Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

buderus.sk

Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

7 Servis na RC20RF

7.7 Príprava TÚV

V tomto nastavení môžete zadať, či si želáte prípravu TÚV

prostredníctvom vykurovacieho kotla.

Nastavenie

Význam

0 nie (nastavenie od výroby)

1 áno

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Ak je priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom

nainštalovaný ako diaľkové ovládanie (P1 ≠ 0), tento parameter

vybledne. V tomto prípade nastavte prípravu TÚV na RC30.

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

32 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005

More magazines by this user
Similar magazines