Orbital Sander - Kompernass

kompernass.com

Orbital Sander - Kompernass

Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny

Q Technické údaje

Jmenovité napětí: 230 V ~ 50 Hz

Jmenovitý výkon: 600 W

Jmenovitý počet

brusných kmitů: n 0 5 000 - 16 000 min -1

Jmenovitý počet otáček: n 0 2 500 - 8 000 min -1

Excentrita:

5 mm

Brusný talíř:

ø 150 mm

Třída ochrany: II /

Informace o hluku a vibracích:

Naměřené hodnoty byly zjištěny podle EN 60745.

Úroveň hluku zařízení ohodnocená A činí vzhledem

k typu 84 dB (A). Nejistota K=3 dB.

Hladinu hluku při práci lze překročit 85 dB (A).

Noste ochranu sluchu!

J

XQ 600 KH 3168

230 V ~ 50 Hz · 600 W

2.500-8.000 min -1

Schwingzahl: 5.000-16.000 min -1

Date of manufacture: 02-2008

Kompernaß GmbH · 44867 Bochum

Germany · www.kompernass.de

Všeobecné bezpečnostní

pokyny

Pozor! Je zapotřebí si přečíst veškeré návody.

Chyby u dodržování níže uvedených návodů

mohou způsobit úraz elektrickým proudem,

požár a / nebo těžká poranění.

Hodnocené zrychlení, typické:

Vibrace přenášené do rukou

a paží: a h = 2,309 m / s 2

Nejistota K = 1,5 m / s 2

Výstraha! Hladina vibrací udaní v těchto

návodech byla naměřena měřicí metodou normovanou

podle EN 60745 a lze ji použít pro srovnání zařízení.

Hladina vibrací se mění podle použití elektrického

nástroje a může v mnohých případech přesahovat

hodnotu udanou v těchto návodech. Zátěž vibracemi

by mohla být podceněna, používá-li se elektrického

nástroje pravidelně tímto způsobem.

Upozornění: Pro přesný odhad zatížení vibracemi

během určité pracovní časové oblasti by se měly

vzít na zřetel i doby, v nichž je zařízení vypnuto,

nebo je-li zařízení v chodu, avšak není skutečně

použito. Tím lze zatížení vibracemi přes celou pracovní

časovou oblast zřetelně zredukovat.

TYTO NÁVODY DOBŘE USCHOVEJTE.

1. Pracoviště

a) Svou pracovní oblast udržujte tak, aby

byla čistá a uklizená. Nepořádek a neosvětlené

pracovní oblasti mohou vést k úrazům.

b) Nepracujte se zařízením

v okolí ohroženém výbuchem,

v němž se nacházejí kapaliny,

p lyny nebo prachy. Elektrické nástroje vyrábějí

jiskry, které mohou zapálit prach nebo páry.

c) Elektrické nástroje během

používání chraňte před dětmi

a jinými osobami. Při rozptýlení

byste mohli ztratit kontrolu nad zařízením.

2. Elektrická bezpečnost

a) Síťová zástrčka zařízení se musí hodit

do zásuvky. Zástrčka se nesmí žádným

způsobem změnit. Nepoužívejte

zástrčky s adaptérem společně a se

zařízeními s ochranným uzemněním.

Nezměněné zástrčky a lícující zásuvky snižují

riziko úrazu elektrickým proudem.

CZ

47

More magazines by this user
Similar magazines