CHOCOLATE FOUNTAIN - Kompernass

kompernass.com

CHOCOLATE FOUNTAIN - Kompernass

• Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali

osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými,

zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,

alebo s nedostatkom skúseností alebo nedostatkom

znalostí, len za predpokladu, že budú pod

dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť,

alebo od nej dostanú pokyny, ako sa má prístroj

používať.

• Dávajte pozor, prístroj bude horúci. Prístroja sa

dotýkajte, až keď vychladne, alebo použite

chňapku.

Obsah dodávky

Fontána na čokoládu

10 plastových ražňov

Špachtľa z umelej hmoty

Kefka na čistenie

Návod na používanie

Technické údaje

Napätie:

Príkon:

Opis prístroja

220 - 240 V, 50 Hz

320 W

1 vrcholec

2 malá kaskáda

3 veľká kaskáda

4 základňa veže

5 pohonné závitovky

6 miska

7 podstavec

8 špachtľa

9 plastové ražne

0 nastaviteľné nožičky

q kontrolné svetlo

w prepínač funkcií

(ohrev / tečenie + ohrev / vyp. O)

Pred prvým použitím

• Odstráňte z prístroja všetky obalové materiály.

• Umyte všetky diely, okrem podstavca 7, v teplej

vode na umývanie (pozri kapitola „Čistenie

a údržba“).

Príprava na prevádzku

• Položte podstavec 7 na rovný a voči horúčave

odolný podklad. Prípadné nerovnosti podkladu

vyrovnajte nastavovacími nožičkami 0.

Upozornenie:

Pri skladaní prístroja si vezmite na pomoc roztváraciu

stranu návodu.

• Nasuňte obe transportné závitovky 5 na pohonný

hriadeľ v miske 6 podstavca 7.

• Nasaďte základňu veže 4 na podstavec 7.

Dajte pritom pozor na to, aby výčnelky v miske

6 podstavca 7 zapadli do vyhĺbenín v základni

veže 4. Transportné závitovky 5 prechádzajú

cez základňu veže 4. Základňa veže 4 musí

pevne sedieť.

• Nasaďte veľkú kaskádu 3 na základňu veže 4.

• Nasaďte malú kaskádu 2 na veľkú kaskádu 3.

• Nasaďte vrcholec 1 na malú kaskádu 2.

• Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.

Prístroj je teraz pripravený na prácu.

Vhodná čokoláda

Vo fontáne na čokoládu môžete použiť všetky bežne

v obchode dostupné čokolády, ktoré neobsahujú

tvrdé alebo tuhé časti, ako sú napr. oriešky.

- 33 -

More magazines by this user
Similar magazines