Herd-Kessel made in germany - Brunner

brunner

Herd-Kessel made in germany - Brunner

Herd-Kessel

Stav: 11.07.2012

TEPLOVODNÁ TECHNIKA BRUNNER

made in germany


Technické listy | Herd-Kessel

VL Výstup 1" vonk.závit

RL Spiatočka 1" vonk.závit

E Vypúšťací otvor 1/2" vnút.závit

SVL Prívod do chlad.okruhu 1/2" vonk.závit

SRL Odpad z chlad.okruhu 1/2" vonk.závit

FTAS Objímka pre TAS snímač 1/2" vnút.záv

TF1 Objímka pre snímač 1/2" vnút.závit

TF2 Objímka pre snímač 1/2" vnút.závit

AE Odvzdušňovací ventil 3/8" vonk.závit

VL Výstup 1" vonk.závit

RL Spiatočka 1" vonk.závit

E Vypúšťací otvor 1/2" vnút.závit

SVL Prívod do chlad.okruhu 1/2" vonk.závit

SRL Odpad z chlad.okruhu 1/2" vonk.závit

FTAS Objímka pre TAS snímač 1/2" vnút.záv

TF1 Objímka pre snímač 1/2" vnút.závit

TF2 Objímka pre snímač 1/2" vnút.závit

AE Odvzdušňovací ventil 3/8" vonk.závit

… s prehorievaním dozadu

Pre projektovanie CAD doporučujeme software PaletteCAD. Priebežne aktualizované technické výkresy na adrese www.brunner.de

Rámy / Varianty predných platní / Otvory vzduchu na horenie vyznačené farebne.


Technické listy | Herd-Kessel

VL Výstup 1" vonk.závit

RL Spiatočka 1" vonk.závit

E Vypúšťací otvor 1/2" vnút.závit

SVL Prívod do chlad.okruhu 1/2" vonk.závit

SRL Odpad z chlad.okruhu 1/2" vonk.závit

FTAS Objímka pre TAS snímač 1/2" vnút.záv

TF1 Objímka pre snímač 1/2" vnút.závit

TF2 Objímka pre snímač 1/2" vnút.závit

AE Odvzdušňovací ventil 3/8" vonk.závit

Pre projektovanie CAD doporučujeme software PaletteCAD. Priebežne aktualizované technické výkresy na adrese www.brunner.de

Rámy / Varianty predných platní / Otvory vzduchu na horenie vyznačené farebne.

… tunel


Projektovanie a zabudovanie

Herd-Kessel

skúšané podľa

Údaje pre overenie funkčnosti

Nominálny tepelný výkon

Obrat paliva

Výkon ohniska

Hmotnostný tok spalín

Teplota na hrdle (pred výmenníkom)

Teplota spalín za

nasadeným oceľovým zberačom

vedľastojacim liatinovým výmenníkom (GNF10)

akumulačnými prstencami (MAS) 1)

vedľastojacimi spalinovými keramickými ťahmi 2)

karemickým modulovým systémom (KMS-System)

teplovodným výmenníkom

Potrebný ťah komína

Potreba vzduchu pre horenie

Priemer prívodu vzduchu pre horenie Ø

Rozdelenie tepla

Vykurovacia vložka / výmenník

Presklenie ( jedno- / dvojsklo)

Teplovodný výmenník

Prierez mriežok pre maximálny teplovzdušný výkon

Prívod vzduchu

Výstup vzduchu

Požadované odstupy vo vykurovacej komore

k stene vykurovacej komory (k obstavbe)

k podlahe

Požadované hrúbky izolácie bez / s

Stena, ku ktorej je dielo pristavené

Podlaha

Strop

Predmurovanie pri stenách určených na ochranu

Údaje teplovodného výmenníka

Max. prevádzkový tla

Max. výstupná teplota

Objem vody

Prípojky výstup / vstup

3) ventilačnými mriežkami

Spĺňa požiadavku pre hraničné hodnoty

Nemecko / Rakúsko / Švajčiarsko / Nórsko 1.BImSchV (Stufe 2) / - / LRV / -

kW

kg/h

kW

g/s

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

Pa

m³/h

mm

%

%

%

cm²

cm²

cm

cm

cm

cm

cm

cm

bar

°C

liter

cól (palec)

EN 13229 W EN 13229 W

13

3,8

16,5

18

410

-

-

-

-

-

200

12

50

125

- / 44 - 27

- / 8

48 - 65

Hmotnosť

Vykurovacia vložka + šamoty kg

172 + 52

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17 -18

D-84307 Eggenfelden

Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0

Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100

info@brunner.de | www.brunner.de

0

0

6

15

Fachregel

Fachregel

-

10

BRUNNER produkty sú ponúkané a predávané výlučne špecializovanými odbornými kachliarskymi firmami.

Zmeny sortimentu, technické zmeny ako aj omyly vyhradené. (07/12)

3

100

42

1

1) škrtiaca klapka sa odporúča

2) je potrebný dôkaz funkčnosti - výpočet ťahov

3) hodnoty sú vypočítané z horeuvedených prierezov mriežok; plášť krbu/pece je vyhotovený ako sálavý

-

6

20

22

505

-

-

-

-

-

-

15

80

125

- / 44 - 27

- / 8

48 - 65

0

0

6

15

Fachregel

Fachregel

-

10

3

100

42

1

More magazines by this user
Similar magazines