Kompakt-Kessel B6 made in germany - Brunner

brunner

Kompakt-Kessel B6 made in germany - Brunner

Kompakt-Kessel B6

Stan: 19.07.2012

PIECE WODNE BRUNNER

made in germany


Rysunki wymiarowe

Kompakt-Kessel B6

VL Zasilanie 1" GZ

RL Powrót 1" GZ

E Spust 1/2" GW

SVL Zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ

SRL Powrót obiegu bezpiecz. 1" GZ

TF1 Mufa na czujnik 1/2" GW

TF2 Mufa na czujnik 1/2" GW

… z ramą stalową

VL Zasilanie 1" GZ

RL Powrót 1" GZ

E Spust 1/2" GW

SVL Zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ

SRL Powrót obiegu bezpiecz. 1" GZ

TF1 Mufa na czujnik 1/2" GW

TF2 Mufa na czujnik 1/2" GW

… ze stalowym frontem

Rysunki potrzebne do planowania można znaleźć w programie PalleteCAD. Aktualne rysunki wymiarowe na stronie www.brunner.de

Ramy / warianty frontów są oznaczone kolorami.


Rysunki wymiarowe

Kompakt-Kessel B6

VL Zasilanie 1" GZ

RL Powrót 1" GZ

E Spust 1/2" GW

SVL Zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ

SRL Powrót obiegu bezpiecz. 1" GZ

TF1 Mufa na czujnik 1/2" GW

TF2 Mufa na czujnik 1/2" GW

… z ramą żeliwną

VL Zasilanie 1" GZ

RL Powrót 1" GZ

E Spust 1/2" GW

SVL Zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ

SRL Powrót obiegu bezpiecz. 1" GZ

TF1 Mufa na czujnik 1/2" GW

TF2 Mufa na czujnik 1/2" GW

… z żeliwnym frontem

Rysunki potrzebne do planowania można znaleźć w programie PalleteCAD. Aktualne rysunki wymiarowe na stronie www.brunner.de

Ramy / warianty frontów są oznaczone kolorami.


Rysunki wymiarowe

Kompakt-Kessel B6

Rysunki potrzebne do planowania można znaleźć w programie PalleteCAD. Aktualne rysunki wymiarowe na stronie www.brunner.de

Ramy / warianty frontów są oznaczone kolorami.


Planowanie i montaż

Kompakt-Kessel B6

Atest według

Dane dotyczące sprawności

Znamionowa moc cieplna

Zużycie opału

Moc grzewcza paleniska

Masa przepływu spalin

Temperatura na króćcu (przed podłączeniem)

Temperatura spalin za

sklepieniem stalowym

żeliwnym radiatorem (GNF 10)

krążkami akumulacyjnymi (MAS) 1)

wolnostojącą masą akumulacyjną

modułową masą akumulacyjną KMS

kotłem

Wymagane ciśnienie tłoczenia

Pobór powietrza do spalania

Przyłącze powietrza do spalania Ø

Bilans energii cieplnej

Wkład grzewczy / dod. powierzchnia grzewcza

Promieniowanie przez szybę (pojedyncza / podwójna)

Kocioł

Przekroje kratek dla maks. wydajności konwekcji

Dopływ powietrza

Obieg powietrza

Odstępy dla komory pieca

Odstęp do ściany komory pieca

Odstęp do podłogi

Izolacja cieplna bez kratek / z 3) kratkami wentylacyjnymi

Ściana zabudowana

Podłoga

Strop

Grubość przedmurówki dla ścian wymagających ochrony

Dane kotła

Maks. ciśnienie robocze

Maks. temperatura zasilania

Objętość wody

Przyłącza - zasilanie / powrót

2)

spełnia wymóg wartości dopuszczalne dla

Niemcy / Austria / Szwajcaria / Norwegii 1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG / LRV / -

kW

kg/h

kW

g/s

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

Pa

m³/h

mm

%

%

%

cm²

cm²

cm

cm

cm

cm

cm

cm

bar

°C

litrów

cale

EN 13229 W EN 13229 W

12

3,2

14

14

Diagramm

-

-

-

-

-

160

14

38

125

44 / -

- / 10

46

Ciężar

Wkład grzewczy + komora spalania kg

177 + 46

1) Zalecana klapa do regulacji ciągu

2) Wartość orientacyjna, wymagane obliczenie

3) Wartości przy podanych przekrojach; ściany pieca oddające ciepło

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17 -18

D-84307 Eggenfelden

Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0

Faks: +49 / (0)87 21 / 7 71-100

info@brunner.de | www.brunner.de

600

600

6

15

10 / 7

2 / 0

25 / 18

10

3

100

50

1

Produkty firmy BRUNNER są oferowane i sprzedawane wyłącznie poprzez sieć zakładów zduńskich.

Zastrzega się możliwość pomyłek, jak również zmian technicznych i asortymentowych. (07/12)

-

6

19,2

20

Diagramm

-

-

-

-

-

260

15

60

125

44 / -

- / 10

46

600

600

6

15

10 / 7

2 / 0

25 / 18

10

3

100

50

1

More magazines by this user
Similar magazines