Views
4 years ago

KADENCJA 2012-2016 1. prof. dr hab. Tadeusz A NDRZEJCZYK ...

KADENCJA 2012-2016 1. prof. dr hab. Tadeusz A NDRZEJCZYK ...

KADENCJA 2012-2016 1. prof. dr hab. Tadeusz A NDRZEJCZYK

SKŁAD RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU BADAWCZEGO LEŚNICTWA KADENCJA 2012-2016 1. prof. dr hab. Tadeusz ANDRZEJCZYK − Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu 2. dr inż. Andrzej BOCZOŃ − Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu 3. prof. dr hab. Tomasz BORECKI − Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa 4. prof. dr hab. Władysław CHAŁUPKA − Instytut Dendrologii PAN, Pracownia Genetyki Populacyjnej 5. mgr inż. Zofia CHREMPIŃSKA − Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 6. dr hab. Janusz CZEREPKO − Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu 7. dr hab. Elżbieta DMYTERKO − Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi 8. dr hab. Dorota DOBROWOLSKA − Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu 9. mgr Nina DOBRZYŃSKA − Ministerstwo Środowiska, Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody 10. prof. dr hab. Roman GORNOWICZ − Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Techniki Leśnej 11. dr hab. Wojciech GRODZKI − Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Gospodarki Leśnej Regionów Górskich 12. prof. dr hab. Jerzy M. GUTOWSKI − Instytut Badawczy Leśnictwa, Europejskie Centrum Lasów Naturalnych 13. dr hab. Dorota HILSZCZAŃSKA − Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu 14. dr hab. Jacek HILSZCZAŃSKI − Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu 15. dr inż. Marek JABŁOŃSKI − Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi 16. dr inż. Tomasz JABŁOŃSKI − Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu 17. dr hab. Janusz KOCEL − Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi 18. prof. dr hab. Andrzej KOLK − Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu 19. dr inż. Jan KOWALCZYK − Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych 20. dr hab. Elżbieta MALZAHN − Instytut Badawczy Leśnictwa, Europejskie Centrum Lasów Naturalnych

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Ks. Prof. dr hab ...
prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski - Instytut Badań Systemowych ...
Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski Katedra Kryminalistyki Wydział ...
ABSTRAKTY Dr hab. Tadeusz Bartoś, prof. Akademii ...
Warszawa, 10.11.2010 Prof. dr hab. Tadeusz Wosiński
Dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW - Instytut Badawczy Leśnictwa
dr hab. Wojciech Grodzki, prof. nadzw. IBL - Instytut Badawczy ...
Warszawa, 21.05.2009 Prof. dr hab. Tadeusz Palko - IPPT PAN
Tadeusz Szczerbowski stopień naukowy: prof. dr hab. stanowisko ...
prof. dr hab. Tadeusz Szczepański, Bergman i radio
recenzję prof. UKSW dr hab. Tadeusz Klimski. - katedra.uksw.edu.pl
Tytuł imię i nazwisko prof. zw. dr hab. Tadeusz Linkner Instytut ...
Ks. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB, prof. UPJPII i prof. WSFP ...
Kadencja 2012-2016 - program wyborczy - prof. dr hab. Marian ...
1 Prof. dr hab. Władysław Chałupka Instytut Dendrologii PAN ul ...
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wróbel profesor zwyczajny ... - Komel
Doc. dr hab. Tadeusz Luciński Poznań 30. 06. 2009 Instytut Fizyki ...
Dr hab. in . Tadeusz Opara - Instytut Budowy Maszyn - Politechnika ...
1 Prof. zw. dr hab. Michał Gabriel Woźniak Katedra Ekonomii ...
Prof. dr hab., Roman Dygdała - Instytut Informatyki i Mechatroniki
1 Prof. dr hab. Katarzyna Chalasilska-Macukow
УДК 342.511 © 2012 р. Prof. dr hab. Marian Grzybowski Katedra ...
1 Prof. SGH dr hab. Artur Nowak-Far Katedra Prawa Europejskiego ...
Katowice, 2012-09-18 Prof. dr hab. Alicja Ratuszna Wydział ...
1 Prof. UAM dr hab. Maria Górska-Zabielska Department of ...
1 Dr hab. Inż. Krzysztof Brzozowski, prof. ATH Dr hab. Inż. Jacek ...
Notatnik-1-94-2012 - Instytut Badawczy Leśnictwa
prof. DSW dr hab. Tomasz BALBUS - Dolnośląska Szkoła Wyższa
Prof. dr hab. Maria Romanowska Szkoła Główna Handlowa W ...
prof. DSW dr hab. Piotr MICKIEWICZ - Dolnośląska Szkoła Wyższa