Sluneční záření, teplo a teplota - Projekt EU

projekt.eu.unas.cz

Sluneční záření, teplo a teplota - Projekt EU

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ".

4.3. Vztahy rostlinstva a prostředí

T - 4.3.2. Sluneční záření, teplo a teplota (44)


Co je sluneční záření ?

Elektromagnetické vlnění

Proud fotonů

Význam:

• viditelná část (=světlo) - zdroj energie pro

asimilaci

• aktivní složka fotosyntézy

• zdroj meteorologického dění


Sluneční záření

Dlouhovlnná část je pohlcována povrchem a mění

se v teplo = ovlivňování fyzikálně chemických dějů

v půdě a atmosféře

Na vnější hranici ovzduší dopadá stálá intenzita

záření J o =8,46 J.cm 2 . min -1 - solární konstanta


Insolace

= světlo dopadající přímo na povrch

= přímé záření

Na čem závisí?

• na úhlu dopadu podle výšky Slunce nad

obzorem

• na počasí

• na reliéfu terénu


Difúzní záření, albedo

• kromě insolace dopadá na povrch světlo rozptýlené

= difúzní záření

• podíl odraženého množství záření = albedo (světlé

předměty vysoké albedo - čerstvý sníh 70 - 80%,

hlinitá půda - 10 %)

• přes den probíhá příjem energie Zemským povrchem

= vzařování

• přes noc vydává povrch tepelnou energii do ovzduší

= vyzařování (radiace)


Průběh teplot

• denní průběh teploty vzduchu (maximum mezi

13 a 14 hodinou) - opožděná křivka téže teploty

půdy

• doba ročního průběhu teploty (maximum

červenec, minimum leden)

Obr. 37 str. 94


Opakování

• Charakterizujte sluneční záření,

• co to je solární konstanta,

• jak se člení záření podle vlnových délek,

• jak podle složek dopadajících na povrch Země,

• co to je insolace, difůzní záření, albedo, radiace,

vzařování,

• jaký je denní a roční chod teplot v našich

oblastech ?


Domácí úkol

Učebnice str. 93 - 96, sešity


Příště?

More magazines by this user
Similar magazines