Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

buderus.sk

Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

6 Inštalácia RC20RF

6.1.3 Skúška intenzity príjmu

Pomocou funkcie „Intenzita príjmu“ je možné určiť optimálnu pozíciu

zariadení RC20RF v referenčnej miestnosti a RFM20. Parameter

„P11“ zobrazí intenzitu príjmu oboch zariadení súčasne.

Stlačte kolíkové tlačidlo, aby ste tak vyvolali servisnú rovinu.

Uvoľnite kolíkové tlačidlo.

Otáčajte otočným voličom ľubovoľným smerom, kým sa nezobrazí

parameter P11.

Stlačte kolíkové tlačidlo za účelom zobrazenia intenzity príjmu.

Na displeji sa zobrazuje nasledovný údaj: „7 – 6“

Displej Význam

Prvé číslo (napr. 7) predstavujte intenzitu príjmu

zariadenia RC20RF.

číslo – číslo Druhé číslo (napr. 4) zobrazuje intenzitu príjmu

modulu s ovládaním rádiovým signálom

RFM20.

Možné hodnoty: 0 = slabý príjem

0 až 9

9 = optimálny príjem

– – – žiaden príjem

● Miesto montáže/inštalácie RC20RF vyberte v referenčnej miestnosti

tak, aby intenzita príjmu dosahovala čo možno najvyššiu hodnotu.

● V prípade, že je intenzita príjmu RFM20 príliš nízka, zvoľte pre

RFM20 iné miesto montáže.

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

22 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005

More magazines by this user
Similar magazines