obor Marketing - VOŠ a SPŠE Plzeň

spse.pilsedu.cz

obor Marketing - VOŠ a SPŠE Plzeň

Výsledky přijímacího řízení ke studiu na VOŠ a SPŠE Plzeň pro školní rok 2013/2014

Obor: 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání

Zaměření: Marketing

1. termín

Zpracováno: 24.6.2013

P.č.

Reg. č.

Výsledek přij. řízení

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

13 .

012/2013

207/2013

144/2013

167/2013

110/2013

208/2013

233/2013

067/2013

159/2013

011/2013

057/2013

225/2013

053/2013

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky


P.č.

Reg. č.

Výsledek přij. řízení

14 .

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

21 .

22 .

23 .

24 .

25 .

26 .

27 .

28 .

29 .

30 .

085/2013

002/2013

098/2013

095/2013

064/2013

202/2013

149/2013

161/2013

051/2013

148/2013

010/2013

073/2013

236/2013

025/2013

030/2013

168/2013

031/2013

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

přijat bez přijímací zkoušky

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

přijat bez přijímací zkoušky

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru


P.č.

Reg. č.

Výsledek přij. řízení

31 .

32 .

33 .

34 .

35 .

36 .

37 .

38 .

39 .

40 .

41 .

42 .

43 .

44 .

45 .

46 .

47 .

155/2013

189/2013

104/2013

158/2013

070/2013

240/2013

040/2013

018/2013

088/2013

074/2013

003/2013

013/2013

080/2013

157/2013

090/2013

188/2013

193/2013

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

přijat bez přijímací zkoušky

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

přijat bez přijímací zkoušky

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru


P.č.

Reg. č.

Výsledek přij. řízení

48 .

49 .

50 .

51 .

52 .

53 .

54 .

55 .

56 .

57 .

58 .

59 .

60 .

61 .

62 .

63 .

64 .

014/2013

042/2013

117/2013

004/2013

039/2013

083/2013

089/2013

140/2013

224/2013

017/2013

150/2013

034/2013

139/2013

176/2013

005/2013

019/2013

033/2013

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

přijat bez přijímací zkoušky

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

přijat bez přijímací zkoušky

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

přijat bez přijímací zkoušky

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

přijat bez přijímací zkoušky

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího

řízení

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

přijat bez přijímací zkoušky


P.č.

Reg. č.

Výsledek přij. řízení

65 .

66 .

67 .

68 .

69 .

70 .

71 .

72 .

73 .

74 .

75 .

76 .

77 .

78 .

79 .

80 .

81 .

032/2013

087/2013

130/2013

156/2013

164/2013

008/2013

171/2013

198/2013

109/2013

244/2013

086/2013

160/2013

191/2013

061/2013

183/2013

071/2013

215/2013

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího

řízení

nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího

řízení

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

přijat bez přijímací zkoušky

nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího

řízení

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího

řízení

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru


P.č.

Reg. č.

Výsledek přij. řízení

82 .

83 .

84 .

85 .

86 .

87 .

88 .

89 .

90 .

91 .

92 .

93 .

94 .

95 .

96 .

97 .

98 .

015/2013

023/2013

063/2012

066/2013

118/2013

047/2013

068/2013

041/2013

177/2013

133/2013

146/2013

119/2013

007/2013

162/2013

163/2013

060/2013

075/2013

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího

řízení

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího

řízení

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího

řízení


P.č.

Reg. č.

Výsledek přij. řízení

99 .

100 .

101 .

102 .

103 .

104 .

105 .

106 .

107 .

108 .

109 .

110 .

111 .

112 .

113 .

114 .

115 .

072/2013

097/2013

173/2013

195/2013

147/2013

234/2013

045/2013

043/2013

065/2013

182/2013

084/2013

134/2013

197/2013

210/2013

127/2013

106/2013

154/2013

nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího

řízení

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího

řízení

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru


Kritéria pro přijetí žáků ke studiu

Uchazeči budou přijímáni v pořadí daném průměrným prospěchem v 1. pololetí posledního ročníku střední školy.

Počet přijímaných uchazečů je dán kapacitou oboru.

Pro absolventy oborů vzdělání: gymnázium, technické lyceum a obchodní akademie bude průměr známek za 1. pololetí posledního

ročníku zvýhodněn koeficientem 0,8.

More magazines by this user
Similar magazines