Spotlight léto 2011 - GrECo

greco.eu

Spotlight léto 2011 - GrECo

Informační bulletin GrECo JLT Czech Republic s.r.o. číslo 2 | červenec 2011

Nebezpečí kybernetického prostoru

Útoky hackerů

V tomto čísle

Pojištění sportovních klubů

Téma: pojištění speciálních rizik

Trendy a vývoj cen pojistného

u hromadného pojištění vozidel

Retailové vs. flotilové pojištění

Pojišťovnou roku 2010 se stala

Kooperativa

Ocenění pojišťoven

Podle posledních zpráv z médií přibývá

v poslední době útoků na IT systémy

nejrůznějších organizací a dochází

k masivnímu zcizování dat nejen aktivních

uživatelů, jako tomu bylo v případě

napadení Playstation Network

a Sony Online Entertainment, společnosti

SONY (kdy byla zcizena data více

než 100 milionů uživatelů a tento

útok bude mít na společnost

dopad v podobě asi 170 mil.

dolarů z provozního zisku),

přičemž byla zcizena data

jako jméno, adresa, datum

narození, e-mailová adresa

a čísla kreditních karet

(ta byla zcizena z notoricky

známých internetových

platforem), ale také data, která

jsou uváděna v nejrůznějších

databázích. Napadeny nedávno

byly i stránky amerického senátu,

odkud byla podle zpráv z amerického

tisku získána některá uživatelská

jména a hesla. Prostřednictvím útoku

hackerské skupiny byly vyřazeny

z provozu na dobu několika hodin

i stránky CIA. Dalším cílem útoku

se v nedávných dnech staly počítačové

systémy Mezinárodního měnového

fondu. Dokumenty, ale také „jen“

e-mailová korespondence MMF, by mohly

být zpeněženy za několikamilionové sumy.

V České republice byly v posledních letech evidovány útoky zejména

na některé banky a další finanční instituce. S útokem hackerů se

před koncem loňského roku potýkala i Česká pošta.

„Kdo s námi peče“ – ten ušetří

Pojistný program pro pekaře a cukráře

Téma: Souběh funkcí a čerpání

dávek v pracovní neschopnosti

strana 2

strana 2

strana 3

strana 3

strana 4

Právě díky těmto případům začíná být téma ochrany dat

v rámci společností, ale i soukromého užívání IT systémů,

velmi aktuální. Zejména pak pro risk manažery ve společnostech,

jejichž data by mohla být cílem útoku. A takových

společností je většina. Předně se jedná o veškeré

firmy finančního charakteru, veškeré společnosti, které

zprostředkovávají své služby on-line – e-shopy apod., ale

také společnosti které „pouze“ mají uloženy osobní údaje

svých klientů (adresou a rodným číslem počínaje a dalšími

údaji, jako jsou čísla kreditních karet a účtů konče).

Spadají sem i veškeré společnosti obchodující s cennými

papíry a jinými finančně hodnocenými komoditami.

Ohroženy mohou být společnosti účastnící se veřejných,

ale i soukromých výběrových řízení a zakázek, neboť se

mohou stát terčem konkurenčních společností, a v neposlední

řadě všechny státní i nadnárodní instituce nejen

vládního či správního charakteru.

Jednou z forem ochrany před dopady hackerských útoků

je pojištění. Samo pojištění těchto rizik je však obtížně

dostupné kvůli své úzké specializaci a kvůli nejrůznějším

formám útoků. Zahraniční pojišťovací brokeři jsou však

již dnes schopni nabídnout několik samostatných produktů

na ochranu před těmito riziky, a to díky svým rozsáhlejším

zkušenostem v oblasti kybernetické kriminality.

Takový produkt např. kryje: odpovědnost za škody způsobené

třetím osobám (uživatelům), náklady na obnovu

dat, a dokonce i náklady na přerušení podnikání a ztráty

příjmů. Dále kryje náklady spojené právě s informováním

klientů o napadení IT systému obsahujícího jejich osobní

údaje, a další.

Jelikož ochrana dat se však netýká jen firemního prostředí,

přinášíme zde i několik tipů na ochranu dat soukromých.

Přestože se mnohdy jedná o notoricky známá

a různými zdroji propagovaná doporučení, s ohledem na

stále se zvyšující nebezpečí v této oblasti komunikace

a poskytování informací jsme se rozhodli věnovat se tomuto

tématu i my.

Hrozící nebezpečí

Sociální sítě

Je třeba si uvědomit, že veškeré informace (sdílená data)

poskytované prostřednictvím nejrůznějších sociálních sítí

– od těch, kde sbíráme „přátele“, až po ty, kde budujeme

kontakty a vztahy v profesní rovině – mohou být napadeny

různou formou kybernetických útoků. V takovém

případě se vir (potažmo hacker) může dostat k veškerým

touto cestou poskytnutým informacím.

Sociální sítě jsou založeny na sdílení osobních kontaktů

a referencí, a tak jsou hodnoceny jako zvlášť důvěryhodné.

Tato důvěryhodnost často zapříčiní infiltrování malwarů

a virů do vašeho osobního počítače. Ve skutečnosti se

tak do vašeho počítače dostane tzv. stopovací červ, který

je schopen číst data z vašeho profilu. Tento červ se paradoxně

šíří prostřednictvím sdílení různých obrázků

a videí z profilů jím napadených uživatelů. V případě, že

uživatel do svého profilu tímto způsobem přenese červa,

je možné, že ten pak bude schopen rozluštit jeho přístupové

jméno a heslo a proniknout tak i k dalším údajům.

Velice je pak cesta do nitra našich dat zlehčena v případě,

kdy uživatel používá jedno až tři stále se opakující přístupová

hesla pro přístup do různých profilů sociálních sítí,

e-shopů, e-mailových účtů apod. Tento červ si totiž umí

tato data poskládat a je schopen se díky tomu dostat i do

dalších profilů a účtů bez ohledu na to, kudy se dostal do

vašeho počítače.

Chcete-li takovémuto napadení předejít:

Dbejte vždy na nejvyšší možnou variantu zabezpečení.

Sdílejte jen takové informace, které nezbytně potřebujete

sdělit svému okolí (přátelům, kolegům, virtuální

skupině uživatelů… apod.).

Používejte privátní, nikoliv veřejné nastavení svých profilů

(zamezíte tak publikování veškerých poskytovaných

informací v rámci dané sociální sítě současně na Googlu,

odkud je pak mohou čerpat pro sbírání informací nejen

červi a viry).

Zvažte formu prezentace své osoby – jste-li na přátelské

sociální síti prezentován jako vášnivý horolezec a milovník

punkové hudby, na profesně zaměřené sociální

síti jako několik let zkušený manažer finanční skupiny,

a současně figurujete jako člověk otevřený novým setkáním

na jiné sociální síti, všechny tyto informace jsou

velmi snadno dostupné (zvláště při používání veřejného

nastavení – viz předešlý bod); při napadení některým

z virů či červů se všechny tyto informace poskládají do

jednoho profilu a význam slova soukromí v tu chvíli přestává

mít váhu.

„Ano, souhlasím…“

Čtete vždy všeobecné obchodní podmínky (při nákupu

v e-shopech, vstupu na „chráněné“ portály apod.) celé

a pečlivě? Anebo jako valná většina uživatelů zkrátka zaškrtnete

„Ano, souhlasím…“?

Internet nezapomíná

Dalším opatřením, kterým můžete předcházet zcizování

vašich dat, je mazat historii a dočasné soubory po každé

operaci, kdy jste zadávali některá z přístupových hesel,

údajů z platební karty a jiné citlivé údaje. V opačném případě

si internet tato data ukládá, a jakmile si je jednou

uloží, jsou dohledatelná i po několika letech. Stejným

způsobem se ukládají i záznamy z různých chatovacích

prostředí. Nejsou-li tyto záznamy mazány, rovněž kdesi

zůstávají – v paměti internetového prostředí.

Manipulace s hesly

Paradoxně největší mezerou v ochraně dat zůstává manipulace

s hesly.

Nepoužívejte stejné heslo v rámci pracovního IT systému

a svého soukromého prostředí. Nepoužívejte stejné heslo

pro přístup do e-mailového účtu, internetového bankovnictví

či používání služeb typu PayPal. V případě, že váš

počítač bude napaden, virus či červ apod. jsou díky tomuto

klíči schopny najít si cestu do všech účtů, kde figuruje

stejné heslo…

Snažte se používat hesla různá a kombinovat v nich velká

a malá písmena s číslicemi a dalšími znaky.

Petra Králová

vedoucí marketingového

oddělení

p.kralova@greco.cz


„Kdo s námi peče“ – ten ušetří

Pojistný program pro pekaře a cukráře

Dne 6. 6. 2011 se na výstavišti IDEON v Pardubicích

uskutečnila tradiční akce Dny chleba.

Naše společnost GrECo JLT Czech Republic s. r. o.,

tam nechyběla. Ve svém stánku jsme odpovídali na

dotazy týkající se pojistného programu pro pekaře

a cukráře ČR, který se již velmi osvědčil.

Výherci

V soutěži Chléb roku 2011 vyhodnotila odborná porota

jako vítězné: v kategorii konzumní chléb výrobek

společnosti Adélka, a. s., Pelhřimov a v kategorii řemeslný

chléb výrobek společnosti Pekárna Racek Přerov,

Mader a synové, s. r. o. Vítězům blahopřejeme!

GrECo | NEWS

News

Pobočka Brno se stěhuje

do nových prostor

Od poloviny července ji tak můžete navštívit

na nové adrese Veveří 111, administrativní

centrum PLATINIUM, Brno.

Okénko personalisty

Řady zaměstnanců společnosti byly rozšířeny

o novou kolegyni paní Marii Pelikánovou, která

nastoupila na pozici Account Manager brněnské

pobočky, a dále paní Petru Macháčkovou,

která se vrátila po mateřské dovolené do oddělení

pojištění vozidel na centrále v Praze.

Oběma kolegyním přejeme nejen v jejich pracovní

činnosti hodně štěstí a úspěchů.

Pomoc druhým

Společnost GrECo se již poněkolikáté podílela

na úspěšné realizace projektu Sociální automobil,

který organizaci DANETA – centrum pro

zdravotně postižené Hradec Králové, usnadňuje

a pomáhá v denním provozu a poskytování

služeb jako jsou např. denní stacionář, osobní

asistence, chráněné bydlení a další.

Ekologie

Společnost GrECo získala certifikát za své

přispění v rámci projektu Strany pro život.

Díky odpovědnému a ekologickému přístupu.

Prostřednictvím odběru ekopapíru tak bylo vysázeno

12 nových stromů.

Stále více pekařů a cukrářů využívá možnosti získání

výhod tohoto speciálního pojistného programu, který

je unikátní nejen svým rozsahem pojistného krytí,

ale i cenou.

Díky podmínkám, které naše společnost připravila,

ušetřili pekaři a cukráři již téměř tři miliony Kč na

pojistném.

Pojištění sportovních klubů

Téma: pojištění speciálních rizik

O blast pojištění v profesionálním sportu je na-

tolik rozsáhlá, že by sama o sobě bez problé-

mů zabrala celé vydání. Pokud tuto problematiku

chceme opravdu pochopit, je nutné uvést důležité

okolnosti a argumenty, které jsou s ní spojeny.

Hovoříme-li o profesionálním sportu, musíme si uvědomit,

že se jedná nejen o sportovce samotné, ale

také o sportovní kluby, federace, asociace, svazy, sportovní

agenty, a v neposlední řadě také o sponzory, kteří

k fungování celého profesionálního sportu významnou

měrou přispívají. Každá z uvedených skupin má mírně

odlišné zájmy, a tudíž i využití pojistných produktů je

různé. V tomto čísle bych se proto zaměřil pouze na

úrazové pojištění profesionálních sportovců.

Ačkoliv se hovoří o úrazovém pojištění profesionálních

sportovců, neznamená to, že by bylo určeno výhradně

jim. Na jejich pojištění mají zájem i další subjekty –

kluby, svazy či jejich agenti. Ti všichni jsou tzv. v riziku.

Pojistný zájem individuálního sportovce je jednoznačný.

Jeho snahou je zabezpečit si příjem pro případ

nějaké nenadálé události, která by mu trvale

nebo dočasně zabránila vykonávat sportovní činnost.

Onou nahodilou událostí může být smrt následkem

úrazu, úraz nebo nemoc. Velmi důležitým faktorem

pro volbu typu pojistné ochrany je znění uzavřených

smluv s klubem či sponzory, na jejichž základě plynou

sportovci příjmy. Na základě jejich znalosti lze potom

pojištění klientovi „ušít na míru“. Existuje několik variant

pojištění. Základní dvě jsou:

1. Pojištění ukončení kariéry v důsledku úrazu či

nemoci

V případě, že pojištěný sportovec utrpí zranění nebo

jej postihne onemocnění, které mu zabrání pokračovat

v profesionální kariéře, vyplatí pojistitel plnění ve

výši sjednané pojistné částky. Tato částka se stanovuje

buď na základě uzavřeného kontraktu, nebo jako

násobek předešlých ročních příjmů s přihlédnutím

k věku sportovce, a tím potenciálnímu trvání kariéry.

Lze si zvolit z několika alternativ pojištění – samostatně

ukončení kariéry v důsledku úrazu nebo s připojištěním

smrti po úraz, ukončení kariéry v důsledku

nemoci či obojího.

Ing. Tomáš Hora

regionální ředitel

t.hora@greco.cz

nahradilo ušlý příjem, který by nebyl ze strany klubu

nebo partnerů po dobu trvání úrazu či nemoci garantován,

avšak v případě normální sportovní činnosti by

byl vyplácen. Pojistitel pak poskytuje plnění po celou

dobu „sportovní“ neschopnosti, maximálně však po

dobu jednoho roku. I zde existují dvě alternativy –

neschopnost v důsledku úrazu, či úrazu a nemoci.

Nyní se zaměřme na toto pojištění z pohledu klubů.

Ty ve snaze dosáhnout co nejlepších výsledků investují

nemalé částky do posílení kádru. Na druhou stranu

jsou však často nuceny plnit rozpočet prodejem

hráčů, o které je na trhu zájem. Z těchto prostých faktů

pak zcela logicky vyplývá, proč může být pojištění

důležité. Zásadně totiž může přispět k finanční stabilitě

klubu. Vždyť si jen představme situaci, kdy investice

do hráče v řádech milionů korun vyjde vniveč

v důsledku zranění nebo nemoci vedoucí k ukončení

kariéry či ze stejného důvodu nelze realizovat prodej

hráče. I zde lze využít výše uvedených produktů,

avšak pojistné částky se mohou lišit. V případě klubů

se totiž odvíjejí od tržní hodnoty hráče, tj. odpovídají

částce, za niž byl hráč pořízen nebo jakou by klub

mohl získat jeho prodejem. V některých případech

se může jednat i o částky výrazně vyšší, neboť kluby

v zemích, kde je fotbal diváckým fenoménem, dosahují

podstatných příjmů také prodejem dresů nebo

předmětů se jmény hráčů. Pokud budeme hovořit

o dočasné neschopnosti, stejně jako v případě pojištění

individuálního sportovce platí, že pojištění vychází

z podmínek hráčova kontraktu. Pokud má klub

smluvní povinnost vyplácet hráčům základní mzdu

i v případě jejich zranění, pak při sjednaném příslušném

pojištění jeho závazky směrem k hráčům přebírá

pojistitel. Každý si jistě dokáže představit, že při souběhu

nešťastných okolností může být klub vystaven

významným finančním i výkonnostním dopadům.

Závěrem bych rád uvedl, že pojištění v profesionálním

sportu je na západ od našich hranic naprostá

samozřejmost. Možná je to částečně dáno i faktem,

že částky, které se tam ve sportu pohybují, jsou nepoměrně

vyšší. Proto jsem rád, že i u nás se již najdou

sportovci a kluby, které se vydaly stejnou cestou, a jejich

počet rok od roku roste.

Petra Králová

vedoucí marketingového

oddělení

p.kralova@greco.cz

2. Dočasná „pracovní“ neschopnost hráče v důsledku

úrazu nebo nemoci

Zde velice záleží na znění smluv uzavřených s klubem

nebo s partnery. Pojištění se pak uzavírá tak, aby

Ing. Jiří Kulas, Ph.D.

člen vedení společnosti

j.kulas@greco.cz

|2|


Trendy a vývoj cen pojistného u hromadného

pojištění vozidel

Retailové vs. flotilové pojištění

Jelikož pojistitelé často volají po zdražování cen

pojistného na vozidlech, rozhodli jsme se, že

vám nastíníme některé trendy tvorby cen v této

oblasti.

Pojištění vozidel je třeba vnímat buď jako individuální

(retailové), nebo jako hromadné (flotilové).

zaznamenávají větší množství škod, evidence míst

a dalších podpůrných informací, které ovlivňují množství

nehod a jejich následků.

Flotilové pojištění v České republice dlouhodobě nevykazuje

nikterak povzbudivé výsledky pro pojistitele,

ale naopak z tohoto trendu profitují majitelé vozidel.

pojištění a zastává funkci garanta optimalizace pojistné

ochrany, kdy má klient pojištěno vše, co chce

a potřebuje, a pojistné je na dolní hranici možností

trhu.

Dále je možné pozorovat i určitý tlak v oblasti likvidace,

ale jsme přesvědčeni, že i nadále zajistíme našim

klientům včasné plnění v adekvátní výši.

Retailové pojištění se řídí odlišnou politikou tvorby

cen pojistného, kdy se cena odvíjí od bonity klienta

jako jedince (systém bonus – malus), a dále vstupuje

při výpočtu pojistného do hry tzv. segmentace, která

posuzuje stáří řidiče, místo bydliště, kolik řidičů bude

vozidlo řídit atd. Na základě těchto vstupních informací

se tvoří konečná cena.

U flotilového pojištění jsou vstupní parametry odlišné.

Pro tvorbu ceny u flotil jsou důležité informace

o škodním průběhu (vyplacené pojistné vůči přijatému),

škodní frekvence (počet škod vůči počtu pojištěných

vozidel), vývoj škodní frekvence a průběhu

v čase – dlouhodobá tendence, dále bonita klienta

s ohledem na ostatní typy pojištění, velikost fotily,

platební morálka atd.

Někteří pojistitelé začínají prosazovat i metody

risk managementu (řízení rizik), kdy hodnotí příčiny

nehod, důvody zavinění, evidence řidičů, kteří

Ocenění pojišťoven

Pojišťovny dlouhodobě tento trend sledují a tvoří databáze

tzv. problémových flotil, které jsou bez zlepšujících

trendů, nepracují s řidiči a nechtějí eliminovat

zátěže pramenící z výplat pojistného plnění.

Tyto flotily mohou mít do budoucna problémy

s umístěním svého pojistného rizika a budou moci

pojistit svá vozidla pouze s dramatickým navýšením

pojistného.

My očekáváme, že dobré a kvalitní flotily budou samozřejmě

chtít i do budoucna zajistit kvalitní pojištění

za příznivou cenu, ale to bude moci být prováděno

pouze na úkor navyšování pojistného u těch, kteří

dlouhodobě mají nepříznivý škodní průběh, nedokážou

nebo nechtějí eliminovat pojistné riziko a mají

i další negativní atributy, které jsou popsány výše.

Samozřejmě značnou roli má i pojistný makléř, který

vede s pojistiteli jednání o cenách a podmínkách

Pojišťovnou roku 2010 se stala

Kooperativa

V

rámci 11. ročníku nejstarší soutěže na pojistném

trhu – Pojišťovna roku – pojišťovací makléři

z celé České republiky svými hodnoceními zvolili

vítěze. Ocenění Pojišťovna roku bylo letos udělováno

celkem v pěti kategoriích. Z těchto pěti získala

čtyři prvenství pojišťovna Kooperativa. V kategorii

specializované pojištění své první místo potřetí za

sebou obhájila Evropská Cestovní Pojišťovna.

Výsledky ohlásili organizátoři soutěže: Asociace

českých pojišťovacích makléřů (AČPM) ve spolupráci

s Českou asociací pojišťoven (ČAP). Galavečera

v nové budově Národního muzea v Praze se zúčastnilo

na 250 makléřů, top manažerů pojišťoven, zástupců

ČNB a ministerstva financí, představitelů asociací

finančního trhu a dalších významných hostů v čele

s viceguvernérem ČNB prof. Vladimírem Tomšíkem.

„Letošní výsledky dokazují, že postavení pojišťoven

na trhu je z hlediska pojišťovacích makléřů stabilizované.

To je pro české pojišťovnictví dobrá zpráva zejména

s ohledem na přetrvávající hospodářskou krizi,“

zhodnotil 11. ročník ankety Ing. Zdeněk Voharčík,

předseda AČPM a jednatel společnosti GrECo JLT

Czech Republic. Stoupající prestiž soutěže podle jeho

názoru podtrhuje význam úlohy makléřů na pojišťovacím

trhu.

Již pošesté byl prezídiem Asociace českých pojišťovacích

makléřů na základě nominací členů AČPM a doporučení

pojistitelů udělen čestný titul Osobnost

pojistného trhu za vynikající a mimořádný přínos

rozvoji českého pojišťovnictví. Letos byl jmenován

PhDr. Vladimír Přikryl, uznávaný specialista na problematiku

soukromého pojišťovnictví a dlouholetá

opora legislativního odboru Ministerstva financí ČR.

Novinkou galavečera bylo ocenění nejlepšího projektu

financovaného Nadačním fondem pro podporu

vzdělávání v pojišťovnictví, které získal tým

Vysoké školy ekonomické v Praze vedený prof. Evou

Ducháčkovou.

Oceněné pojišťovny získaly ceny ztvárněné skláři

z novoborské huti podle originálního návrhu skleněných

polštářů Aleny Hájkové, studentky II. ročníku

VSUMPRUM, která rovněž získala prvenství v soutěži

o nejoriginálnější Cenu pro vítěze soutěže.

GrECo JLT Czech Republic je členem AČPM.

Pavel Toman,

vedoucí odd. pojištění

vozidel p.toman@greco.cz

GrECo | TIP

Workshop ICC na téma:

INCOTERMS®2010 a transportní

pojištění – poznatky z praxe

Společnost GrECo JLT Czech Republic vystoupila

na workshopu ICC (Mezinárodní obchodní komory).

Zástupci společnosti svými vstupy seznámili

posluchače společně s dalšími odborníky z oblasti

transportu s teoretickými fakty a souvisejícími

praktickými poznatky a zkušenostmi v oblasti

Incoterms®2010 i předcházejících verzí Incoterms

a v oblasti transportního pojištění. Cílem bylo

zaměřit se na využití v praxi ve všech oblastech

dopravy a mezinárodního obchodu s důrazem

na správné pochopení všech detailů a specifik.

V oblasti Incoterms®2010 byl kladen značný

důraz na správnou volbu dodací doložky, na roli

Incoterms®2010 jako osnovy pro kupní smlouvu

a na alternativy, které lze v případě doložek využít.

V oblasti pojištění byl kladen velký důraz na průběh

pojištění od A do Z včetně velmi podrobného

návodu pro úspěšnou likvidaci škod.

Přednášející a panelisté, kteří na semináři

vystoupili:

• Ing. Zdeněk Voharčík − CEO GrECo JLT Czech

Republic s. r. o., od roku 2005 vykonává funkci

předsedy Asociace českých pojišťovacích makléřů

(AČPM)

• Ing. Martina Kollingerová − project manager

v oblasti transportního pojištění a finančních rizik

GrECo JLT Czech Republic s. r. o.

• Tomáš Kopřiva − specialista v oboru spedice

a logistiky, předseda Komise pro dopravu, logistiku

a pojištění v zahraničním obchodě ICC ČR,

manažer vzdělávání ICC ČR

• JUDr. Miroslav Šubert − expert pro oblast techniky

zahraničního obchodu a mezinárodní dopravy

a zasilatelství, odborný a právní poradce

Svazu spedice a logistiky ČR, lektor Institutu

mezinárodního obchodu, dopravy a spedice,

o. p. s., CzechTrade a ICC ČR. Jako lektor působí

i na mnoha vysokých školách a univerzitách.

Tajemník Komise pro dopravu, logistiku a pojištění

v zahraničním obchodě ICC ČR

Podle průzkumu společnosti KPMG Česká republika,

prováděného mezi vrcholovými manažery českých

pojišťoven a zprostředkovatelských společností, vyplývá,

že dvě třetiny respondentů jsou přesvědčeny,

že domácí trh je dnes na úrovni srovnatelné s trhy

vyspělých evropských států.

Ing. Zdeněk Voharčík

jednatel společnosti

z.voharcik@greco.cz

Ing. Martina Kollingerová

project manager oddělení

transportního pojištění

a finančních rizik

m.kollingerova@greco.cz

|3|


Téma: Souběh funkcí a čerpání dávek

v pracovní neschopnosti

Přestože ke zveřejnění rozsudku Nejvyššího

správního soudu o možnosti, resp. nemožnosti

souběhu funkcí zaměstnance a statutárního orgánu

či členství ve statutárním orgánu došlo již na konci

loňského roku a mediální boom kolem této tematiky

již ustal, podle našich zdrojů nemají jednatelé

zcela ucelené informace o dané věci, a tak se na nás

často obracejí s řadou otázek. Vybrali jsme pro vás

ty, které jsou vznášeny s největší četností, a ve spolupráci

s našimi odborníky vám na ně odpovíme.

Z ustanovení Nejvyššího správního soudu vyplývá,

že jednatel společnosti s ručením omezeným se nemůže

domáhat dávek z nemocenského pojištění zaměstnance,

pokud má uzavřenu pracovní smlouvu

na činnost jednatele anebo obdobnou funkci statutárního

orgánu, neboť taková pracovní smlouva je

neplatná. Co se rozumí pojmem „činnost obdobná

funkci statutárního orgánu“?

Takovou činností se rozumí funkce manažerského

charakteru, jako je např. generální ředitel, finanční

ředitel, výkonný ředitel apod. Jednatel společnosti

nemůže nárokovat dávky z nemocenského, sociálního

ani důchodového pojištění (dále jen souhrnně –

„dávky“), vykonává-li vedle funkce jednatele jednu

z těchto zmíněných (a jim podobných) funkcí.

Jakou funkci tedy vedle jednatele vykonávat může,

aby měl jako každý jiný zaměstnanec nárok na

dávky?

Funkci odlišnou co do předmětu činnosti vykonávané

práce. S velikou nadsázkou to lze demonstrovat

na příkladu, kdy jednatel bude vedle této své funkce,

vykonávat také práci např. uklízeče (a na tuto pozici

uklízeče bude mít pracovní − zaměstnaneckou smlouvu,

má nárok na dávky (tento nárok plyne každému

zaměstnanci z pracovní – zaměstnanecké smlouvy).

Je nutné však konstatovat, že podobně absurdní

případy (spojení jednatel – uklízeč) jsou soudci viděny

jako obcházení zákonů a využívání tzv. dvojího

ohodnocení (plynoucí jednak z funkce jednatele a za

druhé z výkonu práce uklízeče). Takové smlouvy pak

označují jako fiktivní a neplatné. Obecně lze tedy říci,

že tento způsob je velmi obtížně uplatnitelný.

Proč toto rozhodnutí vůbec vzniklo?

Ustanovení, že jednatel nemůže mít pracovní smlouvu

coby zaměstnanec, je platné již dávno. Míra odpovědnosti

při vykonávání jednatelské činnosti je

totiž mnohonásobně vyšší než odpovědnost zaměstnance.

S tím jsou spojeny také možné následky při

pochybení ve funkci řídícího orgánu. Jen pro připomenutí

– zatímco zaměstnanec za své činy ručí pouze

čtyřapůlnásobkem svého platu, jednatel ručí celým

svým majetkem!

Otázka souběhu funkcí byla předmětem opakovaných

jednání. Výrazně došlo k jejímu oživení před koncem

loňského roku, kdy vynesl Nejvyšší správní soud rozsudek

označovaný mezi odborníky pro své možné

dosahy dokonce za přelomový, a to proto, že zasáhl

poprvé do peněz, do sféry nemocenského pojištění,

a otevřel cestu od judifikovaných závěrů k neplatným

pracovním poměrům statutářů a k daleko problematičtějším

důsledkům pro obchodní společnosti i jejich

statutáře.

IMPRESSUM:

Vydává: GrECo JLT Czech Republic s.r.o.

Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 | www.greco.eu

GrECo JLT je členem Asociace českých pojišťovacích makléřů.

Redakce: Petra Králová | telefon: 296 331 211

E-mail: p.kralova@greco.cz

Grafická úprava a zlom: Blanka Roubíčková | bdesign@volny.cz

Funkce statutárního orgánu (společník, jednatel)

ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 písm. a zákoníku

práce není druhem práce. Je zanesena v mandátní

smlouvě.

Pokud statutář nemá vzhledem k soudem konstatované

neplatnosti pracovního poměru nárok na

výplatu dávek z nemocenského pojištění, zpochybněny

jsou zároveň odvody pojistného na sociální

zabezpečení, pojistného na zdravotní pojištění

a daně z příjmů, případně daňové znatelnosti nákladů

vynaložených společností na odměny statutářů

a na jejich mzdy vyplácené v pracovních poměrech

včetně dalších hrozících následků (jako jsou nároky

na výplaty dávek nemocenského a důchodového

pojištění, úrazového pojištění atd. statutářům jako

zaměstnancům, za něž byly odvody hrazeny)

Jakým způsobem si jednatel společnosti může zajistit

finanční podporu v podobě čerpání dávek?

V případě, že je pouze jednatel – podle mandátní

smlouvy a nemá pracovní smlouvu zaměstnaneckou

– přispívá částkami adekvátními svému platu na

zdravotní, sociální a důchodové pojištění – tehdy má

v případě nemoci nárok na vyplácení dávek státem.

Zde však existují stropy…

Anebo tedy, jak jsme zmiňovali, jeho pracovní smlouva

bude mít v předmětu činnosti jiný druh vykonávané

práce než jednatelství, a tehdy má v případě nemoci

nárok na vyplácení dávek státem, jelikož podle

zaměstnanecké smlouvy jsou z jeho platu automaticky

odváděny příspěvky do zdravotního, sociálního

a důchodového systému.

VZOROVÝ PŘÍKLAD PRODUKTU

Jana Renata Truhlářová

specialistka employee benefits

j.truhlarovagreco.cz

Výpočet pojistitelné dávky pro jednotlivce | Maximální pojistitelná denní dávka pro OSVČ a jednatele

Průměrný čistý příjem (po odečtení výdajů)

54–57 000 Kč 1 650 Kč

69–73 000 Kč 2 100 Kč

84–100 000 Kč 2 500 Kč

100–117 000 Kč 3 000 Kč

200 001 Kč a více 6 000 Kč

A) Příklad měsíčního pojistného pro DENNÍ DÁVKY = 600 Kč

DENNÍ DÁVKY (max. pojistitelné)

Karenční doba Muž 30 let Muž 40 let Muž 50 let Muž 60 let

Od 15. dne 1 092 Kč 1 332 Kč 1 680 Kč 2 304 Kč

Od 22. dne 852 Kč 1 032 Kč 1 308 Kč 1 788 Kč

Od 29. dne 420 Kč 516 Kč 660 Kč 900 Kč

Od 36. dne 420 Kč 504 Kč 636 Kč 876 Kč

B) Příklad měsíčního pojistného pro DENNÍ DÁVKY = 2 000 Kč

Anebo jednatel zůstane jednatelem bez pracovní

smlouvy a zaplatí si pojištění denních dávek. Pro

představu je naleznete níže.

Níže uvádíme příklad pojištění denních dávek

a následné plnění:

Pojištění DENNÍCH DÁVEK = ušlý výdělek v případě

úrazu nebo nemoci

OBECNÉ PARAMETRY POJIŠTĚNÍ

Počátek pojištění: Vždy nejdříve od 1. následujícího

měsíce

Čekací doba: první 3 měsíce, v případě úrazu se

neuplatňuje

Karenční doba: Jedná se o období mezi počátkem

pracovní neschopnosti a stanoveným počátkem plnění.

Klient si zvolí délku karenční doby. Karenční doba

je volitelná: 14, 21, 28, 35 dní.

Výpočet pojistného i denních dávek se může lišit

s ohledem na věk, pohlaví, zvolenou výši pojištěných

denních dávek a vybranou karenční dobu.

JUDr. Miroslav Kabát

vedoucí právního oddělení

m.kabat@greco.cz

Karenční doba Muž 30 let Muž 40 let Muž 50 let Muž 60 let

Od 15. dne 3 640 Kč 4 440 Kč 5 600 Kč 7 680 Kč

Od 22. dne 2 840 Kč 3 440 Kč 4 360 Kč 5 960 Kč

Od 29. dne 1 400 Kč 1 720 Kč 2 200 Kč 3 000 Kč

Od 36. dne 1 400 Kč 1 680 Kč 2 120 Kč 2 920 Kč

|4|

More magazines by this user
Similar magazines