stručnými fakty o činnosti společnosti KappAhl v oblasti trvale ...

kappahl.com

stručnými fakty o činnosti společnosti KappAhl v oblasti trvale ...

MÓDA,

PROSTŘEDÍ

A MORÁLKA

– rychlá fakta o našem

úsilí o udržitelnost


„Přijímáme zodpovědnost.“

Každý den a v každé části společnosti KappAhl neseme

zodpovědnost za kolektiv, ve kterém působíme, a vytváříme

příležitosti pro udržitelnou budoucnost. Děláme to hlavně

tím, že pracujeme na pozitivním rozvoji společnosti a lidí v

oblastech týkajících se našeho podnikání.

Zahájili jsme naši činnost pro lepší svět ve skutečnosti již v

roce 1993. Jako první módní řetězec na světě jsme obdrželi

ekologický certifikát v roce 1999. Stále je a bude dost práce –

v souladu s tím, jak rosteme a jak se rozvíjí celý svět, objevují

se nové výzvy a příležitosti.

Naše vize CSR: „KappAhl má patřit k lídrům

CSR mezi významnými módními řetězci v Evropě.“

„NĚKOLIK MILNÍKŮ V NAŠÍ PRÁCI CSR“ 1993 Ekologické snahy zesílily • První

kolekce „ekooděvů“ 1997 Začíná se zavádět Kodex chování pro naše

dodavatele • Provádí se přezkoumání stavu životního prostředí • Oděvy se


Tento leták obsahuje stručné údaje o úsilí společnosti KappAhl o udržitelnost

(Corporate Social Responsibility). Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si

naši CSR zprávu, která je k dispozici na www.kappahl.com v záložce „O

společnosti KappAhl“, v části „Móda, prostředí a morálka“

označují ekoznačkou Öko-Tex 1998 První environmentální politika • Inspekce

u dodavatelů 1999 První módní řetězec na světě s ekologickým certifikátem

podle ISO 14001 • Zelená energie pro celou společnost ve Švédsku


„Kodex chování,

který mají všichni následovat“

KappAhl neprovozuje žádné vlastní továrny. Jsme jedním z

mnoha zákazníků nezávislých producentů z celého světa.

Vytváříme pracovní příležitosti, čímž přispíváme k ekonomickému

rozvoji v zemích, kde vyrábíme.

I když je KappAhl malým hráčem na velkém trhu, přesto

pracujeme velmi cílevědomě na tom, abychom pomohli

vytvořit lepší a spravedlivější svět. Výběr zemí, kde vyrábíme,

na nás klade velké nároky a usilujeme o zlepšení

pracovních podmínek v továrnách, které pro nás vyrábějí.

Chceme, aby jejich zaměstnanci měli mzdu, zajišťující

jim slušnou existenci, a bezpečné a zdravé pracovní prostředí.

Neakceptujeme práci dětí. Abychom mohli řídit

pracovní procesy efektivně, používáme kodex chování, který

je mimo jiné založen na mezinárodně uznávaných úmluvách

o pracovních podmínkách,

jakož i na místních

zákonech.

Provádíme pravidelné

inspekce a

kontroly, abychom se

ujistili, že naši dodavatelé

dodržují Kodex

chování.

2000 Začíná se s darováním zbylých oděvů na charitu na všech trzích

2002 KappAhl členem norské organizace Iniciativa pro etický obchod, IEH.

2004 Oděvy se označují EU Květinou • Členství v BSCI 2005 Začátek


„Spolupráce pro udržitelný

rozvoj“

Chceme aktivně přispívat k rozvoji lidí a životního prostředí

v těch zemích, kde podnikáme. Děláme to tak, že šíříme

know how, poskytujeme pracovní příležitosti a motivujeme

lidi a organizace působící v našem duchu.

Společně můžeme dosáhnout mnohem víc. Aktivně rozvíjíme

partnerství po celém světě, včetně iniciativy Better

Cotton Initiative (BCI), která usiluje o zajištění dostupnosti

udržitelně pěstované bavlny a také včetně Business for Social

Responsibility (BSR), což je globální, nezisková organizace,

která se zabývá etikou a prostředím.

V roce 2011 byla zahájena spolupráce s dalšími dvěma

švédskými módními řetězci ve snaze urychlit rozvoj pěstování

bavlny, která je šetrnější jak k životnímu prostředí, tak i

pro lidi, kteří ji pěstují. V dalších projektech spolupracujeme

mimo jiné se Světovou bankou a Mezinárodní radou průmyslu

a obchodu.

KappAhl je jedním z iniciátorů zájmové organizace Swedish

Water Textile Initiative (STWI). STWI byla vytvořena

pro vytvoření pokynů společných pro obor, týkajících se znečištění

vody a snížení spotřeby vody v naší výrobě.

komunikace o otázkách udržitelnosti na webových stránkách 2007 Nový důraz

na organickou bavlnu • Používání Kodexu chování se reorganizuje a zefektivňuje

• Poprvé se objevuje kompenzace klimatu za služební cesty letadlem • Publikuje


„18 let s ekomódou“

KappAhl byl mezi prvními, kteří nabízeli oděvy s ekoznačkou.

Již v roce 1993 si je mohli naši zákazníci u nás koupit.

Dnes má 20 procent našich oděvů ekoznačku, většina jsou

dětské oděvy. Faktem je, že jsme druhým největším prodejcem

ekologické módy na švédském trhu.

Naší ambicí je, aby se podíl udržitelné módy každý rok

zvyšoval. Od roku 2010 je veškerá bavlna v našich kolekcích

pro novorozence, Newbie, vyrobena ze 100% organické bavlny.

Jsme hrdí na to, že naše veškerá móda je tak šetrná k

životnímu prostředí, jak je to jen možné, i když nenese

žádné zvláštní označení.

V roce 2011 byl zahájen výzkumný projekt na vysoké škole

v Borås s cílem vytvořit lepší možnosti obnovy a recyklace

oděvů. Tento projekt je spolufinancován KappAhl ve spolupráci

s ostatními producenty módního zboží.

se brožura „Móda, prostředí a morálka“ 2008 Klimatická analýza triček a kalhot

• Emise CO 2

dopravy klesá o 41 procent na základě cílevědomé práce • 10

procent sortimentu se skládá z ekologické módy • Nová organizace používání


„Vědomé úsilí o zmírnění

klimatických vlivů“

Úsilím o snížení spotřeby energie a efektivní přepravu přispívá

KappAhl od roku 1999 ke zmírnění vlivů způsobujících

změny klimatu. Máme interní program úspory energie,

který přinesl velmi dobré výsledky, a používáme pouze

zelenou elektřinu všude, kde je to možné.

KappAhl byla první severská módní společnost, která v

roce 2007 zahájila kompenzaci klimatu za služební cesty

letadlem. Pomocí kompenzace klimatu podporujeme

projekty větrných elektráren, schválené OSN pro textilní

průmysl v Indii.

Naším cílem je převést naše zboží na ekologičtější přepravu

dopravními prostředky,které méně zatěžují prostředí,

jako jsou např. lodě nebo vlaky. Zde spolupracujeme mimo

jiné s transportní společností Green Cargo. Naše vlastní

recyklační systémy a vlastní přepravní bedny z recyklovaného

plastu nám umožňují dále přispívat k životnímu prostředí.

Kodexu chování • Publikuje se ”Perte správně!”, brožura, která obsahuje

jednoduché tipy, šetřící prostředí, oděvy a peněženku 2009 Prodej ekologických

tašek, kde se výtěžek věnuje na Sdružení ochrany přírody a na investice do


„Vzdělání pro ženy v

Bangladéši“

My ve společnosti KappAhl máme tu čest, podělit se o své

úspěchy mimo jiné například podporou místních charitativních

organizací nebo dětských domovů.

V Bangladéši jsme zahájili činnost školícího střediska pro

ženy ve věku 18 až 40 let, které pocházejí z chudého prostředí

a nemají žádnou kvalifikaci. Tímto způsobem uvádíme

každý rok asi 100 ohrožených žen do pracovního života,

života mimo slumy.

větrné energie v Indii • Veškeré tašky v prodejnách KappAhl-jsou vyrobeny z

recyklovaných plastů • Jmenování „Vzkvétající společnost roku“ od národní

asociace Majblommans Riksförbund • 15 procent sortimentu se skládá z


„S nejlepším hodnocením od

zaměstnanců i letos“

KappAhl je populární pracoviště, kde mnoho lidí zůstává

delší dobu. Staráme se o naše zaměstnance, o dobrý pocit a

osobní rozvoj každého z nich. Vkládáme mnoho úsilí do

vzdělávání a provádíme často interní nábor spolupracovníků

do manažerských a klíčových pozic.

V roce 2010 jsme dostali nejvyšší známky od našich spolupracovníků

v ročním průzkumu mezi zaměstnanci, stejně

jako v roce 2009. Celých 97 procent zaměstnanců tvrdí, že

mohou doporučit KappAhl jako zaměstnavatele!

„Nejlepší

pracoviště

Švédska“

V prosinci 2010 jsme dostali

cenu „Nejlepší pracoviště

Švédska“ od Business Week již druhý rok po sobě. Motivace

zněla: „Jedna z nejlepších společností jako pracoviště pro ženy,

mají nejvyšší podíl žen na všech úrovních řízení a nejlepší

výsledky z hlediska mezd.“

ekologické módy • Vytvořena naše první CSR zpráva 2010 Členství v Business

for Social Responsibility, BSR • KappAhl shromažďuje 50 pstruhů na BRIS,

Childhood a SOS dětské vesničky v kampani Dammsug Sverige • Průběžná


„Hodnotíme každý den“

Společnost KappAhl je ovlivněna tím, čím jsme se rozhodli

být, a to zahrnuje: KappAhl pro všechny. Netolerujeme

jakoukoli formu diskriminace nebo obtěžování. Používáme

pouze modely se zdravým vzhledem. Naše reklamní kampaň

nikdy nebude sexistická nebo provokativní.

KappAhl odmítá násilí, rasismus, sexismus a týrání zvířat.

U nás v prodeji nenajdete žádné produkty, které souvisí s

válkou a násilím. Prodáváme pouze kožené oděvy a doplňky

z peří ze zvířat, jejichž maso je k dispozici v obchodech s

potravinami. Jinými slovy, části zvířat, které používáme, jsou

jen vedlejší produkt.

Pracujeme cílevědomě každý den na rozvoji a zlepšení

našich produktů a omezujeme používání škodlivých chemikálií

v co největší míře. Testujeme naše oblečení v externích

laboratořích, abychom se ujistili, že jsou naše požadavky

dodržovány.

sbírka 1,4 mil. korun pro hnutí „Go Red“ ve Finsku, Norsku a Švédsku •

18 procent sortimentu se skládá z ekologické módy • Školící středisko pro


„5 tipů pro udržitelnost pro

Vás, naše zákazníky“

Ve společnosti KappAhl najdete módní oděvy s kvalitou a

stylem, které vydrží déle. Pokud o ně budete dobře pečovat,

vydrží vám ještě déle. Současně tím přispějete ke snížení

dopadu na životní prostředí.

1. Perte správně – snižte teplotu.

2. Šetřete energii – sušte prádlo na vzduchu.

3. Snižte počet praní – větrejte často své oděvy.

4. Nevyhazujte oblečení, které lze použít – darujte je

nebo prodejte, či alternativně předejte na recyklaci.

5. Opakovaně používejte plastové tašky, ve kterých si

přinesete domů své nově zakoupené oblečení.

V našem letáku „Perte

správně“ získáte jednoduché

tipy, jak

šetřit prostředí, oděvy

i svou peněženku.

Lze jej stáhnout na

www.kappahl.com v

záložce ”O společnosti

KappAhl”, v části „Tipy

a obvyklé otázky“.

znevýhodněné ženy v Bangladéši • KappAhl je jedním z hlavních sponzorů

programu „Sustainable Fashion Academy“.


KappAhl je přední módní řetězec s 370 obchody a 4800 zaměstnanci ve Švédsku,

Norsku, Finsku, Polsku a České republice. Prodáváme módní zboží za výhodné ceny

pro každého – pro ženy, muže a děti. Všechny oděvy navrhují naši vlastní designéři.

Celkem prodáme ročně přibližně 60 milionů oděvů. Společnost KappAhl obdržela

jako první módní řetězec ekologický certifikát, a to již v roce 1999.

KappAhl AB (publ)

Box 303 • SE-431 24 Mölndal

Tel +46 31 771 55 00

csr@kappahl.com • miljo@kappahl.com

www.kappahl.com

More magazines by this user
Similar magazines