Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

buderus.sk

Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

Inštalácia RC20RF 6

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

V prípade voľby parametra „P11“ komunikujú RC20RF a RFM20

každé 3 sekundy (v bežnej prevádzke každú minútu). Priestorový

regulátor s ovládaním rádiovým signálom automaticky ukončí režim

intenzity príjmu, ak do jednej minúty nestlačíte žiadne tlačidlo alebo

otočný volič.

6.2 Montáž na stenu (odporúčaná inštalácia)

Montážna poloha pre montáž na stenu

Vyberte vnútornú stenu v referenčnej miestnosti a namontujte

priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom RC20RF podľa

obrázku 7. Je potrebný voľný priestor pod priestorovým regulátorom

s ovládaním rádiovým signálom a odstup od dverí, aby bolo možné

dostať správne výsledky merania.

Obr. 7

Poz. 1:

Montážna poloha priestorového regulátora s ovládaním

rádiovým signálom RC20RF v referenčnej miestnosti

(rozmery v metroch)

voľný priestor

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 23

More magazines by this user
Similar magazines