Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

buderus.sk

Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

Servis na RC20RF 7

7.11 Kalibrácia času

Ak idú hodiny stále popredu alebo pozadu, môžete pomocou tejto

funkcie opraviť presnosť. Ak idú hodiny priestorového regulátora

s ovládaním rádiovým signálom RC20RF počas jedného dňa napr.

o dve sekundy pomalšie, nastavte „2“ ako korekčnú hodnotu.

Rozsah zadania

Nastavenie od výroby

-30 až +30 sek./deň 0 sek./deň

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Ak je priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom

nainštalovaný ako diaľkové ovládanie (P1 ≠ 0), tento parameter sa

vymaže. Čas a deň sa automaticky preberú z RC30 a príp. je ich tam

možné opraviť.

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 35

More magazines by this user
Similar magazines