................. 51

..................................................... 47

........................................ 47

.......... 48

......... 48

.......................................... 48

7

....................... 38

..... 38

............................. 39

.......................... 49

............................ 39

RÖFIX 780 ............................................................ 39

8

9

.............. 4

............... 4

......................... 102

................................................ 102

...................... 23

...................... 23

.......................... 25

... 21

... 21

...................... 23

........................... 5

A

B

C

................ 4

................. 5

......................... 122

................... 122

............. 123

....... 103

...... 104

.. 104

........................................ 102

.............................................. 104

.............................................. 104

........... 105

.. 5

.. 6

.. 6

........... 47

...................................... 113

C2 TE........................................................... 115

...... 115

..... 115

C1 T............................................................. 114

.............. 114

C2 TFE......................................................... 116

C1 T............................................................. 114

... 116

............................... 116

..... 120

..................................................... 119

............................ 117

........... 118

.................................. 118

........... 119

............. 103, 113

............. 103, 113

............................................. 69

............................................. 69

.......................................................... 69

.................................. 120

...................................... 120

................... 120

................................... 121

............... 121

................. 121

.......... 122

........... 122

........................................ 87

............ 33

.............. 68

.................. 46

........ 46

............................................................... 62

.............................................................. 56

D

E

F

................ 57

......................................... 24, 57

................. 56

................. 54

......... 16

16

... 16

... 16

....................... 17

... 17

.. 17

......................................................... 17

...................................................... 10

..................... 11

..................... 11

................ 11

R4.................................................................. 12

........................................ 12

R3.................................................................. 12

........................................ 13

R2.................................................................. 13

........................................ 13

........... 13

...................................... 14

........................................ 14

...................................... 14

.......................... 10

............................. 10

............................. 10

....... 12

......... 9

......... 9

............................................................ 9

.................. 77

.............. 33

.................. 70

.. 34

......................... 73

........................................... 72

......... 108

......... 63

.... 64

............................................................. 108

............................ 63

......................... 74

.................... 106

.................... 107

.................... 106

............................................................ 107

.. 107

............................ 107

.......................... 31

127


Index

G

H

I

K

M

N

O

P

76

55

56

79

128

.................. 72

....... 109

............................... 110

.............................................. 55

.................... 55

..................................................... 57

............................................................ 32

.............................. 109

....... 75

......... 46

........... 48

............................................. 31

.... 88

................................ 26

................................ 26

.............. 65

...................................................... 53, 78

........................ 109

....................................................... 110

. 62

......................................... 67

................. 63

. 40

......................... 37

............................................... 40

..................... 66

............ 36, 36

.................................... 77

..

..

..

................................ 18

.............................................. 64

........................ 68

.. 35

...................................... 67

.............................. 67, 121

...................................... 26

.... 92

............................................. 91

......................................................... 92

......................................................... 93

............................................. 94

R

......................................................... 94

.. 95

.......... 95

....... 96

.......................... 110

.............................................................. 85

.............................................................. 85

.............................................. 84

.............................................................. 84

.............. 85

................................ 88

............................................ 88

......................................................... 90

......................................................... 90

................... 90

............................................ 89

............................................ 89

............................... 91

....................................... 85

......... 87

............. 86

...................... 86

............. 86

.......................................................... 86

.... 87

................................................... 87

..................................................... 58

.......... 71

........................... 72

............................................. 66

.............. 30

...... 30

............................................ 45

.................. 26

.............................. 25

............................. 79

............................. 79

....... 78

......................... 74

.............................................................. 49

.... 53

......... 52

................................... 52

...................... 53

. 52

......................................... 52

.............................................................. 50

......................................... 24

.............................. 108

S

T

U

V

W

X

Z

.............................. 31

......................... 24

................. 71

... 73

............... 77

................................................... 75

.............................................. 75

......................................... 80

........... 76, 80

.......................................................... 76

............................. 54

................................. 45

....................................................... 80

................................... 71

... 33

........ 34

................................ 32

............... 79

......................................... 80

..................... 78

............................................................... 70

..... 119

..................................... 70

....... 70

............................................. 64

....................................................... 58

........................ 58

........................... 56

......................... 64

............. 66

........... 65

.............. 65

............................................ 58

..................................................... 68

.............................................. 68

............... 69

.................................................. 66

.................................................... 50

CT C20 F5.................................................... 105

CT C30 F6.................................................... 105

.................... 106

................................... 45

.......................... 110


Slovenija

RÖFIX d.o.o.

SLO-1290 Grosuplje

Tel. +386 (0)1 7818480

Fax +386 (0)1 7818498

office.grosuplje@roefix.com

www.roefix.com

More magazines by this user
Similar magazines