Views
4 years ago

Sluzbeni glasnik GVG 9.indd - Grad Velika Gorica

Sluzbeni glasnik GVG 9.indd - Grad Velika Gorica

Sluzbeni glasnik GVG 9.indd - Grad Velika

SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE SLUŽBENI LIST GRADA VELIKE GORICE Godina XVI. • Broj 9 • 24.prosinac 2010. Sadržaj ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA 112. ZAKLJUČAK o dodjeli javnih priznanja Grada Velike Gorice ...............................................................984 113. ODLUKA o visini spomeničke rente ........................................................................................................988 114. O D L U K A o imenovanju i preimenovanju ulica u naselju Velika Gorica u Gradskoj četvrti „Miljenko Granić“ .....................................................................................................................................989 115. O D L U K A o imenovanju ulice u naselju Velika Gorica u Gradskim četvrtima „Stari Grad „ i „Kurilovec“ .......................................................................................................................990 116. O D L U K A o imenovanju Parka u naselju Turopolje .............................................................................990 117. O D L U K A o imenovanju Parka u naselju Kuče ...................................................................................990 118. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole „Velika Mlaka“..........991 119. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole „Nikole Hribara“ ......991 120. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole „Eugena Kvaternika“.....991 121. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole „Eugena Kumičića“ ....................................................................................................................................992 122. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole „Jurja Habdelića“......992 123. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole „Vukovina“ ..............992 124 ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole „Šćitarjevo“ ..............992 125. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Umjetničke škole „Franje Lučića“ ....993 126. ZAKLJUČAK o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole “Jurja Habdelića” ...993 127. ZAKLJUČAK o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole “Nikole Hribara” ....993 128. ZAKLJUČAK o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole “Eugena Kumičića” ....................................................................................................................................994 129. ZAKLJUČAK o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Eugena Kvaternika .....................................................................................................................................994 130. ZAKLJUČAK o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Šćitarjevo .............995

 • Page 3 and 4: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 5 and 6: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 7 and 8: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 9 and 10: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 11 and 12: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 13 and 14: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 15 and 16: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 17 and 18: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 19 and 20: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 21 and 22: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 23 and 24: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 25 and 26: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 27 and 28: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 29 and 30: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 31 and 32: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 33 and 34: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 35 and 36: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 37 and 38: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 39 and 40: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 41 and 42: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 43 and 44: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 45 and 46: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 47 and 48: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 49 and 50: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 51 and 52: Službeni glasnik Grada Velike Gori
 • Page 53 and 54:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 55 and 56:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 57 and 58:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 59 and 60:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 61 and 62:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 63 and 64:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 65 and 66:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 67 and 68:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 69 and 70:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 71 and 72:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 73 and 74:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 75 and 76:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 77 and 78:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 79 and 80:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 81 and 82:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 83 and 84:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 85 and 86:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 87 and 88:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 89 and 90:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 91 and 92:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 93 and 94:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 95 and 96:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 97 and 98:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 99 and 100:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 101 and 102:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 103 and 104:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 105 and 106:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 107 and 108:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 109 and 110:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 111 and 112:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 113 and 114:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 115 and 116:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 117 and 118:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 119 and 120:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 121 and 122:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 123 and 124:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 125 and 126:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 127 and 128:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 129 and 130:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 131 and 132:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 133 and 134:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 135 and 136:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 137 and 138:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 139 and 140:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 141 and 142:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 143 and 144:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 145 and 146:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 147 and 148:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 149 and 150:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 151 and 152:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 153 and 154:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 155 and 156:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 157 and 158:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 159 and 160:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 161 and 162:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 163 and 164:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 165 and 166:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 167 and 168:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 169 and 170:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 171 and 172:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 173 and 174:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 175 and 176:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 177 and 178:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 179 and 180:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 181 and 182:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 183 and 184:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 185 and 186:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 187 and 188:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 189 and 190:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 191 and 192:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 193 and 194:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 195 and 196:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 197 and 198:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 199 and 200:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 201 and 202:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 203 and 204:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 205 and 206:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 207 and 208:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 209 and 210:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 211 and 212:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 213 and 214:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 215 and 216:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 217 and 218:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 219 and 220:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 221 and 222:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 223 and 224:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 225 and 226:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 227 and 228:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 229 and 230:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 231 and 232:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 233 and 234:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 235 and 236:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 237 and 238:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 239 and 240:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 241 and 242:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 243 and 244:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 245 and 246:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 247 and 248:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 249 and 250:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 251 and 252:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 253 and 254:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 255 and 256:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 257 and 258:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 259 and 260:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 261 and 262:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 263 and 264:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 265 and 266:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 267 and 268:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 269 and 270:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 271 and 272:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 273 and 274:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 275 and 276:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 277 and 278:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 279 and 280:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 281 and 282:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 283 and 284:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 285 and 286:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 287 and 288:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 289 and 290:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 291 and 292:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 293 and 294:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 295 and 296:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 297 and 298:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 299 and 300:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 301 and 302:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 303 and 304:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 305 and 306:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 307 and 308:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 309 and 310:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 311 and 312:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 313 and 314:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 315 and 316:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 317 and 318:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 319 and 320:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 321 and 322:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 323 and 324:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 325 and 326:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 327 and 328:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 329 and 330:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 331 and 332:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 333 and 334:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 335 and 336:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 337 and 338:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 339 and 340:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 341 and 342:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 343 and 344:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 345 and 346:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 347 and 348:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 349 and 350:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 351 and 352:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 353 and 354:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 355 and 356:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 357 and 358:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 359 and 360:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 361 and 362:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 363 and 364:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 365 and 366:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 367 and 368:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 369 and 370:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 371 and 372:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 373 and 374:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 375 and 376:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 377 and 378:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 379 and 380:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 381 and 382:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 383 and 384:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 385 and 386:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 387 and 388:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 389 and 390:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

 • Page 391 and 392:

  Službeni glasnik Grada Velike Gori

lucija letak Zlatno zito A5.indd - Grad Velika Gorica
Vodi? za Roditelje - Grad Velika Gorica
Sluzbeni glasnik GVG 3 2011.indd - Grad Velika Gorica
Biogradski glasnik 75.indd - Grad Biograd na Moru
Sluzbeni glasnik GVG 08 - n.indd - Grad Velika Gorica
Sluzbeni glasnik GVG 1 2012.indd - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 11/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 9/2012 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 08/2010 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 11/2012 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 16/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 6/2011 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 13/2008 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 20/2006 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 13/2007 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 2/2013 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 10/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 15/2006 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 12/2008 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 11/2007 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 4/2012 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 12/2006 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 2/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 9/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 2/2011 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik br. 14/2009 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 2/2007 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 04/2010 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 7/2007 - Grad Velika Gorica
Slu?beni glasnik 11/2008 - Grad Velika Gorica