Views
4 years ago

KADENCJA 2012-2016 1. prof. dr hab. Tadeusz A NDRZEJCZYK ...

KADENCJA 2012-2016 1. prof. dr hab. Tadeusz A NDRZEJCZYK ...

KADENCJA 2012-2016 1. prof. dr hab. Tadeusz A NDRZEJCZYK

SKŁAD RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU BADAWCZEGO LEŚNICTWA KADENCJA 2012-2016 1. prof. dr hab. Tadeusz ANDRZEJCZYK − Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu 2. dr inż. Andrzej BOCZOŃ − Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu 3. prof. dr hab. Tomasz BORECKI − Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa 4. prof. dr hab. Władysław CHAŁUPKA − Instytut Dendrologii PAN, Pracownia Genetyki Populacyjnej 5. mgr inż. Zofia CHREMPIŃSKA − Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 6. dr hab. Janusz CZEREPKO − Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu 7. dr hab. Elżbieta DMYTERKO − Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi 8. dr hab. Dorota DOBROWOLSKA − Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu 9. mgr Nina DOBRZYŃSKA − Ministerstwo Środowiska, Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody 10. prof. dr hab. Roman GORNOWICZ − Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Techniki Leśnej 11. dr hab. Wojciech GRODZKI − Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Gospodarki Leśnej Regionów Górskich 12. prof. dr hab. Jerzy M. GUTOWSKI − Instytut Badawczy Leśnictwa, Europejskie Centrum Lasów Naturalnych 13. dr hab. Dorota HILSZCZAŃSKA − Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu 14. dr hab. Jacek HILSZCZAŃSKI − Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu 15. dr inż. Marek JABŁOŃSKI − Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi 16. dr inż. Tomasz JABŁOŃSKI − Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu 17. dr hab. Janusz KOCEL − Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi 18. prof. dr hab. Andrzej KOLK − Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu 19. dr inż. Jan KOWALCZYK − Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych 20. dr hab. Elżbieta MALZAHN − Instytut Badawczy Leśnictwa, Europejskie Centrum Lasów Naturalnych

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Ks. Prof. dr hab ...
prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski - Instytut Badań Systemowych ...
Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski Katedra Kryminalistyki Wydział ...
Kadencja 2012-2016 - program wyborczy - prof. dr hab. Marian ...
ABSTRAKTY Dr hab. Tadeusz Bartoś, prof. Akademii ...
dr hab. Wojciech Grodzki, prof. nadzw. IBL - Instytut Badawczy ...
Warszawa, 10.11.2010 Prof. dr hab. Tadeusz Wosiński
Dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW - Instytut Badawczy Leśnictwa
Warszawa, 21.05.2009 Prof. dr hab. Tadeusz Palko - IPPT PAN
recenzję prof. UKSW dr hab. Tadeusz Klimski. - katedra.uksw.edu.pl
prof. dr hab. Tadeusz Szczepański, Bergman i radio
Tadeusz Szczerbowski stopień naukowy: prof. dr hab. stanowisko ...
Tytuł imię i nazwisko prof. zw. dr hab. Tadeusz Linkner Instytut ...
1 Prof. dr hab. Władysław Chałupka Instytut Dendrologii PAN ul ...
Ks. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB, prof. UPJPII i prof. WSFP ...
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wróbel profesor zwyczajny ... - Komel
Dr hab. in . Tadeusz Opara - Instytut Budowy Maszyn - Politechnika ...
Doc. dr hab. Tadeusz Luciński Poznań 30. 06. 2009 Instytut Fizyki ...
Prof. dr hab., Roman Dygdała - Instytut Informatyki i Mechatroniki
1 Prof. zw. dr hab. Michał Gabriel Woźniak Katedra Ekonomii ...
1 Prof. dr hab. Katarzyna Chalasilska-Macukow
УДК 342.511 © 2012 р. Prof. dr hab. Marian Grzybowski Katedra ...
Katowice, 2012-09-18 Prof. dr hab. Alicja Ratuszna Wydział ...
1 Dr hab. Inż. Krzysztof Brzozowski, prof. ATH Dr hab. Inż. Jacek ...
1 Prof. SGH dr hab. Artur Nowak-Far Katedra Prawa Europejskiego ...
1 Prof. UAM dr hab. Maria Górska-Zabielska Department of ...
Notatnik-1-94-2012 - Instytut Badawczy Leśnictwa
prof. DSW dr hab. Tomasz BALBUS - Dolnośląska Szkoła Wyższa
Prof. dr hab. Maria Romanowska Szkoła Główna Handlowa W ...
prof. DSW dr hab. Piotr Daniluk - Dolnośląska Szkoła Wyższa