Orbital Sander - Kompernass

kompernass.com

Orbital Sander - Kompernass

Uvod / Splošna varnostna navodila

Q Tehnični podatki

Nazivna napetost: 230 V ~ 50 Hz

Nazivna moč: 600 W

Nazivno število nihajev: n 0 5.000 - 16.000 min -1

Nazivno število vrtljajev: n 0 2.500 - 8.000 min -1

Ekscentričnost: 5 mm

Brusilni krožnik ø 150 mm

Zaščitni razred: II /

Podatki o hrupu in vibracijah:

Merjene vrednosti so bile določene v skladu z

EN 60745.

Nivo zvočnega tlaka naprave po A-vrednotenju tipično

znaša 84 dB (A). Negotovost K= 3 dB. Nivo

hrupa pri delu lahko presega 85 dB (A).

Nosite zaščitne glušnike!

J

XQ 600 KH 3168

230 V ~ 50 Hz · 600 W

2.500-8.000 min -1

Schwingzahl: 5.000-16.000 min -1

Date of manufacture: 02-2008

Kompernaß GmbH · 44867 Bochum

Germany · www.kompernass.de

Splošna varnostna

navodila

Pozor! Navodila za uporabo preberite v celoti.

Napake zaradi neupoštevanja navodil, ki

sledijo, lahko povzročijo električni udar, požar

in / ali hude poškodbe.

Ocenjeni pospešek, tipično:

Vibracije dlan / roka ah = 2,309 m/s 2

Negotovost K= 1,5 m/s 2

Opozorilo! Nivo nihanja, ki je naveden

v teh navodilih, je bil merjen skladno z merilnim

postopkom, normiranim po standardu EN 60745,

in se ga lahko uporablja za primerjavo naprav.

Nivo nihanja se bo spreminjal skladno z uporabo

električnega orodja in lahko v nekaterih primerih

leži nad vrednostjo, navedeno v teh navodilih.

Kadar se električno orodje redno uporablja na tak

način, bi nihajno obremenitev lahko podcenili.

Opozorilo: Za natančno oceno nihajne obremenitve

med določenim delovnim časom je treba upoštevati

tudi čas, v katerem je naprava izklopljena

ali sicer teče, vendar pa dejansko ni v uporabi. To

lahko nihajno obremenitev glede na celotni delovni

čas občutno zmanjša.

NAVODILA ZA UPORABO SKRBNO SHRANITE.

1. Delovno mesto

a) Poskrbite, da bo vaše delovno mesto

vedno čisto in pospravljeno. Nered in

neosvetljena delovna mesta so lahko vzrok za

nezgode.

b) Orodja ne uporabljajte v

okolici, kjer obstaja nevarnost

eksplozije, v kateri se

nahajajo vnetljive tekočine, plini ali

prah. Električna orodja proizvajajo iskre, ki

lahko povzročijo vžig prahu ali pare.

c) Med uporabo električnega

orodja v bližini ne sme biti otrok

in drugih oseb. Pri preusmerjanju

pozornosti lahko izgubite nadzor nad orodjem.

2. Električna varnost

a) Priključni vtič mora ustrezati električni

vtičnici. Vtiča v nobenem primeru ne

smete spreminjati. Skupaj z ozemljenimi

stroji ne uporabljajte dodatnih nastavkov

vtiča. Originalen nespremenjen vtič in

SI

37

More magazines by this user
Similar magazines