Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

buderus.sk

Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

Obsah

1 Bezpečnosť 4

1.1 O tomto návode 4

1.2 Správne použitie 4

1.3 Dodržujte tieto pokyny 4

1.4 Likvidácia odpadu 5

1.5 Odovzdanie zariadenia 6

1.6 Ďalšie pokyny 6

2 Popis výrobku 7

2.1 Modul s ovládaním rádiovým signálom RFM20 7

2.2 Priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom RC20RF 8

2.3 Možnosti inštalácie 9

3 Technické údaje 10

3.1 Technické údaje modulu s ovládaním rádiovým

signálom RFM20 10

3.2 Technické údaje priestorového regulátora s ovládaním

rádiovým signálom RC20RF 10

3.3 Normy a smernice 11

4 Inštalácia RFM20 12

4.1 Montáž modulu s ovládaním rádiovým signálom RFM20 12

4.2 Zhotovenie prípojok do el. siete 13

5 Uvedenie zariadenia do prevádzky a prevádzka 15

5.1 Vloženie batérií 15

5.2 RFM20 rozozná RC20RF 15

5.3 Vytvorenie spojenia 17

5.4 Neúspešné rozoznanie 18

5.5 Pokyny pre prevádzku 19

6 Inštalácia RC20RF 21

6.1 Predpoklady 21

6.2 Montáž na stenu (odporúčané pripevnenie) 23

6.3 Inštalácia v miestnosti 25

7 Servis RC20RF 26

7.1 Obsluha servisnej roviny 26

7.2 Prehľad parametrov 28

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

2 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005

More magazines by this user
Similar magazines