Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

buderus.sk

Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

Servis na RC20RF 7

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Ak je priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom

nainštalovaný ako diaľkové ovládanie (P1 ≠ 0), tento parameter sa

vymaže. V tomto prípade nastavte druh regulácie vykurovacieho

zariadenia na RC30. Ak je v RC30 aktivovaná regulácia riadená

podľa vonkajšej teploty, platí to aj pre RC20RF.

7.6 Vyrovnanie priestorovej teploty

V blízkosti priestorového regulátora s ovládaním rádiovým signálom

sa môže nachádzať samostatný teplomer a zobrazovať inú hodnotu

ako túto. Ak by ste chceli zladiť priestorový regulátor s ovládaním

rádiovým signálom s teplomerom, môže využiť funkciu „Kalibrácia“.

Predtým ako porovnáte priestorovú teplotu, mali by ste zohľadniť

nasledovné aspekty:

- Meria teplomer presnejšie ako priestorový regulátor s ovládaním

rádiovým signálom?

- Nachádza sa teplomer priamo vedľa priestorového regulátora

s ovládaním rádiovým signálom?

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Teplomer môže zmeny teploty zobrazovať pomalšie alebo rýchlejšie

ako priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom.

Nekalibrujte preto priestorový regulátor s ovládaním rádiovým

signálom počas fáz poklesu alebo zahrievania Vášho vykurovacieho

zariadenia.

Keď priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom RC20RF

nameria teplotu, ktorá je o 0,1°C nižšia ako hodnota nameraná

teplomerom, potom zadajte pri kalibrácii „+0,1°C“. Tým zobrazí

priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom RC20RF teplotu

vyššiu o 0,1°C voči nameranej hodnote.

Rozsah nastavenia

-5,0°C až +5,0°C

Nastavenie od výroby

0,0°C

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 31

More magazines by this user
Similar magazines