Orbital Sander - Kompernass

kompernass.com

Orbital Sander - Kompernass

Uruchomienie

Q Odciąg pyłu

Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo

pożaru! Przy używaniu urządzeń elektrycznych

wyposażonych w pojemnik zbiorczy na pył lub

podłączonych do odkurzacza poprzez urządzenie

do odciągu pyłów istnieje zagrożenie pożarowe!

W niekorzystnych warunkach, takich jak iskrzenie

przy szlifowaniu metalu lub metalowych części

znajdujących się w drewnie, może dojść do zapalenia

się pyłów drewna w worku na pył (lub w worku

do odkurzacza). W szczególności może to nastąpić,

gdy pyły drewna są zmieszane z resztkami

lakieru lub innych substancji chemicznych, a szlifowana

powierzchnia jest gorąca wskutek długiego szlifowania.

Z tego powodu unikaj zawsze przegrzania

szlifowanej powierzchni oraz samego urządzenia,

a także opróżniaj pojemnik zbiorczy na pył lub worek

odkurzacza przed przerwami w pracy.

Noś zawsze maskę

przeciwpyłową!

Ostrzeżenie! Przed wykonywaniem

jakichkolwiek czynności przy urządzeniu zawsze

wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazdka zasilania.

Montaż kołnierza odciągu pyłu:

Kołnierz odciągu pyłu 7 pozwala na optymalny

odciąg pyłu.

j Zamontuj kołnierz odciągu pyłu 7 do prowadnicy

w obudowie. Zamknij zaciski umieszczone

z tyłu urządzenia.

Odciąg pyłu przy wykorzystaniu pojemnika

zbiorczego na pył:

j Nasuń pojemnik zbiorczy na pył 4 na otwór

nasadki umieszczonej z tyłu urządzenia.

Nasadka do podłączenia odciągu pyłu

(rys. D)

Podłączenie:

j Załóż dokładnie i do końca nasadkę do odciągu

pyłu 11 na otwór umieszczony na tylnej stronie

urządzenia.

j Nasuń wąż odpowiedniego urządzenia do

odciągu pyłu (np. odkurzacza warsztatowego)

na nasadkę do odciągu pyłu 11 .

Zdejmowanie:

j Ściągnij wąż urządzenia do odciągu pyłu

z nasadki do odciągu pyłu 11 .

j Naciśnij oba przyciski zwalniające blokadę

i zdejmij nasadkę do odciągu pyłu 11

z urządzenia.

Q Instrukcja robocza odnośnie

szlifowania

Wskazówka: Pracować stosując niewielki

docisk!

j

j

j

j

Prowadź urządzenie równolegle, koliście lub

na zmianę wzdłuż i w poprzek.

Od czasu do czasu wyczyść odkurzaczem krążek

ścierny.

Tego samego krążka ściernego nie stosuj nig-dy

do szlifowania różnych materiałów (jak np.

najpierw drewna, a potem metalu).

Tylko stosowanie nieuszkodzonych krążków

ściernych pozwoli na osiągnięcie dobrych wyników

podczas szlifowania i ochronę urządzenia.

Opróżnianie pojemnika zbiorczego na pył:

j Naciśnij przyciski zwalniające blokadę 6

z obu stron urządzenia i zdejmij z niego

pojemnik zbiorczy na pył 4 .

Wskazówka: Regularne opróżnianie pojemnika

zbiorczego na pył 4 pozwala na optymalne

odciąganie pyłu.

22 PL

More magazines by this user
Similar magazines