Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

buderus.sk

Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

1 Bezpečnosť

1.5 Odovzdanie zariadenia

● Nastavte na základnom regulátore BC10 oba otočné voliče na

„Aut“, aby regulovala teplotu TÚV a teplotu výstupu ovládacia

jednotka.

● Po uvedení zariadenia do prevádzky vyplňte protokol

o nastaveniach na strane 44.

● Vysvetlite zákazníkovi spôsob funkcie vykurovacieho zariadenia

a obsluhu zariadenia.

● Informujte koncového zákazníka o tom, ktoré nastavenia ste zvolili,

najmä pokiaľ ide o:

- priradenie vykurovacích okruhov (parameter „Adresa vykurovacieho

okruhu“)

- vykurovací program a program TÚV

- dôležité nastavenia na ovládacej jednotke (napr. RC30, ak je

k dispozícii)

● Odporúčame, aby ste odovzdali tento návod na montáž a servis

zákazníkovi, aby si ho uschoval pri vykurovacom zariadení.

1.6 Ďalšie pokyny

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Používajte len originálne náhradné diely od firmy Buderus. Za škody,

spôsobené náhradnými dielmi nedodanými firmou Buderus, nemôže

Buderus prevziať žiadne ručenie.

Zariadenie zodpovedá základným požiadavkám príslušných noriem

a smerníc.

Bola preukázaná zhoda. Príslušné podklady a originál vyhlásenia

o zhode sú uložené u výrobcu.

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

6 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005

More magazines by this user
Similar magazines