CHOCOLATE FOUNTAIN - Kompernass

kompernass.com

CHOCOLATE FOUNTAIN - Kompernass

Napomena:

Iz higijenskih razloga čokoladu trebate koristiti

samo jednom, jer može doći do stvaranja klica,

Kada se čokolada nakon uporabe ohladi, ne istopite

je još jednom, nego je zbrinite.

Čišćenje i održavanje

Pažnja!

Prije svakog čišćenja obavezno izvucite mrežni utikač!

Opasnost od strujnog udara!

Ostavite uređaj da se ohladi, prije nego što ga čistite.

Opasnost od opeklina!

Za čišćenje uređaja ne koristite agresivna ili ribajuća

sredstva. Površine će u protivnom pretrpjeti nepopravljiva

oštećenja.

Napomena:

Preostalu čokoladu niukom slučaju ne bacajte u zahod

ili u sudoper. To bi dovelo do začepljenja.

1. Oprezno skinite vrh 1, kaskade 2/3, podnožje

tornja 4 i transportne puževe 5.

2. Obrišite čokoladu sa papirnatim ubrusom za domaćinstvo

i pojedinačne dijelove na duže vrijeme

umetnite u vruću vodu sa dodatkom blagog

sredstva za pranje posuđa.

3. Nakon toga ostatke čokolade možete odstraniti

pomoću četke za čišćenje i krpe. Za teško dostupna

mjesta koristite priloženu četku.

4. Pojedinačne dijelove isperite toplom vodom i ostavite

da se osuše.

5. Prebrišite zdjelu 6 sa vlažnom krpom i odstranite

sve ostatke čokolade.

6. Napunite vruću vodu sa blagim sredstvom za

pranje posuđa u zdjelu 6 i ostavite da stoji ca.

1 sat. Zatim vodu i ostatke namirnica pokupite

sa krpom. Teško dostupna mjesta očistite pomoću

četke za čišćenje. Zdjelu 6 prebrišite krpom i

bistrom vodom, kako biste uklonili ostatke sredstva

za pranje posuđa.

7. Osušite zdjelu 6.

8. Za čišćenje površine postolja 7 koristite mekanu

i vlažnu krpu. Nakon toga oprezno osušite površinu.

9. Očistite plastične bodeže 9 i lopaticu 8 u blagoj

sapunskoj lužini.

Zbrinjavanje

Uređaj nikako ne bacajte u obično kućno

smeće. Ovaj proizvod podliježe europskoj

smjernici 2002/96/EC.

Uređaj otklonite preko ovlaštenog poduzeća za

otklanjanje otpada ili preko vašeg komunalnog

poduzeća za otklanjanje otpada.

Obratite pažnju na aktualno važeće propise.

U slučaju dvojbe se povežite sa svojim poduzećem

za uklanjanje otpada.

Sve materijale ambalaže zbrinite na način

neškodljiv za okoliš.

Pažnja!

Nikada ne uronite postolje 7 u vodu ili u druge

tekućine. Može doći do nepopravljivog oštećenja

uređaja.

- 41 -