Orbital Sander - Kompernass

kompernass.com

Orbital Sander - Kompernass

Splošna varnostna navodila

d) Orodje skrbno negujte. Preverjajte, če

gibljivi deli brezhibno delujejo in niso

stisnjeni, če so deli morda zlomljeni

ali poškodovani, tako da to vpliva

na delovanje orodja. Poskrbite, da

bodo poškodovani deli pred uporabo

orodja popravljeni. Vzrok mnogih nezgod

je v slabo vzdrževanih električnih orodjih.

e) Poskrbite, da bodo orodja za rezanje

vedno ostra in čista. Skrbno negovana

rezalna orodja z ostrimi rezalnimi robovi se

manj zatikajo in so lažje vodljiva.

f) Električna orodja, dodatno opremo, orodja

za nastavitve itd. uporabljajte kot je

opisano v navodilih za uporabo in tako,

kot je za ta specialni tip orodja predpisano.

Pri tem upoštevajte delovne pogoje

in dejavnost, ki jo želite opraviti. Uporaba

električnega orodja v namene, za katere orodje

ni predvideno, lahko povzroči nastanek nevarnih

situacij.

J

J

J

J

J

J

J

Za ekscentrični brusilnik

specifična varnostna

navodila

Kadar delate na prostem, napravo preko

zaščitnega stikala (FI) za okvarni tok priključite

z maksimalnim sprožilnim tokom 30 mA.

Za delo v zunanjih prostorih uporabljajte atestirane

podaljševalne kable.

Obdelovanec zavarujte. Za fiksiranje obdelovanca

uporabljajte vpenjalne priprave / primež.

Tako je bolj varno fiksiran, kot v vaši roki.

Z rokami se nikoli ne opirajte pred ali za

napravo in na površino, ki jo nameravate obdelovati,

ker v primeru zdrsa obstaja nevarnost

poškodb.

V primeru nevarnosti takoj potegnite vtič iz

vtičnice.

Kabel vedno speljite stran od naprave nazaj.

Nevarnost požara zaradi letenja

isker! Kadar brusite kovine nastajajo iskre.

Zaradi tega obvezno pazite na to, da ne ogrožate

oseb in se v bližini delovnega območja ne

nahajajo vnetljivi materiali.

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Opozorilo! Strupeni hlapi!

Obdelovanje škodljivega / strupenega prahu

predstavlja ogrožanje zdravja za upravljavca

naprave ali osebe, ki se nahajajo v bližini.

Nosite zaščitna očala in zaščitno

protiprašno masko!

Pri dolgotrajnejšem obdelovanju lesa in še posebno,

kadar obdelujete materiale, pri katerih

nastajajo zdravju škodljivi prahi, napravo priključite

na ustrezno napravo za sesanje prahu.

Pri obdelavi plastičnih mas, barv, lakov itn.

skrbite za zadostno zračenje.

Materialov ali površin, ki jih nameravate

obdelovati, na impregnirajte s tekočinami, ki

vsebujejo topila.

Izogibajte se brušenju barv, ki vsebujejo svinec,

ali drugih materialov, ki vsebujejo zdravju

škodljive snovi.

Materialov, ki vsebujejo azbest, se ne sme

obdelovati. Azbest velja za kancerogeno snov.

Izogibajte se stiku z gibajočim se brusilnim listom.

Napravo uporabljajte le, če je brusilni list pritrjen.

Naprave nikoli ne uporabljajte z druge

namene in samo z originalnimi deli / originalno

opremo.

Obdelovancu se približajte z vklopljeno napravo.

Po končani obdelavi napravo dvignite stran

od obdelovanca in jo nato izklopite.

Preden izklopljeno napravo odložite, počakajte,

da se popolnoma zaustavi.

Naprava mora biti vedno čista, suha in očiščena

olj ali maziv.

Q Originalna oprema / originalne

dodatne naprave

J

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki je

navedena v navodilu za uporabo. Uporaba

drugih orodij ali opreme, kot je navedeno v

navodilu za uporabo, lahko za vas predstavlja

nevarnost poškodb.

SI

39

More magazines by this user
Similar magazines