Views
4 years ago

Slu?beni glasnik br. 16/2009 - Grad Velika Gorica

Slu?beni glasnik br. 16/2009 - Grad Velika Gorica

Slu?beni glasnik br. 16/2009 - Grad Velika

SLUŽBENI GLASNIK<br />GRADA VELIKE GORICE<br />S L U Ž B E N I L I S T G R A D A V E L I K E G O R I C E<br />G o d i n a X V . - B r o j 1 6 - V e l i k a G o r i c a , 3 1 . p r o s i n c a 2 0 0 9 .<br />Sadržaj<br />ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA<br />79. PRORAČUN GRADA VELIKE GORICE ZA 2010. GODINU, S PROJEKCIJOM<br />ZA 2011. I 2012. GODINU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067<br />A. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2010. godini . . . . . . . . . . .1158<br />B. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1170<br />C. PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI<br />GRADA VELIKE GORICE ZA 2010. GODINU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1176<br />D. PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU GRADA VELIKE GORICE ZA 2010. GODINU . . . . . . . . . . . .1181<br />E. PROGRAM DJELOVANJA ZA DJECU I MLADE GRADA VELIKE GORICE ZA 2010. GODINU . . . . . . . . . .1191<br />F. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA VELIKE GORICE ZA 2010. GODINU . . . . . . . . . . . . . .1197<br />G. PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA VELIKE GORICE ZA 2010. GODINU . . . . . . . . . . . . . . 1210<br />H. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU<br />GRADA VELIKE GORICE ZA 2010. GODINU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214<br />I. PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI GRADA VELIKE GORICE<br />ZA 2010. GODINU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1222<br />80. ODLUKU o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2010. godinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226<br />81. ZAKLJUČAK o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica . . . . . . . . . . . 1229<br />82. ZAKLJUČAK o razrješenju i izboru predsjednice Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređivanje . . . . . . . . . . . . . . 1229<br />83. ODLUKU o komunalnom redu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229<br />84. PRAVILNIK o najmu stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245<br />85. ZAKLJUČAK o sklapanju Nagodbe o potpunom izvlaštenju nekretnina sa Hrvatskim cestama d.o.o. . . . . . . . . . . . . 1249<br />86. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o zakupu plinske mreže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1253<br />87. ODLUKU O IZRADI IZMJENA I DOPUNA<br />PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VELIKE GORICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1253<br />ODLUKE GRADONAČELNIKA<br />431. ZAKLJUČAK o dodjeli sredstava Turističkoj zajednici Grada Velike Gorice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1257<br />432. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Gabrijeli Mrla iz Velike Gorice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1257<br />433. ZAKLJUČAK o imenovanju članova Povjerenstva za investicije u objekte škola i predškolskih ustanova . . . . . . . . . 1257<br />434. ZAKLJUČAK o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Velike Gorice za 2009. godinu . . . . . . . . . . 1258<br />435. ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije<br />za izdavanje posebnih uvjeta za izgradnju dva nova prilaza i priključka Starog grada Lukavca<br />na lokalnu cestu br: 31150 (D. Lomnica (L 31149) – Lukavec (Ž1046)) na dijelu k.č. br: 559/1 i 559/2,<br />k.o. Lukavec, u naselju Lukavec, za podnositelja zahtjeva Grad Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34 . . . . . . . . . . 1259<br />436. ZAKLJUČAK o upućivanju prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja<br />Grada Velike Gorice Gradskom vijeću Grada Velike Gorice na donošenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259<br />437. ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, usluga i radova Grada Velike Gorice za 2009. godinu . . . . . . . 1259<br />438. ZAKLJUČAK o produljenju radnog vremena caffe baru „Oggi“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1261<br />439. ZAKLJUČAK o produljenju radnog vremena caffe baru „Elite“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1261<br />440. ZAKLJUČAK o produljenju radnog vremena caffe baru „Music Hall“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1261<br />441. ZAKLJUČAK o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup poslovnog prostora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1261<br />442. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe<br />za razdoblje od 1. studenog do 30. studenog 2009. godine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1262

 • Page 2 and 3: 443. ZAKLJUČAK o plaćanju predujm
 • Page 4 and 5: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 6 and 7: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 8 and 9: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 10 and 11: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 12 and 13: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 14 and 15: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 16 and 17: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 18 and 19: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 20 and 21: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 22 and 23: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 24 and 25: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 26 and 27: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 28 and 29: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 30 and 31: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 32 and 33: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 34 and 35: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 36 and 37: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 38 and 39: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 40 and 41: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 42 and 43: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 44 and 45: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 46 and 47: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 48 and 49: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 50 and 51: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 52 and 53:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 54 and 55:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 56 and 57:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 58 and 59:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 60 and 61:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 62 and 63:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 64 and 65:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 66 and 67:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 68 and 69:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 70 and 71:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 72 and 73:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 74 and 75:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 76 and 77:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 78 and 79:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 80 and 81:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 82 and 83:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 84 and 85:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 86 and 87:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 88 and 89:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 90 and 91:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 92 and 93:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 94 and 95:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 96 and 97:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 98 and 99:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 100 and 101:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 102 and 103:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 104 and 105:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 106 and 107:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 108 and 109:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 110 and 111:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 112 and 113:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 114 and 115:

  ukoliko imaju program verificiran o

 • Page 116 and 117:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 118 and 119:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 120 and 121:

  U odnosu na prethodnu školsku godi

 • Page 122 and 123:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 124 and 125:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 126 and 127:

  Lučića koja obavlja srednjoškols

 • Page 128 and 129:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 130 and 131:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 132 and 133:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 134 and 135:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 136 and 137:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 138 and 139:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 140 and 141:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 142 and 143:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 144 and 145:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 146 and 147:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 148 and 149:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 150 and 151:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 152 and 153:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 154 and 155:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 156 and 157:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 158 and 159:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 160 and 161:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 162 and 163:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 164 and 165:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 166 and 167:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 168 and 169:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 170 and 171:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 172 and 173:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 174 and 175:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 176 and 177:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 178 and 179:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 180 and 181:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 182 and 183:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 184 and 185:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 186 and 187:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 188 and 189:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 190 and 191:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 192 and 193:

  aspravi - u roku od 45 dana od Izra

 • Page 194 and 195:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 196 and 197:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 198 and 199:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 200 and 201:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 202 and 203:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 204 and 205:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 206 and 207:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 208 and 209:

  1.
  Službeni glasnik Grada Vel

 • Page 210 and 211:

  1.
  Službeni glasnik Grada Vel

 • Page 212 and 213:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 214 and 215:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 216 and 217:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 218 and 219:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 220 and 221:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

lucija letak Zlatno zito A5.indd - Grad Velika Gorica
Vodi? za Roditelje - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 6/2011 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 9/2012 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 11/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 2/2013 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 4/2012 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 11/2012 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 08/2010 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 14/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 10/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 2/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 15/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 2/2011 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 13/2008 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 20/2006 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 13/2007 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 15/2006 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 12/2008 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 11/2007 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 1/2013 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 8/2011 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 12/2006 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 04/2010 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 6/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 16/2007 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 3/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 3/2013 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 5/2012 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 4/2013 - Grad Velika Gorica