Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

buderus.sk

Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

7 Servis na RC20RF

7.12 Tepelná dezinfekcia

Pomocou funkcie „tepelná dezinfekcia“ sa TÚV jedenkrát do týždňa

zohreje na teplotu, ktorá je potrebná na zničenie choroboplodných

zárodkov (napr. legionel). Parameter P9 sa zobrazí len vtedy, ak je

priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom jediná ovládacia

jednotka (P1 = 0).

Ak aktivujete tepelnú dezinfekciu (P9 = 1), tepelná dezinfekcia sa

spustí každý utorok o 1:00 hodine v noci a zohreje vodu najmenej na

70°C. Počas dezinfekcie neustále pracuje cirkulačné čerpadlo.

Keď je RC20RF nainštalovaný ako diaľkové ovládanie (P1 ≠ 0), P9 sa

vymaže. V tomto prípade nastavte tepelnú dezinfekciu na ovládacej

jednotke (napr. RC30) podľa popisu v návode na obsluhu RC30.

Nastavenie

0

1

Význam

žiadna tepelná dezinfekcia (nastavenie od

výroby)

tepelná dezinfekcia každý utorok o 1:00 hodine

v noci (čas nie je možné zmeniť)

NEBEZPEČENSTVO OBARENIA

Počas tepelnej dezinfekcie sa TÚV zohreje na teplotu vyššiu ako

60°C. Na miestach odberu vzniká nebezpečenstvo obarenia.

VAROVANIE!

● Prosím upozornite Vášho zákazníka na správne zaobchádzanie

s rôznymi armatúrami TÚV, aby ste tak vylúčili nebezpečenstvo

obarenia.

7.13 Zobrazenie verzie softvéru

V parametri P10 je uložená verzia softvéru RC20RF.

Zobrazenie „100“ napr.označuje verziu V1.00.

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

36 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005

More magazines by this user
Similar magazines