Orbital Sander - Kompernass

kompernass.com

Orbital Sander - Kompernass

Zoznam obsahu

Úvod

Používanie primerané účelu....................................................................................... Strana 56

Výbava......................................................................................................................... Strana 56

Obsah dodávky.......................................................................................................... Strana 56

Technické údaje........................................................................................................... Strana 57

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pracovisko.................................................................................................................... Strana 57

Elektrická bezpečnosť................................................................................................. Strana 57

Bezpečnosť osôb........................................................................................................ Strana 58

Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia............................. Strana 58

Bezpečnostné pokyny špecifické pre excentrickú brúsku........................................ Strana 59

Originálne príslušenstvo / prídavné zariadenia....................................................... Strana 59

Všetko pochopené?.................................................................................................... Strana 59

Pred uvedením do prevádzky

Výmena brúsneho listu................................................................................................ Strana 60

Voľba počtu otáčok a brúsneho listu.............................................................................. Strana 60

Uvedenie do prevádzky

Zapínanie a vypínanie................................................................................................ Strana 60

Odsávanie prachu...................................................................................................... Strana 61

Pracovné pokyny pre brúsenie.................................................................................. Strana 61

Údržba a čistenie.............................................................................................. Strana 61

Likvidácia................................................................................................................ Strana 62

Informácie

Servis............................................................................................................................ Strana 62

Prehlásenie o konformite / Výrobca........................................................................... Strana 62

SK

55

More magazines by this user
Similar magazines