Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

buderus.sk

Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

2 Popis výrobku

2.2 Priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom RC20RF

Priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom reguluje

vykurovací okruh vykurovacieho zariadenia. Výmena údajov s RFM20

prostredníctvom rádiového signálu sa uskutočňuje jedenkrát za

minútu.

Obr. 2

Poz. 1:

Poz. 2:

Poz. 3:

Poz. 4:

Poz. 5:

Ovládacie prvky RC20RF

displej

tlačidlá základných funkcií

otočný volič pre zmenu hodnôt a teplôt alebo pre pohyb

v menu

tlačidlá „Prog“ a „Čas“

kryt na zakrytie tlačidiel „Prog“ a „Čas“

Tlačidlá pre základné funkcie Tlačidlá pre rozšírené funkcie

(obr. 2, poz. 2) (obr. 2, poz. 4)

tlačidlo „AUT“ (automatika)

tlačidlo „Denná prevádzka“

tlačidlo „Čas“

tlačidlo „Prog“ (program)

tlačidlo „Nočná prevádzka“

tlačidlo „TÚV“

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

8 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005

More magazines by this user
Similar magazines