bakalářského studijního programu B2301 – Strojní inženýrství

fst.zcu.cz

bakalářského studijního programu B2301 – Strojní inženýrství

Návrh

úpravy studijních plánů

bakalářského studijního programu

B2301 – Strojní inženýrství

Plzeň 2008


STUDIJNÍ PROGRAM B2301 - Strojní inženýrství 2008

1 ročník ZS - společný pro všechny bakaláře

Povinné předměty (PP)

počet Rozsah výuky Zakonč.

kred. Přednášky Cvičení Zk

KKE/CE Člověk a energie 4 2 2 0

KKS/SI Úvod do strojního inženýrství 4 2 2 1

KMM/CH Chemie 4 2 1 1

KPV/PMA

Základy podnikového managementu

pro techniky 4 2 2 1

KTO/KER

Kvalita, ergonomie a racioalizace práce

ve strojírenství 4 2 2 1

KMA/MS1 Matematika 1 6 4 2 1

CELKEM PP 1.roč. ZS 26 14 11 5

Povinně volitelné předměty (PVP)

KTS/TV Tělesná výchova 2 0 2 0

CELKEM PVP 1.roč. ZS 2 0 2 0

Výběrové předměty (VP)

KMA/SDP Seminář-diferenciální počet 2 0 2 0

KKS/CT Člověk a technika 2 2 0 0

KPV/PVT Praktika z výpočetní techniky 1 3 0 3 0

CELKEM VP 1.roč. ZS 4 2 2 0

počet

kred.

před

hod/týden

cvič

hod/týden

CELKEM 1. ROČ. ZIMNÍ SEMESTR 28 14 13 5

Zk


1 ročník LS - společný pro všechny bakaláře

Povinné předměty (PP)

počet Rozsah výuky Zakonč.

kred. Přednášky Cvičení Zk

KKS/ZK Základy konstruování 4 2 2 1

KMM/NM Nauka o materiálu 6 3 2 1

KPV/TI

Technická informatika ve

strojírenství 4 2 2 1

KFY/TFYS Technická fyzika pro FST 6 4 2 1

KMA/GS1 Geometrie pro FST 1 4 2 2 1

KMA/MS2 Matematika 2 6 4 2 1

CELKEM PP 1.roč. LS 30 17 12 6

Povinně volitelné předměty (PVP)

KTS/TV Tělesná výchova 2 0 2 0

CELKEM PVP 1.roč. LS 2 0 2 0

Výběrové předměty (VP)

KMA/ZDG Základy deskriptivní geometrie 2 0 2 0

KMA/SIP Seminář-integrální počet 2 0 2 0

KEU/REG1 Regionální ekonomika a reg. politika 3 2 1 1

CELKEM VP 1.roč. LS 7 2 5 1

počet

kred.

před

hod/týden

cvič

hod/týden

CELKEM 1. ROČ. LETNÍ SEMESTR 32 17 14 6

Zk


2 ročník ZS

Povinné předměty (PP)

Společný pro B2301

počet

kred.

Rozsah výuky

Přednášky Cvičení

KMM/TTSS

Technologie tváření, slévání a

svařování 5 3 2 1

KME/MECH1 Mechanika 1 4 2 2 1

KME/PP1 Pružnost a pevnost 1 5 3 2 1

KMA/GS2 Geometrie pro FST 2 3 2 1 1

KMM/SMA Strojírenské materiály 4 3 1 1

KPV/PPVS Počítačová podpora ve strojírenství 4 2 2 0

Zakonč.

Zk

CELKEM PP 2.roč. ZS 25 15 10 5

Povinně volitelné předměty (PVP)

CELKEM PVP 2.roč. ZS

Výběrové předměty (VP)

KMA/PSB Pravděpodobnost a statistika B 3 2 1 0

KME/SME1 Seminář z mechaniky 1 2 0 2 0

KME/SPP1 Seminář z pružnosti a pevnosti 1 2 0 2 0

KTO/ZRJ Základy řízení jakosti 2 2 0 1

KEF/ZMI Základy mikroekonomie 2 1 1 1

Výběrové předměty (VP) - jazyky

CJP/AST3 Anglický jazyk pro FST 3 2 0 2 0

počet

kred.

před

hod/týden

cvič

hod/týden

CELKEM 2. ROČ. ZIMNÍ SEMESTR 25 15 10 5

Zk


2 ročník LS

Povinné předměty (PP)

počet Rozsah výuky Zakonč.

kred. Přednášky Cvičení Zk

KKS/CMS1 Části a mechanismy strojů 1 7 3 3 1

KTO/STO Strojírenská technologie-obrábění 5 3 2 1

KME/MECH2 Mechanika 2 4 2 2 1

KKE/TM Termomechanika 5 3 2 1

KTE/E Elektrotechnika 4 2 2 1

KPV/PI Průmyslové inženýrství 4 2 2 0

KKS/CAE

Počítačová podpora konstruování

pro Bc. 3 1 2 0

CELKEM PP 2.roč. LS 32 16 15 5

Povinně volitelné předměty (PVP)

Výběrové předměty (VP)

KKE/STM Seminář z termomechaniky 2 0 2 0

KME/MATL Modelování matlabem 2 0 2 0

KPV/PVT2 Praktika z výpočetní techniky 2 3 0 3 0

Výběrové předměty (VP) - jazyky

CJP/AST4 Anglický jazyk pro FST 4 2 0 2 0

CELKEM VP 2.roč. LS

počet

kred.

před

hod/týden

cvič

hod/týden

CELKEM 2. ROČ. LETNÍ SEMESTR 32 16 15 5

Zk


3 ročník ZS

zaměření: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

Povinné předměty (PP)

počet Rozsah výuky Zakonč.

kred. Přednášky Cvičení Zk

KMM/ZME Základy metalografie 3 1 2 0

KKE/MT Mechanika tekutin 4 2 2 1

KKS/CMS2 Části a mechanismy strojů 2 4 2 2 1

KPV/PE

Základy podnikové ekonomiky pro

techniky 4 2 2 1

KTO/PVP Projektování výrobních procesů 4 2 2 1

KMM/SPB Semestrální projekt B 4 0 4 0

CELKEM PP 3. roč. ZS 23 9 14 4

Povinně volitelné předměty (PVP)

Povinně volitelné předměty (PVP)

min.4 kr.

KKE/ZSES Základy stavby energetických strojů 4 2 2 1

KKS/ZDMT Základy dopr. a manipulač. techniky 4 2 2 1

KKS/ZSVS Základy stavby výrobních strojů 4 2 2 1

Výběrové předměty (VP) - jazyky

CJP/AST5 Anglický jazyk pro FST 5 4 0 4 0

CELKEM VP 3. roč. ZS 4 2 2 1

počet

kred.

před

hod/týden

cvič

hod/týden

CELKEM 3. ROČ. ZIMNÍ SEMESTR 27 11 16 5

Zk


3 ročník LS

Povinné předměty (PP)

počet Rozsah výuky Zakonč.

kred. Přednášky Cvičení Zk

KMM/TSV Teorie svařování 4 2 2 1

KMM/TSL Teorie slévání 4 2 2 1

KMM/TTV Teorie tváření 4 2 2 1

CJP/AST6 Anglický jazyk pro FST 6 2 0 2 1

KMM/PBP Projekt k bakalářské práci 4 0 4 0

KMM/BP Bakalářská práce z DMT 4 0 1T 0

KMM/ZBS

Závěrečná bakalářská státní zkouška

z DM 0 0 0 0

CELKEM PP 3. roč. LS 22 6 12 4

Povinně volitelné předměty (PVP)

CELKEM PP 3. roč. LS 22 6 12 4

Výběrové předměty (VP)

Výběrové předměty (VP) - jazyky

CELKEM VP 3. roč. LS

počet

kred.

před

hod/týden

cvič

hod/týden

CELKEM 3. ROČ. LETNÍ SEMESTR 22 6 12 4

Zk


3 ročník ZS

zaměření: Strojírenská technologie- technologie obrábění

Povinné předměty (PP)

počet Rozsah výuky Zakonč.

kred. Přednášky Cvičení Zk

KTO/PNO Přípravky a nástroje pro obrábění 4 2 2 1

KKE/MT Mechanika tekutin 4 2 2 1

KKS/CMS2 Části a mechanismy strojů 2 4 2 2 1

KPV/PE

Základy podnikové ekonomiky pro

techniky 4 2 2 1

KTO/PVP Projektování výrobních procesů 4 2 2 1

KTO/SPB Semestrální projekt B 4 0 4 0

CELKEM PP 3. roč. ZS 24 10 14 5

Povinně volitelné předměty (PVP)

min.4 kr.

KKE/ZSES Základy stavby energetických strojů 4 2 2 1

KKS/ZDMT

Základy stavby dopr. a manipulač.

techniky 4 2 2 1

KKS/ZSVS Základy stavby výrobních strojů 4 2 2 1

Výběrové předměty (VP) - jazyky

CJP/AST5 Anglický jazyk pro FST 5 4 0 4 0

CELKEM VP 3. roč. ZS 4 2 2 1

počet

kred.

před

hod/týden

cvič

hod/týden

CELKEM 3. ROČ. ZIMNÍ SEMESTR 28 12 16 6

Zk


3 ročník LS

Povinné předměty (PP)

počet Rozsah výuky Zakonč.

kred. Přednášky Cvičení Zk

KTO/AVP Automatizace výrobních procesů 4 2 2 1

KTO/ZRP Základy racionalizace práce 3 2 1 1

KTO/KCN Konstrukční cvičení z nářadí 5 0 3 0

CJP/AST6 Anglický jazyk pro FST 6 2 0 2 1

KTO/PBP Projekt k bakalářské práci 4 0 4 0

KTO/BP Bakalářská práce 4 0 1T 0

KTO/ZBSZ Závěrečná bakalářská státní zkouška 0 0 0 0

CELKEM PP 3. roč. LS 22 4 12 3

Povinně volitelné předměty (PVP)

Výběrové předměty (VP)

KKS/MT Měřící technika 4 2 2 1

Výběrové předměty (VP) - jazyky

CELKEM VP 3. roč. LS

počet

kred.

před

hod/týden

cvič

hod/týden

CELKEM 3. ROČ. LETNÍ SEMESTR 22 4 12 3

Zk


3 ročník ZS

zaměření: Stavba energetických strojů a zařízení

Povinné předměty (PP)

počet Rozsah výuky Zakonč.

kred. Přednášky Cvičení Zk

KKE/PTH Sdílení tepla a přenos hmoty 5 3 2 1

KKE/MT Mechanika tekutin 4 2 2 1

KKS/CMS2 Části a mechanismy strojů 2 4 2 2 1

KPV/PE

Základy podnikové ekonomiky pro

techniky 4 2 2 1

KKE/PVP Projektování výrobních procesů 4 2 2 1

KKE/SPB Semestrální projekt B 4 0 4 0

CELKEM PP 3. roč. ZS 25 11 14 5

Povinně volitelné předměty (PVP)

min.4 kr.

KKE/ZSES Základy stavby energetických strojů 4 2 2 1

KKS/ZDMT

Základy stavby dopr. a manipulač.

techniky 4 2 2 1

KKS/ZSVS Základy stavby výrobních strojů 4 2 2 1

Výběrové předměty (VP) - jazyky

CJP/AST5 Anglický jazyk pro FST 5 4 0 4 0

CELKEM VP 3. roč. ZS

počet

kred.

před

hod/týden

cvič

hod/týden

CELKEM 3. ROČ. ZIMNÍ SEMESTR 29 13 16 6

Zk


3 ročník LS

Povinné předměty (PP)

počet Rozsah výuky Zakonč.

kred. Přednášky Cvičení Zk

KKS/ICB Inženýrské výpočty v CAD pro bak. 4 1 3 0

KKS/MT Měřicí technika 4 2 2 1

KME/PP2 Pružnost a pevnost 2 5 3 2 1

CJP/AST6 Anglický jazyk pro FST 6 2 0 2 1

KKE/PBP Projekt k bakalářské práci 4 0 4 0

KKE/BP Bakalářská práce 4 0 1T 0

KKE/ZBS Závěrečná bakalářská státní zkouška 0 0 0 0

CELKEM PP 3. roč. LS 23 6 13 3

Povinně volitelné předměty (PVP)

Výběrové předměty (VP)

Výběrové předměty (VP) - jazyky

CELKEM VP 3. roč. LS

počet

kred.

před

hod/týden

cvič

hod/týden

CELKEM 3. ROČ. LETNÍ SEMESTR 23 6 13 3

Zk


zaměření: Stavba výrobních strojů a zařízení

3 ročník ZS

Povinné předměty (PP)

počet Rozsah výuky Zakonč.

kred. Přednášky Cvičení Zk

KKE/MT Mechanika tekutin 4 2 2 1

KKS/CMS2 Části a mechanismy strojů 2 4 2 2 1

KPV/PE

Základy podnikové ekonomiky pro

techniky 4 2 2 1

KKS/ICB Inž. výpočty v CAD pro bakaláře 4 1 3 0

KTO/PVP Projektování výrobních procesů 4 2 2 1

KKS/SPB Semestrální projekt B 4 0 4 0

CELKEM PP 3. roč. ZS 24 9 15 4

Povinně volitelné předměty (PVP)

min.4 kr.

KKS/ZDMT Základy dopr. a manipulač. techniky 4 2 2 1

KKS/ZSVS Základy stavby výrobních strojů 4 2 2 1

Výběrové předměty

KKE/ZSES Základy stavby energetických strojů 4 2 2 1

Výběrové předměty (VP) - jazyky

CJP/AST5 Anglický jazyk pro FST 5 4 0 4 0

CELKEM VP 3. roč. ZS 4 2 2 1

počet

kred.

před

hod/týden

cvič

hod/týden

CELKEM 3. ROČ. ZIMNÍ SEMESTR 28 11 17 5

Zk


3 ročník LS

Povinné předměty (PP)

počet Rozsah výuky Zakonč.

kred. Přednášky Cvičení Zk

KKS/KNM Konstruování z nekonv. materiálů 4 2 2 1

KKS/ZUV Zvyšování tržní úspěšnosti výrobků 4 2 2 0

KKS/MT Měřicí technika 4 2 2 1

CJP/AST6 Anglický jazyk pro FST 6 2 0 2 1

KKS/PBP Projekt k bakalářské práci 4 0 4 0

KKS/BP Bakalářská práce 4 0 1T 0

KKS/ZBS Závěrečná bakalářská státní zkouška 0 0 0 0

CELKEM PP 3. roč. LS 22 6 12 3

Povinně volitelné předměty (PVP)

min. 4 kr.

KTO/IMS Systém integrovaného řízení 4 2 2 1

KPV/MNT Manažerské techniky 5 2 2 1

Výběrové předměty (VP)

Výběrové předměty (VP) - jazyky

CELKEM VP 3. roč. LS

počet

kred.

před

hod/týden

cvič

hod/týden

CELKEM 3. ROČ. LETNÍ SEMESTR 26 8 14 4

Zk


zaměření: Dopravní a manipulační technika

3 ročník ZS

Povinné předměty (PP)

počet Rozsah výuky Zakonč.

kred. Přednášky Cvičení Zk

KKE/MT Mechanika tekutin 4 2 2 1

KKS/CMS2 Části a mechanismy strojů 2 4 2 2 1

KPV/PE

Základy podnikové ekonomiky pro

techniky 4 2 2 1

KKS/ICB Inž. výpočty v CAD pro bakaláře 4 1 3 0

KTO/PVP Projektování výrobních procesů 4 2 2 1

KKS/SPBDM Semestrální projekt B 4 0 4 0

CELKEM PP 3. roč. ZS 24 9 15 4

CELKEM PP 3. roč. ZS

Povinně volitelné předměty (PVP)

min.4 kr.

KKE/ZSES Základy stavby energetických strojů 4 2 2 1

KKS/ZDMT Základy dopr. a manipulač. techniky 4 2 2 1

KKS/ZSVS Základy stavby výrobních strojů 4 2 2 1

Výběrové předměty (VP) - jazyky

CJP/AST5 Anglický jazyk pro FST 5 4 0 4 0

CELKEM VP 3. roč. ZS 4 2 2 1

počet

kred.

před

hod/týden

cvič

hod/týden

CELKEM 3. ROČ. ZIMNÍ SEMESTR 28 11 17 5

Zk


3 ročník LS

Povinné předměty (PP)

počet Rozsah výuky Zakonč.

kred. Přednášky Cvičení Zk

KKS/KNM Konstruování z nekonv. materiálů 4 2 2 1

KKS/MT Měřící technika 4 2 2 1

KKS/ZUV Zvyš. tržní úspěšnosti výrobků 4 2 2 0

CJP/AST6 Anglický jazyk pro FST 6 2 0 2 1

KKS/PBPDM Projekt k bakalářské práci 4 0 4 0

KKS/BPDM Bakalářská práce z DMT 4 0 1T 0

KKS/ZBSZD

Závěrečná bakalářská státní zkouška

z DM 0 0 0 0

CELKEM PP 3. roč. LS 22 6 12 3

Povinně volitelné předměty (PVP)

min.4 kr.

KKS/ZSDM

Základy stavby dopravní a

manipulační techniky 4 2 2 1

KPV/MNT Manažerské techniky 5 2 2 1

Výběrové předměty (VP)

Výběrové předměty (VP) - jazyky

CELKEM VP 3. roč. LS

počet

kred.

před

hod/týden

cvič

hod/týden

CELKEM 3. ROČ. LETNÍ SEMESTR 26 8 14 4

Zk


3 ročník ZS

zaměření: Průmyslové inženýrství a management

Povinné předměty (PP)

počet Rozsah výuky Zakonč.

kred. Přednášky Cvičení Zk

KKE/MT Mechanika tekutin 4 2 2 1

KKS/CMS2 Části a mechanismy strojů 2 4 2 2 1

KPV/PE

Základy podnikové ekonomiky pro

techniky 4 2 2 1

KTO/PVP Projektování výrobních procesů 4 2 2 1

KPV/SPB Semestrální projekt B 4 0 4 0

CELKEM PP 3. roč. ZS 20 8 12 4

Povinně volitelné předměty (odborné)

min. 4.kr.

KPV/MPP Modelování podnikových procesů 5 2 2 1

KPV/PRT Plánovací a rozhodovací techniky 4 2 2 1

Povinně volitelné předměty (PVP)

min.4 kr.

KKE/ZSES Základy stavby energetických strojů 4 2 2 1

KKS/ZDMT Základy dopr. a manipulač. techniky 4 2 2 1

KKS/ZSVS Základy stavby výrobních strojů 4 2 2 1

Výběrové předměty (VP) - jazyky

CJP/AST5 Anglický jazyk pro FST 5 4 0 4 0

CELKEM VP 3. roč. ZS 4 2 2 1

Výběrové předměty

KTO/LFM Řízení jakosti a lidský faktor 5 2 2 1

KPV/PNS Propočty nákladů ve strojírenství 5 2 2 1

počet

kred.

před

hod/týden

cvič

hod/týden

CELKEM 3. ROČ. ZIMNÍ SEMESTR 28 12 16 6

Zk


3 ročník LS

Povinné předměty (PP)

počet Rozsah výuky Zakonč.

kred. Přednášky Cvičení Zk

KPV/HSP Hospodářský systém podniku 6 3 3 1

KPV/PVT2 Praktika z výpočetní techniky 2 3 0 3 0

KPV/PIS Podnikové informační systémy 6 4 2 1

CJP/AST6 Anglický jazyk pro FST 6 2 0 2 1

KPV/PBP Projekt k bakalářské práci 4 0 4 0

KPV/BP Bakalářská práce z DMT 4 0 1T 0

KPV/ZBS

Závěrečná bakalářská státní zkouška

z DM 0 0 0 0

CELKEM PP 3. roč. LS 25 7 14 3

Povinně volitelné předměty (PVP)

CELKEM PP 3. roč. LS 25 7 14 3

Výběrové předměty (VP)

Praktika počítačové podpory ve

KPV/PPPS strojírenství 3 0 3 0

KKS/ZUV Zvyšování tržní úspěšnosti výrobku 4 2 2 0

Výběrové předměty (VP) - jazyky

CELKEM VP 3. roč. LS

počet

kred.

před

hod/týden

cvič

hod/týden

CELKEM 3. ROČ. LETNÍ SEMESTR 25 7 14 3

Zk


ANOTACE PŘEDMĚTŮ

B2301

Strojní inženýrství


Předměty 1. ročníku:

KKE/CE

Předmět poskytne studentům informace v následujících oblastech:

Úvod do energetiky. Klasifikace zdrojů energie. Teorie spalování. Základní vztahy

charakterizující procesy získávání, transportu a spotřeby energie. Klasické elektrárny a

teplárny spalující fosilní paliva. Paroplynové elektrárny. Kogenerační výroba energie,

teplárenství. Jaderné elektrárny. Termojaderná fůze. Termojaderné reaktory. Vodní

elektrárny. Větrné elektrárny. Využití sluneční energie. Energetické využití odpadů.

Spalování biomasy. Vliv elektráren na životní prostředí. Cílem přednášek je seznámit

posluchače se základními problémy při návrhu strojních zařízení elektráren a tepláren.

KKS/SI

Úvod do strojního inženýrství a konstruování. Normalizace. Konstrukční

dokumentace. Pravidla zobrazování na technických výkresech. Kótování, jakost

povrchu, tolerování rozměrů, uložení prvků typu díra/hřídel, tolerování geometrických

vlastností, závislé tolerance. Rozměrové obvody - výpočtové metody. Závity. Kreslení

základních strojních částí. Látka je procvičována na jednoduchých modelech strojních

částí a na příkladech.

KMM/CH

Základní pojmy, zákonitosti a názvosloví. Chemická periodicita. Kinetika chemického

děje. Termochemie. Skupenské stavy látek. Fázové rovnováhy. Elektrochemie.

Technicky významné nekovy, kovy a jejich sloučeniny. Základní makromolekulární

látky se zřetelem na strojírenské aplikace.

KPV/PMA

Cílem předmětu je předat studentům technicky zaměřených studijních programů

základní poznatky z oblasti managementu výrobních podniků. Výchází se přitom z

postavení strojírenského podniku v tržní ekonomice a z nároků, které tato pozice klade

na podnikový management, a to zejména v nižších úrovních řízení. Studenti získají jak

představu o fungování výrobního podniku jako celku, tak i o fungování jeho

jednotlivých funkčních částí, zejména oblasti výroby a její technické přípravy.

Zároveň jsou probírány základní dovednosti podnikových, zejména výrobních a

technických manažerů (plánování a organizace TR, TPV a výroby, rozhodování a

informační podpora těchto činností apod.) i příklady úspěšných a moderně řízených

výrobních podniků v ČR i ve světě.

KTO/KER

Systematický přehled pro praxi vysokoškoláka zaměřeného na strojírenství. Uvádí

problematiku požadavků na kvalitu výrobků a služeb v reálném životním prostředí a

při ochraně zdraví a bezpečnosti práce v rámci zákonných požadavků. Racionalizační

procesy musí probíhat v odpovídajícím prostředí, musí být měřeny, monitorovány a


testovány za jednoznačně definovaných podmínek. Předmět vede studenty k

systematickému přístupu k tvůrčím i rutinním činnostem.

KMA/MS1

Posloupnosti a řady v R1. Diferenční rovnice. Funkce v R1, jejich vlastnosti.

Diferenciální počet v R1. Integrální počet v R1. Funkční řady.

Předmět je záměnný s předmětem KMA/ME1 a budeme navrhovat vzájemné

uznávání.

K úspěšnému absolvování doporučujeme zapsat si volitelný předmět KMA/SDP.

KMA/SDP

Posloupnosti, limity posloupností. Elementární funkce, jejich vlastnosti a grafy.

Limity a derivace elementárních funkcí. Aplikace diferenciálního počtu.

Je doporučen k předmětům KMA/MA1, KMA/ME1, KMA/MS1.

KKS/ZK

Základní strojní části z hledisek jejich vlastností a především třídy vlastností -funkce a

jejich účinky. Strojní částí a jejich skupiny vzhledem k popisu parametrů vlastností a

konstrukční dokumentaci. Třídění strojních částí a jejich skupin podle stupně

komplexnosti technických systémů. Spojovací a přenosové části, součásti uložení,

pružiny, převodové mechanismy a pod. Konstruování menších strojních celků bez

nebo s počítačovou podporou.

KMM/NM

Charakteristika konstrukčních materiálů a jejich vlastnosti. Zkoušení tech. materiálů

zkoušky statické, dynamické, za vyšších a snížených teplot. Zkoušky únavy, zkoušky

technologické, nedestruktivní zkoušení. Základy krystalografie, krystalografické

mřížky a jejich nedokonalosti. Stavba kovových soustav. Krystalizace, rovnovážné

binární diagramy. Stav a energie soustavy. Čisté železo, vliv prvků, technické slitiny

železa. Diagramy železo-uhlík, stabilní a metastabilní rovnováha. Základy tepelného

zpracování ocelí a litin. Označování ocelí. Neželezné kovy a jejich slitiny.

Makromolekulární látky a jejich použití. Kompozity, technická keramika. Vliv

technologie výroby na vlastnosti strojírenských materiálů.

KPV/TI

Základní pojmy výpočetní techniky, princip práce počítače, programovací

technologie, algoritmizace, grafické vyjádření algoritmu, programovaní. Programovací

jazyky obecně, syntaxe, sémantika, postup při vlastní tvorbě programu, přehled

programovacích jazyků. Základy procedurálního programovacího jazyka, jednoduché

a strukturované datové typy, datový typ ukazatel, podmíněné příkazy, příkazy cyklu,

vstup/výstup, procedury a funkce, přenos parametrů, rekurze. Práce se soubory,

programovací techniky, dynamické datové struktury (lineární a stromové datové

struktury), principy objektové programovací technologie, praxe u terminálu/PC,

zpracování zadané úlohy.


KFY/TFYS

Úvod do mechaniky, základy termodynamiky, základní poznatky z elektřiny a

magnetismu, úvod do teorie kmitů a vlnění.

KMA/GS1

Zobrazovací metody. Kuželosečky. Mongeova projekce. Maticový a vektorový počet.

Řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Analytická geometrie v prostoru.

Pro úspěšné absolvování předmětu doporučujeme zapsat si výběrový předmět

KMA/ZDG.

KMA/MS2

Diferenciální modely dynamických systémů. Diferenciální rovnice 1.řádu a soustavy

diferenciálních rovnic 1.řádu. Počáteční úlohy a metody určování odezvy

dynamického systému. Fundamentální, obecné a partikulární řešení. Rovnice

netlumených a tlumených kmitů. Skalární funkce dvou a tří proměnných, grafy a

hladiny. Diferenciální počet skalárních funkcí více proměnných, diferenciální počet

vektorových funkcí. Dvojné a trojné integrály. Křivkové a plošné integrály.

Diferenciální a integrální charakteristiky vektorových polí. K úspěšnému absolvování

předmětu doporučujeme zapsat si volitelný předmět KMA/SIP.

KMA/ZDG

Mongeova projekce: průmět bodu, přímky, roviny a spádová přímka roviny; úlohy

incidence; úlohy metrické; zobrazování elementárních těles. Předmět je určen pro ty

studenty, kteří neznají základní zobrazovací metody ze střední školy a ve studiu

vybraného oboru se jejich znalost předpokládá.

Předmět je určen jako doplňující k předmětu KMA/GE.

KMA/SIP

Technika integrování. Inženýrské aplikace integrálního počtu. Užití integrálů při

řešení diferenciálních rovnic. Výpočty dvojných a trojných integrálů, jejich aplikace.

Je doporučen k předmětům KMA/MA2, KMA/ME4, KMA/MS2.

KEU/REG1

Cíl studijního předmětu:

Získat přehled o lokalizačním rozhodování podnikatelských subjektů a o faktorech,

které jej ovlivňují. Seznámení se základními přístupy ke studiu prostorové/ regionální

ekonomiky.

Obsahové zaměření:

Regionálně ekonomický systém, aktéři regionálního vývoje. Lokalizace

ekonomických aktivit. Lokalizační faktory. Neoklasický, behaviorální a strukturální

přístup k teorii lokalizace. Prostorová interakce: prostorová atraktivita a konkurence.

Koncentrovaná a rozptýlená prostorová struktura, aglomerační efekty,

hospodářskopolitický význam externích efektů, optimální velikost města. Teorie

využití půdy. Teorie městské struktury a další modely vnitřní struktury města.


Struktura osídlení a systém měst. Teorie centrálních míst. Fázový model vývoje města

(aglomerace). Teorie regionálního vývoje: poptávkově orientované teorie (teorie

exportní báze a input-output teorie), neoklasická teorie, teorie polarizačního a

kumulativního růstu, "nové růstové teorie", inovační a regulační teorie. Regionální

politika (teoretická východiska, nástroje a jejich efektivnost). Regionální politika v ČR

a v zemích Evropské unie.

Předměty 2. ročníku

KMM/TTSS

Slévání: Druhy forem a modelové zařízení. Formovací hmoty. Výroba forem a jader

(ruční, strojní a nekonvenční způsoby). Odlévání forem a jejich namáhání. Tuhnutí a

chladnutí odlitků. Technologičnost konstrukce odlitků. Tváření: Fyzikální povaha a

mechanismus plastické deformace. Mechanická schémata deformací. Základní zákony

plastické deformace. Odvození deformační rychlosti, deformačního odporu,

deformační síly a práce. Vliv teploty na plastické vlastnosti materiálů. Tváření za

tepla, tváření za studena. Svařování: Svařitelnost a faktory, které ji ovlivňují. Způsoby

hodnocení svařitelnosti. Vliv tepelného ovlivnění na základní materiál. Svařování

tavné a svařování tlakové - jednotlivé způsoby. Speciální technologie svařování.

Tepelné zpracování svařenců. Pájení a tepelné dělení materiálu.

KME/MECH1

Předmět mechniky, rozdělení. Kinematika bodu, přímočarý a křivočarý pohyb bodu.

Rovinný pohyb tělesa, posuvný, rotoční, obecný pohyb, základní rozklad. Současné

pohyby těles v rovině, obecný rozklad. Síla a silová dvojice, definice a základní

vlastnosti. Silová pole, práce a výkon, teorie silových soustav. Uložení a rovnováha

bodu a tělesa, pasivní účinky. Složení mechanických soustav, kinematické řešení

mechanismů a soustav s ozubenými koly. Statické řešení soustav těles.

KME/PP1

Základní veličiny (vnější a vnitřní síly, napětí, napjatost, deformace). Hookův zákon.

Základní druhy namáhání: tah - tlak, ohyb, krut (napjatost a deformace). Staticky

určité a neurčité úlohy. Pevnostní podmínka, tuhost. Rovinná a prostorová napjatost

(Mohrův diagram, hlavní napětí a roviny). Základy experimentálních metod -

elektrická odporová tenzometrie. Deformační energie. Podmínky pevnosti (Guestova,

HMH a Mohrova). Kombinované namáhání. Obecné principy teorie pružnosti:

Bettiho, Maxwellova, I. a II. Castiglianova věta. Základy teorie plasticity.

KMA/GS2

Axonometrie. Řezy na tělesech. Geometrie křivek a ploch (rotační, šroubové, obalové,

rozvinutelné). Kvadriky. Geometrické transformace. Úvod do diferenciální geometrie.


KMM/SMA

Struktura, vlastnosti a použití strojírenských materiálů. Možnosti ovlivnění jejich

struktury a vlastnosti tepelným, mechanickým a povrchovým zpracováním. Meze

použitelnosti, fraktografie, materiálové vady. Materiály základních částí výrobních

strojů, strojů energetických a dopravní techniky. Materiály korozivzdorné,

žáruvzdorné a žárupevné, materiály odolné opotřebení, nástrojové materiály.

Polymery. Plasty, keramika a kompozity v konstrukčním poli.

KPV/PPVS

Objekty v programovacím jazyku Pascal, vývojové prostředí Delphi a příklady

zpracované v Delphi. Úvod do zpracování dat, formáty a zpracování dat, klasické

dávkové zpracování dat, datové struktury lineární, stromové a síťové. Základy

databázového zpracování dat. Datové struktury ve strojírenství: zakázka, kusovník a

postup. Algoritmy zpracování datových struktur ve strojírenství. Samostatná práce se

soubory v Delphi a jednoduchém databázovém systému. Vybrané aplikace řízené

událostmi, základní dotazy SQL.

KKS/CMS1

Aplikace základních poznatků mechaniky, pružnosti a pevnosti a nauky o materiálu.

Analýza základních strojních částí. Dimenzování strojních částí z hlediska jejich

pevnosti, tuhosti a životnosti. Rozdělení strojních částí podle jejich funkcí. Spoje s

jednoduchými vloženými elementy, s využitím tření, s využitím materiálu a s

předepjatými elementy. Rotační přenosové části. Otočná uložení. Hřídelové spojky.

Akumulátory mechanické energie (pružiny). Části potrubních systémů. Ve cvičeních

jsou prováděny konstrukční návrhy a výpočtové analýzy uvedených strojních částí.

KTO/STO

Technologie obrábění strojírenských materiálů - rozdělení metod obrábění. Základy

teorie obrábění - terminologie, geometrie břitu, tvoření třísky, řezné síly a práce

řezání, teplo a teplota řezání, řezná prostředí, obrobitelnost materiálů, opotřebení a

trvanlivost břitu, volba a optimalizace řezných podmínek. Rozdělení a volba

obráběcích strojů. Způsoby obrábění řezáním - soustružení, frézování, hoblování,

obrážení, vrtání, protahování, protlačování, broušení a další dokončovací způsoby

obrábění, výroba závitů, ozubených kol. Princip způsobů obrábění, nástroje, řezné

podmínky, dosažitelná přesnost a výkonnost. Nekonvenční metody obrábění - princip

metod a jejich použitelnost, nástroje, dosažitelná přesnost a výkonnost. Základy

metrologie ve strojírenské výrobě. Základy montáže ve strojírenství - rozdělení

montáží, montážní prvky a sestavy, druhy prací při montáži, druhy montáže,

automatizace montáže.

KME/MECH2

Pohybová rovnice a věty o pohybu hmotného bodu. D'Alambertův princip a věty o

pohybu soustavy hmotných bodů. Střed hmotnosti, momenty setrvačnosti a deviační

momenty tělesa. Vyšetřování posuvného rotačního a rovinného pohybu tělesa.

Dynamika soustav těles metodou uvolňování a metodou redukce. Princip virtuálních

prací ve statice a v dynamice. Lagrangeovy rovnice a jejich technické aplikace. Volné

a vynucené kmitání lineárních soustav s jedním stupněm volnosti. Vlastní frekvence,


vlastní tvary kmitání a ustálené harmonicky buzené kmity lineárních soustav se dvěma

stupni volnosti.

KKE/TM

Termodynamická soustava. Ideální plyn, stavová rovnice. První zákon

termodynamiky. Základní vratné děje ideálního plynu. Směsi ideálních plynů. Teorie

tepelných cyklů, entropie v termodynamice. Druhý zákon termodynamiky. Exergie a

anergie. Vratné tepelné cykly pracující s ideálním plynem. Reálné plyny a páry,

Clausius-Rankinův pracovní cyklus. Vlhký vzduch. Proudění plynů a par v zúžené a v

Lavalově dýze. Sdílení tepla vedením, diferenciální rovnice vedení tepla, stacionární

vedení tepla tělesy jednoduchých tvarů. Sdílení tepla prouděním, přirozená a nucená

konvekce, základy teorie podobnosti, přestup tepla. Stacionární prostup tepla rovinnou

a válcovou stěnou. Souproudé a protiproudé výměníky tepla. Sdílení tepla sáláním.

KTE/E

Základní veličiny a zákony teoretické elektrotechniky. Prvky elektrických obvodů.

Analýza jednodušších elektrických lineárních obvodů v ustáleném a přechodném

stavu. Analogie el. obvodů a mechanických soustav. Energie a síly v

elektromagnetickém poli. Elektrický výkon. Magnetické obvody. Úvod do

elektrických strojů. Principy působení a konstrukční uspořádání elektrických strojů -

transformátory, asynchronní, synchronní a stejnosměrné motory. Momentové

charakteristiky motorů.

KPV/PI

Předmět průmyslové inženýrství je průřezovým předmětem Katedry průmyslového

inženýrství a managementu, kde se studenti seznámí s celkovým obsahem oboru

Průmyslové inženýrství. Jedná se především o oblasti řízení podniku v návaznosti na

podnik jako kybernetický systém se všemi jeho dalšími aspekty.

Důležitou částí je pohled na podnikové procesy z hlediska jejich dosavadního

historického vývoje a předpokládaných budoucích změn a inovačních cyklů vedoucích

ke zlepšování procesů a zvyšování produktivity práce. Obsah bude tedy naplněn nejen

vlastním obsahem průmyslového inženýrství, ale také celým spektrem nástrojů

průmyslového inženýra. Poslední částí bude vývoj a charakteristika podnikové

informatiky včetně popisu oblastí zajištěných prostředky IT a IS.

KKS/CAE

Systematická struktura poznatků o konstruování. Řešení problémů - systémový

přístup, cyklus řešení problémů (postupy a metody). Personální, informační, technické

a organizační faktory konstrukčního procesu se zřetelem k CAD. Počítačová podpora

konstruování. Modelování a zobrazování struktur výrobků v CAD. 3D model a

technický výkres sestavy v CAD. Získání praktických znalostí modelování a

zobrazování v CAD. Aplikace při řešení úloh ze semestrálních prací.


Společné předměty 3. ročníku

KKE/MT

Statika tekutin: Eulerova rovnice, rozložení tlaku a tlakových hladin u tekutiny v

relativní rovnováze, Pascalův zákon a jeho aplikace, síly tekutiny na plochy včetně

určení působiště, plování těles a jejich stabilita. Vazká proudění: napětí v proudící

tekutině, rovnice kontinuity a pohybová rovnice Navier-Stokesova, její zjednodušení

na Bernoulliovu rovnici, technické aplikace pro nestlačitelnou a stlačitelnou tekutinu.

Podobnost v mechanice tekutin. Celkový, statický, dynamický tlak a jejich měření.

Věta o změně toku hybnosti s příklady použití. Rychlostní profily laminární a

turbulentní, výtoky kapalin. Místní a třecí tlakové ztráty v potrubích.

KKS/CMS2

Rozměrová a pevnostní analýza jednoduchých a složených převodových mechanismů.

Čelní, kuželové a šnekové převody. Pohybové šrouby a matice. Řetězové převody.

Třecí a řemenové převody. Převodovky, základní poznatky. Ve cvičeních jsou

prováděny konstrukční návrhy a výpočtové analýzy převodů tradičně i s počítačovou

podporou.

KPV/PE

Cílem předmětu je přiblížit studentům technicky zaměřených studijních programů

aplikaci základních poznatků z oblasti podnikové ekonomiky ve výrobním podniku.

Hlavní důraz je kladen na znalosti související s vlastní strojírenskou výrobou a jejím

postavením v tržní ekonomice. Východiskem je postavení podniku jako výrobní

jednotky, struktura procesů, které v něm probíhají, a jejich optimalizace s využitím

znalostí ekonomických kategorií jako jsou náklady, výnosy a zisk. Dále jsou

akcentovány zejména vazby mezi používanými technologiemi, strukturou majetku a

způsobem financování, rozhodování o využívaných technologiích a s nimi spojených

investicích, výpočtech materiálové potřeby a normování výkonů pracovníků apod.

KTO/PVP

Základní terminologie, technologičnost konstrukce, polotovary a jejich volba,

přídavky na obrábění, teorie výrobních postupů, metodika tvorby výrobních postupů,

počítačová tvorba výrobních postupů, třídění spotřeby času pro normování, určování

norem času, výpočet strojního času pro základní technologické metody, výpočet

velikosti výrobní dávky, metodika výběru optimální varianty, typová a skupinová

technologie, využití počítačové podpory TPV - SYSKLASS.

KKE/ZSES

Energetika. Teorie energetických strojů. Parní kotle, základní parametry. Funkce

parního kotle a jeho pomocných zařízení, typy parních kotlů, tepelná bilance, tepelná

účinnost, ekologický vliv parních kotlů. Parní turbiny, princip, hlavní typy,

příslušenství, základy výpočtů. Tepelný oběh parní elektrárny, termodynamická a

tepelná účinnost. Spalovací turbiny, příslušenství, tepelný oběh, perspektivní vývoj.

Paroplynové elektrárny. Kompresory, termodynamické základy, druhy kompresorů,

pracovní rovnice. Hydraulické stroje. Čerpadla. Vodní turbiny, princip, základní typy,

pracovní rovnice. Vodní elektrárny. Jaderné elektrárny. Jaderný reaktor, funkce,


základní typy. Teplárny. Výtopny. Pístové spalovací motory, princip, rozdělení,

pracovní oběhy. Chladicí technika. Tepelná čerpadla, termodynamické základy,

základní typy oběhů, tepelný výpočet. Nekonvenční způsob získání elektrické energie,

magnetohydrodynamická přeměna (MHD).

KKS/ZDMT

Třídění dopravních prostředků. Silniční vozidla, kolejová vozidla, prostředky

kombinované dopravy. Speciální dopravní prostředky. Mechanika jízdy vozidla,

rovnováha sil a výkonů. Dynamika jízdy vozidla, rozjezd a dojezd vozidla. Základy

mechaniky kolejové dopravy. Perspektivy kolejové dopravy. Manipulační prostředky

a zařízení pro zdvih, pro pojezd, pro vykládku a nakládku. Dopravníky.

KKS/ZSVS

Historie tvářecích strojů, základní pojmy z oblasti tváření, energetická bilance

pracovního cyklu, účinnost pracovního cyklu, pohony tvářecích strojů, rámy tvářecích

strojů, základní dělení tvářecích strojů, typy tvářecích strojů, moderní trendy ve stavbě

tvářecích strojů, rozdělení obráběcích strojů (OS) podle technologií, energetická

bilance, požadavky na OS, funkční celky OS, typy obráběcích strojů, moderní trendy

ve stavbě OS.

CJP/AST6

Kurz je určen studentům vysokých škol technického, zejména strojního zaměření, se

středně pokročilou a pokročilou znalostí jazyka.

Absolvent/ka dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů.Umí napsat

srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětli své názorové

stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých

možností. Odpovídá úrovni B2.


Předměty dle studijních zaměření:

Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie:

KPV/ZME

Úvod do metod studia makro a mikrostruktury. Fyzikální základy mikroskopie.

Příprava výbrusů a vyvolání struktury. Makroskopické pozorování. Mikroskopické

hodnocení struktury. Elektronová a řádkovací elektronová mikroskopie. Kvantitativní

metalografie (obrazová analýza).

KMM/TSV

Rozdělení svařování, zákl.pojmy a definice. Teplotní a deformač.účinek svařování,

teplot.pole a jeho řešení. Struktura svarového spoje, metalurg.děje při tavném

svař.Svařitelnost a její hodnocení.Zásady svař.ocelí. Teorie a základy

technol.svař.plamenového, obloukového obalenou elektrodou a pod tavidlem. Teorie a

základy technol.svař.v ochranných atmosférách, elektrostruskového, odporového.

Teorie a základy svařování elektronového, plazmového, laserového. Teorie a

zákl.technologie tepel.řezání.Teplotní režimy při svařování.Tepel.zprac.po svaření.

KMM/TSL

Modely kovových tavenin, zákl.vlastnosti. Povrchové napětí, viskozita, smáčivost a

zabíhavost. Proudění kovov.tavenin, proudění v kanálech vtokových soustav.

Mechanic., tepel.a chemic.procesy mezi kovem a formou.Tepl.pole odlitku a formy,

plynový režim formy. Krystal. čistých kovů a slitin. Stabilita hladké krystalizační

fronty, dendritická krystalizace, krystalizace odlitků. Tuhnutí odlitků, vznik staženin,

nálitky, vznik chemických heterogenit. Chladnutí odlitků, vnitřní napětí v odlitcích.

KMM/TTV

Mechanika plastic.přetvoření, odvození dif.rovnic pro tvář.pochody. Malé deformace

a rychlosti deformace-podmínka kompatibility. Metody určování přetvár.sil a prací.

Teorie skluzových čar, metoda horního odhadu (HILL), metoda přetvár.odporu

(Smirnov-Aljajev), metoda rovnováhy def.prací. Napěťové poměry na stykové ploše

při pěchování. Teorie válcování. Teorie tažení drátu a trub. Teorie protlačování.

Zápustkové kování-napěťové vztahy a výpočet přetvárných sil.


Strojírenská technologie – technologie obrábění:

KTO/PNO

Přípravky pro obrábění, rozdělení, význam, hospodárnost použití. Základní plochy

součásti, princip jednoznačného ustavení. Konstrukční prvky přípravků. Opěrné a

ustavující prvky. Upínací síla, činitelé ovlivňující její velikost, schema upínání.

Přehled upínacích prvků a zařízení. Ostatní součásti upínacích zařízení, uložení

přípravků na stroji. Pneumatické, hydraulické, elektromagnetické a magnetické

upínání, servomotory. Stavebnicové přípravky, upínání obrobků na NC strojích.

Nástroje pro obrábění, konstrukční prvky nástrojů. Volba nástrojového materiálu.

Základy konstrukce jednotlivých druhů nástrojů. Nástroje pro NC stroje, soubory

nástrojů, nástrojová jednotka. Hospodaření s nářadím. Použití výpočetní techniky v

oblasti konstrukce nářadí a hospodaření s nářadím.

KTO/AVP

Základní pojmy. Výroba jako systém. Učinky automatizace. Tvrdá a pružná

automatizace. Automatizace přídavných a pomocných zařízení. Automatizační

systémy. Vačkové a narážkové systémy. Kopírovací systémy. Systémy programového

řízení výrobních strojů. Systémy číslicového řízení NC strojů. Adaptivní řízení

výrobních strojů. Programování NC strojů. Automatizované výrobní systémy.

Bezobslužná pracoviště. Technicko-ekonomické přínosy automatizace. Ekonomické

aspekty nasazení NC strojů. Extenzivní a intenzivní využití NC strojů.

KTO/ZRP

Úvod, základní pojmy, terminologie a cíl racionalizace práce. Historický vývoj

racionalizačních metod v Čechách a ve světě. Vybrané metody racionalizace práce -

snímkování práce, měření práce, pohybové studie, profesiografie, měření výkonnosti a

produktivity práce, křivka zácviku, projektování pracovišť, aktuální zákonná omezení

v racionalizačních projektech, návaznost na odměňovací systémy.

KTO/LFM

Jakost a její úloha v životě, psychologie jako nástroj řízení jakosti, prvky motivace pro

zvyšování jakosti, demotivační prvky a jejich odstraňování, asertivita, kreativita,

zodpovědnost a hrdost, profesionalita přístupů k řešení problémů v řízení jakosti,

pochopení svého místa, využití psychologie v řízení jakosti.

KTO/KCN

Konstrukce základních druhů řezných nástrojů pro dané podmínky obrábění.

Konstrukce speciálních přípravků. Konstrukce nástrojů a přípravků s podporou

počítače.


Stavba energetických strojů a zařízení:

KKE/PTH

Způsoby přenosu tepla a látky. Nestacionární vedení tepla - analýza, numerické

metody. Žebrované plochy. Vnější aerodynamika: mezní vrstva, vliv tlakového

gradientu. Vnitřní aerodynamika. Nucená konvekce při laminárním proudění a

turbulentním proudění. Obtékání válců a svazků trubek. Přenos tepla při vysokých

rychlostech, v tekutých kovech, při transpiračním a filmovém chlazení, v

kryotechnice. Přirozená konvekce jednofázové tekutiny. Kondenzace. Přenos tepla při

varu. Tepelné trubice. Přenos tepla zářením mezi šedými tělesy a v plynech. Přenos

hmoty difuzní a konvektivní.

KKS/ICB

Základní pojmy MKP, seznámení s MKP moduly CAD systémů IDEAS nebo

Pro/Engineer, řešení jednoduchých úloh lineární statiky s využitím automatického

síťování.

KKS/MT

Základní měřicí metody a statistické metody vyhodnocování měření. Přístroje pro

ověřování charakteristik výrobní a energetické techniky. Hlavní témata: měření veličin

na strojích (proud, napětí aj.). Měření namáhání, sil, momentů, otáček, chvění, hluku a

teploty. Měření tepelné pohody, tepelného toku, tlaku, rychlostní proudění tekutin a

měření průtoku kapalin a plynů. Měření úniku a spotřeby tepla. Měřící aparatury

analogové, digitální, metody pro zpracování měřeného signálu.

KME/PP2

Základy matematické teori pružnosti. Metoda konečných prvků. Rotačně symetrické

úlohy (rotující kotouče, silnostěnné válcové nádoby) - napjatost a deformace,

technické aplikace. Tenké křivé a lomené rovinné pruty a rámy - pevnostní a tuhostní

výpočty. Stabilita konstrukcí, základy výpočtu. Základy pevnostních a tuhostních

výpočtů součástí z anizotropních materiálů. Základy lineární a nelineární lomové

mechaniky. Tvarová pevnost. Únava materiálu. Vytváření výpočtových modelů pro

řešení úloh pomocí metody konečných prvků.


Stavba výrobních strojů a zařízení:

Dopravní a manipulační technika:

KKS/ICB

Základní pojmy MKP, seznámení s MKP moduly CAD systémů IDEAS nebo

Pro/Engineer, řešení jednoduchých úloh lineární statiky s využitím automatického

síťování.

KKS/KNM

Systematický přehled nekonvenčních materiálů včetně kompozitů, integrálních mat. a

pod. a zásady pro jejich volbu. Informační zdroje a prostředky. Vlastnosti a

technologie zpracování a spojování těchto materiálů.Metodické poznatky pro

konstruování výrobků z jednotlivých druhů materiálů.Typické aplikace.

KKS/ZUV

Tržní úspěšnost výrobků. Soudobé přístupy k zabezpečení kvality. Význam

předvýrobních etap. Charakteristika podmínek pro vznik výrobků. Nevýhody

konvenčního vznikového procesu. Řízení procesů předvýrobních etap, systémy řízení

kvality, normy ČSN ISO 9000, QS 9000, poznatky o vlastnostech, metody, počítačová

podpora - vnitřní integrace konstrukčního procesu..

KKS/MT

Základní měřicí metody a statistické metody vyhodnocování měření. Přístroje pro

ověřování charakteristik výrobní a energetické techniky. Hlavní témata: měření veličin

na strojích (proud, napětí aj.). Měření namáhání, sil, momentů, otáček, chvění, hluku a

teploty. Měření tepelné pohody, tepelného toku, tlaku, rychlostní proudění tekutin a

měření průtoku kapalin a plynů. Měření úniku a spotřeby tepla. Měřící aparatury

analogové, digitální, metody pro zpracování měřeného signálu.

KTO/IMS

Vývoj systémů, současný stav, integrovaný management. Složky integrovaného

managementu - charakteristiky. Vývoj strategií environmentálního managementu,

ochrana životního prostředí v současném pojetí, implementace ISO 14 001,

environmentální legislativa. Management BOZP, OHSAS 18 001. Strojírenské

technologie - negativní dopady na ŽP, hodnocení závažnosti env. dopadů a bezp. rizik.

KPV/MNT

Vlastnosti a dovednosti, metody, nástroje a prostředky práce manažera. Time

management. Asertivní chování. Vystupování managera. Typy manažerů, manažerské

styly. Manažerské vyjednávání. Řešení konfliktů a krizí. Motivování zaměstnanců,

sebemotivování. Studium a evidence materiálů, psaní zpráv, vedení porad, veřejná

vystoupení. Zatížení manažera, práce ve stresu a za rizika. Sebeovládání a

koncentrace. Využívání štábu manažera (sekretářka, asistent, poradci). Regenerace sil.

Rozvoj osobnosti manažera, řízení kariery.


KKS/ZSDM

Přehled základů stavby (konstrukce) dopravních a manipulačních strojů a zařízení.

Obsah: Silniční vozidla – koncepce vozidel, vozidlové motory, přenos výkonu,

podvozky, karosérie.

Kolejová vozidla – koncepce vozidel železničních a městské hromadné dopravy,

koncepce hnacích vozidel a přípojných vozidel. Přenosy výkonu u nezávislé trakce.

Manipulační zařízení – klasifikace přepravovaných materiálů, rozdělení

manipulačních prostředků. Vnitrozávodová manipulace. Základní přehled prostředků

pro manipulaci se sypkými a kusovými materiály. Roboty.


Průmyslové inženýrství a management:

KPV/MPP

Podnik jako systém, vnější vlivy, vlivy okolí. Skladba a druhy procesů, procesní

řízení. Identifikace a analýza podnikových procesů a systémů. Metody modelování

podnikových procesů (toky funkcí, výkonů a informací a jejich organizace). Využití

metodiky EPC (Event-driven Process Chains) při modelování podnikových procesů.

Využití metody modelování pomocí diskrétní simulace.

KPV/PRT

- úloha plánování a rozhodování v řízení podniku

- strategie a plán, prognóza a plán

- základní prognostické a plánovací metody

- rozhodovací procesy

- základní rozhodovací metody

- vybrané speciální rozhodovací metody

- rozhodování za nejistoty a rizika

- realizace přijatých rozhodnutí a jejich kontrola

- informační zajištění plánovacích a rozhodovacích procesů

KPV/PVT2

Předmět KPV/PVT2 - "Praktika z výpočetní techniky 2" lze rozdělit do dvou částí.

První se zabývá prohloubení znalostí a dovedností v oblasti výpočetních možností

softwarových nástrojů s ohledem na výuku jiných předmětů. Jedná se zejména práci s

nástroji MS Excel a MatLab. Druhá část se zabývá získáním a prohloubením znalostí

v oblasti zpracování multimédií. Jedná se zejména o zpracování a tvorbu grafiky a

tvorbu animací.

KPV/PIS

Analýza postavení podniku v informační společnosti, role současného informačního

systému pro efektivní fungování podniku. Osvojení principů zpracování informační

strategie podniku, zásad modelování a optimalizace podnikových procesů, kritérií a

kroků při výběru vhodného dodavatele IS (vč. outsourcingu). Dále osvojení postupu

úspěšné implementace IS, podmínek další inovace IS, včetně zajištění vhodné

systémové integrace a vyhodnocení ekonomických přínosů.

More magazines by this user
Similar magazines