Orbital Sander - Kompernass

kompernass.com

Orbital Sander - Kompernass

Popis sadržaja

Uvod

Uporaba u skladu sa namjenom.......................................................................................... Stranica 64

Oprema....................................................................................................................... Stranica 64

Obim isporuke............................................................................................................. Stranica 64

Tehnički podaci........................................................................................................... Stranica 65

Opće Sigurnosne upute

Radno mjesto............................................................................................................... Stranica 65

Električna sigurnost..................................................................................................... Stranica 65

Sigurnost osoba.......................................................................................................... Stranica 66

Pažljivo rukovanje i korištenjeelektričnog alata....................................................... Stranica 66

Za dotični uređaj karakteristične sigurnosne upute za ekscentričnu brusilicu....... Stranica 67

Originalna oprema /dodatni uređaji......................................................................... Stranica 67

Sve ste razumjeli?........................................................................................................ Stranica 68

Prije puštanja u pogon

Zamjena lista za brušenje.......................................................................................... Stranica 68

Odabir broja okretaja i lista za brušenje.................................................................. Stranica 68

Puštanje u rad

Uključivanje i isključivanje.......................................................................................... Stranica 68

Odsisavanje prašine................................................................................................... Stranica 69

Radne upute za brušenje.................................................................................................. Stranica 70

Održavanje i čišćenje........................................................................................ Stranica 70

Zbrinjavanje............................................................................................................... Stranica 70

Informacije

Servis............................................................................................................................ Stranica 70

Izjava o konformitetu / Proizvođač............................................................................ Stranica 71

HR

63

More magazines by this user
Similar magazines