Letak preuzimanje - KJG

kjg.sk

Letak preuzimanje - KJG

Optimalna dužina pokrova

kod modula 350 mm ili 400 mm

Garancijski list i certifikat

Laki krovni pokrov

L - optimalna dužina pokrova kod modula 350 mm

broj

modula

n

čista dužina

broj modula

x za 350 mm

minimalna

dužina L

od

interval

optimalne

dužine L

maks.

dužina

L do

K&J&G, d.o.o.

HR - 42 000 Varaždin, D.Rakovca 3

tel.: +385/42/206 136, fax: +385/42/206 137

e-mail: kjg@kjg.hr

www.kjg.sk

www.kjg.sk

L - optimalna dužina mora biti minimalno ravna ili veća kao vrijednosti u lijevoj koloni

i ravna ili manja kao vrijednosti u desnoj koloni. Minimalna dužina kod reza je 100 mm,

a maksimalna 320 mm.

L - optimalna dužina pokrova kod modula 400 mm

broj

modula

n

čista dužina

broj modula

x za 350 mm

minimalna

dužina L

od

interval

optimalne

dužine L

maks.

dužina

L do

Dostava

Naručeni materijal dostavljamo na gradilište ili postoji mogućnost

vlastitog transporta.

Skladištenje

Pokrov treba skladištiti na suhom i prozračnom mjestu, bez utjecaja

velikih nečistoća, agresivnih plinova i drugih kemijskih reakcija.

Pokrov se može skladištiti do 3 mjeseca kao što je opisano u letku

o skladištenju istog na stranicama www.kjg.sk.

Prodajni partneri KJG u Hrvatskoj:

Ravnice Dalmacija

Nikole Tesle 13, 23 000 Zadar

Kopilica 62, 21 000 Split

Conel d.o.o.

Marinići bb, 51 216 Viškovo-Rijeka

Spoj d.o.o.

P.Preradovića bb, 31 400 Đakovo

Limarski obrt MGM

Koprivnička 16, 42 230 Ludbreg

L - optimalna dužina mora biti minimalno ravna ili veća kao vrijednosti u lijevoj koloni

i ravna ili manja kao vrijednosti u desnoj koloni. Minimalna dužina kod reza je 100 mm,

a maksimalna 370 mm.

Montaža

pokrov se montira prema montažnom planu, te se obavezno

pričvršćuje sa šarafima koji imaju EPDM podložku. Potrošnja šarafa

je 5-8 kom/m 2 . Pokrov se smije rezati specijalnim el. škarama, pilama

koje imaju studeni rez ili ručnim škarama za lim.

Popis partnera za montažu odvodnog sistema KJG

i limenog pokrova UNI možete preuzeti

na prodajnom mjestu.

Prodavač:

© K&J&G, d.o.o. • 10/2012 • HR

Pravo na izmjenu i ažuriranje tehničke podatke zadržana.


Svrha i način korištenja krovnog

pokrova UNI1 i UNI2

Katalog boja

UNI1 i UNI2

Dodaci limenom pokrovu

UNI1 i UNI2

Tehničke karakteristike

imenog pokrova UNI1

Tehničke karakteristike

imenog pokrova UNI2

Za krovni pokrov UNI 1 i UNI 2 minimalni pad mora biti 14° ako se

ploče spajaju, a 12° ako se polažu u cijelini. Vijek trajanja limenog

pokrova je ovisan o kraju i klimatskim uvjetima gdje se limeni pokrov

montira. Limeni pokrov UNI 1 i UNI 2 se proizvodi od pocinčanog lima

i aluminija. Proizvodni proces je automatizirani, te se ploče isporučuju

po traženim dužinama (vidi tablicu)

Sastav pocinčanog

lima od tvrtke

Lim obostrano vruće cinčani sukladno normi STN EN 10169-1.

Dio 1: Opći podaci (definicije, materijali, dopuštena odstupanja, ispitne

metode), debljine 0,50 mm, 0,55 mm i 0,60 mm, prema EN 10327

(Kontinuirano vruće obložena traka i od niskougljičnih čelika za hladno

oblikovanje. propisi Tehnički dostava).

1 - završni sloj

25 μ

2 - zaštitni sloj PRIMER

3 - pasivizacija

4 - cinčani sloj

5 - limena jezgra

1234 5

Osnovne boje: MYRIALAC ® , MYRIAMATT ®

testa di moro

RAL 8028

Boje na upit

MZ

mahovinasto

zelena

B

bijela

RAL 9010

TH

tamno smeđa

RAL 8017

metalno crvena

RAL 3009

ŠB

sivo bijela

RAL 9002


intenzivan crn

RAL 9005


smeđe crvena

RAL 3011

plavo siva

RAL 7016

BH

aluminij bijela

RAL 9006

MOT

tamno plava

RAL 5010

POCINK

natur

bakreno smeđa

RAL 8004


prašinasto siva

RAL 7037

MM

metalik bakrena

RAL EXTRA

Boje navedene u katalogu mogu imati odstupanja od Vašeg krova.

Molimo Vas da potražite uzorak boje na našim prodajnim mjestima.

Dodatna oprema za limeni pokrov (sljemenjci, završeci sljemenjaka,

snjegobrani, veterlajsne, uvale...) se proizvode iz istog lima kao i sami

limeni pokrov, tako da oni svojom kvalitetom, bojom i funkcionalnošću

zadovoljavaju sve visoke kriterije krovnog sistema.

sljemenjak obly čelo sljemena obli završetak sljemenjaka

T komad Y komad X komad

sljemeni ozračnik uvala okapni lim

záveterná lišta - typ A/1 veterlajsna tip A/2 veterlajsna tip B

MODUL 350 400

ukupna širina 1195 mm 1195 mm

širina pokrivanja 1105 mm 1105 mm

visina vala 23 mm 23 mm

visina rebra 15 mm, 20 mm 20 mm

ukupna visina 38 mm, 43 mm 43 mm

minimalna dužina 475 mm 525 mm

maksimalna dužina * 6500 mm 6500 mm

razmak letvanja 350 mm 400 mm

minimalan pad ** 14° 14°

masa pocinčanog lima cca. 5 kg/m 2 cca. 5 kg/m 2

masa aluminija cca. 2,4 kg/m 2 cca. 2,4 kg/m 2

* dužine koje se nalaze na lageru

(moguće naručiti dužine ploča po potrebi)

** minimalan pad 14° kod spajanja ploča, te 12° ako ploče idu u komadu

visina rebra 20 mm ili 15 mm

ukupna širina 1195 mm

širina pokrivanja 1105 mm

visina vala 23 mm

MODUL 350 400

ukupna širina 1189 mm 1189 mm

širina pokrivanja 1100 mm 1100 mm

visina vala 24,5 mm 24,5 mm

visina rebra 15 mm, 20 mm 20 mm

ukupna visina 39,5 mm, 44,5 mm 44,5 mm

minimalna dužina 480 mm 530 mm

maksimalna dužina * 6500 mm 6500 mm

razmak letvanja 350 mm 400 mm

minimalan pad ** 14° 14°

masa pocinčanog lima cca. 5 kg/m 2 cca. 5 kg/m 2

masa aluminija cca. 2,4 kg/m 2 cca. 2,4 kg/m 2

* dužine koje se nalaze na lageru

(moguće naručiti dužine ploča po potrebi)

** minimalan pad 14° kod spajanja ploča, te 12° ako ploče idu u komadu

visina rebra 20 mm ili 15 mm

ukupna širina 1189 mm

širina pokrivanja 1100 mm

visina vala 24,5 mm

234

minimalna dužina 475 mm

udvostručiti osiguranje žlijeb

minimalna dužina 480 mm

udvostručiti osiguranje žlijeb

maksimalna dužina 6500 mm

maksimalna dužina 6500 mm

MYRIALAC ® - 30% sjaj, poliester 25 m/7 m zaštitni lak

MYRIAMATT ® - 5% sjaj, poliester 35 m/7 m zaštitini lak

MYRIAMAX ® - 30% sjaj, poliuretan 50 m/7 m zaštitni lak

snjegobran šarafi korekturni lak

minimalna dužina 525 mm

udvostručiti osiguranje žlijeb

minimalna dužina 530 mm

udvostručiti osiguranje žlijeb

uzorak – modeli pokrova

maksimalna dužina 6500 mm

maksimalna dužina 6500 mm

More magazines by this user
Similar magazines