Kamera hemisferyczna - Mobotix

mobotix.com.pl

Kamera hemisferyczna - Mobotix

TELEWIZJA DOZOROWA

Udoskonalenie monitoringu

obiektów handlowych

Kamera

hemisferyczna

Witold Faber

Absolutnie prawdziwe wydaje się stwierdzenie, że systemy

telewizji dozorowej są standardowym wyposażeniem większości

obiektów handlowych. Głównym celem ich stosowania jest

zapewnienie jak najwyższego bezpieczeństwa prowadzonej

działalności handlowej poprzez wykrywanie intruzów, aktów

wandalizmu i przemocy, jak również (co jest prawdopodobnie

największym problemem) ograniczenie kradzieży. Ponadto

kamery pełnią funkcję prewencyjną, co także nie jest bez

znaczenia

88 1/2010 ZABEZPIECZENIA


Głównym zadaniem stawianym przed kamerami CCTV

jest zapewnienie wyraźnego obrazu o wysokiej rozdzielczości,

który zagwarantuje identyfikację osób uczestniczących

w zdarzeniu, a także umożliwi rozróżnienie jak największej

liczby szczegółów. Jednocześnie w polu widzenia kamer powinien

znajdować się jak największy obszar. Z drugiej strony

kamery te powinny być dyskretne, czy wręcz niezauważalne,

tak aby klienci nie odczuwali żadnego dyskomfortu.

Znakomitym przykładem takiego właśnie rozwiązania

jest kamera wykorzystująca technologię obserwacji hemisferycznej,

czyli półsferycznej, zapewniającej pełną, dookolną

(360°) obserwację określonego obszaru (np. całego

niedużego sklepu, określonego stoiska, kasy). Oznacza to

możliwość jednoczesnego rejestrowania obrazu całego pomieszczenia

lub określonego obszaru oraz szczegółowego

obserwowania wybranego fragmentu sceny. Obecnie do

osiągnięcia tego celu wystarczy zastosowanie tylko jednej

kamery z pojedynczym obiektywem i nie ma konieczności

używania np. dedykowanego komputera PC ze specjalizowanym

oprogramowaniem.

Jak pracuje kamera hemisferyczna?

Kamera hemisferyczna składa się z obiektywu typu rybie oko

i przetwornika obrazu o wysokiej rozdzielczości (3,1 Mpx),

jednak najważniejszym elementem składowym kamery jest

wbudowane oprogramowanie, które zapewnia korekcję zniekształceń

geometrycznych obrazu prezentowanego na żywo

i inteligentną rejestrację całej sceny.

Obszar obserwacji kamery hemisferycznej zamontowanej

pod sufitem obejmuje całe nieduże pomieszczenie lub

wybrane stoisko w promieniu kilku metrów w każdym kierunku.

Obraz tworzony bezpośrednio z takiej perspektywy

wykazuje największe zniekształcenia w obszarach obwodowych.

Dzięki zaimplementowanym w oprogramowaniu

kamery algorytmom te obszary obrazu są w sposób płynny,

czyli bez widocznych krawędzi ani sztucznych przejść, korygowane

z uwzględnieniem właściwego kąta i perspektywy.

Dzięki obróbce w kamerze możliwie najbardziej naturalny

obraz jest dostępny w dowolnej przeglądarce internetowej

(nie jest przekształcany dopiero na komputerze). Co więcej,

za pomocą wirtualnej funkcji PTZ możliwe jest płynne

TELEWIZJA DOZOROWA

Kamera hemisferyczna

Obraz hemisferyczny

1

2 3

Taka inteligentna kamera ma wbudowane kompletne oprogramowanie

zapewniające zarówno przetwarzanie obrazu (w tym

m.in. korekcję zniekształceń geometrycznych), jak i wszystkie

inne, typowe dla kamer funkcje, takie jak analiza obrazu na potrzeby

alarmów i zarządzanie długookresową rejestracją lokalną

(wbudowaną w kamerę) lub zdalną (np. z wykorzystaniem popularnych

i tanich NAS-ów). Ponadto oprogramowanie to daje

możliwość kompleksowego zarządzania zdarzeniami alarmowymi

(również sygnałami zewnętrznymi, np. z czujników) z wykorzystaniem

programowanej logiki i automatyki oraz pełny, dwukierunkowy

tor audio z wbudowanym mikrofonem i głośnikiem.

Zastosowanie takiego unikatowego rozwiązania sprawia,

że tylko jedna kamera stanowi cały wizyjny system alarmowy

w instalacji samodzielnej (jedna kamera w małym sklepie)

albo element systemu rozbudowanego (kilka, kilkadziesiąt kamer

w większym obiekcie handlowym).

przeglądanie całego monitorowanego obszaru – analogiczne

do przeglądania za pomocą kamery PTZ. Najważniejsze,

że cały czas rejestrowany jest cały obszar sklepu czy stoiska.

Tym sposobem skupienie się na jednym zdarzeniu podczas

podglądu na żywo nie spowoduje pominięcia tego, co dzieje

się w innych, nie obserwowanych w danym momencie obszarach

– nie można np. odwrócić uwagi w jednym miejscu, aby

dokonać kradzieży w innym.

Zamontowawszy kamerę hemisferyczną na ścianie, można

monitorować cały widziany obszar – od ściany do ściany.

Uzyskuje się wówczas efekt pełnej panoramy 180°. Dzięki

temu za pomocą tylko jednej kamery można monitorować np.

całą ladę w sklepie lub recepcji. Ponadto można stale obserwować

dwa niezależne, newralgiczne miejsca będące w zasięgu

kamery (niekoniecznie w zakresie panoramy), np. wejście

i stanowisko kasowe.

ZABEZPIECZENIA 1/2010 89


TELEWIZJA DOZOROWA

Dzięki tym cechom kamery hemisferycznej obserwator

może w sposób płynny śledzić wybrany obszar lub obiekt, nie

tracąc nic z wydarzeń rozgrywających się w innych miejscach

dozorowanego obszaru. Dotychczas zapewnienie analogicznej

skuteczności wymagało użycia kilku kamer, a obserwacja przemieszczającego

się obiektu wiązała się z koniecznością przechodzenia

z kamery na kamerę.

Łatwo, tanio i wygodnie

– zintegrowane rozwiązanie

Przeniesienie całego oprogramowania realizującego wszystkie

funkcje do kamery pozwala na budowanie rozwiązań bez centralnego

systemu zarządzającego. Daje to nową jakość i nowe

możliwości przy projektowaniu systemów telewizji dozorowej,

w szczególności wówczas, gdy są to systemy rozproszone, znajdujące

się w nawet kilku odległych lokalizacjach. Używając tych

samych kamer, można stworzyć sieci dozorowe różnej wielkości,

a także dowolnie rozbudować je w przyszłości. Zarówno

systemy nieduże, wykorzystujące jedną lub kilka kamer, odpowiednie

np. dla mniejszych sklepów, recepcji, placówek, punk-

––możliwość wykorzystania dwukierunkowego toru audio

oraz mikrofonu i głośnika, wbudowanych w kamerę,

zarówno do automatycznego odtwarzania przez kamerę

własnych komunikatów użytkownika, jak również do

transmisji audio na żywo; automatyczne usuwanie efektu

echa dodatkowo poprawia jakość dźwięku;

––wygodna i elastyczna eksploatacja systemu telewizji

dozorowej w dowolnym miejscu, za pomocą wydajnego,

wygodnego w obsłudze i bezpłatnego oprogramowania;

––elastyczność i nieograniczoność archiwum danych (wideo

i audio) zarówno pod względem miejsca rejestracji

(w standardowych lub dodatkowych zasobach pamięciowych

kamery lub w zdalnych zasobach sieciowych),

jak i zakresu czasowego oraz ilości przechowywanych

danych.

Podsumowanie

Nowoczesne kamery do monitoringu wizyjnego są autonomicznymi

i inteligentnymi urządzeniami. Nie wymagają stosowania

specjalnych komputerów czy rejestratorów w celu

tów obsługi klientów itp., jak również większe i bardziej rozbudowane,

np. złożone z kilkudziesięciu kamer znajdujących się

w różnych miejscach, komunikujących się ze sobą w sytuacjach

alarmowych, zawsze gwarantują rejestrację wydarzeń z całego

obserwowanego obszaru (bez żadnych martwych stref) i dostarczają

użytkownikowi obraz najwyższej jakości.

Bardzo istotne są również cechy eksploatacyjne kamer, do

których należą m.in.:

––współpraca ze standardowymi urządzeniami informatycznymi

podczas transmisji danych, zasilania (również

awaryjnego), jak i archiwizacji obrazów;

––łatwość instalacji kamer – kamery są podłączane zawsze

jednym przewodem (wspólne zasilanie i dane), tak jak

sieci komputerowe, i bez znaczenia jest to, czy kamera

pracuje wewnątrz budynku, czy na zewnątrz – zawsze

wystarczy tylko jeden przewód;

90 1/2010 ZABEZPIECZENIA

uruchomienia systemu monitoringu, np. jedno- lub kilkukamerowego.

Specjalna konstrukcja i ekonomiczne zarządzanie

energią pozwalają na całoroczną eksploatację kamer

również na zewnątrz, przy standardowym zasilaniu po sieci

komputerowej, przez co nie ma potrzeby budowania oddzielonych

instalacji zasilających kamery. Ponadto ze względu

na to, że kamery dysponują w pełni zintegrowanym oprogramowaniem

zarządzającym (rejestracja, transmisja, archiwizacja,

alarmy, obsługa), możliwe jest zaoferowanie rozwiązania

prostego, szybkiego w instalacji i łatwego w obsłudze,

a w konsekwencji także ekonomicznego, które doskonale

nadaje się do wykorzystania zarówno w małym sklepie, jak

i w centrum handlowym.

Witold Faber

Linc

More magazines by this user
Similar magazines