2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში პრეზიდენტის ...

tsu.edu.ge

2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში პრეზიდენტის ...

სემესტრი

კრედიტი

კონფერენცია

პუბლიკაცია

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

პროექტი

2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში პრეზიდენტის სტიპენდიის მოსაპოვებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგები

# გვარი სახელი პრადი#

საბაკალავრო პროგრამა

აკადემიური

მოსწრება

80%

სამეცნიერო

აქტივობა

20%

საერთო

ჯამი

1 დორეული ლექსო 01005028526 7 ფილოსოფია 30 74.66666667 4 4 82.66666667

2 კილანავა ანი 62006063395 7 თურქოლოგია 35 77.6 3 0 80.6

3 ქასრაშვილი ეთერი 01019069284 5 ქართული ფილოლოგია 30 74.53333333 5 1 80.53333333

4 აფციაური ნინო 01024074798 7 ქართული ფილოლოგია 30 79.06666667 1 0 80.06666667

5 სიმონიშვილი მარი 13001062856 7 ქართული ფილოლოგია 30 79.06666667 1 0 80.06666667

6 მარიდაშვილი ქეთევან 24001042471 7 ქართული ფილოლოგია 30 76 4 0 80

7 დოლაბერიძე დავით 01017042752 7 არქეოლოგია 30 76.93333333 3 0 79.93333333

8 ფოფხაძე გვანცა 18001063012 5 კლასიკური ფილოლოგია 30 78.8 1 0 79.8

9 ჭკადუა მარიკა 62006063423 5 გერმანული ფილოლოგია 30 76.8 3 0 79.8

10 ყალიჩავა კახაბერ 62004026072 7 ისტორია 30 79.73333333 0 0 79.73333333

11 ურუშაძე გიორგი 59001122208 3 ირანისტიკა 36 75.54285714 1 3 79.54285714

12 ქუთელია ნინი 01017045078 5 კლასიკური ფილოლოგია 31 78.53333333 1 0 79.53333333

13 წოწონავა მარიკა 62001042462 5 ირანისტიკა 30 79.46666667 0 0 79.46666667

14 ბერულავა თამარი 62001040789 5 ამერიკისმცოდნეობა 30 76.4 3 0 79.4

15 ლაბაძე თათია 54001053599 7 ქართული ფილოლოგია 30 73.2 6 0 79.2

16 ნოზაძე ნინო 01019063678 5 ქართული ფილოლოგია 30 77.2 2 0 79.2


17 ოძელაშვილი მარიამ 01008055158 7 ამერიკისმცოდნეობა 30 76.13333333 3 0 79.13333333

18 არჩვაძე მალხაზი 01019070839 5 ირანისტიკა 30 79.06666667 0 0 79.06666667

19 კუბლაშვილი მარიამი 41001029186 3 ქართული ფილოლოგია 30 78 0 1 79

20 კიკნაძე ელენე 01019074013 5 ქართული ფილოლოგია 30 76.93333333 2 0 78.93333333

21 მოდებაძე თამარი 54001055893 5 ქართული ფილოლოგია 30 76.93333333 2 0 78.93333333

22 ქორიძე ანა 01008058924 5 ინგლისური ფილოლოგია 30 78.93333333 0 0 78.93333333

23 წკრიალაშვილი თამარ 59001127389 3 ისტორია 30 78.93333333 0 0 78.93333333

24 ბახია ია 01001060681 3 არაბისტიკა 36 77.82857143 1 0 78.82857143

25 ნუცუბიძე მარიამ 01027071478 5 ისტორია 30 78.66666667 0 0 78.66666667

26 კაპანაძე ნინო 11001028919 5 ქართული ფილოლოგია 30 78.53333333 0 0 78.53333333

27 ღამბაშიძე მაგული 01001069941 7 ქართული ფილოლოგია 30 77.46666667 1 0 78.46666667

28 დვალი ნატო 01005026843 5 ინგლისური ფილოლოგია 30 78.26666667 0 0 78.26666667

29 ეჯიბია ომიკო 39001039603 5 არაბისტიკა 30 78.26666667 0 0 78.26666667

30 ჩოლოგაური ლანა 01019081719 5 არქეოლოგია 30 78.13333333 0 0 78.13333333

31 ციცვიძე მაია 01019065301 5 კავკასიოლოგია 35 77.02857143 1 0 78.02857143

32 ინაიშვილი ნინო 61001073971 5 ქართული ფილოლოგია 30 78 0 0 78

33 თაზიაშვილი ნინო 13001058210 5 კლასიკური ფილოლოგია 31 76.93333333 1 0 77.93333333

34 ლეკიაშვილი თინათინ 01005029655 5 ქართული ფილოლოგია 30 75.86666667 2 0 77.86666667

35 შერგელაშვილი მარიამ 01001089325 3 ხელოვნებათმცოდნეობა 30 76.8 1 0 77.8

36 გოგიჩაიშვილი ნინო 01011076024 7 რომანული ფილოლოგია 30 77.73333333 0 0 77.73333333

37 კაპანაძე მაია 01001083839 5 ინგლისური ფილოლოგია 30 76.66666667 1 0 77.66666667

38 ვახტანგაძე ანა 41001029724 3 ისტორია 30 77.6 0 0 77.6

39 მახაური ნინო 36001049276 5 ისტორია 30 77.6 0 0 77.6

40 ნიშნიანიძე ომარი 01027090876 3 არაბისტიკა 36 77.6 0 0 77.6

41 სადრაძე მარიამ 01024075147 5 კლასიკური ფილოლოგია 30 75.6 2 0 77.6

42 გაზაშვილი მარიამ 33001068023 7 ამერიკისმცოდნეობა 30 72.53333333 5 0 77.53333333

43 ჯაფარიძე სალომე 59001097660 7 თურქოლოგია 35 77.48571429 0 0 77.48571429

44 არჩვაძე ეკატერინე 54001051259 7 ინგლისური ფილოლოგია 30 77.46666667 0 0 77.46666667

45 სადოიანი ლეილა 01011077075 7 თურქოლოგია 30 77.46666667 0 0 77.46666667

46 შოთაშვილი ირინე 01008055532 5 არაბისტიკა 30 77.46666667 0 0 77.46666667

47 ლაზვიაშვილი ანი 01027087923 3 ირანისტიკა 36 75.42857143 0 2 77.42857143


48 ბოჭორიშვილი სალომე 36001049585 5 არაბისტიკა 35 77.25714286 0 0 77.25714286

49 გოგოხია ანა 62002003040 3 ინგლისური ფილოლოგია 31 77.2 0 0 77.2

50 ნოზაძე სალომე 35001122115 3 გერმანული ფილოლოგია 31 77.2 0 0 77.2

51 ღვინიაშვილი ანა 35001116785 3 ირანისტიკა 36 75.2 0 2 77.2

52 შაიშმელაშვილი თინათინი 01011083953 3 ინგლისური ფილოლოგია 31 77.2 0 0 77.2

53 ხატიაშვილი მარიამი 31001051301 5 ამერიკისმცოდნეობა 30 77.2 0 0 77.2

54 ჯიქურაშვილი თინათინ 35001113634 5 ქართული ფილოლოგია 30 75.2 2 0 77.2

55 კბილაშვილი ნინო 09001026413 3 თურქოლოგია 31 77.06666667 0 0 77.06666667

56 გოგიჩაძე ქეთევან 01001080578 5 ამერიკისმცოდნეობა 35 76.91428571 0 0 76.91428571

57 ხუბუა მილანა 62005029211 5 რომანული ფილოლოგია 35 76.8 0 0 76.8

58 მათიაშვილი მარიამი 36001051241 3 ქართული ფილოლოგია 35 76.68571429 0 0 76.68571429

59 კახნიაშვილი თამარ 01008054686 5 ინგლისური ფილოლოგია 30 76.66666667 0 0 76.66666667

60 სოხაძე პანტელეიმონ 01008058059 3 ასირიოლოგია 35 76.57142857 0 0 76.57142857

61 ბაცანაძე ნინო 35001109925 7 თურქოლოგია 30 76.53333333 0 0 76.53333333

62 ნამგლაძე თამარ 01017042411 7 კულტურის მეცნიერებები 30 76.53333333 0 0 76.53333333

63 გაბისონია ლიკა 01805046166 3 ინგლისური ფილოლოგია 31 76.4 0 0 76.4

64 დარსალია სალომე 35001108621 7 თურქოლოგია 30 76.4 0 0 76.4

65 ლონდარიძე თინათინ 01005044232 5 არაბისტიკა 30 76.4 0 0 76.4

66 ასლანიშვილი ანა 01019077986 3 არაბისტიკა 31 76.26666667 0 0 76.26666667

67 ელიკაშვილი ივანე 59001105351 7 ისტორია 30 76.13333333 0 0 76.13333333

68 ქადაგიშვილი ელენე 40001038718 3 ქართული ფილოლოგია 30 76.13333333 0 0 76.13333333

69 მღებრიშვილი ია 01008057324 3 დაწყებითი განათლება 35 76.11428571 0 0 76.11428571

70 ბერელიძე ნინო 01027076856 3 ისტორია 30 75.86666667 0 0 75.86666667

71 გაბუნია ანა 01017044621 5 არქეოლოგია 30 75.86666667 0 0 75.86666667

72 ნადიბაიძე ნინო 01006013657 5 ინგლისური ფილოლოგია 30 75.86666667 0 0 75.86666667

73 ბერიკიშვილი ვანო 08001032034 5 არაბისტიკა 35 75.77142857 0 0 75.77142857

74 სულაბერიძე სალომე 62007016348 5 ამერიკისმცოდნეობა 36 75.77142857 0 0 75.77142857

75 სულთანიშვილი შორენა 01001082089 7 თურქოლოგია 35 75.77142857 0 0 75.77142857

76 ამირხანიან ვიოლეტა 01011066363 5 ინგლისური ფილოლოგია 30 75.73333333 0 0 75.73333333


77 გოგოჭური ანა 14001029422 5 ინგლისური ფილოლოგია 30 75.73333333 0 0 75.73333333

78 ქურდიანი ქეთევან 01001086003 5 კავკასიოლოგია 30 75.6 0 0 75.6

79 ალიხანაშვილი ლიანა 31001054727 3 კლასიკური ფილოლოგია 35 75.54285714 0 0 75.54285714

80 გვრიტიშვილი სოფიკო 01008059977 3 ინგლისური ფილოლოგია 31 75.46666667 0 0 75.46666667

81 მაჩალიკაშვილი თინა 08001030483 7 არაბისტიკა 30 75.46666667 0 0 75.46666667

82 ნადარეიშვილი ავთანდილ 42001035239 5 ინგლისური ფილოლოგია 30 75.46666667 0 0 75.46666667

83 ბასილაძე სალომე 01011087020 3 ისტორია 30 75.33333333 0 0 75.33333333

84 თოთიბაძე სოფიო 01010012376 3 ინგლისური ფილოლოგია 31 75.33333333 0 0 75.33333333

85 ნავაძე მარიამ 60801161309 3 ქართული ფილოლოგია 30 74.26666667 0 1 75.26666667

86 არტემენკო ნატალი 01027060039 6 ამერიკისმცოდნეობა 35 72.22857143 3 0 75.22857143

87 სხილაძე თამარი 18001062342 5 გერმანული ფილოლოგია 30 74.13333333 1 0 75.13333333

88 ხურცილავა სოფია 62001041848 5 არაბისტიკა 30 75.06666667 0 0 75.06666667

89 ჯახველაძე ნინო 43001041313 5 ქართული ფილოლოგია 30 75.06666667 0 0 75.06666667

90 გოგილავა თეონა 62001040667 7 ქართული ფილოლოგია 30 74.93333333 0 0 74.93333333

91 დადუნაშვილი მარიამი 60001133337 7 ქართული ფილოლოგია 30 70.93333333 4 0 74.93333333

92 მკრტიჩიანი ანა 01027068201 3 ინგლისური ფილოლოგია 31 74.93333333 0 0 74.93333333

93 ნოზაძე ნაიკო 57001053749 5 თურქოლოგია 30 74.93333333 0 0 74.93333333

94 კაღაშვილი ნათია 40001021402 5 ინგლისური ფილოლოგია 30 74.8 0 0 74.8

95 მულაძე გვანცა 28001098071 3 ამერიკისმცოდნეობა 30 74.66666667 0 0 74.66666667

96 რამიშვილი ლანა 01027089679 3 ახალი ბერძნული ფილოლოგია 31 74.66666667 0 0 74.66666667

97 ყუფუნია ბაია 19001106421 3 ქართული ფილოლოგია 30 74.66666667 0 0 74.66666667

98 სუხიტაშვილი ელისო 59001111871 3 ინგლისური ფილოლოგია 31 74.53333333 0 0 74.53333333

99 სულაბერიძე სალომე 01008051660 7 ინგლისური ფილოლოგია 30 74.4 0 0 74.4

100 არუთინოვი სიუზანა 01011082594 5 ამერიკისმცოდნეობა 30 71.33333333 3 0 74.33333333

101 კახიაშვილი მარიამ 59001106151 7 ამერიკისმცოდნეობა 30 74.26666667 0 0 74.26666667

102 კიწმარიშვილი ლედი 35001118003 5 ქართული ფილოლოგია 30 74.26666667 0 0 74.26666667

103 სარაჯიშვილი კახი 01024064193 7 რომანული ფილოლოგია 30 74.26666667 0 0 74.26666667

104 ანთია ელენე 62009005468 3 ირანისტიკა 31 74.13333333 0 0 74.13333333

105 ქობალია სალომე 19001106443 3 ქართული ფილოლოგია 30 74.13333333 0 0 74.13333333

106 ხელაშვილი სოფიკო 40001031895 7 ინგლისური ფილოლოგია 35 67.08571429 5 2 74.08571429

107 ბარამიძე ნინო 01011043162 3 ირანისტიკა 31 74 0 0 74


108 ბურძენიძე ლია 28001111660 3 ამერიკისმცოდნეობა 30 74 0 0 74

109 თოდუა თამარი 55001026981 3 ინგლისური ფილოლოგია 31 74 0 0 74

110 კოჭლამაზაშვილი მარიამ 14001026066 7 ამერიკისმცოდნეობა 30 74 0 0 74

111 შენგელია თათია 19001085121 7 არაბისტიკა 35 73.94285714 0 0 73.94285714

112 ვაშაყმაძე ლალი 01027076294 3 ქართული ფილოლოგია 30 73.86666667 0 0 73.86666667

113 მესხი მარიამ 01008034227 3 ქართული ფილოლოგია 30 73.86666667 0 0 73.86666667

114 კარტოზია სოფიკო 01019082637 3 გერმანული ფილოლოგია 31 73.73333333 0 0 73.73333333

115 მელაძე მერაბ 53001049676 7 ირანისტიკა 30 73.46666667 0 0 73.46666667

116 ჩიტაძე ლალი 59001120902 3 არაბისტიკა 31 73.46666667 0 0 73.46666667

117 რუხაძე მარიამ 37001059597 3 ქართული ფილოლოგია 30 73.33333333 0 0 73.33333333

118 ფერაძე დარეჯან 17001029385 5 ინგლისური ფილოლოგია 31 73.33333333 0 0 73.33333333

119 ცაავა ანუკი 39001040071 3 ინგლისური ფილოლოგია 31 73.33333333 0 0 73.33333333

120 ჭკადუა ნათია 01013016870 5 ქართული ფილოლოგია 30 71.33333333 2 0 73.33333333

121 ბენდელიანი ნათია 48001024630 3 ინგლისური ფილოლოგია 31 73.2 0 0 73.2

122 ბურნაძე თამარი 20001070074 3 ინგლისური ფილოლოგია 31 73.2 0 0 73.2

123 ნიკოლაძე თამთა 60001140654 3 ინგლისური ფილოლოგია 31 72.13333333 1 0 73.13333333

124 ბერიანიძე ნათია 24001044302 5 ინგლისური ფილოლოგია 30 73.06666667 0 0 73.06666667

125 თიგიშვილი თამარი 01027083264 5 კავკასიოლოგია 35 73.02857143 0 0 73.02857143

126

ბურჩაკ-

აბრამოვიჩი მარია 01008053976 3 ფრანგული ფილოლოგია 31 72.93333333 0 0 72.93333333

127 სულაძე სალომე 01015024028 5 რომანული ფილოლოგია 30 72.93333333 0 0 72.93333333

128 შველიძე ლანა 35001107364 7 გერმანული ფილოლოგია 30 72.93333333 0 0 72.93333333

129 გაბინაშვილი ნინო 59001122217 3 არაბისტიკა 36 72.8 0 0 72.8

130 ოკუჯავა მარიამი 39001041108 5 ებრაისტიკა–არამეისტიკა 30 72.8 0 0 72.8

131 სუხიშვილი სოფიო 01005032034 7 ქართული ფილოლოგია 30 72.8 0 0 72.8

132 ფაცაცია სალომე 19001099056 5 ქართული ფილოლოგია 30 72.8 0 0 72.8

133 ქვრივიშვილი მარი 13001058146 7 ამერიკისმცოდნეობა 35 71.77142857 1 0 72.77142857

134 მანაგაძე ქრისტინე 37001051466 3 ირანისტიკა 31 72.66666667 0 0 72.66666667

135 რთველიაშვილი ქეთევან 01001093985 3 ინგლისური ფილოლოგია 31 72.66666667 0 0 72.66666667

136 ნანეტაშვილი ნინო 43001040249 3 ინგლისური ფილოლოგია 30 72.4 0 0 72.4

137 ტატიშვილი მარიამ 01001075139 5 დაწყებითი განათლება 35 72.22857143 0 0 72.22857143

138 ორმოცაძე ია 17001029583 7 ინგლისური ფილოლოგია 30 72.13333333 0 0 72.13333333


139 რუსიშვილი თამუნა 59001117332 3 ინგლისური ფილოლოგია 31 72.13333333 0 0 72.13333333

140 შენგელია ანა 01001074769 7 კინო–ტელე ხელოვნება 34 69.82857143 0 2 71.82857143

141 ლემონჯავა ანი 48001024779 3 ინგლისური ფილოლოგია 31 71.6 0 0 71.6

142 მელაძე გიორგი 53001051278 7 არაბისტიკა 30 71.46666667 0 0 71.46666667

143 ღეჩუაშვილი ქრისტინე 08001031325 7 ინგლისური ფილოლოგია 35 71.42857143 0 0 71.42857143

144 ბულაური მარიამი 31001055020 3 ინგლისური ფილოლოგია 31 71.33333333 0 0 71.33333333

145 გარსევანიშვილი თეონა 01027070513 3 ინგლისური ფილოლოგია 31 71.33333333 0 0 71.33333333

146 ქაროსანიძე თამარ 55001027318 7 ქართული ფილოლოგია 35 71.31428571 0 0 71.31428571

147 ოქროპილაშვილი როენა 17001028880 6 ასირიოლოგია 35 70.85714286 0 0 70.85714286

148 გამგებელი ნინო 57001050903 7 ინგლისური ფილოლოგია 35 69.71428571 1 0 70.71428571

149 ქიტოშვილი გიორგი 01019064684 7 ქართული ფილოლოგია 30 70.66666667 0 0 70.66666667

150 ცინცაძე ნინო 60001137414 3 ირანისტიკა 31 69.06666667 1 0 70.06666667

151 ჭიჭიკოშვილი თეონა 08001028391 7 ფილოსოფია 35 69.6 0 0 69.6

152 კუპრაძე რუსუდანი 35001109595 7 კლასიკური ფილოლოგია 31 65.33333333 4 0 69.33333333

153 გოცირიძე თამარი 01022008973 3 თურქოლოგია 31 69.06666667 0 0 69.06666667

154 ხათრიძე ლელა 01008054963 3 ქართული ფილოლოგია 30 68 0 0 68

155 სარაჯიშვილი ლევან 01024064191 7 რომანული ფილოლოგია 30 67.46666667 0 0 67.46666667

156 ლალიაშვილი მაია 01017051748 3 რუსული ფილოლოგია 30 67.2 0 0 67.2

157 კენჭიაშვილი ნათია 01019067926 7 ქართული ფილოლოგია 35 67.08571429 0 0 67.08571429

158 ხათრიძე ბელა 01008054964 3 ქართული ფილოლოგია 30 67.06666667 0 0 67.06666667

159 ჩივაძე თამარი 01019082816 3 ინგლისური ფილოლოგია 26 67.04 0 0 67.04

160 ცერცვაძე კონსტანტინე 18001067332 3 რუსული ფილოლოგია 30 65.6 0 0 65.6

161 მხეიძე ვერიკო 01005033287 5 კინო–ტელე ხელოვნება 30 63.73333333 0 0 63.73333333

More magazines by this user
Similar magazines