Views
4 years ago

Slu?beni glasnik br. 9/2012 - Grad Velika Gorica

Slu?beni glasnik br. 9/2012 - Grad Velika Gorica

Slu?beni glasnik br. 9/2012 - Grad Velika

SLUŽBENI GLASNIK<br />GRADA VELIKE GORICE<br />SLUŽBENI LIST GRADA VELIKE GORICE<br />Godina XVIII. • Broj 9 • 31. listopad 2012.<br />Sadržaj<br />ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA<br />51. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju proračuna Grada Velike Gorice za 2012. Godinu .................. 3<br />52. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja Športsko rekreacijskog centra jezera Novo Čiče ...... 91<br />53. STATUTARNA ODLUKA o dopuni Statuta Grada Velike Gorice ........................................................... 111<br />54. DOPUNA PRIJEDLOGA mreže osnovnih škola Grada Velike Gorice ................................................... 111<br />55. ZAKLJUČAK o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta<br />od elementarnih nepogoda .......................................................................................................................... 111<br />56. ZAKLJUČAK o prijedlogu razrješenja i imenovanja mrtvozornika za područje<br />Grada Velike Gorice .................................................................................................................................. 112<br />57. ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju Skupština trgovačkih društava u vlasništvu<br />Grada Velike Gorice .................................................................................................................112<br />58. ZAKLJUČAK o razrješenju i imenovanju članice u Upravno vijeće Muzeja Turopolja .......................... 113<br />59. ZAKLJUČAK o razrješenju i imenovanju članice u Upravno vijeće Dječjeg vrtića Lojtrica .................. 113<br />60. ZAKLJUČAK o razrješenju i izboru članice Odbora za gospodarski razvoj ............................................ 113<br />61. ZAKLJUČAK o razrješenju i izboru člana Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu ............ 114<br />62. ODLUKA o 2. izmjeni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata .............................................. 114<br />63. ZAKLJUČAK ............................................................................................................................................ 114<br />ODLUKE GRADONAČELNIKA<br />369. ZAKLJUČAK o sufinanciranju troškova obilježavanja 20-te obljetnice djelovanja<br />Izviđačkog odreda „Tur“ ...............................................................................................................................115<br />370. ZAKLJUČAK o dopuni Zaključka o uvjetima i načinu prijma osoba na stručno<br />osposobljavanjebez zasnivanja radnog odnosa ......................................................................................... 115<br />371. ZAKLJUČAK o sklapanju Nagodbe o obročnoj otplati dugovanja na ime naknade za<br />priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom sa Jankom Mihanovićem<br />iz Velike Gorice, Josipovićeva 70.............................................................................................................. 115

Slu?beni glasnik br. 11/2012 - Grad Velika Gorica
Vodi? za Roditelje - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 4/2012 - Grad Velika Gorica
lucija letak Zlatno zito A5.indd - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 6/2011 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 2/2013 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 11/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 16/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 08/2010 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 20/2006 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 10/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 15/2006 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 11/2007 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 12/2006 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 2/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 5/2012 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 13/2008 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 2/2011 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 14/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 12/2008 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 04/2010 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 1/2013 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 8/2011 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 13/2007 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 3/2013 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 15/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 4/2013 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 9/2009 - Grad Velika Gorica
Sluzbeni glasnik GVG 9.indd - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 2/2007 - Grad Velika Gorica