Najznačajniji turistički projekti Istre - Istra

istra.hr

Najznačajniji turistički projekti Istre - Istra

Monitoring i implementacija

Master plana

razvoja turizma Istre

za razdoblje 2004.-2012. godine

(pregled po clusterima)

1


1. Analiza realizacije projekata iz MP-a za

2004.-2006. po clusterima i u 2008. godini

po clusterima

VIDEO: Istarski mozaik…

2


Master plan razvoja turizma Istre

2004.-2012.

Vrsta

investicije

Vrijednost

u 000 Eura

Sektor

Javni Privatni Mješovito

Faze

2004-’06 2007-’09 2010-’12

Atrakcije

631.300

27.460 350.050 253.790

111.139 240.337 279.824

Usluge

658.500

15.600 326.400 316.500

41.750 326.050 290.700

Smještaj

1.332.993

--- 1.332.993 ---

435.614 562.704 334.675

Infrastruktura

331.937

320.637 --- 11.300

159.037 102.900 70.000

UKUPNO

2.954.730

363.697 2.009.443 581.590

747.540 1.231.991 975.199

% 100% 12% 68% 20% 25% 42% 33%

3


Investicije u turizam Istre

PRVO TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2004.-2006.

Subjekti

(privatni i javni sektor)

Iznos ulaganja

(u 000 Eura)

2004. 2005. 2006.

UKUPNO

2004.-2006.

UDIO

(%)

Velika hotelsko-turistička društva 90.411,0 85.753,4 140.780,8 316.945,2 43,4%

Gradovi i općine Istarske županije 27.397,3 34.246,6 47.945,2 109.589,0 15,0%

Malo i srednje poduzetništvo 13.698,6 27.397,3 27.397,3 68.493,2 9,4%

Ugostitelji – obrtnici 9.589,0 20.547,9 20.547,9 50.684,9 6,9%

Sustav turističkih zajednica 6.849,3 7.534,2 5.972,6 20.356,2 2,8%

Privatni iznajmljivači 6.849,3 6.849,3 6.849,3 20.547,9 2,8%

Agroturizam i ruralni turizam 2.534,2 2.054,8 2.054,8 6.643,8 0,9%

Kapitalna ulaganja 136.986,3 18,8%

SVEUKUPNO 157.328,8 184.383,6 251.547,9 730.246,6 100,0%

4


Investicije u turizam Istre

PRVO TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2004.-2006.

Vrsta Investicije

(u 000 Eura)

Realizirano

2004.-2006.

Predviđeno

Master planom

2004.-2006.

Udio realizacije

Master plana

Smještaj 327.364,0

Atrakcije 109.184,0

Usluge/konkurentnost 80.000,0

Infrastruktura 213.699,0

SVEUKUPNO 730.247,0

435.614,0 75,2%

111.139,0 98,2%

41.750,0 191,6%

159.037,0 134,4%

747.540,0 97,7%

5


Investicije u turizam Istre

2004.-2006. po clusterima

Subjekti

(privatni i javni

sektor)

Umag-

Novigrad

Poreč

Vrsar-

Funtana

Po clusterima 2004.-2006.

Rovinj

Pula-

Medulin

Labin-

Rabac

Unutrašnjost

Istre

UKUPNO PO

CLUSTERIMA

UDIO

Velika hotelskoturistička

društva

Gradovi i općine

Istarske županije

Malo i srednje

poduzetništvo

62.000,0 74.000,0 43.000,0 102.000,0 19.500,0 16.445,2 316.945,2 43,4%

10.000,0 25.000,0 5.000,0 25.000,0 30.000,0 5.000,0 9.589,0 109.589,0 15,0%

36.000,0 3.000,0 14.000,0 2.000,0 3.500,0 3.000,0 6.993,2 68.493,2 9,4%

Ugostitelji – obrtnici 9.140,8 11.484,1 8.153,9 7.311,4 10.894,3 3.286,8 413,5 50.684,9 6,9%

Sustav turističkih

zajednica

Privatni

iznajmljivači

Agroturizam i

ruralni turizam

3.671,2 4.612,3 3.274,8 2.936,4 4.375,4 1.320,1 166,1 20.356,2 2,8%

3.705,7 4.655,7 3.305,7 2.964,1 4.416,6 1.332,5 167,6 20.547,9 2,8%

6.643,8 6.643,8 0,9%

Kapitalna ulaganja 136.986,3 18,8%

SVEUKUPNO 124.517,7 122.752,2 76.734,4 142.211,8 72.686,4 30.384,6 23.973,2 730.246,6 100,0%

UDIO 17,05% 16,81% 10,51% 19,47% 9,95% 4,16% 3,28% 100,00%

6


Investicije u turizam Istre

2004.-2006. po clusterima

160.000,0

140.000,0

120.000,0

142.211,8

124.517,7

122.752,2

100.000,0

80.000,0

76.734,4 72.686,4

60.000,0

40.000,0

20.000,0

30.384,6

23.973,2

0,0

Rovinj

Umag-

Novigrad

Poreč Vrsar-Funtana Pula-Medulin Labin-Rabac Unutrašnjost

Istre

7


Projekti realizirani

u 2007. godini

8


Najznačajniji turistički projekti Istre

SMJEŠTAJ – HOTELIJERI

Istraturist d.d. Umag: Istarske vile Stella Maris 4*

• Laguna Novigrad d.d.: Hotel Maestral 4*

• Valamar d.d. Poreč: Club hotel Tamaris 4*,

Hotel i vile Bellevue 4*

• Maistra d.d. Rovinj: TN Petalon i Belvedere,

Apartmani Koversada, Blesička, Valkanela

SMJEŠTAJ –

M i S PODUZETNIŠTVO

2007.

• Villa Rosetta 4*, Savudrija,

• Casa Romantica Parenzana, Volpija,

• Pansion Kolo, Novigrad

• Ruralni objekt Vila Calussovo, Ripenda

• Ruralne vile

9


Najznačajniji turistički projekti Istre

ATRAKCIJE

Istraturist d.d. Umag:

- Stella Maris, natkriveni bazen i wellness

- Wellness hotela Garden Istra

• Kockarnica hotela Kristal, Umag

• Wellness u hotelu San Rocco, Brtonigla

• Wellness u hotelu Mulino, Plovanija

• Obnova uskotračne pruge Parenzana,

• Rekonstrukcija Kaštela Grimani

• Obnova Motovunskih zidina,

• Obnova Novigradskih zidina,

• Obnova venecijanske palače, Vižinada,

• Obnova gradske lođe, Oprtalj…

2007.

10


Najznačajniji turistički projekti Istre

2007.

KONKURENTNOST

• Restoran Villa Rosetta, Savudrija

• Konoba Parenzana, Volpija,

• Konoba Nono, Brtonigla

• Solaris, Novigrad

• Obrtnički dom i restoran, Poreč

• Trgovački centri

• Edukacijski gourmet centar

Radin Grand gourmet, Labinci

• Nove sale za degustaciju maslinovog

ulja Chiavalon i Belci, Vodnjan

11


Najznačajniji turistički projekti Istre

2007.

INFRASTRUKTURA

• Most Antenal, Novigrad,

• Uređenje rive u Umagu

• Rotori, Poreč

• Parkiralište Žatika, Poreč

• Popločenje trga Forum, Pula

• Održavanje i uređenje prometnica,

• Uređenje i opremanje rive u Rapcu

• Uređenje plaža

• Kanalizacija

• Vodovod

12


Projekti realizirani

u 2008. godini

13


Investicije u turizam Istre

2008. godine po clusterima

Subjekti

(privatni i javni

sektor)

Umag-

Novigrad

Poreč

Vrsar-

Funtana

Po clusterima 2008.

Rovinj

Pula-

Medulin

Labin-

Rabac

Unutrašnjost

Istre

UKUPNO PO

CLUSTERIMA

Velika hotelskoturistička

društva

Novi turistički

projekti

Gradovi i općine

Istarske županije

Malo i srednje

poduzetništvo

15.400,0 26.000,0 9.000,0 82.000,0 1.000,0 1.500,0 134.900,0

61.643,8 61.643,8

6.000,0 22.000,0 2.500,0 14.000,0 9.000,0 2.500,0 6.000,0 62.000,0

10.000,0 7.500,0 4.500,0 7.500,0 9.000,0 5.500,0 6.000,0 50.000,0

Ugostitelji – obrtnici 5.000,0 5.000,0 4.000,0 5.000,0 5.000,0 3.000,0 3.000,0 30.000,0

Sustav turističkih

zajednica

Privatni

iznajmljivači

Agroturizam i

ruralni turizam

900,0 900,0 800,0 900,0 900,0 400,0 268,5 5.068,5

2.800,0 2.800,0 1.700,0 2.800,0 3.200,0 1.700,0 15.000,0

5.479,5 5.479,5

SVEUKUPNO 101.743,8 64.200,0 22.500,0 112.200,0 28.100,0 14.600,0 20.748,0 364.091,8

UDIO 27,94% 17,63% 6,18% 30,82% 7,72% 4,01% 5,70% 100,00%

14


Investicije u turizam Istre

2008. godine po clusterima

120.000,0

112.200,0

100.000,0

101.743,8

80.000,0

64.200,0

60.000,0

40.000,0

20.000,0

28.100,0

22.500,0

20.748,0

14.600,0

0,0

Rovinj Umag-Novigrad Poreč Pula-Medulin Vrsar-Funtana Unutrašnjost Istre Labin-Rabac

15


Najznačajniji turistički projekti Istre

Cluster Umag, Novigrad, Buje, Brtonigla, Savudrija

Subjekti

(privatni i javni sektor)

Cluster Umag-Novigrad

2007. 2008. Istra 2008. Udio 2008.

Velika hotelskoturistička

društva

30.000,00 15.400,0 134.900,0 11,4%

Novi turistički projekti 141.917,80 61.643,8 61.643,8 100,0%

Gradovi i općine

Istarske županije

Malo i srednje

poduzetništvo

6.000,00 6.000,0 62.000,0 9,7%

25.000,00 10.000,0 50.000,0 20,0%

Ugostitelji – obrtnici 4.940,99 5.000,0 30.000,0 16,7%

Sustav turističkih

zajednica

914,08 900,0 5.068,5 17,8%

Privatni iznajmljivači 1.235,25 2.800,0 15.000,0 18,7%

Agroturizam i ruralni

turizam

0,00 0,0 5.479,5 0,0%

SVEUKUPNO 210.008,12 101.743,8 364.091,8 27,9%

16


Najznačajniji turistički projekti Istre

Cluster Umag, Novigrad, Buje, Brtonigla, Savudrija

2008.

SMJEŠTAJ –

HOTELIJERI

Istraturist d.d. Umag:

-Hotel Coral5*

17


Najznačajniji turistički projekti Istre

Cluster Umag, Novigrad, Buje, Brtonigla, Savudrija

2008.

ATRAKCIJE -

HOTELIJERI

Istraturist d.d. Umag:

- Wellness hotela Coral,

- Kongresna sala hotela Coral…

18


Najznačajniji turistički projekti Istre

Cluster Umag, Novigrad, Buje, Brtonigla, Savudrija

2008.

SMJEŠTAJ – NOVI

TURISTIČKI PROJEKTI

• Hotel Adriatic Kempinski 5*, Savudrija

- 170 soba,

- marina 36 vezova,

- kongresni centar za 200 osoba,

- wellness,

- 20 vila 5* s bazenom.

19


Najznačajniji turistički projekti Istre

Cluster Umag, Novigrad, Buje, Brtonigla, Savudrija

2008.

SMJEŠTAJ –

M/S PODUZETNIŠTVO

• Villa Villola 4*, Zambratija,

• Hotel Cittar 4*, Novigrad,

20


Najznačajniji turistički projekti Istre

Cluster Umag, Novigrad, Buje, Brtonigla, Savudrija

2008.

KONKURENTNOST –

M/S PODUZETNIŠTVO

• Uljara Babić, Novigrad

• Vinarija Cattunar, Brtonigla

• Tvornica Zigante tartufi, Buje…

21


Najznačajniji turistički projekti Istre

Cluster Umag, Novigrad, Buje, Brtonigla, Savudrija

2008.

INFRASTRUKTURA

• Cesta Ponte Porton – Nova Vas …

22


Najznačajniji turistički projekti Istre

Cluster Poreč, Tar-Vabriga, Kaštelir-Labinci

Subjekti

(privatni i javni

sektor)

Cluster Poreč

2007. 2008. Istra 2008. Udio 2008.

Velika hotelskoturistička

društva

20.000,00 26.000,0 134.900,0 19,3%

Novi turistički projekti 0,00 0,0 61.643,8 0,0%

Gradovi i općine

Istarske županije

Malo i srednje

poduzetništvo

16.500,00 22.000,0 62.000,0 35,5%

5.000,00 7.500,0 50.000,0 15,0%

Ugostitelji – obrtnici 6.207,64 5.000,0 30.000,0 16,7%

Sustav turističkih

zajednica

1.148,41 900,0 5.068,5 17,8%

Privatni iznajmljivači 1.551,91 2.800,0 15.000,0 18,7%

Agroturizam i ruralni

turizam

0,00 0,0 5.479,5 0,0%

SVEUKUPNO 50.407,97 64.200,0 364.091,8 17,6%

23


Najznačajniji turistički projekti Istre

Cluster Poreč, Tar-Vabriga, Kaštelir-Labinci

2008.

SMJEŠTAJ -

HOTELIJERI

Plava laguna d.d. Poreč:

- hotel Laguna Molindrio 4*

Valamar d.d. Poreč:

- Hotel Luna Active resort 4*

24


Najznačajniji turistički projekti Istre

Cluster Poreč, Tar-Vabriga, Kaštelir-Labinci

2008.

SMJEŠTAJ –

M/S PODUZETNIŠTVO

- Apart-hotel EMPIREJ 4*

- Hotel Villa Holiday 3*

25


Najznačajniji turistički projekti Istre

Cluster Poreč, Tar-Vabriga, Kaštelir-Labinci

2008.

INFRASTRUKTURA

• Rukometna arena u sklopu

Sportske zone Žatika

26


Najznačajniji turistički projekti Istre

Cluster Poreč, Tar-Vabriga, Kaštelir-Labinci

2008.

INFRASTRUKTURA

• Nastavak izgradnje

zaobilaznice Poreča,

• Rotori Žatika i St. Portun…

KONKURENTNOST –

JAVNI SEKTOR

• Veletržnica ribe…

27


Najznačajniji turistički projekti Istre

Cluster Vrsar, Funtana, Sv.Lovreč

Subjekti

(privatni i javni

sektor)

Cluster Vrsar-Funtana

2007. 2008. Istra 2008. Udio 2008.

Velika hotelskoturistička

društva

10.000,00 9.000,0 134.900,0 6,7%

Novi turistički projekti 0,00 0,0 61.643,8 0,0%

Gradovi i općine

Istarske županije

Malo i srednje

poduzetništvo

2.000,00 2.500,0 62.000,0 4,0%

2.000,00 4.500,0 50.000,0 9,0%

Ugostitelji – obrtnici 4.407,54 4.000,0 30.000,0 13,3%

Sustav turističkih

zajednica

815,39 800,0 5.068,5 15,8%

Privatni iznajmljivači 1.101,88 1.700,0 15.000,0 11,3%

Agroturizam i ruralni

turizam

0,00 0,0 5.479,5 0,0%

SVEUKUPNO 20.324,82 22.500,0 364.091,8 6,2%

28


Najznačajniji turistički projekti Istre

Cluster Vrsar, Funtana, Sv.Lovreč

2008.

SMJEŠTAJ -

HOTELIJERI

• Maistra d.d. Rovinj

- dovršetak obnove TN Petalon i Belvedere,

- dovršetak obnove Apartmana. u

naturističkom kampu Koversada …

29


Najznačajniji turistički projekti Istre

Cluster Rovinj, Bale, Kanfanar

Subjekti

(privatni i javni sektor)

Cluster Rovinj

2007. 2008. Istra 2008. Udio 2008.

Velika hotelskoturistička

društva

17.000,00 82.000,0 134.900,0 60,8%

Novi turistički projekti 0,00 0,0 61.643,8 0,0%

Gradovi i općine

Istarske županije

Malo i srednje

poduzetništvo

4.500,00 14.000,0 62.000,0 22,6%

3.000,00 7.500,0 50.000,0 15,0%

Ugostitelji – obrtnici 3.952,09 5.000,0 30.000,0 16,7%

Sustav turističkih

zajednica

731,14 900,0 5.068,5 17,8%

Privatni iznajmljivači 988,02 2.800,0 15.000,0 18,7%

Agroturizam i ruralni

turizam

0,00 0,0 5.479,5 0,0%

SVEUKUPNO 30.171,25 112.200,0 364.091,8 30,8%

30


Najznačajniji turistički projekti Istre

SMJEŠTAJ –

HOTELIJERI

• Maistra d.d. Rovinj

- Hotel Monte Mulini 5*

Cluster Rovinj, Bale, Kanfanar

2008.

31


Najznačajniji turistički projekti Istre

Cluster Rovinj, Bale, Kanfanar

2008.

SMJEŠTAJ -

HOTELIJERI

• Maistra d.d. Rovinj

- kupnja hotelskog kompleksa Katarina,

32


Najznačajniji turistički projekti Istre

INFRASTRUKTURA –

JAVNI SEKTOR

• Rekonstrukcija ulice Carrera

Cluster Rovinj, Bale, Kanfanar

2008.

ATRAKCIJE –

M/S PODUZETNIŠTVO

• Tematski park, Histria Aromatica, Bale

KONKURENTNOST –

M/S PODUZETNIŠTVO

• Nova uljara Grubić

• Nova uljara San Lorenzo …

33


Najznačajniji turistički projekti Istre

Cluster Pula, Medulin, Vodnjan, Fažana, Ližnjan, Marčana, Barban

Subjekti

(privatni i javni

sektor)

Cluster Pula-Medulin

2007. 2008. Istra 2008. Udio 2008.

Velika hotelskoturistička

društva

5.200,00 1.000,0 134.900,0 0,7%

Novi turistički projekti 0,00 61.643,8 0,0%

Gradovi i općine

Istarske županije

Malo i srednje

poduzetništvo

18.000,00 9.000,0 62.000,0 14,5%

5.000,00 9.000,0 50.000,0 18,0%

Ugostitelji – obrtnici 5.888,83 5.000,0 30.000,0 16,7%

Sustav turističkih

zajednica

1.089,43 900,0 5.068,5 17,8%

Privatni iznajmljivači 1.472,21 3.200,0 15.000,0 21,3%

Agroturizam i ruralni

turizam

0,00 0,0 5.479,5 0,0%

SVEUKUPNO 36.650,47 28.100,0 364.091,8 7,7%

34


Najznačajniji turistički projekti Istre

Cluster Labin, Rabac, Kršan, Raša, Sv.Nedelja

Subjekti

(privatni i javni sektor)

Cluster Labin-Rabac

2007. 2008. Istra 2008. Udio 2008.

Velika hotelskoturistička

društva

5.000,00 1.500,0 134.900,0 1,1%

Novi turistički projekti 0,00 0,0 61.643,8 0,0%

Gradovi i općine

Istarske županije

Malo i srednje

poduzetništvo

2.300,00 2.500,0 62.000,0 4,0%

3.000,00 5.500,0 50.000,0 11,0%

Ugostitelji – obrtnici 1.776,66 3.000,0 30.000,0 10,0%

Sustav turističkih

zajednica

328,68 400,0 5.068,5 7,9%

Privatni iznajmljivači 444,17 1.700,0 15.000,0 11,3%

Agroturizam i ruralni

turizam

0,00 0,0 5.479,5 0,0%

SVEUKUPNO 12.849,51 14.600,0 364.091,8 4,0%

35


Najznačajniji turistički projekti Istre

Cluster Labin, Rabac, Kršan, Raša, Sv.Nedelja

2008.

INFRASTRUKTURA –

JAVNI SEKTOR

• Uređenje šetnica i plaža.

• Dovršetak rive u Rapcu …

36


Najznačajniji turistički projekti Istre

Cluster Unutrašnjost Istre

Subjekti

(privatni i javni sektor)

Cluster Unutrašnjost Istre

2007. 2008. Istra 2008. Udio 2008.

Velika hotelskoturistička

društva

3.019,20 0,0 134.900,0 0,0%

Novi turistički projekti 0,00 61.643,8 0,0%

Gradovi i općine

Istarske županije

Malo i srednje

poduzetništvo

4.831,54 6.000,0 62.000,0 9,7%

5.657,50 6.000,0 50.000,0 12,0%

Ugostitelji – obrtnici 223,51 3.000,0 30.000,0 10,0%

Sustav turističkih

zajednica

41,35 268,5 5.068,5 5,3%

Privatni iznajmljivači 55,88 0,0 15.000,0 0,0%

Agroturizam i ruralni

turizam

3.424,66 5.479,5 5.479,5 100,0%

SVEUKUPNO 17.253,63 20.748,0 364.091,8 5,7%

37


Najznačajniji turistički projekti Istre

Cluster Unutrašnjost Istre

2008.

ATRAKCIJE -

M/S PODUZETNIŠTVO

• Wellness hotela Kaštel Motovun

• Špilja Mramornica

• Špilja Feštinsko kraljevstvo…

38


Najznačajniji turistički projekti Istre

Integrirani projekti na razini Istre

KONKURENTNOST 2008.

• Bike trekking turizam (Parenzana tartufi

tour, Terra magica, Bike hotels:

• www.istria-bike.com

• Gourmet turizam (Gault Millau, I ristoranti

di Veronelli, Wo Ißt Österreich?)

• Vinski turizam (Johnson & Johnson, IQ

Malvazija)

• Turizam maslinova ulja (L’extravergine,

Slow food, AIS-Bibenda)

• Dani tartufa (Zlatni tartuf, Izvorni tartuf,

Guinness)

• www.istria-gourmet.com

• Projekt reafirmacije i promocije strukovnih

zanimanja u ugostiteljstvu…

39


Najznačajniji turistički projekti Istre

Integrirani projekti na razini Istre

2008.

KONKURENTNOST

www.istria-gourmet.com

Najbolja web stranica

Turizam i putovanja

u 2008. godini!

(VIDI WEB TOP 100)

40


Najznačajniji turistički projekti Istre

KONKURENTNOST

Integrirani projekti na razini Istre

• Gourmet turizam:

- I ristoranti di Veronelli (+6 restorana)

- Gault Millau (+4 restorana)

- Wo Ißt Österreich? (+4 restorana)

• novi Gourmet vodič Istre 2008.

• više od 30 specijaliziranih reportaža

• ugošćeno 70 gourmet novinara

• Prihodi od ugostiteljstva…

2008.

41


Najznačajniji turistički projekti Istre

Integrirani projekti na razini Istre

2008.

• Prihodi od ugostiteljstva u RH

Promet u tis. kuna

Godina 2004. 2005. 2006. 2007.

Istarska županija 2.856.560,00 2.953.371,00 3.059.842,00 3.459.184,00

Primorsko-goranska županija 1.979.437,00 2.052.506,00 2.210.364,00 2.459.988,00

Grad Zagreb 1.738.356,00 1.905.737,00 2.050.723,00 2.060.599,00

Splitsko-dalmatinska županija 1.289.869,00 1.418.860,00 1.468.560,00 1.796.178,00

Ostali 4.334.861,00 4.696.230,00 5.047.854,00 6.041.000,00

Republika Hrvatska 12.199.083,00 13.026.704,00 13.837.343,00 15.816.949,00

42


Najznačajniji turistički projekti Istre

KONKURENTNOST

• Turizam maslinova ulja:

Integrirani projekti na razini Istre

2008.

• L’extravergine: Istra 2. regija na svijetu!

- uvršteno 36 istarskih ulja

-proizvođač Olea B.B. među TOP 15

Istra – 1 milijun stabala masline

• 2008. – 15 proizvođača više

• više od 8 specijaliziranih reportaža

• ugošćeno 20 specijaliziranih novinara

43


Najznačajniji turistički projekti Istre

KONKURENTNOST

• Vinski turizam:

Integrirani projekti na razini Istre

2008.

- ugovoren Michelin zeleni vodič:

Weekend u vinskim regijama

Istra – 14 milijuna čokota vinove loze

• 2008. – 8 proizvođača više

44


Najznačajniji turistički projekti Istre

KONKURENTNOST

• Turizam tartufa:

Integrirani projekti na razini Istre

2008.

- XII. kulinarski festival Zlatni tartuf

- VI. Hommage istarskom tartufu

- XV. Dani tartufa

- IX. Godišnjica pronalaska Guinnessovog

tartufa od 1,31 kg

- Izvorni tartuf/Tartufo vero

45


Najznačajniji turistički projekti Istre

KONKURENTNOST

• Bike turizam:

Integrirani projekti na razini Istre

2008.

- cjelovita umreženost bike staza

u gps formatu

- kreiranje bike parkova

- edukacija bike vodiča

MTB UTRKE:

- Parenzana tartufi tour

- Istra terra Magica bike

46


Najznačajniji turistički projekti Istre

KONKURENTNOST

Integrirani projekti na razini Istre

2009.

• IRTA d.o.o. – Istarska razvojna turistička agencija

- uspostava kontakt i call centra Istre

47


Najznačajniji turistički projekti Istre

Integrirani projekti na razini Istre

MARKETING

2008.

• Novi vizualni identitet Istre

• Strateški marketing plan Istre,

• Projekt e-marketinga; www.istra.hr

• Udruženo oglašavanje s hotelijerima i lokalnim TZ-ima,

• ‘’Domus Bonus’’ – IQ – unapređenje privatnog smještaja,

• Superbrands …

48


Najznačajniji turistički projekti Istre

Integrirani projekti na razini Istre

2008.

KONKURENTNOST –

JAVNI SEKTOR

• Projekt očuvanja istarskog Boškarina (AZRRI),

• Projekt revalorizacije švoje,

• Projekt revalorizacije meda i pčelinjih proizvoda

• Podizanje trajnih nasada maslina i vinove loze…

49


Realizacija Master plana

Cluster Umag, Novigrad, Buje, Brtonigla, Savudrija

Provedba zadataka 2008. godine i usporedba s prethodnim razdobljem

Nositelj

Provedeno U provedbi Nije započeto

2004.-2006. 2008. 2004.-2006. 2008. 2004.-2006. 2008.

Ukupno

Privatni sektor 12 25 29 25 23 14 64

JLS 4 6 16 15 4 3 24

Lokalne TZ 1 1 2 7 7 2 10

TZIŽ 32 57 80 63 27 19 139

Ostali 1 1 4 4 0 0 5

Ukupno 50 90 131 114 61 38 242

Stupanj

realizacije

21% 37% 54% 47% 25% 16% 100%

50


Realizacija Master plana

Cluster Poreč, Tar-Vabriga, Kaštelir-Labinci

Provedba zadataka 2008. godine i usporedba s prethodnim razdobljem

Nositelj

Provedeno U provedbi Nije započeto

2004.-2006. 2008. 2004.-2006. 2008. 2004.-2006. 2008.

Ukupno

Privatni sektor 19 24 28 29 16 10 63

JLS 7 8 9 9 1 0 17

Lokalne TZ 0 0 1 6 8 3 9

TZIŽ 35 65 84 61 33 26 152

Ostali 1 1 3 3 0 0 4

Ukupno 62 98 125 108 58 39 245

Stupanj

realizacije

25% 40% 51% 44% 24% 16% 100%

51


Realizacija Master plana

Cluster Vrsar, Funtana, Sv.Lovreč

Provedba zadataka 2008. godine i usporedba s prethodnim razdobljem

Nositelj

Provedeno U provedbi Nije započeto

2004.-2006. 2008. 2004.-2006. 2008. 2004.-2006. 2008.

Ukupno

Privatni sektor 6 9 15 23 16 5 37

JLS 4 4 15 15 2 2 21

Lokalne TZ 0 3 0 4 8 1 8

TZIŽ 29 43 79 71 32 26 140

Ostali 1 1 2 5 3 0 6

Ukupno 40 60 111 118 61 34 212

Stupanj

realizacije

19% 28% 52% 56% 29% 16% 100%

52


Realizacija Master plana

Cluster Rovinj, Bale, Kanfanar

Provedba zadataka 2008. godine i usporedba s prethodnim razdobljem

Nositelj

Provedeno U provedbi Nije započeto

2004.-2006. 2008. 2004.-2006. 2008. 2004.-2006. 2008.

Ukupno

Privatni sektor 6 12 29 38 18 3 53

JLS 5 7 15 13 0 0 20

Lokalne TZ 2 6 2 4 6 0 10

TZIŽ 30 48 92 83 32 23 154

Ostali 2 2 5 6 1 0 8

Ukupno 45 75 143 144 57 26 245

Stupanj

realizacije

18% 31% 58% 59% 23% 11% 100%

53


Realizacija Master plana

Cluster Pula, Medulin, Fažana, Ližnjan, Marčana, Barban

Provedba zadataka 2008. godine i usporedba s prethodnim razdobljem

Nositelj

Provedeno U provedbi Nije započeto

2004.-2006. 2008. 2004.-2006. 2008. 2004.-2006. 2008.

Ukupno

Privatni sektor 1 2 22 21 1 1 24

JLS 0 0 0 0 0 0 0

Lokalne TZ 0 0 0 0 0 0 0

TZIŽ 0 0 0 0 0 0 0

Ostali 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno 1 2 22 21 1 1 24

Stupanj

realizacije

4% 8% 92% 88% 4% 4% 100%

54


Realizacija Master plana

Cluster Labin, Rabac, Kršan, Raša, Sv.Nedelja

Provedba zadataka 2008. godine i usporedba s prethodnim razdobljem

Nositelj

Provedeno U provedbi Nije započeto

2004.-2006. 2008. 2004.-2006. 2008. 2004.-2006. 2008.

Ukupno

Privatni sektor 19 19 11 14 13 10 43

JLS 7 9 10 9 1 0 18

Lokalne TZ 1 5 8 4 2 2 11

TZIŽ 37 58 81 70 35 25 153

Ostali 1 1 5 5 0 0 6

Ukupno 65 92 115 102 51 37 231

Stupanj

realizacije

28% 40% 50% 44% 22% 16% 100%

55


Realizacija Master plana

Cluster Unutrašnjost Istre

Provedba zadataka 2008. godine i usporedba s prethodnim razdobljem

Nositelj

Provedeno U provedbi Nije započeto

2004.-2006. 2008. 2004.-2006. 2008. 2004.-2006. 2008.

Ukupno

Privatni sektor 4 11 20 25 36 24 60

JLS 1 4 27 29 10 5 38

Lokalne TZ 2 3 5 8 9 5 16

TZIŽ 32 48 75 67 28 20 135

Ostali 1 1 4 4 1 1 6

Ukupno 40 67 131 133 84 55 255

Stupanj

realizacije

16% 26% 51% 52% 33% 22% 100%

56


Realizacija Master plana

Ukupno ISTRA – 7 clustera

Provedba zadataka 2008. godine i usporedba s prethodnim razdobljem

Nositelj

Ukupno

po

nositelju

Udio

zadataka

po

nositelju

Provedeno

2004 –

2006.

2008.

U provedbi

2004 –

2006.

2008.

Nije započeto

2004 –

2006.

2008.

Privatni

sektor

344 24%

67 102

154 175

123 67

JLS 138 9%

28 38

92 90

18 10

Lokalne

TZ

64 4%

6 18

18 33

40 13

TZIŽ 873 60%

195 319

491 415

187 139

Ostali 35 2%

7 7

23 27

5 1

Ukupno

1.454 100%

Stupanj realizacije

303 484

21% 33%

778 740

54% 51%

373 230

26% 16%

57


Projekcija najznačajnijih

turističkih projekata u Istri

DRUGO TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2007.-2009.

58


Projekcija najavljenih Investiranja u Istri

DRUGO TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2007.-2009.

Subjekti

(privatni i javni sektor)

Iznos ulaganja

(u 000 Eura)

2007. 2008. 2009.

UKUPNO

2007.-2009.

UDIO

(%)

Velika hotelsko-turistička društva 90.219,2 134.900,0 75.342,5 300.461,6 26,2%

Novi turistički projekti 141.917,8 61.643,8 55.479,5 259.041,1 22,6%

Gradovi i općine Istarske županije 54.131,5 62.000,0 55.800,0 171.931,5 15,0%

Malo i srednje poduzetništvo 48.657,5 50.000,0 45.000,0 143.657,5 12,5%

Ugostitelji – obrtnici 27.397,3 30.000,0 27.000,0 84.397,3 7,4%

Privatni iznajmljivači 6.849,3 15.000,0 13.500,0 35.349,3 3,1%

Sustav turističkih zajednica 5.068,5 5.068,5 4.561,6 14.698,6 1,3%

Agroturizam i ruralni turizam 3.424,7 5.479,5 4.931,5 13.835,6 1,2%

Kapitalna ulaganja 123.287,7 123.287,7 10,8%

SVEUKUPNO 377.665,8 364.091,8 281.615,1 1.146.660,3 100,0%

59


Projekcija najavljenih Investiranja u Istri

DRUGO TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2007.-2009.

Vrsta Investicije

(u milijunima Eura)

Predviđeno

2004.-2006.

Predviđeno

2007.-2009.

Realizirano

2007.-2008.

i najavljeno 2009.

Udio realiziranih i

najavljenih ulaganja

u odnosu na ona

predviđena Master

planom

Smještaj 435.614,0 562.704,0

Atrakcije 111.139,0 240.337,0

Usluge/konkurentnost 41.750,0 326.050,0

Infrastruktura 159.037,0 102.900,0

SVEUKUPNO 747.540,0 1.231.991,0

461,244 82,0%

199,676 83,1%

296,280 90,9%

189,460 184,1%

1.146,660 93,1%

60


Projekcija najznačajnijih tur. projekata u Istri

2009. GODINE

• Hotel Lone 5*

• Hotel Kempinski Adriatic 5*

• Hotel Palazzo 5*

• Hoteli Park i Adriatic 4*

• Hotel Valamar Crystal 4*

• Hotel Rotonda 4*

• Hotel Cittar 4*

(200 soba), Rovinj

(170 soba), Savudrija

(80 soba), Poreč

(230 soba), Rovinj

(220 soba), Poreč

(80 soba), Novigrad

(25 soba), Novigrad

61


Projekcija najznačajnijih tur. projekata u Istri

2009. GODINE

• Prvo golf igralište u Istri: Crveni vrh, Savudrija

• Dovršetak sportske zone Žatika, Poreč

• Sportski kompleks Valbruna, Rovinj

• Sportska dvorana, Novigrad

• Vinarije Kozlović i Benvenuti,

• Vinarija i uljara Agrokor, Poreč

62


Projekcija najznačajnijih tur. projekata u Istri

TREĆE TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2010.-2012.

1. Punta i Stella Maris, Umag

2. Terra Istriana, Umag

3. Lanterna, Tar

4. Dovršetak hotela Lone 5*, Rovinj

5. Brijuni Rivijera

6. Dragonera

7. Kempinski Porto Mariccio resort

8. Mon Perin, Bale

9. Revitalizacija ruralnog područja Istre

10. Golf projekti Markocija, Prašćarija,

Vrnjak, Motovun, Marlera

63


Suradnja na razvojnim projektima Istre

• Projekt Brijuni rivijera

• Obnova mjesta Završje; prenamjena u ruralni hotel

• Obnova stare uljare u Bujama + prenamjena u Regionalni muzej uljarstva

• Obnova starog vinskog podruma u Poreču + prenamjena u Regionalni muzej vinarstva

• Projekt nacionalne udruge "Narančasta zastava" u okviru međunarodnog projekta

• Specijalizirani nacionalni sajam za profesionalce u ugostiteljstvu

• Projekt Gourmet Istra

• Kreiranje 3 BIKE PARKA + 2 BIKE INFO POINTA ZA BIKE RANGERE

VIDEO: Nastavak istarskog mozaika…

64


ZAKLJUČAK – Ocjena/analiza okruženja u kojemu

djeluje turističko gospodarstvo Istre

1. Istra uspješno implementira novi razvojni model turizma

te koristi svoje komparativne prednosti

2. Istra uspješno gradi konkurentnost svog turističkog

proizvoda

3. Istra uspješno implementira novi identitet i image

kvalitetne turističke regije

REZULTAT: Uspješno je provedena 1. faza

restrukturiranja i repozicioniranja destinacije…

65


Master plan

razvoja turizma Istre

za razdoblje 2004.-2012. godine

…velika prilika koju Istra

ne smije propustiti !

66

More magazines by this user
Similar magazines