CHOCOLATE FOUNTAIN - Kompernass

kompernass.com

CHOCOLATE FOUNTAIN - Kompernass

8. Nechcete-li čokoládovou fontánu více používat,

přepněte přepínač funkcí w na “O”. Nechte ji

tak dlouho vychladnout, dokud je čokoláda do

takové míry měkká, že je ji možné ještě nejlépe

odstranit.

Poznámka:

Z hygienických důvodů by se čokoláda měla použít

pouze jednou, protože se mohou tvořit choroboplodné

zárodky.

Po ochlazení čokolády po jejím použití ji nepoužívejte

ještě jednou, nýbrž ji zlikvidujte.

Čištění a údržba

Pozor!

Před každým čištěním bezpodmínečně vytáhněte

zástrčku se zásuvky! Nebezpečí úrazu elektrickým

proudem!

Před čištěním nechte přístroj trochu ochladit.

Nebezpečí popálení!

K čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky

a ani žádná abraziva. Mohly by se nenávratně

poškodit povrchy přístroje.

Poznámka:

Zbývající čokoládu nevylejte v žádném případě do

toaletní mísy nebo do umyvadla. To vede k ucpání.

1. Odeberte opatrně špičku 1, kaskády 2/3,

věžovitou základnu 4 a transportní šneky 5.

2. Čokoládu nahrubo otřete papírovou utěrkou a jednotlivé

díly vložte na delší dobu do horké vody s

přidáním slabého mycího prostředku na nádobí.

3. Poté lze odstranit zbytky čokolády čisticím kartáčkem

a hadříkem na nádobí. Dodaný čisticí kartáček

použijte na těžce přístupná místa.

4. Jednotlivé části přístroje opláchněte teplou

vodou a nechte je vysušit.

Pozor!

Neponořujte sokl 7 nikdy do vody nebo jiných tekutin.

Může tak dojít k neopravitelnému poškození přístroje.

5. Omyjte misku 6 vlhkým hadříkem a odstraňte

zbytky čokolády.

6. Do mísy 6 nalejte horkou vodu s jemným mycím

prostředkem a nechejte ji působit cca. hodinu.

Poté setřete vodu a zbytky potravin hadříkem.

Těžko přístupná místa vyčistěte čisticím kartáčkem.

Mísu 6 opláchněte čistou vodou za účelem

odstranění zbytků mycího prostředku.

7. Misku 6 vytřete do sucha.

8. K čištění povrchu soklu 7 používejte jemný a vlhký

hadřík.

Vytřete poté opatrně povrchy do sucha.

9. Omyjte plastické špízy 9 a špachtly 8 v jemné

mýdlové vodě.

Likvidace

V žádném případě nevyhazujte přístroj

do normálního domovního odpadu. Na

tento výrobek se vztahuje evropská

směrnice 2002/96/EC.

Přístroj předejte k likvidaci odborné firmě či jej

odevzdejte v místním recyklačním zařízení.

Dodržujte aktuálně platné předpisy.

V případě pochyb se poraďte s recyklační firmou.

Také všechny obalové materiály zlikvidujte

v souladu s ekologickými předpisy.

- 29 -

More magazines by this user
Similar magazines