15.02.2014 Views

riss zestawy - Inter-Bis

riss zestawy - Inter-Bis

riss zestawy - Inter-Bis

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PROFESJONALNE

ZESTAWY WIERTEŁ

DYSTRYBUCJA

1 24 z

łł

ZESTAW 9950PO

ZESTAW 9940PO

W sklad zestawu wchodzi:

16 szt. wiertel HSS do metalu: 1/1.5/2/2.5/2.5/3/3.2/3.5/4/4.5/

4.8/5/5.5/6/6.5/7/8mm

5 szt. wiertel HSS do metalu z uchwytem szesciokatnym:

3/4/5/6/8mm

7 szt. wiertel do drewna: 3/4/5/6/7/8/10mm

8 szt. wiertel do betonu: 3/4/5/6/7/8/9/10mm

4 szt. wiertel lopatkowych: 16/18/20/22mm

4 szt. ogranicznik glebokosci wiercenia: 5/6/8/10mm

4 szt. otwornic: 32/38/44/54mm

1 szt. fazownik

1 szt. adapter do otwornic

1 szt. rekojesc z grzechotka

16 szt. 4 szt. nasadek magnetycznych:: 2x(4/5/6/7/8/9/10/11)

1 szt. uchwyt do grotów z ogranicznikiem glebokosci wkrecania

1 szt. uchwyt magnetyczny

60 szt. grotów L: 25 PZ 1/2x4/3; PH 0/1/2x4/3; plaskie 3/4/6;

szesciokatne 2/2.5/3/4/5/6/8; czworokatne 0/1/2/3;TORX

10/15/20/25x3/37/30/40; TORX szpic 10/15/20/25/27/30/40;

kluczowy 4/6/8/10; krzyzakowe 6/8/10; clutch 1/2/3; klinowy: 5/6/8

15 szt. grotów L: 50 PZ 1/2/2/3 PH 1/2/23?? TORX T 10/15/20/25/27/30/40

W skład zestawu wchodzi

13 szt. wierteł HSS do metalu z uchwytem sześciokątnym:

1.5/2/2.5/.3/3.2/3.5/4/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5mm

5 szt. wierteł do drewna z uchwytem sześciokątnym:

4-5-6-8-10mm

1 szt. fazownik

4 szt. ograniczniki głębokości wiercenia: 5/6/8mm

1 szt. klucz imbusowy

4 szt. nasadek magnetycznych: 6-8-10-13mm

1 szt. uchwyt do grotów z ogranicznikiem głębokości wkręcania

16 szt grotów L 25mm: PZ 1-2-2-2-3; PH 1-2-2-2-3;

TORX 10-15-20-25-30-40

SPRAWDZONA MARKA GWARANCJĄ JAKOŚCI

www.inter-bis.pl

1 1 9 9 8zł 8zł


2 7z

ł

ZESTAW GROTÓW

9936PBOX

w skład zestawu wchodzi:

22 szt. grotów

PZ: 1-2-2-3; PH: 1-2-3; płaski: 4-5-6; sześciokątny: 2-2.5-3-4-5-6;

TORX T: 10-15-20-25-27-30

1 szt. uchwyt magnetyczny

67zł

ZESTAW WIERTEŁ

9935PO

W skład zestawu wchodzi:

4 szt. wierteł HSS do metalu z uchwytem sześciokątnym: 3-4-5-6mm

4 szt. wierteł do drewna uchwytem sześciokątnym: 4-5-6-8mm

4 szt. wierteł do betonu uchwytem sześciokątnym: 4-5-6-8mm

1 szt. uchwyt magnetyczny

3 szt. grotów L 50: PZ 1-2-6

16 szt. grotów L 25: PZ 1-2-2-2-3; PH 1-2-2-2-3; TORX 10-15-20-25-30-40

ZESTAW

9933PO

110 110 z

ł

W skład zestawu wchodzi:

8 szt. wierteł do betonu SDS+

SDS + BULL 5-6-8-10 - x 110mm

SDS + BULL 5-6-8-10 - x 160mm

1 szt. dłuto płaskie Lg 140mm

1 szt. dłuto szpic Lg 140mm

*podane ceny są cenami NETTO

DYSTRYBUCJA

ul. Asnyka 8, 33-300 Nowy Sącz, tel 18 440 76 83 www.inter-bis.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!