Ceník Grundfos 2012 CZ - Vodní hospodářství

cz.grundfos.com

Ceník Grundfos 2012 CZ - Vodní hospodářství

Ceník Grundfos 2012

Část Vodní hospodářství

Instrukce k používání ceníku 2012:

1. Elektronický ceník Grundfos 2012 ve formátu PDF se skládá ze 4 dílčích ceníků :

Vytápění - chlazení - větrání

Průmysl

Dávkování

Vodní hospodářství

Kromě dílčích ceníků ve formátu PDF je k dispozici rovněž souhrnný ceník PDF, zahrnující

úplný prodejní program Grundfos.

2. Každý dílčí ceník obsahuje výrobkové skupiny čerpadel a příslušenství, které náleží do dané oblasti

aplikace (např. ceník Vodní hospodářství obsahuje čerpadla SQ, SQE, atd.)

3. Obsah daného dílčího ceníku (např. Vodní hospodářství) zobrazíte kliknutím na "Záložky" v levé části

obrazovky (pokud již nejsou zobrazeny, viz ilustrace níže)

4. Kliknutím na příslušný řádek Obsahu (např. na SQ) najdete začátek dané výrobk. skupiny (např. SQ)

5. Určitý výrobek lze v daném dílčím ceníku nalézt rovněž pomocí "Úpravy - Hledat" (resp. pomocí

CTRL+F) zadáním celého resp. části objednacího čísla nebo názvu výrobku

Kromě tohoto ceníku, který právě používáte, je k dispozici:

CZ ceník Grundfos 2012 pro smluvního partnera ve formátu Excel, který obsahuje :

Velkoobchodní ceník pro import (obj. číslo, název, cena v €, rabat. skupina)

Ceník 2012 a marže v Kč (přepočet pro daný kurz a rabaty)

CZ ceník Grundfos 2012 pro zákazníka smluvního partnera ve formátu Excel, který obsahuje :

Ceník 2012 a marže v Kč (přepočet pro daný kurz a rabaty)

Vyhledávání (zadáním celého resp. části objednacího čísla nebo názvu výrobku)

Nabídka pro vašeho zákazníka

Velkoobchodní ceník pro import (obj. číslo, název, cena v €, rabat. skupina)

Ceny v tomto ceníku jsou uvedeny v €, bez DPH. Firma Grundfos si vyhrazuje právo kdykoli provést

úpravu cen. Současně si vyhrazuje právo na ukončení prodejů některého z výrobků, případně změnu

produktů.

Jednotlivé výrobky jsou řazeny do cenových skupin A, A1, B, B1, C, C1, D, K, N, P, S a Z a jejich

označení je uvedeno u jednotlivých výrobků.

Skupiny A1, B1 a C1 obsahují energeticky úsporná, elektronicky regulovaná čerpadla.

Ceník obsahuje informace o standardních dodacích lhůtách. Aktuální seznam výrobků dodatelných z

našich centrálních skladů (cca 1 500 čerpadel a příslušenství) naleznete v Grundfos Extranet.

Další informace a technickou podporu ochotně poskytnou pracovníci fy Grundfos – pro kontaktní údaje

klikněte zde.


3

Směrnice EuP/ErP

Za účelem šetření el. energií byla Komisí EU přijata Směrnice 2005/32/EC (tzv. Směrnice EuP nebo

Směrnice Eco-Design), která definuje pravidla a kritéria pro stanovení požadavků na zařízení, jež potřebují

ke svému provozu elektrickou energii (zkratka EuP (Energy using Products) označuje výrobky, které

používají, vyrábí, přenáší nebo měří energii (např. čerpadla, kotle, počítače atd.)). Grundfos svoje výrobky,

které vyhovují Směrnici EuP, označuje jako “EuP READY”. Následně byla přijata Směrnice

2009/125/EC, tzv. Směrnice ErP (Energy related Products), která rozšiřuje působnost i na výrobky, které

sice neužívají energii, ale mají na její spotřebu vliv (např. okna, izolace atd.). Z legislativního hlediska je

možno používat označení EuP i ErP.

Směrnice EuP/ErP byla rozpracována do následujících Nařízení, která se týkají čerpadel:

Nařízení 641/2009 pro bezucpávková oběhová čerpadla

• od 1.1.2013 musí mít bezucpávková samostatná oběhová čerpadla, s výjimkou čerpadel výslovně

navržených pro primární okruhy tepelných solárních systémů a tepelných čerpadel, hodnotu indexu

energetické účinnosti EEI ≤ 0,27, tj. hodnotu odpovídající stávající energetické třídě A

• od 1.8.2015 musí mít bezucpávková samostatná oběhová čerpadla a bezucpávková oběhová

čerpadla vestavěná ve výrobcích ještě nižší hodnotu indexu energetické účinnosti (EEI ≤ 0,23)

Zjednodušeně řečeno : od 1.1.2013 budou moci být prodávána bezucpávková (mokroběžná)

oběhová čerpadla pouze energetické třídy A.

Čerpadla ALPHA2 i MAGNA splňují požadavky Nařízení 641/2009 pro r. 2013 i 2015 (čerpadla UPS

Nařízení 641/2009 nevyhovují, jejich prodej bude proto do konce r. 2012 ukončen; cirkulačních

čerpadel UPS N a COMFORT se Nařízení netýká, jsou nadále v prodeji)!


4

Nařízení 640/2009 pro elektrické motory ucpávkových čerpadel

• od 16.6.2011 musí všechny třífázové motory od 0,75 kW vyhovovat alespoň třídě účinnosti IE2 (=

dosud nejlepší třída EFF1)

• od 1.1.2015 musí třífázové motory 7,5 kW – 375 kW vyhovovat alespoň třídě účinnosti IE3 (přísnější

než dosud nejlepší třída EFF1) nebo třídě IE2 v kombinaci s pohonem s proměnnými otáčkami

• od 1.1.2017 musí třífázové motory 0,75 kW – 375 kW vyhovovat alespoň třídě účinnosti IE3 nebo

třídě IE2 v kombinaci s pohonem s proměnnými otáčkami

Grundfos používá u všech svých výrobků, kterých se Směrnice EuP na motory týká a které splňují

podmínky Nařízení 640/2009, označení BlueFlux®.

Čerpadla TPE/TP, NKE/NK, NBE/NB, CRE/CR, CME/CM/CMH, HS, MTRE/MTR/MTA/MTH/SPK a

frekvenční měniče CUE splňují podmínky Nařízení 640/2009 pro r. 2011 a postupně i r. 2015 a 2017

(ostatních čerpadel se Nařízení netýká, jsou nadále v prodeji) !

Výhody a přínosy čerpadel s motory BlueFlux ® :

• vyšší účinnost motoru a tedy vyšší energetické úspory (nižší provozní náklady)

• menší škodlivý dopad na životní prostředí (nižší emise CO 2 ).

• snížení hladiny hluku – při menším vývinu tepla motoru stačí k jeho chlazení menší ventilátor, který

se velkou měrou podílí na úrovni hluku

• prodloužení životnosti ložisek a snížení frekvence jejich domazávání a prodloužení životnosti izolace

motoru v důsledku menšího vývinu tepla motoru

• okolní teplota až do +60°C (dosud standardně do + 40°C) díky menšímu vývinu tepla motoru


5

Standardní dodací lhůty

Vodní hospodářství

Standardní dodací lhůty (v týdnech) čerpadel Grundfos

ve standardním provedení uvedených v tomto ceníku

Strana

ceníku

SQ, SQE 0 až 2 (SQ), 2 až 4 (SQE) 12

SP 2 až 6 19

SP Chladicí pláště 4 až 6 35

SP-NE, MP1 2 až 4 (MP1), 4 až 6 (SP-NE) 38

SB 2 až 4 40

SPO 2 až 4 41

CMBE, MQ, JP, Hydrojet, RMQ 0 až 2; 2 až 4 (RMQ) 42

HYDROMONO CR 2 až 4 44

HydroMulti-E 4 až 6 50

HYDRO MPC 4 až 6 52

CR 1-20 2 až 4 61

CR 32-150 4 až 6 65

CRI, CRN 2 až 4 (do velikosti 20), 4 až 6 (od velikosti 32) 68

HS 6 a více 78

Control MPC 4 až 6 79

CUE 4 až 6 84

Sololift2, Liftaway, Conlift1/2/2pH+ 0 až 2 (Sololift2, Conlift), 2 až 4 (Liftaway) 87

Multilift 2 až 4 90

Unilift CC, Multibox 0 až 2 96

Unilift KP 0 až 2 98

Unilift AP 12 0 až 2 100

Unilift AP 35(B), 50(B) 0 až 2 102

DPK, DWK 4 až 6 104

DW 2 až 4 106

SEG 0 až 2 107

DP, EF do 2.6 kW 2 až 4 109

SE1, SEV do 11 kW 4 až 6 111

SL, SLV do 2.6 kW 4 až 6 113

SL1, SLV do 11 kW 4 až 6 115

Příslušenství LC(D) 4 až 6 118

PUST 4 až 6 121

PEHD 4 až 6 123

Pomona 4 až 6 124

Smart Digital 2 až 4 126

DME 2 až 4 138

Příslušenství dávkování 2 až 4 140

Aktuální seznam výrobků dodatelných z našich centrálních skladů (cca 1 500 čerpadel a příslušenství) naleznete v

Grundfos Extranet.


6

Záruční podmínky

Obecně se záruční podmínky řídí Občanským zákoníkem. Prodejce odpovídá za jakost, kompletnost,

funkci a provedení prodaného výrobku.

Záruční doba za výrobek je u čerpadel a řídicích regulačních prvků (systémů) Grundfos po

dobu 24 měsíců od data prodeje čerpadla, nejdéle však do 30 měsíců od data výroby čerpadla,

s výjimkou mokroběžných oběhových a cirkulačních čerpadel UP/UPS, COMFORT, UPE a

MAGNA, kde na tato čerpadla společnost Grundfos poskytuje záruku 36 měsíců od data

prodeje, ne však déle než 42 měsíců od data výroby.

U čerpadel ALPHA2 a COMFORT BA/BXA PM poskytuje společnost Grundfos záruku 60 měsíců

od data prodeje, ne však déle než 66 měsíců od data výroby.

U tlakových nádob PressureWave výrobce GWS LTD., které se používají u vodáren Hydrojet,

poskytuje společnosti Grundfos záruku 60 měsíců od data výroby tlakové nádoby.

Datum výroby se určuje dle výrobního čísla, které je uvedeno na štítku čerpadla. Výrobní číslo musí

být zaznačeno v záručním listě nebo v dokladu tento list nahrazujícím. Záruku v této délce poskytuje

společnost Grundfos spol. s r.o. Olomouc. Nároky z vad nad rámec této záruky je nutno uplatňovat a

požadovat u prodejce.

Uvedená doba záruky se nevztahuje na opotřebitelné díly.

V případě uplatnění reklamace ve stanovené záruční lhůtě bude tato uznána a provedena bezúplatná

oprava jen za předpokladu, že :

• bude předložen řádně vyplněný záruční list nebo doklad tento list nahrazující s udáním data

prodeje, potvrzením prodejce o prodeji, montážní firmy, která prováděla montáž připojení čerpadla

a odborné elektromontážní firmy, která prováděla připojení čerpadla na elektrorozvodnou síť (toto

neplatí pro výrobky s kabelem ukončeným zástrčkou)

• výrobek nebyl násilně mechanicky poškozen, nebyly provedeny žádné úpravy, opravy nebo

neoprávněné manipulace

• výrobek byl odborně instalován, připojen a provozován dle platných provozně-montážních a

bezpečnostních předpisů

• výrobek byl použit pro účel daný provozně-montážními předpisy výrobce

• výrobek byl zajištěn proti přetížení

Výrobce neodpovídá za škody a vícenáklady související s uplatněním záruky.


7

Základní ceny sevisních služeb

Běžný pozáruční servis

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

Cena za hodinu práce servisního technika - mechanika na dílně 25,00 S

Cena za hodinu práce servisního technika - mechanika s výjezdem 35,00 S

Cena za hodinu práce specialisty elektro 40,00 S

Cena za čas strávený na cestě (neplatí pro řidiče) 20,00 S

Cena za ujetý kilometr 0,70 S

Zjištění závady / stavu čerpadla bez provedení opravy 15,00 S

Rabatová

skupina

Příplatky

Popis

Cena EUR

Rabatová

skupina

Za práci v soboru a v noci (18.00 - 6.00 h) plus 50% S

Za práci v neděli a ve svátek plus 100% S

Běžný pozáruční sevis v garantovaných termínech s výjezdem

Popis

při provedení opravy do 48 hodin

při provedení opravy do 24 hodin

při provedení opravy do 8 hodin

základní sazba se zvyšuje o 100%, příplatky a kilometrovné se

nemění

základní sazba se zvyšuje o 200%, příplatky a kilometrovné se

nemění

základní sazba se zvyšuje o 300%, příplatky a kilometrovné se

nemění

Rabatová

skupina

S

S

S

Běžný pozáruční sevis v garantovaných termínech bez výjezdu

Popis

Rabatová

skupina

při provedení opravy do 48 hodin základní sazba se nezvyšuje S

při provedení opravy do 24 hodin

při provedení opravy do 8 hodin

základní sazba se zvyšuje o 100%, příplatky a kilometrovné se

nemění

základní sazba se zvyšuje o 200%, příplatky a kilometrovné se

nemění

S

S

Ověření výkonu čerpadel

Motor do kW včetně

Objednací

číslo

Cena EUR

1,1 CZC00004 25,00 S

3 CZC00005 35,00 S

7,5 CZC00006 55,00 S

15 CZC00007 65,00 S

22 CZC00008 100,00 S

30 CZC00009 120,00 S

Rabatová

skupina

Vystavení protokolu s Q-H křivkou a naměřenými údaji

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

Vystavení protokolu s Q-H křivkou a naměřenými údaji CZC00003 40,00 S

Rabatová

skupina


8

GRUNDFOS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) PRO ROK 2012

1. Všeobecné podmínky

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou platné pro

všechny kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím t.j. firmou Grundfos

s. r. o., ať už písemnou formou, na základě objednávky nebo

dodatkem. S těmito VOP je kupující seznámen při podpisu první

kupní smlouvy, přičemž VOP jsou zároveň uvedené na webové

stránce prodávajícího. Uzavřením každé kupní smlouvy se tyto VOP

stávají její součástí, kupující přijímá jejich znění (písemnou formou,

objednávkou, dodatkem) a jejich obsah či platnost není dotčena

existencí případných všeobecných nákupních podmínek kupujícího -

aplikace těchto je, pokud je písemně firma Grundfos neuzná,

vyloučena.

1.2. Kupující souhlasí, že pro vymezení smluvních stran, předmětu

smlouvy a samotnou platnost postačují údaje uvedené v Objednávce

nebo Dodacím listu a pro vymezení podmínek plnění smlouvy a ceny

postačují tyto VOP, Ceníky Grundfos a ustanovení Obchodního

zákoníku, pokud nebylo písemně dopředu dohodnuto jinak.

1.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinný zkoumat

organizační schéma kupujícího a považuje ve smyslu § 16

Obchodního zákoníku každého zaměstnance kupujícího, který

objednal nebo potvrdil převzetí zboží, za jeho zplnomocněného

zástupce.

1.4. Prodávající neodpovídá za žádné škody, či prodlení dodávek a

nároků z nich plynoucích způsobené vyšší mocí t. j. zejména

neobvyklými povětrnostními podmínkami, neobvyklými dopravními

problémy, stávkami a pod., t.j. stavy, jejichž průběh nemohl

prodávající svou činností účinně ovlivnit.

1.5. Při překročení dodací lhůty prodávajícím je kupující oprávněn

požádat prodávajícího do 2 týdnů o prohlášení, zda prodávající

odstoupí od smlouvy nebo ji bude plnit v dodatečné lhůtě. Pokud se

prodávající k této žádosti nevyjádří, je kupující oprávněn odstoupit

od smlouvy.

1.6. Důsledky jakýchkoliv změn v dodávkách provedené na žádost

kupujícího jdou k jeho tíži, zejména potom zvýšení ceny,

prodloužení termínu dodávky a pod.

1.7. Nabídky připravené obchodně - technickými pracovníky

prodávajícího jsou nezávazné. Technická prohlášení obchodnětechnických

pracovníků prodávajícího se pro prodávajícího stávají

platným jen po jejich písemném potvrzení.

2. Dodací podmínky

2.1. Prodávající se zavazuje řádně splnit tuto smlouvu ve sjednaném

rozsahu předmětu plnění a ve sjednané dodací lhůtě (době plnění).

Dodržení doby plnění je závislé od řádné a včasné součinnosti

kupujícího. Při nesplnění povinnosti součinnosti (opožděná žádost o

dodání, odepření zboží, atd.) se dodací lhůta automaticky prodlužuje.

V této době je kupující povinen dodávku zboží přijmout. Pokud toto

kupující nesplní je prodávající zplnomocněn odstoupit od ještě

nesplněné části smlouvy o dodávce nebo požadovat náhradu škody.

Dodací lhůta se prodlužuje v případě, že bez zavinění prodávajícího

nastanou okolnosti, které způsobí, že zboží nemůže být dodáno ve

správné lhůtě a to o dobu, po kterou takovéto okolnosti trvají.

2.2. Sjednává se, že prodávající splní svůj závazek dodat zboží dle této

smlouvy jeho odevzdáním kupujícímu. Součástí odevzdání zboží

kupujícímu je dodací list. Odevzdání zboží kupujícímu se rozumí

předání zboží kupujícímu v místě plnění, kterým je sídlo

prodávajícího nebo v případě odeslání zboží místo předání zboží

prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Pokud kupující do 15.

dnů od data vystavení faktury neodebere zboží z důvodů, které nejsou

na straně prodávajícího, je tímto dnem dodání splněno, na kupujícího

přechází nebezpečí škody na zboží a prodávající je oprávněn zboží

uskladnit na náklady kupujícího. O této skutečnosti bez prodlení

vyrozumí kupujícího a sdělí mu skladovací náklady. Ve smlouvě

může být ujednáno i plnění u kupujícího.

1 / 3

2.3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem splnění

dodávky zboží kupujícímu, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak.

2.4. Je-li sjednáno odeslání zboží prodávajícím, je povinnost dodat zboží

splněna předáním zboží prvnímu dopravci ve sjednaném místě

předání, případně bez určení místa předání k přepravě pro kupujícího

do místa určení dle přepravních dispozic v kupní smlouvě a to podle

obvyklých zvyklostí a na účet kupujícího. Okamžikem tohoto předání

prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího přechází nebezpečí

škody na zboží na kupujícího. Prodávající avizuje odeslání zboží.

Kupující je povinen předat prodávajícímu ve své objednávce

dopravní dispozice. V případě, že kupující nedá žádné odesílací

dispozice, zvolí prodávající způsob dopravy sám, podle svého

zvážení a s ohledem na ekonomičnost dopravy.

2.5. Kupující je povinný v objednávce prodávajícímu uvést dopravní

dispozice (kdo zabezpečuje dopravu, přesnou dodací adresu – firma,

ulice, město, PSČ, kontaktní osoba, telefon). V případě, že kupující

neposkytne žádané informace, zvolí prodávající způsob dopravy sám,

podle svého uvážení a s ohledem na fin. náročnost dopravy.

2.6. V případě objednávky zboží kupujícím v hodnotě nižší než 300,-

EUR v ceníkových cenách bez DPH bude prodávající oprávněný

účtovat (fakturovat) a kupující povinný zaplatit „manipulační

poplatek za malou objednávku“ ve výši 9,- EUR.

2.7. V případě objednávky náhradních dílů kupujícím v hodnotě nižší než

200,- EUR v ceníkových cenách bez DPH bude prodávající

oprávněný účtovat (fakturovat) a kupující povinný zaplatit

„manipulační poplatek za malou objednávku“ ve výši 9,- EUR.

2.8. V případě zaslání zboží na místo určení na území České republiky v

hodnotě nižší než 1 600,- EUR v ceníkových cenách bez DPH hradí

kupující přepravní náklady. Výše uvedené platí za podmínky zaslání

zboží v hodnotě nižší než 1 600,- EUR v ceníkových cenách bez

DPH na jedno místo a v jednom termínu, přičemž každé místo a

každý termín je samostatnou dodávkou na požádání zákazníka, jestli

není dohodnuto jinak.

2.9. Pro převzetí zboží kupujícím se sjednává postup dle

§ 451 obchodního zákoníku, dále jen OBZ.

Při přebírání zásilky kupující dbá následujících pokynů:

Věnuje mimořádnou pozornost vnějšku balení a kompletnosti

dodávky.

1. Balení, tzn. povrchu kartonu, ochranné pásce a veškerým, i

drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a

deformacím rohu balíku. Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné

zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na

zboží uvnitř balení.

2. kompletnost dodávky - každý nákladový kus doprovází jeho

dodací list a dodací list kompletní dodávky.

Pokud kupující narazí při kontrole na jakýkoli zmíněný či podobný

ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či

možnému poškození, či ztrátě během přepravy, zaznamená tuto

skutečnost do přepravního listu nebo sepíše reklamační protokol,

eventuálně sepíše záznam o stavu v jakém byl balík doručen a o

případných dalších poškozeních. Tímto jednáním kupující zajistí

snazší řešení případné pozdější reklamace a minimalizujete vznik

možných škod.

2.10. Způsob přepravy, ložení, přepravní dispozice:

- strany se dohodly, že povinnost označit zboží ve smyslu

§ 413 OBZ je splněna vyplněním přepravních a dodacích

listin, které provázejí zboží

- zboží bude zabaleno (opatřeno pro přepravu) způsobem

obvyklým v obchodním styku pro přepravu sjednaného

zboží a to v středoevropských povětrnostních podmínkách.

Balení nad tento rámec hradí kupující zvlášť' (speciální

obaly, kontejnery atd.)


9

GRUNDFOS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) PRO ROK 2012

- prodávající prohlašuje, že plní veškeré zákonné povinnosti

stanovené pro nakládání s odpady

2.11. Zpětné vzetí materiálu z našich dodávek je vyloučeno. Pokud nebylo

předem dohodnuto jinak.

2.12. Vady dodávky je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu

ve lhůtě a postupem dle OBZ, včetně uplatnění nároků z vad s tím, že

vady množství mohou být reklamovány do 2 dnů od obdržení zásilky

a vady skryté do 6-ti měsíců od obdržení zboží.

Při přebírání zásilky kupující dbá následujících pokynů:

Věnuje mimořádnou pozornost vnějšku balení a kompletnosti

dodávky.

1. Balení, tzn. povrchu kartonu, ochranné pásce a veškerým, i

drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a

deformacím rohu balíku. Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné

zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na

zboží uvnitř balení.

2. kompletnost dodávky - každý nákladový kus doprovází jeho

dodací list a dodací list kompletní dodávky.

Pokud kupující narazí při kontrole na jakýkoli zmíněný či podobný

ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či

možnému poškození, či ztrátě během přepravy, zaznamená tuto

skutečnost do přepravního listu nebo sepíše reklamační protokol,

eventuálně sepíše záznam o stavu v jakém byl balík doručen a o

případných dalších poškozeních. Tímto jednáním kupující zajistí

snazší řešení případné pozdější reklamace a minimalizujete vznik

možných škod.

zastavení záruční doby. Záruční doba se přeruší a pokračuje až

poté, co prodávající vady zboží odstraní. O dobu, která byla

potřebná pro odstranění vad a po kterou nemohl kupující zboží

používat se záruční doba prodlužuje.

2.15. V případě, že kupující zboží odmítne, či bud' částečně nebo jiným

způsobem znemožní prodávajícímu splnit kupní smlouvu, uhradí

prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 25% z ceny každého

neodebraného kusu. Prodávající může odstoupit od smlouvy v

případě, že kupující nesplní některou z povinností stanovenou v

Rámcových obchodních smlouvách (dále jen ROS), ostatních

kupních smlouvách nebo těchto Všeobecných obchodních

podmínkách.

2.16. Prodávající je vázán svým návrhem kupní smlouvy do uplynutí 30

dnů od jeho odeslání (odevzdání kupujícímu). Pokud v této lhůtě

prodávající neobdrží písemný souhlas kupujícího s návrhem,

projeveným platným potvrzením této smlouvy, smlouva nevznikne.

Toto se netýká velkoobchodních partnerů, kteří mají s prodávajícím

podepsány ROS a ostatní smlouvy s taxativně stanovenou dobou

platnosti.

2.17. Prodávající si vyhrazuje právo dílčích dodávek.

2.18. Prodávající si vyhrazuje dodat zboží v pozměněném konstrukčním,

případně dílenském provedení proti objednanému, pokud takovéto

změny nemají funkční vliv na účel použití zboží.

2.19. Kupující nesmí provádět jakékoliv změny ani úpravy na dodaném

zboží, ani je označovat jinak než je provedeno ve výrobním závodě.

Nesmí je ani označovat značkami, které mohou vyvolat zdání, že se

jedná o jiný výrobek než dodaný.

2.13. Drobné, nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti

uhradit kupní cenu. Prodávající dodá zboží v kvalitě obvyklé u firmy

Grundfos.

2.14. Prodávající přejímá záruku za jakost prodávaného zboží v délce

sjednané záruční doby. Záruční doba je stanovena v záručním listě

nebo faktuře. Záruční list se vydává pro účely prodeje dle

Občanského zákoníku a faktura se zárukou se vydává pro účely

prodeje dle Obchodního zákoníku.

Záruka zaniká vedle důvodu uvedených v OBZ zejména dále:

- je-li dodané zboží skladováno, instalováno, nebo používáno

v rozporu s technickými podmínkami, příp. doporučeními

prodávajícího, účelem použití zboží a dále při neodborné

instalaci, či manipulaci

- v případě zásahů, oprav, úprav, demontáží, resp. obdobnou

činností, prováděnou neodbornou osobou, jsou-li některé

díly zboží vyměněny za cizí bez vědomí prodávajícího.

V případě výskytu vad má kupující právo pouze na opravu,

nebo výměnu dílů uznaných Autorizovaným servisním partnerem, nebo

pověřeným zástupcem prodávajícího. Bezplatně mohou být vyměněny

pouze díly, u nichž je vada zaviněná konstrukčními nebo výrobními

závadami výrobce. Na výměnu celého zboží má kupující právo

pouze v případě, že Autorizovaný servisní partner, nebo

pověřený zástupce prodávajícího uzná

zařízení neopravitelné. Prodávající neodpovídá za jiné škody

vzniklé v souvislosti s vadami výrobku (např. ušlý zisk a pod.).

O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající.

Prodávající si vyhrazuje právo modifikovat část, nebo celou

dodávku tak, aby vyhověl garančním podmínkám případně si vyhrazuje

právo na výměnu dodaného zboží, považuje-li tento způsob

za vhodnější.

Výměna nebo oprava dílů prodlužuje záruční dobu. Jestliže

kupující nemůže zboží pro jeho vadu užívat, dochází k

2 / 3

3. Ceny a platební podmínky

3.1. Veškeré ceny se tvoří dohodou smluvních stran v procesu formování

kupní smlouvy, vycházející z platných Ceníkových cen

prodávajícího.

3.2. Veškeré cenové nabídky prodávajícího se uvádí v EUR cenách.

EUR měna je měnou řídící pro všechny nabídky a CZK měna na

nabídkách má pouze informativní charakter. Veškeré přepočty měny

na jinou než EUR se provádí oficiálním denním kurzem ČNB

platným ke dni nabídky.

3.3. Veškerá fakturace je prováděna v měně EUR, pokud nebyla

s prodávajícím předem dohodnuta fakturace v jiné měně. V případě

fakturace v jiné měně než je EUR, je tato přepočítána oficiálním

denním kurzem ČNB platným v den přijetí objednávky.

3.4. Ceny jsou stanoveny bez daní, poplatků, pojištění a dopravy, které

budou účtovány zvláště, zpravidla v dodavatelské faktuře, pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak.

3.5. Ceny dodaného zboží jsou splatné způsobem a v době uvedené v

kupní smlouvě. Nemá-li smlouva takovéto ujednání, jsou ceny

splatné na základě dodavatelské faktury prodávajícího dle data

splatnosti faktury, které je na ní uvedeno, a to na účet prodávajícího,

který je určen ve faktuře. Zboží se považuje za zaplacené teprve

dnem, v kterém může prodávající s částkou disponovat.

3.6. Veškeré dodávky budou účtovány dodavatelskými fakturami, jejichž

obsah určí prodávající.

3.7. Při nezaplacení předchozí dodávky má prodávající právo pozastavit

plnění dalších dodávek, aniž by se na něj vztahovaly jakékoliv

sankce a následky stanovené zákonem nebo smlouvou pro opožděné

plnění dodávek. Dále je prodávající oprávněn dodat pozastavené či

následující dodávky pouze proti platbě v hotovosti předem, odstoupit

od smlouvy po stanovení přiměřené dodatečné lhůty nebo požadovat

náhradu škody vzniklé prodávajícímu nesplněním závazků kupujícím.

3.8. Platba směnkou, šekem, nebo jiným způsobem než převodem na účet

prodávajícího je možná jen po výslovném souhlasu prodávajícího.

Příslušný závazek se považuje za splněný teprve okamžikem, kdy je


10

GRUNDFOS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) PRO ROK 2012

odpovídající částka připsána na účet prodávajícího. Náklady eskontu

a jiné náklady nese kupující a jsou splatné okamžitě.

3.9. Uplatnění reklamace nezakládá právo kupujícího pozastavit platbu

dodávek.

3.10. Platby, které obdrží prodávající se započítávají nejprve na nejblíže

splatný dluh kupujícího a teprve poté na účel uvedený v platebních

dokumentech.

3.11. K přijímání inkasa plateb je oprávněn pouze jednatel prodávajícího

nebo osoba jím zmocněná.

3.12. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty pro případ prodlení se

splněním peněžitých závazků kupujícího ve výši 0,05% z dlužné

částky denně za každý den prodlení do 30 dnů a ve výši 0,5 %

denně z dlužné částky při prodlení nad 30 dnů. Vedle všech

smluvních pokut tj. i těch sjednaných v konkrétních kupních či

rámcových smlouvách lze navíc uplatnit i náhradu škody a to i

v rozsahu převyšujícím smluvní pokuty, přičemž na škodu se

smluvní pokuty (vzniklé, vyúčtované i zaplacené) nezapočítávají.

3.13. Započet plateb na splnění závazku zaplatit kupní cenu je možné ,

pokud ke dni splatnosti daňového dokladu existují vzájemné

pohledávky a závazky prodávajícího a kupujícího. Kupující si

může započítat jen své splatné pohledávky, které byly předem

uznané prodávajícím, nebo právoplatným rozhodnutím soudu;

jinak zápočet kupujícím není dovolený.

4. Další ujednání

4.1. Dodané zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do okamžiku

zaplacení celé kupní ceny (výhrada vlastnictví).

4.2. Kupující je oprávněn nakládat se zbožím podléhajícím výhradně

vlastnictví jen pro svou potřebu. Nesmí je dále prodat, převést

nebo dát do zástavy třetímu subjektu, pokud nebude přenesená

tato stejná, nijak nezměněná, výhrada převodu vlastnického

práva až po úplné zaplacení zboží také na jeho zákazníky (třetí

osoby). Vlastnictví prodávajícího nezaniká ani při úpravě, či

zpracování zboží dodaného s výhradou vlastnictví. V případě úpravy,

či zpracování a spojení zboží s jiným zbožím, které nepatří

prodávajícímu, náleží mu takto vzniklý podíl na nově vytvořené věci

v poměru hodnoty dodaného zboží k ostatnímu zboží v době

zpracování a vzájemného spojení těchto zboží. Pokud kupující získá

výhradní vlastnické právo k takto vytvořené nové věci, bude pro

prodávajícího bezúplatně spravovat jeho zboží(díl) až do přechodu

vlastnického práva. Stanovení výše podílu přísluší prodávajícímu.

4.3. Podpisem každé dílčí kupní smlouvy postupuje kupující bezplatně

prodávajícímu veškeré pohledávky plynoucí z případného dalšího

prodeje, či převodu zboží podléhajícího výhradě vlastnictví, a to se

vším příslušenstvím pohledávek. Kupující je povinen informovat své

dlužníky neprodleně o postoupení pohledávek a současně neprodleně

zaslat prodávajícímu veškeré doklady o těchto skutečnostech a

poskytnout mu úplné informace tak, aby mohl své pohledávky řádně

uplatnit a vymáhat. Současně je kupující povinen vydat

prodávajícímu neprodleně veškeré zboží s výhradou vlastnictví, které

se u něj nachází. Závazky kupujícího z kupní smlouvy, včetně úhrady

ceny, tímto nejsou dotknuté.

4.4. Veškeré údaje o váze, rozměrech, technických charakteristikách,

cenách, parametrech a dalších vlastnostech výrobků uvedených v

katalozích, prospektech, zápisech, reklamačních článcích, cenících a

pod., mají informativní charakter. Tato data jsou závazná pouze

tehdy, jsou-li obsažena v kupní smlouvě.

4.5. Prodávající je a zůstává výhradním vlastníkem všech výkresů,

modelů a veškeré dokumentace, se kterou se mohl kupující seznámit

v průběhu realizace smlouvy, případně, kterou obdržel. Tyto údaje

může použít pouze kupující a to výhradně v souvislosti s realizací

kupních smluv. Tato dokumentace je důvěrné povahy a nesmí být

publikována, kopírována ani předávána třetí straně bez předchozího

výslovného souhlasu prodávajícího. Současně je kupující povinen

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech se kterými se seznámí

v průběhu spolupráce s prodávajícím s výjimkou těch, které

prodávající ke zveřejnění určí.

4.6. Neplnění ujednání kupních smluv nebo těchto Všeobecných

obchodních podmínek zakládá právo prodávajícímu okamžitě

odstoupit od smlouvy. Dnem okamžitého odstoupení se stávají

splatné veškeré závazky kupujícího, zejména i závazky finanční.

Účinky okamžitého odstoupení nastávají dnem jeho doručení poštou,

faxem, emailem (@), nebo osobním předáním kupujícímu.

4.7. Osoby podepisující každou dílčí kupní či jinou smlouvu svým

podpisem potvrzují, že mají jednatelské oprávnění (zmocnění) k

takovémuto úkonu a berou na vědomí, že ponesou veškeré následky

zejména škody, ukáže-li se toto prohlášení nepravdivé.

Zodpovědnost kupujícího z uzavřené kupní smlouvy tímto není

dotknutá.

4.8. Ostatní otázky touto smlouvou neřešené se řídí OBZ.

4.9. Ustanovení ROS, ostatních kupních smluv, dílčích a rámcových

kupních smluv mají přednost před těmito Všeobecnými obchodními

podmínkami, pokud příslušné skutečnosti upravují jinak.

4.10. Případné nepoužití některých ustanovení Všeobecných obchodních

podmínek nemá za následek, že jiná ustanovení by neměla být či

nejsou použita.

4.11. Jako místo příslušného soudu se sjednává Olomouc. Každá ze stran

však může žalovat druhou stranu v místě jejího sídla. Rozhodným

právem je právo České republiky s výjimkou ustanovení o smlouvách

o mezinárodní koupi zboží (CISG).

4.12. Ustanovení všech smluv i těchto Všeobecných obchodních podmínek

mají přednost před ustanoveními zákonnými s výjimkou těch, které

mají kogentní povahu.

Olomouc, listopad 2011

3 / 3


11

Základní ceny obalových materiálů

Obalový materiál dodávaný se zbožím

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

Paleta EUR 00ID2255 3,00

Paletová ohrádka Grundfos 00ID6325 3,00


3" ponorná čerpadla SQ 1 / SQE 1 / SQ 2 / SQE 2

SQ 1, SQ 1-N, SQE 1, SQE 1-N (1x200-240 V, 1,5 m kabel)

Přípojka čerpadla Rp 1¼

Typ Typ motoru Výkon P 2 [kW]

Objednací

číslo

Cena EUR

SQ 1 - 35 MS 3 0,7 96510178 602,60 B

SQ 1 - 35 N MS 3 - NE 0,7 96160370 675,00 B

SQE 1 - 35 MSE 3 0,7 96510071 661,60 B1

SQE 1 - 35 N MSE 3 NE 0,7 96160436 906,70 B1

SQ 1 - 50 MS 3 0,7 96510179 650,90 B

SQ 1 - 50 N MS 3 - NE 0,7 96160371 729,10 B

SQE 1 - 50 MSE 3 0,7 96510141 717,90 B1

SQE 1 - 50 N MSE 3 NE 0,7 96160431 1 254,60 B1

SQ 1 - 65 MS 3 0,7 96510190 700,50 B

SQ 1 - 65 N MS 3 - NE 0,7 96160372 812,20 B

SQE 1 - 65 MSE 3 0,7 96510142 771,60 B1

SQE 1 - 65 N MSE 3 NE 0,7 96160438 1 079,70 B1

SQ 1 - 80 MS 3 1,15 96510191 845,40 B

SQ 1 - 80 N MS 3 - NE 1,15 96160373 947,10 B

SQE 1 - 80 MSE 3 1,15 96510143 930,00 B1

SQE 1 - 80 N MSE 3 NE 1,15 96160439 1 246,50 B1

SQ 1 - 95 MS 3 1,15 96510192 880,30 B

SQ 1 - 95 N MS 3 - NE 1,15 96160374 986,20 B

SQE 1 - 95 MSE 3 1,15 96510144 968,90 B1

SQE 1 - 95 N MSE 3 NE 1,15 96160440 1 295,10 B1

SQ 1 - 110 MS 3 1,15 96510193 915,30 B

SQ 1 - 110 N MS 3 - NE 1,15 96160375 1 025,30 B

SQE 1 - 110 MSE 3 1,15 96510145 1 006,40 B1

SQE 1 - 110 N MSE 3 NE 1,15 96160441 1 341,90 B1

SQ 1 - 125 MS 3 1,68 96510194 1 091,00 B

SQ 1 - 125 N MS 3 - NE 1,68 96160376 1 222,20 B

SQE 1 - 125 MSE 3 1,68 96510146 1 201,10 B1

SQE 1 - 125 N MSE 3 NE 1,68 96160442 1 582,90 B1

SQ 1 - 140 MS 3 1,68 96510195 1 127,20 B

SQ 1 - 140 N MS 3 - NE 1,68 96160377 1 262,90 B

SQE 1 - 140 MSE 3 1,68 96510147 1 240,00 B1

SQE 1 - 140 N MSE 3 NE 1,68 96160443 1 634,30 B1

SQ 1 - 155 MS 3 1,85 96510196 1 162,10 B

SQ 1 - 155 N MS 3 - NE 1,85 96160378 1 301,80 B

SQE 1 - 155 MSE 3 1,85 96510148 1 279,00 B1

SQE 1 - 155 N MSE 3 NE 1,85 96160444 1 680,90 B1

Rabatová

skupina

SQ 2, SQ 2-N, SQE 2, SQE 2-N (1x200-240 V, 1,5 m kabel)

Přípojka čerpadla Rp 1¼

Typ Typ motoru Výkon P 2 [kW]

Objednací

číslo

Cena EUR

SQ 2 - 35 MS 3 0,7 96510198 622,70 B

SQ 2 - 35 N MS 3 - NE 0,7 96160379 697,50 B

SQE 2 - 35 MSE 3 0,7 96510150 687,10 B1

SQE 2 - 35 N MSE 3 NE 0,7 96160445 935,90 B1

SQ2 - 55 MS 3 0,7 96510199 661,60 B

SQ 2 - 55 N MS 3 - NE 0,7 96160380 741,20 B

SQE 2 - 55 MSE 3 0,7 96510151 728,70 B1

SQE 2 - 55 N MSE 3 NE 0,7 96160446 987,60 B1

SQ 2 - 70 MS 3 1,15 96510200 732,60 B

SQ 2 - 70 N MS 3 - NE 1,15 96160381 820,80 B

SQE 2 - 70 MSE 3 1,15 96510152 806,50 B1

SQE 2 -70 N MSE 3 NE 1,15 96160447 1 088,00 B1

SQ 2 - 85 MS 3 1,15 96510201 820,00 B

SQ 2 - 85 N MS 3 - NE 1,15 96160382 918,60 B

SQE 2 - 85 MSE 3 1,15 96510153 901,80 B1

SQE 2 - 85 N MSE 3 NE 1,15 96160448 1 203,00 B1

SQ 2 -100 MS 3 1,68 96510202 1 017,20 B

SQ 2 - 100 N MS 3 - NE 1,68 96160383 1 139,50 B

SQE 2 - 100 MSE 3 1,68 96510154 1 119,20 B1

SQE 2 - 100 N MSE 3 NE 1,68 96160449 1 482,40 B1

SQ 2 - 115 MS 3 1,85 96510203 1 053,40 B

SQ 2 - 115 N MS 3 - NE 1,85 96160384 1 180,10 B

SQE 2 - 115 MSE 3 1,85 96510155 1 158,10 B1

SQE 2 - 115 N MSE 3 NE 1,85 96160450 1 531,40 B1

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 SQ, SQE, SQE NE 12


3" ponorná čerpadla SQ 3 / SQE 3 / SQ 5 / SQE 5

SQ 3, SQ 3-N, SQE 3, SQE 3-N (1x200-240 V, 1,5 m kabel)

Přípojka čerpadla Rp 1¼

Typ Typ motoru Výkon P 2 [kW]

Objednací

číslo

Cena EUR

SQ 3 - 30 MS 3 0,7 96510204 598,50 B

SQ 3 - 30 N MS 3 - NE 0,7 96160386 670,50 B

SQE 3 - 30 MSE 3 0,7 96510156 658,90 B1

SQE 3 - 30 N MSE 3 NE 0,7 96160452 901,30 B1

SQ 3 - 40 MS 3 0,7 96510205 633,50 B

SQ 3 - 40 N MS 3 - NE 0,7 96160387 709,60 B

SQE 3 - 40 MSE 3 0,7 96510157 697,80 B1

SQE 3 - 40 N MSE 3 NE 0,7 96160453 950,50 B1

SQ 3 - 55 MS 3 1,15 96510206 732,60 B

SQ 3 - 55 N MS 3 - NE 1,15 96160388 820,80 B

SQE 3 - 55 MSE 3 1,15 96510158 806,50 B1

SQE 3 - 55 N MSE 3 NE 1,15 96160454 1 088,00 B1

SQ 3 - 65 MS 3 1,15 96510207 820,00 B

SQ 3 - 65 N MS 3 - NE 1,15 96160389 918,60 B

SQE 3 - 65 MSE 3 1,15 96510159 901,80 B1

SQE 3 - 65 N MSE 3 NE 1,15 96160455 1 211,00 B1

SQ 3 - 80 MS 3 1,68 96510208 1 017,20 B

SQ 3 - 80 N MS 3 - NE 1,68 96160390 1 139,50 B

SQE 3 - 80 MSE 3 1,68 96510160 1 119,20 B1

SQE 3 - 80 N MSE 3 NE 1,68 96160456 1 482,40 B1

SQ 3 - 95 MS 3 1,68 96510209 1 053,40 B

SQ 3 - 95 N MS 3 - NE 1,68 96160391 1 180,10 B

SQE 3 - 95 MSE 3 1,68 96510161 1 158,10 B1

SQE 3 - 95 N MSE 3 NE 1,68 96160457 1 533,80 B1

SQ 3 - 105 MS 3 1,85 96510210 1 088,30 B

SQ 3 - 105 N MS 3 - NE 1,85 96160392 1 219,20 B

SQE 3 - 105 MSE 3 1,85 96510162 1 197,10 B1

SQE 3 - 105 N MSE 3 NE 1,85 96160458 1 580,40 B1

Rabatová

skupina

SQ 5, SQ 5-N, SQE 5, SQE 5-N (1x200-240 V, 1,5 m kabel)

Přípojka čerpadla Rp 1½

Typ Typ motoru Výkon P 2 [kW]

Objednací

číslo

Cena EUR

SQ 5 - 15 MS 3 0,7 96510211 591,80 B

SQ 5 - 15 N MS 3 - NE 0,7 96160393 662,90 B

SQE 5 - 15 MSE 3 0,7 96510163 650,90 B1

SQE 5 - 15 N MSE 3 NE 0,7 96160459 892,20 B1

SQ 5 - 25 MS 3 0,7 96510212 615,90 B

SQ 5 - 25 N MS 3 - NE 0,7 96160394 690,00 B

SQE 5 - 25 MSE 3 0,7 96510164 679,10 B1

SQE 5 - 25 N MSE 3 NE 0,7 96160460 925,80 B1

SQ 5 - 35 MS 3 1,15 96510213 732,60 B

SQE 5 - 35 MSE 3 1,15 96510165 806,50 B1

SQ 5 - 35N MS 3 - N 1,15 96160395 820,80 B

SQE 5 - 35 N MSE 3 NE 1,15 96160461 1 087,70 B1

SQ 5 - 50 MS 3 1,15 96510214 820,00 B

SQ 5 - 50 N MS 3 - NE 1,15 96160396 915,60 B

SQE 5 - 50 MSE 3 1,15 96510166 901,80 B1

SQE 5 - 50N MSE 3 NE 1,15 96160462 1 575,50 B1

SQ 5 - 60 MS 3 1,68 96510215 1 053,40 B

SQ 5 - 60 N MS 3 - NE 1,68 96160397 1 180,10 B

SQE 5 - 60 MSE 3 1,68 96510167 1 158,10 B1

SQE 5 - 60 N MSE 3 NE 1,68 96160463 1 533,80 B1

SQ 5 - 70 MS 3 1,85 96510217 1 088,30 B

SQ 5 - 70 N MS 3 - NE 1,85 96160398 1 219,20 B

SQE 5 - 70 MSE 3 1,85 96510168 1 197,10 B1

SQE 5 - 70 N MSE 3 NE 1,85 96160464 1 580,40 B1

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 SQ, SQE, SQE NE 13


3" ponorná čerpadla SQ 7 / SQE 7 / komplety

SQ 7, SQ 7-N, SQE 7, SQE 7-N (1x200-240 V, 1,5 m kabel)

Přípojka čerpadla Rp 1½

Typ Typ motoru Výkon P 2 [kW]

Objednací

číslo

Cena EUR

SQ 7 - 15 MS 3 0,7 96510218 810,50 B

SQ 7 - 15 N MS 3 - NE 0,7 96160399 907,90 B

SQE 7 - 15 MSE 3 0,7 96510169 891,10 B1

SQE 7 - 15 N MSE 3 NE 0,7 96160465 1 205,10 B1

SQ 7 - 30 MS 3 1,15 96510219 880,30 B

SQ 7 - 30 N MS 3 - NE 1,15 96160400 986,20 B

SQE 7 - 30 MSE 3 1,15 96510170 968,90 B1

SQE 7 - 30 N MSE 3 NE 1,15 96160466 1 299,30 B1

SQ 7 - 40 MS 3 1,68 96510220 1 127,20 B

SQE 7 - 40 MS 3 - NE 1,68 96160401 1 262,90 B

SQ 7 - 40 N MSE 3 1,68 96510171 1 240,00 B1

SQE 7 - 40 N MSE 3 NE 1,68 96160467 1 639,20 B1

Rabatová

skupina

Komplet pro udržování konstantního tlaku vč. čerpadla

sestávající z: ponorného čerpadla SQE s plochým ponorným kabelem 3 X 1,5 mm ², s 20 kabelovými úchytkami k upevnění kabelu na výtlačné potrubí.

Membránová tlaková nádoba 8 l / 10, s tlakovým snímačem 0-6 barů s 2 m kabelu, kulový kohout 3/4" s vyprazdňováním a manometr 0 - 10 barů, řídicí jednotka CU 301

Objednací

Rabatová

Typ

Délka kabelu [m]

Cena EUR

číslo

skupina

SQE 2 - 55 40 96524505 1 562,90 B1

SQE 2 - 85 60 96524506 1 767,30 B1

SQE 2 - 115 80 96524507 1 955,80 B1

SQE 3 - 65 20 96524502 1 551,70 B1

SQE 3 - 65 40 96524501 1 586,20 B1

SQE 3 - 105 80 96524508 1 968,40 B1

SQE 5 - 50 40 96524509 1 708,00 B1

SQE 5 - 70 40 96524503 1 727,10 B1

Komplet pro udržování konstantního tlaku bez čerpadla

Typ

Sestávající z

Objednací

číslo

Cena EUR

řídicí jednotky CU 301, membránové tlaková nádoby 8 litrů s tlakovým snímačem 0-6 barů s 2 m kabelu,

Všechna SQE kulového ventilu 3/4" s vyprazdňováním, manometru 0 - 10 bar, úchytkek k upevnění kabelu na výtlačné potrubí 96524504 512,60 P

(20 ks)

Všechna SQ

membránové tlaková nádoby 19 litrů, Pressure manager PM1, manometru 0 - 6 bar, T kusu k instalaci

manometru

96037331 432,30 P

Rabatová

skupina

SQ s pevnou kabelovou délkou, s volným koncem kabelu

Typ

Provedení

Objednací

číslo

Cena EUR

SQ 1 - 65 s 30 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524421 826,70 B

SQ 1 - 80 s 30 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524428 997,00 B

SQ 1 - 80 s 50 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524429 1 076,20 B

SQ 1 - 140 s 70 m ponorného plochého kabelu 3 X 2,5 mm², kompletn ě propojeno 96524442 1 438,60 B

SQ 2 - 35 s 15 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524423 715,30 B

SQ 2 - 55 s 10 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524430 734,10 B

SQ 2 - 55 s 15 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524431 754,20 B

SQ 2 - 55 s 30 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524432 813,20 B

SQ 2 - 55 s 60 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524433 934,00 B

SQ 2 - 70 s 30 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524434 884,70 B

SQ 2 - 70 s 60 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524436 1 084,30 B

SQ 2 - 70 s 80 m ponorného plochého kabelu 3 X 2,5 mm², kompletn ě propojeno 96524435 1 003,80 B

SQ 2 - 85 s 40 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524443 1 011,90 B

SQ 2 - 85 s 80 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524444 1 332,60 B

SQ 3 - 40 s 15 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524426 726,00 B

SQ 3 - 40 s 30 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524427 785,10 B

SQ 3 - 55 s 15 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524437 824,00 B

SQ 3 - 55 s 30 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524438 884,40 B

SQ 3 - 65 s 30 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524439 971,60 B

SQ 3 - 65 s 40 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524440 1 011,90 B

SQ 3 - 80 s 30 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524445 1 168,80 B

SQ 3 - 80 s 50 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524446 1 224,40 B

SQ 3 - 95 s 70 m ponorného plochého kabelu 3 X 2,5 mm², kompletn ě propojeno 96524447 1 307,00 B

SQ 3 - 105 s 80 m ponorného plochého kabelu 3 X 4 mm², kompletn ě propojeno 96524448 1 478,30 B

SQ 5 - 35 s 15 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524441 824,00 B

SQ 5 - 50 s 15 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524449 912,50 B

SQ 5 - 50 s 30 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524450 971,60 B

SQ 5 - 60 s 30 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524451 1 205,10 B

SQ 5 - 70 s 30 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524452 1 240,00 B

SQ 7 - 40 s 15 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524453 1 218,50 B

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 SQ, SQE, SQE NE 14


3" ponorná čerpadla SQE

SQE s pevnou kabelovou délkou, s volným koncem kabelu

Typ

Provedení

Objednací

číslo

Cena EUR

SQE 2 - 55 s 40 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524473 937,30 B1

SQE 2 - 85 s 60 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524476 1 227,50 B1

SQE 2 - 115 s 80 m ponorného plochého kabelu 3 X 2,5 mm², kompletn ě propojeno 96524478 1 538,90 B1

SQE 3 - 65 s 20 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524474 982,40 B1

SQE 3 - 65 s 40 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524475 1 053,20 B1

SQE 5 - 50 s 40 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524500 1 160,50 B1

SQE 5 - 70 s 40 m ponorného plochého kabelu 3 X 1,5 mm², kompletn ě propojeno 96524477 1 125,20 B1

Rabatová

skupina

SQE 1 NE - SQE 7 NE

z chromniklové oceli 1.4401 bez motorového kabelu, potřebné kabelové sady viz příslušenství

Typ Typ motoru Výkon P 2 [kW]

Objednací

číslo 3x400

VY (přímé)

Cena EUR

Přípojka čerpadla Rp 1¼

SQE 2 - 35 NE MSE 3- NE 0,70 96160709 888,50 B1

SQE 2 - 50 NE MSE 3- NE 0,70 96160710 947,00 B1

SQE 2 - 65 NE MSE 3- NE 1,15 96160711 1 044,40 B1

SQE 2 - 75 NE MSE 3- NE 1,15 96160712 1 169,80 B1

SQE 2 - 90 NE MSE 3- NE 1,68 96160713 1 451,10 B1

SQE 2 - 105 NE MSE 3- NE 1,68 96160714 1 501,20 B1

SQE 2 - 115 NE MSE 3- NE 1,68 96160715 1 552,70 B1

Přípojka čerpadla Rp 1½

SQE 5 - 15 NE MSE 3- NE 0,70 96160723 843,90 B1

SQE 5 - 25 NE MSE 3- NE 0,70 96160724 880,10 B1

SQE 5 - 35 NE MSE 3- NE 1,15 96160725 1 044,40 B1

SQE 5 - 45 NE MSE 3- NE 1,15 96160726 1 169,80 B1

SQE 5 - 55 NE MSE 3- NE 1,68 96160727 1 501,20 B1

SQE 5 - 65 NE MSE 3- NE 1,68 96160728 1 552,70 B1

Motorový kabel není součástí výrobku (objednacího čísla).

V tělese čerpadla je zpětný ventil. Tento je možno v případě potřeby odstranit bez demontáže čerpadla.

Ochrana motoru, ochrana proti zvýšení teploty a havarijní ochrana proti běhu nasucho jen ve spojení s úplnou ochranou motoru CU 300.

Doporučujeme použití ponorné elektrody.

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 SQ, SQE, SQE NE 15


3" ponorná čerpadla Příslušenství SQ/SQE

Kabelové sady

pro ponorná čerpadla řady SQE-NE sestávají z : teflonového kabelu (kulatého 3-žilového 3,3 mm2) pevně spojeného s vidlicí.

Délka kabelové sady

Objednací

číslo

Cena EUR

5 m 96160883 150,80 P

10 m 96160884 247,10 P

15m 96160885 339,70 P

20 m 96160886 432,20 P

30 m 96160887 617,90 P

40 m 96160888 803,60 P

50 m 96160889 988,60 P

60 m 96160890 1 180,60 P

70 m 96160891 1 365,70 P

80 m 96160892 1 550,70 P

Rabatová

skupina

Kabelové sady pro pitnou vodu

pro ponorná čerpadla řady SQE-NE sestávají z : plochého kabelu pro použití na pitnou vodu (3x1,5 mm2) pevně spojeného s vidlicí

Délka kabelové sady

Objednací

číslo

Cena EUR

5 m 96160870 55,60 P

10 m 96160871 79,30 P

15m 96160872 98,90 P

20 m 96160873 120,10 P

30 m 96160874 161,00 P

40 m 96160875 201,10 P

50 m 96160876 242,80 P

60 m 96160877 291,00 P

70 m 96160878 331,90 P

80 m 96160879 373,50 P

90 m 96160880 414,40 P

100 m 96160881 455,30 P

Rabatová

skupina

Řídicí jednotky

Typ

Objednací

číslo

Cena EUR

CU 300 96422775 264,90 P

CU 301 96436753 235,60 P

Rabatová

skupina

Tlakový snímač

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

Grundfos Nerez ocel, měřicí rozsah 0 - 6 barů, výstupní signál: 4 - 20 mA 00405168 152,70 P

K nastavení SQE je potřeba CU 300 nebo CU 301 s tlak. čidlem 0 - 6 bar (viz také Komplet pro udržování konstantního tlaku bez čerpadla)

Rabatová

skupina

Potenciometr pro SQE

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

SPP1 ve skříňce pro montáž na stěnu IP 55 00625468 70,00 P

Rabatová

skupina

Software pro výpočet otáček SQE

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

skupina

Software pro výpočet otáček Program pro výpočet otáček na CD ROM, vč. Návodu 96478266 na dotaz P

Dálková ovládací a diagnostická jednotka R100

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

R100 Umožňuje infračervenou komunikaci s jednotkou CU 300 96615297 194,00 P

Rabatová

skupina

Ponorný kabel pro pitnou vodu

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

3 x 1,5 mm² kulatý, 3-žilový, včetně ochranného vodiče 00ID7946 1,70 P

3 x 2,5 mm² kulatý, 3-žilový, včetně ochranného vodiče 00ID7947 2,80 P

3 x 4,0 mm² kulatý, 3-žilový, včetně ochranného vodiče 00ID7948 4,60 P

3 x 6,0 mm² kulatý, 3-žilový, včetně ochranného vodiče 00RM4098 6,00 P

3 x 1,5 mm² plochý, včetně ochranného vodiče 00RM3952 1,70 P

Při objednávání uvést délku v m

Rabatová

skupina

Kabelová spojka

Typ Popis Pro ponorný kabel

Objednací

číslo

Cena EUR

Smrštovací manžeta k vodotěsnému spojení kabelu od motoru a pevné spojení 3 X 1,5 mm², 3 X 2,5 mm² 96021462 12,80 P

KM ponorného kabelu a pevné spojení 3 X 4,0 mm², 3 X 6,0 mm² 96021473 12,70 P

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 SQ, SQE, SQE NE 16


3" ponorná čerpadla Příslušenství SQ/SQE

Kabelové úchytky

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

Kabelové úchytky sestávají ze 7,5 m pryžového pásku s otvory a 16 ks knoflíků, 1 sada pro cca 40 m výtlačného potrubí

00115016 21,10 P

Rabatová

skupina

Lanko z korozivzdorné oceli

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

Lanko (1.4401) Průměr 2 mm, k upevnění čerpadla ve studni (dovolené zatížení cca. 100 kg), při objednávání udejte délku v m 00ID8957 0,60 P

Rabatová

skupina

Lankové svorky

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

skupina

Lankové svorky (1.4401) pro 2 mm ocelové lanko, 2 kusy na oko lanka 00ID8960 0,70 P

Chladicí plášť

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

Chladicí plášť Chromniklová ocel 1.4301 91071933 82,10 P

Síto pro chladicí plášť, chromniklová ocel 1.4301 91071934 46,40 P

Ukládací úchytky Chromniklová ocel 1.4301 (sada = 2 kusy) 91071935 64,60 P

Rabatová

skupina

Tlakový spínač Pressure manager pro SQ

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

Pressure manager Tlaková řídicí jednotka PM 1/1,5 96848693 70,50 P

Tlaková řídicí jednotka PM 1/2,2 96848722 70,50 P

Tlaková řídicí jednotka PM2 96848740 120,20 P

Rabatová

skupina

Manometr

Typ Připojení Průměr

Objednací

číslo

Cena EUR

0 - 6 bar G1/4 50 mm 00ID3266 2,60 P

0 - 10 bar G1/4 63 mm 00ID8048 10,30 P

Rabatová

skupina

Tlaková nádoba

Objem v litrech Připojení Průměr v mm Výška v mm Hmotnost v kg

Objednací

číslo

Cena EUR

8 G1/4 202 303 2,3 96528335 34,20 P

18 G1/4 279 367 4,6 96526322 43,90 P

24 G1 289 447 5,1 96528339 46,90 P

33 G1 289 584 6,7 96528340 84,80 P

60 G1 397 557 11 96528341 139,50 P

80 G1 397 755 16 96528342 181,40 P

Rabatová

skupina

Snímače

Typ Popis Typ Rozsah

Objednací

číslo

Cena EUR

Hladinový snímač vč. 30 m kabelu JUMO 4390-242 0 - 2,5 bar 96037489 1 852,20 P

Hladinový snímač vč. 65 m kabelu JUMO 4390-242 0 - 6 bar 96037490 2 036,40 P

Hladinový snímač vč. 105 m kabelu JUMO 4390-242 0 - 10 bar 96037491 na dotaz P

Tlakový spínač Condor mdr21/6 1 - 6 bar 00ID6462 10,00 P

Průtokový spínač pro SQE1, SQE2, SQE3 Grundfos mdr 21/6 1" 0 - 5 m3/h 96037332 67,80 P

Průtokový spínač pro SQE5, SQE7 Grundfos FS 200 5 - 7 m3/h 96037559 180,80 P

Průtokoměr (pulsní) 1 l/puls Bdr.Dahl QN 2,5 0 - 5 m3/h 96037492 235,10 P

Průtokoměr (pulsní) 2,5 l/puls Bdr.Dahl QN 6 0 - 12 m3/h 96037583 512,40 P

Průtokoměr (pulsní) 5 l/puls Bdr.Dahl QN 10 0 - 20 m3/h 96037584 470,20 P

Tlakový snímač pro CU 300 vč. 2 m kabel Danfos MBS 3000 0 - 4 bar 00405160 274,20 P

Tlakový snímač pro CU 300 vč. 2 m kabel Danfos MBS 3000 0 - 6 bar 00405161 287,30 P

Tlakový snímač pro CU 301 vč. 2 m kabel Grundfos 0 - 6 bar 00405168 152,70 P

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 SQ, SQE, SQE NE 17


3" ponorná čerpadla Příslušenství SQ/SQE

Kabelové sady pro pitnou vodu (1,5 mm 2 )

pro ponorná čerpadla řady SQ, SQE, SQ-NE, SQE-NE sestávající z: kabelu (plochého 3-žilového 1,5 mm ²) pevně spojeného s vidlicí, 6 matic M4 a 3 šroubů M3x6

Délka kabelu

Objednací

číslo

Cena EUR

1,5 m 96160869 35,10 P

5 m 96160870 55,60 P

10 m 96160871 79,30 P

15 m 96160872 98,90 P

20 m 96160873 120,10 P

30 m 96160874 161,00 P

40 m 96160875 201,10 P

50 m 96160876 242,80 P

60 m 96160877 291,00 P

70 m 96160878 331,90 P

80 m 96160879 373,50 P

90 m 96160880 414,40 P

100 m 96160881 455,30 P

Rabatová

skupina

Kabelové sady pro pitnou vodu (2,5 mm 2 )

pro ponorná čerpadla řady SQ, SQE, SQ-NE, SQE-NE sestávající z: kabelu (kulatého 3-žilového 2,5 mm ²) pevně spojeného s vidlicí, 6 matic M4 a 3 šroubů M3x6

Objednací

Rabatová

Délka kabelu

Cena EUR

číslo

skupina

40 m 96160583 301,60 P

50 m 96160584 351,80 P

60 m 96160585 402,10 P

70 m 96160586 451,80 P

80 m 96160587 502,00 P

90 m 96160588 554,90 P

100 m 96160589 605,70 P

Kabelové sady pro pitnou vodu (4 mm 2 )

pro ponorná čerpadla řady SQ, SQE, SQ-NE, SQE-NE sestávající z: kabelu (plochého 3-žilového 4 mm ²) pevně spojeného s vidlicí, 6 matic M4 a 3 šroubů M3x6

Objednací

Rabatová

Délka kabelu

Cena EUR

číslo

skupina

90 m 96160590 852,00 P

100 m 96160591 959,50 P

Kabelové sady pro pitnou vodu (6 mm 2 )

pro ponorná čerpadla řady SQ, SQE, SQ-NE, SQE-NE sestávající z: kabelu (kulatého 3-žilového 6 mm ²) pevně spojeného s vidlicí, 6 matic M4 a 3 šroubů M3x6

Objednací

Rabatová

Délka kabelu

Cena EUR

číslo

skupina

90 m 96160592 1 104,10 P

100 m 96160593 1 158,50 P

Platnost od: 1.1.2012 SQ, SQE, SQE NE 18


Ponorná čerpadla

SP 2A / SP 3A / SP 5A

SP 2A (spínání motoru přímé)

chromniklová ocel 1.4301

Přípojka čerpadla Rp 1¼

Typ

Typ motoru

P 2

[kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

skupina

SP 2A - 6 MS 402 B 0,37 1,40 09001K06 490,50 B

SP 2A - 9 MS 402 B 0,37 1,40 09001K09 515,90 B

SP 2A - 13 MS 402 B 0,55 2,20 09001K13 568,50 B

SP 2A - 18 MS 402 B 0,75 2,30 09001K18 626,10 B

SP 2A - 23 MS 402 B 1,1 3,40 09001K23 707,70 B

SP 2A - 28 MS 402 B 1,5 4,20 09001K28 794,60 B

SP 2A - 33 MS 402 B 1,5 4,20 09001K33 836,80 B

SP 2A - 40 MS 402 B 2,2 5,50 09101K40 1 554,60 B

SP 2A - 48 MS 402 B 2,2 5,50 09101K48 1 743,60 B

SP 2A - 55 MS 4000 3,0 7,85 09101K55 2 106,30 B

SP 2A - 65 MS 4000 3,0 7,85 09101K65 2 379,40 B

SP 2A - 75 MS 4000 4,0 9,60 09301K75 4 720,60 B

SP 2A - 90 MS 4000 4,0 9,60 09301K90 5 354,40 B

SP 3A (spínání motoru přímé)

chromniklová ocel 1.4301 N = chromniklová ocel 1.4401

Přípojka čerpadla Rp 1¼

Typ

Typ motoru

P 2

[kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

P 2

skupina Typ Typ motoru [kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

SP 3A - 6 MS 402 B 0,37 1,40 10001K06 501,80 B SP 3A - 6N MS 4000 R 0,75 1,84 10201906 1 304,40 B

SP 3A - 9 MS 402 B 0,55 2,20 10001K09 530,50 B SP 3A - 9N MS 4000 R 0,75 1,84 10201909 1 342,50 B

SP 3A - 12 MS 402 B 0,75 2,30 10001K12 586,60 B SP 3A - 12N MS 4000 R 0,75 1,84 10201912 1 380,50 B

SP 3A - 15 MS 402 B 1,1 3,40 10001K15 651,40 B SP 3A - 15N MS 4000 R 1,1 2,75 10201915 1 433,40 B

SP 3A - 18 MS 402 B 1,1 3,40 10001K18 676,70 B SP 3A - 18N MS 4000 R 1,1 2,75 10201918 1 471,40 B

SP 3A - 22 MS 402 B 1,5 4,20 10001K22 753,60 B SP 3A - 22N MS 4000 R 1,5 4,00 10201922 1 525,60 B

SP 3A - 25 MS 402 B 1,5 4,20 10001K25 780,50 B SP 3A - 25N MS 4000 R 1,5 4,00 10201925 1 563,60 B

SP 3A - 29 MS 402 B 2,2 5,50 10001K29 886,20 B SP 3A - 29N MS 4000 R 2,2 6,05 10201929 1 638,70 B

SP 3A - 33 MS 402 B 2,2 5,50 10001K33 956,20 B SP 3A - 33N MS 4000 R 2,2 6,05 10201933 2 419,40 B

SP 3A - 39 MS 4000 3,0 7,85 10101K39 1 767,20 B SP 3A - 39N MS 4000 R 3,0 7,85 10201939 2 665,00 B

SP 3A - 45 MS 4000 3,0 7,85 10101K45 1 894,00 B SP 3A - 45N MS 4000 R 3,0 7,85 10201945 2 855,10 B

SP 3A - 52 MS 4000 4,0 9,60 10101K52 2 123,40 B SP 3A - 52N MS 4000 R 4,0 9,60 10201952 3 198,90 B

SP 3A - 60 MS 4000 4,0 9,60 10101K60 2 354,30 B SP 3A - 60N MS 4000 R 4,0 9,60 10201960 3 413,90 B

Dodávka včetně připojeného přívodního kabelu motoru (plochý vodič, vhodný pro pitnou vodu) s vidlicí pro připojení na kabelovou spojku Grundfos nebo kabelovou soupravu, příp. u

MS6 volný konec kabelu pro kabel. spojku MS motory od 5,5 kW do 30 kW včetně, stejně jako všechny MS-R motory, mají teplotní konventor (Tempcon) k hlídání teploty motoru ve spojení s MP 204

Tempcon pro motory menší než 5,5 kW na dotaz. Motory pro jiná napětí na dotaz.

Rabatová

skupina

SP 5A (spínání motoru přímé)

chromniklová ocel 1.4301 N = chromniklová ocel 1.4401

Přípojka čerpadla Rp 1½

Typ

Typ motoru

P 2

[kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

P 2

skupina Typ Typ motoru [kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

SP 5A - 4 MS 402 B 0,37 1,40 05001K04 496,20 B SP 5A - 4N MS 4000 R 0,75 1,84 05201904 1 296,00 B

SP 5A - 6 MS 402 B 0,55 2,20 05001K06 516,50 B SP 5A - 6N MS 4000 R 0,75 1,84 05201906 1 321,40 B

SP 5A - 8 MS 402 B 0,75 2,30 05001K08 564,10 B SP 5A - 8N MS 4000 R 0,75 1,84 05201908 1 346,70 B

SP 5A - 12 MS 402 B 1,1 3,40 05001K12 637,30 B SP 5A - 12N MS 4000 R 1,1 2,75 05201912 1 412,20 B

SP 5A - 17 MS 402 B 1,5 4,20 05001K17 722,70 B SP 5A - 17N MS 4000 R 1,5 4,00 05201917 1 477,60 B

SP 5A - 21 MS 402 B 2,2 5,50 05001K21 828,40 B SP 5A - 21N MS 4000 R 2,2 6,05 05201921 1 554,20 B

SP 5A - 25 MS 402 B 2,2 5,50 05001K25 863,70 B SP 5A - 25N MS 4000 R 2,2 6,05 05201925 1 604,90 B

SP 5A - 33 MS 4000 3,0 7,85 05001K33 1 143,00 B SP 5A - 33N MS 4000 R 3,0 7,85 05201933 1 761,70 B

SP 5A - 38 MS 4000 4,0 9,60 05101K38 2 094,10 B SP 5A - 38N MS 4000 R 4,0 9,60 05201938 3 155,30 B

SP 5A - 44 MS 4000 4,0 9,60 05101K44 2 263,10 B SP 5A - 44N MS 4000 R 4,0 9,60 05201944 3 408,80 B

SP 5A - 52 1) MS 4000 5,5 13,00 05171K52 2 827,70 B SP 5A - 52N MS 4000 R 5,5 13,00 05261952 4 193,40 B

SP 5A - 60 1) MS 4000 5,5 13,00 05171K60 3 053,00 B SP 5A - 60N MS 4000 R 5,5 13,00 05261960 4 531,40 B

SP 5A - 75 1) MS6 T30 7,5 18,80 05301975 5 863,20 B - - - - - - -

SP 5A - 85 1) MS6 T30 7,5 18,80 05301985 6 362,30 B - - - - - - -

Dodávka včetně připojeného přívodního kabelu motoru (plochý vodič, vhodný pro pitnou vodu) s vidlicí pro připojení na kabelovou spojku Grundfos nebo kabelovou soupravu, příp. u

MS6 volný konec kabelu pro kabel. spojku MS motory od 5,5 kW do 30 kW včetně, stejně jako všechny MS-R motory, mají teplotní konventor (Tempcon) k hlídání teploty motoru ve spojení s MP 204

Tempcon pro motory menší než 5,5 kW na dotaz. Motory pro jiná napětí na vyžádání.

1) Vezměte prosím do úvahy změněný průměr čerpadla

SP 5A v provedení R chromniklová ocel 1.4539 na dotaz

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 SP A, SP 19


Ponorná čerpadla SP 8A / SP 14A / SP 17

SP 8A (spínání motoru přímé)

chromniklová ocel 1.4301 N = chromniklová ocel 1.4401

Přípojka čerpadla Rp 2

Typ

Typ motoru

P 2

[kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

P 2

skupina Typ Typ motoru [kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

SP 8A - 5 MS 402 B 0,75 2,30 11701K05 602,40 B SP 8A - 5N MS 4000 R 0,75 1,84 11621905 1 411,40 B

SP 8A - 7 MS 402 B 1,1 3,40 11701K07 713,80 B SP 8A - 7N MS 4000 R 1,1 2,75 11621907 1 533,60 B

SP 8A - 10 MS 402 B 1,5 4,20 11701K10 864,70 B SP 8A - 10N MS 4000 R 1,5 4,00 11621910 1 697,80 B

SP 8A - 12 MS 402 B 2,2 5,50 11701K12 1 010,60 B SP 8A - 12N MS 4000 R 2,2 6,05 11621912 1 829,80 B

SP 8A - 15 MS 402 B 2,2 5,50 11701K15 1 117,80 B SP 8A - 15N MS 4000 R 2,2 6,05 11621915 1 990,50 B

SP 8A - 18 MS 4000 3,0 7,85 11701K18 1 462,10 B SP 8A - 18N MS 4000 R 3,0 7,85 11621918 2 444,30 B

SP 8A - 21 MS 4000 4,0 9,60 11701K21 1 650,90 B SP 8A - 21N MS 4000 R 4,0 9,60 11621921 2 712,90 B

SP 8A - 25 MS 4000 4,0 9,60 11701K25 1 793,80 B SP 8A - 25N MS 4000 R 4,0 9,60 11621925 2 705,00 B

SP 8A - 30 MS 4000 5,5 13,00 11171K30 2 316,60 B SP 8A - 30N 1) MS 4000 R 5,5 13,00 11261930 3 426,10 B

SP 8A - 37 MS 4000 5,5 13,00 11171K37 2 571,60 B SP 8A - 37N 1) MS 4000 R 5,5 13,00 11261937 3 806,10 B

SP 8A - 44 MS 4000 7,5 18,80 11171K44 3 358,70 B SP 8A - 44N MS 4000 R 7,5 18,80 11261944 4 779,40 B

SP 8A - 44 1) MS6 T30 7,5 17,60 11701944 3 277,00 B SP 8A - 44N 1) MS6 REST30 7,5 17,60 11621944 4 844,20 B

SP 8A - 50 MS6 T30 7,5 18,80 11171K50 3 603,70 B SP 8A - 50N MS 4000 R 7,5 18,80 11261950 5 121,50 B

SP 8A - 50 1) MS6 T30 7,5 17,60 11701950 3 511,90 B SP 8A - 50N 1) MS6 REST30 7,5 17,60 11621950 5 186,30 B

SP 8A - 58 1) MS6 T30 9,2 21,80 11721958 5 504,60 B - - - - - - -

SP 8A - 66 1) MS6 T30 11,0 24,80 11721966 5 959,50 B - - - - - - -

SP 8A - 73 1) MS6 T30 11,0 24,80 11721973 6 325,80 B - - - - - - -

SP 8A - 82 1) MS6 T30 13,0 30,00 11721982 6 865,30 B - - - - - - -

SP 8A - 91 1) MS6 T30 15,0 34,00 11721991 7 447,50 B - - - - - - -

SP 8A - 100 1) MS6 T30 15,0 34,00 11721992 7 908,70 B - - - - - - -

SP 8A - 110 1) MS6 T30 18,5 42,00 11721993 8 473,10 B - - - - - - -

Rabatová

skupina

SP 14A (spínání motoru přímé)

chromniklová ocel 1.4301

Přípojka čerpadla Rp 2

P

Typ

Typ motoru

2

[kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

skupina

SP 14A - 5 MS 402 B 1,5 4,20 07101K05 871,80 B

SP 14A - 7 MS 402 B 2,2 5,50 07101K07 1 046,40 B

SP 14A - 10 MS 4000 3,0 7,85 07101K10 1 413,30 B

SP 14A - 13 MS 4000 4,0 9,60 07101K13 1 665,20 B

SP 14A - 18 MS 4000 5,5 13,00 07101K18 2 057,40 B

SP 14A - 25 MS 4000 7,5 18,80 07101K25 2 811,20 B

SP 14A - 25 1) MS6 T30 7,5 17,60 07161925 3 071,60 B

Dodávka vč. připojeného přívod. kabelu motoru (plochý vodič, vhodný pro pitnou vodu) s vidlicí pro připojení na kabel. spojku Grundfos nebo kabel. soupravu, příp. u MS6 volný konec kabelu pro kabe

MS motory od 5,5 kW do 30 kW včetně, stejně jako všechny MS-R motory, mají teplotní konventor (Tempcon) k hlídání teploty motoru ve spojení s MP 204

Tempcon pro motory menší než 5,5 kW na dotaz.

Teplotní snímač PT100 pro MS6 viz příslušenství.

1) Vezměte prosím do úvahy změněný průměr čerpadla

SP 8A v provedení R-chromniklová ocel 1.4539 je možno dodat na zvláštní objednávku

Motory pro jiná napětí na vyžádání.

SP 17, 3x400 V Y, chromniklová ocel 1.4301 SP 17, 3x400 V Y, N = chromniklová ocel 1.4401

Spínání motoru přímé

Přípojka čerpadla Rp 2½

Typ

Typ motoru

P 2

[kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

P 2

skupina Typ Typ motoru [kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

SP 17 - 1 MS 402 B 0,55 2,20 12A01901 743,30 B SP 17 - 1N - - - - - -

SP 17 - 2 MS 402 B 1,1 3,40 12A01902 892,00 B SP 17 - 2N MS 4000R 1,1 2,75 12C01902 1 811,90 B

SP 17 - 3 MS 402 B 2,2 5,50 12A01903 1 105,00 B SP 17 - 3N MS 4000R 2,2 6,05 12C01903 1 975,60 B

SP 17 - 4 MS 402 B 2,2 5,50 12A01904 1 194,20 B SP 17 - 4N MS 4000R 2,2 6,05 12C01904 2 110,00 B

SP 17 - 5 MS 4000 3,0 7,85 12A01905 1 563,30 B SP 17 - 5N MS 4000R 3,0 7,85 12C01905 2 359,70 B

SP 17 - 6 MS 4000 4,0 9,60 12A01906 1 774,10 B SP 17 - 6N MS 4000R 4,0 9,60 12C01906 2 675,90 B

SP 17 - 7 MS 4000 4,0 9,60 12A01907 1 861,00 B SP 17 - 7N MS 4000R 4,0 9,60 12C01907 2 805,70 B

SP 17 - 8 MS 4000 5,5 13,00 12A01908 2 068,40 B SP 17 - 8N MS 4000R 5,5 13,00 12C01908 3 083,60 B

SP 17 - 8 MS6 T30 5,5 13,60 12AA1908 2 525,30 B SP 17 - 8N MS6 REST30 5,5 13,60 12CA1908 3 764,50 B

SP 17 - 9 MS 4000 5,5 13,00 12A01909 2 157,60 B SP 17 - 9N MS 4000R 5,5 13,00 12C01909 3 218,00 B

SP 17 - 9 MS6 T30 5,5 13,60 12AA1909 2 614,50 B SP 17 - 9N MS6 REST30 5,5 13,60 12CA1909 3 898,90 B

SP 17 - 10 MS 4000 5,5 13,00 12A01910 2 245,60 B SP 17 - 10N MS 4000R 5,5 13,00 12C01910 3 350,10 B

SP 17 - 10 MS6 T30 5,5 13,60 12AA1910 2 702,50 B SP 17 - 10N MS6 REST30 5,5 13,60 12CA1910 4 030,90 B

SP 17 - 11 MS 4000 7,5 18,80 12AA1911 2 757,00 B SP 17 - 11N MS 4000R 7,5 18,80 12CA1911 4 116,70 B

SP 17 - 11 MS6 T30 7,5 17,60 12A01911 2 817,60 B SP 17 - 11N MS6 REST30 7,5 17,60 12C01911 4 202,90 B

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 SP A, SP 20


Ponorná čerpadla SP 17

Typ

Typ motoru

P 2

[kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

P 2

skupina Typ Typ motoru [kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

SP 17 - 12 MS 4000 7,5 18,80 12AA1912 2 840,40 B SP 17 - 12N MS 4000R 7,5 18,80 12CA1912 4 241,80 B

SP 17 - 12 MS6 T30 7,5 17,60 12A01912 2 901,00 B SP 17 - 12N MS6 REST30 7,5 17,60 12C01912 4 328,00 B

SP 17 - 13 MS 4000 7,5 18,80 12AA1913 2 922,70 B SP 17 - 13N MS 4000R 7,5 18,80 12CA1913 4 365,80 B

SP 17 - 13 MS6 T30 7,5 17,60 12A01913 2 983,20 B SP 17 - 13N MS6 REST30 7,5 17,60 12C01913 4 452,00 B

SP 17 - 14 MS6 T30 9,2 21,80 12A01914 3 246,10 B SP 17 - 14N MS6 REST30 9,2 21,80 12C01914 4 846,40 B

SP 17 - 15 MS6 T30 9,2 21,80 12A01915 3 347,00 B SP 17 - 15N MS6 REST30 9,2 21,80 12C01915 4 997,00 B

SP 17 - 16 MS6 T30 9,2 21,80 12A01916 3 424,60 B SP 17 - 16N MS6 REST30 9,2 21,80 12C01916 5 114,00 B

SP 17 - 17 MS6 T30 9,2 21,80 12A01917 3 502,20 B SP 17 - 17N MS6 REST30 9,2 21,80 12C01917 5 229,90 B

SP 17 - 18 MS6 T30 11,0 24,80 12A01918 3 624,30 B SP 17 - 18N MS6 REST30 11,0 24,80 12C01918 5 413,00 B

SP 17 - 19 MS6 T30 11,0 24,80 12A01919 3 700,80 B SP 17 - 19N MS6 REST30 11,0 24,80 12C01919 5 527,70 B

SP 17 - 20 MS6 T30 11,0 24,80 12A01920 3 795,80 B SP 17 - 20N MS6 REST30 11,0 24,80 12C01920 5 670,20 B

SP 17 - 21 MS6 T30 13,0 30,00 12A01921 4 022,10 B SP 17 - 21N MS6 REST30 13,0 30,00 12C01921 6 010,30 B

SP 17 - 22 MS6 T30 13,0 30,00 12A01922 4 149,50 B SP 17 - 22N MS6 REST30 13,0 30,00 12C01922 6 201,50 B

SP 17 - 23 MS6 T30 13,0 30,00 12A01923 4 226,00 B SP 17 - 23N MS6 REST30 13,0 30,00 12C01923 6 316,20 B

SP 17 - 24 MS6 T30 13,0 30,00 12A01924 4 301,30 B SP 17 - 24N MS6 REST30 13,0 30,00 12C01924 6 428,50 B

SP 17 - 25 MS6 T30 15,0 34,00 12A01925 4 466,60 B SP 17 - 25N MS6 REST30 15,0 34,00 12C01925 6 677,10 B

SP 17 - 26 MS6 T30 15,0 34,00 12A01926 4 581,30 B SP 17 - 26N MS6 REST30 15,0 34,00 12C01926 6 848,50 B

SP 17 - 27 MS6 T30 15,0 34,00 12A01927 4 687,90 B SP 17 - 27N MS6 REST30 15,0 34,00 12C01927 7 008,40 B

SP 17 - 28 MS6 T30 18,5 42,00 12A01928 5 005,40 B SP 17 - 28N MS6 REST30 18,5 42,00 12C01928 7 485,20 B

SP 17 - 29 MS6 T30 18,5 42,00 12A01929 5 077,20 B SP 17 - 29N MS6 REST30 18,5 42,00 12C01929 7 592,90 B

SP 17 - 30 MS6 T30 18,5 42,00 12A01930 5 149,10 B SP 17 - 30N MS6 REST30 18,5 42,00 12C01930 7 700,70 B

SP 17 - 31 MS6 T30 18,5 42,00 12A01931 5 266,00 B SP 17 - 31N MS6 REST30 18,5 42,00 12C01931 7 875,60 B

SP 17 - 32 MS6 T30 18,5 42,00 12A01932 5 363,30 B SP 17 - 32N MS6 REST30 18,5 42,00 12C01932 8 021,60 B

SP 17 - 33 MS6 T30 18,5 42,00 12A01933 5 435,20 B SP 17 - 33N MS6 REST30 18,5 42,00 12C01933 8 129,30 B

SP 17 - 34 MS6 T30 22,0 48,00 12A01934 5 621,10 B SP 17 - 34N MS6 REST30 22,0 48,00 12C01934 8 408,20 B

SP 17 - 35 MS6 T30 22,0 48,00 12A01935 5 692,90 B SP 17 - 35N MS6 REST30 22,0 48,00 12C01935 8 515,90 B

SP 17 - 36 MS6 T30 22,0 48,00 12A01936 5 764,70 B SP 17 - 36N MS6 REST30 22,0 48,00 12C01936 8 623,70 B

SP 17 - 37 MS6 T30 22,0 48,00 12A01937 5 836,60 B SP 17 - 37N MS6 REST30 22,0 48,00 12C01937 8 731,40 B

SP 17 - 38 MS6 T30 22,0 48,00 12A01938 5 908,40 B SP 17 - 38N MS6 REST30 22,0 48,00 12C01938 8 839,20 B

SP 17 - 39 MS6 T30 22,0 48,00 12A01939 5 980,20 B SP 17 - 39N MS6 REST30 22,0 48,00 12C01939 8 946,90 B

SP 17 - 40 MS6 T30 22,0 48,00 12A01940 6 052,00 B SP 17 - 40N MS6 REST30 22,0 48,00 12C01940 9 054,70 B

SP 17 - 43 1) MS6 T30 26,0 57,00 12A41943 7 345,20 B SP 17 - 43N 1) MS6 REST30 26,0 57,00 12C41943 10 994,40 B

SP 17 - 45 1) MS6 T30 26,0 57,00 12A41945 7 458,80 B SP 17 - 45N 1) MS6 REST30 26,0 57,00 12C41945 11 164,70 B

SP 17 - 48 1) MS6 T30 26,0 57,00 12A41948 7 630,20 B SP 17 - 48N 1) MS6 REST30 26,0 57,00 12C41948 11 421,90 B

Rabatová

skupina

SP 17, 3x400 V Y, chromniklová ocel 1.4301 SP 17, 3x400 V Y, N = chromniklová ocel 1.4401

Spínání motoru hvězda/trojúhelník

Přípojka čerpadla Rp 2½

Typ

Typ motoru

P 2

[kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

P 2

skupina Typ Typ motoru [kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

SP 17 - 8 MS6 T30 5,5 13,60 12AB6908 2 694,60 B SP 17 - 8N MS6 REST30 5,5 13,60 12CB6908 3 995,60 B

SP 17 - 9 MS6 T30 5,5 13,60 12AB6909 2 788,40 B SP 17 - 9N MS6 REST30 5,5 13,60 12CB6909 4 135,70 B

SP 17 - 10 MS6 T30 5,5 13,60 12AB6910 2 881,10 B SP 17 - 10N MS6 REST30 5,5 13,60 12CB6910 4 274,80 B

SP 17 - 11 MS6 T30 7,5 17,60 12A16911 3 001,70 B SP 17 - 11N MS6 REST30 7,5 17,60 12C16911 4 456,20 B

SP 17 - 12 MS6 T30 7,5 17,60 12A16912 3 089,70 B SP 17 - 12N MS6 REST30 7,5 17,60 12C16912 4 587,10 B

SP 17 - 13 MS6 T30 7,5 17,60 12A16913 3 175,40 B SP 17 - 13N MS6 REST30 7,5 17,60 12C16913 4 716,90 B

SP 17 - 14 MS6 T30 9,2 21,80 12A16914 3 452,10 B SP 17 - 14N MS6 REST30 9,2 21,80 12C16914 5 130,70 B

SP 17 - 15 MS6 T30 9,2 21,80 12A16915 3 557,60 B SP 17 - 15N MS6 REST30 9,2 21,80 12C16915 5 289,40 B

SP 17 - 16 MS6 T30 9,2 21,80 12A16916 3 638,60 B SP 17 - 16N MS6 REST30 9,2 21,80 12C16916 5 412,30 B

SP 17 - 17 MS6 T30 9,2 21,80 12A16917 3 720,90 B SP 17 - 17N MS6 REST30 9,2 21,80 12C16917 5 533,90 B

SP 17 - 18 MS6 T30 11,0 24,80 12A16918 3 848,70 B SP 17 - 18N MS6 REST30 11,0 24,80 12C16918 5 726,20 B

SP 17 - 19 MS6 T30 11,0 24,80 12A16919 3 928,70 B SP 17 - 19N MS6 REST30 11,0 24,80 12C16919 5 846,70 B

SP 17 - 20 MS6 T30 11,0 24,80 12A16920 4 029,50 B SP 17 - 20N MS6 REST30 11,0 24,80 12C16920 5 996,20 B

SP 17 - 21 MS6 T30 13,0 30,00 12A16921 4 266,20 B SP 17 - 21N MS6 REST30 13,0 30,00 12C16921 6 353,10 B

SP 17 - 22 MS6 T30 13,0 30,00 12A16922 4 400,60 B SP 17 - 22N MS6 REST30 13,0 30,00 12C16922 6 553,50 B

SP 17 - 23 MS6 T30 13,0 30,00 12A16923 4 480,60 B SP 17 - 23N MS6 REST30 13,0 30,00 12C16923 6 674,00 B

SP 17 - 24 MS6 T30 13,0 30,00 12A16924 4 559,40 B SP 17 - 24N MS6 REST30 13,0 30,00 12C16924 6 792,20 B

SP 17 - 25 MS6 T30 15,0 34,00 12A16925 4 733,80 B SP 17 - 25N MS6 REST30 15,0 34,00 12C16925 7 053,20 B

SP 17 - 26 MS6 T30 15,0 34,00 12A16926 4 854,30 B SP 17 - 26N MS6 REST30 15,0 34,00 12C16926 7 234,00 B

SP 17 - 27 MS6 T30 15,0 34,00 12A16927 4 965,50 B SP 17 - 27N MS6 REST30 15,0 34,00 12C16927 7 402,00 B

SP 17 - 28 MS6 T30 18,5 42,00 12A16928 5 298,70 B SP 17 - 28N MS6 REST30 18,5 42,00 12C16928 7 901,70 B

SP 17 - 29 MS6 T30 18,5 42,00 12A16929 5 374,00 B SP 17 - 29N MS6 REST30 18,5 42,00 12C16929 8 015,30 B

SP 17 - 30 MS6 T30 18,5 42,00 12A16930 5 449,30 B SP 17 - 30N MS6 REST30 18,5 42,00 12C16930 8 127,70 B

SP 17 - 31 MS6 T30 18,5 42,00 12A16931 5 573,20 B SP 17 - 31N MS6 REST30 18,5 42,00 12C16931 8 311,80 B

SP 17 - 32 MS6 T30 18,5 42,00 12A16932 5 675,20 B SP 17 - 32N MS6 REST30 18,5 42,00 12C16932 8 465,90 B

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 SP A, SP 21


Ponorná čerpadla SP 17 / SP 30

Typ

Typ motoru

P 2

[kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

P 2

skupina Typ Typ motoru [kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

SP 17 - 33 MS6 T30 18,5 42,00 12A16933 5 750,50 B SP 17 - 33N MS6 REST30 18,5 42,00 12C16933 8 578,30 B

SP 17 - 34 MS6 T30 22,0 48,00 12A16934 5 946,00 B SP 17 - 34N MS6 REST30 22,0 48,00 12C16934 8 870,90 B

SP 17 - 35 MS6 T30 22,0 48,00 12A16935 6 021,20 B SP 17 - 35N MS6 REST30 22,0 48,00 12C16935 8 984,40 B

SP 17 - 36 MS6 T30 22,0 48,00 12A16936 6 096,50 B SP 17 - 36N MS6 REST30 22,0 48,00 12C16936 9 098,00 B

SP 17 - 37 MS6 T30 22,0 48,00 12A16937 6 171,80 B SP 17 - 37N MS6 REST30 22,0 48,00 12C16937 9 210,40 B

SP 17 - 38 MS6 T30 22,0 48,00 12A16938 6 247,10 B SP 17 - 38N MS6 REST30 22,0 48,00 12C16938 9 323,90 B

SP 17 - 39 MS6 T30 22,0 48,00 12A16939 6 322,40 B SP 17 - 39N MS6 REST30 22,0 48,00 12C16939 9 437,40 B

SP 17 - 40 MS6 T30 22,0 48,00 12A16940 6 397,80 B SP 17 - 40N MS6 REST30 22,0 48,00 12C16940 9 549,80 B

SP 17 - 43 1) MS6 T30 26,0 57,00 12A56943 7 756,40 B SP 17 - 43N 1) MS6 REST30 26,0 57,00 12C56943 11 587,10 B

SP 17 - 45 1) MS6 T30 26,0 57,00 12A56945 7 874,50 B SP 17 - 45N 1) MS6 REST30 26,0 57,00 12C56945 11 765,60 B

SP 17 - 48 1) MS6 T30 26,0 57,00 12A56948 8 055,30 B SP 17 - 48N 1) MS6 REST30 26,0 57,00 12C56948 11 465,40 B

Dodávka vč. připojeného přívod. kabelu motoru (plochý vodič, vhodný pro pitnou vodu) s vidlicí pro připojení na kabel. spojku Grundfos nebo kabel. soupravu, příp. u MS6 volný konec kabelu pro kabe

MS motory od 5,5 kW do 30 kW včetně, stejně jako všechny MS-R motory, mají teplotní konventor (Tempcon) k hlídání teploty motoru ve spojení s MP 204

Tempcon pro motory menší než 5,5 kW na vyžádání.

Teplotní snímač PT100 pro MS6 motory viz příslušenství.

1) Vezměte prosím do úvahy změněný průměr čerpadla a přípojku

SP 17 do 30 kW v provedení R-chromniková ocel 1.4539 je možno dodat na zvláštní objednávku.

Motory pro jiná napětí na vyžádání.

Rabatová

skupina

SP 30, 3x400 V Y, chromniklová ocel 1.4301 SP 30, 3x400 V Y, N = chromniklová ocel 1.4401

Spínání motoru přímé

Přípojka čerpadla Rp 3

Typ

Typ motoru

P 2

[kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

P 2

skupina Typ Typ motoru [kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

SP 30 - 1 MS 402 B 1,1 3,40 13A01901 838,70 C SP 30 - 1N MS 4000R 1,1 2,75 13C01901 1 732,00 C

SP 30 - 2 MS 402 B 2,2 5,50 13A01902 1 073,70 C SP 30 - 2N MS 4000R 2,2 6,05 13C01902 1 929,20 C

SP 30 - 3 MS 4000 3,0 7,85 13A01903 1 413,80 C SP 30 - 3N MS 4000R 3,0 7,85 13C01903 2 135,00 C

SP 30 - 4 MS 4000 4,0 9,60 13A01904 1 611,90 C SP 30 - 4N MS 4000R 4,0 9,60 13C01904 2 432,60 C

SP 30 - 5 MS 4000 5,5 13,00 13A01905 1 874,90 C SP 30 - 5N MS 4000R 5,5 13,00 13C01905 2 794,00 C

SP 30 - 5 MS6 T30 5,5 13,60 13AA1905 2 331,80 C SP 30 - 5N MS6 REST30 5,5 13,60 13CA1905 3 474,80 C

SP 30 - 6 MS 4000 5,5 13,00 13A01906 2 038,20 C SP 30 - 6N MS 4000R 5,5 13,00 13C01906 3 038,40 C

SP 30 - 6 MS6 T30 5,5 13,60 13AA1906 2 495,20 C SP 30 - 6N MS6 REST30 5,5 13,60 13CA1906 3 719,30 C

SP 30 - 7 MS 4000 7,5 18,80 13AA1907 2 523,00 C SP 30 - 7N MS 4000R 7,5 18,80 13CA1907 3 765,60 C

SP 30 - 7 MS6 T30 7,5 17,60 13A01907 2 583,50 C SP 30 - 7N MS6 REST30 7,5 17,60 13C01907 3 851,90 C

SP 30 - 8 MS 4000 7,5 18,80 13AA1908 2 629,60 C SP 30 - 8N MS 4000R 7,5 18,80 13CA1908 3 925,50 C

SP 30 - 8 MS6 T30 7,5 17,60 13A01908 2 690,10 C SP 30 - 8N MS6 REST30 7,5 17,60 13C01908 4 011,80 C

SP 30 - 9 MS6 T30 9,2 21,80 13A01909 2 932,20 C SP 30 - 9N MS6 REST30 9,2 21,80 13C01909 4 374,80 C

SP 30 - 10 MS6 T30 9,2 21,80 13A01910 3 034,10 C SP 30 - 10N MS6 REST30 9,2 21,80 13C01910 4 527,80 C

SP 30 - 11 MS6 T30 9,2 21,80 13A01911 3 136,10 C SP 30 - 11N MS6 REST30 9,2 21,80 13C01911 4 680,70 C

SP 30 - 12 MS6 T30 11,0 24,80 13A01912 3 282,50 C SP 30 - 12N MS6 REST30 11,0 24,80 13C01912 4 900,90 C

SP 30 - 13 MS6 T30 11,0 24,80 13A01913 3 448,20 C SP 30 - 13N MS6 REST30 11,0 24,80 13C01913 5 148,80 C

SP 30 - 14 MS6 T30 13,0 30,00 13A01914 3 720,90 C SP 30 - 14N MS6 REST30 13,0 30,00 13C01914 5 558,50 C

SP 30 - 15 MS6 T30 13,0 30,00 13A01915 3 822,80 C SP 30 - 15N MS6 REST30 13,0 30,00 13C01915 5 711,40 C

SP 30 - 16 MS6 T30 15,0 34,00 13A01916 4 015,90 C SP 30 - 16N MS6 REST30 15,0 34,00 13C01916 6 000,50 C

SP 30 - 17 MS6 T30 15,0 34,00 13A01917 4 116,70 C SP 30 - 17N MS6 REST30 15,0 34,00 13C01917 6 152,20 C

SP 30 - 18 MS6 T30 18,5 42,00 13A01918 4 462,00 C SP 30 - 18N MS6 REST30 18,5 42,00 13C01918 6 669,50 C

SP 30 - 19 MS6 T30 18,5 42,00 13A01919 4 562,80 C SP 30 - 19N MS6 REST30 18,5 42,00 13C01919 6 821,30 C

SP 30 - 20 MS6 T30 18,5 42,00 13A01920 4 720,40 C SP 30 - 20N MS6 REST30 18,5 42,00 13C01920 7 057,60 C

SP 30 - 21 MS6 T30 18,5 42,00 13A01921 4 923,10 C SP 30 - 21N MS6 REST30 18,5 42,00 13C01921 7 361,20 C

SP 30 - 22 MS6 T30 22,0 48,00 13A01922 5 143,80 C SP 30 - 22N MS6 REST30 22,0 48,00 13C01922 7 692,20 C

SP 30 - 23 MS6 T30 22,0 48,00 13A01923 5 244,50 C SP 30 - 23N MS6 REST30 22,0 48,00 13C01923 7 844,00 C

SP 30 - 24 MS6 T30 22,0 48,00 13A01924 5 344,20 C SP 30 - 24N MS6 REST30 22,0 48,00 13C01924 7 993,40 C

SP 30 - 25 MS6 T30 22,0 48,00 13A01925 5 442,60 C SP 30 - 25N MS6 REST30 22,0 48,00 13C01925 8 140,60 C

SP 30 - 26 MS6 T30 22,0 48,00 13A01926 5 541,10 C SP 30 - 26N MS6 REST30 22,0 48,00 13C01926 8 288,80 C

SP 30 - 27 MS6 T30 26,0 57,00 13A01927 5 905,10 C SP 30 - 27N MS6 REST30 26,0 57,00 13C01927 8 834,80 C

SP 30 - 28 MS6 T30 26,0 57,00 13A01928 6 002,40 C SP 30 - 28N MS6 REST30 26,0 57,00 13C01928 8 980,80 C

SP 30 - 29 MS6 T30 26,0 57,00 13A01929 6 099,80 C SP 30 - 29N MS6 REST30 26,0 57,00 13C01929 9 126,80 C

SP 30 - 30 MS6 T30 26,0 57,00 13A01930 6 195,90 C SP 30 - 30N MS6 REST30 26,0 57,00 13C01930 9 270,40 C

SP 30 - 31 MS6 T30 26,0 57,00 13A01931 6 292,10 C SP 30 - 31N MS6 REST30 26,0 57,00 13C01931 9 415,30 C

SP 30 - 32 MS6 T30 30,0 66,50 13A01932 6 599,00 C SP 30 - 32N MS6 REST30 30,0 66,50 13C01932 9 866,70 C

SP 30 - 33 MS6 T30 30,0 66,50 13A01933 6 694,10 C SP 30 - 33N MS6 REST30 30,0 66,50 13C01933 10 009,20 C

SP 30 - 34 MS6 T30 30,0 66,50 13A01934 6 789,00 C SP 30 - 34N MS6 REST30 30,0 66,50 13C01934 10 151,70 C

SP 30 - 35 MS6 T30 30,0 66,50 13A01935 6 884,00 C SP 30 - 35N MS6 REST30 30,0 66,50 13C01935 10 294,20 C

SP 30 - 39 1) MMS 6000 37,0 80,00 13A40339 9 160,90 C SP 30 - 39N 1) MMS 6000N 37,0 80,00 13C40339 13 178,00 C

SP 30 - 43 1) MMS 6000 37,0 80,00 13A40343 9 691,60 C SP 30 - 43N 1) MMS 6000N 37,0 80,00 13C40343 13 859,60 C

SP 30 - 46 1) MMS 8000 45,0 96,50 13A50346 11 220,10 C SP 30 - 46N 1) MMS 8000N 45,0 96,50 13C50346 16 856,10 C

SP 30 - 49 1) MMS 8000 45,0 96,50 13A50349 11 884,70 C SP 30 - 49N 1) MMS 8000N 45,0 96,50 13C50349 17 711,10 C

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 SP A, SP 22


Ponorná čerpadla SP 30 / SP 46

SP 30, 3x400 V Y, chromniklová ocel 1.4301 SP 30, 3x400 V Y, N = chromniklová ocel 1.4401

Spínání motoru hvězda/trojúhelník

Přípojka čerpadla Rp 3

Typ

Typ motoru

P 2

[kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

P 2

skupina Typ Typ motoru [kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

SP 30 - 5 MS6 T30 5,5 13,60 13AB6905 2 491,80 C SP 30 - 5N MS6 REST30 5,5 13,60 13CB6905 3 690,90 C

SP 30 - 6 MS6 T30 5,5 13,60 13AB6906 2 663,30 C SP 30 - 6N MS6 REST30 5,5 13,60 13CB6906 3 948,00 C

SP 30 - 7 MS6 T30 7,5 17,60 13A16907 2 756,00 C SP 30 - 7N MS6 REST30 7,5 17,60 13C16907 4 087,80 C

SP 30 - 8 MS6 T30 7,5 17,60 13A16908 2 868,50 C SP 30 - 8N MS6 REST30 7,5 17,60 13C16908 4 254,60 C

SP 30 - 9 MS6 T30 9,2 21,80 13A16909 3 121,90 C SP 30 - 9N MS6 REST30 9,2 21,80 13C16909 4 636,00 C

SP 30 - 10 MS6 T30 9,2 21,80 13A16910 3 229,70 C SP 30 - 10N MS6 REST30 9,2 21,80 13C16910 4 797,10 C

SP 30 - 11 MS6 T30 9,2 21,80 13A16911 3 336,30 C SP 30 - 11N MS6 REST30 9,2 21,80 13C16911 4 958,10 C

SP 30 - 12 MS6 T30 11,0 24,80 13A16912 3 489,60 C SP 30 - 12N MS6 REST30 11,0 24,80 13C16912 5 188,70 C

SP 30 - 13 MS6 T30 11,0 24,80 13A16913 3 664,50 C SP 30 - 13N MS6 REST30 11,0 24,80 13C16913 5 449,30 C

SP 30 - 14 MS6 T30 13,0 30,00 13A16914 3 950,00 C SP 30 - 14N MS6 REST30 13,0 30,00 13C16914 5 878,00 C

SP 30 - 15 MS6 T30 13,0 30,00 13A16915 4 057,70 C SP 30 - 15N MS6 REST30 13,0 30,00 13C16915 6 039,10 C

SP 30 - 16 MS6 T30 15,0 34,00 13A16916 4 260,00 C SP 30 - 16N MS6 REST30 15,0 34,00 13C16916 6 343,00 C

SP 30 - 17 MS6 T30 15,0 34,00 13A16917 4 365,40 C SP 30 - 17N MS6 REST30 15,0 34,00 13C16917 6 501,80 C

SP 30 - 18 MS6 T30 18,5 42,00 13A16918 4 728,70 C SP 30 - 18N MS6 REST30 18,5 42,00 13C16918 7 045,60 C

SP 30 - 19 MS6 T30 18,5 42,00 13A16919 4 834,10 C SP 30 - 19N MS6 REST30 18,5 42,00 13C16919 7 204,30 C

SP 30 - 20 MS6 T30 18,5 42,00 13A16920 4 999,80 C SP 30 - 20N MS6 REST30 18,5 42,00 13C16920 7 452,20 C

SP 30 - 21 MS6 T30 18,5 42,00 13A16921 5 213,00 C SP 30 - 21N MS6 REST30 18,5 42,00 13C16921 7 772,00 C

SP 30 - 22 MS6 T30 22,0 48,00 13A16922 5 444,30 C SP 30 - 22N MS6 REST30 22,0 48,00 13C16922 8 120,20 C

SP 30 - 23 MS6 T30 22,0 48,00 13A16923 5 549,70 C SP 30 - 23N MS6 REST30 22,0 48,00 13C16923 8 278,90 C

SP 30 - 24 MS6 T30 22,0 48,00 13A16924 5 655,10 C SP 30 - 24N MS6 REST30 22,0 48,00 13C16924 8 435,30 C

SP 30 - 25 MS6 T30 22,0 48,00 13A16925 5 758,20 C SP 30 - 25N MS6 REST30 22,0 48,00 13C16925 8 590,50 C

SP 30 - 26 MS6 T30 22,0 48,00 13A16926 5 861,30 C SP 30 - 26N MS6 REST30 22,0 48,00 13C16926 8 745,80 C

SP 30 - 27 MS6 T30 26,0 57,00 13A16927 6 243,30 C SP 30 - 27N MS6 REST30 26,0 57,00 13C16927 9 318,70 C

SP 30 - 28 MS6 T30 26,0 57,00 13A16928 6 346,40 C SP 30 - 28N MS6 REST30 26,0 57,00 13C16928 9 471,60 C

SP 30 - 29 MS6 T30 26,0 57,00 13A16929 6 448,40 C SP 30 - 29N MS6 REST30 26,0 57,00 13C16929 9 625,60 C

SP 30 - 30 MS6 T30 26,0 57,00 13A16930 6 549,20 C SP 30 - 30N MS6 REST30 26,0 57,00 13C16930 9 776,30 C

SP 30 - 31 MS6 T30 26,0 57,00 13A16931 6 650,00 C SP 30 - 31N MS6 REST30 26,0 57,00 13C16931 9 928,10 C

SP 30 - 32 MS6 T30 30,0 66,50 13A16932 6 953,30 C SP 30 - 32N MS6 REST30 30,0 66,50 13C16932 10 383,10 C

SP 30 - 33 MS6 T30 30,0 66,50 13A16933 7 052,90 C SP 30 - 33N MS6 REST30 30,0 66,50 13C16933 10 532,50 C

SP 30 - 34 MS6 T30 30,0 66,50 13A16934 7 152,60 C SP 30 - 34N MS6 REST30 30,0 66,50 13C16934 10 683,20 C

SP 30 - 35 MS6 T30 30,0 66,50 13A16935 7 252,20 C SP 30 - 35N MS6 REST30 30,0 66,50 13C16935 10 832,60 C

SP 30 - 39 1) MMS 6000 37,0 80,00 13A45339 9 607,20 C SP 30 - 39N 1) MMS 6000N 37,0 80,00 13C45339 13 664,10 C

SP 30 - 43 1) MMS 6000 37,0 80,00 13A45343 10 085,00 C SP 30 - 43N 1) MMS 6000N 37,0 80,00 13C45343 14 380,70 C

SP 30 - 46 1) MMS 8000 45,0 96,50 13A55346 11 764,60 C SP 30 - 46N 1) MMS 8000N 45,0 96,50 13C55346 17 316,20 C

SP 30 - 49 1) MMS 8000 45,0 96,50 13A55349 12 363,50 C SP 30 - 49N 1) MMS 8000N 45,0 96,50 13C55349 18 214,40 C

Dodávka vč. připojeného přívod. kabelu motoru (plochý vodič, vhodný pro pitnou vodu) s vidlicí pro připojení na kabel. spojku Grundfos nebo kabel. soupravu, příp. u MS6 volný konec kabelu pro kabe

MS motory od 5,5 kW do 30 kW včetně, stejně jako všechny MS-R motory, mají teplotní konventor (Tempcon) k hlídání teploty motoru ve spojení s MP 204

Tempcon pro motory menší než 5,5 kW na vyžádání.

Teplotní snímač PT100 pro MS6 motory viz příslušenství.

1) Vezměte prosím do úvahy změněný průměr čerpadla a přípojku

SP 30 do 30 kW, nebo ve spojení s motory MMS 8000, v provedení R-chromniková ocel 1.4539 je možno dodat na zvláštní objednávku.

Motory pro jiná napětí na vyžádání.

Technické údaje viz. katalogový list

Rabatová

skupina

SP 46, 3x400 V Y, chromniklová ocel 1.4301 SP 46, 3x400 V Y, N = chromniklová ocel 1.4401

Spínání motoru přímé

Přípojka čerpadla Rp 3

Typ

Typ motoru

P 2

[kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

P 2

skupina Typ Typ motoru [kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

SP 46 - 1B 4" MS 402 1,1 3,40 15A219C1 1 047,20 C SP 46 - 1BN 4" MS 4000R 1,1 2,75 15C219C1 2 002,50 C

SP 46 - 1 4" MS 402 2,2 5,50 15A21901 1 156,70 C - - - - - - -

SP 46 - 2BB 4" MS 402 2,2 5,50 15A219D2 1 211,10 C SP 46 - 2BBN 4" MS 4000R 2,2 6,05 15C219D2 2 090,80 C

SP 46 - 2 4" MS 4000 3,0 7,85 15A21902 1 482,40 C SP 46 - 2N 4" MS 4000R 3,0 7,85 15C21902 2 237,90 C

SP 46 - 3C 4" MS 4000 4,0 9,60 15A219F3 1 742,90 C SP 46 - 3CN 4" MS 4000R 4,0 9,60 15C219F3 2 524,50 C

SP 46 - 3 4" MS 4000 5,5 13,00 15A21903 1 863,10 C SP 46 - 3N 4" MS 4000R 5,5 13,00 15C21903 2 775,80 C

SP 46 - 4C 4" MS 4000 5,5 13,00 15A219F4 1 946,70 C SP 46 - 4CN 4" MS 4000R 5,5 13,00 15C219F4 2 838,60 C

SP 46 - 4C MS6 T30 5,5 13,60 15AC19F4 2 361,90 C SP 46 - 4CN MS6 REST30 5,5 13,60 15CC19F4 3 519,50 C

SP 46 - 4 4" MS 4000 7,5 18,80 15AC1904 2 404,90 C SP 46 - 4N 4" MS 4000R 7,5 18,80 15CC1904 4 547,60 C

SP 46 - 4 MS6 T30 7,5 17,60 15A21904 2 464,90 C SP 46 - 4N MS6 REST30 7,5 17,60 15C21904 3 674,10 C

SP 46 - 5 4" MS 4000 7,5 18,80 15AC1905 2 582,10 C SP 46 - 5N 4" MS 4000R 7,5 18,80 15CC1905 3 850,90 C

SP 46 - 5 MS6 T30 7,5 17,60 15A21905 2 642,00 C SP 46 - 5N MS6 REST30 7,5 17,60 15C21905 3 939,60 C

SP 46 - 6 MS6 T30 9,2 21,80 15A21906 2 952,70 C SP 46 - 6N MS6 REST30 9,2 21,80 15C21906 4 405,70 C

SP 46 - 7 MS6 T30 11,0 24,80 15A21907 3 168,70 C SP 46 - 7N MS6 REST30 11,0 24,80 15C21907 4 729,70 C

SP 46 - 8C MS6 T30 11,0 24,80 15A219F8 3 281,80 C SP 46 - 8CN MS6 REST30 11,0 24,80 15C219F8 4 800,20 C

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 SP A, SP 23


Ponorná čerpadla SP 46

Typ

Typ motoru

P 2

[kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

P 2

skupina Typ Typ motoru [kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

SP 46 - 8 MS6 T30 13,0 30,00 15A21908 3 408,60 C SP 46 - 8N MS6 REST30 13,0 30,00 15C21908 5 089,50 C

SP 46 - 9C MS6 T30 13,0 30,00 15A219F9 3 565,30 C SP 46 - 9CN MS6 REST30 13,0 30,00 15C219F9 5 212,50 C

SP 46 - 9 MS6 T30 15,0 34,00 15A21909 3 732,40 C SP 46 - 9N MS6 REST30 15,0 34,00 15C21909 5 575,10 C

SP 46 - 10 MS6 T30 15,0 34,00 15A21910 3 906,80 C SP 46 - 10N MS6 REST30 15,0 34,00 15C21910 5 836,80 C

SP 46 - 11 MS6 T30 18,5 42,00 15A21911 4 325,30 C SP 46 - 11N MS6 REST30 18,5 42,00 15C21911 6 464,40 C

SP 46 - 12 MS6 T30 18,5 42,00 15A21912 4 498,70 C SP 46 - 12N MS6 REST30 18,5 42,00 15C21912 6 724,50 C

SP 46 - 13 MS6 T30 22,0 48,00 15A21913 4 850,00 C SP 46 - 13N MS6 REST30 22,0 48,00 15C21913 7 251,60 C

SP 46 - 14 MS6 T30 22,0 48,00 15A21914 5 026,00 C SP 46 - 14N MS6 REST30 22,0 48,00 15C21914 7 515,60 C

SP 46 - 15 MS6 T30 22,0 48,00 15A21915 5 201,50 C SP 46 - 15N MS6 REST30 22,0 48,00 15C21915 7 778,80 C

SP 46 - 16 MS6 T30 26,0 57,00 15A21916 5 643,10 C SP 46 - 16N MS6 REST30 26,0 57,00 15C21916 8 441,20 C

SP 46 - 17 MS6 T30 26,0 57,00 15A21917 5 817,50 C SP 46 - 17N MS6 REST30 26,0 57,00 15C21917 8 702,80 C

SP 46 - 18 MS6 T30 30,0 66,50 15A21918 6 203,30 C SP 46 - 18N MS6 REST30 30,0 66,50 15C21918 9 272,50 C

SP 46 - 19 MS6 T30 30,0 66,50 15A21919 6 297,50 C SP 46 - 19N MS6 REST30 30,0 66,50 15C21919 9 413,90 C

SP 46 - 20 MS6 T30 30,0 66,50 15A21920 6 425,40 C SP 46 - 20N MS6 REST30 30,0 66,50 15C21920 9 605,80 C

SP 46 - 21 6" MMS 6000 37,0 80,00 15A20321 7 211,00 C SP 46 - 21N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 15C20321 10 117,80 C

SP 46 - 22 6" MMS 6000 37,0 80,00 15A20322 7 377,40 C SP 46 - 22N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 15C20322 10 367,50 C

SP 46 - 23 6" MMS 6000 37,0 80,00 15A20323 7 543,40 C SP 46 - 23N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 15C20323 10 616,40 C

SP 46 - 24 6" MMS 6000 37,0 80,00 15A20324 7 708,80 C SP 46 - 24N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 15C20324 10 864,50 C

SP 46 - 26 1) 8" MMS 8000 45,0 96,50 15A40326 9 934,30 C SP 46 - 26N 1) 8" MMS 8000N 45,0 96,50 15C40326 14 642,80 C

SP 46 - 28 1) 8" MMS 8000 45,0 96,50 15A40328 10 119,50 C SP 46 - 28N 1) 8" MMS 8000N 45,0 96,50 15C40328 14 920,70 C

SP 46 - 30 1) 8" MMS 8000 45,0 96,50 15A40630 10 734,10 C SP 46 - 30N 1) 8" MMS 8000N 45,0 96,50 15C40630 15 355,40 C

SP 46 - 33 1) 8" MMS 8000 55,0 114,00 15A40633 11 162,50 C SP 46 - 33N 1) 8" MMS 8000N 55,0 114,00 15C40633 16 682,40 C

Rabatová

skupina

SP 46, 3x400 V Y, chromniklová ocel 1.4301 SP 46, 3x400 V Y, N = chromniklová ocel 1.4401

Spínání motoru hvězda/trojúhelník

Přípojka čerpadla Rp 3

Typ

Typ motoru

P 2

[kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

P 2

skupina Typ Typ motoru [kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

SP 46 - 3 MS6 T30 5,5 13,60 15AD6903 2 479,40 C - - - - - - -

SP 46 - 4C MS6 T30 5,5 13,60 15AD69F4 2 523,30 C SP 46 - 4CN MS6 REST30 5,5 13,60 15CD69F4 3 726,90 C

SP 46 - 4 MS6 T30 7,5 17,60 15A36904 2 631,60 C SP 46 - 4N MS6 REST30 7,5 17,60 15C36904 3 900,50 C

SP 46 - 5 MS6 T30 7,5 17,60 15A36905 2 817,50 C SP 46 - 5N MS6 REST30 7,5 17,60 15C36905 4 179,30 C

SP 46 - 6 MS6 T30 9,2 21,80 15A36906 3 143,70 C SP 46 - 6N MS6 REST30 9,2 21,80 15C36906 4 668,60 C

SP 46 - 7 MS6 T30 11,0 24,80 15A36907 3 370,60 C SP 46 - 7N MS6 REST30 11,0 24,80 15C36907 5 009,00 C

SP 46 - 8C MS6 T30 11,0 24,80 15A369F8 3 402,00 C SP 46 - 8CN MS6 REST30 11,0 24,80 15C369F8 5 361,70 C

SP 46 - 8 MS6 T30 13,0 30,00 15A36908 3 622,40 C SP 46 - 8N MS6 REST30 13,0 30,00 15C36908 5 386,80 C

SP 46 - 9C MS6 T30 13,0 30,00 15A369F9 3 688,90 C SP 46 - 9CN MS6 REST30 13,0 30,00 15C369F9 5 609,70 C

SP 46 - 9 MS6 T30 15,0 34,00 15A36909 3 962,40 C SP 46 - 9N MS6 REST30 15,0 34,00 15C36909 5 896,60 C

SP 46 - 10 MS6 T30 15,0 34,00 15A36910 4 145,50 C SP 46 - 10N MS6 REST30 15,0 34,00 15C36910 6 171,40 C

SP 46 - 11 MS6 T30 18,5 42,00 15A36911 4 584,80 C SP 46 - 11N MS6 REST30 18,5 42,00 15C36911 6 830,40 C

SP 46 - 12 MS6 T30 18,5 42,00 15A36912 4 766,90 C SP 46 - 12N MS6 REST30 18,5 42,00 15C36912 7 103,50 C

SP 46 - 13 MS6 T30 22,0 48,00 15A36913 5 135,90 C SP 46 - 13N MS6 REST30 22,0 48,00 15C36913 7 656,90 C

SP 46 - 14 MS6 T30 22,0 48,00 15A36914 5 320,70 C SP 46 - 14N MS6 REST30 22,0 48,00 15C36914 7 934,10 C

SP 46 - 15 MS6 T30 22,0 48,00 15A36915 5 504,90 C SP 46 - 15N MS6 REST30 22,0 48,00 15C36915 8 210,50 C

SP 46 - 16 MS6 T30 26,0 57,00 15A36916 5 968,50 C SP 46 - 16N MS6 REST30 26,0 57,00 15C36916 8 906,00 C

SP 46 - 17 MS6 T30 26,0 57,00 15A36917 6 151,70 C SP 46 - 17N MS6 REST30 26,0 57,00 15C36917 9 180,70 C

SP 46 - 18 MS6 T30 30,0 66,50 15A36918 6 621,40 C SP 46 - 18N MS6 REST30 30,0 66,50 15C36918 9 760,00 C

SP 46 - 19 MS6 T30 30,0 66,50 15A36919 6 636,90 C SP 46 - 19N MS6 REST30 30,0 66,50 15C36919 9 908,50 C

SP 46 - 20 MS6 T30 30,0 66,50 15A36920 6 771,20 C SP 46 - 20N MS6 REST30 30,0 66,50 15C36920 10 109,90 C

SP 46 - 21 6" MMS 6000 37,0 80,00 15A35321 7 509,80 C SP 46 - 21N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 15C35321 10 517,80 C

SP 46 - 22 6" MMS 6000 37,0 80,00 15A35322 7 684,50 C SP 46 - 22N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 15C35322 10 780,00 C

SP 46 - 23 6" MMS 6000 37,0 80,00 15A35323 7 858,70 C SP 46 - 23N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 15C35323 11 041,30 C

SP 46 - 24 6" MMS 6000 37,0 80,00 15A35324 8 032,40 C SP 46 - 24N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 15C35324 11 301,80 C

SP 46 - 26 1) 8" MMS 8000 45,0 96,50 15A55326 10 351,50 C SP 46 - 26N 1) 8" MMS 8000N 45,0 96,50 15C55326 15 196,40 C

SP 46 - 28 1) 8" MMS 8000 45,0 96,50 15A55328 10 546,00 C SP 46 - 28N 1) 8" MMS 8000N 45,0 96,50 15C55328 15 488,30 C

SP 46 - 30 1) 8" MMS 8000 45,0 96,50 15A55630 10 556,30 C SP 46 - 30N 1) 8" MMS 8000N 45,0 96,50 15C55630 15 948,40 C

SP 46 - 33 1) 8" MMS 8000 55,0 114,00 15A55633 11 635,70 C SP 46 - 33N 1) 8" MMS 8000N 55,0 114,00 15C55633 17 319,50 C

Dodávka vč. připojeného přívod. kabelu motoru (plochý vodič, vhodný pro pitnou vodu) s vidlicí pro připojení na kabel. spojku Grundfos nebo kabel. soupravu, příp. u MS6 volný konec kabelu pro kabe

MS motory od 5,5 kW do 30 kW včetně, stejně jako všechny MS-R motory, mají teplotní konventor (Tempcon) k hlídání teploty motoru ve spojení s MP 204

Tempcon pro motory menší než 5,5 kW na vyžádání.

Teplotní snímač PT100 pro MS6 motory viz příslušenství.

1) Vezměte prosím do úvahy změněný průměr čerpadla. SP 46-26 a SP 46-28 s ochranným pláštěm, přípojka čerpadla R 4. a přípojku

SP 46 do 30 kW, nebo ve spojení s motory MMS 8000, v provedení R-chromniková ocel 1.4539 je možno dodat na zvláštní objednávku.

Motory pro jiná napětí na vyžádání.

Technické údaje viz katalogový list

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 SP A, SP 24


Ponorná čerpadla SP 60

SP 60, 3x400 V Y, chromniklová ocel 1.4301 SP 60, 3x400 V Y, N = chromniklová ocel 1.4401

Spínání motoru přímé

Přípojka čerpadla Rp 4

Typ

Typ motoru

P 2

[kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

P 2

skupina Typ Typ motoru [kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

SP 60 - 1A 4" MS 402 1,5 4,20 14A019A1 1 371,90 C SP 60 - 1AN 4" MS 4000 R 1,5 4,00 14C019A1 2 409,00 C

SP 60 - 1 4" MS 402 2,2 5,50 14A01901 1 470,90 C - - - - - - -

SP 60 - 2B 4" MS 4000 3,0 7,85 14A019C2 1 794,00 C SP 60 - 2BN 4" MS 4000 R 3,0 7,85 14C019C2 2 642,10 C

SP 60 - 2 4" MS 4000 4,0 9,60 14A01902 1 919,30 C SP 60 - 2N 4" MS 4000R 4,0 9,60 14C01902 2 893,20 C

SP 60 - 3 4" MS 4000 5,5 13,00 14A01903 2 197,80 C SP 60 - 3N 4" MS 4000R 5,5 13,00 14C01903 3 277,80 C

SP 60 - 4 4" MS 4000 7,5 18,80 14A01904 2 696,40 C SP 60 - 4N 4" MS 4000R 7,5 18,80 14C01904 4 025,70 C

SP 60 - 4 MS6 T30 7,5 17,60 14AA1904 2 756,90 C SP 60 - 4N MS6 REST30 7,5 17,60 14CA1904 4 112,00 C

SP 60 - 5 MS6 T30 9,2 21,80 14A01905 3 039,30 C SP 60 - 5N MS6 REST30 9,2 21,80 14C01905 4 535,60 C

SP 60 - 6 MS6 T30 11,0 24,80 14A01906 3 230,80 C SP 60 - 6N MS6 REST30 11,0 24,80 14C01906 4 822,60 C

SP 60 - 7 MS6 T30 13,0 30,00 14A01907 3 465,90 C SP 60 - 7N MS6 REST30 13,0 30,00 14C01907 5 175,40 C

SP 60 - 8B MS6 T30 13,0 30,00 14A019C8 3 566,60 C SP 60 - 8BN MS6 REST30 13,0 30,00 14C019C8 5 210,30 C

SP 60 - 8 MS6 T30 15,0 34,00 14A01908 3 702,20 C SP 60 - 8N MS6 REST30 15,0 34,00 14C01908 5 529,90 C

SP 60 - 9B MS6 T30 15,0 34,00 14A019C9 3 800,40 C SP 60 - 8BN MS6 REST30 15,0 34,00 14C019C9 5 677,20 C

SP 60 - 9 MS6 T30 18,5 42,00 14A01909 4 092,60 C SP 60 - 9N MS6 REST30 18,5 42,00 14C01909 6 115,40 C

SP 60 - 10 MS6 T30 18,5 42,00 14A01910 4 237,90 C SP 60 - 10N MS6 REST30 18,5 42,00 14C01910 6 333,40 C

SP 60 - 11 MS6 T30 22,0 48,00 14A01911 4 556,20 C SP 60 - 11N MS6 REST30 22,0 48,00 14C01911 6 810,90 C

SP 60 - 12 MS6 T30 22,0 48,00 14A01912 4 759,20 C SP 60 - 12N MS6 REST30 22,0 48,00 14C01912 7 115,40 C

SP 60 - 13 MS6 T30 26,0 57,00 14A01913 5 175,90 C SP 60 - 13N MS6 REST30 26,0 57,00 14C01913 7 740,40 C

SP 60 - 14 MS6 T30 26,0 57,00 14A01914 5 325,40 C SP 60 - 14N MS6 REST30 26,0 57,00 14C01914 7 964,60 C

SP 60 - 15 MS6 T30 26,0 57,00 14A01915 5 474,30 C SP 60 - 15N MS6 REST30 26,0 57,00 14C01915 8 187,90 C

SP 60 - 16 MS6 T30 30,0 66,50 14A01916 5 834,60 C SP 60 - 16N MS6 REST30 30,0 66,50 14C01916 8 719,50 C

SP 60 - 17 MS6 T30 30,0 66,50 14A01917 5 911,50 C SP 60 - 17N MS6 REST30 30,0 66,50 14C01917 8 834,80 C

SP 60 - 18 6" MMS 6000 37,0 80,00 14A00318 6 674,40 C SP 60 - 18N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 14C00318 9 312,90 C

SP 60 - 19 6" MMS 6000 37,0 80,00 14A00319 6 818,20 C SP 60 - 19N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 14C00319 9 528,50 C

SP 60 - 20 6" MMS 6000 37,0 80,00 14A00320 6 961,40 C SP 60 - 20N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 14C00320 9 743,40 C

SP 60 - 21 6" MMS 6000 37,0 80,00 14AA0321 7 104,10 C SP 60 - 21N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 14CA0321 9 981,00 C

SP 60 - 22 8" MMS 8000 45,0 96,50 14A00322 8 563,70 C SP 60 - 22N 8" MMS 8000N 45,0 96,50 14C00322 12 587,00 C

Rabatová

skupina

SP 60, 3x400 V Y, chromniklová ocel 1.4301 SP 60, 3x400 V Y, N = chromniklová ocel 1.4401

Spínání motoru hvězda/trojúhelník

Přípojka čerpadla Rp 4

Typ

Typ motoru

P 2

[kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

P 2

skupina Typ Typ motoru [kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

SP 60 - 3 MS6 T30 5,5 13,60 14AB6903 2 830,80 C SP 60 - 3N MS6 REST30 5,5 13,60 14CB6903 4 199,40 C

SP 60 - 4 MS6 T30 7,5 17,60 14AB6904 2 938,10 C SP 60 - 4N MS6 REST30 7,5 17,60 14CB6904 4 360,30 C

SP 60 - 5 MS6 T30 9,2 21,80 14A16905 3 234,60 C SP 60 - 5N MS6 REST30 9,2 21,80 14C16905 4 805,10 C

SP 60 - 6 MS6 T30 11,0 24,80 14A16906 3 435,60 C SP 60 - 6N MS6 REST30 11,0 24,80 14C16906 5 106,50 C

SP 60 - 7 MS6 T30 13,0 30,00 14A16907 3 682,50 C SP 60 - 7N MS6 REST30 13,0 30,00 14C16907 5 477,00 C

SP 60 - 8B MS6 T30 13,0 30,00 14A169C8 3 786,60 C SP 60 - 8BN MS6 REST30 13,0 30,00 14C169C8 5 632,40 C

SP 60 - 8 MS6 T30 15,0 34,00 14A16908 3 930,70 C SP 60 - 8N MS6 REST30 15,0 34,00 14C16908 5 849,20 C

SP 60 - 9B MS6 T30 15,0 34,00 14A169C9 4 034,00 C SP 60 - 9BN MS6 REST30 15,0 34,00 14C169C9 6 003,60 C

SP 60 - 9 MS6 T30 18,5 42,00 14A16909 4 340,50 C SP 60 - 9N MS6 REST30 18,5 42,00 14C16909 6 463,90 C

SP 60 - 10 MS6 T30 18,5 42,00 14A16910 4 493,10 C SP 60 - 10N MS6 REST30 18,5 42,00 14C16910 6 692,80 C

SP 60 - 11 MS6 T30 22,0 48,00 14A16911 4 827,30 C SP 60 - 11N MS6 REST30 22,0 48,00 14C16911 7 194,20 C

SP 60 - 12 MS6 T30 22,0 48,00 14A16912 5 040,50 C SP 60 - 12N MS6 REST30 22,0 48,00 14C16912 7 514,00 C

SP 60 - 13 MS6 T30 26,0 57,00 14A16913 5 478,00 C SP 60 - 13N MS6 REST30 26,0 57,00 14C16913 8 170,10 C

SP 60 - 14 MS6 T30 26,0 57,00 14A16914 5 634,90 C SP 60 - 14N MS6 REST30 26,0 57,00 14C16914 8 405,50 C

SP 60 - 15 MS6 T30 26,0 57,00 14A16915 5 791,30 C SP 60 - 15N MS6 REST30 26,0 57,00 14C16915 8 640,10 C

SP 60 - 16 MS6 T30 30,0 66,50 14A16916 6 150,80 C SP 60 - 16N MS6 REST30 30,0 66,50 14C16916 9 179,40 C

SP 60 - 17 MS6 T30 30,0 66,50 14A16917 6 231,60 C SP 60 - 17N MS6 REST30 30,0 66,50 14C16917 9 300,40 C

SP 60 - 18 6" MMS 6000 37,0 80,00 14A15318 6 946,30 C SP 60 - 18N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 14C15318 9 672,60 C

SP 60 - 19 6" MMS 6000 37,0 80,00 14A15319 7 097,20 C SP 60 - 19N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 14C15319 9 899,10 C

SP 60 - 20 6" MMS 6000 37,0 80,00 14A15320 7 730,60 C SP 60 - 20N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 14C15320 10 124,70 C

SP 60 - 21 6" MMS 6000 37,0 80,00 14AB5321 7 880,00 C SP 60 - 21N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 14CB5321 10 475,40 C

SP 60 - 22 8" MMS 8000 45,0 96,50 14A15322 8 912,40 C SP 60 - 22N 8" MMS 8000N 45,0 96,50 14C15322 13 037,90 C

Dodávka vč. připojeného přívod. kabelu motoru (plochý vodič, vhodný pro pitnou vodu) s vidlicí pro připojení na kabel. spojku Grundfos nebo kabel. soupravu, příp. u MS6 volný konec kabelu pro kabe

MS motory od 5,5 kW do 30 kW včetně, stejně jako všechny MS-R motory, mají teplotní konventor (Tempcon) k hlídání teploty motoru ve spojení s MP 204

Tempcon pro motory menší než 5,5 kW na vyžádání.

Teplotní snímač PT100 pro MS6 motory viz příslušenství.

SP 60 do 30 kW, nebo ve spojení s motory MMS 8000, v provedení R-chromniková ocel 1.4539 je možno dodat na zvláštní objednávku

Motory pro jiná napětí na vyžádání.

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 SP A, SP 25


Ponorná čerpadla SP 77

SP 77, 3x400 V Y, chromniklová ocel 1.4301 SP 77, 3x400 V Y, N = chromniklová ocel 1.4401

Spínání motoru přímé

Přípojka čerpadla Rp 5

Typ

Typ motoru

P 2

[kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

P 2

skupina Typ Typ motoru [kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

SP 77 - 1 MS6 T30 5,5 13,60 16A01901 2 974,70 C SP 77 - 1N MS6 REST30 5,5 13,60 16C01901 4 438,60 C

SP 77 - 2B MS6 T30 5,5 13,60 16A019C2 3 160,20 C SP 77 - 2BN MS6 REST30 5,5 13,60 16C019C2 4 716,80 C

SP 77 - 2 MS6 T30 7,5 17,60 16A01902 3 271,10 C SP 77 - 2N MS6 REST30 7,5 17,60 16C01902 4 883,20 C

SP 77-3B MS6 T30 9,2 21,80 16A019C3 3 637,80 C SP 77 - 3BN MS6 REST30 9,2 21,80 16C019C3 5 433,80 C

SP 77 - 3 MS6 T30 11,0 24,80 16A01903 3 775,60 C SP 77 - 3N MS6 REST30 11,0 24,80 16C01903 5 639,90 C

SP 77 - 4B MS6 T30 13,0 30,00 16A019C4 4 030,20 C SP 77 - 4BN MS6 REST30 13,0 30,00 16C019C4 6 021,90 C

SP 77 - 4 MS6 T30 15,0 34,00 16A01904 4 211,90 C SP 77 - 4N MS6 REST30 15,0 34,00 16C01904 6 294,50 C

SP 77 - 5 MS6 T30 18,5 42,00 16A01905 4 599,30 C SP 77 - 5N MS6 REST30 18,5 42,00 16C01905 6 875,60 C

SP 77 - 6 MS6 T30 22,0 48,00 16A01906 4 982,50 C SP 77 - 6N MS6 REST30 22,0 48,00 16C01906 7 450,40 C

SP 77 - 7 MS6 T30 26,0 57,00 16A01907 5 510,80 C SP 77 - 7N MS6 REST30 26,0 57,00 16C01907 8 242,80 C

SP 77 - 8B MS6 T30 26,0 57,00 16A019C8 5 704,10 C SP 77 - 8BN MS6 REST30 26,0 57,00 16C019C8 8 523,80 C

SP 77 - 8 MS6 T30 30,0 66,50 16A01908 5 983,90 C SP 77 - 8N MS6 REST30 30,0 66,50 16C01908 8 943,40 C

SP 77 - 9 MS6 T30 30,0 66,50 16A01909 6 244,40 C SP 77 - 9N MS6 REST30 30,0 66,50 16C01909 9 334,20 C

SP 77 - 10 6" MMS 6000 37,0 80,00 16A00310 7 004,10 C SP 77 - 10N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 16C00310 9 807,40 C

SP 77 - 11 6" MMS 6000 37,0 80,00 16AA0311 7 255,90 C SP 77 - 11N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 16CA0311 10 174,60 C

SP 77 - 12 8" MMS 8000 45,0 96,50 16A00312 8 824,20 C SP 77 - 12N 8" MMS 8000N 45,0 96,50 16C00312 12 977,80 C

SP 77 - 13 8" MMS 8000 55,0 114,00 16A00313 9 569,10 C SP 77 - 13N 8" MMS 8000N 55,0 114,00 16C00313 13 848,00 C

SP 77 - 14 8" MMS 8000 55,0 114,00 16A00314 9 819,20 C SP 77 - 14N 8" MMS 8000N 55,0 114,00 16C00314 14 223,00 C

SP 77 - 15 8" MMS 8000 55,0 114,00 16A00315 10 068,70 C SP 77 - 15N 8" MMS 8000N 55,0 114,00 16C00315 14 597,30 C

SP 77 - 16 8" MMS 8000 63,0 132,00 16A00316 10 548,40 C SP 77 - 16N 8" MMS 8000N 63,0 132,00 16C00316 15 453,60 C

SP 77 - 17 8" MMS 8000 63,0 132,00 16A00317 10 796,90 C SP 77 - 17N 8" MMS 8000N 63,0 132,00 16C00317 15 826,20 C

SP 77 - 18 8" MMS 8000 63,0 132,00 16A00318 11 044,80 C SP 77 - 18N 8" MMS 8000N 63,0 132,00 16C00318 16 198,20 C

SP 77 - 19 8" MMS 8000 75,0 152,00 16A00319 11 849,70 C SP 77 - 19N 8" MMS 8000N 75,0 152,00 16C00319 16 823,50 C

SP 77 - 20 8" MMS 8000 75,0 152,00 16A00320 12 262,60 C SP 77 - 20N 8" MMS 8000N 75,0 152,00 16C00320 17 442,90 C

Rabatová

skupina

SP 77, 3x400 V Y, chromniklová ocel 1.4301 SP 77, 3x400 V Y, N = chromniklová ocel 1.4401

Spínání motoru hvězda/trojúhelník

Přípojka čerpadla Rp 5

Typ

Typ motoru

P 2

[kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

P 2

skupina Typ Typ motoru [kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

SP 77 - 1 MS6 T30 5,5 13,60 16A16901 3 166,70 C SP 77 - 1N MS6 REST30 5,5 13,60 16C16901 4 703,30 C

SP 77 - 2B MS6 T30 5,5 13,60 16A169C2 3 361,90 C SP 77 - 2BN MS6 REST30 5,5 13,60 16C169C2 4 995,40 C

SP 77 - 2 MS6 T30 7,5 17,60 16A16902 3 478,00 C SP 77 - 2N MS6 REST30 7,5 17,60 16C16902 5 170,10 C

SP 77 - 3B MS6 T30 9,2 21,80 16A169C3 3 863,40 C SP 77 - 3BN MS6 REST30 9,2 21,80 16C169C3 5 747,10 C

SP 77 - 3 MS6 T30 11,0 24,80 16A16903 4 007,70 C SP 77 - 3N MS6 REST30 11,0 24,80 16C16903 5 964,70 C

SP 77 - 4B MS6 T30 13,0 30,00 16A169C4 4 275,50 C SP 77 - 4BN MS6 REST30 13,0 30,00 16C169C4 6 365,80 C

SP 77 - 4 MS6 T30 15,0 34,00 16A16904 4 465,90 C SP 77 - 4N MS6 REST30 15,0 34,00 16C16904 6 652,00 C

SP 77 - 5 MS6 T30 18,5 42,00 16A16905 4 872,70 C SP 77 - 5N MS6 REST30 18,5 42,00 16C16905 7 262,10 C

SP 77 - 6 MS6 T30 22,0 48,00 16A16906 5 275,00 C SP 77 - 6N MS6 REST30 22,0 48,00 16C16906 7 865,70 C

SP 77 - 7 MS6 T30 26,0 57,00 16A16907 5 829,70 C SP 77 - 7N MS6 REST30 26,0 57,00 16C16907 8 697,70 C

SP 77 - 8B MS6 T30 26,0 57,00 16A169C8 6 013,90 C SP 77 - 8BN MS6 REST30 26,0 57,00 16C169C8 8 973,50 C

SP 77 - 8 MS6 T30 30,0 66,50 16A16908 6 307,60 C SP 77 - 8N MS6 REST30 30,0 66,50 16C16908 9 414,40 C

SP 77 - 9 MS6 T30 30,0 66,50 16A16909 6 581,10 C SP 77 - 9N MS6 REST30 30,0 66,50 16C16909 9 824,80 C

SP 77 - 10 6" MMS 6000 37,0 80,00 16A15310 7 292,40 C SP 77 - 10N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 16C15310 10 191,90 C

SP 77 - 11 6" MMS 6000 37,0 80,00 16AB5311 7 557,10 C SP 77 - 11N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 16CB5311 10 577,50 C

SP 77 - 12 8" MMS 8000 45,0 96,50 16A15312 9 186,00 C SP 77 - 12N 8" MMS 8000N 45,0 96,50 16C15312 13 448,20 C

SP 77 - 13 8" MMS 8000 55,0 114,00 16A15313 9 941,30 C SP 77 - 13N 8" MMS 8000N 55,0 114,00 16C15313 14 335,00 C

SP 77 - 14 8" MMS 8000 55,0 114,00 16A15314 10 203,90 C SP 77 - 14N 8" MMS 8000N 55,0 114,00 16C15314 14 728,90 C

SP 77 - 15 8" MMS 8000 55,0 114,00 16A15315 10 465,90 C SP 77 - 15N 8" MMS 8000N 55,0 114,00 16C15315 15 121,90 C

SP 77 - 16 8" MMS 8000 63,0 132,00 16A15316 10 958,00 C SP 77 - 16N 8" MMS 8000N 63,0 132,00 16C15316 15 744,80 C

SP 77 - 17 8" MMS 8000 63,0 132,00 16A15317 11 218,90 C SP 77 - 17N 8" MMS 8000N 63,0 132,00 16C15317 16 136,10 C

SP 77 - 18 8" MMS 8000 63,0 132,00 16A15318 11 479,20 C SP 77 - 18N 8" MMS 8000N 63,0 132,00 16C15318 16 526,60 C

SP 77 - 19 8" MMS 8000 75,0 152,00 16A15319 12 296,50 C SP 77 - 19N 8" MMS 8000N 75,0 152,00 16C15319 17 473,80 C

SP 77 - 20 8" MMS 8000 75,0 152,00 16A15320 12 730,00 C SP 77 - 20N 8" MMS 8000N 75,0 152,00 16C15320 18 124,20 C

Dodávka vč. připojeného přívod. kabelu motoru (plochý vodič, vhodný pro pitnou vodu) s vidlicí pro připojení na kabel. spojku Grundfos nebo kabel. soupravu, příp. u MS6 volný konec kabelu pro kabe

MS motory od 5,5 kW do 30 kW včetně, stejně jako všechny MS-R motory, mají teplotní konventor (Tempcon) k hlídání teploty motoru ve spojení s MP 204

Teplotní snímač PT100 pro MS6 motory viz příslušenství.

SP 77 do 30 kW, nebo ve spojení s motory MMS 8000, v provedení R-chromniková ocel 1.4539 je možno dodat na zvláštní objednávku

Motory pro jiná napětí na vyžádání.

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 SP A, SP 26


Ponorná čerpadla SP 95

SP 95, 3x400 V Y, chromniklová ocel 1.4301 SP 95, 3x400 V Y, N = chromniklová ocel 1.4401

Spínání motoru přímé

Přípojka čerpadla Rp 5

Typ

Typ motoru

P 2

[kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

P 2

skupina Typ Typ motoru [kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

SP 95 - 1 MS6 T30 5,50 13,60 19001901 3 105,40 C SP 95 - 1N MS6 REST30 5,50 13,60 19501901 4 634,60 C

SP 95 - 2BB MS6 T30 5,50 13,60 190019D2 3 211,10 C SP 95 - 2BBN MS6 REST30 5,50 13,60 195019D2 4 793,30 C

SP 95 - 2A MS6 T30 7,50 17,60 190019A2 3 286,80 C SP 95 - 2AN MS6 REST30 7,50 17,60 195019A2 4 978,00 C

SP 95 - 2 MS6 T30 9,20 21,80 19001902 3 621,40 C SP 95 - 2N MS6 REST30 9,20 21,80 19501902 5 408,50 C

SP 95 - 3BB MS6 T30 9,20 21,80 190019D3 3 727,00 C SP 95 - 3BBN MS6 REST30 9,20 21,80 195019D3 5 567,00 C

SP 95 - 3B MS6 T30 11,00 24,80 190019C3 3 876,80 C SP 95 - 3BN MS6 REST30 11,00 24,80 195019C3 5 791,80 C

SP 95 - 3 MS6 T30 13,00 30,00 19001903 4 051,50 C SP 95 - 3N MS6 REST30 13,00 30,00 19501903 6 053,90 C

SP 95 - 4B MS6 T30 15,00 34,00 190019C4 4 263,80 C SP 95 - 4BN MS6 REST30 15,00 34,00 195019C4 6 372,40 C

SP 95 - 4 MS6 T30 18,50 42,00 19001904 4 568,70 C SP 95 - 4N MS6 REST30 18,50 42,00 19501904 6 829,50 C

SP 95 - 5AB MS6 T30 18,50 42,00 190019E5 4 577,80 C SP 95 - 5ABN MS6 REST30 18,50 42,00 195019E5 6 844,30 C

SP 95 - 5 MS6 T30 22,00 48,00 19001905 4 988,20 C SP 95 - 5N MS6 REST30 22,00 48,00 19501905 7 458,90 C

SP 95 - 6 MS6 T30 26,00 57,00 19001906 5 553,00 C SP 95 - 6N MS6 REST30 26,00 57,00 19501906 8 306,00 C

SP 95 - 7 MS6 T30 30,00 66,50 19001907 5 956,70 C SP 95 - 7N MS6 REST30 30,00 66,50 19501907 8 884,40 C

SP 95 - 8 6" MMS 6000 37,00 80,00 19000308 6 787,00 C SP 95 - 8N 6" MMS 6000N 37,00 80,00 19500308 9 481,70 C

SP 95 - 9 6" MMS 6000 37,00 80,00 19060309 7 089,10 C SP 95 - 9N 6" MMS 6000N 37,00 80,00 19560309 9 778,80 C

SP 95 - 10 8" MMS 8000 45,00 96,50 19000310 8 666,90 C SP 95 - 10N 8" MMS 8000N 45,00 96,50 19500310 12 741,80 C

SP 95 - 11 8" MMS 8000 55,00 114,00 19000311 9 441,70 C SP 95 - 11N 8" MMS 8000N 55,00 114,00 19500311 13 656,80 C

SP 95 - 12 8" MMS 8000 55,00 114,00 19000312 9 721,70 C SP 95 - 12N 8" MMS 8000N 55,00 114,00 19500312 14 076,80 C

SP 95 - 13 8" MMS 8000 55,00 114,00 19000313 10 001,20 C SP 95 - 13N 8" MMS 8000N 55,00 114,00 19500313 14 496,10 C

SP 95 - 14 8" MMS 8000 63,00 132,00 19000314 10 510,80 C SP 95 - 14N 8" MMS 8000N 63,00 132,00 19500314 15 397,20 C

SP 95 - 15 8" MMS 8000 75,00 152,00 19000315 11 346,80 C SP 95 - 15N 8" MMS 8000N 75,00 152,00 19500315 16 069,10 C

SP 95 - 16 8" MMS 8000 75,00 152,00 19000316 11 624,70 C SP 95 - 16N 8" MMS 8000N 75,00 152,00 19500316 16 485,90 C

SP 95 - 17 8" MMS 8000 75,00 152,00 19000317 11 902,10 C SP 95 - 17N 8" MMS 8000N 75,00 152,00 19500317 16 902,00 C

SP 95 - 18 8" MMS 8000 92,00 186,00 19000318 13 137,00 C SP 95 - 18N 8" MMS 8000N 92,00 186,00 19500318 18 326,70 C

SP 95 - 19 8" MMS 8000 92,00 186,00 19000319 13 413,30 C SP 95 - 19N 8" MMS 8000N 92,00 186,00 19500319 18 741,10 C

SP 95 - 20 8" MMS 8000 92,00 186,00 19000320 13 689,10 C SP 95 - 20N 8" MMS 8000N 92,00 186,00 19500320 19 154,90 C

Rabatová

skupina

SP 95, 3x400 V Y, chromniklová ocel 1.4301 SP 95, 3x400 V Y, N = chromniklová ocel 1.4401

Spínání motoru hvězda/trojúhelník

Přípojka čerpadla Rp 5

Typ

Typ motoru

P 2

[kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

P 2

skupina Typ Typ motoru [kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

SP 95 - 1 MS6 T30 5,5 13,60 19016901 3 304,00 C SP 95 - 1N MS6 REST30 5,5 13,60 19516901 4 909,20 C

SP 95 - 2BB MS6 T30 5,5 13,60 190169D2 3 415,20 C SP 95 - 2BBN MS6 REST30 5,5 13,60 195169D2 5 075,30 C

SP 95 - 2A MS6 T30 7,5 17,60 190169A2 3 543,90 C SP 95 - 2AN MS6 REST30 7,5 17,60 195169A2 5 269,50 C

SP 95 - 2 MS6 T30 9,2 21,80 19016902 3 845,70 C SP 95 - 2N MS6 REST30 9,2 21,80 19516902 5 721,70 C

SP 95 - 3BB MS6 T30 9,2 21,80 190169D3 3 957,30 C SP 95 - 3BBN MS6 REST30 9,2 21,80 195169D3 5 888,40 C

SP 95 - 3B MS6 T30 11,0 24,80 190169C3 4 114,10 C SP 95 - 3BN MS6 REST30 11,0 24,80 195169C3 6 124,80 C

SP 95 - 3 MS6 T30 13,0 30,00 19016903 4 297,40 C SP 95 - 3N MS6 REST30 13,0 30,00 19516903 6 399,30 C

SP 95 - 4B MS6 T30 15,0 34,00 190169C4 4 520,70 C SP 95 - 4BN MS6 REST30 15,0 34,00 195169C4 6 733,50 C

SP 95 - 4 MS6 T30 18,5 42,00 19016904 4 840,40 C SP 95 - 4N MS6 REST30 18,5 42,00 19516904 7 213,80 C

SP 95 - 5AB MS6 T30 18,5 42,00 190169E5 4 849,50 C SP 95 - 5ABN MS6 REST30 18,5 42,00 195169E5 7 227,70 C

SP 95 - 5 MS6 T30 22,0 48,00 19016905 5 281,00 C SP 95 - 5N MS6 REST30 22,0 48,00 19516905 7 874,60 C

SP 95 - 6 MS6 T30 26,0 57,00 19016906 5 873,90 C SP 95 - 6N MS6 REST30 26,0 57,00 19516906 8 764,00 C

SP 95 - 7 MS6 T30 30,0 66,50 19016907 6 279,00 C SP 95 - 7N MS6 REST30 30,0 66,50 19516907 9 371,60 C

SP 95 - 8 6" MMS 6000 37,0 80,00 19015308 7 064,50 C SP 95 - 8N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 19515308 9 849,90 C

SP 95 - 9 6" MMS 6000 37,0 80,00 19075309 7 360,10 C SP 95 - 9N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 19575309 10 282,30 C

SP 95 - 10 8" MMS 8000 45,0 96,50 19015310 9 020,80 C SP 95 - 10N 8" MMS 8000N 45,0 96,50 19515310 13 200,50 C

SP 95 - 11 8" MMS 8000 55,0 114,00 19015311 9 807,60 C SP 95 - 11N 8" MMS 8000N 55,0 114,00 19515311 14 134,40 C

SP 95 - 12 8" MMS 8000 55,0 114,00 19015312 10 101,50 C SP 95 - 12N 8" MMS 8000N 55,0 114,00 19515312 14 575,40 C

SP 95 - 13 8" MMS 8000 55,0 114,00 19015313 10 395,00 C SP 95 - 13N 8" MMS 8000N 55,0 114,00 19515313 15 015,60 C

SP 95 - 14 8" MMS 8000 63,0 132,00 19015314 10 918,60 C SP 95 - 14N 8" MMS 8000N 63,0 132,00 19515314 15 685,70 C

SP 95 - 15 8" MMS 8000 75,0 152,00 19015315 11 768,50 C SP 95 - 15N 8" MMS 8000N 75,0 152,00 19515315 16 681,70 C

SP 95 - 16 8" MMS 8000 75,0 152,00 19015316 12 060,20 C SP 95 - 16N 8" MMS 8000N 75,0 152,00 19515316 17 119,40 C

SP 95 - 17 8" MMS 8000 75,0 152,00 19015317 12 351,50 C SP 95 - 17N 8" MMS 8000N 75,0 152,00 19515317 17 556,30 C

SP 95 - 18 8" MMS 8000 92,0 186,00 19015318 13 602,40 C SP 95 - 18N 8" MMS 8000N 92,0 186,00 19515318 18 952,50 C

SP 95 - 19 8" MMS 8000 92,0 186,00 19015319 13 892,50 C SP 95 - 19N 8" MMS 8000N 92,0 186,00 19515319 19 387,80 C

SP 95 - 20 8" MMS 8000 92,0 186,00 19015320 14 182,20 C SP 95 - 20N 8" MMS 8000N 92,0 186,00 19515320 19 822,20 C

Dodávka vč. připojeného přívod. kabelu motoru (plochý vodič, vhodný pro pitnou vodu) s vidlicí pro připojení na kabel. spojku Grundfos nebo kabel. soupravu, příp. u MS6 volný konec kabelu pro kabe

MS motory od 5,5 kW do 30 kW včetně, stejně jako všechny MS-R motory, mají teplotní konventor (Tempcon) k hlídání teploty motoru ve spojení s MP 204

Teplotní snímač PT100 pro MS6 motory viz příslušenství.

SP 95 do 30 kW, nebo ve spojení s motory MMS 8000, v provedení R-chromniková ocel 1.4539 je možno dodat na zvláštní objednávku

Motory pro jiná napětí na vyžádání.

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 SP A, SP 27


Ponorná čerpadla SP 125

SP 125, 3x400 V Y, chromniklová ocel 1.4301 SP 125, 3x400 V Y, N = chromniklová ocel 1.4401

Spínání motoru přímé

Přípojka čerpadla Rp 6

Typ

Typ motoru

P 2

[kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

P 2

skupina Typ Typ motoru [kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

SP 125-1-A MS6 T30 7,5 17,60 17A019A1 3 552,20 C SP 125-1-AN MS6 REST30 7,5 17,60 17C019A1 5 304,80 C

SP 125-1 MS6 T30 11,0 24,80 17A01901 3 960,70 C SP 125-1N MS6 REST30 11,0 24,80 17C01901 5 917,60 C

SP 125-2-AA MS6 T30 13,0 30,00 17A019B2 4 211,00 C SP 125-2-AAN MS6 REST30 13,0 30,00 17C019B2 6 293,00 C

SP 125-2-A MS6 T30 18,5 42,00 17A019A2 4 730,40 C SP 125-2-AN MS6 REST30 18,5 42,00 17C019A2 7 072,10 C

SP 125-2 MS6 T30 22,0 48,00 17A01902 4 888,80 C SP 125-2N MS6 REST30 22,0 48,00 17C01902 7 309,70 C

SP 125-3-AA MS6 T30 22,0 48,00 17A019B3 5 058,20 C SP 125-3-AAN MS6 REST30 22,0 48,00 17C019B3 7 563,80 C

SP 125-3-A MS6 T30 26,0 57,00 17A019A3 5 498,70 C SP 125-3-AN MS6 REST30 26,0 57,00 17C019A3 8 224,60 C

SP 125-3 MS6 T30 30,0 66,50 17A01903 5 811,80 C SP 125-3N MS6 REST30 30,0 66,50 17C01903 8 685,30 C

SP 125-4-AA 6" MMS 6000 37,0 80,00 17A203B4 6 484,10 C SP 125-4-AAN 6" MMS 6000N 37,0 80,00 17C203B4 9 284,70 C

SP 125-4-A 6" MMS 6000 37,0 80,00 17A203A4 6 645,40 C SP 125-4-AN 6" MMS 6000N 37,0 80,00 17C203A4 9 541,30 C

SP 125-4 6" MMS 6000 37,0 80,00 17A20304 6 804,40 C SP 125-4N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 17C20304 9 515,50 C

SP 125-5-AA 8" MMS 8000 45,0 96,50 17A003B5 8 283,50 C SP 125-5-AAN 8" MMS 8000N 45,0 96,50 17C003B5 12 166,70 C

SP 125-5-A 8" MMS 8000 45,0 96,50 17A003A5 8 444,20 C SP 125-5-AN 8" MMS 8000N 45,0 96,50 17C003A5 12 407,70 C

SP 125-5 8" MMS 8000 55,0 114,00 17A00305 9 093,70 C SP 125-5N 8" MMS 8000N 55,0 114,00 17C00305 13 134,90 C

SP 125-6-AA 8" MMS 8000 55,0 114,00 17A003B6 9 248,30 C SP 125-6-AAN 8" MMS 8000N 55,0 114,00 17C003B6 13 366,70 C

SP 125-6-A 8" MMS 8000 55,0 114,00 17A003A6 9 406,80 C SP 125-6-AN 8" MMS 8000N 55,0 114,00 17C003A6 13 604,40 C

SP 125-6 8" MMS 8000 63,0 132,00 17A00306 9 790,50 C SP 125-6N 8" MMS 8000N 63,0 132,00 17C00306 14 316,80 C

SP 125-7-AA 8" MMS 8000 63,0 132,00 17A003B7 9 943,00 C SP 125-7-AAN 8" MMS 8000N 63,0 132,00 17C003B7 14 545,40 C

SP 125-7-A 8" MMS 8000 63,0 132,00 17A003A7 10 099,20 C SP 125-7-AN 8" MMS 8000N 63,0 132,00 17C003A7 14 779,80 C

SP 125-7 8" MMS 8000 75,0 152,00 17A00307 10 807,70 C SP 125-7N 8" MMS 8000N 75,0 152,00 17C00307 15 260,40 C

SP 125-8-AA 8" MMS 8000 75,0 152,00 17A003B8 10 957,90 C SP 125-8-AAN 8" MMS 8000N 75,0 152,00 17C003B8 15 485,90 C

SP 125-8-A 8" MMS 8000 75,0 152,00 17A003A8 11 112,00 C SP 125-8-AN 8" MMS 8000N 75,0 152,00 17C003A8 15 716,90 C

SP 125-8 8" MMS 8000 75,0 152,00 17A00308 11 260,80 C SP 125-8N 8" MMS 8000N 75,0 152,00 17C00308 15 940,20 C

SP 125-9-AA 8" MMS 8000 92,0 186,00 17A003B9 12 366,90 C SP 125-9-AAN 8" MMS 8000N 92,0 186,00 17C003B9 17 171,50 C

SP 125-9-A 8" MMS 8000 92,0 186,00 17A003A9 12 518,80 C SP 125-9-AN 8" MMS 8000N 92,0 186,00 17C003A9 17 399,40 C

SP 125-9 8" MMS 8000 92,0 186,00 17A00309 12 665,40 C SP 125-9N 8" MMS 8000N 92,0 186,00 17C00309 17 619,40 C

SP 125-10-AA 8" MMS 8000 92,0 186,00 17A003B0 12 811,40 C SP 125-10-AAN 8" MMS 8000N 92,0 186,00 17C003B0 17 838,30 C

SP 125-10-A 8" MMS 8000 92,0 186,00 17A003A0 12 961,10 C SP 125-10-AN 8" MMS 8000N 92,0 186,00 17C003A0 18 062,80 C

SP 125-10 8" MMS 8000 92,0 186,00 17A00310 13 105,60 C SP 125-10N 8" MMS 8000N 92,0 186,00 17C00310 18 279,60 C

Rabatová

skupina

SP 125, 3x400 V Y, chromniklová ocel 1.4301 SP 125, 3x400 V Y, N = chromniklová ocel 1.4401

Spínání motoru hvězda/trojúhelník

Přípojka čerpadla Rp 6

P

Typ

Typ motoru

2 I N Objednací

Cena EUR

Rabatová

[kW] [A] číslo

skupina Typ Typ motoru P 2 I N Objednací

[kW] [A] číslo

Cena EUR

SP 125-1-A MS6 T30 7,5 17,60 17A169A1 3 773,20 C SP 125-1-AN MS6 REST30 7,5 17,60 17C169A1 5 612,80 C

SP 125-1 MS6 T30 11,0 24,80 17A16901 4 202,10 C SP 125-1N MS6 REST30 11,0 24,80 17C16901 6 256,30 C

SP 125-2-AA MS6 T30 13,0 30,00 17A169B2 4 464,80 C SP 125-2-AAN MS6 REST30 13,0 30,00 17C169B2 6 650,40 C

SP 125-2-A MS6 T30 18,5 42,00 17A169A2 5 010,20 C SP 125-2-AN MS6 REST30 18,5 42,00 17C169A2 7 468,50 C

SP 125-2 MS6 T30 22,0 48,00 17A16902 5 176,50 C SP 125-2N MS6 REST30 22,0 48,00 17C16902 7 717,90 C

SP 125-3-AA MS6 T30 22,0 48,00 17A169B3 5 354,50 C SP 125-3-AAN MS6 REST30 22,0 48,00 17C169B3 7 984,80 C

SP 125-3-A MS6 T30 26,0 57,00 17A169A3 5 816,90 C SP 125-3-AN MS6 REST30 26,0 57,00 17C169A3 8 678,50 C

SP 125-3 MS6 T30 30,0 66,50 17A16903 6 126,90 C SP 125-3N MS6 REST30 30,0 66,50 17C16903 9 143,40 C

SP 125-4-AA 6" MMS 6000 37,0 80,00 17A353B4 6 751,70 C SP 125-4-AAN 6" MMS 6000N 37,0 80,00 17C353B4 9 131,10 C

SP 125-4-A 6" MMS 6000 37,0 80,00 17A353A4 6 922,80 C SP 125-4-AN 6" MMS 6000N 37,0 80,00 17C353A4 9 637,10 C

SP 125-4 6" MMS 6000 37,0 80,00 17A35304 7 088,10 C SP 125-4N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 17C35304 10 204,10 C

SP 125-5-AA 8" MMS 8000 45,0 96,50 17A153B5 8 618,20 C SP 125-5-AAN 8" MMS 8000N 45,0 96,50 17C153B5 12 596,60 C

SP 125-5-A 8" MMS 8000 45,0 96,50 17A153A5 8 787,00 C SP 125-5-AN 8" MMS 8000N 45,0 96,50 17C153A5 12 849,70 C

SP 125-5 8" MMS 8000 55,0 114,00 17A15305 9 442,10 C SP 125-5N 8" MMS 8000N 55,0 114,00 17C15305 13 586,40 C

SP 125-6-AA 8" MMS 8000 55,0 114,00 17A153B6 9 604,40 C SP 125-6-AAN 8" MMS 8000N 55,0 114,00 17C153B6 13 829,70 C

SP 125-6-A 8" MMS 8000 55,0 114,00 17A153A6 9 770,80 C SP 125-6-AN 8" MMS 8000N 55,0 114,00 17C153A6 14 079,40 C

SP 125-6 8" MMS 8000 63,0 132,00 17A15306 10 162,30 C SP 125-6N 8" MMS 8000N 63,0 132,00 17C15306 14 551,20 C

SP 125-7-AA 8" MMS 8000 63,0 132,00 17A153B7 10 322,30 C SP 125-7-AAN 8" MMS 8000N 63,0 132,00 17C153B7 14 791,60 C

SP 125-7-A 8" MMS 8000 63,0 132,00 17A153A7 10 486,40 C SP 125-7-AN 8" MMS 8000N 63,0 132,00 17C153A7 15 037,40 C

SP 125-7 8" MMS 8000 75,0 152,00 17A15307 11 202,40 C SP 125-7N 8" MMS 8000N 75,0 152,00 17C15307 15 832,70 C

SP 125-8-AA 8" MMS 8000 75,0 152,00 17A153B8 11 360,20 C SP 125-8-AAN 8" MMS 8000N 75,0 152,00 17C153B8 16 069,30 C

SP 125-8-A 8" MMS 8000 75,0 152,00 17A153A8 11 521,90 C SP 125-8-AN 8" MMS 8000N 75,0 152,00 17C153A8 16 312,00 C

SP 125-8 8" MMS 8000 75,0 152,00 17A15308 11 678,30 C SP 125-8N 8" MMS 8000N 75,0 152,00 17C15308 16 546,30 C

SP 125-9-AA 8" MMS 8000 92,0 186,00 17A153B9 12 793,80 C SP 125-9-AAN 8" MMS 8000N 92,0 186,00 17C153B9 17 739,70 C

SP 125-9-A 8" MMS 8000 92,0 186,00 17A153A9 12 953,30 C SP 125-9-AN 8" MMS 8000N 92,0 186,00 17C153A9 17 978,90 C

SP 125-9 8" MMS 8000 92,0 186,00 17A15309 13 107,30 C SP 125-9N 8" MMS 8000N 92,0 186,00 17C15309 18 209,90 C

SP 125-10-AA 8" MMS 8000 92,0 186,00 17A153B0 13 260,60 C SP 125-10-AAN 8" MMS 8000N 92,0 186,00 17C153B0 18 439,80 C

SP 125-10-A 8" MMS 8000 92,0 186,00 17A153A0 13 417,70 C SP 125-10-AN 8" MMS 8000N 92,0 186,00 17C153A0 18 675,20 C

SP 125-10 8" MMS 8000 92,0 186,00 17A15310 13 569,40 C SP 125-10N 8" MMS 8000N 92,0 186,00 17C15310 18 903,10 C

Dodávka vč. připojeného přívod. kabelu motoru (plochý vodič, vhodný pro pitnou vodu) s vidlicí pro připojení na kabel. spojku Grundfos nebo kabel. soupravu, příp. u MS6 volný konec kabelu pro kabe

MS motory od 5,5 kW do 30 kW včetně, stejně jako všechny MS-R motory, mají teplotní konventor (Tempcon) k hlídání teploty motoru ve spojení s MP 204

Teplotní snímač PT100 pro MS6 motory viz příslušenství.

SP 125 do 30 kW, nebo ve spojení s motory MMS 8000, v provedení R-chromniková ocel1.4539 je možno dodat na zvláštní objednávku

Motory pro jiná napětí na vyžádání.

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 SP A, SP 28


Ponorná čerpadla SP 160

SP 160, 3x400 V Y, chromniklová ocel 1.4301 SP 160, 3x400 V Y, N = chromniklová ocel 1.4401

Spínání motoru přímé

Přípojka čerpadla Rp 6

Typ

Typ motoru

P 2

[kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

P 2

skupina Typ Typ motoru [kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

SP 160-1-A MS6 T30 9,2 21,80 200219A1 3 732,00 C SP 160-1-AN MS6 REST30 9,2 21,80 205219A1 5 574,00 C

SP 160-1 MS6 T30 13,0 30,00 20021901 4 036,90 C SP 160-1N MS6 REST30 13,0 30,00 20521901 6 031,90 C

SP 160-2-AA MS6 T30 18,5 42,00 200219B2 4 560,80 C SP 160-2-AAN MS6 REST30 18,5 42,00 205219B2 6 817,70 C

SP 160-2-A MS6 T30 22,0 48,00 200219A2 4 876,80 C SP 160-2-AN MS6 REST30 22,0 48,00 205219A2 7 291,80 C

SP 160-2 MS6 T30 26,0 57,00 20021902 5 218,30 C SP 160-2N MS6 REST30 26,0 57,00 20521902 7 804,00 C

SP 160-3-AA MS6 T30 30,0 66,50 200219B3 5 487,90 C SP 160-3-AAN MS6 REST30 30,0 66,50 205219B3 8 198,70 C

SP 160-3-A 6" MMS 6000 37,0 80,00 200203A3 6 289,20 C SP 160-3-AN 6" MMS 6000N 37,0 80,00 205203A3 8 735,00 C

SP 160-3 6" MMS 6000 37,0 80,00 20020303 6 463,80 C SP 160-3N 6" MMS 6000N 37,0 80,00 20520303 8 997,00 C

SP 160-4-AA 8" MMS 8000 45,0 96,50 200203B4 7 955,80 C SP 160-4-AAN 8" MMS 8000N 45,0 96,50 205203B4 11 675,00 C

SP 160-4-A 8" MMS 8000 45,0 96,50 200203A4 8 135,60 C SP 160-4-AN 8" MMS 8000N 45,0 96,50 205203A4 11 944,70 C

SP 160-4 8" MMS 8000 55,0 114,00 20020304 8 725,30 C SP 160-4N 8" MMS 8000N 55,0 114,00 20520304 12 582,20 C

SP 160-5-AA 8" MMS 8000 55,0 114,00 200203B5 8 896,10 C SP 160-5-AAN 8" MMS 8000N 55,0 114,00 205203B5 12 838,50 C

SP 160-5-A 8" MMS 8000 55,0 114,00 200203A5 9 072,00 C SP 160-5-AN 8" MMS 8000N 55,0 114,00 205203A5 13 102,30 C

SP 160-5 8" MMS 8000 63,0 132,00 20020305 9 473,40 C SP 160-5N 8" MMS 8000N 63,0 132,00 20520305 13 841,10 C

SP 160-6-AA 8" MMS 8000 63,0 132,00 200203B6 9 866,20 C SP 160-6-AAN 8" MMS 8000N 63,0 132,00 205203B6 14 097,10 C

SP 160-6-A 8" MMS 8000 75,0 152,00 200203A6 10 377,30 C SP 160-6-AN 8" MMS 8000N 75,0 152,00 205203A6 14 614,90 C

SP 160-6 8" MMS 8000 75,0 152,00 20020306 10 547,90 C SP 160-6N 8" MMS 8000N 75,0 152,00 20520306 14 870,70 C

SP 160-7-AA 8" MMS 8000 75,0 152,00 200203B7 10 718,30 C SP 160-7-AAN 8" MMS 8000N 75,0 152,00 205203B7 15 126,40 C

SP 160-7-A 8" MMS 8000 92,0 186,00 200203A7 11 851,90 C SP 160-7-AN 8" MMS 8000N 92,0 186,00 205203A7 16 399,00 C

SP 160-7 8" MMS 8000 92,0 186,00 20020307 12 022,30 C SP 160-7N 8" MMS 8000N 92,0 186,00 20520307 16 654,50 C

SP 160-8-AA 8" MMS 8000 92,0 186,00 200203B8 12 192,50 C SP 160-8-AAN 8" MMS 8000N 92,0 186,00 205203B8 16 910,00 C

SP 160-8-A 8" MMS 8000 92,0 186,00 200203A8 12 367,90 C SP 160-8-AN 8" MMS 8000N 92,0 186,00 205203A8 17 173,10 C

SP 160-8 8" MMS 8000 92,0 186,00 20020308 12 538,10 C SP 160-8N 8" MMS 8000N 92,0 186,00 20520308 17 428,40 C

SP 160-9-AA 8" MMS 8000 110,0 224,00 200203B9 13 823,50 C SP 160-9-AAN 8" MMS 8000N 110,0 224,00 205203B9 18 798,80 C

SP 160-9-A 8" MMS 8000 110,0 224,00 200203A9 13 998,70 C SP 160-9-AN 8" MMS 8000N 110,0 224,00 205203A9 19 061,70 C

SP 160-9 8" MMS 8000 110,0 224,00 20020309 14 168,80 C SP 160-9N 8" MMS 8000N 110,0 224,00 20520309 19 316,60 C

Rabatová

skupina

SP 160, 3x400 V Y, chromniklová ocel 1.4301 SP 160, 3x400 V Y, N = chromniklová ocel 1.4401

Spínání motoru hvězda/trojúhelník

Přípojka čerpadla Rp 6

Typ

Typ motoru

P 2

[kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

P 2

skupina Typ Typ motoru [kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

SP 160-1-A MS6 T30 9,20 21,80 200369A1 3 961,90 C SP 160-1-AN MS6 REST30 9,20 21,80 205369A1 5 896,00 C

SP 160-1 MS6 T30 13,00 30,00 20036901 4 282,10 C SP 160-1N MS6 REST30 13,00 30,00 20536901 6 376,30 C

SP 160-2-AA MS6 T30 18,50 42,00 200369B2 4 832,10 C SP 160-2-AAN MS6 REST30 18,50 42,00 205369B2 7 201,40 C

SP 160-2-A MS6 T30 22,00 48,00 200369A2 5 164,00 C SP 160-2-AN MS6 REST30 22,00 48,00 205369A2 7 699,20 C

SP 160-2 MS6 T30 26,00 57,00 20036902 5 522,50 C SP 160-2N MS6 REST30 26,00 57,00 20536902 8 236,90 C

SP 160-3-AA MS6 T30 30,00 66,50 200369B3 5 786,30 C SP 160-3-AAN MS6 REST30 30,00 66,50 205369B3 8 632,60 C

SP 160-3-A 6" MMS 6000 37,00 80,00 200353A3 6 541,80 C SP 160-3-AN 6" MMS 6000N 37,00 80,00 205353A3 9 065,90 C

SP 160-3 6" MMS 6000 37,00 80,00 20035303 6 725,20 C SP 160-3N 6" MMS 6000N 37,00 80,00 20535303 9 341,00 C

SP 160-4-AA 8" MMS 8000 45,00 96,50 200353B4 8 274,10 C SP 160-4-AAN 8" MMS 8000N 45,00 96,50 205353B4 12 080,40 C

SP 160-4-A 8" MMS 8000 45,00 96,50 200353A4 8 462,90 C SP 160-4-AN 8" MMS 8000N 45,00 96,50 205353A4 12 363,60 C

SP 160-4 8" MMS 8000 55,00 114,00 20035304 9 055,30 C SP 160-4N 8" MMS 8000N 55,00 114,00 20535304 13 006,00 C

SP 160-5-AA 8" MMS 8000 55,00 114,00 200353B5 9 234,60 C SP 160-5-AAN 8" MMS 8000N 55,00 114,00 205353B5 13 275,10 C

SP 160-5-A 8" MMS 8000 55,00 114,00 200353A5 9 419,40 C SP 160-5-AN 8" MMS 8000N 55,00 114,00 205353A5 13 552,10 C

SP 160-5 8" MMS 8000 63,00 132,00 20035305 9 829,30 C SP 160-5N 8" MMS 8000N 63,00 132,00 20535305 14 051,70 C

SP 160-6-AA 8" MMS 8000 63,00 132,00 200353B6 10 008,50 C SP 160-6-AAN 8" MMS 8000N 63,00 132,00 205353B6 14 320,50 C

SP 160-6-A 8" MMS 8000 75,00 152,00 200353A6 10 750,50 C SP 160-6-AN 8" MMS 8000N 75,00 152,00 205353A6 15 154,80 C

SP 160-6 8" MMS 8000 75,00 152,00 20035306 10 929,60 C SP 160-6N 8" MMS 8000N 75,00 152,00 20535306 15 423,40 C

SP 160-7-AA 8" MMS 8000 75,00 152,00 200353B7 11 108,60 C SP 160-7-AAN 8" MMS 8000N 75,00 152,00 205353B7 15 691,90 C

SP 160-7-A 8" MMS 8000 92,00 186,00 200353A7 12 253,00 C SP 160-7-AN 8" MMS 8000N 92,00 186,00 205353A7 16 928,50 C

SP 160-7 8" MMS 8000 92,00 186,00 20035307 12 431,90 C SP 160-7N 8" MMS 8000N 92,00 186,00 20535307 17 196,80 C

SP 160-8-AA 8" MMS 8000 92,00 186,00 200353B8 12 610,70 C SP 160-8-AAN 8" MMS 8000N 92,00 186,00 205353B8 17 465,10 C

SP 160-8-A 8" MMS 8000 92,00 186,00 200353A8 12 794,90 C SP 160-8-AN 8" MMS 8000N 92,00 186,00 205353A8 17 741,30 C

SP 160-8 8" MMS 8000 92,00 186,00 20035308 12 973,60 C SP 160-8N 8" MMS 8000N 92,00 186,00 20535308 18 009,30 C

SP 160-9-AA 8" MMS 8000 110,00 224,00 200353B9 14 265,30 C SP 160-9-AAN 8" MMS 8000N 110,00 224,00 205353B9 19 642,50 C

SP 160-9-A 8" MMS 8000 110,00 224,00 200353A9 14 449,30 C SP 160-9-AN 8" MMS 8000N 110,00 224,00 205353A9 19 918,50 C

SP 160-9 8" MMS 8000 110,00 224,00 20035309 14 627,80 C SP 160-9N 8" MMS 8000N 110,00 224,00 20535309 21 705,80 C

Dodávka vč. připojeného přívod. kabelu motoru (plochý vodič, vhodný pro pitnou vodu) s vidlicí pro připojení na kabel. spojku Grundfos nebo kabel. soupravu, příp. u MS6 volný konec kabelu pro kabe

MS motory od 5,5 kW do 30 kW včetně, stejně jako všechny MS-R motory, mají teplotní konventor (Tempcon) k hlídání teploty motoru ve spojení s MP 204

Teplotní snímač PT100 pro MS6 motory viz příslušenství.

SP 160 do 30 kW, nebo ve spojení s motory MMS 8000, v provedení R-chromniková ocel1.4539 je možno dodat na zvláštní objednávku

Motory pro jiná napětí na vyžádání.

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 SP A, SP 29


Ponorná čerpadla SP 215

SP 215, 3x400 V Y, chromniklová ocel 1.4301 SP 215, 3x400 V Y, N = chromniklová ocel 1.4401

Spínání motoru přímé

Přípojka čerpadla Rp 6

Typ

Typ motoru

P 2

[kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

P 2

skupina Typ Typ motoru [kW]

I N

[A]

Objednací

číslo

Cena EUR

SP 215-1-A MS6 T30 15,00 34,00 18A019A1 4 209,80 C SP 215-1-AN MS6 REST30 15,00 34,00 18C019A1 6 291,20 C

SP 215-1 MS6 T30 18,50 42,00 18A01901 4 585,10 C SP 215-1N MS6 REST30 18,50 42,00 18C01901 6 854,20 C

SP 215-2-AA MS6 T30 30,00 66,50 18A219B2 5 429,20 C SP 215-2-AAN MS6 REST30 30,00 66,50 18C219B2 8 111,50 C

SP 215-2-A 6" MMS 6000 37,00 80,00 18A203A2 6 239,50 C SP 215-2-AN 6" MMS 6000N 37,00 80,00 18C203A2 7 120,40 C

SP 215-2 8" MMS 8000 45,00 96,50 18A00302 7 795,60 C SP 215-2N 8" MMS 8000N 45,00 96,50 18C00302 11 434,80 C

SP 215-3-AA 8" MMS 8000 55,00 114,00 18A003B3 8 528,10 C SP 215-3-AAN 8" MMS 8000N 55,00 114,00 18C003B3 12 286,40 C

SP 215-3-A 8" MMS 8000 55,00 114,00 18A003A3 8 772,90 C SP 215-3-AN 8" MMS 8000N 55,00 114,00 18C003A3 12 653,70 C

SP 215-3 8" MMS 8000 63,00 132,00 18A00303 9 477,00 C SP 215-3N 8" MMS 8000N 63,00 132,00 18C00303 13 492,10 C

SP 215-4-AA 8" MMS 8000 75,00 152,00 18A003B4 10 034,80 C SP 215-4-AAN 8" MMS 8000N 75,00 152,00 18C003B4 12 827,90 C

SP 215-4-A 8" MMS 8000 75,00 152,00 18A003A4 10 146,30 C SP 215-4-AN 8" MMS 8000N 75,00 152,00 18C003A4 13 460,70 C

SP 215-4 8" MMS 8000 75,00 152,00 18A00304 10 236,40 C SP 215-4N 8" MMS 8000N 75,00 152,00 18C00304 14 403,50 C

SP 215-5-AA 8" MMS 8000 92,00 186,00 18A003B5 11 415,60 C SP 215-5-AAN 8" MMS 8000N 92,00 186,00 18C003B5 15 744,50 C

SP 215-5-A 8" MMS 8000 92,00 186,00 18A003A5 11 642,90 C SP 215-5-AN 8" MMS 8000N 92,00 186,00 18C003A5 16 085,50 C

SP 215-5 8" MMS 8000 92,00 186,00 18A00305 11 863,00 C SP 215-5N 8" MMS 8000N 92,00 186,00 18C00305 16 415,70 C

SP 215-6-AA 8" MMS 8000 110,00 224,00 18A003B6 13 197,90 C SP 215-6-AAN 8" MMS 8000N 110,00 224,00 18C003B6 17 860,40 C

SP 215-6-A 8" MMS 8000 110,00 224,00 18A003A6 13 423,60 C SP 215-6-AN 8" MMS 8000N 110,00 224,00 18C003A6 18 199,00 C

SP 215-6 8" MMS 8000 110,00 224,00 18A00306 13 642,20 C SP 215-6N 8" MMS 8000N 110,00 224,00 18C00306 18 526,80 C

SP 215-7-AA 10" MMS 10000 132,00 270,00 18AT03B7 16 413,70 C SP 215-7-AAN 10" MMS 10000N132,00 270,00 18CT03B7 22 805,80 C

SP 215-7-A 10" MMS 10000 132,00 270,00 18AT03A7 16 870,40 C SP 215-7-AN 10" MMS 10000N132,00 270,00 18CT03A7 23 142,40 C

SP 215-7 10" MMS 10000 132,00 270,00 18AT0307 17 085,80 C SP 215-7N 10" MMS 10000N132,00 270,00 18CT0307 23 466,10 C

SP 215-8-AA 10" MMS 10000 147,00 315,00 18AT03B8 18 184,60 C SP 215-8-AAN 10" MMS 10000N147,00 315,00 18CT03B8 24 997,00 C

SP 215-8-A 10" MMS 10000 147,00 315,00 18AT03A8 18 664,70 C SP 215-8-AN 10" MMS 10000N147,00 315,00 18CT03A8 25 329,90 C

SP 215-8 10" MMS 10000 147,00 315,00 18AT0308 18 877,40 C SP 215-8N 10" MMS 10000N147,00 315,00 18CT0308 25 652,50 C

SP 215-9-AA 10" MMS 10000 170,00 365,00 18AT03B9 22 299,10 C SP 215-9-AAN 10" MMS 10000N170,00 365,00 18CT03B9 29 124,50 C

SP 215-9-A 10" MMS 10000 170,00 365,00 18AT03A9 22 518,80 C SP 215-9-AN 10" MMS 10000N170,00 365,00 18CT03A9 29 454,00 C

SP 215-9 10" MMS 10000 170,00 365,00 18AT0309 22 732,70 C SP 215-9N 10" MMS 10000N170,00 365,00 18CT0309 29 774,90 C

SP 215-10-AA 12" MMS 12000 190,00 390,00 18AV03B0 26 697,90 C SP 215-10-AAN 12" MMS 1200N 190,00 390,00 18CV03B0 34 141,00 C

SP 215-10-A 12" MMS 12000 190,00 390,00 18AV03A0 27 190,20 C SP 215-10-AN 12" MMS 1200N 190,00 390,00 18CV03A0 34 756,40 C

SP 215-10 12" MMS 12000 190,00 390,00 18AV0310 27 402,50 C SP 215-10N 12" MMS 1200N 190,00 390,00 18CV0310 35 074,80 C

Rabatová

skupina

SP 215, 3x400 V Y, chromniklová ocel 1.4301 SP 215, 3x400 V Y, N = chromniklová ocel 1.4401

Spínání motoru hvězda/trojúhelník

Přípojka čerpadla Rp 6

P

Typ

Typ motoru

2 I N Objednací

Cena EUR

Rabatová

[kW] [A] číslo

skupina Typ Typ motoru P 2 I N Objednací

[kW] [A] číslo

Cena EUR

SP 215-1-A MS6 T30 15,00 34,00 18A169A1 4 463,60 C SP 215-1-AN 6" MS6R 15,00 34,00 18C169A1 6 648,50 C

SP 215-1 MS6 T30 18,50 42,00 18A16901 4 857,70 C SP 215-1N 6" MS6R 18,50 42,00 18C16901 7 239,70 C

SP 215-2-AA MS6 T30 30,00 66,50 18A369B2 5 725,20 C SP 215-2-AAN 6" MS6R 30,00 66,50 18C369B2 7 026,70 C

SP 215-2-A 6" MMS 6000 37,00 80,00 18A353A2 6 490,00 C SP 215-2-AN 6" MMS 6000N 37,00 80,00 18C353A2 8 987,60 C

SP 215-2 8" MMS 8000 45,00 96,50 18A15302 8 106,00 C SP 215-2N 8" MMS 8000N 45,00 96,50 18C15302 11 828,10 C

SP 215-3-AA 8" MMS 8000 55,00 114,00 18A153B3 9 620,50 C SP 215-3-AAN 8" MMS 8000N 55,00 114,00 18C153B3 12 695,40 C

SP 215-3-A 8" MMS 8000 55,00 114,00 18A153A3 9 105,30 C SP 215-3-AN 8" MMS 8000N 55,00 114,00 18C153A3 13 081,10 C

SP 215-3 8" MMS 8000 63,00 132,00 18A15303 9 585,00 C SP 215-3N 8" MMS 8000N 63,00 132,00 18C15303 13 685,20 C

SP 215-4-AA 8" MMS 8000 75,00 152,00 18A153B4 10 390,90 C SP 215-4-AAN 8" MMS 8000N 75,00 152,00 18C153B4 14 615,30 C

SP 215-4-A 8" MMS 8000 75,00 152,00 18A153A4 10 508,00 C SP 215-4-AN 8" MMS 8000N 75,00 152,00 18C153A4 14 790,90 C

SP 215-4 8" MMS 8000 75,00 152,00 18A15304 10 602,50 C SP 215-4N 8" MMS 8000N 75,00 152,00 18C15304 14 932,80 C

SP 215-5-AA 8" MMS 8000 92,00 186,00 18A153B5 11 794,90 C SP 215-5-AAN 8" MMS 8000N 92,00 186,00 18C153B5 16 241,30 C

SP 215-5-A 8" MMS 8000 92,00 186,00 18A153A5 12 033,60 C SP 215-5-AN 8" MMS 8000N 92,00 186,00 18C153A5 16 599,40 C

SP 215-5 8" MMS 8000 92,00 186,00 18A15305 12 264,70 C SP 215-5N 8" MMS 8000N 92,00 186,00 18C15305 16 946,10 C

SP 215-6-AA 8" MMS 8000 110,00 224,00 18A153B6 13 845,50 C SP 215-6-AAN 8" MMS 8000N 110,00 224,00 18C153B6 19 012,60 C

SP 215-6-A 8" MMS 8000 110,00 224,00 18A153A6 13 845,00 C SP 215-6-AN 8" MMS 8000N 110,00 224,00 18C153A6 19 184,80 C

SP 215-6 8" MMS 8000 110,00 224,00 18A15306 14 074,90 C SP 215-6N 8" MMS 8000N 110,00 224,00 18C15306 19 356,90 C

SP 215-7-AA 10" MMS 10000 132,00 270,00 18AU53B7 17 221,70 C SP 215-7-AAN 10" MMS 10000N132,00 270,00 18CU53B7 23 543,60 C

SP 215-7-A 10" MMS 10000 132,00 270,00 18AU53A7 17 469,50 C SP 215-7-AN 10" MMS 10000N132,00 270,00 18CU53A7 23 897,00 C

SP 215-7 10" MMS 10000 132,00 270,00 18AU5307 17 695,50 C SP 215-7N 10" MMS 10000N132,00 270,00 18CU5307 24 804,90 C

SP 215-8-AA 10" MMS 10000 147,00 315,00 18AU53B8 19 048,10 C SP 215-8-AAN 10" MMS 10000N147,00 315,00 18CU53B8 25 783,90 C

SP 215-8-A 10" MMS 10000 147,00 315,00 18AU53A8 19 016,80 C SP 215-8-AN 10" MMS 10000N147,00 315,00 18CU53A8 26 133,60 C

SP 215-8 10" MMS 10000 147,00 315,00 18AU5308 19 520,70 C SP 215-8N 10" MMS 10000N147,00 315,00 18CU5308 26 472,30 C

SP 215-9-AA 10" MMS 10000 170,00 365,00 18AU53B9 22 870,60 C SP 215-9-AAN 10" MMS 10000N170,00 365,00 18CU53B9 29 582,10 C

SP 215-9-A 10" MMS 10000 170,00 365,00 18AU53A9 22 804,60 C SP 215-9-AN 10" MMS 10000N170,00 365,00 18CU53A9 29 928,70 C

SP 215-9 10" MMS 10000 170,00 365,00 18AU5309 23 044,40 C SP 215-9N 10" MMS 10000N170,00 365,00 18CU5309 30 264,90 C

SP 215-10-AA 12" MMS 12000 190,00 390,00 18AW53B0 27 653,80 C SP 215-10-AAN 12" MMS 1200N 190,00 390,00 18CW53B0 35 877,60 C

SP 215-10-A 12" MMS 12000 190,00 390,00 18AW53A0 27 998,50 C SP 215-10-AN 12" MMS 1200N 190,00 390,00 18CW53A0 36 222,60 C

SP 215-10 12" MMS 12000 190,00 390,00 18AW5310 28 221,30 C SP 215-10N 12" MMS 1200N 190,00 390,00 18CW5310 36 556,90 C

Dodávka vč. připojeného přívod. kabelu motoru (plochý vodič, vhodný pro pitnou vodu) s vidlicí pro připojení na kabel. spojku Grundfos nebo kabel. soupravu, příp. u MS6 volný konec kabelu pro kabe

MS motory od 5,5 kW do 30 kW včetně, stejně jako všechny MS-R motory, mají teplotní konventor (Tempcon) k hlídání teploty motoru ve spojení s MP 204

Teplotní snímač PT100 pro MS6 motory viz příslušenství.

SP 215 do 30 kW, nebo ve spojení s motory MMS 8000, v provedení R-chromniková ocel1.4539 je možno dodat na zvláštní objednávku

Motory pro jiná napětí na vyžádání.

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 SP A, SP 30


Ponorná čerpadla

Příslušenství SP A, SP

Vodotěsný kabel, použití pro pitnou vodu

Počet žil a jmenovitý průřez [mm ²]

Objednací

číslo

Cena EUR

4 x 1,5 00ID4063 2,30 P

4 x 2,5 00ID4064 3,40 P

4 x 4,0 00ID4065 5,10 P

4 x 6,0 00ID4066 7,00 P

4 x 10,0 00ID4067 11,60 P

4 x 16,0 00ID4068 17,80 P

4 x 25,0 00ID4069 26,10 P

4 x 35,0 96432949 39,70 P

4 x 50,0 96432950 56,80 P

4 x 70,0 96432951 94,90 P

Rabatová

skupina

Kabelové sady

kabelové sady pro použití na pitnou vodu 4 X 1,5 mm², s kabelovou spojkou, objednacího čísla 00 79 99 01 (pro motory MS 402 a MS 4000).

Délka

Objednací

číslo

Cena EUR

10 m 003W5041 120,00 P

15 m 003W5042 130,00 P

20 m 003W5043 140,00 P

25 m 003W5044 150,00 P

30 m 003W5045 160,00 P

35 m 003W5046 180,00 P

40 m 003W5047 280,00 P

45 m 003W5048 290,00 P

50 m 003W5049 300,00 P

Rabatová

skupina

Příslušenství ke kabelům

Délka

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

Kabelová spojka 1) pro MS402 a MS4000 do 7,5 kW pro kabel do 4 X 2,5 mm² 00799901 80,00 P

pro MS402 a MS4000 do 7,5 kW pro kabel do 4 X 2,5 mm², pevn ě spojeno zalitím 00799951 242,30 P

Kabelová spojka 1) pro MS402 a MS4000 do 7,5 kW pro kabel do 4 X 6,0 mm² 00799902 107,20 P

pro MS402 a MS4000 do 7,5 kW pro kabel do 4 X 6,0 mm², pevn ě spojeno zalitím 00799952 371,40 P

Kabelová spojka 1) pro MS6 do 30,0 kW pro kabel do 4 X 16,0 mm² 91070503 243,10 P

pro MS6 do 30,0 kW pro kabel do 4 X 16,0 mm², pevn ě spojeno zalitím 96454270 771,20 P

Kabelová spojka M 0 [ pro 4 "-motory a kabel do 4 X 6 mm² ] 00ID8903 30,10 P

[ pro 4 "-motory a kabel do 4 X 6 mm² ], pevn ě spojeno zalitím 96453290 181,00 P

Kabelová spojka M 1 [ pro 6 "-motory a kabel do 4 X 10 mm² ] 00ID8904 52,90 P

[ pro 6 "-motory a kabel do 4 X 10 mm² ], pevn ě spojeno zalitím 96453291 207,00 P

Kabelová spojka M 2 [ pro 6 "-motory a kabel do 4 X 16 mm² ] 00ID8905 70,00 P

[ pro 6 "-motory a kabel do 4 X 16 mm² ], pevn ě spojeno zalitím 96453292 257,00 P

Kabelová spojka M 3 [ pro 8 "- a 10 "-motory a kabel do 4 X 35 mm² ] 00ID8906 115,10 P

[ pro 8 "- a 10 "-motory a kabel do 4 X 35 mm² ], pevn ě spojeno zalitím 96453293 341,50 P

Kabelová spojka M 4 [ pro 8 "- a 10 "-motory a kabel do 4 X 70 mm² ] 91070700 205,80 P

[ pro 8 "- a 10 "-motory a kabel do 4 X 70 mm² ], pevn ě spojeno zalitím 96453294 500,30 P

Smršťovací manžeta KM Plochý kabel (4 vodiče) 4x[1,5-4,0], 3x[1,5-6,0] 00116251 18,40 P

Kompletně smontováno 00116451 129,40 P

4x [6,0-10,0], 3x[10,0-16,0] 00116252 26,90 P

Kompletně smontováno 00116452 142,30 P

4x[16,0-25,0], 3x[16,0] 00116255 27,30 P

Kompletně smontováno 00116455 153,60 P

3 x 1 vodič 3x[1,5-6,0] 00116253 31,40 P

Kompletně smontováno 00116453 154,00 P

3x(10,0-25,0] 00116254 47,40 P

Kompletně smontováno 00116454 164,60 P

4 x 1 vodič 4x[1,5-4,0] 00116257 30,50 P

Kompletně smontováno 00116457 143,00 P

4x(6,0-16,0] 00116258 44,20 P

Kompletně smontováno 00116458 167,40 P

1 vodič 1x[35,0-120,0] 00116256 40,40 P

Kompletně smontováno 00116456 153,00 P

Kabelové svorky sestávající z 7,5 m dlouhých pryžových pásků s otvory a 16 knoflíky 00115016 21,10 P

1) = rozebíratelné spojení (konektor)

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 SP A, SP 31


Ponorná čerpadla

Příslušenství SP A, SP

Ocelové lanko korozivzdorné (1.4401)

Jmenovitý průměr (mm)

Dovolené zatížení

Objednací

číslo

Cena EUR

2 cca. 100 kg 00ID8957 0,60 P

5 cca. 650 kg 00ID8958 1,90 P

Rabatová

skupina

Lanové svorky korozivzdorné (1.4401)

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

Lanové svorky Ø 2 mm na 1 oko nutné 2 svorky 00ID8960 0,70 P

Lanové svorky Ø 5 mm na 1 oko nutné 2 svorky 00ID8959 1,20 P

Rabatová

skupina

Sada korozivzdorných lan (1.4401, Ø 2 mm)

Korozivzdorná lana o Ø 2 mm a 4 úchytky k upevnění čerpadla ve studni

Délka

Objednací

číslo

Cena EUR

10 m 91042980 14,80 P

20 m 91042982 20,50 P

30 m 91042984 26,40 P

50 m 91042986 38,00 P

Rabatová

skupina

Sada korozivzdorných lan (1.4401, Ø 5 mm)

Korozivzdorná lana o Ø 5 mm a 4 úchytky k upevnění čerpadla ve studni

Délka

Objednací

číslo

Cena EUR

10 m 91042981 30,60 P

20 m 91042983 49,90 P

30 m 91042985 69,20 P

50 m 91042987 107,90 P

Rabatová

skupina

Středicí přípravek ( 1.4401 )

Typ - motor Ø

Rozsah nastavení v mm

Počet

koleček

Objednací

číslo

Cena EUR

4" ( 95 mm ) 125 - 190 3 91071300 273,80 P

4" ( 95 mm ) 200 - 350 3 91071301 276,80 P

6" ( 138 mm ) 175 - 240 3 91071302 320,90 P

6" ( 138 mm ) 250 - 400 3 91071303 320,90 P

8" ( 192 mm ) 230 - 290 4 91071304 433,80 P

8" ( 192 mm ) 300 - 450 4 91071305 433,80 P

Rabatová

skupina

Elektronická ochranná jednotka pro motor MP 204

Ochrana proti přehřátí, přetížení, podpětí, změně sledu fází, monitoruje izolační stav

Typ Krytí Proud Napětí [V]

Objednací

číslo

Cena EUR

MP204 IP 20 3 - 120 A 100 - 480 VAC 96079927 419,50 P

* při větších hodnotách proudu jsou nutné 3 proudové transformátory

Rabatová

skupina

Proudové transformátory pro MP 204

Typ

Rozsah proudů do

Objednací

číslo

Cena EUR

Sada proudových pranformátorů 200 A 96095281 248,70 P

pro MP 204 (3 kusy) 300 A 96095282 259,60 P

500 A 96095283 308,20 P

750 A 96095284 321,20 P

1000 A 96095285 339,60 P

Proudový transformátor 200 A 96095274 88,70 P

pro MP 204 (1 kus) 300 A 96095275 94,10 P

500 A 96095276 111,40 P

750 A 96095277 116,80 P

1000 A 96095278 123,30 P

Rabatová

skupina

Příslušenství pro modul motorové ochrany

Typ

Objednací

číslo

Cena EUR

Pro MAGNA, UPE, TPE, NBE, NKE, CRE, CME, MTRE, SPKE, CUE, Hydromono CR(N)E, Hydromulti-E, Hydro

Ovladač Grundfos R 100 96615297 194,00 P

MPC-E a SQE s CU300; včetně USB

Rabatová

skupina

MP 204 nahrazuje CU3 a MTP 75. Pozor na rozdílné funkce a provedení.

Platnost od: 1.1.2012 SP A, SP 32


Ponorná čerpadla

Příslušenství SP A, SP

Teplotní snímač PT 100 - pro MS6 (R), MMS 6" a MMS 8" motory

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

PT 100 Čidlo s 20 m kabelu bez vyhodnocovacího zařízení, bez stavěcích čepů 96408957 86,30 P

PT 100 Čidlo s 40 m kabelu bez vyhodnocovacího zařízení, bez stavěcích čepů 96408684 140,60 P

PT 100 Čidlo s 60 m kabelu bez vyhodnocovacího zařízení, bez stavěcích čepů 96408958 199,80 P

PT 100 Čidlo s 80 m kabelu bez vyhodnocovacího zařízení, bez stavěcích čepů 96408959 259,00 P

PT 100 Čidlo s 100 m kabelu bez vyhodnocovacího zařízení, bez stavěcích čepů 96408960 318,10 P

Vyhodnocovací zařízení pro PT 100, 230 V, pro motory MMS 6" do MMS 12" 96621274 436,80 P

Stavěcí šrouby 1/2"UNF pro MS 6000 (R) od kW 10/2003, s vrtáním pro čidlo PT 100 , materiál R (1.4539) 00780534 15,80 P

Montáž Cena za montáž pro PT 100 do MS 6000 (R) 91041408 137,80 P

Rabatová

skupina

Přechodové příruby pro čerpadla SP, SP-N, SP-R

z materiálu DIN 1.4308 (pro čerpadla SP), 4 výřezy na kabel

Přípojky R DN PN Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

skupina Popis Objednací

číslo

Cena EUR

R 2 1/2 50 16/40 samost. 00120125 81,60 P zkompletováno s čerpadlem 00120200 178,90 P

65 16/40 samost. 00120126 110,10 P zkompletováno s čerpadlem 00120201 191,80 P

80 16/40 samost. 00120127 161,70 P zkompletováno s čerpadlem 00120202 204,70 P

R 3 65 16/40 samost. 00130187 135,90 P zkompletováno s čerpadlem 00130195 187,50 P

80 16/40 samost. 00130188 161,70 P zkompletováno s čerpadlem 00130196 204,80 P

100 16/40 samost. 00130189 178,90 P zkompletováno s čerpadlem 00130197 222,00 P

R 4 100 16/40 samost. 00140071 178,90 P zkompletováno s čerpadlem 00140072 222,00 P

R 5 100 16/40 samost. 00160148 254,60 P zkompletováno s čerpadlem 00160151 297,70 P

125 16/40 samost. 00160149 284,70 P zkompletováno s čerpadlem 00160152 327,80 P

150 16/40 samost. 00160150 314,90 P zkompletováno s čerpadlem 00160153 357,90 P

R 6 125 16/40 samost. 00170159 306,30 P zkompletováno s čerpadlem 00170163 349,30 P

150 16/40 samost. 00170160 365,60 P zkompletováno s čerpadlem 00170164 408,70 P

200 16 samost. 00170161 425,00 P zkompletováno s čerpadlem 00170165 468,00 P

200 40 samost. 00170162 612,50 P zkompletováno s čerpadlem 00170166 655,50 P

Rabatová

skupina

Přechodové příruby pro čerpadla SP, SP-N, SP-R

z materiálu DIN 1.4517 (pro čerpadla SP-N a SP-R), 4 výřezy na kabel

Objednací

Přípojky R DN PN Popis

Cena EUR

Rabatová

číslo

skupina Popis Objednací

Cena EUR

Rabatová

číslo

skupina

R 2 1/2 50 16/40 samost. 00120911 218,50 P zkompletováno s čerpadlem 00120906 261,50 P

65 16/40 samost. 00120910 238,30 P zkompletováno s čerpadlem 00120907 281,30 P

80 16/40 samost. 00120909 258,10 P zkompletováno s čerpadlem 00120908 301,10 P

R 3 65 16/40 samost. 00130920 232,30 P zkompletováno s čerpadlem 00130914 275,30 P

80 16/40 samost. 00130921 258,90 P zkompletováno s čerpadlem 00130915 302,00 P

100 16/40 samost. 00130922 285,60 P zkompletováno s čerpadlem 00130916 328,60 P

R 4 100 16/40 samost. 00140577 285,60 P zkompletováno s čerpadlem 00140559 389,70 P

R 5 100 16/40 samost. 00160646 407,80 P zkompletováno s čerpadlem 00160649 450,80 P

125 16/40 samost. 00160647 455,90 P zkompletováno s čerpadlem 00160650 499,00 P

150 16/40 samost. 00160648 504,10 P zkompletováno s čerpadlem 00160651 547,10 P

R 6 125 16/40 samost. 00170596 490,40 P zkompletováno s čerpadlem 00170686 533,40 P

150 16/40 samost. 00170597 542,80 P zkompletováno s čerpadlem 00170687 585,90 P

200 16 samost. 00170598 595,30 P zkompletováno s čerpadlem 00170688 638,30 P

200 40 samost. 00170599 980,70 P zkompletováno s čerpadlem 00170689 1 023,70 P

Elektrodové hladinové relé (1 relé pro 3 elektrody)

Typ Popis Krytí

Objednací

číslo

Cena EUR

RM 4 LG01M v izolačním pouzdře (kabel do 100 m) IP 54 00ID7611 71,10 P

RM 4 LG01M pro zabudování do rozvaděče (kabel do 100 m) IP 20 91076139 33,40 P

RM 4 LA02M v izolačním pouzdře (kabel do 1000 m) IP 54 00ID8724 221,10 P

Rabatová

skupina

Ponorná elektroda ( 3 elektrody pro 1 čerpadlo )

Typ

Objednací

číslo

Cena EUR

EL-S 00ID5125 20,20 P

Rabatová

skupina

Kabel k elektrodám (každá elektroda 1 samostatný kabel)

pro instalaci ve styku s pitnou vodou (zkoušen dle BAM v souladu s doporučením KTW).

Typ

Objednací

číslo

Cena EUR

ELKA 00ID8240 0,70 P

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 SP A, SP 33


Ponorná čerpadla

Příslušenství SP A, SP

Sady kabelů

Kabel k elektrodám 1 x 1,5 mm², k jedné ponorné elektrodě EL1; objednací číslo 00ID5125

Délka

Objednací

číslo

Cena EUR

15,0 m 91040746 33,90 P

30,0 m 91040749 42,20 P

50,0 m 91040753 53,30 P

Rabatová

skupina

Ponorný plovákový spínač, Reifa E

Délka kabelu

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

skupina Popis Objednací

číslo

Cena EUR

3,0 m bez zástrčky, vyprazdňování 00ID7801 17,00 P bez zástrčky, plnění 00ID7803 17,00 P

5,0 m bez zástrčky, vyprazdňování 00ID7805 20,80 P bez zástrčky, plnění 00ID7807 20,80 P

10,0 m bez zástrčky, vyprazdňování 00ID7809 30,40 P bez zástrčky, plnění 00ID7811 30,40 P

20,0 m bez zástrčky, vyprazdňování 00ID7942 49,60 P bez zástrčky, plnění 00ID7944 49,60 P

3,0 m se zástrčkou, vyprazdňování 00ID7802 25,20 P se zástrčkou, plnění 00ID7804 25,20 P

5,0 m se zástrčkou, vyprazdňování 00ID7806 29,10 P se zástrčkou, plnění 00ID7808 29,10 P

10,0 m se zástrčkou, vyprazdňování 00ID7810 38,70 P se zástrčkou, plnění 00ID7941 38,70 P

20,0 m se zástrčkou, vyprazdňování 00ID7943 57,80 P se zástrčkou, plnění 00ID7945 57,80 P

Rabatová

skupina

Závaží

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

BGM z mosazi 00ID8949 24,60 P

Rabatová

skupina

Tlakový spínač, 1-pólový bez motorového ochranného relé

Typ

Rozsah nastavení Zap-min. / Vyp-max.

Objednací

číslo

Cena EUR

FF 4 - 4 0,22 - 4 bary 00ID8952 37,30 P

FF 4 - 8 0,5 - 8 barů 00ID8953 37,30 P

FF 4 - 16 1 - 16 barů 00ID8954 51,70 P

FF 4 - 32 2 - 32 barů 00ID9074 79,40 P

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 SP A, SP 34


35

Ponorná čerpadla

Příslušenství SP A, SP

Chladicí pláště

Chladicí plášť z ušlechtilé oceli 1.4301 Síto Ukládací úchytky

Pro ponorné čerpadlo typu

Obj. číslo

Chladicí

plášť

Cena

EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

Síto

Cena

EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

Ukládací

úchytky

SP 1A-9 do -28 96937110 93,00 P 97942211 55,90 P 96957450 71,40 P

SP 2A-6 do -18

SP 3A-6 do -12

SP 5A-4 do -8

SP 1A-36 do -57 96937111 97,60 P

SP 2A-23 do -33

SP 3A-15 do -25

SP 5A-12 do -17

SP 8A-5 do -10

SP 2A-40 do -65 96937179 119,70 P

SP 3A-29 do -60

SP 5A-21 do -60

SP 8A-12 do-37

SP 14A-5 do -18

SP 8A-44 do -50 96937204 168,10 P 96958279 95,20 P

SP 14A-25

SP 5A-52 do -60 96937231 195,90 P 97942230 175,00 P 96957529 130,30 P

SP 8A-30 do -50

SP 14A-18 do -25

SP 2A-75 do -90 96937205 274,70 P 96957525 219,30 P

SP 5A-75 do -85 96937244 232,40 P 96957529 130,30 P

SP 8A-58 do -110

SP 17-1 96937139 152,80 P 97942214 63,90 P 96957523 71,10 P

SP 17-2 96937140 119,30 P

SP 17-3 (3f)

SP 30-1 do -2

SP 17-3 (1f) 96937180 132,60 P

SP 17-4 do -7

SP 30-3 do -4

SP 17-8 do -13 96937182 183,20 P

SP 30-5 do -8

SP 17-8 do -24 96937242 192,80 P 97942218 62,10 P 96957529 130,30 P

SP 30-5 do -15

SP 17-25 do -40 96937245 229,00 P

SP 30-16 do -26

SP 30-27 do -35 96937249 344,80 P

SP 30-27 do -35 96937313 593,00 P 96957531 180,60 P

SP 17-43 do -53 96937246 490,30 P 97942247 74,40 P 96957544 318,30 P

SP 17-43 do -53 96937315 866,40 P 97695369 322,70 P

SP 17-55 do -60 96937447 870,10 P

SP 30-39 do -49

SP30-46 do -54 96937462 577,40 P 97942263 112,40 P 96957561 389,00 P

SP 46-1-B 96937178 141,10 P 97942218 62,10 P 96957524 104,70 P

SP 46-1

SP 46-2-BB

SP 60-1-A

SP 60-1

SP 46-2 96937187 158,50 P

SP 46-3-C

SP 60-2-B

SP 60-2

SP 46-3 96937190 191,60 P

SP 46-4-C

SP 46-4

SP 46-5

SP 60-3

Sp 60-4

Cena

EUR

Rabatová

skupina

Platnost od : 16.7.2012

SP Chladicí pláště


36

Pro ponorné čerpadlo typu

Obj. číslo

Chladicí

plášť

Cena

EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

Síto

Cena

EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

Ukládací

úchytky

SP 46-3 96937322 453,70 P 97942247 74,40 P 96957545 137,90 P

SP 46-4-C

SP 46-4 do -12

SP 60-3 do -10

SP 46-8 do -15 96937323 456,10 P

SP 60-7 do -12

SP 46-13 do -20 96937317 494,00 P

SP 60-11 do -17

SP 46-16 do -24 96937318 875,20 P 96957549 193,90 P

SP 60-13 do -21

SP 46-21 do -24 96937448 875,20 P

SP 60-18 do -22

SP 46-21 do -24 96937463 588,50 P 97942263 112,40 P 96957592 833,50 P

SP 60-18 do -22

SP 60-22 96937465 457,50 P 98095530 776,80 P

SP 46-26 do -35 96937472 581,90 P 96957561 389,00 P

SO 60-24 do -30

SP 46-37 96937474 581,90 P

SP 77-1 do -4 96937332 198,50 P 97942261 76,60 P 96957546 132,80 P

SP 95-1 do -4B

SP 77-5 do -9 96937440 217,70 P

SP 95-4

SP 95-5-AB

SP 95-5 do -7

SP 77-7 do -11 96937319 492,10 P 96957553 133,30 P

SP 95-8 do -9

SP 77-10 do 12 96937449 396,10 P

SP 95-8 do 10

SP 77-10 do -12 96937475 580,70 P 97942263 112,40 P 96957593 830,20 P

SP 95-8 do -13

SP 77-16 do -21 96937476 560,80 P

SP 95-14 do -17

SP 77-22 96937477 554,70 P

SP 95-18 do -20

SP 77-19 do -20 96937507 1060,20 P 97942269 183,80 P 97695337 983,70 P

SP 95-15 do -17

SP 77-22 96937508 1172,00

SP 95-18 do -20

SP 125-1-A 96937442 269,70 P 97942263 112,40 P 96957548 154,00 P

SP 160-1-A

SP 125-1-A 96937441 289,00 P

SP 125-1

SP 125-2-AA

SP 160-1-A

SP 160-1

SP 125-2-A 96937443 324,50 P

SP 125-2

SP 125-3/A/AA

SP 160-2/A/AA

SP 160-3-AA

SP 125-3/3A 96937320 493,80 P 96957560 228,80 P

SP 125-4/A/AA

SP160-2

SP 160-3/A/AA

SP 125-4/A/AA 96937450 493,90 P

SP 125-5-A/AA

SP 160-3-AA

SP160-4-A/AA

SP 125-4/A/AA 96937478 584,10 P 97942269 183,80 P 96957595 455,30 P

SP 125-5-A/AA

SP 125-6-AA/6-A

SP 160-3/3-A

SP 160-4/A/AA

SP 160-5-AA/5-A

Cena

EUR

Rabatová

skupina

Platnost od : 16.7.2012

SP Chladicí pláště


37

Pro ponorné čerpadlo typu

Obj. číslo

Chladicí

plášť

Cena

EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

Síto

Cena

EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

Ukládací

úchytky

SP 125-6 96937479 781,20 P

SP 125-7/A/AA

SP 125-8/A/AA

SP 160-5

SP 160-6/A/AA

SP 160-7-AA

SP 125-9/A/AA 96937487 850,30 P

SP 125-10/A/AA

SP 125-11

SP 160-7/A

SP 160-8/A/AA

SP 160-9/A/AA

SP 160-10-AA

SP 125-7/A/AA 96937510 1462,40 P 97942268 152,00 P 96957597 1924,20 P

SP 125-8/A/AA

SP 125-9/A/AA

SP 125-10/A/AA

SP 160-6/6-A

SP 160-7/A/AA

SP 160-8/A/AA

SP 125-12 do -13 96937522 1305,70 P

SP 160-9/A/AA

SP 160-10-A

SP 160-11

SP 125-14 do -17 96937524 1353,50 P

SP 160-12 do -14

SP 160-15 96937529 1505,80 P 97942272 246,90 P 96957599 1452,40 P

SP 215-1-A 96937446 462,10 P 97942268 152,00 P 96958364 269,80 P

SP 215-1

SP 215-2-AA

SP 215-2-AA 96937321 702,20 P 96957555 387,90 P

SP 215-2A

SP 215-2-A 96937451 700,20 P

SP 215-2

SP 215-2-A 96937480 1286,50 P

SP 215-2

SP 215-3-AA

SP 215-3-A

SP 215-3

SP 215-4-AA

SP 215-4-A

SP 215-4

SP 215-5-AA 96937488 1333,50 P

SP 215-5-A

SP 215-5

SP 215-6-AA

SP 215-6-A

SP 215-7-AA 96937490 1357,40 P

SP 215-7-A

SP 215-7

SP 215-8-AA 96937491 1788,40 P

SP 215-8-A

SP 215-8

SP 215-4-AA 96937526 1267,80 P

SP 215-4-A

SP 215-4

SP 215-5-AA

SP 215-5-A

SP 215-5

SP 215-6-AA 96937527 1316,70 P

SP 215-6-A

SP 215-6

SP 215-7-AA

SP 215-7-A

SP 215-7

Cena

EUR

Rabatová

skupina

Platnost od : 16.7.2012

SP Chladicí pláště


38

Pro ponorné čerpadlo typu

Obj. číslo

Chladicí

plášť

Cena

EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

Síto

Cena

EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

Ukládací

úchytky

SP 215-8-AA 96937528 1340,60 P

SP 215-8-A

SP 215-8

SP 215-9-AA

SP 215-9-A

SP 215-9

SP 215-7-AA 96937531 1502,70 P 97942272 246,90 P 96957600 1151,70 P

SP 215-7-A

SP 215-7

SP 215-8-AA

SP 215-8-A

SP 215-8

SP 215-9-AA

SP 215-9-A

SP 215-9

SP 215-10-AA

SP 215-10-A

SP 215-10

SP 215-11 96937553 1538,20 P

Cena

EUR

Rabatová

skupina

Platnost od : 16.7.2012

SP Chladicí pláště


Ponorná čerpadla

SPE-NE

SP 3 A-NE - SP 17 NE, 3x400 VY, z chromniklové oceli 1.4401

Typ

Typ motoru

P 2

[kW]

El. proud

I N [A]

Objednací číslo

3x400VY (přímé)

Cena EUR

Rabatová skupina

Přípojka čerpadla Rp 1¼

SP 3A - 6 NE MS 4000 RE 0,75 1,84 10221906 1 500,10 B

SP 3A - 9 NE MS 4000 RE 0,75 1,84 10221909 1 564,90 B

SP 3A - 12 NE MS 4000 RE 0,75 1,84 10221912 1 438,00 B

SP 3A - 15 NE MS 4000 RE 1,1 2,75 10221915 1 658,20 B

SP 3A - 18 NE MS 4000 RE 1,1 2,75 10221918 1 704,90 B

SP 3A - 22 NE MS 4000 RE 1,5 4,00 10221922 1 769,70 B

SP 3A - 25 NE MS 4000 RE 1,5 4,00 10221925 1 816,40 B

SP 3A - 29 NE MS 4000 RE 2,2 6,05 10221929 1 925,20 B

Přípojka čerpadla Rp 1½

SP 5A - 4 NE MS 4000 RE 0,75 1,84 05221904 1 474,10 B

SP 5A - 6 NE MS 4000 RE 0,75 1,84 05221906 1 520,90 B

SP 5A - 8 NE MS 4000 RE 0,75 1,84 05221908 1 552,00 B

SP 5A - 12 NE MS 4000 RE 1,1 2,75 05221912 1 632,30 B

SP 5A - 17 NE MS 4000 RE 1,5 4,00 05221917 1 712,60 B

SP 5A - 21 NE MS 4000 RE 2,2 6,05 05221921 1 804,50 B

SP 5A - 25 NE MS 4000 RE 2,2 6,05 05221925 1 866,80 B

SP 5A - 33 NE MS 4000 RE 3 7,85 05221933 2 034,40 B

Přípojka čerpadla Rp 2

SP 8A - 5 NE MS 4000 RE 0,75 1,84 11221905 1 606,60 B

SP 8A - 7 NE MS 4000 RE 1,1 2,75 11221907 1 754,30 B

SP 8A - 10 NE MS 4000 RE 1,5 4,00 11221910 1 951,30 B

SP 8A - 12 NE MS 4000 RE 2,2 6,05 11221912 2 110,70 B

SP 8A - 15 NE MS 4000 RE 2,2 6,05 11221915 2 305,40 B

SP 8A - 18 NE MS 4000 RE 3 7,85 11221918 2 543,10 B

SP 8A - 21 NE MS 4000 RE 4 9,60 11221921 2 884,20 B

SP 8A - 25 NE MS 4000 RE 4 9,60 11221925 3 143,80 B

Přípojka čerpadla Rp 2½

SP 17 - 1 NE MS 4000 RE 0,75 1,84 12C91901 1 932,40 B

SP 17 - 2 NE MS 4000 RE 1,1 2,75 12C91902 2 113,90 B

SP 17 - 3 NE MS 4000 RE 2,2 6,05 12C91903 2 310,20 B

SP 17 - 4 NE MS 4000 RE 2,2 6,05 12C91904 2 470,40 B

SP 17 - 5 NE MS 4000 RE 3 7,85 12C91905 2 769,20 B

SP 17 - 6 NE MS 4000 RE 4 9,60 12C91906 3 146,90 B

SP 17 - 7 NE MS 4000 RE 4 9,60 12C91907 3 303,20 B

SP 17 - 8 NE MS 4000 RE 5,5 13,00 12C91908 3 636,80 B

SP 17 - 9 NE MS 4000 RE 5,5 13,00 12C91909 3 797,10 B

SP 17 - 10 NE MS 4000 RE 5,5 13,00 12C91910 3 954,70 B

"Motorový kabel" není v objednacím čísle obsažen. Těleso čerpadla je bez zpětného ventilu. Provedení na jednofázový proud (do 2,2 kW) je možno dodat za příplatek.

Všechny MS-4000 RE motory mají teplotní konvertor (Tempcon) k hlídání teploty motoru ve spojení s MP 204. Motorová ochrana a ochrana proti běhu nasucho (ponorné elektrody

nejsou potřeba) ve spojení s MP 204. Motory pro jiná napětí na vyžádání.

Příslušenství SP-NE

Kabelové sady - pro ponorná čerpadla řady SP-NE. Sestávají z vodotěsného kabelu 4 X 2,5 mm ² s teflonovým pláštěm, pevně spojeným s vidlicí.

Délky kabelových sad Objednací číslo Cena EUR Rabatová skupina

10 m 00795667 214,50 P

20 m 00795668 340,70 P

30 m 00795669 471,20 P

40 m 00795670 601,90 P

50 m 00795671 732,50 P

60 m 00795672 863,10 P

70 m 00795673 993,70 P

80 m 00795674 1 124,30 P

90 m 00795675 1 254,90 P

100 m 00795676 1 385,50 P

Platnost od: 1.1.2012 SP NE, MP1 39


Ponorná čerpadla pro odběr vzorků podzemní vody

MP1

Typ Popis Délka kabelu Objednací číslo Cena EUR Rabatová skupina

MP1 z chromniklové oceli 20 m 95065395 1 389,70 C

2" čerpadlo pro pro měření kvality podzemních vod. 40 m 95065397 1 593,70 C

odběr vzorků 3x220 V, 0-400 Hz s kabelem a zástrčkou 60 m 95065399 1 797,60 C

90m 95065402 2 104,80 C

Příslušenství MP1

Typ Popis Délka kabelu Objednací číslo Cena EUR Rabatová skupina

400 Hz, komplet s nosným stativem, 1,3 kW, 1 X 220-230 V 50/60 Hz, ochranný kryt

Frekvenční měnič kmitočtu BMI proti dešti a 1,5 m připojovacího kabelu. Upozornění: MP1 smí být provozováno jen 96824721 1 370,00 P

s měničem kmitočtu BMI

Chladicí plášť pro MP1 z chromniklové oceli 1.4401 je třeba použít od průměru vrtu 3"

1A108405 211,10 P

Výtlačná trubka DN 20 PN 10 Hrdlové spojení s lichoběžníkovým závitem, 1,0 m 00ID9083 35,30 P

utěsnění O-kroužkem Materiál: PVC-U 2,0 m 00ID9084 39,10 P

3,0 m 00ID9085 45,10 P

Přechodový kus / PVC 90° oblouk s 1,0 m hadice z PTFE pro odběr vzorků

00ID9091 120,00 P

Adaptér z chromniklové oceli 1.4401 pro přechod z MP1 na výtlačnou trubku z PVC-U 1A108404 53,40 P

Hadicové šroubení z chromniklové oceli. Přechod z MP1 na hadici o Ø 16 mm

1A108403 96,50 P

Upevňovací pásek

k připevnění přívodního kabelu motoru a zabezpečovacího lanka k výtlačnému

potrubí materiál: Polyamid (100 kusů v balíčku)

00ID9097 7,90 P

Lanko z korozivzdor. oceli (1.4401) z chromniklové oceli nosnost 100 kg

za metr 00ID8957 0,60 P

Lanková svorka (1.4401) je potřeba 2 ks na každé oko

kus 00ID8960 0,70 P

Sada náhradních dílů

sestávající z oběžných kol, komor, těsnění a

ochranných rukavic

v krabici 1A108408 273,90 P

Agregát pro výrobu el. proudu

GEKO 3001 E-A / HHBA s 1 válcovým 4-dobým benzínovým motorem 1 X 230 V,

50 Hz, 3 kVA, 13 A, IP 54, hmotnost cca. 48 kg

91073278 2 449,10 P

Prodlužovací kabel 10 m, H07-RNF, čtyřhranná zástrčka, pro BMI

001A5093 95,00 P

Typ Popis Objednací číslo Cena EUR Rabatová skupina

Sestávající z: ponorného čerpadla, typu MP 1 s kabelem na bubnu. Uzamykatelná

MP1 - Systém základního vybavení

transportní bedna obsahující: měnič kmitočtu, typ BMI, chladicí plášť, montážní

pomůcky, adaptér pro MP1 na výtlačné potrubí z PVC, přechodový koncový kus s

1,5 m PTFE-hadice, 100 ks upevňovacích pásků (kabelových svorek), kompletní

jak je uvedeno výše, s :

Komplet 40/1 pro hloubky do 40 m

transportním pouzdrem DN 250, asi 2,10 m dlouhým, 19 kusů výtl. trubek PVC-U,

DN 20, 2,0 m a 2 kusy 1,0 m

1AZ05403 11 228,90 C

Komplet 60/1 pro hloubky do 60 m

transportním pouzdrem DN 250, asi 2,10 m dlouhým, 29 kusů výtl. trubek PVC-U,

DN 20, 2,0 m a 2 kusy 1,0 m

1A108413 6 611,40 C

Komplet 60/2 pro hloubky do 60 m

transportním pouzdrem DN 250, asi 3,10 m dlouhým, 19 kusů výtl. trubek z PVC-U,

1A108414

DN 20, 3,0 m a 3 kusy 1,0 m

na dotaz C

transportním pouzdrem DN 300, asi 2,10 m dlouhým, 44 kusů výtl. trubek PVC-U,

Komplet 90/1 pro hloubky do 90 m 1A108415 7 901,30 C

DN 20, 2,0 m a 2 kusy 1,0 m

transportním pouzdrem DN 250, asi 3,10 m dlouhým, 29 kusů výtl. trubek z PVC-U,

Komplet 90/2 pro hloubky do 90 m 1A108416 na dotaz C

DN 20, 3,0 m a 3 kusy 1,0 m

Platnost od: 1.1.2012 SP NE, MP1 40


41

5" ponorná čerpadla SB

Provedení kompozit/korozivzdorná ocel

Napětí [V],

Typ

50 Hz

SB se sacím košem

Příkon motoru

P 1 [kW]

Délka kabelu

Zástrčka

Schuko

Plovák

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

skupina

SB 3-25 M 1x220-240 V 0,57 15 x - 97686698 349,10 B

SB 3-25 A 1x220-240 V 0,57 15 x x 97686699 362,80 B

SB 3-35 M 1x220-240 V 0,80 15 x - 97686700 376,50 B

SB 3-35 A 1x220-240 V 0,80 15 x x 97686701 390,30 B

SB 3-45 M 1x220-240 V 1,05 15 x - 97686704 496,20 B

SB 3-45 A 1x220-240 V 1,05 15 x x 97686705 511,90 B

SB s bočním vstupem (s plovoucím sacím košem)

SB 3-35 MW 1x220-240 V 0,80 15 x - 97686702 413,80 B

SB 3-35 AW 1x220-240 V 0,80 15 x x 97686703 429,50 B

SB 3-45 MW 1x220-240 V 1,05 15 x - 97686706 521,60 B

SB 3-45 AW 1x220-240 V 1,05 15 x x 97686707 539,30 B

A : sací koš, s plovákem; M : sací koš, bez plováku; AW : boční vstup, s plovákem; MW : boční vstup, bez plováku

Platnost od: 1.1.2012

SB


42

5" ponorná čerpadla SPO

Provedení z korozivzdorné oceli

Typ

Napětí [V],

50 Hz

Výkon motoru

P2 [kW]

Délka kabelu Zástrčka Plovák

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

skupina

SPO se sacím sítem, jednofázové provedení 1x220-240 V, -6%/+6%, 50 Hz

SPO 3-40 1x220-240 V 0.75 20 Schuko - 96587112 534,20 B

SPO 3-50 1x220-240 V 0.75 20 Schuko - 96587113 544,20 B

SPO 3-65 1x220-240 V 1 20 Schuko - 96587114 585,40 B

SPO 3-75 1x220-240 V 1.2 20 Schuko - 96587115 626,70 B

SPO 5-45 1x220-240 V 0.75 20 Schuko - 96587117 544,20 B

SPO 5-55 1x220-240 V 1 20 Schuko - 96587118 585,40 B

SPO 5-70 1x220-240 V 1.2 20 Schuko - 96587119 626,70 B

SPO 3-40 A 1x220-240 V 0.75 20 Schuko x 96587131 554,30 B

SPO 3-50 A 1x220-240 V 0.75 20 Schuko x 96587132 564,30 B

SPO 3-65 A 1x220-240 V 1 20 Schuko x 96587133 606,50 B

SPO 3-75 A 1x220-240 V 1.2 20 Schuko x 96587134 650,00 B

SPO 5-45 A 1x220-240 V 0.75 20 Schuko x 96587135 564,30 B

SPO 5-55 A 1x220-240 V 1 20 Schuko x 96587136 606,50 B

SPO 5-70 A 1x220-240 V 1.2 20 Schuko x 96587137 650,00 B

SPO se sacím sítem, třífázové provedení 3x380-415 V, -6%/+6%, 50 Hz

SPO 3-40 3x380-415 V 0.75 20 - - 96587138 525,30 B

SPO 3-50 3x380-415 V 0.75 20 - - 96587139 535,30 B

SPO 3-65 3x380-415 V 1 20 - - 96587150 575,40 B

SPO 3-75 3x380-415 V 1.2 20 - - 96587151 607,70 B

SPO 5-45 3x380-415 V 0.75 20 - - 96587153 535,30 B

SPO 5-55 3x380-415 V 1 20 - - 96587154 575,40 B

SPO 5-70 3x380-415 V 1.2 20 - - 96587155 607,70 B

SPO se základovou deskou, jednofázové provedení 1x220-240 V, -6%/+6%, 50 Hz

SPO 3-50 B 1x220-240 V 0.75 4 m - - 96587223 595,50 B

SPO 3-65 B 1x220-240 V 1 4 m - - 96587227 638,90 B

SPO 5-55 B 1x220-240 V 1 4 m - - 96587229 638,90 B

SPO 5-70 B 1x220-240 V 1.2 4 m - - 96587230 681,20 B

SPO 3-50 C 1x220-240 V 0.75 4 m - x 96587246 618,80 B

SPO 3-65 C 1x220-240 V 1 4 m - x 96587247 660,00 B

SPO 5-55 C 1x220-240 V 1 4 m - x 96587248 660,00 B

SPO 5-70 C 1x220-240 V 1.2 4 m - x 96587249 705,60 B

SPO 3-50 B 1x220-240 V 0.75 20 Schuko - 96587250 635,60 B

SPO 3-65 B 1x220-240 V 1 20 Schuko - 96587251 678,90 B

SPO 5-55 B 1x220-240 V 1 20 Schuko - 96587253 678,90 B

SPO 5-70 B 1x220-240 V 1.2 20 Schuko - 96587254 720,20 B

SPO 3-50 C 1x220-240 V 0.75 20 Schuko x 96587259 657,80 B

SPO 3-65 C 1x220-240 V 1 20 Schuko x 96587261 699,00 B

SPO 5-55 C 1x220-240 V 1 20 Schuko x 96587263 699,00 B

SPO 5-70 C 1x220-240 V 1.2 20 Schuko x 96587265 742,40 B

SPO se základovou deskou, třífázové provedení 3x380-415 V, -6%/+6%, 50 Hz

SPO 3-50 B 3x380-415 V 0.75 4 m - - 96587273 595,50 B

SPO 3-65 B 3x380-415 V 1 4 m - - 96587278 637,70 B

SPO 5-55 B 3x380-415 V 1 4 m - - 96587279 637,70 B

SPO 5-70 B 3x380-415 V 1.2 4 m - - 96587280 667,80 B

- : se sacím sítem, bez plováku; A : se sacím sítem, s plovákem; B : se základ. deskou, bez plováku; C : se základ. deskou, s plovákem

Platnost od: 1.1.2012

SPO


Zahradní čerpadla, malé domácí vodárny

CMBE / MQ / JP / HYDROJET / RMQ

CMBE - domácí vodárna s udržováním konstantního tlaku

Typ

Popis

Napětí [V],

50 Hz

Příkon

motoru P1

[W]

Max. průtok

[m 3 /h]

Max.

doprav.

výška [m]

Přípojka

Objednací

číslo

Cena EUR

CMBE 1-4 Automatická vodárna s vícestupňovým čerpadlem 1x220-240 V 685 3,0 52 G1 97755481 772,70 B

CME, motorem MGE s integrovaným frekv.

CMBE 3-3 měničem, membránovou tlakovou nádobou 2 L, 1x220-240 V 815 5,1 39 G1 97755483 835,80 B

snímačem tlaku, 5-cestnou armaturou,

CMBE 3-4 manometrem. Integrovaná ochrana proti chodu 1x220-240 V 1050 5,1 55 G1 97755485 930,40 B

čerpadla nasucho, zástrčka Schuko. Max. teplota

CMBE 5-3 kapaliny +60°C, max. tlak 7 barů.

1x220-240 V 1300 7,6 42 G1 97755487 1261,60 B

Rabatová

skupina

MQ - domácí vodárna

Typ

Popis

Napětí [V],

50 Hz

Výkon

motoru P 2

[kW]

Max. průtok

[m 3 /h]

Max.

doprav.

výška [m]

Přípojka

Kusů na

paletě

Objednací

číslo

Cena EUR

MQ 3-25

Automatická vodárna s vícestupňovým

1x220-230 V

samonasávacím čerpadlem s integrovaným řízením

0,600 3,4 23 G1 15 96515520 500,90 B

MQ 3-35

a membránovou nádobou. Integrovaná ochrana

proti chodu čerpadla nasucho s automatickým

1x220-230 V 0,850 4,0 36 G1 15 96515412 520,90 B

opětovným uvedením do provozu. Integrovaný

MQ 3-45

komplet se zpětným ventilem a zástrčkou Schuko.

1x220-230 V 1,000 4,0 44 G1 15 96515415 546,50 B

Rabatová

skupina

JP - samonasávací čerpadlo

Typ

JP 5

JP 5

JP 6

JP 6

1x220-230 V

3x380-415 V

1x220-230 V

3x380-415 V

Popis

Horizontální, jednostupňové odstředivé

samonasávací čerpadlo, s 1,5 m přívodního kabelu

a zástrčkou Schuko

Horizontální, jednostupňové odstředivé

samonasávací čerpadlo, bez přívodního kabelu a

zástrčky

Horizontální, jednostupňové odstředivé

samonasávací čerpadlo, s 1,5 m přívodního kabelu

a zástrčkou Schuko

Horizontální, jednostupňové odstředivé

samonasávací čerpadlo, bez přívodního kabelu a

zástrčky

Napětí [V],

50 Hz

Výkon

motoru P 2

[kW]

Max. průtok

[m 3 /h]

Max.

doprav.

výška [m]

Přípojka

Kusů na

paletě

Objednací

číslo

Cena EUR

1x220-230 V 0,775 3,5 40 G 1 35 46711002 275,00 B

3x380-415 V 0,775 3,5 40 G 1 35 46731011 264,90 B

1x220-230 V 1,350 4,5 48 G 1 30 46811002 343,90 B

3x380-415 V 1,350 4,5 48 G 1 30 46831011 341,70 B

Rabatová

skupina

Hydrojet - domácí vodárna

Typ

Hydrojet JP 5/24 L

Hydrojet JP 6/24 L

Hydrojet JP 5/60 L

Hydrojet JP 6/60 L

Popis

Domácí vodárna obsahující čerpadlo JP 5 a 24 l

nádobu, vše připraveno k okamžitému provozu.

Domácí vodárna obsahující čerpadlo JP 6 a 24 l

nádobu, vše připraveno k okamžitému provozu.

Domácí vodárna obsahující čerpadlo JP 5 a 60 l

nádobu, vše připraveno k okamžitému provozu.

Domácí vodárna obsahující čerpadlo JP 6 a 60 l

nádobu, vše připraveno k okamžitému provozu.

Napětí [V],

50 Hz

Výkon

motoru P 2

[kW]

Max. průtok

[m 3 /h]

Max.

doprav.

výška [m]

Přípojka

Kusů na

paletě

Objednací

číslo

Cena EUR

1X220-230 V 0,775 3,0 40 G 1 8 4651BPBB 461,90 B

1X220-230 V 1,350 4,0 48 G 1 8 4661BPBB 526,40 B

1X220-230 V 0,775 3,0 40 G 1 2 4651BQBB 584,30 B

1X220-230 V 1,350 4,0 48 G 1 2 4661BQBB 648,90 B

Rabatová

skupina

U tlakových nádob PressureWave výrobce GWS LTD., které se používají u vodáren Hydrojet, poskytuje společnosti Grundfos záruku 60 měsíců od data výroby tlakové nádoby.

Zahradní čerpadla, malé domácí vodárny

Příslušenství

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

Tlaková řídicí jednotka PM 1/1,5 Tlaková řídící jednotka PM 1 s 1,5 m kabelu a zástrčkou Schuko, 1x230 V, 50 Hz, (zapínací tlak 1,5 baru, Q max. 5 m 3 /h) 96848693 70,50 P

Tlaková řídicí jednotka PM 1/2,2 Tlaková řídící jednotka PM 1 s 1,5 m kabelu a zástrčkou Schuko, 1x230 V, 50 Hz, (zapínací tlak 2,2 baru, Q max. 5 m 3 /h) 96848722 70,50 P

Tlaková řídící jednotka PM 2 s 1,5 m kabelu a zástrčkou Schuko, 1x230 V, 50 Hz, (zapínací tlak nastavitelný 1,5 - 5,0

Tlaková řídicí jednotka PM 2

baru, Q max. 5 m 3 /h)

96848740 120,20 P

Spirálová sací hadice 1", délka 4 m s patním ventilem 00315396 47,90 P

Spirálová sací hadice 1", délka 8 m s patním ventilem 00315397 61,30 P

Patní ventil 1" 00ID1563 11,10 P

Hadicové šroubení úhlové pro hadici ¾", vnitřní závit k čerpadlu 1" 00315373 10,10 P

Hadicové šroubení přímé pro hadici 1", vnitřní závit k čerpadlu 1" 00315395 12,30 P

Meziventil 1", přípojka 2 X 1" vnitřní závit 00ID9127 150,30 P

Ponorný spínač Reifa E se zástrčkou jako ochrana proti chodu čerpadla nasucho, s 5 m kabelem, spínací výkon max. 250 V, 8 A 00ID7806 29,10 P

Napájecí sada s 10 m kabelem Kompaktní elektron. řídící jednotka s vlhkostním čidlem, magnet. ventilem, G ½, 230 V, I max = 8 A, cca 710x290x340 004H5166 na dotaz P

Rabatová

skupina

Platnost od: 16.7.2012 CMBE_MQ, JP, Hydrojet, RMQ 43


Využití dešťové vody

RMQ

Kompaktní řídící systém pro využití dešťové vody v domácnostech včetně čerpadla MQ 3-35 nebo 3-45.

Plovákový spínač (RMQ-B) nebo hladinový spínač (RMQ-A) s 20 m kabelu, 1,5 m připojovací kabel + zástrčka Schuko.

Typ

Popis

Napětí [V],

50 Hz

Rozměry

[mm]

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

skupina

RMQ 3-35 B

RMQ 3-35 A

RMQ 3-45 B

RMQ 3-45 A

Automatické a ruční přepínání mezi čerpáním

dešťové a pitné vody.

navíc LED ukazatel plného stavu vody v nádrži,

akustické a vizuální chybové hlášení, upozornění

LED kontroly filtru.

Automatické a ruční přepínání mezi čerpáním

dešťové a pitné vody.

navíc LED ukazatel plného stavu vody v nádrži,

akustické a vizuální chybové hlášení, upozornění

LED kontroly filtru.

1x220-230 V 483x685x396 96494777 1 524,80 B

1x220-230 V 483x685x396 96494776 1 918,80 B

1x220-230 V 483x685x396 96494921 1 545,90 B

1x220-230 V 483x685x396 96494778 1 938,80 B

Příslušenství

Typ

Popis

Plovoucí odběrná sestava pro RMQPlováková koule ø 150 mm, jemný filtr z ušlechtilé oceli ø 0,44 mm, zpětný ventil 1", průchozí šroubení jako průchodka nádrží.

Sada štítků "Voda není pitná" pro

RMQ

Příslušenství RMQ

Objednací

číslo

Cena EUR

2 m pryžová spirálovitá hadice 1" 91076785 196,90 P

3 m pryžová spirálovitá hadice 1" 91077211 210,40 P

Různé nálepky, štítek s návodem a 10 m vytyčovací pásky z PE-LD 91076786 42,30 P

Rabatová

skupina

Platnost od: 16.7.2012 CMBE_MQ, JP, Hydrojet, RMQ 44


Automatické tlakové stanice

Hydromono CR / CRN

Hydromono CR / CRN

Plně automatická malá čerpací stanice, - CRN provedení z ušlechtilé oceli -, na nosné konzoli vč.

elektrického připojení, přezkoušená a nastavená na požadované spínací tlaky, vhodná

pro okamžité použití. Vybavená vertikálním, vícestupňovým, vysokotlakým čerpadlem,

membrán. tlakovou nádobou, vypínačem. Ochrana proti běhu nasucho viz dodateč. přísl.

Typ

P 2

[kW]

Sací / výtlačná přípojka

Obj. číslo

1x230 V

Cena EUR

Rabatová

skupina

1x230 V, 50 Hz

Výkonový rozsah: 0,37 až 2,2 kW

Napájecí napětí: 1x230 V, 50 Hz, až 4,0 kW spínání přímé

Typ

P 2

[kW]

Sací / výtlačná přípojka

Obj. číslo

1x230 V

Cena EUR

CR 1- 2 0,37 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050920 1 460,00 B CRN 1- 2 0,37 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050942 2 648,60 B

CR 1- 3 0,37 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050921 1 468,70 B CRN 1- 3 0,37 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050943 2 667,00 B

CR 1- 4 0,37 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050922 1 477,30 B CRN 1- 4 0,37 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050944 2 686,40 B

CR 1- 5 0,37 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050923 1 487,10 B CRN 1- 5 0,37 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050945 2 704,80 B

CR 1- 6 0,37 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050924 1 495,80 B CRN 1- 6 0,37 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050946 2 709,10 B

CR 1- 7 0,37 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050925 1 491,40 B CRN 1- 7 0,37 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050947 2 713,50 B

CR 1- 8 0,55 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050926 1 552,00 B CRN 1- 8 0,55 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050948 2 729,70 B

CR 1- 9 0,55 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050927 1 630,90 B CRN 1- 9 0,55 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050949 2 743,70 B

CR 1-10 0,55 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050928 1 643,90 B CRN 1-10 0,55 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050950 2 757,80 B

CR 1-11 0,55 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050929 1 656,90 B CRN 1-11 0,55 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050951 2 774,00 B

CR 1-12 0,75 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050930 1 655,80 B CRN 1-12 0,75 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050952 2 784,90 B

CR 1-13 0,75 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050931 1 692,50 B CRN 1-13 0,75 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050953 2 798,90 B

CR 1-15 1) 0,75 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050932 1 703,40 B CRN 1-15 0,75 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050954 2 807,60 B

CR 1-17 1) 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050933 1 879,60 B CRN 1-17 1,1 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050955 2 823,80 B

CR 1-19 1) 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050934 1 892,60 B CRN 1-19 1,1 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050956 2 864,90 B

CR 1-21 1) 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050935 1 903,40 B CRN 1-21 1,1 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050957 2 916,80 B

CR 1-23 1) 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050936 1 916,40 B CRN 1-23 1,1 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050958 2 950,30 B

CR 1-25 2) 1,5 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050937 1 996,40 B CRN 1-25 1,5 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050959 3 114,70 B

CR 1-27 2) 1,5 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050938 2 027,90 B CRN 1-27 1,5 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050960 3 191,60 B

CR 1-30 2) 1,5 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050939 2 058,10 B CRN 1-30 1,5 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050961 3 256,40 B

CR 1-33 2) 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050940 2 234,40 B CRN 1-33 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050962 3 405,60 B

CR 1-36 2) 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050941 2 411,70 B CRN 1-36 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050963 3 547,30 B

CR 3- 2 0,37 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050964 1 505,40 B CRN 3- 2 0,37 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050984 2 752,40 B

CR 3- 3 0,37 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050965 1 542,20 B CRN 3- 3 0,37 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050985 2 760,00 B

CR 3- 4 0,37 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050966 1 568,20 B CRN 3- 4 0,37 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050986 2 774,00 B

CR 3- 5 0,55 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050967 1 615,80 B CRN 3- 5 0,55 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050987 2 779,50 B

CR 3- 6 0,55 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050968 1 639,60 B CRN 3- 6 0,55 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050988 2 812,90 B

CR 3- 7 0,55 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050969 1 654,70 B CRN 3- 7 0,55 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050989 2 840,00 B

CR 3- 8 0,75 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050970 1 681,80 B CRN 3- 8 0,75 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050990 2 862,80 B

CR 3- 9 0,75 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050971 1 748,70 B CRN 3- 9 0,75 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050991 2 864,90 B

CR 3-10 0,75 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050972 1 813,60 B CRN 3-10 0,75 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050992 2 867,10 B

CR 3-11 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050973 1 879,60 B CRN 3-11 1,1 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050993 3 004,40 B

CR 3-12 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050974 1 922,90 B CRN 3-12 1,1 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050994 3 068,20 B

CR 3-13 1) 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050975 1 968,30 B CRN 3-13 1,1 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050995 3 129,90 B

CR 3-15 1) 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050976 2 012,60 B CRN 3-15 1,1 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050996 3 196,90 B

CR 3-17 1) 1,5 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050977 2 058,10 B CRN 3-17 1,5 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050997 3 213,20 B

CR 3-19 1) 1,5 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050978 2 111,10 B CRN 3-19 1,5 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050998 3 230,50 B

CR 3-21 1) 2,2 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050979 2 164,00 B CRN 3-21 2,2 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050999 3 245,50 B

CR 3-23 2) 2,2 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050980 2 192,30 B CRN 3-23 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96051000 3 261,80 B

CR 3-25 2) 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050981 2 218,20 B CRN 3-25 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96051001 3 272,60 B

CR 3-27 2) 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050982 2 244,20 B CRN 3-27 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96051002 3 279,10 B

CR 3-29 2) 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050983 2 275,50 B CRN 3-29 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96051003 3 284,50 B

CR 5- 2 0,37 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051004 1 468,70 B CRN 5- 2 0,37 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051019 2 737,30 B

CR 5- 3 0,55 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051005 1 588,70 B CRN 5- 3 0,55 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051020 2 793,60 B

CR 5- 4 0,55 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051006 1 606,00 B CRN 5- 4 0,55 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051021 2 812,90 B

CR 5- 5 0,75 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051007 1 621,20 B CRN 5- 5 0,75 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051022 2 834,60 B

CR 5- 6 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051008 1 849,40 B CRN 5- 6 1,1 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051023 2 939,50 B

CR 5- 7 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051009 1 862,30 B CRN 5- 7 1,1 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051024 2 998,90 B

CR 5- 8 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051010 1 869,90 B CRN 5- 8 1,1 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051025 3 059,60 B

CR 5- 9 1,5 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051011 1 875,30 B CRN 5- 9 1,5 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051026 3 122,30 B

CR 5-10 1,5 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051012 1 990,00 B CRN 5-10 1,5 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051027 3 152,60 B

CR 5-11 2,2 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051013 2 049,50 B CRN 5-11 2,2 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051028 3 166,60 B

CR 5-12 1) 2,2 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051014 2 059,20 B CRN 5-12 2,2 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051029 3 207,70 B

CR 5-13 1) 2,2 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051015 2 070,00 B CRN 5-13 2,2 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051030 3 284,50 B

CR 5-14 1) 2,2 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051016 2 078,60 B CRN 5-14 2,2 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051031 3 339,70 B

CR 5-15 1) 2,2 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051017 2 090,50 B CRN 5-15 2,2 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051032 3 378,60 B

CR 5-16 1) 2,2 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051018 2 099,10 B CRN 5-16 2,2 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051033 3 409,90 B

Standardní proveden Nejvyšší tlak v zařízení 10 barů

Zvláštní provedení na dotaz!

1) = Nejvyšší tlak v zařízení 16 barů 2) = Nejvyšší tlak v zařízení 25 barů

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 Hydromono CR, CRE 45


Automatické tlakové stanice

Hydromono CR / CRN

Hydromono CR / CRN

Plně automatická malá čerpací stanice, CRN provedení z ušlechtilé oceli, na nosné konzoli vč.

elektrického připojení, přezkoušená a nastavená na požadované spínací tlaky, vhodná

pro okamžité použití. Vybavená vertikálním, vícestupňovým, vysokotlakým čerpadlem,

membrán. tlakovou nádobou, vypínačem. Ochrana proti běhu nasucho viz dodateč. přísl.

Typ

P 2

[kW]

Sací / výtlačná přípojka

Obj. číslo

3x400 V

Cena EUR

Rabatová

skupina

3x400 V, 50 Hz

Výkonový rozsah: 0,37 až 5,5 kW

Napájecí napětí: 3 x 400 V, 50 Hz do 4,0 kW přímé spínání, od 5,5 kW hvězda/trojúhelník

Typ

P 2

[kW]

Sací / výtlačná přípojka

Obj. číslo

3x400 V

Cena EUR

CR 1- 2 0,37 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050730 1 548,70 B CRN 1- 2 0,37 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050752 2 894,10 B

CR 1- 3 0,37 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050731 1 556,30 B CRN 1- 3 0,37 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050753 2 911,40 B

CR 1- 4 0,37 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050732 1 562,70 B CRN 1- 4 0,37 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050754 2 927,70 B

CR 1- 5 0,37 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050733 1 571,40 B CRN 1- 5 0,37 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050755 2 942,70 B

CR 1- 6 0,37 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050734 1 579,00 B CRN 1- 6 0,37 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050756 2 958,00 B

CR 1- 7 0,37 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050735 1 586,60 B CRN 1- 7 0,37 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050757 2 973,10 B

CR 1- 8 0,55 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050736 1 651,50 B CRN 1- 8 0,55 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050758 3 001,20 B

CR 1- 9 0,55 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050737 1 677,50 B CRN 1- 9 0,55 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050759 3 011,90 B

CR 1-10 0,55 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050738 1 703,40 B CRN 1-10 0,55 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050760 3 021,70 B

CR 1-11 0,55 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050739 1 729,40 B CRN 1-11 0,55 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050761 3 031,50 B

CR 1-12 0,75 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050740 1 756,40 B CRN 1-12 0,75 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050762 3 039,00 B

CR 1-13 0,75 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050741 1 768,30 B CRN 1-13 0,75 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050763 3 065,00 B

CR 1-15 1) 0,75 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050742 1 781,30 B CRN 1-15 1) 0,75 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050764 3 076,80 B

CR 1-17 1) 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050743 1 850,50 B CRN 1-17 1) 1,1 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050765 3 100,70 B

CR 1-19 1) 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050744 1 867,80 B CRN 1-19 1) 1,1 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050766 3 131,00 B

CR 1-21 1) 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050745 1 887,20 B CRN 1-21 1) 1,1 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050767 3 162,30 B

CR 1-23 1) 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050746 1 905,60 B CRN 1-23 1) 1,1 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050768 3 186,10 B

CR 1-25 2) 1,5 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050747 2 005,10 B CRN 1-25 2) 1,5 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050769 3 332,10 B

CR 1-27 2) 1,5 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050748 2 031,10 B CRN 1-27 2) 1,5 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050770 3 375,30 B

CR 1-30 2) 1,5 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050749 2 057,00 B CRN 1-30 2) 1,5 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050771 3 408,90 B

CR 1-33 2) 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050750 2 262,50 B CRN 1-33 2) 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050772 3 601,40 B

CR 1-36 2) 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050751 2 468,00 B CRN 1-36 2) 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050773 3 792,90 B

CR 3- 2 0,37 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050774 1 586,60 B CRN 3- 2 0,37 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050797 2 990,30 B

CR 3- 3 0,37 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050775 1 608,20 B CRN 3- 3 0,37 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050798 2 993,60 B

CR 3- 4 0,37 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050776 1 631,90 B CRN 3- 4 0,37 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050799 2 997,90 B

CR 3- 5 0,55 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050777 1 651,50 B CRN 3- 5 0,55 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050800 3 003,30 B

CR 3- 6 0,55 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050778 1 673,10 B CRN 3- 6 0,55 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050801 3 033,60 B

CR 3- 7 0,55 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050779 1 694,80 B CRN 3- 7 0,55 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050802 3 065,00 B

CR 3- 8 0,75 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050780 1 756,40 B CRN 3- 8 0,75 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050803 3 092,10 B

CR 3- 9 0,75 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050781 1 809,30 B CRN 3- 9 0,75 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050804 3 125,50 B

CR 3-10 0,75 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050782 1 864,50 B CRN 3-10 0,75 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050805 3 155,80 B

CR 3-11 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050783 1 919,70 B CRN 3-11 1,1 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050806 3 190,40 B

CR 3-12 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050784 1 954,30 B CRN 3-12 1,1 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050807 3 241,20 B

CR 3-13 1) 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050785 1 987,80 B CRN 3-13 1) 1,1 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050808 3 295,40 B

CR 3-15 1) 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050786 2 022,40 B CRN 3-15 1) 1,1 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050809 3 348,30 B

CR 3-17 1) 1,5 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050787 2 057,00 B CRN 3-17 1) 1,5 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050810 3 408,90 B

CR 3-19 1) 1,5 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050788 2 126,20 B CRN 3-19 1) 1,5 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050811 3 442,50 B

CR 3-21 1) 2,2 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050789 2 194,40 B CRN 3-21 1) 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050812 3 519,20 B

CR 3-23 2) 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050790 2 239,80 B CRN 3-23 2) 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050813 3 543,00 B

CR 3-25 2) 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050791 2 285,20 B CRN 3-25 2) 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050814 3 567,90 B

CR 3-27 2) 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050792 2 330,70 B CRN 3-27 2) 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050815 3 588,40 B

CR 3-29 2) 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050793 2 377,10 B CRN 3-29 2) 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050816 3 618,70 B

CR 3-31 2) 3 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050794 2 422,60 B CRN 3-31 2) 3 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050817 3 652,20 B

CR 3-33 2) 3 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050795 2 462,50 B CRN 3-33 2) 3 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050818 3 667,40 B

CR 3-36 2) 3 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050796 2 504,80 B CRN 3-36 2) 3 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050819 3 685,80 B

CR 5- 2 0,37 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050820 1 559,50 B CRN 5- 2 0,37 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050842 3 000,10 B

CR 5- 3 0,55 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050821 1 622,30 B CRN 5- 3 0,55 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050843 3 031,50 B

CR 5- 4 0,55 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050822 1 656,90 B CRN 5- 4 0,55 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050844 3 048,80 B

CR 5- 5 0,75 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050823 1 690,40 B CRN 5- 5 0,75 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050845 3 060,60 B

CR 5- 6 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050824 1 785,60 B CRN 5- 6 1,1 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050846 3 140,70 B

CR 5- 7 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050825 1 815,90 B CRN 5- 7 1,1 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050847 3 176,30 B

CR 5- 8 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050826 1 846,20 B CRN 5- 8 1,1 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050848 3 211,00 B

CR 5- 9 1,5 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050827 1 875,30 B CRN 5- 9 1,5 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050849 3 246,70 B

CR 5-10 1,5 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050828 1 980,30 B CRN 5-10 1,5 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050850 3 326,70 B

CR 5-11 2,2 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050829 2 072,20 B CRN 5-11 2,2 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050851 3 405,60 B

CR 5-12 1) 2,2 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050830 2 130,60 B CRN 5-12 1) 2,2 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050852 3 444,50 B

CR 5-13 1) 2,2 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050831 2 189,00 B CRN 5-13 1) 2,2 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050853 3 485,70 B

CR 5-14 1) 2,2 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050832 2 223,60 B CRN 5-14 1) 2,2 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050854 3 524,70 B

CR 5-15 1) 2,2 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050833 2 305,80 B CRN 5-15 1) 2,2 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050855 3 563,60 B

CR 5-16 1) 2,2 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050834 2 364,20 B CRN 5-16 1) 2,2 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050856 3 606,90 B

CR 5-18 1) 3 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050835 2 422,60 B CRN 5-18 1) 3 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050857 3 643,50 B

CR 5-20 1) 3 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96050836 2 699,40 B CRN 5-20 1) 3 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96050858 3 673,80 B

CR 5-22 2) 4 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050837 2 894,10 B CRN 5-22 2) 4 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050859 3 705,20 B

CR 5-24 2) 4 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050838 3 186,10 B CRN 5-24 2) 4 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050860 3 918,30 B

CR 5-26 2) 4 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050839 3 497,60 B CRN 5-26 2) 4 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050861 4 185,40 B

CR 5-29 2) 4 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050840 3 886,90 B CRN 5-29 2) 4 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050862 4 416,80 B

CR 5-32 2) 5,5 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050841 4 555,30 B CRN 5-32 2) 5,5 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96050863 5 025,80 B

Standardní proveden Nejvyšší tlak v zařízení 10 barů

Zvláštní provedení na dotaz!

1) = Nejvyšší tlak v zařízení 16 barů 2) = Nejvyšší tlak v zařízení 25 barů

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 Hydromono CR, CRE 46


Automatické tlakové stanice

Hydromono CR / CRN

Hydromono CR / CRN

Plně automatická malá čerpací stanice, CRN provedení z ušlechtilé oceli, na nosné konzoli vč.

elektrického připojení, přezkoušená a nastavená na požadované spínací tlaky, vhodná

3x400 V, 50 Hz

Výkonový rozsah: 0,75 - 18,5 kW

Napájecí napětí: 3x400 V, 50 Hz, až 4,0 kW spínání přímé; od 5,5 kW spínání hvězda/trojúhelník

pro okamžité použití. Vybavená vertikálním, vícestupňovým, vysokotlakým čerpadlem,

membrán. tlakovou nádobou, vypínačem. Ochrana proti běhu nasucho viz dodateč. přísl.

Typ

P 2

[kW]

Sací / výtlačná přípojka

Obj. číslo

3x400 V

Cena EUR

Rabatová

skupina

Typ

P 2

[kW]

Sací / výtlačná přípojka

Obj. číslo

3x400 V

Cena EUR

CR 10- 2 0,75 Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2 96056536 2 089,50 B CRN 10- 2 0,75 DN40/PN16 / Rp 1 1/2 96056576 3 445,70 B

CR 10- 3 1,1 Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2 96056537 2 265,80 B CRN 10- 3 1,1 DN40/PN16 / Rp 1 1/2 96056577 3 604,60 B

CR 10- 4 1,5 Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2 96056538 2 455,00 B CRN 10- 4 1,5 DN40/PN16 / Rp 1 1/2 96056578 3 897,70 B

CR 10- 5 2,2 Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2 96056539 2 558,80 B CRN 10- 5 2,2 DN40/PN16 / Rp 1 1/2 96056579 4 092,40 B

CR 10- 6 2,2 Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2 96056540 2 650,80 B CRN 10- 6 2,2 DN40/PN16 / Rp 1 1/2 96056580 4 105,40 B

CR 10- 7 2,2 Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2 96056541 2 699,40 B CRN 10- 7 2,2 DN40/PN16 / Rp 1 1/2 96056581 4 185,40 B

CR 10- 8 3 Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2 96056542 2 784,90 B CRN 10- 8 3 DN40/PN16 / Rp 1 1/2 96056582 4 263,30 B

CR 10- 9 1) 3 Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2 96056543 2 956,80 B CRN 10- 9 1) 3 DN40/PN16 / Rp 1 1/2 96056583 4 326,00 B

CR 10-10 1) 4 Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2 96056544 3 201,20 B CRN 10-10 1) 4 DN40/PN16 / Rp 1 1/2 96056584 4 410,40 B

CR 10-12 1) 4 Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2 96056545 3 348,30 B CRN 10-12 1) 4 DN40/PN16 / Rp 1 1/2 96056585 4 631,00 B

CR 10-13 1) 4 Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2 96056546 3 507,40 B CRN 10-13 1) 4 DN40/PN16 / Rp 1 1/2 96056586 6 414,40 B

CR 10-14 1) 5,5 Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2 96056547 4 667,80 B CRN 10-14 1) 5,5 DN40/PN16 / Rp 1 1/2 96056587 6 854,50 B

CR 10-16 2) 5,5 DN40/PN25 / Rp 1 1/2 96056548 4 703,40 B CRN 10-16 2) 5,5 DN40/PN25 / Rp 1 1/2 96056588 7 049,20 B

CR 10-18 2) 7,5 DN40/PN25 / Rp 1 1/2 96056549 5 314,50 B CRN 10-18 2) 7,5 DN40/PN25 / Rp 1 1/2 96056589 8 369,80 B

CR 10-20 2) 7,5 DN40/PN25 / Rp 1 1/2 96056550 5 364,20 B CRN 10-20 2) 7,5 DN40/PN25 / Rp 1 1/2 96056590 8 467,00 B

CR 10-22 2) 7,5 DN40/PN25 / Rp 1 1/2 96056551 6 047,70 B CRN 10-22 2) 7,5 DN40/PN25 / Rp 1 1/2 96056591 8 601,10 B

CR 15- 2 2,2 DN50/PN16 / Rp 2 96056552 2 883,30 B CRN 15- 2 2,2 DN50/PN16 / Rp 2 96056592 4 472,10 B

CR 15- 3 3 DN50/PN16 / Rp 2 96056553 3 103,90 B CRN 15- 3 3 DN50/PN16 / Rp 2 96056593 4 624,50 B

CR 15- 4 4 DN50/PN16 / Rp 2 96056554 3 396,90 B CRN 15- 4 4 DN50/PN16 / Rp 2 96056594 4 844,10 B

CR 15- 5 4 DN50/PN16 / Rp 2 96056555 3 530,00 B CRN 15- 5 4 DN50/PN16 / Rp 2 96056595 5 045,10 B

CR 15- 6 5,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056556 4 582,30 B CRN 15- 6 5,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056596 6 976,80 B

CR 15- 7 1) 5,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056557 4 752,10 B CRN 15- 7 1) 5,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056597 7 367,20 B

CR 15- 8 1) 7,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056558 5 364,20 B CRN 15- 8 1) 7,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056598 7 569,50 B

CR 15- 9 1) 7,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056559 5 449,70 B CRN 15- 9 1) 7,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056599 7 746,80 B

CR 15-10 1) 11 DN50/PN16 / Rp 2 96056560 5 938,60 B CRN 15-10 1) 11 DN50/PN16 / Rp 2 96056600 8 296,20 B

CR 15-12 2) 11 DN50/PN25 / Rp 2 96056561 6 085,70 B CRN 15-12 2) 11 DN50/PN25 / Rp 2 96056601 8 394,60 B

CR 15-14 2) 11 DN50/PN25 / Rp 2 96056562 6 218,60 B CRN 15-14 2) 11 DN50/PN25 / Rp 2 96056602 8 528,70 B

CR 15-17 2) 15 DN50/PN25 / Rp 2 96056563 6 744,20 B CRN 15-17 2) 15 DN50/PN25 / Rp 2 96056603 9 078,10 B

CR 20- 2 2,2 DN50/PN16 / Rp 2 96056564 3 152,60 B CRN 20- 2 2,2 DN50/PN16 / Rp 2 96056604 4 868,90 B

CR 20- 3 4 DN50/PN16 / Rp 2 96056565 3 653,30 B CRN 20- 3 4 DN50/PN16 / Rp 2 96056605 5 547,00 B

CR 20- 4 5,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056566 4 728,30 B CRN 20- 4 5,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056606 6 414,40 B

CR 20- 5 5,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056567 4 899,20 B CRN 20- 5 5,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056607 6 573,40 B

CR 20- 6 7,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056568 5 388,00 B CRN 20- 6 7,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056608 7 306,60 B

CR 20- 7 1) 7,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056569 5 485,40 B CRN 20- 7 1) 7,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056609 7 562,90 B

CR 20- 8 1) 11 DN50/PN16 / Rp 2 96056570 6 059,70 B CRN 20- 8 1) 11 DN50/PN16 / Rp 2 96056610 8 143,70 B

CR 20- 9 1) 11 DN50/PN16 / Rp 2 96056571 6 267,30 B CRN 20- 9 1) 11 DN50/PN16 / Rp 2 96056611 8 296,20 B

CR 20-10 1) 11 DN50/PN16 / Rp 2 96056572 6 378,70 B CRN 20-10 1) 11 DN50/PN16 / Rp 2 96056612 8 369,80 B

CR 20-12 2) 15 DN50/PN25 / Rp 2 96056573 6 769,20 B CRN 20-12 2) 15 DN50/PN25 / Rp 2 96056613 9 188,40 B

CR 20-14 2) 15 DN50/PN25 / Rp 2 96056574 6 879,40 B CRN 20-14 2) 15 DN50/PN25 / Rp 2 96056614 9 322,50 B

CR 20-17 2) 18,5 DN50/PN25 / Rp 2 96056575 7 293,60 B CRN 20-17 2) 18,5 DN50/PN25 / Rp 2 96056615 9 762,80 B

Rabatová

skupina

Standardní proveden Nejvyšší tlak v zařízení 10 barů

Zvláštní provedení na dotaz!

1) = Nejvyšší tlak v zařízení 16 barů 2) = Nejvyšší tlak v zařízení 25 barů

Platnost od: 1.1.2012 Hydromono CR, CRE 47


Automatické tlakové stanice

Hydromono CR / CRN

Hydromono CR / CRN

Plně automatická malá čerpací stanice, CRN provedení z ušlechtilé oceli, na nosné konzoli vč.

elektrického připojení, přezkoušená a nastavená na požadované spínací tlaky, vhodná

3x400 V, 50 Hz

Výkonový rozsah: 0,75 - 18,5 kW

Napájecí napětí: 3x400 V, 50 Hz, až 4,0 kW spínání přímé; od 5,5 kW spínání hvězda/trojúhelník

pro okamžité použití. Vybavená vertikálním, vícestupňovým, vysokotlakým čerpadlem,

membrán. tlakovou nádobou, vypínačem. Ochrana proti běhu nasucho viz dodateč. přísl.

Typ

P 2

[kW]

Sací / výtlačná přípojka

Obj. číslo

3x400 V

Cena EUR

Rabatová

skupina

Typ

P 2

[kW]

Sací / výtlačná přípojka

Obj. číslo

3x400 V

Cena EUR

CR 32-1-1 1,5 DN 65 / Rp 2½ 91041273 3 825,20 C CRN 32-1-1 1,5 DN 65 / Rp 2½ 91041274 6 242,40 C

CR 32-1 2,2 DN 65 / Rp 2½ 91041275 3 918,30 C CRN 32-1 2,2 DN 65 / Rp 2½ 91041276 6 440,40 C

CR 32-2-2 3,0 DN 65 / Rp 2½ 91041277 4 314,10 C CRN 32-2-2 3,0 DN 65 / Rp 2½ 91041278 6 756,20 C

CR 32-2 4,0 DN 65 / Rp 2½ 91041279 4 978,20 C CRN 32-2 4,0 DN 65 / Rp 2½ 91041280 7 083,80 C

CR 32-3-2 5,5 DN 65 / Rp 2½ 91041281 5 589,20 C CRN 32-3-2 5,5 DN 65 / Rp 2½ 91041282 9 111,60 C

CR 32-3 5,5 DN 65 / Rp 2½ 91041283 5 853,10 C CRN 32-3 5,5 DN 65 / Rp 2½ 91041284 9 111,60 C

CR 32-4-2 7,5 DN 65 / Rp 2½ 91041285 6 248,90 C CRN 32-4-2 7,5 DN 65 / Rp 2½ 91041286 9 689,20 C

CR 32-4 7,5 DN 65 / Rp 2½ 91041287 6 248,90 C CRN 32-4 7,5 DN 65 / Rp 2½ 91041288 9 689,20 C

CR 32-5-2 1) 11,0 DN 65 / Rp 2½ 91041289 7 168,20 C CRN 32-5-2 1) 11,0 DN 65 / Rp 2½ 91041290 11 177,40 C

CR 32-5 1) 11,0 DN 65 / Rp 2½ 91041291 7 391,00 C CRN 32-5 1) 11,0 DN 65 / Rp 2½ 91041292 11 177,40 C

CR 32-6-2 1) 11,0 DN 65 / Rp 2½ 91041293 7 638,70 C CRN 32-6-2 1) 11,0 DN 65 / Rp 2½ 91041294 11 304,90 C

CR 32-6 1) 11,0 DN 65 / Rp 2½ 91041295 7 638,70 C CRN 32-6 1) 11,0 DN 65 / Rp 2½ 91041296 11 304,90 C

CR 32-7-2 1) 15,0 DN 65 / Rp 2½ 91041297 8 463,80 C CRN 32-7-2 1) 15,0 DN 65 / Rp 2½ 91041298 12 147,40 C

CR 32-7 1) 15,0 DN 65 / Rp 2½ 91041299 8 463,80 C CRN 32-7 1) 15,0 DN 65 / Rp 2½ 91041300 12 147,40 C

CR 32-8-2 2) 15,0 DN 65 / Rp 2½ 91041301 8 767,80 C CRN 32-8-2 2) 15,0 DN 65 / Rp 2½ 91041302 12 421,00 C

CR 32-8 2) 15,0 DN 65 / Rp 2½ 91041303 8 767,80 C CRN 32-8 2) 15,0 DN 65 / Rp 2½ 91041304 12 421,00 C

CR 32-9-2 2) 18,5 DN 65 / Rp 2½ 91041305 9 478,30 C CRN 32-9-2 2) 18,5 DN 65 / Rp 2½ 91041306 13 822,60 C

CR 32-9 2) 18,5 DN 65 / Rp 2½ 91041307 9 478,30 C CRN 32-9 2) 18,5 DN 65 / Rp 2½ 91041308 13 822,60 C

CR 32-10-2 2) 18,5 DN 65 / Rp 2½ 91041309 9 847,00 C CRN 32-10-2 2) 18,5 DN 65 / Rp 2½ 91041310 14 165,50 C

CR 32-10 2) 18,5 DN 65 / Rp 2½ 91041311 9 847,00 C CRN 32-10 2) 18,5 DN 65 / Rp 2½ 91041312 14 165,50 C

CR 32-11-2 2) 22,0 DN 65 / Rp 2½ 91041313 10 738,20 C CRN 32-11-2 2) 22,0 DN 65 / Rp 2½ 91041314 15 222,20 C

CR 32-11 2) 22,0 DN 65 / Rp 2½ 91041315 10 738,20 C CRN 32-11 2) 22,0 DN 65 / Rp 2½ 91041316 15 222,20 C

CR 32-12-2 2) 22,0 DN 65 / Rp 2½ 91041317 11 251,90 C CRN 32-12-2 2) 22,0 DN 65 / Rp 2½ 91041318 15 650,40 C

CR 32-12 2) 22,0 DN 65 / Rp 2½ 91041319 11 251,90 C CRN 32-12 2) 22,0 DN 65 / Rp 2½ 91041320 15 650,40 C

CR 45-1-1 3,0 DN 80 / DN 80 91041321 4 514,20 C CRN 45-1-1 3,0 DN 80 / DN 80 91041322 7 656,00 C

CR 45-1 4,0 DN 80 / DN 80 91041323 4 825,70 C CRN 45-1 4,0 DN 80 / DN 80 91041324 7 942,50 C

CR 45-2-2 5,5 DN 80 / DN 80 91041325 5 881,20 C CRN 45-2-2 5,5 DN 80 / DN 80 91041326 9 735,70 C

CR 45-2 7,5 DN 80 / DN 80 91041327 6 613,40 C CRN 45-2 7,5 DN 80 / DN 80 91041328 10 543,50 C

CR 45-3-2 11,0 DN 80 / DN 80 91041329 7 656,00 C CRN 45-3-2 11,0 DN 80 / DN 80 91041330 11 657,50 C

CR 45-3 11,0 DN 80 / DN 80 91041331 7 656,00 C CRN 45-3 11,0 DN 80 / DN 80 91041332 11 657,50 C

CR 45-4-2 1) 15,0 DN 80 / DN 80 91041333 8 853,20 C CRN 45-4-2 1) 15,0 DN 80 / DN 80 91041334 13 232,20 C

CR 45-4 1) 15,0 DN 80 / DN 80 91041335 8 853,20 C CRN 45-4 1) 15,0 DN 80 / DN 80 91041336 13 232,20 C

CR 45-5-2 1) 18,5 DN 80 / DN 80 91041337 9 946,50 C CRN 45-5-2 1) 18,5 DN 80 / DN 80 91041338 14 841,50 C

CR 45-5 1) 18,5 DN 80 / DN 80 91041339 9 946,50 C CRN 45-5 1) 18,5 DN 80 / DN 80 91041340 14 841,50 C

CR 45-6-2 1) 22,0 DN 80 / DN 80 91041341 11 163,20 C CRN 45-6-2 1) 22,0 DN 80 / DN 80 91041342 16 522,00 C

CR 64-1-1 4,0 DN 100 / DN 100 91041357 5 457,20 C CRN 64-1-1 4,0 DN 100 / DN 100 91041358 9 042,50 C

CR 64-1 5,5 DN 100 / DN 100 91041359 6 411,10 C CRN 64-1 5,5 DN 100 / DN 100 91041360 10 435,30 C

CR 64-2-2 7,5 DN 100 / DN 100 91041361 6 773,50 C CRN 64-2-2 7,5 DN 100 / DN 100 91041362 11 189,20 C

CR 64-2-1 11,0 DN 100 / DN 100 91041363 7 849,50 C CRN 64-2-1 11,0 DN 100 / DN 100 91041364 12 223,10 C

CR 64-2 11,0 DN 100 / DN 100 91041365 7 849,50 C CRN 64-2 11,0 DN 100 / DN 100 91041366 12 223,10 C

CR 64-3-2 15,0 DN 100 / DN 100 91041367 8 912,70 C CRN 64-3-2 15,0 DN 100 / DN 100 91041368 13 794,60 C

CR 64-3-1 15,0 DN 100 / DN 100 91041369 8 912,70 C CRN 64-3-1 15,0 DN 100 / DN 100 91041370 13 794,60 C

CR 64-3 1) 18,5 DN 100 / DN 100 91041371 10 521,90 C CRN 64-3 1) 18,5 DN 100 / DN 100 91041372 15 459,00 C

CR 64-4-2 1) 18,5 DN 100 / DN 100 91041373 10 521,90 C CRN 64-4-2 1) 18,5 DN 100 / DN 100 91041374 15 801,80 C

CR 64-4-1 1) 22,0 DN 100 / DN 100 91041375 11 299,50 C CRN 64-4-1 1) 22,0 DN 100 / DN 100 91041376 17 148,30 C

CR 64-4 1) 22,0 DN 100 / DN 100 91041377 11 299,50 C CRN 64-4 1) 22,0 DN 100 / DN 100 91041378 17 148,30 C

CR 64-5-2 1) 30,0 DN 100 / DN 100 91041379 11 992,70 C CRN 64-5-2 1) 30,0 DN 100 / DN 100 91041380 17 919,30 C

CR 64-5-1 1) 30,0 DN 100 / DN 100 91041381 11 992,70 C CRN 64-5-1 1) 30,0 DN 100 / DN 100 91041382 17 919,30 C

CR 90-1-1 5,5 DN 100 / DN 125 91041395 6 295,40 C CRN 90-1-1 5,5 DN 100 / DN 125 96050900 8 227,00 C

CR 90-1 7,5 DN 100 / DN 125 91041397 7 253,70 C CRN 90-1 7,5 DN 100 / DN 125 96050901 9 478,30 C

CR 90-2-2 11,0 DN 100 / DN 125 91041399 8 373,00 C CRN 90-2-2 11,0 DN 100 / DN 125 96050902 10 598,70 C

CR 90-2 15,0 DN 100 / DN 125 91041401 9 555,10 C CRN 90-2 15,0 DN 100 / DN 125 96050903 12 096,50 C

CR 90-3-2 18,5 DN 100 / DN 125 91041403 10 764,10 C CRN 90-3-2 18,5 DN 100 / DN 125 96050904 13 186,70 C

Rabatová

skupina

Standardní proveden Nejvyšší tlak v zařízení 10 barů

Zvláštní provedení na dotaz!

1) = Nejvyšší tlak v zařízení 16 barů 2) = Nejvyšší tlak v zařízení 25 barů

Platnost od: 1.1.2012 Hydromono CR, CRE 48


Automatické tlakové stanice

Hydromono CRE / CRNE

Hydromono CRE / CRNE

Plně automatická malá čerpací stanice, CRNE provedení z ušlechtilé oceli, na nosné konzoli vč.

elektrického připojení, přezkoušená a nastavená na požadované spínací tlaky, vhodná

pro okamžité použití. Regulace na konstantní tlak, požadovaný tlak je možno nastavit na ovládacím

panelu nebo pomocí dálkového ovladače. Vybavená vertikálním, vícestupňovým, vysokotlakým čerpadlem,

membrán. tlakovou nádobou, vypínačem. Ochrana proti běhu nasucho viz dodateč. přísl.

Typ

P 2

[kW]

Sací / výtlačná přípojka

Obj. číslo

3x400 V

Cena EUR

Rabatová

skupina

3x400 V, 50 Hz

Výkonový rozsah: 0,37 až 7,5 kW

Napájecí napětí/ 1x230V 50Hz 0,37 - 1,1kW, 3x400V 50Hz 1,5 - 7,5 kW

Typ

P 2

[kW]

Sací / výtlačná přípojka

Obj. číslo

3x400 V

Cena EUR

CRE 1- 3 0,37 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051034 2 765,30 B CRNE 1- 3 0,37 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051042 3 807,90 B

CRE 1- 7 0,55 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051035 2 784,90 B CRNE 1- 7 0,55 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051043 3 868,50 B

CRE 1-11 0,75 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051036 2 803,20 B CRNE 1-11 0,75 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051044 3 918,30 B

CRE 1-15 1) 0,75 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051037 2 830,20 B CRNE 1-15 1) 0,75 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051045 3 972,30 B

CRE 1-19 1) 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051038 2 858,50 B CRNE 1-19 1) 1,1 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051046 4 131,30 B

CRE 1-23 1) 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051039 2 886,60 B CRNE 1-23 1) 1,1 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051047 4 252,50 B

CRE 1-30 2) 1,5 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96051040 3 121,20 B CRNE 1-30 2) 1,5 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96051048 4 416,80 B

CRE 1-36 2) 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96051041 3 186,10 B CRNE 1-36 2) 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96051049 4 478,40 B

CRE 3- 5 0,55 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051050 2 787,00 B CRNE 3- 5 0,55 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051058 3 930,20 B

CRE 3- 7 0,55 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051051 2 803,20 B CRNE 3- 7 0,55 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051059 4 133,50 B

CRE 3 -10 0,75 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051052 2 857,30 B CRNE 3 -10 0,75 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051060 4 252,50 B

CRE 3 -15 1) 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051053 2 886,60 B CRNE 3 -15 1) 1,1 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051061 4 416,80 B

CRE 3 -19 1) 1,5 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051054 3 121,20 B CRNE 3 -19 1) 1,5 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051062 4 539,00 B

CRE 3 -23 1) 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96051055 3 375,30 B CRNE 3 -23 1) 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96051063 4 654,80 B

CRE 3 -29 1) 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96051056 3 630,50 B CRNE 3 -29 1) 2,2 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96051064 4 769,40 B

CRE 3 -36 1) 3 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96051057 4 051,30 B CRNE 3 -36 1) 3 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96051065 5 087,40 B

CRE 5- 2 0,37 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051066 2 869,20 B CRNE 5- 2 0,37 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051074 4 063,10 B

CRE 5- 4 0,55 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051067 2 888,70 B CRNE 5- 4 0,55 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051075 4 172,40 B

CRE 5- 8 1,1 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051068 2 908,20 B CRNE 5- 8 1,1 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051076 4 234,10 B

CRE 5-10 1,5 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051069 3 163,30 B CRNE 5-10 1,5 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051077 4 411,50 B

CRE 5-16 1) 2,2 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051070 3 435,90 B CRNE 5-16 1) 2,2 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051078 4 539,00 B

CRE 5-20 1) 3 Rp 1 1/4 / Rp 1 1/4 96051071 3 729,00 B CRNE 5-20 1) 3 DN32/PN16 / Rp 1 1/4 96051079 4 679,70 B

CRE 5-29 2) 4 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96051072 4 063,10 B CRNE 5-29 2) 4 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96051080 4 844,10 B

CRE 5-36 2) 5,5 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96051073 4 673,10 B CRNE 5-36 2) 5,5 DN32/PN25 / Rp 1 1/4 96051081 5 711,40 B

CRE 10- 3 1,1 Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2 96056476 3 164,50 B CRNE 10- 3 1,1 DN40/PN16 / Rp 1 1/2 96056508 4 209,20 B

CRE 10- 4 1,5 Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2 96056480 3 445,70 B CRNE 10- 4 1,5 DN40/PN16 / Rp 1 1/2 96056509 4 583,40 B

CRE 10- 6 2,2 Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2 96056481 3 885,80 B CRNE 10- 6 2,2 DN40/PN16 / Rp 1 1/2 96056510 5 167,40 B

CRE 10- 9 1) 3,0 Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2 96056482 4 348,70 B CRNE 10- 9 1) 3,0 DN40/PN16 / Rp 1 1/2 96056511 5 784,90 B

CRE 10-12 1) 4,0 Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2 96056483 4 507,70 B CRNE 10-12 1) 4,0 DN40/PN16 / Rp 1 1/2 96056512 5 996,90 B

CRE 10-14 1) 5,5 Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2 96056484 4 863,50 B CRNE 10-14 1) 5,5 DN40/PN16 / Rp 1 1/2 96056513 6 466,30 B

CRE 10-16 2) 5,5 DN40/PN25 / Rp 1 1/2 96056485 5 071,10 B CRNE 10-16 2) 5,5 DN40/PN25 / Rp 1 1/2 96056514 6 744,20 B

CRE 10-18 2) 7,5 DN40/PN25 / Rp 1 1/2 96056486 6 414,40 B CRNE 10-18 2) 7,5 DN40/PN25 / Rp 1 1/2 96056515 8 533,00 B

CRE 10-20 2) 7,5 DN40/PN25 / Rp 1 1/2 96056487 6 548,50 B CRNE 10-20 2) 7,5 DN40/PN25 / Rp 1 1/2 96056516 8 709,30 B

CRE 15- 2 2,2 DN50/PN16 / Rp 2 96056489 3 995,10 B CRNE 15- 2 2,2 DN50/PN16 / Rp 2 96056517 5 313,50 B

CRE 15- 3 3,0 DN50/PN16 / Rp 2 96056490 4 495,70 B CRNE 15- 3 3,0 DN50/PN16 / Rp 2 96056518 5 978,50 B

CRE 15- 5 4,0 DN50/PN16 / Rp 2 96056491 4 631,00 B CRNE 15- 5 4,0 DN50/PN16 / Rp 2 96056519 6 159,20 B

CRE 15- 7 1) 5,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056492 5 156,60 B CRNE 15- 7 1) 5,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056520 6 857,70 B

CRE 15- 9 1) 7,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056493 6 683,70 B CRNE 15- 9 1) 7,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056521 8 888,90 B

CRE 15-10 1) 11,0 DN50/PN16 / Rp 2 96056494 8 405,40 B CRNE 15-10 1) 11,0 DN50/PN16 / Rp 2 96056522 11 180,50 B

CRE 15-14 2) 11,0 DN50/PN25 / Rp 2 96056495 8 515,70 B CRNE 15-14 2) 11,0 DN50/PN25 / Rp 2 96056523 11 326,50 B

CRE 15-17 2) 15,0 DN50/PN25 / Rp 2 96056496 10 484,10 B CRNE 15-17 2) 15,0 DN50/PN25 / Rp 2 96056524 13 942,70 B

CRE 20- 2 2,2 DN50/PN16 / Rp 2 96056497 4 142,10 B CRNE 20- 2 2,2 DN50/PN16 / Rp 2 96056525 5 509,20 B

CRE 20- 3 4,0 DN50/PN16 / Rp 2 96056498 4 667,80 B CRNE 20- 3 4,0 DN50/PN16 / Rp 2 96056526 6 207,80 B

CRE 20- 4 5,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056499 5 229,10 B CRNE 20- 4 5,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056527 6 954,00 B

CRE 20- 5 5,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056500 5 364,20 B CRNE 20- 5 5,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056528 7 134,60 B

CRE 20- 6 7,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056501 6 769,20 B CRNE 20- 6 7,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056529 9 002,40 B

CRE 20- 7 1) 7,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056502 6 817,80 B CRNE 20- 7 1) 7,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056530 9 067,30 B

CRE 20- 8 1) 11,0 DN50/PN16 / Rp 2 96056503 8 736,40 B CRNE 20- 8 1) 11,0 DN50/PN16 / Rp 2 96056531 11 619,60 B

CRE 20- 10 1) 11,0 DN50/PN16 / Rp 2 96056504 8 895,30 B CRNE 20- 10 1) 11,0 DN50/PN16 / Rp 2 96056532 11 829,40 B

CRE 20- 12 2) 15,0 DN50/PN25 / Rp 2 96056505 10 665,80 B CRNE 20- 12 2) 15,0 DN50/PN16 / Rp 2 96056533 14 186,00 B

CRE 20- 14 2) 15,0 DN50/PN25 / Rp 2 96056506 10 849,60 B CRNE 20- 14 2) 15,0 DN50/PN16 / Rp 2 96056534 14 429,40 B

CRE 20- 17 2) 18,5 DN50/PN25 / Rp 2 96056507 13 134,80 B CRNE 20- 17 2) 18,5 DN50/PN16 / Rp 2 96056535 17 469,40 B

CRE 32-1 2,2 DN65/PN25 /Rp 21/2 91041226 5 172,90 C CRNE 32-1 2,2 DN 65 / Rp 2½ 91041227 7 816,10 C

CRE 32-2-2 3,0 DN65/PN25 /Rp 21/2 91041228 5 431,30 C CRNE 32-2-2 3,0 DN 65 / Rp 2½ 91041229 7 906,90 C

CRE 32-2 4,0 DN65/PN25 /Rp 21/2 91041230 5 571,90 C CRNE 32-2 4,0 DN 65 / Rp 2½ 91041231 7 746,80 C

CRE 32-3 5,5 DN65/PN25 /Rp 21/2 91041232 6 354,90 C CRNE 32-3 5,5 DN 65 / Rp 2½ 91041233 9 661,00 C

CRE 32-4 7,5 DN65/PN25 /Rp 21/2 91041954 7 646,20 C CRNE 32-4 7,5 DN 65 / Rp 2½ 91041955 9 924,90 C

CRE 32-6 1) 11,0 DN65/PN25 /Rp 21/3 96057021 9 603,70 C CRNE 32-6 1) 11,0 DN 65 / Rp 2½ 96057025 11 949,40 C

CRE 32-8 2) 15,0 DN65/PN25 /Rp 21/4 96057022 11 778,70 C CRNE 32-8 2) 15,0 DN 65 / Rp 2½ 96057026 14 100,60 C

CRE 32-10 2) 18,5 DN65/PN25 /Rp 21/5 96057023 14 644,50 C CRNE 32-10 2) 18,5 DN 65 / Rp 2½ 96057027 17 583,00 C

CRE 32-12 2) 22,0 DN65/PN25 /Rp 21/6 96057024 16 593,50 C CRNE 32-12 2) 22,0 DN 65 / Rp 2½ 96057028 19 989,40 C

Standardní proveden Nejvyšší tlak v zařízení 10 barů

Zvláštní provedení na dotaz!

1) = Nejvyšší tlak v zařízení 16 barů 2) = Nejvyšší tlak v zařízení 25 barů

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 Hydromono CR, CRE 49


Automatické tlakové stanice

Příslušenství Hydromono

Ochrana proti běhu nasucho pro přímé připojení

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

Hlídání teploty

K hlídání teploty čerpaného média, čidlo z mosazi, kompletně smontováno, vyhodnoc. jednotka zapouzdřena

v IP 40, pro nástěnnou montáž, pro teplotu čerpaného média: +20 ... +80°C. Délka kabelu 1,5 m.

91041649 195,70 P

Signalizační Kompletně zabudovaná a propojená v rozvaděči, sestávající z jedné provozní a poruchové signálky,

jednotka

provozního a poruchového hlášení jako bezpotencionální kontakt na propojovací liště

91041472 100,90 P

Pro nátokovou výšku větší než 1,0 bar. kompletní instalace a propojení na sací straně, 1-pólový, při

Tlakový spínač

nedostatečném množství vody je kontakt rozpojen, rozsah nastavení 0,5 až 8 barů, sestávající z:

(sací strana)

manovakuometr (rozsah 1 - 9 barů, zpoždění odezvy (nastavitelné do 5 s). Pro typ čerpadla :

typ čerpadla CR 1 / 3 / 5 91041423 263,90 P

Tlakový spínač

typ čerpadla CR10 91041424 273,70 P

typ čerpadla CR 15/ 20/ 32/ 45/ 64/ 90 91041425 459,60 P

typ čerpadla CRN 1 / 3 / 5 91041426 627,30 P

typ čerpadla CRN 10 91069701 591,60 P

typ čerpadla CRN 15/ 20/ 32/ 45/ 90 91069702 652,20 P

Pro nátokovou výšku menší než 1,0 baru. komplet k montáži a propojení na výtlačné straně, 1- pólové provedení

(výtlačná strana) Rozsah nastavení 0,5 až 8,0 barů (při Hgeo < 60 m) 91041427 108,20 P

Rozsah nastavení 1,0 až 16 barů (při Hgeo > 60 m) 91041428 114,60 P

Komponenty: tlakový spínač, ruční potvrzování poruchy (nové uvedení čerpadla do provozu), včetně přípojky z korozivzdorné oceli

Rozsah nastavení 1,0 až 12,0 barů (při Hgeo > 60 m) 91041429 163,40 P

Rozsah nastavení 0,5 až 8,0 barů (při Hgeo < 60 m) 96865556 179,60 P

Rozsah nastavení 1,0 až 16,0 barů (při Hgeo > 60 m) 96638606 145,90 P

Komponenty: tlakový spínač, ruční potvrzování poruchy (nové uvedení čerpadla do provozu), včetně přípojky z korozivzdorné oceli

Set Elektrodové

relé

Jako ochrana proti chodu na sucho Sestává se z : 1 elektrodového relé ve skříňce 96155563 224,20 P

Elektrodové relé

Jako ochrana proti provozu nasucho při nepřímém připojení přes předřazenou nádrž. Komponenty: elektrod.

relé s IP 00, s připoj. svorkami pro 3 elektrody, komplet pro montáž a propojení v rozvaděči.

91041470 64,90 P

Ponorná elektroda Pro připojení na hladinové relé, elektroda z chromniklové oceli, skříňka z plastu 00ID5125 20,20 P

Kabel pro elektrody 1 X 1,5 mm2, pro připojení na ponornou elektrodu. Typ: HO 7 RN-F1 G 1,5 (nutno sdělit údaje o délce) 00ID8240 0,70 P

Odolné proti tlaku, k upevnění 2 nebo 3 závěsných elektrod na tlakových nádobách v hrdle R1, max. 3 kabely

Kabelové šroubení

1,5 mm2. Provozní tlak 16 barů.

Typ: KVD R1 pro 2 kabely 00ID8692 87,70 P

Typ: KVD R1 pro 3 kabely 00ID8693 87,70 P

Konce kabelů dodává výrobce upevněné na svorkových lištách. Funkce: v případě prázdné nádoby je kontakt

Plovákový spínač rozepnutý; jednopólová přípojka z plastu PPH s kabelem s pryžovou izolací, spínací výkon max. 8 A při 230

V, provozní tlak max. 1 bar, provozní teplota max. 90°C

Délka kabelu : 5 m 91041469 33,60 P

10 m 91042168 46,60 P

20 m 91042169 68,20 P

Závaží K fixaci pevného bodu s odlehčením v tahu (pokud není možné žádný jiný způsob upevnění). Typ: BGM z mosazi 00ID8949 24,60 P

Elektronický hlídač

průtoku

Vypíná stanici v případě absence minimálního proudění a maximálního tlaku. Max. délka vedení mezi čidlem

a vyhodnocovací jednotkou = 100 m

Přípojka 1/2", délka kabelu 2 m 91072135 725,20 P

Přípojka 1/2", délka kabelu 5 m 91072136 759,70 P

Ochrana proti běhu Ochrana proti běhu nasucho LiqTec, přídavné monitorování teploty motoru, pro montáž na přípojnici DIN v

nasucho LiqTec rozvaděči, krytí IP XO. Vhodná pro čerpadla typu: CR(E)/CRI(E)/CRN(E): 1, 3, 5, 32, 45, 64, 90

délka kabelu : 5 m 96556429 400,20 P

Rabatová

skupina

Sada pro sací provoz stanice

Typ

Sací provoz

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

Plnicí nálevka, s nástavcem, k montáži na sací straně - 1x kulový kohout k uzavírání plnicí nálevky, na sací

straně čerpadla je namísto zpětné klapky umístěn kompenzátor. Sací potrubí a patní ventil nejsou obsaženy

v rozsahu dodávky.

pro čerpadla typu CR 1, 3, 5 96050566 192,50 P

pro čerpadlo typu CR 10 96050567 216,30 P

pro čerpadla typu CR 15, 20, 32, 45, 64, 90 96050568 427,20 P

Rabatová

skupina

Typ

Ovladač Grundfos

R 100

Popis

Pro MAGNA, UPE, TPE, NBE, NKE, CRE, CME, MTRE, SPKE, CUE, Hydromono CR(N)E, Hydromulti-E,

Hydro MPC-E a SQE s CU300; kalová čerpadla AUTOADAPT, včetně USB

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

skupina

96615297 194,00 P

Uvedení do provozu

Cena zahrnuje : Obj. číslo Cena EUR

Rabatová

skupina

kontrolu hydraulického a elektr. zapojení, uvedení systému do provozu, nastavení požad. parametrů a zaškolení obsluhy CZC00014 237,90 S

Platnost od: 1.1.2012 Hydromono CR, CRE 50


51

Automatické tlakové stanice

Hydro Multi-E

Hydro Multi-E

Kompaktní zařízení s čerpadly konstrukční řady CRE, montované na společné základové desce, kompletně propojeno, odzkoušeno a nastaveno na požadované spínací tlaky.

Membránová tlaková nádoba s optimálním objemem, namontovaná na výtlaku. Tlak v zařízení max.10 barů. Obsluha, signalizace a nastavování parametrů pomocí tlačítek

a LED diod na obslužném panelu; nebo pomocí infračervené komunikace (R100), každé čerpadlo s motorem MGE (MGE: Ve svorkovnici každého motoru je zabudován měnič

kmitočtu, jakož i ochrana motoru a všechny kontrolní funkce). Vzájemná komunikace mezi nimi probíhá pomocí GENIbus modulu.

Výkonový rozsah P2: 0,37 - 1,1 kW / čerpadlo: 1-fázový motor MGE 1,1 - 7,5 kW / čerpadlo: 3-fázový motor MGE

Napájecí napětí: 3x400V / 230V, +6% / -10%, 50/60Hz, 3x400V, +6% / -10%, 50/60Hz

Ochrana proti běhu čerpadla nasucho 0,22-4 bary, vybaveno ve výrobním závodě, jiné možnosti viz příslušenství.

P 2 [kW] Obj. číslo

Rabatová Obj. číslo

Rabatová Obj. číslo

Rabatová

Typ

Cena EUR

Cena EUR

Cena EUR

1 čerpadlo 2 čerpadla

skupina 3 čerpadla

skupina 4 čerpadla

skupina

CRIE 1 - 7 0,37 96152297 4 902,30 C 96152320 6 479,40 C 96152343 7 912,40 C

CRIE 1 -11 0,55 96152298 5 056,40 C 96152321 6 710,60 C 96152344 8 220,40 C

CRIE 1 -15 0,75 96152299 5 241,30 C 96152322 6 987,90 C 96152345 8 590,20 C

CRIE 1 -19 1,10 96152300 5 412,10 C 96152323 7 244,20 C 96152346 8 932,10 C

CRIE 3 - 5 0,37 96152301 5 375,70 C 96152324 6 937,50 C 96152347 8 354,90 C

CRIE 3 - 7 0,55 96152302 5 467,50 C 96152325 7 075,60 C 96152348 8 539,30 C

CRIE 3 -10 0,75 96152303 5 620,40 C 96152326 7 304,80 C 96152349 8 844,90 C

CRIE 3 -15 1,10 96152304 5 884,50 C 96152327 7 700,90 C 96152350 9 373,10 C

CRIE 5 - 4 0,55 96152305 5 480,70 C 96152328 7 181,90 C 96152351 8 883,00 C

CRIE 5 - 8 1,10 96152306 5 701,30 C 96152329 7 512,50 C 96152352 9 323,80 C

CRIE 5 - 10 1,10 96152307 6 352,50 C 96152330 8 489,50 C 96152353 10 626,50 C

CRIE 5 - 16 1,50 96152308 6 976,90 C 96152331 9 426,00 C 96152354 11 875,20 C

CRIE 10 - 3 2,20 96152309 6 297,50 C 96152332 8 312,40 C 96152355 10 327,20 C

CRIE 10 - 4 1,50 96152310 6 908,70 C 96152333 9 229,10 C 96152356 11 549,50 C

CRIE 10 - 6 2,20 96152311 7 444,40 C 96152334 10 032,60 C 96152357 12 620,90 C

CRIE 10 - 9 3,00 96152312 7 996,90 C 96152335 10 861,50 C 96152358 13 725,90 C

CRIE 15 - 2 2,20 96152313 7 728,00 C 96152336 10 363,10 C 96152359 12 926,10 C

CRIE 15 - 3 3,00 96152314 8 224,10 C 96152337 11 107,30 C 96152360 13 918,40 C

CRIE 15 - 5 4,00 96152315 8 918,40 C 96152338 12 148,60 C 96152361 15 306,80 C

CRIE 15 - 7 5,50 96152316 9 568,10 C 96152339 13 123,20 C 96152362 16 606,30 C

CRIE 20 - 2 2,20 96152317 8 305,10 C 96152340 11 424,00 C 96152363 14 543,10 C

CRIE 20 - 3 4,00 96152318 9 434,50 C 96152341 13 118,30 C 96152364 16 802,00 C

CRIE 20 - 5 5,50 96152319 10 145,20 C 96152342 14 184,20 C 96152365 18 223,30 C

Uvedení do provozu

Cena zahrnuje

Kontrola hydraulického a elektrického zapojení,

uvedení systému do provozu,

Instalovaný

výkon stanice

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

skupina

do 6 kW CZC00018 281,20 S

do 18 kW CZC00019 363,40 S

do 33 kW CZC00020 441,30 S

do 66 kW CZC00021 523,40 S

nad 66 kW CZC00022 605,60 S

Platnost od: 1.1.2012

HYDROMULTI-E


52

Automatické tlakové stanice

Příslušenství HydroMulti-E

Ochrana proti běhu nasucho pro přímé připojení

Typ

Tlakový spínač (na sací stranu)

Volitelný nouzový provoz Multi-E

Popis

pro tlak na sací straně větší jak 1,0 barů, kompl. smontováno a propojeno, 1- pólový, při

nedostatku vody otevřený kontakt, pro rozsah nastavení :

Objednací

číslo

Cena EUR

0,22 - 4 bary 96020070 161,50 P

0,50 - 8 barů 96020072 178,50 P

Automaticky iniciovaný nouzový provoz při současné aktivaci poplašného relé, Během

nouzového režimu běží zařízení v tlakově řízeném kaskádovém provozu.

pro Multi E se 2 čerpadly 96150760 276,70 P

pro Multi E se 3 čerpadly 96150761 468,50 P

pro Multi E se 4 čerpadly 96150762 594,30 P

Funkce: Kontakt se otevře, když je nádrž prázdná; jednopólová přípojka z umělé hmoty (PPH)

Plovákový spínač s pryžovým kabeleml, spínací výkon max. 8A při 230V, provozní tlak max. 1 bar, 5m kabel. 96055696 87,90 P

Provozní teplota max. 90'C

Závaží

K fixaci pevného bodu s odlehčením v tahu (pokud není možné žádný jiný způsob upevnění).

00ID8949

Typ: BGM z mosazi

24,60 P

Rabatová

skupina

Příslušenství pro řízení

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

Pro MAGNA, UPE, TPE, NBE, NKE, CRE, CME, MTRE, SPKE, CUE, Hydromono CR(N)E,

Ovladač Grundfos R 100 96615297 194,00 P

Hydromulti-E, Hydro MPC-E a SQE s CU300, kalová čerpadla s AUTOADAPT; včetně USB

Odrušovací filtr pro E-čerpadla s

motory MGE 7,5 kW

pro síťové odrušení EN 61800-3 třída B-1 k vyloučení zpětného působení na el. síť, pro

nástěnnou montáž v umělohmotném tělese, IP54

Rabatová

skupina

96041047 446,80 P

Přípojka G10 k přepnutí GENIbus na LON-bus s LONtalk protokolem 00605726 228,10 P

Komunikační moduly

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

CIU 100 LON Modul Pumpe Ext. Modul k připojení E-čerpadel a HydroMulti-E na LONWorks 96753735 249,90 P

CIU 150 Profibus - Modul Ext. Modul k připojení E-čerpadel a HydroMulti-E na BACnet MS/TP 96753081 249,90 P

CIU 200 MODbus - Modul Ext. Modul k připojení E-čerpadel a HydroMulti-E na Profibus DP 96753082 249,90 P

CIU 300 BACnet MS/TP - Modul Ext. Modul k připojení E-čerpadel a HydroMulti-E na MODbus RTU 96893770 121,40 P

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012

HYDROMULTI-E


Automatické tlakové stanice

Hydro MPC

Kompaktní automatické tlakové stanice s čerpadly konstrukční řady CRI E montované na společné základové desce, kompletně propojeno, odzkoušeno a přednastaverno.

Čerpadla jsou osazena elektromotory s účinnostní třídou EFF1.

Max.tlak v zařízení 16bar (závisí na tlakové nádobě). Velký přehledný grafický displej (320*240) pixelů, s přehlednými informacemi o systému. Na ovládacím panelu je možno ručně nastavovat

a měnit provozní parametry. Možnost dálkového monitorování a komunikace díky Ethernetovému připojení.

Napájecí napětí: 3x400 V/PE, 50 Hz

Hydro MPC-E: všechna čerpadla s motory MGE s integrovaným měničem kmitočtu.

Hydro MPC-S: všechna čerpadla jsou s konstantními otáčkami (kaskádové spínání)

Ochrana chodu na sucho: viz příslušenství

Hydro MPC: nutno dovybavit tlakovou nádobou

Hydro MPC s CRI(E) 3

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

MPC-E

Cena EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

MPC-S

Cena EUR

2 CRI (E) 3 - 5 0,37 91044140 6 519,30 C 91044065 5 403,40 C

2 CRI (E) 3 - 7 0,55 91044141 6 632,60 C 91044066 5 472,90 C

2 CRI (E) 3 - 10 0,75 96575766 6 821,40 C 96575860 5 657,90 C

2 CRIE 3- 15 1,10 91044142 7 148,70 C - - -

2 CRIE 3 - 19 1,50 91044143 8 020,80 C - - -

3 CRI (E) 3 - 5 0,37 91044144 8 419,60 C 91044067 7 067,10 C

3 CRI (E) 3 - 7 0,55 91044145 8 589,50 C 91044068 7 171,30 C

3 CRI (E) 3 - 10 0,75 91044146 8 872,60 C 91044069 7 448,80 C

3 CRIE 3- 15 1,10 91044147 9 363,60 C - - -

3 CRIE 3 - 19 1,50 91044148 10 671,70 C - - -

4 CRI (E) 3 - 5 0,37 91044149 10 144,90 C 91044070 8 730,90 C

4 CRI (E) 3 - 7 0,55 91044150 10 371,50 C 91044071 8 869,80 C

4 CRI (E) 3 - 10 0,75 91044151 10 749,00 C 91044072 9 239,70 C

4 CRIE 3- 15 1,10 91044152 11 403,60 C - - -

4 CRIE 3 - 19 1,50 91044153 13 147,80 C - - -

5 CRI 3 - 5 0,37 - - - 91044218 10 452,90 C

5 CRI 3 - 7 0,55 - - - 91044073 10 627,10 C

5 CRI 3 - 10 0,75 - - - 91044074 10 646,50 C

6 CRI 3 - 5 0,37 - - - 91044075 11 420,80 C

6 CRI 3 - 7 0,55 - - - 91044076 11 662,70 C

6 CRI 3 - 10 0,75 - - - 91044077 11 807,90 C

Rabatová

skupina

Hydro MPC s CRI(E) 5

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

MPC-E

Cena EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

MPC-S

Cena EUR

2 CRI (E) 5 - 4 0,55 96575768 6 646,00 C 96575861 5 396,10 C

2 CRI (E) 5 - 5 0,75 91044154 6 770,20 C 91044078 5 513,40 C

2 CR (IE) 5 - 8 1,10 91044155 6 918,00 C 91044079 5 666,10 C

2 CRI (E) 5 - 10 1,50 96575769 7 707,90 C 96575862 5 938,40 C

2 CRI (E) 5 - 16 2,20 91044156 8 470,00 C 91044080 6 354,50 C

3 CRI (E) 5 - 4 0,55 91044157 8 716,40 C 91044081 7 121,90 C

3 CRI (E) 5 - 5 0,75 91044158 8 902,70 C 91044082 7 297,80 C

3 CRI (E) 5 - 8 1,10 96575776 9 124,40 C 96575867 7 526,80 C

3 CRI (E) 5 - 10 1,50 96575777 10 309,20 C 96575868 7 935,40 C

3 CRI (E) 5 - 16 2,20 91044159 11 452,30 C 91044083 8 559,40 C

4 CRI (E) 5 - 4 0,55 91044160 10 786,70 C 91044084 8 847,60 C

4 CRI (E) 5 - 5 0,75 91044161 11 035,10 C 91044085 9 082,20 C

4 CRI (E) 5 - 8 1,10 91044162 11 330,70 C 91044086 9 387,50 C

4 CRI (E) 5 - 10 1,50 96575797 12 910,50 C 91044087 9 932,30 C

4 CRI (E) 5 - 16 2,20 91044163 14 434,70 C 91044088 10 764,30 C

5 CRI (E) 5 - 4 0,55 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5 CRI (E) 5 - 5 0,75 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5 CRI (E) 5 - 8 1,10 na dotaz na dotaz C 91044089 10 452,90 C

5 CRI (E) 5 - 10 1,50 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5 CRI (E) 5 - 16 2,20 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6 CRI (E) 5 - 4 0,55 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6 CRI (E) 5 - 5 0,75 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6 CRI (E) 5 - 8 1,10 na dotaz na dotaz C 91044090 11 653,00 C

6 CRI (E) 5 - 10 1,50 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6 CRI (E) 5 - 16 2,20 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 Hydro MPC 53


Automatické tlakové stanice

Hydro MPC

Hydro MPC s CRI(E) 10

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

MPC-E

Cena EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

MPC-S

Cena EUR

2 CRI (E) 10 - 3 1,10 96575770 7 639,30 C 96575863 6 724,60 C

2 CRI (E) 10 - 4 1,50 91044164 8 379,30 C 91044091 6 944,70 C

2 CRI (E) 10 - 6 2,20 96575771 9 031,20 C 96575864 7 245,30 C

2 CRI (E) 10 - 9 3,00 91044165 9 707,20 C 91044092 7 662,60 C

2 CRIE 10 - 12 4,00 91044166 10 651,40 C - - -

2 CRIE 10 - 14 5,50 91044167 11 291,40 C - - -

3 CRI (E) 10 - 3 1,10 96575778 10 096,30 C 96575869 8 756,40 C

3 CRI (E) 10 - 4 1,50 91044168 11 206,20 C 91044093 9 086,50 C

3 CRI (E) 10 - 6 2,20 96575779 12 184,20 C 96575870 9 537,40 C

3 CRI (E) 10 - 9 3,00 91044169 13 198,10 C 91044094 10 163,30 C

3 CRIE 10 - 12 4,00 91044170 14 619,20 C - - -

3 CRIE 10 - 14 5,50 91044171 15 577,40 C - - -

4 CRI (E) 10 - 3 1,10 91044172 12 553,20 C 91044095 10 788,20 C

4 CRI (E) 10 - 4 1,50 91044173 14 033,10 C 91044096 11 228,30 C

4 CRI (E) 10 - 6 2,20 96575798 15 337,10 C 91044097 11 829,50 C

4 CRI (E) 10 - 9 3,00 91044174 16 689,00 C 91044098 12 664,10 C

4 CRIE 10 - 12 4,00 91044175 18 585,20 C - - -

4 CRIE 10 - 14 5,50 91044176 19 723,70 C - - -

5 CRI (E) 10 - 3 1,10 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5 CRI (E) 10 - 4 1,50 95008747 16 860,10 C na dotaz na dotaz C

5 CRI (E) 10 - 6 2,20 95008748 18 490,00 C na dotaz na dotaz C

5 CRI 10 - 9 3,00 - - - 91044099 15 164,90 C

5 CRIE 10 - 12 4,00 na dotaz na dotaz C - - -

5 CRIE 10 - 14 5,50 na dotaz na dotaz C - - -

6 CRI (E) 10 - 3 1,10 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6 CRI (E) 10 - 4 1,50 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6 CRI (E) 10 - 6 2,20 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6 CRI 10 - 9 3,00 - - - 91044216 17 665,60 C

6 CRIE 10 - 12 4,00 na dotaz na dotaz C - - -

6 CRIE 10 - 14 5,50 na dotaz na dotaz C - - -

Rabatová

skupina

Hydro MPC s CRI(E) 15

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

MPC-E

Cena EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

MPC-S

Cena EUR

2 CRIE 15 - 2 2,20 91044177 9 778,60 C - - -

2 CRI (E) 15 - 3 3,00 91044178 10 401,50 C 91044100 9 274,60 C

2 CRI (E) 15 - 5 4,00 91044179 11 277,10 C 91044101 9 915,60 C

2 CRI (E) 15 - 7 5,50 91044180 12 394,90 C 91044102 10 668,00 C

2 CRIE 15 - 9 7,50 91044181 13 744,70 C - - -

2 CRIE 15 - 10 11,0 91044182 17 180,50 C - - -

3 CRIE 15 - 2 2,20 91044183 13 149,70 C - - -

3 CRI (E) 15 - 3 3,00 91044184 14 084,20 C 91044103 11 828,60 C

3 CRI (E) 15 - 5 4,00 96575790 15 397,50 C 96575871 12 790,10 C

3 CRI (E) 15 - 7 5,50 91044185 17 074,30 C 91044104 13 918,60 C

3 CRIE 15 - 9 7,50 91044186 19 098,80 C - - -

3 CRIE 15 - 10 11,0 91044187 24 228,00 C - - -

4 CRIE 15 - 2 2,20 91044188 16 430,90 C - - -

4 CRI (E) 15 - 3 3,00 91044189 17 676,80 C 91044105 14 576,00 C

4 CRI (E) 15 - 5 4,00 96575799 19 427,90 C 91044106 15 858,10 C

4 CRI (E) 15 - 7 5,50 91044190 21 663,60 C 91044107 17 362,70 C

4 CRIE 15 - 9 7,50 91044191 24 363,00 C - - -

4 CRIE 15 - 10 11,0 91044192 31 185,60 C - - -

5 CRIE 15 - 2 2,20 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5 CRI (E) 15 - 3 3,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5 CRI (E) 15 - 5 4,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5 CRI 15 - 7 5,50 - - - 91044108 21 000,20 C

5 CRIE 15 - 9 7,50 na dotaz na dotaz C - - -

5 CRIE 15 - 10 11,0 na dotaz na dotaz C - - -

6 CRIE 15 - 2 2,20 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6 CRI (E) 15 - 3 3,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6 CRI (E) 15 - 5 4,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6 CRI 15 - 7 5,50 - - - 91044109 24 637,80 C

6 CRIE 15 - 9 7,50 na dotaz na dotaz C - - -

6 CRIE 15 - 10 11,0 na dotaz na dotaz C - - -

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 Hydro MPC 54


Automatické tlakové stanice

Hydro MPC

Hydro MPC s CRI(E) 20

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

MPC-E

Cena EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

MPC-S

Cena EUR

2 CRI (E) 20 - 3 4,00 91044193 11 919,40 C 91044110 9 834,10 C

2 CRI (E) 20 - 5 5,50 96575772 13 054,50 C 96575865 10 604,50 C

2 CRI (E) 20 - 7 7,50 91044194 14 438,80 C 91044111 11 483,90 C

3 CRI (E) 20 - 3 4,00 91044195 16 604,10 C 91044112 13 606,80 C

3 CRI (E) 20 - 5 5,50 96575791 18 306,80 C 96575872 14 762,50 C

3 CRI (E) 20 - 7 7,50 91044196 20 383,30 C 91044113 16 081,50 C

4 CRI (E) 20 - 3 4,00 91044197 21 288,80 C 91044114 17 379,40 C

4 CRI (E) 20 - 5 5,50 96575800 23 559,10 C 91044115 18 920,40 C

4 CRI (E) 20 - 7 7,50 91044217 26 327,70 C 91044116 20 679,00 C

5 CRI (E) 20 - 3 4,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5 CRI 20 - 5 5,50 - - - 91044117 23 271,70 C

5 CRI (E) 20 - 7 7,50 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5 CRI (E) 20 - 10 11,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6 CRI (E) 20 - 3 4,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6 CRI 20 - 5 5,50 - - - 91044118 27 623,00 C

6 CRI (E) 20 - 7 7,50 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6 CRI (E) 20 - 10 11,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

Rabatová

skupina

Hydro MPC s CR(E) 32

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

MPC-E

Cena EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

MPC-S

Cena EUR

2 CRE 32 - 2 4,00 91044198 13 557,90 C - - -

2 CRE 32 - 3 5,50 91044199 14 853,70 C - - -

2 CR (E) 32 - 4 7,50 91044200 16 434,80 C 91044119 12 280,00 C

2 CRE 32 - 5 11,00 91044201 20 454,90 C - - -

2 CRE 32 - 6 11,00 91044202 20 223,00 C 96656661 14 057,90 C

3 CRE 32 - 2 4,00 91044203 18 159,70 C - - -

3 CRE 32 - 3 5,50 91044204 20 103,40 C - - -

3 CR (E) 32 - 4 7,50 96575792 22 475,00 C 96575873 17 544,00 C

3 CRE 32 - 5 11,00 91044205 28 490,70 C - - -

3 CRE 32 - 6 11,00 91044206 28 157,30 C - - -

4 CRE 32 - 2 4,00 91044207 22 761,50 C - - -

4 CRE 32 - 3 5,50 91044208 25 353,10 C - - -

4 CR (E) 32 - 4 7,50 96575801 28 515,30 C 91044120 22 808,00 C

4 CRE 32 - 5 11,00 91044209 36 526,60 C - - -

4 CRE 32 - 6 11,00 91044210 36 091,70 C - - -

5 CRE 32 - 2 4,00 na dotaz na dotaz C - - -

5 CRE 32 - 3 5,50 na dotaz na dotaz C - - -

5 CR 32 - 4 7,50 - - - 91044121 28 072,00 C

5 CRE 32 - 5 11,00 na dotaz na dotaz C - - -

5 CRE 32 - 6 11,00 na dotaz na dotaz C - - -

6 CRE 32 - 2 4,00 na dotaz na dotaz C - - -

6 CRE 32 - 3 5,50 na dotaz na dotaz C - - -

6 CR 32 - 4 7,50 - - - 91044122 33 335,90 C

6 CRE 32 - 5 11,00 na dotaz na dotaz C - - -

6 CRE 32 - 6 11,00 na dotaz na dotaz C - - -

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 Hydro MPC 55


Automatické tlakové stanice

Hydro MPC

Hydro MPC s CR(E) 45

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

MPC-E

Cena EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

MPC-S

Cena EUR

2 CR (E) 45 - 2-2 5,50 96755550 17 133,70 C na dotaz na dotaz C

2 CR (E) 45 - 2 7,50 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

2 CR (E) 45 - 3 11,00 91044211 23 203,70 C 91044123 15 899,50 C

2 CR (E) 45 - 4 15,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

2 CR (E) 45 - 5 18,50 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

2 CR (E) 45 - 6 22,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

3 CR (E) 45 - 2-2 5,50 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

3 CR (E) 45 - 2 7,50 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

3 CR (E) 45 - 3 11,00 96575793 32 008,60 C 91044124 24 641,30 C

3 CR (E) 45 - 4 15,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

3 CR (E) 45 - 5 18,50 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

3 CR (E) 45 - 6 22,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

4 CR (E) 45 - 2-2 5,50 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

4 CR (E) 45 - 2 7,50 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

4 CR (E) 45 - 3 11,00 96575802 41 411,60 C 91044125 32 411,00 C

4 CR (E) 45 - 4 15,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

4 CR (E) 45 - 5 18,50 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

4 CR (E) 45 - 6 22,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5 CR (E) 45 - 2-2 5,50 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5 CR (E) 45 - 2 7,50 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5 CR (E) 45 - 3 11,00 na dotaz na dotaz C 91044126 40 180,70 C

5 CR (E) 45 - 4 15,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5 CR (E) 45 - 5 18,50 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5 CR (E) 45 - 6 22,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6 CR (E) 45 - 2-2 5,50 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6 CR (E) 45 - 2 7,50 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6 CR (E) 45 - 3 11,00 na dotaz na dotaz C 91044127 47 950,30 C

6 CR (E) 45 - 4 15,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6 CR (E) 45 - 5 18,50 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6 CR (E) 45 - 6 22,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

Rabatová

skupina

Hydro MPC s CR(E) 64

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

MPC-E

Cena EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

MPC-S

Cena EUR

2 CR(E) 64-1 5,5 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

2 CR(E) 64-2-2 7,7 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

2 CR(E) 64-3-1 15 91044212 26 352,20 C 91044128 17 475,90 C

2 CR(E) 64-4-2 18,5 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

2 CR(E) 64 - 4 22,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

3 CR(E) 64-1 5,5 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

3 CR(E) 64-2-2 7,7 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

3 CR(E) 64-3-1 15 91044213 36 183,80 C 91044129 26 512,70 C

3 CR(E) 64-4-2 18,5 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

3 CR(E) 64 - 4 22,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

4 CR(E) 64-1 5,5 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

4 CR(E) 64-2-2 7,7 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

4 CR(E) 64-3-1 15 91044214 46 898,40 C 91044131 34 817,70 C

4 CR(E) 64-4-2 18,5 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

4 CR(E) 64 - 4 22,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5 CR(E) 64-1 5,5 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5 CR(E) 64-2-2 7,7 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5 CR(E) 64-3-1 15 na dotaz na dotaz C 91044133 43 122,70 C

5 CR(E) 64-4-2 18,5 95008745 64 448,10 C na dotaz na dotaz C

5 CR(E) 64 - 4 22,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6 CR(E) 64-1 5,5 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6 CR(E) 64-2-2 7,7 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6 CR(E) 64-3-1 15 na dotaz na dotaz C 91044134 51 427,70 C

6 CR(E) 64-4-2 18,5 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6 CR(E) 64 - 4 22,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 Hydro MPC 56


Automatické tlakové stanice

Hydro MPC

Hydro MPC s CR(E) 90

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

MPC-E

Cena EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

MPC-S

Cena EUR

2 CR (E) 90-2-2 11 na dotaz na dotaz C 95009368 15 023,20 C

2 CR (E) 90 - 3 22,00 91044215 33 172,90 C 91044135 19 377,20 C

3 CR (E) 90-2-2 11 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

3 CR (E) 90 - 3 22,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

4 CR (E) 90-2-2 11 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

4 CR (E) 90 - 3 22,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5 CR (E) 90-2-2 11 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5 CR (E) 90 - 3 22,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6 CR (E) 90-2-2 11 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6 CR (E) 90 - 3 22,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

Rabatová

skupina

Hydro MPC s CR(E) 120

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

MPC-E

Cena EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

MPC-S

Cena EUR

2CR(E) 120-1 11,00 96823523 na dotaz C 96812252 na dotaz C

2CR(E) 120-2-1 18,50 96823524 na dotaz C 96812253 na dotaz C

2CR(E) 120-2 22,00 96823525 na dotaz C 96812254 na dotaz C

2CR(E) 120-3 30,00 96818076 na dotaz C 96812255 na dotaz C

2CR(E) 120-4-1 37,00 96818077 na dotaz C 96812256 na dotaz C

2CR(E) 120-5-1 45,00 96818078 na dotaz C 96812258 na dotaz C

2CR(E) 120-6-1 55,00 96818079 na dotaz C 96812259 na dotaz C

2CR(E) 120-7 75,00 96818080 na dotaz C 96812260 na dotaz C

3CR(E) 120-1 11,00 96823526 na dotaz C 96812304 na dotaz C

3CR(E) 120-2-1 18,50 96823531 na dotaz C 96812306 na dotaz C

3CR(E) 120-2 22,00 96823542 na dotaz C 96812307 na dotaz C

3CR(E) 120-3 30,00 96818094 na dotaz C 96812308 na dotaz C

3CR(E) 120-4-1 37,00 96818095 na dotaz C 96812310 na dotaz C

3CR(E) 120-5-1 45,00 96818096 na dotaz C 96812311 na dotaz C

3CR(E) 120-6-1 55,00 96818098 na dotaz C 96812313 na dotaz C

3CR(E) 120-7 75,00 96818099 na dotaz C 96812314 na dotaz C

4CR(E) 120-1 11,00 96823543 na dotaz C 96812315 na dotaz C

4CR(E) 120-2-1 18,50 96823544 na dotaz C 96812316 na dotaz C

4CR(E) 120-2 22,00 96823545 na dotaz C 96812318 na dotaz C

4CR(E) 120-3 30,00 96823469 na dotaz C 96812319 na dotaz C

4CR(E) 120-4-1 37,00 96823470 na dotaz C 96812320 na dotaz C

4CR(E) 120-5-1 45,00 96823471 na dotaz C 96812322 na dotaz C

4CR(E) 120-6-1 55,00 96823482 na dotaz C 96812323 na dotaz C

4CR(E) 120-7 75,00 96823483 na dotaz C 96812325 na dotaz C

5CR(E) 120-1 11,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5CR(E) 120-2-1 18,50 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5CR(E) 120-2 22,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5CR(E) 120-3 30,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5CR(E) 120-4-1 37,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5CR(E) 120-5-1 45,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5CR(E) 120-6-1 55,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5CR(E) 120-7 75,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6CR(E) 120-1 11,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6CR(E) 120-2-1 18,50 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6CR(E) 120-2 22,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6CR(E) 120-3 30,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6CR(E) 120-4-1 37,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6CR(E) 120-5-1 45,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6CR(E) 120-6-1 55,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6CR(E) 120-7 75,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 Hydro MPC 57


Automatické tlakové stanice

Hydro MPC

Hydro MPC s CR(E) 150

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

MPC-E

Cena EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

MPC-S

Cena EUR

2CR(E) 150-1-1 11,00 96823546 na dotaz C 96812950 na dotaz C

2CR(E) 150-1 15,00 96823547 na dotaz C 96812952 na dotaz C

2CR(E) 150-2-1 22,00 96823548 na dotaz C 96812953 na dotaz C

2CR(E) 150-3-2 30,00 96823488 na dotaz C 96812954 na dotaz C

2CR(E) 150-3 37,00 96823489 na dotaz C 96812955 na dotaz C

2CR(E) 150-4-1 45,0 96823490 na dotaz C 96812957 na dotaz C

2CR(E) 150-5-2 55,00 96823491 na dotaz C 96812958 na dotaz C

2CR(E) 150-6 75,00 96823492 na dotaz C 96812959 na dotaz C

3CR(E) 150-1-1 11,00 96823549 na dotaz C 96812960 na dotaz C

3CR(E) 150-1 15,00 96823550 na dotaz C 96812972 na dotaz C

3CR(E) 150-2-1 22,00 96823551 na dotaz C 96812973 na dotaz C

3CR(E) 150-3-2 30,00 96823496 na dotaz C 96812974 na dotaz C

3CR(E) 150-3 37,00 96823497 na dotaz C 96812975 na dotaz C

3CR(E) 150-4-1 45,0 96823498 na dotaz C 96812976 na dotaz C

3CR(E) 150-5-2 55,00 96823499 na dotaz C 96812977 na dotaz C

3CR(E) 150-6 75,00 96823501 na dotaz C 96812978 na dotaz C

4CR(E) 150-1-1 11,00 96823552 na dotaz C 96818033 na dotaz C

4CR(E) 150-1 15,00 96823553 na dotaz C 96818034 na dotaz C

4CR(E) 150-2-1 22,00 96823554 na dotaz C 96818035 na dotaz C

4CR(E) 150-3-2 30,00 96823516 na dotaz C 96818037 na dotaz C

4CR(E) 150-3 37,00 96823518 na dotaz C 96818038 na dotaz C

4CR(E) 150-4-1 45,0 96823519 na dotaz C 96818039 na dotaz C

4CR(E) 150-5-2 55,00 96823520 na dotaz C 96818041 na dotaz C

4CR(E) 150-6 75,00 96823521 na dotaz C 96818042 na dotaz C

5CR(E) 150-1-1 11,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5CR(E) 150-1 15,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5CR(E) 150-2-1 22,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5CR(E) 150-3-2 30,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5CR(E) 150-3 37,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5CR(E) 150-4-1 45,0 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5CR(E) 150-5-2 55,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

5CR(E) 150-6 75,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6CR(E) 150-1-1 11,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6CR(E) 150-1 15,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6CR(E) 150-2-1 22,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6CR(E) 150-3-2 30,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6CR(E) 150-3 37,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6CR(E) 150-4-1 45,0 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6CR(E) 150-5-2 55,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

6CR(E) 150-6 75,00 na dotaz na dotaz C na dotaz na dotaz C

Rabatová

skupina

Uvedení do provozu

Cena zahrnuje

Instalovaný

výkon stanice

Objednací číslo

Cena EUR

Kontrola hydraulického a elektrického zapojení, uvedení systému do provozu, do 6 kW CZC00018 281,20 S

Poznámka : cestovní náklady servisního technika nejsou obsaženy v uvedené ceně.

Rabatová

skupina

do 18 kW CZC00019 363,40 S

do 33 kW CZC00020 441,30 S

do 66 kW CZC00021 523,40 S

nad 66 kW CZC00022 605,60 S

Platnost od: 1.1.2012 Hydro MPC 58


Automatické tlakové stanice

Příslušenství Hydro MPC

Membránová tlaková nádoba

Typ Využ. objem Typ Připojení

Doporuč.

velikost

MPC-E 1)

Doporuč.

velikost

MPC-S

Obj. číslo

PN 10

Cena EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

PN 16

Cena EUR

GT-U-12 12 1 G3/4" 96989120 34,40 P 96573348 36,30 P

GT-U-25 25 1 G3/4" CRIE 3, 5, 10 96573253 41,30 P 96573349 54,50 P

GT-U-33 33 1 G3/4" CRIE 15 96573254 67,40 P - - -

GT-U-60 60 2 G1" CRIE 20 CRI 3 96989123 107,30 P - - -

GT-U-80 80 2 G1" CRE 32 CRI 5 96573255 151,40 P 96603410 451,00 P

GT-U-100 100 2 G1" CRE 45, 64 96573257 183,60 P 96603411 469,90 P

GT-U-200 200 2 G5/4" CRE 90 CRI 10 96573258 312,20 P 96603413 725,40 P

GT-U-300 300 2 G5/4" CRI 15, 20 96573259 481,20 P 96603414 892,50 P

GT-U-400 400 2 G5/4" 96603444 686,90 P 96603415 943,00 P

GT-U-500 500 2 G5/4" CR 32 96573260 747,90 P 96603416 1 088,10 P

GT-U-600 600 2 G3/2" 96603445 1 690,50 P 96603417 2 352,80 P

GT-U-800 800 2 G3/2" CR 45 96603446 1 986,90 P 96603418 2 816,40 P

GT-U-1000 1000 3 G3/2" CR 64 96603447 2 169,80 P 96603419 3 037,20 P

1) K navození optimálního, energeticky úsporného režimu stanice Hydro MPC doporučujeme použití tlakových nádob shora uvedených velikostí.

Rabatová

skupina

Typ 1 Typ 2 Typ 3

Ochrana proti běhu na sucho

Dle normy DIN 1988 (EN806) musejí být tlakové stanice chráněny proti provozu nasucho. Přitom musí být použit minimálně jeden z níže uvedených způsobů ochrany.

Přímé připojení

Nepřímé připojení

Ochrana proti provozu nasucho - snímač umístěný na sací straně

Typ Popis Objednací číslo Cena EUR

Rabatová

skupina

Snímač tlaku 0-1 bar jako ochrana proti běhu nasucho; na sací straně; způsob instalace : 3 96155335 190,40 P

Snímač tlaku 0-4 bary jako ochrana proti běhu nasucho; na sací straně; způsob instalace : 3 96020074 181,90 P

Snímač tlaku 0-6 barů jako ochrana proti běhu nasucho; na sací straně; způsob instalace : 3 96020066 183,60 P

Snímač tlaku 0-10 barů jako ochrana proti běhu nasucho; na sací straně; způsob instalace : 3 96020075 185,30 P

Snímač tlaku 0-16 barů jako ochrana proti běhu nasucho; na sací straně; způsob instalace : 3 96020067 190,40 P

Rezervní snímač tlaku

Typ Popis Objednací číslo Cena EUR

Rabatová

skupina

Rezervní snímač tlaku Rozsah dtto hlavní snímač. Pro případ výpadku / odchylky měřené hodnoty snímače tlaku; zvýšená bezpeč 96020350 187,00 P

Platnost od: 1.1.2012 Hydro MPC 59


Automatické tlakové stanice

Příslušenství Hydro MPC

Ochrana proti provozu nasucho - Plovákový spínač na sací straně

Typ Popis Objednací číslo Cena EUR

Rabatová

skupina

Plovákový spínač včetně 5 m kabelu. Typ instalace : 1 96020142 41,30 P

Elektrodová reléová sada

jako ochrana proti běhu nasucho obsahující : 1 elekrodové relé, 3 elektrody, 1 tlakotěsné šroubení se

třemi otvory a 10 m elektrodového kabelu. Typ instalace : 2.

96155563 224,20 P

Provozní signalizace

Typ Popis Objednací číslo Cena EUR

pro celou stanici Signálka na dvířkách rozvaděče 96020286 212,50 P

pro jednotl. čerpadla stanice Hydro

MPC-E

Signálka na dvířkách rozvaděče pro každé čerpadlo 96020330 255,00 P

pro jednotl. čerpadla stanice Hydro

MPC-S

Signálka na dvířkách rozvaděče pro každé čerpadlo 96020139 170,00 P

Rabatová

skupina

Poruchová signalizace

Typ Popis Objednací číslo Cena EUR

Rabatová

skupina

pro celou stanici, souhrnná porucha

pro jednotlivá čerpadla stanice Hydro

MPC-E

pro jednotlivá čerpadla stanice Hydro

MPC-S

Signálka na dvířkách rozvaděče 96020132 170,00 P

Signálka na dvířkách rozvaděče pro každé čerpadlo 96020332 280,50 P

Signálka na dvířkách rozvaděče pro každé čerpadlo 96020133 204,00 P

Osvětlení rozvaděče

Typ Popis Objednací číslo Cena EUR

Rabatová

skupina

Osvětlení rozvaděče, vnitřní Ruční spínání, výkon 14 W, externí napájení 220-230 V, 50 Hz 96020126 518,50 P

Komunikační moduly

Typ Popis Objednací číslo Cena EUR

GENIbus Modul MPC Rozhraní RS 485 - protokol Grundfos GENIbus 96020339 42,50 P

G100 - propojovací jednotka Profibus

Včetně propojovací jednotky G100 pro Profibus-DP 96020336 1 411,00 P

MODbus -RTU (R/M/P) Včetně propojovací jednotky G100 pro MODbus-RTU (verze R/M/P) 96020335 1 411,00 P

Rohraní Ethernet umístěné mimo

rozvaděč

Včetně rozhraní Ethernet (TCP/IP) se zdířkou RJ45, umístění zvenku na skříni rozvaděče 96020338 205,40 P

Rabatová

skupina

Přídavné spínače 1)

Typ Popis Objednací číslo Cena EUR

Nouzový rovozní spínač u MPC-E pro

každé čerpadlo

Vypnutí řídicího systému a 100 % výkon navolených čerpadel pro každé čerpadlo 96020100 83,10 P

Provozní spínač, 0 - 16A Pro motory s přímým spouštěním ( < 4,0 kW) 96020262 127,50 P

Provozní spínač, 16 - 25 A K přerušení napájení jednotlivých čerpadel za provozu, 96020263 144,50 P

Provozní spínač, 25 - 40A S ukazováním spínací polohy na spínači, možnost volby 96020264 178,50 P

Provozní spínač, 40 - 63A Možnost volby vždy pro jedno čerpadlo. 96020265 263,50 P

Provozní spínač, 63 - 80 A 96616871 357,00 P

Provozní spínač, 80 - 100A 96020267 357,00 P

Provozní spínač, 100 - 125A 96020268 331,50 P

Rabatová

skupina

Provozní spínač, 0 - 16A Pro motory se spouštěním hvězda-trojúhelník (≥ 5,5 kW) 96020270 170,00 P

Provozní spínač, 16 - 25 A K přerušení napájení jednotlivých čerpadel za provozu, 96020271 173,40 P

Provozní spínač, 25 - 40A S ukazováním spínací polohy na spínači, možnost volby 96020272 178,50 P

Provozní spínač, 40 - 63A Možnost volby vždy pro jedno čerpadlo. 96020273 195,50 P

Provozní spínač, 63 - 80 A 96020274 221,00 P

Provozní spínač, 80 - 100A 96020275 221,00 P

1) Bližší informace stran funkcí přídavných spínačů najdete v katalogu Hydro MPC.

Přídavná signalizace

Typ Popis Objednací číslo Cena EUR

Signalizace provozního napětí,

voltmetr 500 V

Signalizace provoz. napětí, voltmetr s

přepínačem 500 V

Indikace příkonu, ampérmetr 6 A

Indikace příkonu, ampérmetr 15 A

Indikace příkonu, ampérmetr 25 A

Indikace příkonu, ampérmetr 40 A

Indikace příkonu, ampérmetr 100 A

Indikace příkonu, ampérmetr 160 A

Indikace příkonu, ampérmetr 250 A

Indikace příkonu, ampérmetr 400 A

Měření mezi dvěma fázemi 96020118 484,50 P

Možné měření mezi všemi fázemi a "N" 96020119 238,00 P

Ampérmetr v rozvaděči, přímé měření pro každé čerpadlo 96020120 246,50 P

Ampérmetr ve dvířkách rozvaděče, přímé měření pro každé čerpadlo 96020121 255,00 P

Ampérmetr ve dvířkách rozvaděče, měření přes proud. trafo pro každé čerpadlo 96020284 425,00 P

Ampérmetr ve dvířkách rozvaděče, měření přes proud. trafo pro každé čerpadlo 96020122 527,00 P

Ampérmetr ve dvířkách rozvaděče, měření přes proud. trafo pro každé čerpadlo 96020123 243,10 P

Ampérmetr ve dvířkách rozvaděče, měření přes proud. trafo pro každé čerpadlo 96020124 535,50 P

Ampérmetr ve dvířkách rozvaděče, měření přes proud. trafo pro každé čerpadlo 96020285 680,00 P

Ampérmetr ve dvířkách rozvaděče, měření přes proud. trafo pro každé čerpadlo 96020281 807,50 P

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 Hydro MPC 60


Automatické tlakové stanice

Příslušenství Hydro MPC

Zařízení varovné signalizace

Typ Popis Objednací číslo Cena EUR

Majáček na rozvaděči Umístěn na rozvaděči; aktivuje se při poplaš. signalizaci přes CU 351 96020176 153,00 P

Poplaš. houkačka 80 dB (A) Umístěna na rozvaděči; aktivuje se při poplaš. signalizaci přes CU 351 96020178 161,50 P

Poplaš. houkačka 100 dB(A) Umístěna na rozvaděči; aktivuje se při poplaš. signalizaci přes CU 351 96020179 263,50 P

Rabatová

skupina

Bezpečnost provozu

Typ Popis Objednací číslo Cena EUR

Monitorování výpadku fáze

Monitorování porušení sledu fází, fázové chyby, přepětí / podpětí 96020117 291,70 P

Rabatová

skupina

Ochrana proti přepětí, 3 x 400 V, N, PE

Ochrana proti přepětí, 3 x 400 V, PE

Bleskojistska, 3x400V, N, PE

Bleskojistka, 3x400V, PE

Dle třídy C (IEC 61024-1:1992-10) 96020181 552,50 P

Dle třídy C (IEC 61024-1:1992-10) 96020182 552,50 P

Ochrana dle IEC 61024-1; 1992-10, třída B a C; stanice vyžaduje uzemnění 96020125 1 380,40 P

Ochrana dle IEC 61024-1; 1992-10, třída B a C; stanice vyžaduje uzemnění 96020180 1 393,90 P

Odrušovací filtr EMV

Typ Popis Objednací číslo Cena EUR

Odrušovací filtr EMV pro E-čerpadla s

motorem MGE 11 - 22 kW

Pro síťové odrušení dle EN 61800-3, třída B1. Vyloučení zpětných vlivů sítě v obytných budovách. V

plastové skříňce pro nástěnnou montáž, IP54

Rabatová

skupina

96478309 1 133,40 P

Verze pro provoz se sáním, společný sací nástavec

platí jen pro Hydro MPC-S (provoz se sáním); komponenty:

- 1 x nálevka

- nástavec ke každému čerpadlu pro dočasné umístění nálevky k plnění čerpadla

- 1 x vyrovnáv. potrubí mezi sáním a výtlakem; tento obtok slouží k lepšímu plnění společného sac. nástavce vodou a k lepšímu sání čerp. stanice

- tento způsob provozu může mít za následek až 10% ztráty při čerpání, což je třeba vzít do úvahy při volbě čerpadel

- zpětná armatura instalovaná vždy na sací straně čerpadla

Upozornění: Ochrana proti běhu nasucho tlakovým spínačem umístěným na výtlačné straně; odblokování ručním resetem

Typ Popis Objednací číslo Cena EUR

Rabatová

skupina

2 CRI 1/3/5 pro 2 čerpadla CRI 1/3/5 96052221 312,50 P

2 CRI 10 pro 2 čerpadla CRI 10 96052222 532,10 P

2 CRI 15/20 pro 2 čerpadla CRI 15 / 20 96052223 305,00 P

2 CR 32/45/64/90 pro 2 čerpadla CR 32/45/64/90 96052224 347,10 P

3 CRI 1/3/5 pro 3 čerpadla CRI 1/3/5 96052225 339,60 P

3 CRI 10 pro 3 čerpadla CRI 10 96052226 681,30 P

3 CRI 15/20 pro 3 čerpadla CRI 15 / 20 96052227 323,40 P

3 CR 32/45/64/90 pro 3 čerpadla CR 32/45/64/90 96052228 366,70 P

4 CRI 1/3/5 pro 4 čerpadla CRI 1/3/5 96052229 365,50 P

4 CRI 10 pro 4 čerpadla CRI 10 96052230 823,10 P

4 CRI 15/20 pro 4 čerpadla CRI 15 / 20 96052231 613,40 P

4 CR 32/45/64/90 pro 4 čerpadla CR 32/45/64/90 96052232 389,30 P

5 CRI 1/3/5 pro 5 čerpadel CRI 1/3/5 96052233 385,00 P

5 CRI 10 pro 5 čerpadel CRI 10 96052234 975,50 P

5 CRI 15/20 pro 5 čerpadel CRI 15 / 20 96052235 362,40 P

5 CR 32/45/64/90 pro 5 čerpadel CR 32/45/64/90 96052236 411,00 P

6 CRI 1/3/5 pro 6 čerpadel CRI 1/3/5 96052237 408,80 P

6 CRI 10 pro 6 čerpadel CRI 10 96052238 1 128,10 P

6 CRI 15/20 pro 6 čerpadel CRI 15 / 20 96052239 382,90 P

6 CRI 32/45/64/90 pro 6 čerpadel CR 32/45/64/90 96052240 434,80 P

Ochrana proti chodu nasucho při provozu se sáním, tlakový spínač na výtlačné straně, 0,50 - 8,0 bar 96412942 115,90 P

Upozornění pro objednávku:

Při objednání této tlakové stanice určené pro provoz se sáním je nutno k její základní verzi doobjednat přídavné objednací číslo

pro "verzi pro provoz se sáním" a zařízení ochrany proti provozu nasuscho.

Platnost od: 1.1.2012 Hydro MPC 61


Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla CR 1s / CR 1

CR 1s / CR 1

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), vč. IEC motoru s účinností IE3/IE2 (od 1.1kW), 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)

IE2/IE3

50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18. Hlavový a patní kus ze šedé litiny ( č. mat. DIN EN-JL 1030), hydraulická část

z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4301). Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton.

A = oválná příruba se 2 otvory Rp 1", FGJ = kombinovaná příruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS. Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

CR 1s

CR 1s

Oválná příruba (A), ucpávka HQQE resp. HQQV

Kombinovaná příruba DIN / /ANSI /JIS (FGJ), ucpávka HQQE resp. HQQV

Obj. číslo

Obj. číslo

Obj. číslo

Obj. číslo

P

Typ

2

Cena Rabatová Oválná

Cena Rabatová

Cena Rabatová

Cena Rabatová

Oválná příruba,

Příruba FGJ,

Příruba FGJ,

[kW]

EUR skupina příruba,

EUR skupina

EUR skupina

EUR skupina

HQQE

HQQE

HQQV

HQQV

CR1s-2 0,37 96515537 421,90 B 96515574 438,00 B 96515647 448,90 B 96515678 464,90 B

CR1s-3 0,37 96515549 438,00 B 96515575 454,20 B 96515649 464,90 B 96515679 481,10 B

CR1s-4 0,37 96515551 454,20 B 96515576 470,30 B 96515650 481,10 B 96515680 497,30 B

CR1s-5 0,37 96515552 470,30 B 96515577 486,60 B 96515652 497,30 B 96515681 513,50 B

CR1s-6 0,37 96515553 486,60 B 96515578 502,60 B 96515654 513,50 B 96515682 529,60 B

CR1s-7 0,37 96515555 502,60 B 96515579 518,80 B 96515655 529,60 B 96515683 545,70 B

CR1s-8 0,37 96515557 518,80 B 96515580 535,00 B 96515656 545,70 B 96515684 562,00 B

CR1s-9 0,37 96515558 535,00 B 96515581 551,20 B 96515657 562,00 B 96515686 578,00 B

CR1s-10 0,37 96515560 551,20 B 96515582 567,30 B 96515658 578,00 B 96515687 594,30 B

CR1s-11 0,37 96515561 567,30 B 96515583 583,50 B 96515660 594,30 B 96515689 610,40 B

CR1s-12 0,37 96515562 583,50 B 96515584 599,60 B 96515661 610,40 B 96515691 626,50 B

CR1s-13 0,37 96515563 599,60 B 96515585 615,80 B 96515663 626,50 B 96515693 642,70 B

CR1s-15 0,55 96515564 624,80 B 96515586 640,90 B 96515664 651,70 B 96515694 667,90 B

CR1s-17 0,55 96515565 666,10 B 96515587 682,20 B 96515666 693,00 B 96515696 709,20 B

CR1s-19 0,55 96515566 707,30 B 96515588 723,50 B 96515668 734,20 B 96515698 750,50 B

CR1s-21 0,75 96515567 779,10 B 96515589 795,40 B 96515670 806,10 B 96515700 822,20 B

CR1s-23 0,75 96515568 820,40 B 96515590 836,70 B 96515671 847,40 B 96515701 863,60 B

CR1s-25 0,75 - - - - - - 96515672 888,70 B 96515702 904,80 B

CR1s-27 1,10 - - - - - - 96515673 938,90 B 96515704 955,10 B

CR1s-30 1,10 - - - - - - 96515675 1 005,40 B 96515705 1 021,50 B

CR1s-33 1,10 - - - - - - 96515676 1 066,40 B 96515707 1 082,50 B

CR1s-36 1,10 - - - - - - 96515677 1 127,40 B 96515708 1 143,60 B

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), vč. IEC- Motoru s účinností IE3/IE2 (od 1.1kW) 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)

nebo 3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18. Hlavový a patní kus ze šedé litiny ( č. mat. DIN EN-JL 1030),

hydraulická část z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4401). Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton.

A = oválná příruba se 2 otvory Rp 1", FGJ = kombinovaná příruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS. Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

CR 1 CR 1

Oválná příruba (A), ucpávka HQQE resp. HQQV

Kombinovaná příruba DIN / /ANSI /JIS (FGJ), ucpávka HQQE resp. HQQV

Obj. číslo

Obj. číslo

Obj. číslo

Obj. číslo

P

Typ

2

Cena Rabatová Oválná

Cena Rabatová

Cena Rabatová

Cena Rabatová

Oválná příruba,

Příruba FGJ,

Příruba FGJ,

[kW]

EUR skupina příruba,

EUR skupina

EUR skupina

EUR skupina

HQQE

HQQE

HQQV

HQQV

CR1-2 0,37 96516169 418,30 B 96516194 434,50 B 96516239 445,30 B 96516260 461,30 B

CR1-3 0,37 96516170 434,50 B 96516196 450,60 B 96516240 461,30 B 96516261 477,60 B

CR1-4 0,37 96516172 450,60 B 96516197 466,80 B 96516241 477,60 B 96516262 493,70 B

CR1-5 0,37 96516173 466,80 B 96516199 482,90 B 96516242 493,70 B 96516263 509,90 B

CR1-6 0,37 96516174 482,90 B 96516201 499,10 B 96516243 509,90 B 96516264 526,00 B

CR1-7 0,37 96516176 499,10 B 96516202 515,20 B 96516244 526,00 B 96516265 542,20 B

CR1-8 0,55 96516177 511,70 B 96516203 527,80 B 96516245 538,60 B 96516266 554,70 B

CR1-9 0,55 96516178 522,50 B 96516205 538,60 B 96478872 549,40 B 96516267 565,50 B

CR1-10 0,55 96516180 547,50 B 96516206 563,70 B 96516246 574,50 B 96516268 590,60 B

CR1-11 0,55 96516181 572,70 B 96516207 588,90 B 96516247 599,60 B 96516269 615,80 B

CR1-12 0,75 96516183 597,80 B 96516209 614,00 B 96516248 624,80 B 96516270 640,90 B

CR1-13 0,75 96516185 621,20 B 96516210 637,40 B 96516249 648,20 B 96516271 664,20 B

CR1-15 0,75 96516186 671,40 B 96516211 687,60 B 96516250 698,30 B 96516272 714,50 B

CR1-17 1,10 96516188 716,30 B 96516212 732,50 B 96516251 743,20 B 96516273 759,40 B

CR1-19 1,10 96516190 766,50 B 96516213 782,80 B 96516252 793,50 B 96516274 809,70 B

CR1-21 1,10 96516192 816,90 B 96516214 833,00 B 96516253 843,80 B 96516275 859,90 B

CR1-23 1,10 96516193 868,90 B 96516215 885,10 B 96516254 895,80 B 96516276 912,10 B

CR1-25 1,50 - - - - - - 96516255 992,80 B 96516277 1 008,90 B

CR1-27 1,50 - - - - - - 96516256 1 043,10 B 96516278 1 059,30 B

CR1-30 1,50 - - - - - - 96516257 1 120,20 B 96516279 1 136,40 B

CR1-33 2,20 - - - - - - 96513309 1 256,70 B 96513341 1 272,80 B

CR1-36 2,20 - - - - - - 96513340 1 334,00 B 96513342 1 350,00 B

Jednofázové provedení (do 2,2 kW) dodáváno s cenovým příplatkem 5%.

Jiná napětí, stejně jako jiná provedení ucpávky (např. pro jiné teplotní rozsahy, různá média apod.), je možno dodat za příplatek.

Ochrana proti běhu nasucho Liq Tec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

Platnost od: 1.1.2012 CR 1-20 62


Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla CR 3 / CR 5

CR 3 / CR 5

IE2/IE3

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), vč. IEC- Motoru s účinností IE3/IE2 (od 1.1kW) 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)

nebo 3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18. Hlavový a patní kus ze šedé litiny ( č. mat. DIN EN-JL 1030),

hydraulická část z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4401). Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton.

A = oválná příruba se 2 otvory Rp 1", FGJ = kombinovaná příruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS. Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

CR 3 CR 3

Oválná příruba (A), ucpávka HQQE resp. HQQV

Kombinovaná příruba DIN / /ANSI /JIS (FGJ), ucpávka HQQE resp. HQQV

Obj. číslo

Obj. číslo

Obj. číslo

Obj. číslo

P

Typ

2

Cena Rabatová Oválná

Cena Rabatová

Cena Rabatová

Cena Rabatová

Oválná příruba,

Příruba FGJ,

Příruba FGJ,

[kW]

EUR skupina příruba,

EUR skupina

EUR skupina

EUR skupina

HQQE

HQQE

HQQV

HQQV

CR3-2 0,37 96516590 414,80 B 96516606 430,80 B 96516649 441,70 B 96516672 457,80 B

CR3-3 0,37 96516591 438,00 B 96516607 454,20 B 96516650 464,90 B 96516673 481,10 B

CR3-4 0,37 96516592 463,20 B 96516608 479,40 B 96516651 490,20 B 96516674 506,20 B

CR3-5 0,37 96509508 486,60 B 96516609 502,60 B 96516652 513,50 B 96516675 529,60 B

CR3-6 0,55 96516593 499,10 B 96516610 515,20 B 96516653 526,00 B 96497736 542,20 B

CR3-7 0,55 96516594 524,20 B 96516611 540,40 B 96516654 551,20 B 96516676 567,30 B

CR3-8 0,75 96516595 556,50 B 96516612 572,70 B 96516655 583,50 B 96516677 599,60 B

CR3-9 0,75 96516596 581,60 B 96516613 597,80 B 96516656 608,50 B 96516678 624,80 B

CR3-10 0,75 96516597 606,90 B 96516614 622,90 B 96516657 633,80 B 96516679 649,80 B

CR3-11 1,10 96516598 642,70 B 96516615 658,90 B 96516658 669,70 B 96516680 685,80 B

CR3-12 1,10 96516599 667,90 B 96516616 684,00 B 96516659 694,70 B 96516681 711,00 B

CR3-13 1,10 96516600 693,00 B 96516617 709,20 B 96516660 720,00 B 96516682 736,00 B

CR3-15 1,10 96516601 745,00 B 96516618 761,20 B 96516661 772,00 B 96516683 788,10 B

CR3-17 1,50 96516602 849,20 B 96516619 865,30 B 96516662 876,10 B 96516684 892,20 B

CR3-19 1,50 96516603 901,30 B 96516620 917,40 B 96516663 928,10 B 96516685 944,40 B

CR3-21 2,20 96513343 924,50 B 96513353 940,70 B 96513345 951,50 B 96513355 967,60 B

CR3-23 2,20 96513344 976,60 B 96513354 992,80 B 96513346 1 003,50 B 96513356 1 019,70 B

CR3-25 2,20 - - - - - - 96513347 1 052,00 B 96513357 1 068,20 B

CR3-27 2,20 - - - - - - 96513348 1 102,30 B 96513358 1 118,50 B

CR3-29 2,20 - - - - - - 96513349 1 154,40 B 96513359 1 170,50 B

CR3-31 3,00 - - - - - - 96513350 1 211,80 B 96513360 1 228,00 B

CR3-33 3,00 - - - - - - 96513351 1 262,20 B 96513361 1 278,20 B

CR3-36 3,00 - - - - - - 96513352 1 339,30 B 96513362 1 355,50 B

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), vč. IEC- Motoru s účinností IE3/IE2 (od 1.1kW) 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)

nebo 3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18. Hlavový a patní kus ze šedé litiny ( č. mat. DIN EN-JL 1030),

hydraulická část z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4401). Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton.

A = oválná příruba se 2 otvory Rp 1 1/4", FGJ = kombinovaná příruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS. Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

CR 5 CR 5

Oválná příruba (A), ucpávka HQQE resp. HQQV

Kombinovaná příruba DIN / /ANSI /JIS (FGJ), ucpávka HQQE resp. HQQV

Obj. číslo

Obj. číslo

Obj. číslo

Obj. číslo

P

Typ

2

Cena Rabatová Oválná

Cena Rabatová

Cena Rabatová

Cena Rabatová

Oválná příruba,

Příruba FGJ,

Příruba FGJ,

[kW]

EUR skupina příruba,

EUR skupina

EUR skupina

EUR skupina

HQQE

HQQE

HQQV

HQQV

CR5-2 0,37 96516975 482,90 B 96517003 499,10 B 96517037 509,90 B 96517059 526,00 B

CR5-3 0,55 96516976 506,20 B 96517004 522,50 B 96517038 533,10 B 96517060 549,40 B

CR5-4 0,55 96516977 545,70 B 96517005 562,00 B 96517039 572,70 B 96517061 588,90 B

CR5-5 0,75 96516978 587,00 B 96517006 603,30 B 96517040 614,00 B 96517062 630,20 B

CR5-6 1,10 96516979 606,90 B 96517007 622,90 B 96517041 633,80 B 96517063 649,80 B

CR5-7 1,10 96516990 631,90 B 96517008 648,20 B 96517042 658,90 B 96517064 675,10 B

CR5-8 1,10 96516991 655,30 B 96517009 671,40 B 96511750 682,20 B 96517065 698,30 B

CR5-9 1,50 96516992 752,20 B 96517010 768,40 B 96517043 779,10 B 96517066 795,40 B

CR5-10 1,50 96516993 777,30 B 96517011 793,50 B 96517044 804,30 B 96517067 820,40 B

CR5-11 2,20 96482164 847,40 B 96513412 863,60 B 96513382 874,30 B 96513440 890,50 B

CR5-12 2,20 96513363 872,50 B 96513413 888,70 B 96513383 899,50 B 96513441 915,60 B

CR5-13 2,20 96513364 897,60 B 96513414 913,70 B 96513384 924,50 B 96513442 940,70 B

CR5-14 2,20 96513365 924,50 B 96513415 940,70 B 96513385 951,50 B 96513443 967,60 B

CR5-15 2,20 96513367 949,70 B 96513416 965,90 B 96513386 976,60 B 96513444 992,80 B

CR5-16 2,20 96513368 974,90 B 96513417 991,00 B 96513387 1 001,80 B 96513445 1 017,90 B

CR5-18 3,00 96513369 1 086,10 B 96513418 1 102,30 B 96513388 1 113,10 B 96513446 1 129,20 B

CR5-20 3,00 96513380 1 136,40 B 96513419 1 152,60 B 96513389 1 163,40 B 96513447 1 179,50 B

CR5-22 4,00 - - - - - - 96513381 1 195,70 B 96513448 1 211,80 B

CR5-24 4,00 - - - - - - 96513390 1 245,90 B 96513449 1 262,20 B

CR5-26 4,00 - - - - - - 96513391 1 298,00 B 96513450 1 314,20 B

CR5-29 4,00 - - - - - - 96513392 1 373,40 B 96513451 1 389,50 B

CR5-32 5,50 - - - - - - 96513393 1 561,90 B 96513452 1 578,10 B

CR5-36 5,50 - - - - - - 96513394 1 662,50 B 96513453 1 678,60 B

Jednofázové provedení (do 2,2 kW) dodáváno s cenovým příplatkem 5%.

Jiná napětí, stejně jako jiná provedení ucpávky (např. pro jiné teplotní rozsahy, různá média apod.), je možno dodat za příplatek.

Ochrana proti běhu nasucho Liq Tec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

Platnost od: 1.1.2012 CR 1-20 63


Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla CR 10 / CR 15

CR 10 / CR 15

IE2/IE3

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), vč. IEC- Motoru s účinností IE3/IE2 (od 1.1kW) 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)

nebo 3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18. Hlavový a patní kus ze šedé litiny ( č. mat. DIN EN-JL 1030),

hydraulická část z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4401). Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton.

A = oválná příruba se 2 otvory Rp 1 1/2", FGJ = kombinovaná příruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS. Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

CR 10 CR 10

Oválná příruba (A), ucpávka HQQE resp. HQQV

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

Oválná příruba,

HQQE

Cena

EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

Oválná

příruba,

HQQV

Cena

EUR

Rabatová

skupina

Kombinovaná příruba DIN / JIS (FJ), ucpávka HQQE resp. HQQV

Obj. číslo

Příruba FGJ,

HQQE

Cena

EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

Příruba FGJ,

HQQV

CR 10-1 0,37 96500979 596,10 B 96501104 615,80 B 96500963 624,80 B 96501088 644,50 B

CR 10-2 0,75 96500980 658,90 B 96501105 678,70 B 96500964 687,60 B 96501089 707,30 B

CR 10-3 1,10 96500981 782,80 B 96501106 802,50 B 96500965 811,40 B 96501090 831,20 B

CR 10-4 1,50 96500982 883,20 B 96501107 903,10 B 96500966 912,10 B 96501091 931,70 B

CR 10-5 2,20 96501227 962,30 B 96501328 982,00 B 96501214 991,00 B 96501315 1 010,70 B

CR 10-6 2,20 96501228 1 016,20 B 96501329 1 035,90 B 96501215 1 044,80 B 96501316 1 064,60 B

CR 10-7 3,00 96501229 1 122,10 B 96501330 1 141,90 B 96501216 1 150,80 B 96501317 1 170,50 B

CR 10-8 3,00 96501230 1 176,00 B 96501331 1 195,70 B 96501217 1 204,70 B 96501318 1 224,40 B

CR 10-9 3,00 96501231 1 231,60 B 96501332 1 251,30 B 96501218 1 260,30 B 96501319 1 280,10 B

CR 10-10 4,00 96501232 1 411,10 B 96501333 1 430,90 B 96501219 1 439,80 B 96501320 1 459,60 B

CR 10-12 4,00 96501233 1 522,40 B 96501334 1 542,10 B 96501220 1 551,10 B 96501321 1 570,90 B

CR 10-14 5,50 96501234 1 779,20 B 96501335 1 798,90 B 96501221 1 807,90 B 96501322 1 827,60 B

CR 10-16 5,50 96501235 1 890,50 B 96501336 1 910,10 B 96501222 1 919,10 B 96501323 1 938,90 B

CR 10-18 7,50 - - - - - - 96501223 2 086,10 B 96501324 2 105,90 B

CR 10-20 7,50 - - - - - - 96501224 2 195,70 B 96501325 2 215,30 B

CR 10-22 7,50 - - - - - - 96501225 2 307,00 B 96501326 2 326,80 B

Cena

EUR

Rabatová

skupina

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), vč. IEC- Motoru s účinností IE3/IE2 (od 1.1kW) 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)

nebo 3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18. Hlavový a patní kus ze šedé litiny ( č. mat. DIN EN-JL 1030),

hydraulická část z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4401). Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton.

A = oválná příruba se 2 otvory Rp 2", FGJ = kombinovaná příruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS. Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

CR 15 CR 15

Oválná příruba (A), ucpávka HQQE resp. HQQV

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

Oválná příruba,

HQQE

Cena

EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

Oválná

příruba,

HQQV

Cena

EUR

Rabatová

skupina

Příruba DIN (F), ucpávka HQQE resp. HQQV

Obj. číslo

Příruba FGJ,

HQQE

Cena

EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

Příruba FGJ,

HQQV

CR 15-1 1,10 96501710 764,90 B 96501808 784,60 B 96501697 793,50 B 96501795 813,30 B

CR 15-2 2,20 96501905 971,30 B 96501995 991,00 B 96501893 999,90 B 96501983 1 019,70 B

CR 15-3 3,00 96501906 1 127,40 B 96501996 1 147,10 B 96501894 1 156,10 B 96501984 1 176,00 B

CR 15-4 4,00 96501907 1 314,20 B 96501997 1 334,00 B 96501895 1 342,90 B 96501985 1 362,60 B

CR 15-5 4,00 96501908 1 380,50 B 96501998 1 400,30 B 96501896 1 409,30 B 96501986 1 429,10 B

CR 15-6 5,50 96501909 1 648,10 B 96501999 1 667,80 B 96501897 1 676,70 B 96501987 1 696,50 B

CR 15-7 5,50 96501910 1 714,50 B 96502000 1 734,30 B 96501898 1 743,30 B 96501988 1 762,90 B

CR 15-8 7,50 - - - - - - 96501899 2 028,70 B 96501989 2 048,50 B

CR 15-9 7,50 - - - - - - 96501900 2 096,90 B 96501990 2 116,70 B

CR 15-10 11,0 - - - - - - 96501901 2 463,10 B 96501991 2 482,90 B

CR 15-12 11,0 - - - - - - 96501902 2 596,00 B 96501992 2 615,70 B

CR 15-14 11,0 - - - - - - 96501903 2 730,60 B 96501993 2 750,40 B

CR 15-17 15,0 - - - - - - 96501904 3 491,80 B 96501994 3 511,70 B

Jednofázové provedení (do 2,2 kW) dodáváno s cenovým příplatkem 5%.

Jiná napětí, stejně jako jiná provedení ucpávky (např. pro jiné teplotní rozsahy, různá média apod.), je možno dodat za příplatek.

Ochrana proti běhu nasucho Liq Tec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

Cena

EUR

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 CR 1-20 64


Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla CR 20

CR 20

IE2/IE3

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), vč. elektromotoru s účinností IE3/IE2 (od 1.1kW), 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)

nebo 3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18.

Hlavový a patní kus ze šedé litiny ( č. mat. DIN EN-JL 1030), hydraulická část z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4301).

Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton

A = oválná příruba se 2 otvory Rp 2", FGJ = kombinovaná příruba DN 50 DIN/ANSI/JIS. Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

CR 20 CR 20

Oválná příruba (A), ucpávka HQQE resp. HQQV

Příruba DIN (F), ucpávka HQQE resp. HQQV

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

Oválná příruba,

HQQE

Cena

EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

Oválná

příruba,

HQQV

Cena

EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

Příruba FGJ,

HQQE

Cena

EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

Příruba FGJ,

HQQV

CR 20-1 1,10 96500338 764,90 B 96500429 784,60 B 96500326 793,50 B 96500417 813,30 B

CR 20-2 2,20 96500519 971,30 B 96500602 991,00 B 96500508 999,90 B 96500591 1 019,70 B

CR 20-3 4,00 96500520 1 380,50 B 96500603 1 400,30 B 96500509 1 409,30 B 96500592 1 429,10 B

CR 20-4 5,50 96500521 1 637,30 B 96500604 1 657,10 B 96500510 1 666,00 B 96500593 1 685,70 B

CR 20-5 5,50 96500522 1 714,50 B 96500605 1 734,30 B 96500511 1 743,30 B 96500594 1 762,90 B

CR 20-6 7,50 96500523 1 989,20 B 96500606 2 008,90 B 96500512 2 017,90 B 96500595 2 037,60 B

CR 20-7 7,50 96500524 2 068,10 B 96500607 2 087,90 B 96500513 2 096,90 B 96500596 2 116,70 B

CR 20-8 11,0 - - - - - - 96500514 2 574,40 B 96500597 2 594,20 B

CR 20-10 11,0 - - - - - - 96500515 2 730,60 B 96500598 2 750,40 B

CR 20-12 15,0 - - - - - - 96500516 3 335,70 B 96500599 3 355,30 B

CR 20-14 15,0 - - - - - - 96500517 3 491,80 B 96500600 3 511,70 B

CR 20-17 18,5 - - - - - - 96500518 4 163,30 B 96500601 4 183,00 B

Cena

EUR

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 CR 1-20 65


Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla CR 32

IE2/IE3

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), vč. elektromotoru s účinností IE3/IE2, 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)

nebo 3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18.

Hlavový a patní kus ze šedé litiny (č. mat. DIN EN-JL 1050), hydraulická část z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4301).

Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton (HQQE nebo HQQV).

Hydraulická přípojka : F = DIN, DN 65. Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

CR 32

Příruba DIN (F), DN 65, ucpávka HQQE

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

Příruba F, DN 65, HQQE

Cena EUR Rabatová skupina

Obj. číslo

Příruba F, DN 65, HQQV

Cena EUR

Rabatová skupina

CR 32-1-1 1,50 96121950 1 033,40 C 96121978 1 057,70 C

CR 32-1 2,20 96122007 1 103,10 C 96122035 1 129,10 C

CR 32-2-2 3,00 96122008 1 275,10 C 96122036 1 299,40 C

CR 32-2 4,00 96122009 1 492,50 C 96122037 1 518,40 C

CR 32-3-2 5,50 96122010 1 877,00 C 96122038 1 902,90 C

CR 32-3 5,50 96122011 1 877,00 C 96122039 1 902,90 C

CR 32-4-2 7,50 96122012 2 329,60 C 96122040 2 353,90 C

CR 32-4 7,50 96122013 2 329,60 C 96122041 2 353,90 C

CR 32-5-2 11,00 96122014 2 928,20 C 96122042 2 954,10 C

CR 32-5 11,00 96122015 2 928,20 C 96122043 2 954,10 C

CR 32-6-2 11,00 96122016 3 088,80 C 96122044 3 114,70 C

CR 32-6 11,00 96122017 3 088,80 C 96122045 3 114,70 C

CR 32-7-2 15,00 96122018 3 637,10 C 96122046 3 661,40 C

CR 32-7 15,00 96122019 3 637,10 C 96122047 3 661,40 C

CR 32-8-2 15,00 96122020 3 796,10 C 96122048 3 822,00 C

CR 32-8 15,00 96122021 3 796,10 C 96122049 3 822,00 C

CR 32-9-2 18,50 96122022 4 308,70 C 96122050 4 333,00 C

CR 32-9 18,50 96122023 4 308,70 C 96122051 4 333,00 C

CR 32-10-2 18,50 96122024 4 467,70 C 96122052 4 493,70 C

CR 32-10 18,50 96122025 4 467,70 C 96122053 4 493,70 C

CR 32-11-2 22,00 96122026 5 007,90 C 96122054 5 033,80 C

CR 32-11 22,00 96122027 5 007,90 C 96122055 5 033,80 C

CR 32-12-2 22,00 96122028 5 174,90 C 96122056 5 200,90 C

CR 32-12 22,00 96122029 5 174,90 C 96122057 5 200,90 C

CR 32-13-2 30,00 96122030 5 830,40 C 96122058 5 854,70 C

CR 32-13 30,00 96122031 5 830,40 C 96122059 5 854,70 C

CR 32-14-2 30,00 96122032 5 989,30 C 96122060 6 015,30 C

CR 32-14 30,00 96122033 5 989,30 C 96122061 6 015,30 C

Ochrana proti provozu nasucho LiqTec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

Platnost od: 1.1.2012 CR 32-150 66


Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla CR 45 / CR 64

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), vč. elektromotoru s účinností IE3/IE2,

3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18.

Hlavový a patní kus ze šedé litiny (č. mat. DIN EN-JL 1050), hydraulická část z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4301).

Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton (HQQE nebo HQQV)

Hydraulická přípojka : F = DIN, DN 80. Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

CR 45

Příruba DIN (F), DN 80, ucpávka HQQE

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

Příruba F, DN 80, HQQE

Cena EUR Rabatová skupina

Obj. číslo

Příruba F, DN 80, HQQV

IE2/IE3

Cena EUR

Rabatová skupina

CR 45-1-1 3,00 96122796 1 216,60 C 96122821 1 242,60 C

CR 45-1 4,00 96122797 1 461,70 C 96122822 1 486,00 C

CR 45-2-2 5,50 96122798 1 847,70 C 96122823 1 872,10 C

CR 45-2 7,50 96122799 2 334,40 C 96122824 2 358,70 C

CR 45-3-2 11,00 96122800 2 952,50 C 96122825 2 976,80 C

CR 45-3 11,00 96122801 2 952,50 C 96122826 2 976,80 C

CR 45-4-2 15,00 96122802 3 664,60 C 96122827 3 690,60 C

CR 45-4 15,00 96122803 3 664,60 C 96122828 3 690,60 C

CR 45-5-2 18,50 96122804 4 360,60 C 96122829 4 386,60 C

CR 45-5 18,50 96122805 4 360,60 C 96122830 4 386,60 C

CR 45-6-2 22,00 96122806 4 947,90 C 96122831 4 973,90 C

CR 45-6 22,00 96122807 4 947,90 C 96122832 4 973,90 C

CR 45-7-2 30,00 96122808 5 395,60 C 96122833 5 420,00 C

CR 45-7 30,00 96122809 5 395,60 C 96122834 5 420,00 C

CR 45-8-2 30,00 96122810 5 570,90 C 96122835 5 596,80 C

CR 45-8 30,00 96122811 5 570,90 C 96122836 5 596,80 C

CR 45-9-2 30,00 96122812 5 747,60 C 96122837 5 771,90 C

CR 45-9 37,00 96122813 6 258,70 C 96122838 6 283,00 C

CR 45-10-2 37,00 96122814 6 420,80 C 96122839 6 445,20 C

CR 45-10 37,00 96122815 6 420,80 C 96122840 6 445,20 C

CR 45-11-2 45,00 96122816 8 344,90 C 96122841 8 370,80 C

CR 45-11 45,00 96122817 8 344,90 C 96122842 8 370,80 C

CR 45-12-2 45,00 96122818 8 536,20 C 96122843 8 562,20 C

CR 45-12 45,00 96122819 8 536,20 C 96122844 8 562,20 C

CR 45-13-2 45,00 96122820 8 727,70 C 96122845 8 753,70 C

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), vč. elektromotoru s účinností IE3/IE2,

3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18.

Hlavový a patní kus ze šedé litiny (č. mat. DIN EN-JL 1050), hydraulická část z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4301).

Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton (HQQE nebo HQQV)

Hydraulická přípojka : F = DIN, DN 100. Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

CR 64

Příruba DIN (F), DN 100, ucpávka HQQE

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

Příruba F, DN 100,

HQQE

Cena EUR

Rabatová skupina

Obj. číslo

Příruba F, DN 100,

HQQV

Cena EUR

Rabatová skupina

CR 64-1-1 4,00 96123526 1 443,90 C 96123548 1 469,80 C

CR 64-1 5,50 96123527 1 813,60 C 96123549 1 838,00 C

CR 64-2-2 7,50 96123528 2 284,10 C 96123550 2 308,40 C

CR 64-2-1 11,00 96123529 2 655,60 C 96123551 2 681,60 C

CR 64-2 11,00 96123530 2 655,60 C 96123552 2 681,60 C

CR 64-3-2 15,00 96123531 3 534,90 C 96123553 3 559,30 C

CR 64-3-1 15,00 96123532 3 534,90 C 96123554 3 559,30 C

CR 64-3 18,50 96123533 4 062,10 C 96123555 4 086,40 C

CR 64-4-2 18,50 96123534 4 255,10 C 96123556 4 279,40 C

CR 64-4-1 22,00 96123535 4 724,00 C 96123557 4 748,30 C

CR 64-4 22,00 96123536 4 724,00 C 96123558 4 748,30 C

CR 64-5-2 30,00 96123537 5 038,80 C 96123559 5 064,70 C

CR 64-5-1 30,00 96123538 5 038,80 C 96123560 5 064,70 C

CR 64-5 30,00 96123539 5 038,80 C 96123561 5 064,70 C

CR 64-6-2 30,00 96123540 5 230,10 C 96123562 5 256,10 C

CR 64-6-1 37,00 96123541 6 162,90 C 96123563 6 187,20 C

CR 64-6 37,00 96123542 6 162,90 C 96123564 6 187,20 C

CR 64-7-2 37,00 96123543 6 352,70 C 96123565 6 378,70 C

CR 64-7-1 37,00 96123544 6 352,70 C 96123566 6 378,70 C

CR 64-7 45,00 96123545 8 385,40 C 96123567 8 409,70 C

CR 64-8-2 45,00 96123546 8 575,20 C 96123568 8 599,60 C

CR 64-8-1 45,00 96123547 8 575,20 C 96123569 8 599,60 C

Ochrana proti provozu nasucho LiqTec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

Platnost od: 1.1.2012 CR 32-150 67


Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla CR 90 / CR 120 / CR 150

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), vč. elektromotoru s účinností IE3/IE2,

3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18.

Hlavový a patní kus ze šedé litiny (č. mat. DIN EN-JL 1050), hydraulická část z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4301).

Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton (HQQE nebo HQQV)

Hydraulická přípojka : F = DIN, DN 100. Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

CR 90

Příruba DIN (F), DN 100, ucpávka HQQE

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

Příruba F, DN 100,

HQQE

Cena EUR

Rabatová skupina

Obj. číslo

Příruba F, DN 100,

HQQV

IE2/IE3

Cena EUR

Rabatová skupina

CR 90-1-1 5,50 96124074 1 768,30 C 96124086 1 794,30 C

CR 90-1 7,50 96124075 2 206,30 C 96124087 2 232,20 C

CR 90-2-2 11,00 96124076 2 879,50 C 96124088 2 905,40 C

CR 90-2 15,00 96124077 3 599,70 C 96124089 3 625,70 C

CR 90-3-2 18,50 96124078 4 255,10 C 96124090 4 279,40 C

CR 90-3 22,00 96124079 4 724,00 C 96124091 4 748,30 C

CR 90-4-2 30,00 96124080 5 038,80 C 96124092 5 064,70 C

CR 90-4 30,00 96124081 5 038,80 C 96124093 5 064,70 C

CR 90-5-2 37,00 96124082 6 162,90 C 96124094 6 187,20 C

CR 90-5 37,00 96124083 6 162,90 C 96124095 6 187,20 C

CR 90-6-2 45,00 96124084 7 833,90 C 96124096 7 859,80 C

CR 90-6 45,00 96124085 7 833,90 C 96124097 7 859,80 C

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), vč. elektromotoru s účinností IE3/IE2, 3 X 380-415 V

50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082.

Hlavový a patní kus ze šedé litiny (č. mat. DIN EN-JL 1050), hydraulická část z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4301).

Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku (HQQx), případně uhlík/karbid křemíku (HBQx), EPDM (HxxE) nebo Viton (HxxV)

Hydraulická přípojka : F = DIN, DN 125. Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

CR 120

Příruba DIN (F), DN 125, ucpávka HQQE

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

Příruba F, DN 125,

HQQE/HBQE

Cena EUR

Rabatová skupina

Obj. číslo

Příruba F, DN 125,

HQQV/HBQV

Cena EUR

Rabatová skupina

CR 120-1 11,00 95922150 3 048,20 C 95922166 3 072,50 C

CR 120-2-1 18,50 95922151 4 255,10 C 95922167 4 279,40 C

CR 120-2 22,00 95922152 4 724,00 C 95922168 4 748,30 C

CR 120-3 30,00 95922153 5 374,50 C 95922169 5 400,50 C

CR 120-4-1 37,00 95922154 6 498,70 C 95922170 6 523,10 C

CR 120-5-1 45,00 95922155 7 833,90 C 95922171 7 859,80 C

CR 120-6-1 55,00 95922156 10 390,50 C 95922172 10 390,50 C

CR 120-7 75,00 95922157 12 434,60 C 95922173 12 434,60 C

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), vč. elektromotoru s účinností IE3/IE2, 3 X 380-415 V (do 1.5 kW)

50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082.

Hlavový a patní kus ze šedé litiny (č. mat. DIN EN-JL 1050), hydraulická část z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4301).

Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku (HQQx), případně uhlík/karbid křemíku (HBQx), EPDM (HxxE) nebo Viton (HxxV)

Hydraulická přípojka : F = DIN, DN 150. Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

CR 150

Příruba DIN (F), DN 150, ucpávka HQQE

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

Příruba F, DN 125,

HQQE/HBQE

Cena EUR

Rabatová skupina

Obj. číslo

Příruba F, DN 125,

HQQV/HBQV

Cena EUR

Rabatová skupina

CR 150- 1-1 11,00 95922374 2 903,10 C 95922390 3 072,50 C

CR 150- 1 15,00 95922375 3 599,70 C 95922391 3 625,70 C

CR 150- 2-1 22,00 95922376 4 724,00 C 95922392 4 748,30 C

CR 150- 3-2 30,00 95922377 5 374,50 C 95922393 5 400,50 C

CR 150- 3 37,00 95922378 6 330,10 C 95922394 6 355,90 C

CR 150- 4-1 45,00 95922379 7 666,70 C 95922395 7 691,10 C

CR 150- 5-2 55,00 95922380 10 220,20 C 95922396 10 220,20 C

CR 150- 6 75,00 95922381 12 264,20 C 95922397 12 264,20 C

Ochrana proti provozu nasucho LiqTec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

Platnost od: 1.1.2012 CR 32-150 68


Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla

CRI 1s

IE2/IE3

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), vč. IEC motoru s účinností IE3/IE2 (od 1.1 kW), 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW),

50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18.

Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton.

Hydraulická přípojka : PJE = spojka Victaulic DN 32 , CA = spojka Flexi Clamp DN 32, FGJ = kombinovaná příruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS.

Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

CRI 1s CRI 1s CRI 1s

Příruba PJE (P), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba FlexiClamp (CA), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), ucpávka HQQV resp. HQQE

Všechny součásti přicházející do styku s čerpaným médiem jsou vyrobeny z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4301).

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

Příruba P,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba P,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba CA,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba CA,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQV

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQE

CRI 1s-2 0,37 96527660 509,90 B 96527628 493,70 B 96515806 509,90 B 96515773 493,70 B 96527596 540,40 B 96527513 524,20 B

CRI 1s-3 0,37 96527661 526,00 B 96527629 509,90 B 96515807 526,00 B 96515775 509,90 B 96527597 556,50 B 96527515 540,40 B

CRI 1s-4 0,37 96527662 542,20 B 96527640 526,00 B 96515808 542,20 B 96515777 526,00 B 96527598 572,70 B 96527516 556,50 B

CRI 1s-5 0,37 96527663 558,40 B 96527641 542,20 B 96515810 558,40 B 96515778 542,20 B 96527599 588,90 B 96527553 572,70 B

CRI 1s-6 0,37 96527664 574,50 B 96527642 558,40 B 96515811 574,50 B 96515780 558,40 B 96527610 605,00 B 96527554 588,90 B

CRI 1s-7 0,37 96527665 590,60 B 96527643 574,50 B 96515813 590,60 B 96515782 574,50 B 96527611 621,20 B 96527555 605,00 B

CRI 1s-8 0,37 96527666 606,90 B 96527644 590,60 B 96515815 606,90 B 96515784 590,60 B 96527612 637,40 B 96527556 621,20 B

CRI 1s-9 0,37 96527667 622,90 B 96527645 606,90 B 96515817 622,90 B 96515785 606,90 B 96527613 653,40 B 96527557 637,40 B

CRI 1s-10 0,37 96527668 639,20 B 96527646 622,90 B 96515818 639,20 B 96515787 622,90 B 96527614 669,70 B 96527558 653,40 B

CRI 1s-11 0,37 96527669 655,30 B 96527647 639,20 B 96515820 655,30 B 96515788 639,20 B 96527615 685,80 B 96527559 669,70 B

CRI 1s-12 0,37 96527670 671,40 B 96527648 655,30 B 96515821 671,40 B 96515790 655,30 B 96527616 702,00 B 96527570 685,80 B

CRI 1s-13 0,37 96527671 687,60 B 96527649 671,40 B 96515822 687,60 B 96515792 671,40 B 96527617 718,10 B 96527572 702,00 B

CRI 1s-15 0,55 96527672 737,90 B 96527650 721,70 B 96515823 737,90 B 96515793 721,70 B 96527618 768,40 B 96527573 752,20 B

CRI 1s-17 0,55 96527673 763,00 B 96527651 746,90 B 96515824 763,00 B 96515795 746,90 B 96527619 793,50 B 96527574 777,30 B

CRI 1s-19 0,55 96527674 804,30 B 96527652 788,10 B 96515825 804,30 B 96515796 788,10 B 96527620 834,80 B 96527575 818,60 B

CRI 1s-21 0,75 96527675 872,50 B 96527653 856,30 B 96515827 872,50 B 96515797 856,30 B 96527621 903,10 B 96527576 886,80 B

CRI 1s-23 0,75 96527676 913,70 B 96527654 897,60 B 96515828 913,70 B 96515799 897,60 B 96527622 944,40 B 96527578 928,10 B

CRI 1s-25 0,75 96527677 955,10 B 96527655 938,90 B 96515829 955,10 B 96515800 938,90 B 96527623 985,60 B 96527579 969,40 B

CRI 1s-27 1,10 96527678 1 021,50 B 96527656 1 005,40 B 96515831 1 021,50 B 96515801 1 005,40 B 96527624 1 052,00 B 96527590 1 035,90 B

CRI 1s-30 1,10 96527679 1 113,10 B 96527657 1 097,00 B 96515832 1 113,10 B 96515802 1 097,00 B 96527625 1 143,60 B 96527591 1 127,40 B

CRI 1s-33 1,10 96527680 1 174,10 B 96527658 1 157,90 B 96515834 1 174,10 B 96515803 1 157,90 B 96527626 1 204,70 B 96527594 1 188,40 B

CRI 1s-36 1,10 96527681 1 235,20 B 96527659 1 219,00 B 96515836 1 235,20 B 96515804 1 219,00 B 96527627 1 265,70 B 96527595 1 249,60 B

Jednofázové provedení (do 2,2 kW) dodáváno s cenovým příplatkem 5%. Jiná napětí, stejně jako jiná provedení ucpávky (např. pro jiné teplotní rozsahy, různá média apod.), je možno dodat za příplatek.

Ochrana proti běhu nasucho LiqTec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla

CRN 1s

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), vč. IEC motoru s účinností IE3/IE2 (od 1.1 kW), 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW),

50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18. IE2/IE3

Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton.

Hydraulická přípojka : PJE = spojka Victaulic DN 32 , CA = spojka Flexi Clamp DN 32, FGJ = kombinovaná příruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS.

Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

CRN 1s CRN 1s CRN 1s

Příruba PJE (P), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba FlexiClamp (CA), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), ucpávka HQQV resp. HQQE

Všechny součásti přicházející do styku s čerpaným médiem jsou vyrobeny z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4408).

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

Příruba P,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba P,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba CA,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba CA,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQV

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQE

CRN 1s-2 0,37 96516069 549,40 B 96516034 533,10 B 96531402 549,40 B 96531359 533,10 B 96515929 596,10 B 96515898 579,90 B

CRN 1s-3 0,37 96516070 569,10 B 96516036 553,00 B 96531405 569,10 B 96531361 553,00 B 96515930 615,80 B 96515899 599,60 B

CRN 1s-4 0,37 96516072 588,90 B 96516037 572,70 B 96531407 588,90 B 96531363 572,70 B 96515931 635,50 B 96515900 619,30 B

CRN 1s-5 0,37 96516073 608,50 B 96516039 592,50 B 96531409 608,50 B 96531365 592,50 B 96515933 655,30 B 96515902 639,20 B

CRN 1s-6 0,37 96516074 628,40 B 96516041 612,20 B 96533488 628,40 B 96531367 612,20 B 96515935 675,10 B 96515903 658,90 B

CRN 1s-7 0,37 96516076 648,20 B 96516043 631,90 B 96531417 648,20 B 96531369 631,90 B 96515936 694,70 B 96515904 678,70 B

CRN 1s-8 0,37 96516078 667,90 B 96516044 651,70 B 96531418 667,90 B 96531370 651,70 B 96515938 714,50 B 96515905 698,30 B

CRN 1s-9 0,37 96516080 687,60 B 96516046 671,40 B 96531419 687,60 B 96531372 671,40 B 96515939 734,20 B 96515906 718,10 B

CRN 1s-10 0,37 96516081 707,30 B 96516047 691,20 B 96531421 707,30 B 96531373 691,20 B 96515940 754,10 B 96515907 737,90 B

CRN 1s-11 0,37 96516082 727,10 B 96516048 711,00 B 96531422 727,10 B 96531375 711,00 B 96515942 773,80 B 96515908 757,60 B

CRN 1s-12 0,37 96516084 746,90 B 96516050 730,70 B 96531423 746,90 B 96531376 730,70 B 96515943 793,50 B 96515909 777,30 B

CRN 1s-13 0,37 96516085 766,50 B 96516051 750,50 B 96531425 766,50 B 96531377 750,50 B 96515944 813,30 B 96515911 797,00 B

CRN 1s-15 0,55 96516087 789,90 B 96516053 773,80 B 96481895 789,90 B 96531380 773,80 B 96515945 836,70 B 96515913 820,40 B

CRN 1s-17 0,55 96516088 838,40 B 96516054 822,20 B 96531427 838,40 B 96531381 822,20 B 96515946 885,10 B 96515914 868,90 B

CRN 1s-19 0,55 96516090 886,80 B 96516056 870,80 B 96531429 886,80 B 96531383 870,80 B 96515948 933,60 B 96515916 917,40 B

CRN 1s-21 0,75 96516092 969,40 B 96516058 953,40 B 96531437 969,40 B 96531385 953,40 B 96515950 1 016,20 B 96515918 999,90 B

CRN 1s-23 0,75 96516094 1 017,90 B 96516059 1 001,80 B 96531440 1 017,90 B 96531387 1 001,80 B 96515951 1 064,60 B 96515920 1 048,40 B

CRN 1s-25 0,75 96516096 1 068,20 B 96516061 1 052,00 B 96531441 1 068,20 B 96531390 1 052,00 B 96515953 1 114,90 B 96515921 1 098,70 B

CRN 1s-27 1,10 96516097 1 125,60 B 96516062 1 109,50 B 96531444 1 125,60 B 96531391 1 109,50 B 96515955 1 172,30 B 96515923 1 156,10 B

CRN 1s-30 1,10 96516099 1 220,80 B 96516064 1 204,70 B 96531446 1 220,80 B 96531394 1 204,70 B 96515956 1 267,50 B 96515925 1 251,30 B

CRN 1s-33 1,10 96516101 1 296,20 B 96516066 1 280,10 B 96531447 1 296,20 B 96531397 1 280,10 B 96515958 1 342,90 B 96515926 1 326,60 B

CRN 1s-36 1,10 96516102 1 369,80 B 96516067 1 353,60 B 96531448 1 369,80 B 96531398 1 353,60 B 96515959 1 416,50 B 96515928 1 400,30 B

Jednofázové provedení (do 2,2 kW) dodáváno s cenovým příplatkem 5%. Jiná napětí, stejně jako jiná provedení ucpávky (např. pro jiné teplotní rozsahy, různá média apod.), je možno dodat za příplatek.

Ochrana proti běhu nasucho LiqTec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

Platnost od: 1.1.2012 CRI, CRN 69


Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla CRI 1

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), včetně IEC motoru s účinností IE3/IE2, 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)

nebo 3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18.

Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton.

Hydraulická přípojka : PJE = spojka Victaulic DN 32, CA = spojka Flexi Clamp DN 32, FGJ = kombinovaná příruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS.

Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

IE2/IE3

CRI 1 CRI 1 CRI 1

Příruba PJE (P), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba FlexiClamp (CA), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), ucpávka HQQV resp. HQQE

Všechny součásti přicházející do styku s čerpaným médiem jsou vyrobeny z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4301).

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

Příruba P,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba P,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba CA,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba CA,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQV

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQE

CRI 1-2 0,37 96527854 502,60 B 96527821 486,60 B 96516338 502,60 B 96516316 486,60 B 96527682 533,10 B 96527716 517,10 B

CRI 1-3 0,37 96527855 518,80 B 96527822 502,60 B 96516339 518,80 B 96516317 502,60 B 96527717 549,40 B 96527683 533,10 B

CRI 1-4 0,37 96527856 535,00 B 96527823 518,80 B 96516340 535,00 B 96516318 518,80 B 96527718 565,50 B 96527684 549,40 B

CRI 1-5 0,37 96527857 551,20 B 96527824 535,00 B 96516341 551,20 B 96516319 535,00 B 96527720 581,60 B 96527685 565,50 B

CRI 1-6 0,37 96527858 567,30 B 96527687 551,20 B 96516342 567,30 B 96516320 551,20 B 96527722 597,80 B 96528156 581,60 B

CRI 1-7 0,37 96527859 583,50 B 96527835 567,30 B 96516343 583,50 B 96516321 567,30 B 96527724 614,00 B 96527690 597,80 B

CRI 1-8 0,55 96538167 588,90 B 96527837 572,70 B 96516344 588,90 B 96516322 572,70 B 96527725 619,30 B 96527691 603,30 B

CRI 1-9 0,55 96538168 608,50 B 96527838 592,50 B 96516345 608,50 B 96516323 592,50 B 96527726 639,20 B 96527692 622,90 B

CRI 1-10 0,55 96538169 633,80 B 96527839 617,60 B 96516346 633,80 B 96516324 617,60 B 96527697 664,20 B 96528154 648,20 B

CRI 1-11 0,55 96538180 658,90 B 96527841 642,70 B 96516347 658,90 B 96516325 642,70 B 96527754 689,40 B 96527701 673,20 B

CRI 1-12 0,75 96527869 682,20 B 96527842 666,10 B 96516348 682,20 B 96516326 666,10 B 96527759 712,80 B 96527704 696,60 B

CRI 1-13 0,75 96527880 712,80 B 96527843 696,60 B 96516349 712,80 B 96516327 696,60 B 96527770 743,20 B 96527705 727,10 B

CRI 1-15 0,75 96538181 764,90 B 96527844 748,60 B 96516350 764,90 B 96516328 748,60 B 96527772 795,40 B 96527706 779,10 B

CRI 1-17 1,10 96538182 815,00 B 96527845 798,90 B 96516351 815,00 B 96516329 798,90 B 96527771 845,60 B 96527707 829,40 B

CRI 1-19 1,10 96538183 867,20 B 96527846 850,90 B 96516352 867,20 B 96516330 850,90 B 96538148 897,60 B 96527708 881,60 B

CRI 1-21 1,10 96527881 917,40 B 96527847 901,30 B 96516353 917,40 B 96516331 901,30 B 96530620 947,90 B 96527709 931,70 B

CRI 1-23 1,10 96527882 958,60 B 96527848 942,60 B 96516354 958,60 B 96516332 942,60 B 96529493 989,20 B 96527710 973,00 B

CRI 1-25 1,50 96527883 1 095,10 B 96527849 1 079,00 B 96516355 1 095,10 B 96554397 1 079,00 B 96530621 1 125,60 B 96527711 1 109,50 B

CRI 1-27 1,50 96527884 1 165,10 B 96527850 1 149,00 B 96516356 1 165,10 B 96516334 1 149,00 B 96530622 1 195,70 B 96527712 1 179,50 B

CRI 1-30 1,50 96527885 1 240,60 B 96527851 1 224,40 B 96516357 1 240,60 B 96516335 1 224,40 B 96530623 1 271,10 B 96527713 1 254,80 B

CRI 1-33 2,20 96527886 1 398,50 B 96560231 1 382,40 B 96516396 1 398,50 B 96516394 1 382,40 B 96560209 1 429,10 B 96560183 1 412,90 B

CRI 1-36 2,20 96527887 1 473,90 B 96560232 1 457,80 B 96516397 1 473,90 B 96516395 1 457,80 B 96560210 1 504,50 B 96560184 1 488,20 B

Jednofázové provedení (do 2,2 kW) dodáváno s cenovým příplatkem 5%. Jiná napětí, stejně jako jiná provedení ucpávky (např. pro jiné teplotní rozsahy, různá média apod.), je možno dodat za příplatek.

Ochrana proti běhu nasucho LiqTec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla CRN 1

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), včetně IEC motoru s účinností IE3/IE2, 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)

nebo 3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18.

Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton.

Hydraulická přípojka : PJE = spojka Victaulic DN 32, CA = spojka Flexi Clamp DN 32, FGJ = kombinovaná příruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS.

Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

IE2/IE3

CRN 1 CRN 1 CRN 1

Příruba PJE (P), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba FlexiClamp (CA), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), ucpávka HQQV resp. HQQE

Všechny součásti přicházející do styku s čerpaným médiem jsou vyrobeny z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4401).

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

Příruba P,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba P,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba CA,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba CA,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQV

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQE

CRN 1-2 0,37 96516508 549,40 B 96516477 533,10 B 96520527 549,40 B 96520658 533,10 B 96516420 596,10 B 96516398 579,90 B

CRN 1-3 0,37 96516509 569,10 B 96516478 553,00 B 96520529 569,10 B 96520659 553,00 B 96516421 615,80 B 96516399 599,60 B

CRN 1-4 0,37 96516510 588,90 B 96516480 572,70 B 96520640 588,90 B 96520660 572,70 B 96516422 635,50 B 96516400 619,30 B

CRN 1-5 0,37 96516511 608,50 B 96516481 592,50 B 96520641 608,50 B 96495839 592,50 B 96516423 655,30 B 96516401 639,20 B

CRN 1-6 0,37 96516512 628,40 B 96516483 612,20 B 96520642 628,40 B 96484758 612,20 B 96516424 675,10 B 96516402 658,90 B

CRN 1-7 0,37 96516513 648,20 B 96516485 631,90 B 96520643 648,20 B 96520661 631,90 B 96516425 694,70 B 96516403 678,70 B

CRN 1-8 0,55 96516514 660,60 B 96516486 644,50 B 96520644 660,60 B 96520663 644,50 B 96516426 707,30 B 96516404 691,20 B

CRN 1-9 0,55 96516515 676,80 B 96516488 660,60 B 96520645 676,80 B 96499332 660,60 B 96516427 723,50 B 96516405 707,30 B

CRN 1-10 0,55 96516516 707,30 B 96516489 691,20 B 96520646 707,30 B 96520664 691,20 B 96516428 754,10 B 96516406 737,90 B

CRN 1-11 0,55 96516517 736,00 B 96516490 720,00 B 96520647 736,00 B 96520666 720,00 B 96516429 782,80 B 96516407 766,50 B

CRN 1-12 0,75 96516518 764,90 B 96516492 748,60 B 96520648 764,90 B 96520669 748,60 B 96516430 811,40 B 96516408 795,40 B

CRN 1-13 0,75 96516519 793,50 B 96516493 777,30 B 96520649 793,50 B 96520670 777,30 B 96516431 840,20 B 96516409 824,00 B

CRN 1-15 0,75 96516520 852,70 B 96516495 836,70 B 96520650 852,70 B 96520671 836,70 B 96516432 899,50 B 96516410 883,20 B

CRN 1-17 1,10 96516521 915,60 B 96516497 899,50 B 96520651 915,60 B 96520672 899,50 B 96516433 962,30 B 96516411 946,10 B

CRN 1-19 1,10 96516522 973,00 B 96516498 956,90 B 96520652 973,00 B 96520673 956,90 B 96516434 1 019,70 B 96516412 1 003,50 B

CRN 1-21 1,10 96516523 1 032,30 B 96516500 1 016,20 B 96520653 1 032,30 B 96520674 1 016,20 B 96516435 1 079,00 B 96516413 1 062,80 B

CRN 1-23 1,10 96516524 1 089,70 B 96516501 1 073,60 B 96520654 1 089,70 B 96520675 1 073,60 B 96516436 1 136,40 B 96516414 1 120,20 B

CRN 1-25 1,50 96516526 1 215,40 B 96516503 1 199,20 B 96520655 1 215,40 B 96520676 1 199,20 B 96516437 1 262,20 B 96516415 1 245,90 B

CRN 1-27 1,50 96516527 1 272,80 B 96516504 1 256,70 B 96520656 1 272,80 B 96520677 1 256,70 B 96516438 1 319,50 B 96516416 1 303,50 B

CRN 1-30 1,50 96516528 1 359,00 B 96516505 1 342,90 B 96520657 1 359,00 B 96520678 1 342,90 B 96516439 1 405,70 B 96516417 1 389,50 B

CRN 1-33 2,20 96513454 1 529,60 B 96513510 1 513,50 B 96513958 1 529,60 B 96514118 1 513,50 B 96513956 1 576,30 B 96514116 1 560,00 B

CRN 1-36 2,20 96513455 1 615,80 B 96513511 1 599,70 B 96513959 1 615,80 B 96514119 1 599,70 B 96513957 1 662,50 B 96514117 1 646,20 B

Jednofázové provedení (do 2,2 kW) dodáváno s cenovým příplatkem 5%. Jiná napětí, stejně jako jiná provedení ucpávky (např. pro jiné teplotní rozsahy, různá média apod.), je možno dodat za příplatek.

Ochrana proti běhu nasucho LiqTec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

Platnost od: 1.1.2012 CRI, CRN 70


Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla CRI 3

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), včetně IEC motoru s účinností IE3/IE2, 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)

nebo 3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18.

Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton.

Hydraulická přípojka : PJE = spojka Victaulic DN 32, CA = spojka Flexi Clamp DN 32, FGJ = kombinovaná příruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS.

Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

IE2/IE3

CRI 3 CRI 3 CRI 3

Příruba PJE (P), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba FlexiClamp (CA), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), ucpávka HQQV resp. HQQE

Všechny součásti přicházející do styku s čerpaným médiem jsou vyrobeny z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4301).

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

Příruba P,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba P,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba CA,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba CA,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQV

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQE

CRI 3-2 0,37 96527974 490,20 B 96527950 473,90 B 96516743 490,20 B 96516720 473,90 B 96527915 520,70 B 96527888 504,50 B

CRI 3-3 0,37 96527975 513,50 B 96527952 497,30 B 96516744 513,50 B 96516721 497,30 B 96527916 544,00 B 96527889 527,80 B

CRI 3-4 0,37 96527976 538,60 B 96527953 522,50 B 96516745 538,60 B 96516722 522,50 B 96527917 569,10 B 96527890 553,00 B

CRI 3-5 0,37 96527977 562,00 B 96527954 545,70 B 96516746 562,00 B 96516723 545,70 B 96527919 592,50 B 96527891 576,30 B

CRI 3-6 0,55 96527979 569,10 B 96527955 553,00 B 96516747 569,10 B 96516724 553,00 B 96527920 599,60 B 96527892 583,50 B

CRI 3-7 0,55 96527980 597,80 B 96527956 581,60 B 96516748 597,80 B 96516725 581,60 B 96527921 628,40 B 96527893 612,20 B

CRI 3-8 0,75 96527981 628,40 B 96527957 612,20 B 96516749 628,40 B 96516726 612,20 B 96527922 658,90 B 96527894 642,70 B

CRI 3-9 0,75 96527982 655,30 B 96527958 639,20 B 96516750 655,30 B 96516727 639,20 B 96527895 685,80 B 96527899 669,70 B

CRI 3-10 0,75 96527983 682,20 B 96527959 666,10 B 96516751 682,20 B 96516728 666,10 B 96527923 712,80 B 96527896 696,60 B

CRI 3-11 1,10 96527984 723,50 B 96527960 707,30 B 96516752 723,50 B 96516729 707,30 B 96527924 754,10 B 96527897 737,90 B

CRI 3-12 1,10 96527985 754,10 B 96527961 737,90 B 96516753 754,10 B 96516730 737,90 B 96527925 784,60 B 96527898 768,40 B

CRI 3-13 1,10 96527986 784,60 B 96527962 768,40 B 96516754 784,60 B 96516731 768,40 B 96527926 815,00 B 96527900 798,90 B

CRI 3-15 1,10 96527987 845,60 B 96527963 829,40 B 96516756 845,60 B 96516732 829,40 B 96527928 876,10 B 96527901 859,90 B

CRI 3-17 1,50 96527988 960,50 B 96527964 944,40 B 96516757 960,50 B 96516733 944,40 B 96527929 991,00 B 96527902 974,90 B

CRI 3-19 1,50 96527989 1 019,70 B 96527965 1 003,50 B 96516758 1 019,70 B 96516734 1 003,50 B 96527930 1 050,30 B 96527903 1 034,10 B

CRI 3-21 2,20 96532298 1 059,30 B 96532214 1 043,10 B 96516811 1 059,30 B 96516803 1 043,10 B 96532442 1 089,70 B 96532383 1 073,60 B

CRI 3-23 2,20 96532302 1 120,20 B 96532217 1 104,10 B 96516812 1 120,20 B 96516804 1 104,10 B 96532445 1 150,80 B 96532386 1 134,60 B

CRI 3-25 2,20 96532308 1 181,30 B 96532224 1 165,10 B 96516813 1 181,30 B 96516805 1 165,10 B 96532450 1 211,80 B 96532391 1 195,70 B

CRI 3-27 2,20 96532314 1 242,30 B 96532242 1 226,20 B 96516814 1 242,30 B 96516806 1 226,20 B 96532477 1 272,80 B 96532403 1 256,70 B

CRI 3-29 2,20 96532322 1 303,50 B 96532260 1 287,20 B 96516815 1 303,50 B 96516807 1 287,20 B 96532452 1 334,00 B 96532413 1 317,70 B

CRI 3-31 3,00 96528443 1 332,10 B 96532263 1 315,90 B 96516816 1 332,10 B 96516808 1 315,90 B 96528447 1 362,60 B 96532418 1 346,40 B

CRI 3-33 3,00 96528445 1 405,70 B 96532268 1 389,50 B 96516817 1 405,70 B 96516809 1 389,50 B 96528448 1 436,20 B 96532422 1 420,20 B

CRI 3-36 3,00 96528446 1 481,10 B 96532272 1 465,00 B 96516818 1 481,10 B 96516810 1 465,00 B 96528449 1 511,60 B 96532425 1 495,50 B

Jednofázové provedení (do 2,2 kW) dodáváno s cenovým příplatkem 5%. Jiná napětí, stejně jako jiná provedení ucpávky (např. pro jiné teplotní rozsahy, různá média apod.), je možno dodat za příplatek.

Ochrana proti běhu nasucho LiqTec, objednací číslo 96556429 za: 400,200 EUR, skupina P.

Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla CRN 3

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), včetně IEC motoru s účinností IE3/IE2, 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)

nebo 3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18.

Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton.

Hydraulická přípojka : PJE = spojka Victaulic DN 32, CA = spojka Flexi Clamp DN 32, FGJ = kombinovaná příruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS.

Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

IE2/IE3

CRN 3 CRN 3 CRN 3

Příruba PJE (P), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba FlexiClamp (CA), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), ucpávka HQQV resp. HQQE

Všechny součásti přicházející do styku s čerpaným médiem jsou vyrobeny z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4401).

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

Příruba P,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba P,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba CA,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba CA,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQV

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQE

CRN 3-2 0,37 96516916 563,70 B 96516897 547,50 B 96520683 563,70 B 96520775 547,50 B 96516849 610,40 B 96516819 594,30 B

CRN 3-3 0,37 96516917 592,50 B 96484041 576,30 B 96520684 592,50 B 96520776 576,30 B 96516850 639,20 B 96516830 622,90 B

CRN 3-4 0,37 96516918 619,30 B 96516898 603,30 B 96505976 619,30 B 96506320 603,30 B 96516851 666,10 B 96516831 649,80 B

CRN 3-5 0,37 96516919 648,20 B 96516899 631,90 B 96520763 648,20 B 96520777 631,90 B 96516852 694,70 B 96499985 678,70 B

CRN 3-6 0,55 96490318 646,30 B 96516900 630,20 B 96520764 646,30 B 96520778 630,20 B 96516853 693,00 B 96515406 676,80 B

CRN 3-7 0,55 96516920 675,10 B 96493543 658,90 B 96520765 675,10 B 96520779 658,90 B 96516854 721,70 B 96489124 705,60 B

CRN 3-8 0,75 96516921 718,10 B 96516901 702,00 B 96520766 718,10 B 96520780 702,00 B 96516855 764,90 B 96516832 748,60 B

CRN 3-9 0,75 96516922 746,90 B 96516902 730,70 B 96520767 746,90 B 96520781 730,70 B 96516856 793,50 B 96516833 777,30 B

CRN 3-10 0,75 96516923 775,60 B 96499188 759,40 B 96520768 775,60 B 96520782 759,40 B 96516857 822,20 B 96516834 806,10 B

CRN 3-11 1,10 96495064 824,00 B 96516903 807,90 B 96520769 824,00 B 96520783 807,90 B 96516858 870,80 B 96516835 854,60 B

CRN 3-12 1,10 96516924 852,70 B 96516904 836,70 B 96520770 852,70 B 96520785 836,70 B 96516859 899,50 B 96516836 883,20 B

CRN 3-13 1,10 96516925 881,60 B 96516905 865,30 B 96520771 881,60 B 96520786 865,30 B 96516860 928,10 B 96516837 912,10 B

CRN 3-15 1,10 96516926 940,70 B 96516906 924,50 B 96520772 940,70 B 96520787 924,50 B 96516861 987,40 B 96516838 971,30 B

CRN 3-17 1,50 96516927 1 070,10 B 96505111 1 053,80 B 96520773 1 070,10 B 96520788 1 053,80 B 96516862 1 116,60 B 96516839 1 100,60 B

CRN 3-19 1,50 96516928 1 127,40 B 96516907 1 111,30 B 96520774 1 127,40 B 96520789 1 111,30 B 96516863 1 174,10 B 96516840 1 157,90 B

CRN 3-21 2,20 96513464 1 168,70 B 96513456 1 152,60 B 96514137 1 168,70 B 96514153 1 152,60 B 96514130 1 215,40 B 96514145 1 199,20 B

CRN 3-23 2,20 96513465 1 226,20 B 96513457 1 209,90 B 96514138 1 226,20 B 96514154 1 209,90 B 96514131 1 272,80 B 96514146 1 256,70 B

CRN 3-25 2,20 96513466 1 285,40 B 96513458 1 269,30 B 96514139 1 285,40 B 96514155 1 269,30 B 96514132 1 332,10 B 96514147 1 315,90 B

CRN 3-27 2,20 96513467 1 342,90 B 96513459 1 326,60 B 96514140 1 342,90 B 96514156 1 326,60 B 96514133 1 389,50 B 96514148 1 373,40 B

CRN 3-29 2,20 96513468 1 400,30 B 96513460 1 384,20 B 96514141 1 400,30 B 96514157 1 384,20 B 96514134 1 447,00 B 96514149 1 430,90 B

CRN 3-31 3,00 96513469 1 477,50 B 96513461 1 461,40 B 96514142 1 477,50 B 96514158 1 461,40 B 96514135 1 524,20 B 96514150 1 508,00 B

CRN 3-33 3,00 96513480 1 535,00 B 96513462 1 518,80 B 96514143 1 535,00 B 96514159 1 518,80 B 96514136 1 581,70 B 96514151 1 565,50 B

CRN 3-36 3,00 96513481 1 622,90 B 96513463 1 606,80 B 96514144 1 622,90 B 96514160 1 606,80 B 96482181 1 669,60 B 96514152 1 653,50 B

Jednofázové provedení (do 2,2 kW) dodáváno s cenovým příplatkem 5%. Jiná napětí, stejně jako jiná provedení ucpávky (např. pro jiné teplotní rozsahy, různá média apod.), je možno dodat za příplatek.

Ochrana proti běhu nasucho LiqTec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

Platnost od: 1.1.2012 CRI, CRN 71


Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla CRI 5

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), včetně IEC motoru s účinností IE3/IE2, 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)

nebo 3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18.

Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton

Hydraulická přípojka : PJE = spojka Victaulic DN 32, CA = spojka Flexi Clamp DN 32, FGJ = kombinovaná příruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS.

Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

IE2/IE3

CRI 5 CRI 5 CRI 5

Příruba PJE (P), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba FlexiClamp (CA), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), ucpávka HQQV resp. HQQE

Všechny součásti přicházející do styku s čerpaným médiem jsou vyrobeny z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4301).

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

Příruba P,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba P,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba CA,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba CA,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQV

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQE

CRI 5-2 0,37 96528069 556,50 B 96528045 540,40 B 96517120 556,50 B 96517098 540,40 B 96528021 587,00 B 96527998 570,90 B

CRI 5-3 0,55 96528070 583,50 B 96528046 567,30 B 96517121 583,50 B 96517099 567,30 B 96528022 614,00 B 96527999 597,80 B

CRI 5-4 0,55 96528071 624,80 B 96528047 608,50 B 96517122 624,80 B 96517100 608,50 B 96528023 655,30 B 96528000 639,20 B

CRI 5-5 0,75 96528072 675,10 B 96528048 658,90 B 96522106 675,10 B 96522055 658,90 B 96528024 705,60 B 96528001 689,40 B

CRI 5-6 1,10 96528073 693,00 B 96528049 676,80 B 96517123 693,00 B 96517101 676,80 B 96528025 723,50 B 96528002 707,30 B

CRI 5-7 1,10 96528074 718,10 B 96528050 702,00 B 96517124 718,10 B 96546450 702,00 B 96528026 748,60 B 96528003 732,50 B

CRI 5-8 1,10 96528075 743,20 B 96528051 727,10 B 96517125 743,20 B 96517103 727,10 B 96528027 773,80 B 96528004 757,60 B

CRI 5-9 1,50 96528076 840,20 B 96528052 824,00 B 96517126 840,20 B 96517104 824,00 B 96528028 870,80 B 96528005 854,60 B

CRI 5-10 1,50 96528078 872,50 B 96528053 856,30 B 96517127 872,50 B 96517105 856,30 B 96528029 903,10 B 96528006 886,80 B

CRI 5-11 2,20 96532918 947,90 B 96531290 931,70 B 96517168 947,90 B 96517154 931,70 B 96532879 978,40 B 96532848 962,30 B

CRI 5-12 2,20 96532924 973,00 B 96531291 956,90 B 96517169 973,00 B 96517155 956,90 B 96532880 1 003,50 B 96532853 987,40 B

CRI 5-13 2,20 96532930 999,90 B 96531292 983,90 B 96517170 999,90 B 96517156 983,90 B 96608653 1 030,40 B 96532854 1 014,30 B

CRI 5-14 2,20 96532936 1 025,20 B 96532886 1 008,90 B 96517171 1 025,20 B 96517157 1 008,90 B 96532892 1 055,60 B 96532856 1 039,50 B

CRI 5-15 2,20 96532939 1 050,30 B 96532896 1 034,10 B 96517172 1 050,30 B 96517158 1 034,10 B 96532894 1 080,80 B 96532860 1 064,60 B

CRI 5-16 2,20 96532943 1 075,30 B 96532900 1 059,30 B 96517173 1 075,30 B 96517159 1 059,30 B 96532898 1 105,90 B 96532864 1 089,70 B

CRI 5-18 3,00 96528450 1 201,00 B 96532902 1 184,90 B 96517174 1 201,00 B 96517160 1 184,90 B 96528453 1 231,60 B 96532866 1 215,40 B

CRI 5-20 3,00 96528451 1 253,10 B 96532909 1 236,90 B 96517175 1 253,10 B 96517161 1 236,90 B 96528454 1 283,60 B 96532869 1 267,50 B

CRI 5-22 4,00 96528087 1 317,70 B 96528062 1 301,60 B 96517176 1 317,70 B 96517162 1 301,60 B 96528038 1 348,30 B 96528015 1 332,10 B

CRI 5-24 4,00 96528088 1 367,90 B 96528063 1 351,90 B 96517177 1 367,90 B 96517163 1 351,90 B 96528039 1 398,50 B 96528016 1 382,40 B

CRI 5-26 4,00 96528089 1 425,40 B 96528064 1 409,30 B 96517178 1 425,40 B 96517164 1 409,30 B 96528040 1 456,00 B 96528017 1 439,80 B

CRI 5-29 4,00 96528090 1 502,70 B 96528066 1 486,50 B 96517179 1 502,70 B 96517165 1 486,50 B 96528041 1 533,20 B 96528018 1 517,00 B

CRI 5-32 5,50 96528091 1 703,70 B 96528067 1 687,60 B 96517180 1 703,70 B 96517166 1 687,60 B 96528043 1 734,30 B 96528019 1 718,00 B

CRI 5-36 5,50 96528092 1 804,30 B 96528068 1 788,20 B 96517181 1 804,30 B 96517167 1 788,20 B 96528044 1 834,70 B 96528020 1 818,70 B

Jednofázové provedení (do 2,2 kW) dodáváno s cenovým příplatkem 5%. Jiná napětí, stejně jako jiná provedení ucpávky (např. pro jiné teplotní rozsahy, různá média apod.), je možno dodat za příplatek.

Ochrana proti běhu nasucho LiqTec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla CRN 5

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), včetně IEC motoru s účinností IE3/IE2, 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)

nebo 3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18.

Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton

Hydraulická přípojka : PJE = spojka Victaulic DN 32, CA = spojka Flexi Clamp DN 32, FGJ = kombinovaná příruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS.

Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

IE2/IE3

CRN 5 CRN 5 CRN 5

Příruba PJE (P), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba FlexiClamp (CA), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), ucpávka HQQV resp. HQQE

Všechny součásti přicházející do styku s čerpaným médiem jsou vyrobeny z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4401).

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

Příruba P,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba P,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba CA,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba CA,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQV

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQE

CRN 5-2 0,37 96517261 617,60 B 96517239 601,40 B 96520801 617,60 B 96520810 601,40 B 96486448 664,20 B 96485023 648,20 B

CRN 5-3 0,55 96517262 644,50 B 96517240 628,40 B 96520802 644,50 B 96520812 628,40 B 96517204 691,20 B 96517182 675,10 B

CRN 5-4 0,55 96511913 691,20 B 96517241 675,10 B 96520803 691,20 B 96520813 675,10 B 96517205 737,90 B 96517183 721,70 B

CRN 5-5 0,75 96517263 748,60 B 96517242 732,50 B 96520804 748,60 B 96520814 732,50 B 96517206 795,40 B 96517184 779,10 B

CRN 5-6 1,10 96517264 761,20 B 96517243 745,00 B 96520805 761,20 B 96520815 745,00 B 96517207 807,90 B 96517185 791,80 B

CRN 5-7 1,10 96517265 791,80 B 96517244 775,60 B 96520806 791,80 B 96520816 775,60 B 96496290 838,40 B 96517186 822,20 B

CRN 5-8 1,10 96517266 820,40 B 96517245 804,30 B 96520807 820,40 B 96520817 804,30 B 96517208 867,20 B 96517187 850,90 B

CRN 5-9 1,50 96517267 953,40 B 96517246 937,10 B 96520808 953,40 B 96520818 937,10 B 96517209 999,90 B 96517188 983,90 B

CRN 5-10 1,50 96517268 982,00 B 96492985 965,90 B 96520809 982,00 B 96520819 965,90 B 96517210 1 028,80 B 96517189 1 012,50 B

CRN 5-11 2,20 96513496 1 077,20 B 96513482 1 061,10 B 96514174 1 077,20 B 96514224 1 061,10 B 96514161 1 123,90 B 96514198 1 107,70 B

CRN 5-12 2,20 96513497 1 105,90 B 96513483 1 089,70 B 96514175 1 105,90 B 96514225 1 089,70 B 96514162 1 152,60 B 96514199 1 136,40 B

CRN 5-13 2,20 96513498 1 134,60 B 96513484 1 118,50 B 96514176 1 134,60 B 96514226 1 118,50 B 96514163 1 181,30 B 96514200 1 165,10 B

CRN 5-14 2,20 96513499 1 163,40 B 96513485 1 147,10 B 96514177 1 163,40 B 96514227 1 147,10 B 96482654 1 209,90 B 96514201 1 193,90 B

CRN 5-15 2,20 96513500 1 192,00 B 96513486 1 176,00 B 96514178 1 192,00 B 96514228 1 176,00 B 96514164 1 238,80 B 96514202 1 222,60 B

CRN 5-16 2,20 96513501 1 220,80 B 96513487 1 204,70 B 96514179 1 220,80 B 96514229 1 204,70 B 96514165 1 267,50 B 96514203 1 251,30 B

CRN 5-18 3,00 96513502 1 357,30 B 96513488 1 341,10 B 96514190 1 357,30 B 96514230 1 341,10 B 96514166 1 403,90 B 96514205 1 387,80 B

CRN 5-20 3,00 96513503 1 414,70 B 96513489 1 398,50 B 96514191 1 414,70 B 96514231 1 398,50 B 96514167 1 461,40 B 96514206 1 445,20 B

CRN 5-22 4,00 96513504 1 463,10 B 96513490 1 447,00 B 96514192 1 463,10 B 96514232 1 447,00 B 96514168 1 509,90 B 96514207 1 493,70 B

CRN 5-24 4,00 96513505 1 520,60 B 96513491 1 504,50 B 96514193 1 520,60 B 96514233 1 504,50 B 96514169 1 567,40 B 96514208 1 551,10 B

CRN 5-26 4,00 96513506 1 578,10 B 96513492 1 561,90 B 96514194 1 578,10 B 96514234 1 561,90 B 96514170 1 624,70 B 96514209 1 608,70 B

CRN 5-29 4,00 96513507 1 666,00 B 96513493 1 649,90 B 96514195 1 666,00 B 96514235 1 649,90 B 96514171 1 712,70 B 96514220 1 696,50 B

CRN 5-32 5,50 96513508 1 895,80 B 96513494 1 879,60 B 96514196 1 895,80 B 96514236 1 879,60 B 96514172 1 942,50 B 96514221 1 926,40 B

CRN 5-36 5,50 96513509 2 012,50 B 96513495 1 996,30 B 96514197 2 012,50 B 96514237 1 996,30 B 96514173 2 059,20 B 96514222 2 043,10 B

Jednofázové provedení (do 2,2 kW) dodáváno s cenovým příplatkem 5%. Jiná napětí, stejně jako jiná provedení ucpávky (např. pro jiné teplotní rozsahy, různá média apod.), je možno dodat za příplatek.

Ochrana proti běhu nasucho LiqTec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

Platnost od: 1.1.2012 CRI, CRN 72


Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla CRI 10 / CRN 10

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), včetně IEC motoru s účinností IE3/IE2 (od 1.1 kW), 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)

nebo 3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18.

Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton (HQQE nebo HQQV).

Hydraulická přípojka : PJE = spojka Victaulic DN 32, CA = spojka Flexi Clamp DN 32, FGJ = kombinovaná příruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS.

Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášt´.

IE2/IE3

CRI 10 CRI 10 CRI 10

Příruba PJE (P), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba FlexiClamp (CA), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), ucpávka HQQV resp. HQQE

Všechny součásti přicházející do styku s čerpaným médiem jsou vyrobeny z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4301).

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

Příruba P,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba P,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba CA,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba CA,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQV

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQE

CRI 10-1 0,37 96501133 770,10 B 96501008 750,50 B 96501149 770,10 B 96501024 750,50 B 96501117 822,20 B 96500992 802,50 B

CRI 10-2 0,75 96501134 798,90 B 96501009 779,10 B 96501150 798,90 B 96501025 779,10 B 96501118 850,90 B 96500993 831,20 B

CRI 10-3 1,10 96501135 921,00 B 96501010 901,30 B 96501151 921,00 B 96501026 901,30 B 96501119 973,00 B 96500994 953,40 B

CRI 10-4 1,50 96501136 1 025,20 B 96501011 1 005,40 B 96501152 1 025,20 B 96501027 1 005,40 B 96501120 1 077,20 B 96500995 1 057,40 B

CRI 10-5 2,20 96501351 1 109,50 B 96501250 1 089,70 B 96501364 1 109,50 B 96501263 1 089,70 B 96501338 1 161,50 B 96501237 1 141,90 B

CRI 10-6 2,20 96501352 1 167,00 B 96501251 1 147,10 B 96501365 1 167,00 B 96501264 1 147,10 B 96501339 1 219,00 B 96501238 1 199,20 B

CRI 10-7 3,00 96501353 1 260,30 B 96501252 1 240,60 B 96501366 1 260,30 B 96501265 1 240,60 B 96501340 1 312,40 B 96501239 1 292,70 B

CRI 10-8 3,00 96501354 1 315,90 B 96501253 1 296,20 B 96501367 1 315,90 B 96501266 1 296,20 B 96501341 1 367,90 B 96501240 1 348,30 B

CRI 10-9 3,00 96501355 1 371,50 B 96501254 1 351,90 B 96501368 1 371,50 B 96501267 1 351,90 B 96501342 1 423,70 B 96501241 1 403,90 B

CRI 10-10 4,00 96501356 1 565,50 B 96501255 1 545,80 B 96501369 1 565,50 B 96501268 1 545,80 B 96501343 1 617,60 B 96501242 1 597,80 B

CRI 10-12 4,00 96501357 1 676,70 B 96501256 1 657,10 B 96501370 1 676,70 B 96501269 1 657,10 B 96501344 1 728,90 B 96501243 1 709,10 B

CRI 10-14 5,50 96501358 1 955,00 B 96501257 1 935,40 B 96501371 1 955,00 B 96501270 1 935,40 B 96501345 2 007,20 B 96501244 1 987,40 B

CRI 10-16 5,50 96501359 2 068,10 B 96501258 2 048,50 B 96501372 2 068,10 B 96501271 2 048,50 B 96501346 2 120,30 B 96501245 2 100,50 B

CRI 10-18 7,50 96501360 2 269,20 B 96501259 2 249,50 B 96501373 2 269,20 B 96501272 2 249,50 B 96501347 2 321,30 B 96501246 2 301,50 B

CRI 10-20 7,50 96501361 2 378,80 B 96501260 2 359,00 B 96501374 2 378,80 B 96501273 2 359,00 B 96501348 2 430,80 B 96501247 2 411,10 B

CRI 10-22 7,50 96501362 2 490,00 B 96501261 2 470,40 B 96501375 2 490,00 B 96501274 2 470,40 B 96501349 2 542,10 B 96501248 2 522,40 B

Jednofázové provedení (do 2,2 kW) dodáváno s cenovým příplatkem 5%. Jiná napětí, stejně jako jiná provedení ucpávky (např. pro jiné teplotní rozsahy, různá média apod.), je možno dodat za příplatek.

Ochrana proti běhu nasucho LiqTec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

CRN 10 CRN 10 CRN 10

Příruba PJE (P), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba FlexiClamp (CA), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), ucpávka HQQV resp. HQQE

Všechny součásti přicházející do styku s čerpaným médiem jsou vyrobeny z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4401).

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

Příruba P,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba P,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba CA,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba CA,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQV

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQE

CRN 10-1 0,37 Kč 96501165 845,60 B 96501040 825,90 B 96501197 845,60 B 96501072 825,90 B 96501181 899,50 B 96501056 879,70 B

CRN 10-2 0,75 Kč 96501166 903,10 B 96501041 883,20 B 96501198 903,10 B 96501073 883,20 B 96501182 956,90 B 96501057 937,10 B

CRN 10-3 1,10 Kč 96501167 1 028,80 B 96501042 1 008,90 B 96501199 1 028,80 B 96501074 1 008,90 B 96501183 1 082,50 B 96501058 1 062,80 B

CRN 10-4 1,50 Kč 96501168 1 107,70 B 96501043 1 088,00 B 96501200 1 107,70 B 96501075 1 088,00 B 96501184 1 161,50 B 96501059 1 141,90 B

CRN 10-5 2,20 96501377 1 208,30 B 96501276 1 188,40 B 96501403 1 208,30 B 96501302 1 188,40 B 96501390 1 262,20 B 96501289 1 242,30 B

CRN 10-6 2,20 96501378 1 287,20 B 96501277 1 267,50 B 96501404 1 287,20 B 96501303 1 267,50 B 96501391 1 341,10 B 96501290 1 321,40 B

CRN 10-7 3,00 96501379 1 382,40 B 96501278 1 362,60 B 96501405 1 382,40 B 96501304 1 362,60 B 96501392 1 436,20 B 96501291 1 416,50 B

CRN 10-8 3,00 96501380 1 454,20 B 96501279 1 434,40 B 96501406 1 454,20 B 96501305 1 434,40 B 96501393 1 508,00 B 96501292 1 488,20 B

CRN 10-9 3,00 96501381 1 533,20 B 96501280 1 513,50 B 96501407 1 533,20 B 96501306 1 513,50 B 96501394 1 587,00 B 96501293 1 567,40 B

CRN 10-10 4,00 96501382 1 732,50 B 96501281 1 712,70 B 96501408 1 732,50 B 96501307 1 712,70 B 96501395 1 786,30 B 96501294 1 766,60 B

CRN 10-12 4,00 96501383 1 867,10 B 96501282 1 847,30 B 96501409 1 867,10 B 96501308 1 847,30 B 96501396 1 921,00 B 96501295 1 901,20 B

CRN 10-14 5,50 96501384 2 174,10 B 96501283 2 154,30 B 96501410 2 174,10 B 96501309 2 154,30 B 96501397 2 228,00 B 96501296 2 208,20 B

CRN 10-16 5,50 96501385 2 307,00 B 96501284 2 287,10 B 96501411 2 307,00 B 96501310 2 287,10 B 96501398 2 360,80 B 96501297 2 341,00 B

CRN 10-18 7,50 96501386 2 506,30 B 96501285 2 486,50 B 96501412 2 506,30 B 96501311 2 486,50 B 96501399 2 560,20 B 96501298 2 540,30 B

CRN 10-20 7,50 96501387 2 642,70 B 96501286 2 623,00 B 96501413 2 642,70 B 96501312 2 623,00 B 96501400 2 696,50 B 96501299 2 676,90 B

CRN 10-22 7,50 96501388 2 773,70 B 96501287 2 753,90 B 96501414 2 773,70 B 96501313 2 753,90 B 96501401 2 827,60 B 96501300 2 807,80 B

Jednofázové provedení (do 2,2 kW) dodáváno s cenovým příplatkem 5%. Jiná napětí, stejně jako jiná provedení ucpávky (např. pro jiné teplotní rozsahy, různá média apod.), je možno dodat za příplatek.

Ochrana proti běhu nasucho LiqTec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

Platnost od: 1.1.2012 CRI, CRN 73


Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla CRI 15 / CRN 15

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), včetně IEC motoru s účinností IE3/IE2 (od 1.1 kW), 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)

nebo 3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18.

Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton (HQQE nebo HQQV).

Hydraulická přípojka : PJE = spojka Victaulic DN 32, CA = spojka Flexi Clamp DN 32, FGJ = kombinovaná příruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS.

Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášt´.

IE2/IE3

CRI 15 CRI 15 CRI 15

Příruba PJE (P), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba FlexiClamp (CA), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), ucpávka HQQV resp. HQQE

Všechny součásti přicházející do styku s čerpaným médiem jsou vyrobeny z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4301).

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

Příruba P,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba P,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba CA,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba CA,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQV

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQE

CRI 15-1 1,10 96501828 924,50 B 96501730 904,80 B 96501841 924,50 B 96501743 904,80 B 96501815 994,60 B 96501717 974,90 B

CRI 15-2 2,20 96502013 1 134,60 B 96501923 1 114,90 B 96502025 1 134,60 B 96501935 1 114,90 B 96502001 1 204,70 B 96501911 1 184,90 B

CRI 15-3 3,00 96502014 1 299,80 B 96501924 1 280,10 B 96502026 1 299,80 B 96501936 1 280,10 B 96502002 1 369,80 B 96501912 1 350,00 B

CRI 15-4 4,00 96502015 1 497,20 B 96501925 1 477,50 B 96502027 1 497,20 B 96501937 1 477,50 B 96502003 1 567,40 B 96501913 1 547,50 B

CRI 15-5 4,00 96502016 1 569,00 B 96501926 1 549,30 B 96502028 1 569,00 B 96501938 1 549,30 B 96502004 1 639,10 B 96501914 1 619,40 B

CRI 15-6 5,50 96502017 1 858,10 B 96501927 1 838,30 B 96502029 1 858,10 B 96501939 1 838,30 B 96502005 1 928,10 B 96501915 1 908,40 B

CRI 15-7 5,50 96502018 1 931,80 B 96501928 1 912,00 B 96502030 1 931,80 B 96501940 1 912,00 B 96502006 2 001,70 B 96501916 1 981,90 B

CRI 15-8 7,50 96502019 2 231,60 B 96501929 2 211,80 B 96502031 2 231,60 B 96501941 2 211,80 B 96502007 2 301,50 B 96501917 2 281,90 B

CRI 15-9 7,50 96502020 2 303,40 B 96501930 2 283,60 B 96502032 2 303,40 B 96501942 2 283,60 B 96502008 2 373,30 B 96501918 2 353,70 B

CRI 15-10 11,00 96502021 2 718,10 B 96501931 2 698,40 B 96502033 2 718,10 B 96501943 2 698,40 B 96502009 2 788,10 B 96501919 2 768,30 B

CRI 15-12 11,00 96502022 2 863,50 B 96501932 2 843,70 B 96502034 2 863,50 B 96501944 2 843,70 B 96502010 2 933,40 B 96501920 2 913,80 B

CRI 15-14 11,00 96502023 3 007,10 B 96501933 2 987,30 B 96502035 3 007,10 B 96501945 2 987,30 B 96502011 3 077,10 B 96501921 3 057,50 B

CRI 15-17 15,00 96502024 3 834,80 B 96501934 3 815,00 B 96502036 3 834,80 B 96501946 3 815,00 B 96502012 3 904,70 B 96501922 3 885,00 B

Jednofázové provedení (do 2,2 kW) dodáváno s cenovým příplatkem 5%. Jiná napětí, stejně jako jiná provedení ucpávky (např. pro jiné teplotní rozsahy, různá média apod.), je možno dodat za příplatek.

Ochrana proti běhu nasucho LiqTec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

CRN 15 CRN 15 CRN 15

Příruba PJE (P), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba FlexiClamp (CA), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), ucpávka HQQV resp. HQQE

Všechny součásti přicházející do styku s čerpaným médiem jsou vyrobeny z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4401).

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

Příruba P,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba P,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba CA,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba CA,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQV

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQE

CRN 15-1 1,10 96501854 1 012,50 B 96501756 992,80 B 96501880 1 012,50 B 96501782 992,80 B 96501867 1 084,30 B 96501769 1 064,60 B

CRN 15-2 2,20 96502037 1 208,30 B 96501947 1 188,40 B 96502061 1 208,30 B 96501971 1 188,40 B 96502049 1 280,10 B 96501959 1 260,30 B

CRN 15-3 3,00 96502038 1 382,40 B 96501948 1 362,60 B 96502062 1 382,40 B 96501972 1 362,60 B 96502050 1 454,20 B 96501960 1 434,40 B

CRN 15-4 4,00 96502039 1 597,80 B 96501949 1 578,10 B 96502063 1 597,80 B 96501973 1 578,10 B 96502051 1 669,60 B 96501961 1 649,90 B

CRN 15-5 4,00 96502040 1 685,70 B 96501950 1 666,00 B 96502064 1 685,70 B 96501974 1 666,00 B 96502052 1 757,60 B 96501962 1 737,80 B

CRN 15-6 5,50 96502041 1 998,20 B 96501951 1 978,40 B 96502065 1 998,20 B 96501975 1 978,40 B 96502053 2 070,00 B 96501963 2 050,20 B

CRN 15-7 5,50 96502042 2 087,90 B 96501952 2 068,10 B 96502066 2 087,90 B 96501976 2 068,10 B 96502054 2 159,70 B 96501964 2 139,90 B

CRN 15-8 7,50 96502043 2 420,10 B 96501953 2 400,30 B 96502067 2 420,10 B 96501977 2 400,30 B 96502055 2 491,90 B 96501965 2 472,10 B

CRN 15-9 7,50 96502044 2 509,80 B 96501954 2 490,00 B 96502068 2 509,80 B 96501978 2 490,00 B 96502056 2 581,70 B 96501966 2 561,80 B

CRN 15-10 11,00 96502045 2 913,80 B 96501955 2 894,00 B 96502069 2 913,80 B 96501979 2 894,00 B 96502057 2 985,60 B 96501967 2 965,80 B

CRN 15-12 11,00 96502046 3 093,30 B 96501956 3 073,50 B 96502070 3 093,30 B 96501980 3 073,50 B 96502058 3 165,10 B 96501968 3 145,30 B

CRN 15-14 11,00 96502047 3 269,20 B 96501957 3 249,40 B 96502071 3 269,20 B 96501981 3 249,40 B 96502059 3 341,10 B 96501969 3 321,30 B

CRN 15-17 15,00 96502048 4 179,40 B 96501958 4 159,70 B 96502072 4 179,40 B 96501982 4 159,70 B 96502060 4 251,20 B 96501970 4 231,40 B

Jednofázové provedení (do 2,2 kW) dodáváno s cenovým příplatkem 5%. Jiná napětí, stejně jako jiná provedení ucpávky (např. pro jiné teplotní rozsahy, různá média apod.), je možno dodat za příplatek.

Ochrana proti běhu nasucho LiqTec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

Platnost od: 1.1.2012 CRI, CRN 74


Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla CRI 20 / CRN 20

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), včetně IEC motoru s účinností IE3/IE2 (od 1.1 kW), 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)

nebo 3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18.

Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton (HQQE nebo HQQV).

Hydraulická přípojka : PJE = spojka Victaulic DN 32, CA = spojka Flexi Clamp DN 32, FGJ = kombinovaná příruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS.

Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášt´.

IE2/IE3

CRI 20 CRI 20 CRI 20

Příruba PJE (P), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba FlexiClamp (CA), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), ucpávka HQQV resp. HQQE

Všechny součásti přicházející do styku s čerpaným médiem jsou vyrobeny z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4301).

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

Příruba P,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba P,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba CA,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba CA,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQV

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQE

CRI 20-1 1,10 96500448 897,60 B 96500357 877,90 B 96500460 897,60 B 96500369 877,90 B 96500436 967,60 B 96500345 947,90 B

CRI 20-2 2,20 96500619 1 105,90 B 96500536 1 086,10 B 96500630 1 105,90 B 96500547 1 086,10 B 96500608 1 176,00 B 96500525 1 156,10 B

CRI 20-3 4,00 96500620 1 500,90 B 96500537 1 481,10 B 96500631 1 500,90 B 96500548 1 481,10 B 96500609 1 570,90 B 96500526 1 551,10 B

CRI 20-4 5,50 96500621 1 831,20 B 96500538 1 811,40 B 96500632 1 831,20 B 96500549 1 811,40 B 96553687 1 901,20 B 96500527 1 881,50 B

CRI 20-5 5,50 96500622 1 903,00 B 96500539 1 883,30 B 96500633 1 903,00 B 96500550 1 883,30 B 96500611 1 973,00 B 96500528 1 953,30 B

CRI 20-6 7,50 96500623 2 202,80 B 96500540 2 183,10 B 96500634 2 202,80 B 96500551 2 183,10 B 96584249 na dotaz B 96500529 2 253,10 B

CRI 20-7 7,50 96500624 2 276,40 B 96500541 2 256,60 B 96500635 2 276,40 B 96500552 2 256,60 B 96500613 2 346,40 B 96500530 2 326,80 B

CRI 20-8 11,00 96500625 2 834,80 B 96500542 2 815,00 B 96500636 2 834,80 B 96500553 2 815,00 B 96500614 2 904,80 B 96500531 2 885,00 B

CRI 20-10 11,00 96500626 2 980,20 B 96500543 2 960,40 B 96500637 2 980,20 B 96500554 2 960,40 B 96500615 3 050,10 B 96500532 3 030,50 B

CRI 20-12 15,00 96500627 3 631,90 B 96500544 3 612,10 B 96500638 3 631,90 B 96500555 3 612,10 B 96500616 3 701,80 B 96500533 3 682,10 B

CRI 20-14 15,00 96500628 3 807,80 B 96500545 3 788,00 B 96500639 3 807,80 B 96500556 3 788,00 B 96500617 3 877,80 B 96500534 3 858,10 B

CRI 20-17 18,50 96500629 4 500,80 B 96500546 4 481,10 B 96500640 4 500,80 B 96500557 4 481,10 B 96500618 4 570,80 B 96500535 4 551,10 B

Jednofázové provedení (do 2,2 kW) dodáváno s cenovým příplatkem 5%. Jiná napětí, stejně jako jiná provedení ucpávky (např. pro jiné teplotní rozsahy, různá média apod.), je možno dodat za příplatek.

Ochrana proti běhu nasucho LiqTec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

CRN 20 CRN 20 CRN 20

Příruba PJE (P), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba FlexiClamp (CA), ucpávka HQQV resp. HQQE Příruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), ucpávka HQQV resp. HQQE

Všechny součásti přicházející do styku s čerpaným médiem jsou vyrobeny z chromniklové oceli (č. mat. DIN 1.4401).

Typ

P 2

[kW]

Obj. číslo

Příruba P,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba P,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba CA,

HQQV

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba CA,

skupina

HQQE

Cena EUR

Rabat.

skupina

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQV

Obj. číslo

Příruba FGJ, Cena EUR

Rabat.

skupina

HQQE

CRN 20-1 1,10 96500472 1 012,50 B 96500381 992,80 B 96500496 1 012,50 B 96500405 992,80 B 96500484 1 084,30 B 96500393 1 064,60 B

CRN 20-2 2,20 96500641 1 208,30 B 96500558 1 188,40 B 96500663 1 208,30 B 96500580 1 188,40 B 96500652 1 280,10 B 96500569 1 260,30 B

CRN 20-3 4,00 96500642 1 685,70 B 96500559 1 666,00 B 96500664 1 685,70 B 96500581 1 666,00 B 96500653 1 757,60 B 96500570 1 737,80 B

CRN 20-4 5,50 96500643 1 998,20 B 96500560 1 978,40 B 96500665 1 998,20 B 96500582 1 978,40 B 96500654 2 070,00 B 96500571 2 050,20 B

CRN 20-5 5,50 96500644 2 087,90 B 96500561 2 068,10 B 96500666 2 087,90 B 96500583 2 068,10 B 96500655 2 159,70 B 96500572 2 139,90 B

CRN 20-6 7,50 96500645 2 420,10 B 96500562 2 400,30 B 96500667 2 420,10 B 96500584 2 400,30 B 96500656 2 491,90 B 96500573 2 472,10 B

CRN 20-7 7,50 96500646 2 509,80 B 96500563 2 490,00 B 96500668 2 509,80 B 96500585 2 490,00 B 96500657 2 581,70 B 96500574 2 561,80 B

CRN 20-8 11,00 96500647 3 093,30 B 96500564 3 073,50 B 96500669 3 093,30 B 96500586 3 073,50 B 96500658 3 165,10 B 96500575 3 145,30 B

CRN 20-10 11,00 96500648 3 269,20 B 96500565 3 249,40 B 96500670 3 269,20 B 96500587 3 249,40 B 96500659 3 341,10 B 96500576 3 321,30 B

CRN 20-12 15,00 96500649 4 003,50 B 96500566 3 983,70 B 96500671 4 003,50 B 96500588 3 983,70 B 96500660 4 075,30 B 96500577 4 055,50 B

CRN 20-14 15,00 96500650 4 179,40 B 96500567 4 159,70 B 96500672 4 179,40 B 96500589 4 159,70 B 96500661 4 251,20 B 96500578 4 231,40 B

CRN 20-17 18,50 96500651 4 958,50 B 96500568 4 938,90 B 96500673 4 958,50 B 96500590 4 938,90 B 96500662 5 030,40 B 96500579 5 010,70 B

Jednofázové provedení (do 2,2 kW) dodáváno s cenovým příplatkem 5%. Jiná napětí, stejně jako jiná provedení ucpávky (např. pro jiné teplotní rozsahy, různá média apod.), je možno dodat za příplatek.

Ochrana proti běhu nasucho LiqTec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

Platnost od: 1.1.2012 CRI, CRN 75


Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla CRN 32

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), vč. elektromotoru s účinností IE3/IE2, 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)

nebo 3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18.

Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton (HQQE nebo HQQV).

Hydraulická přípojka : F = DIN, DN 65.

Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

IE2/IE3

CRN 32

Příruba DIN (F), DN 65, ucpávka HQQV

Všechny součásti přicházející do styku s čerpaným médiem jsou vyrobeny z chromnikové oceli (č. mat. DIN 1.4401/1.4408)

Typ

Obj. číslo

P 2

Příruba F, DN Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba F, DN Cena EUR

Rabat.

[kW]

skupina

skupina

65, HQQV

65, HQQE

CRN 32-1-1 1,50 96122322 1 443,90 C 96122294 1 419,40 C

CRN 32-1 2,20 96122379 1 544,40 C 96122351 1 520,10 C

CRN 32-2-2 3,00 96122380 1 729,40 C 96122352 1 705,00 C

CRN 32-2 4,00 96122381 1 930,40 C 96122353 1 906,10 C

CRN 32-3-2 5,50 96122382 2 376,60 C 96122354 2 350,70 C

CRN 32-3 5,50 96122383 2 376,60 C 96122355 2 350,70 C

CRN 32-4-2 7,50 96122384 2 929,80 C 96122356 2 905,40 C

CRN 32-4 7,50 96122385 2 929,80 C 96122357 2 905,40 C

CRN 32-5-2 11,00 96122386 3 669,50 C 96122358 3 643,50 C

CRN 32-5 11,00 96122387 3 669,50 C 96122359 3 643,50 C

CRN 32-6-2 11,00 96122388 3 852,80 C 96122360 3 828,50 C

CRN 32-6 11,00 96122389 3 852,80 C 96122361 3 828,50 C

CRN 32-7-2 15,00 96122390 4 602,30 C 96122362 4 576,40 C

CRN 32-7 15,00 96122391 4 602,30 C 96122363 4 576,40 C

CRN 32-8-2 15,00 96122392 4 779,20 C 96122364 4 753,20 C

CRN 32-8 15,00 96122393 4 779,20 C 96122365 4 753,20 C

CRN 32-9-2 18,50 96122394 5 432,90 C 96122366 5 408,50 C

CRN 32-9 18,50 96122395 5 432,90 C 96122367 5 408,50 C

CRN 32-10-2 18,50 96122396 5 609,80 C 96122368 5 583,80 C

CRN 32-10 18,50 96122397 5 609,80 C 96122369 5 583,80 C

CRN 32-11-2 22,00 96122398 6 318,60 C 96122370 6 292,70 C

CRN 32-11 22,00 96122399 6 318,60 C 96122371 6 292,70 C

CRN 32-12-2 22,00 96122400 6 495,50 C 96122372 6 469,50 C

CRN 32-12 22,00 96122401 6 495,50 C 96122373 6 469,50 C

CRN 32-13-2 30,00 96122402 7 210,90 C 96122374 7 186,50 C

CRN 32-13 30,00 96122403 7 210,90 C 96122375 7 186,50 C

CRN 32-14-2 30,00 96122404 7 395,80 C 96122376 7 371,50 C

CRN 32-14 30,00 96122405 7 395,80 C 96122377 7 371,50 C

Ochrana proti běhu nasucho LiqTec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla CRN 45

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), vč. elektromotoru s účinností IE3/IE2,

3 X 380-415 V, 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18. IE2/IE3

Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton (HQQE nebo HQQV).

Hydraulická přípojka : F = DIN, DN 80.

Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

CRN 45

Příruba DIN (F), DN 80, ucpávka HQQV

Všechny součásti přicházející do styku s čerpaným médiem jsou vyrobeny z chromnikové oceli (č. mat. DIN 1.4401/1.4408)

Obj. číslo

P

Typ

2

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Cena EUR

Rabat.

[kW]

skupina

skupina

Příruba F, DN

80, HQQV

Příruba F, DN

80, HQQE

CRN 45-1-1 3,00 96123141 1 729,40 C 96123116 1 705,00 C

CRN 45-1 4,00 96123142 2 022,90 C 96123117 1 998,60 C

CRN 45-2-2 5,50 96123143 2 426,90 C 96123118 2 400,90 C

CRN 45-2 7,50 96123144 2 929,80 C 96123119 2 905,40 C

CRN 45-3-2 11,00 96123145 3 677,60 C 96123120 3 651,70 C

CRN 45-3 11,00 96123146 3 677,60 C 96123121 3 651,70 C

CRN 45-4-2 15,00 96123147 4 610,50 C 96123122 4 586,10 C

CRN 45-4 15,00 96123148 4 610,50 C 96123123 4 586,10 C

CRN 45-5-2 18,50 96123149 5 416,70 C 96123124 5 390,70 C

CRN 45-5 18,50 96123150 5 416,70 C 96123125 5 390,70 C

CRN 45-6-2 22,00 96123151 6 211,60 C 96123126 6 185,70 C

CRN 45-6 22,00 96123152 6 211,60 C 96123127 6 185,70 C

CRN 45-7-2 30,00 96123153 6 909,10 C 96123128 6 884,80 C

CRN 45-7 30,00 96123154 6 909,10 C 96123129 6 884,80 C

CRN 45-8-2 30,00 96123155 7 100,60 C 96123130 7 076,30 C

CRN 45-8 30,00 96123156 7 100,60 C 96123131 7 076,30 C

CRN 45-9-2 30,00 96123157 7 293,60 C 96123132 7 269,30 C

CRN 45-9 37,00 96123158 7 908,40 C 96123133 7 882,50 C

CRN 45-10-2 37,00 96123159 8 090,10 C 96123134 8 064,20 C

CRN 45-10 37,00 96123160 8 090,10 C 96123135 8 064,20 C

CR 45-11-2 45,00 96123161 10 351,60 C 96123136 10 325,60 C

CR 45-11 45,00 96123162 10 351,60 C 96123137 10 325,60 C

CR 45-12-2 45,00 96123163 10 588,40 C 96123138 10 562,40 C

CR 45-12 45,00 96123164 10 588,40 C 96123139 10 562,40 C

CR 45-13-2 45,00 96123165 10 822,00 C 96123140 10 796,00 C

Ochrana proti běhu nasucho LiqTec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

Platnost od: 1.1.2012 CRI, CRN 76


Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla CRN 64

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), vč. elektromotoru s účinností IE3/IE2,

3 X 380-415 V, 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18. IE2/IE3

Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton (HQQE nebo HQQV).

Hydraulická přípojka : F = DIN, DN 100. Přípojky viz příslušenství , objednejte prosím zvlášť.

CRN 64

Příruba DIN (F), DN 100, ucpávka HQQV

Všechny součásti přicházející do styku s čerpaným médiem jsou vyrobeny z chromnikové oceli (č. mat. DIN 1.4401/1.4408)

Typ

Obj. číslo

P 2

Příruba F, DN Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba F, DN Cena EUR

Rabat.

[kW]

skupina

skupina

100, HQQV

100, HQQE

CRN 64-1-1 4,00 96123796 2 063,50 C 96123774 2 039,20 C

CRN 64-1 5,50 96123797 2 409,10 C 96123775 2 384,70 C

CRN 64-2-2 7,50 96123798 2 972,00 C 96123776 2 946,00 C

CRN 64-2-1 11,00 96123799 3 500,80 C 96123777 3 476,50 C

CRN 64-2 11,00 96123800 3 500,80 C 96123778 3 476,50 C

CRN 64-3-2 15,00 96123801 4 495,20 C 96123779 4 469,30 C

CRN 64-3-1 15,00 96123802 4 495,20 C 96123780 4 469,30 C

CRN 64-3 18,50 96123803 5 102,00 C 96123781 5 077,70 C

CRN 64-4-2 18,50 96123804 5 314,50 C 96123782 5 288,50 C

CRN 64-4-1 22,00 96123805 5 927,70 C 96123783 5 901,70 C

CRN 64-4 22,00 96123806 5 927,70 C 96123784 5 901,70 C

CRN 64-5-2 30,00 96123807 6 406,30 C 96123785 6 380,30 C

CRN 64-5-1 30,00 96123808 6 406,30 C 96123786 6 380,30 C

CRN 64-5 30,00 96123809 6 406,30 C 96123787 6 380,30 C

CRN 64-6-2 30,00 96123810 6 618,80 C 96123788 6 594,50 C

CRN 64-6-1 37,00 96123811 7 731,60 C 96123789 7 707,30 C

CRN 64-6 37,00 96123812 7 731,60 C 96123790 7 707,30 C

CRN 64-7-2 37,00 96123813 7 924,70 C 96123791 7 900,30 C

CRN 64-7-1 37,00 96123814 7 924,70 C 96123792 7 900,30 C

CR 64-7 45,00 96123815 10 436,00 C 96123793 10 410,00 C

CR 64-8-2 45,00 96123816 10 620,80 C 96123794 10 594,90 C

CR 64-8-1 45,00 96123817 10 620,80 C 96123795 10 594,90 C

Ochrana proti běhu nasucho LiqTec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla CRN 90

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), vč. elektromotoru s účinností IE3/IE2,

3 X 380-415 V, 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18. IE2/IE3

Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton (HQQE nebo HQQV).

Hydraulická přípojka : F = DIN, DN 100. Přípojky viz příslušenství , objednejte prosím zvlášť.

CRN 90

Příruba DIN (F), DN 100, ucpávka HQQV

Všechny součásti přicházející do styku s čerpaným médiem jsou vyrobeny z chromnikové oceli (č. mat. DIN 1.4401/1.4408)

Obj. číslo

P

Typ

2

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Cena EUR

Rabat.

[kW]

skupina

skupina

Příruba F, DN

100, HQQV

Příruba F, DN

100, HQQE

CRN 90- 1-1 5,5 96124236 2 456,10 C 96124224 2 431,70 C

CRN 90- 1 7,5 96124237 3 035,20 C 96124225 3 010,90 C

CRN 90- 2-2 11 96124238 3 849,60 C 96124226 3 825,20 C

CRN 90- 2 15 96124239 4 813,20 C 96124227 4 788,90 C

CRN 90- 3-2 18,5 96124240 5 493,00 C 96124228 5 467,00 C

CRN 90- 3 22 96124241 6 093,20 C 96124229 6 068,90 C

CRN 90- 4-2 30 96124242 6 746,90 C 96124230 6 721,00 C

CRN 90- 4 30 96124243 6 746,90 C 96124231 6 721,00 C

CRN 90- 5-2 37 96124244 7 699,30 C 96124232 7 673,30 C

CRN 90- 5 37 96124245 7 699,30 C 96124233 7 673,30 C

CRN 90- 6-2 45 96124246 9 775,70 C 96124234 9 749,80 C

CRN 90- 6 45 96124247 9 775,70 C 96124235 9 749,80 C

Ochrana proti běhu nasucho LiqTec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

CRN 120

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), vč. elektromotoru s účinností IE3/IE2,

3 X 380-415 V, 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18. IE2/IE3

Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton (HQQE nebo HQQV),event. uhlík/ karbid křemíku, EPDM nebo Viton (HBQE nebo HBQV).

Hydraulická přípojka : F = DIN, DN 125. Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

CRN 120

Příruba DIN (F), DN 125, ucpávka HQQV

Všechny součásti přicházející do styku s čerpaným médiem jsou vyrobeny z chromnikové oceli (č. mat. DIN 1.4401/1.4408)

Obj. číslo

P

Typ

2

Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Cena EUR

Rabat.

[kW]

skupina

skupina

Příruba F, DN

125, HQQV

Příruba F, DN

125, HQQE

CRN 120-1 11,00 95922198 4 138,30 C 95922182 4 114,00 C

CRN 120-2-1 18,50 95922199 5 768,70 C 95922183 5 744,40 C

CRN 120-2 22,00 95922200 6 403,00 C 95922184 6 377,00 C

CRN 120-3 30,00 95922201 7 280,70 C 95922185 7 254,70 C

CRN 120-4-1 37,00 95922202 8 473,00 C 95922186 8 447,00 C

CRN 120-5-1 45,00 95922203 9 819,50 C 95922187 9 793,50 C

CRN 120-6-1 55,00 95922204 12 987,70 C 95922188 12 987,70 C

CRN 120-7 75,00 95922205 15 542,80 C 95922189 15 542,80 C

Ochrana proti běhu nasucho LiqTec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

Platnost od: 1.1.2012 CRI, CRN 77


Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla CRN 150

Odstředivá čerpadla vertikální konstrukce, přípojky v jedné rovině (inline), vč. elektromotoru s účinností IE3/IE2,

3 X 380-415 V, 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082, tvar V 18. IE2/IE3

Ucpávka typu "cartridge" se standardním materiálovým párováním karbid křemíku / karbid křemíku, EPDM nebo Viton (HQQE nebo HQQV),event. uhlík/ karbid křemíku, EPDM nebo Viton (HBQE nebo HBQV).

Hydraulická přípojka : F = DIN, DN 125. Přípojky viz příslušenství, objednejte prosím zvlášť.

CRN 150

Příruba DIN (F), DN 125, ucpávka HQQV

Všechny součásti přicházející do styku s čerpaným médiem jsou vyrobeny z chromnikové oceli (č. mat. DIN 1.4401/1.4408)

Typ

Obj. číslo

P 2

Příruba F, DN Cena EUR

Rabat. Obj. číslo

Příruba F, DN Cena EUR

Rabat.

[kW]

skupina

skupina

125, HQQV

125, HQQE

CRN 150- 1-1 11,00 95922422 4 138,30 C 95922406 4 114,00 C

CRN 150- 1 15,00 95922423 4 884,60 C 95922407 4 858,60 C

CRN 150- 2-1 22,00 95922424 6 403,00 C 95922408 6 377,00 C

CRN 150- 3-2 30,00 95922425 7 280,70 C 95922409 7 254,70 C

CRN 150- 3 37,00 95922426 8 254,00 C 95922410 8 229,70 C

CRN 150- 4-1 45,00 95922427 9 608,60 C 95922411 9 584,30 C

CRN 150- 5-2 55,00 95922428 12 562,70 C 95922412 12 562,70 C

CRN 150- 6 75,00 95922429 15 117,70 C 95922413 15 117,70 C

Ochrana proti běhu nasucho LiqTec, objednací číslo 96556429 za: 400,20 EUR, skupina P.

Platnost od: 1.1.2012 CRI, CRN 78


79

Horizontálně dělená čerpadla

HS

Objednací čísla a ceny na vyžádání

• maximální průtok až do 3 500 m3/h

• maximální dopravní výška až 200 m

• maximální tlak na sacím hrdle 11 barů

• teplota čerpané kapaliny do 80°C jako

standard, do 120°C na vyžádání

• provozní tlak PN 16, na vyžádání PN 25

• provedení pravotočivé při pohledu od motoru jako standard, levotočivé na vyžádání

• snadný a velmi rychlý přístup pro vnitřní opravy bez nutnosti odpojení od potrubí

• materiálové provedení: těleso – šedá litina, oběžné kolo – bronz, hřídel – korozivzdorná ocel

• standardně osazena mechanickými ucpávkami, měkké na vyžádání

Platnost od: 1.1.2012

HS


Regulace většího počtu čerpadel v kaskádovém zapojení

Control MPC-E

Control MPC- série 2000 pro vytápění, klimatizaci, chlazení, průmysl a zásobování vodou

Řízení většího počtu čerpadel v kaskádovém zapojení pro max. 6 čerpadel Grundfos série 2000 Síťové napětí: 1x230 V/ PE, 50/60 Hz

(UPE, MAGNA, TPE 2000) Třída krytí: IP 54

Energeticky optimalizované řízení čerpadel přes GENIbus (bez výkonového podílu čerpadla)

S grafickým displejem (320x240 Pixelů) a dotekovou klávesnicí.

Typ Objednací číslo Cena EUR

Rabatová

skupina

Control MPC série 2000 1 čerpadlo 96781391 1 528,00 C

Control MPC série 2000 2 čerpadla 96781412 1 528,00 C

Control MPC série 2000 3 čerpadla 96781413 1 528,00 C

Control MPC série 2000 4 čerpadla 96781414 1 528,00 C

Control MPC série 2000 5 čerpadel 96781416 1 528,00 C

Control MPC série 2000 6 čerpadel 96781417 1 528,00 C

Control MPC-E pro vytápění, klimatizaci, chlazení, průmysl a zásobování vodou

Řízení většího počtu E čerpadel Grundfos plynulou otáčkovou regulací všech čerpadel Výkon. rozsah: 0,75 - 22,0 kW / čerpadlo

v závislosti na regulované veličině a popř. zadané vstupní hodnotě a kaskádovým spínáním Napájení: 3 X 400 V/ PE, 50 Hz

dalších čerpadel, včetně výkonové části, hlavního vypínače, předřadných pojistek, v kompletně Spínání: Všechna čerpadla s vestavěným frekv. měničem

smontovaném a elektricky propojeném stavu, volitelné umístění v rozvaděči nebo jako kompletní

Přídav. vybavení: na objednávku

vestavba do rozvaděče. Okolní teplota: 0 - 40°C

S velkým displejem s osvětleným pozadím (320x240 Pixel) pro grafickou prezentaci Krytí: IP 54 nebo IP 00

a snadno ovladatelnou dotykovou klávesnicí (IP54). Komunikace přes Ethernet-/ GENIbus, EMC: EN 61800-3

jakož i poruchová a provozní signalizace k dodání na zvláštní objednávku.

V objednávce uveďte typy čerpadel, jež mají být k řídící jednotce připojeny.

Řídící jednotky pro 1 čerpadlo

Typ

Jmenovitý

výkon motoru

[kW]

Obj. číslo

Control MPC-E,

IP 54

Cena EUR

Control MPC E 1 - 0,75 1) 0,75 96014518 2 101,00 C

Control MPC E 1 - 1,1 1,1 96014524 2 101,00 C

Control MPC E 1 - 1,5 1,5 96014530 2 101,00 C

Control MPC E 1 - 2,2 2,2 96014536 2 101,00 C

Control MPC E 1 - 3 3,0 96014542 2 101,00 C

Control MPC E 1 - 4 4,0 96014548 2 101,00 C

Control MPC E 1 - 5,5 5,5 96014554 2 101,00 C

Control MPC E 1 - 7,5 7,5 96014560 2 101,00 C

Control MPC E 1 - 11,0 11,0 96014566 2 292,00 C

Control MPC E 1 - 15,0 15,0 96014572 2 292,00 C

Control MPC E 1 - 18,5 18,5 96014578 2 292,00 C

Control MPC E 1 - 22,0 22,0 96014584 2 387,50 C

Řídící jednotky pro 0,37 a 0,55 kW (motory na stř. proud) a řídící jednotky do 22 kW k dodání na objednávku.

1): Čerpadlo s motorem 1~

Rabatová

skupina

Řídící jednotky pro 2 čerpadla

Typ

Jmenovitý

výkon motoru

[kW]

Obj. číslo

Control MPC-E,

IP 54

Cena EUR

Control MPC E 2 - 0,75 1) 0,75 96014519 2 215,60 C

Control MPC E 2 - 1,1 1,1 96014525 2 215,60 C

Control MPC E 2 - 1,5 1,5 96014531 2 215,60 C

Control MPC E 2 - 2,2 2,2 96014537 2 215,60 C

Control MPC E 2 - 3 3,0 96014543 2 215,60 C

Control MPC E 2 - 4 4,0 96014549 2 215,60 C

Control MPC E 2 - 5,5 5,5 96014555 2 215,60 C

Control MPC E 2 - 7,5 7,5 96014561 2 215,60 C

Control MPC E 2 - 11 11,0 96014567 2 578,50 C

Control MPC E 2 - 15 15,0 96014573 2 578,50 C

Control MPC E 2 - 18,5 18,5 96014579 2 807,70 C

Control MPC E 2 - 22 22,0 96014585 2 903,20 C

Řídící jednotky pro 0,37 a 0,55 kW (motory na stř. proud) k dodání na objednávku.

1): Čerpadlo s motorem 1~

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 Control MPC 80


Regulace většího počtu čerpadel v kaskádovém zapojení

Control MPC-E

Řídící jednotky pro 3 čerpadla

Typ

Jmenovitý

výkon motoru

[kW]

Obj. číslo

Control MPC-E,

IP 54

Cena EUR

Control MPC E 3 - 0,75 1) 0,75 96014520 2 330,20 C

Control MPC E 3 - 1,1 1,1 96014526 2 330,20 C

Control MPC E 3 - 1,5 1,5 96014532 2 330,20 C

Control MPC E 3 - 2,2 2,2 96014538 2 330,20 C

Control MPC E 3 - 3 3,0 96014544 2 330,20 C

Control MPC E 3 - 4 4,0 96014550 2 330,20 C

Control MPC E 3 - 5,5 5,5 96014556 2 330,20 C

Control MPC E 3 - 7,5 7,5 96014562 2 330,20 C

Control MPC E 3 - 11 11,0 96014568 2 864,90 C

Control MPC E 3 - 15 15,0 96014574 2 864,90 C

Control MPC E 3 - 18,5 18,5 96014580 3 323,40 C

Control MPC E 3 - 22 22,0 96014586 3 418,90 C

Řídící jednotky pro 0,37 a 0,55 kW (motory na stř. proud) a řídící jednotky do 22 kW k dodání na objednávku.

1): Čerpadlo s motorem 1~

Rabatová

skupina

Řídící jednotky pro 4 čerpadla

Typ

Jmenovitý

výkon motoru

[kW]

Obj. číslo

Control MPC-E,

IP 54

Cena EUR

Control MPC E 4 - 0,75 1) 0,75 96014521 2 444,80 C

Control MPC E 4 - 1,1 1,1 96014527 2 444,80 C

Control MPC E 4 - 1,5 1,5 96014533 2 444,80 C

Control MPC E 4 - 2,2 2,2 96014539 2 444,80 C

Control MPC E 4 - 3 3,0 96014545 2 444,80 C

Control MPC E 4 - 4 4,0 96014551 2 444,80 C

Control MPC E 4 - 5,5 5,5 96014557 2 444,80 C

Control MPC E 4 - 7,5 7,5 96014563 2 444,80 C

Control MPC E 4 - 11 11,0 96014569 3 151,50 C

Control MPC E 4 - 15 15,0 96014575 3 244,50 C

Control MPC E 4 - 18,5 18,5 96014581 3 839,10 C

Control MPC E 4 - 22 22,0 96014587 3 934,60 C

Řídící jednotky pro 0,37 a 0,55 kW (motory na stř. proud) a řídící jednotky do 22 kW k dodání na objednávku.

1): Čerpadlo s motorem 1~

Rabatová

skupina

Řídící jednotky pro 5 čerpadel

Typ

Obj. číslo

Control MPC-E,

IP 54

Cena EUR

Control MPC E 5 - x,xx k dodání na dotaz do 22 kW na dotaz na dotaz C

Rabatová

skupina

Řídící jednotky pro 6 čerpadel

Typ

Obj. číslo

Control MPC-E,

IP 54

Cena EUR

Control MPC E 6 - x,xx k dodání na dotaz do 22 kW na dotaz na dotaz C

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 Control MPC 81


Regulace většího počtu čerpadel v kaskádovém zapojení

Control MPC-F

Control MPC-F pro vytápění, klimatizaci, chlazení, průmysl a zásobování vodou

Systém řízení s externím frekvenčním měničem pro plynulou otáčkovou regulaci Výkon. rozsah: 0,75 - 75 kW na čerpadlo

jednoho čerpadla v závislosti na regulované veličině a popř. zadané vstupní hodnotě a kaskádovým Napájení: 3 X 400 V/ PE, 50 Hz

spínáním čerpadel na síti, včetně výkonové části, hlavního vypínače, předřadných pojistek, motorové Spínání: do 4,0 kW přímé, od 5,5 kW hvězda-trojúhelník

ochrany a frekvenčního měniče, smontovaném a elektricky propojeném stavu, volitelné umístění

Přídav. vybavení: k dodání na zvláštní objednávku

v rozvaděči nebo jako kompletní vestavba do rozvaděče. Okolní teplota: 0 - 40°C

S velkým displejem s osvětleným pozadím (320x240 Pixel) pro grafickou prezentaci Krytí: IP 54 nebo IP 00

a snadno ovladatelnou dotykovou klávesnicí (IP54). Komunikace přes Ethernet-/ GENIbus, EMC: EN 61800-3

jakož i poruchová a provozní signalizace, k dodání na zvláštní objednávku.

V objednávce uveďte typy čerpadel, jež mají být k řídící jednotce připojeny.

Řídící jednotky pro 1 čerpadlo

Typ

Jmenovitý

výkon motoru

[kW]

Obj. číslo

Control MPC-F,

IP 54

Cena EUR

Control MPC F 1 - 0,75 0,75 96016439 na dotaz C

Control MPC F 1 - 1,1 1,1 96016445 na dotaz C

Control MPC F 1 - 1,5 1,5 96016451 na dotaz C

Control MPC F 1 - 2,2 2,2 96016457 na dotaz C

Control MPC F 1 - 3 3,0 96016463 na dotaz C

Control MPC F 1 - 4 4,0 96016469 na dotaz C

Control MPC F 1 - 5,5 5,5 96016571 na dotaz C

Control MPC F 1 - 7,5 7,5 96016577 na dotaz C

Control MPC F 1 - 11 11,0 96016583 na dotaz C

Control MPC F 1 - 15 15,0 na dotaz na dotaz C

Control MPC F 1 - 18,5 18,5 na dotaz na dotaz C

Control MPC F 1 - 22 22,0 na dotaz na dotaz C

Control MPC F 1 - 30 30,0 na dotaz na dotaz C

Control MPC F 1 - 37 37,0 na dotaz na dotaz C

Control MPC F 1 - 45 45,0 na dotaz na dotaz C

Control MPC F 1 - 55 55,0 na dotaz na dotaz C

Control MPC F 1 - 75 75,0 na dotaz na dotaz C

Rabatová

skupina

Řídící jednotky pro 2 čerpadla

Typ

Jmenovitý

výkon motoru

[kW]

Obj. číslo

Control MPC-F,

IP 54

Cena EUR

Control MPC F 2 - 0,75 0,75 96016440 5 157,00 C

Control MPC F 2 - 1,1 1,1 96016446 5 157,00 C

Control MPC F 2 - 1,5 1,5 96016452 5 157,00 C

Control MPC F 2 - 2,2 2,2 96016458 5 538,90 C

Control MPC F 2 - 3 3,0 96016464 5 538,90 C

Control MPC F 2 - 4 4,0 96016470 5 730,00 C

Control MPC F 2 - 5,5 5,5 96016572 5 921,00 C

Control MPC F 2 - 7,5 7,5 96016578 6 303,00 C

Control MPC F 2 - 11 11,0 96016584 8 021,90 C

Control MPC F 2 - 15 15,0 96016590 8 594,90 C

Control MPC F 2 - 18,5 18,5 96016596 9 550,00 C

Control MPC F 2 - 22 22,0 96016602 10 122,90 C

Control MPC F 2 - 30 30,0 96016608 13 369,90 C

Control MPC F 2 - 37 37,0 96016614 13 751,90 C

Control MPC F 2 - 45 45,0 96016620 21 964,90 C

Control MPC F 2 - 55 55,0 96016626 25 784,90 C

Control MPC F 2 - 75 75,0 96016632 29 604,90 C

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 Control MPC 82


Regulace většího počtu čerpadel v kaskádovém zapojení

Control MPC-F

Řídící jednotky pro 3 čerpadla

Typ

Jmenovitý

výkon motoru

[kW]

Obj. číslo

Control MPC-F,

IP 54

Cena EUR

Control MPC F 3 - 0,75 0,75 96016441 5 157,00 C

Control MPC F 3 - 1,1 1,1 96016447 5 157,00 C

Control MPC F 3 - 1,5 1,5 96016453 5 157,00 C

Control MPC F 3 - 2,2 2,2 96016459 5 634,50 C

Control MPC F 3 - 3 3,0 96018462 5 634,10 C

Control MPC F 3 - 4 4,0 96016471 5 825,50 C

Control MPC F 3 - 5,5 5,5 96016573 6 303,00 C

Control MPC F 3 - 7,5 7,5 96016579 6 876,00 C

Control MPC F 3 - 11 11,0 96016585 8 594,90 C

Control MPC F 3 - 15 15,0 96016591 9 550,00 C

Control MPC F 3 - 18,5 18,5 96016597 10 505,00 C

Control MPC F 3 - 22 22,0 96016603 12 223,90 C

Control MPC F 3 - 30 30,0 96016609 14 134,00 C

Control MPC F 3 - 37 37,0 96016615 14 324,90 C

Control MPC F 3 - 45 45,0 96016621 22 919,90 C

Control MPC F 3 - 55 55,0 96016627 26 739,80 C

Control MPC F 3 - 75 75,0 96016633 30 559,90 C

Rabatová

skupina

Řídící jednotky pro 4 čerpadla

Typ

Jmenovitý

výkon motoru

[kW]

Obj. číslo

Control MPC-F,

IP 54

Cena EUR

Control MPC F 4 - 0,75 0,75 96016442 6 112,00 C

Control MPC F 4 - 1,1 1,1 96016448 6 112,00 C

Control MPC F 4 - 1,5 1,5 96016454 6 303,00 C

Control MPC F 4 - 2,2 2,2 96016460 6 493,90 C

Control MPC F 4 - 3 3,0 96016466 6 685,00 C

Control MPC F 4 - 4 4,0 96016472 6 876,00 C

Control MPC F 4 - 5,5 5,5 96016574 7 639,90 C

Control MPC F 4 - 7,5 7,5 96016580 8 594,90 C

Control MPC F 4 - 11 11,0 96016586 9 932,00 C

Control MPC F 4 - 15 15,0 96016592 11 078,00 C

Control MPC F 4 - 18,5 18,5 96016598 12 796,90 C

Control MPC F 4 - 22 22,0 96016604 14 324,90 C

Control MPC F 4 - 30 30,0 96016610 18 144,90 C

Control MPC F 4 - 37 37,0 96016616 18 717,90 C

Control MPC F 4 - 45 45,0 96016622 25 784,90 C

Control MPC F 4 - 55 55,0 96016628 29 604,90 C

Control MPC F 4 - 75 75,0 96016634 33 424,80 C

Rabatová

skupina

Řídící jednotky pro 5 čerpadel

Typ

Jmenovitý

výkon motoru

[kW]

Obj. číslo

Control MPC-F,

IP 54

Cena EUR

Control MPC F 5 - x,xx k dodání na dotaz do 75 kW na dotaz na dotaz C

Rabatová

skupina

Řídící jednotky pro 6 čerpadel

Typ

Jmenovitý

výkon motoru

[kW]

Obj. číslo

Control MPC-F,

IP 54

Cena EUR

Control MPC F 6 - x,xx k dodání na dotaz do 75 kW na dotaz na dotaz C

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 Control MPC 83


Provozní signalizace

Příslušenství Control MPC

Typ Popis Objednací číslo Cena EUR

pro celou stanici Signálka ve dveřích rozvaděče 96020286 212,50 P

pro jednotlivá čerpadla řídící jednotky MPC-E Signálka ve dveřích rozvaděče na čerpadlo 96020330 255,00 P

pro jednotlivá čerpadla řídící jednotky MPC-S Signálka ve dveřích rozvaděče na čerpadlo 96020139 170,00 P

Poruchová signalizace

Typ Popis Objednací číslo Cena EUR

pro celou stanici Signálka ve dveřích rozvaděče (hlášení souhrnné poruchy) 96020132 170,00 P

pro jednotlivá čerpadla řídící jednotky MPC-E Signálka ve dveřích rozvaděče na čerpadlo 96020332 280,50 P

pro jednotlivá čerpadla řídící jednotky MPC-S Signálka ve dveřích rozvaděče na čerpadlo 96020331 206,90 P

Osvětlení rozvaděče

Typ Popis Objednací číslo Cena EUR

Osvětlení rozvaděče, vnitřní ruční zapínání, elektr. výkon 230V/ 50Hz, 14 W, 96020126 518,50 P

Volt-/Ampérmetr

Typ Popis Objednací číslo Cena EUR

Voltmetr Měření mezi 2 fázemi, rozsah ukazování do 500V 96020118 484,50 P

Voltmetr s přepínačem Přepínatelné měření mezi všemi fázemi a nulou 96020119 238,00 P

Ampérmetr Ampérmetr ve dveřích rozvaděče, přímé měření na čerpadlo 96020120 246,50 P

Přídavný vypínač

Ampérmetr ve dveřích rozvaděče, přímé měření na čerpadlo 96020121 255,00 P

Ampérmetr ve dveřích rozvaděče, s proudovým trafem na čerpadlo 96020284 425,00 P

Ampérmetr ve dveřích rozvaděče, s proudovým trafem na čerpadlo 96020122 527,00 P

Ampérmetr ve dveřích rozvaděče, s proudovým trafem na čerpadlo 96020123 243,10 P

Ampérmetr ve dveřích rozvaděče, s proudovým trafem na čerpadlo 96020124 535,50 P

Ampérmetr ve dveřích rozvaděče, s proudovým trafem na čerpadlo 96020285 680,00 P

Ampérmetr ve dveřích rozvaděče, s proudovým trafem na čerpadlo 96020281 807,50 P

Typ Popis Objednací číslo Cena EUR

Nouzový vypínač Control MPC E K vypínání řídící jednotky a 100% výkon určených čerpadel na čerpadlo 96020100 83,10 P

Nouzový vypínač Control MPC S Ruční zapínání neregulovaného čerpadla na čerpadlo 96020098 77,60 P

Vypínač pro případ opravy, 0-16A Pro motory s přímým zapínáním ( < 4,0kW) na čerpadlo 96020262 127,50 P

Vypínač pro případ opravy, 25-40 A k přerušení přívodu proudu k jednotlivým čerpadlům v případě opravy či údržby na čerpadlo 96020263 144,50 P

Vypínač pro případ opravy, 16-25 A s indikací polohy vypínače a hlášením řídící jednotce na čerpadlo 96020264 178,50 P

Vypínač pro případ opravy, 16-25 A (SD) Pro motory se spínáním hvězda-trojúhelník ( > 5,5kW) na čerpadlo 96020271 173,40 P

Vypínač pro případ opravy, 25-40A (SD) k přerušení přívodu proudu k jednotlivým čerpadlům v případě opravy či údržby na čerpadlo 96020272 178,50 P

Vypínač pro případ opravy, 40-63A (SD) s indikací polohy vypínače a hlášením řídící jednotce na čerpadlo 96020273 195,50 P

Vypínač pro případ opravy, 63-80A (SD) na čerpadlo 96020274 221,00 P

Vypínač pro případ opravy, 80-100A (SD) na čerpadlo 96020275 221,00 P

Bezpečnost provozu

Typ Popis Objednací číslo Cena EUR

Monitorování výpadku fáze Monitorování: sled fází, fázová chyby, přepětí a podpětí 96020117 291,70 P

Přepěťová ochrana, 3x400V, N, PE dle třídy C (IEC 61024-1:1992-10) 96020181 552,50 P

Přepěťová ochrana, 3x400V, PE dle třídy C (IEC 61024-1:1992-10) 96020182 552,50 P

Bleskojistka, 3x400V, N, PE Dle IEC 61024-1; 1992-10, třída B a C; zařízení vyžaduje uzemnění 96020125 1 380,40 P

Bleskojistka, 3x400V, PE Dle IEC 61024-1; 1992-10, třída B a C; zařízení vyžaduje uzemnění 96020180 1 393,90 P

Komunikační modul IO351B pro bezpotenciálové hlášení

Typ Popis Objednací číslo Cena EUR

I/O351B Komunikační modul zabudován v rozvaděči, všechny vstupy a výstupy jsou propojeny na propojovací liště 96020259 428,30 P

Komunikační datová propojovací jednotka

Rabatová

skupina

Rabatová

skupina

Rabatová

skupina

Rabatová

skupina

Rabatová

skupina

Rabatová

skupina

Rabatová

skupina

Typ Popis Objednací číslo Cena EUR

Rabatová

skupina

GENIbus Modul MPC

Rozšiř. modul k připojení Hydro MPC/Control MPC s rozhraním RS 485 - (Grundfos GENIbus

protokol ) na rozvod

96020339 42,50 P

CIM 110 LONbus - Modul Rozšiř. modul k připojení Hydro MPC/Control MPC k datové síti LONWorks

96824798 139,40 P

CIM 150 Profibus - Modul Rozšiř. modul k připojení Hydro MPC/Control MPC/11-22kW MGE k datové síti Profibus-DP 96824793 121,40 P

CIM 200 MODbus - Modul Rozšiř. modul k připojení HydroMPC/Control MPC/11-22kW MGE k datové síti MODbus-RTU 96824796 121,40 P

Rozšiř. modul k připojení Hydro MPC/Control MPC/11-22kW MGE přes GSM (zasílání SMS na

CIM 250 GSM - Modul 96824795 285,60 P

mobilní telefon)

G10 pro MPC (LONbus modul)

Pro všechny Hydro MPC/Control MPC - kaskádové řízení s rozhraním GENIbus (volba

"rozhraní GENIbus MPC" musí být k dispozici)

00605980 212,10 P

Externí síťová přípojka pro VNC server

Externí RJ45 přípojka pod rozvaděčem pro integrovaný VNC server řídící jednotky Control

MPC

96020338 205,40 P

Platnost od: 1.1.2012 Control MPC 84


Externí frekvenční měnič

CUE

CUE

pro vytápění, klimatizaci, chlazení, průmysl a zásobování vodou

Externí frekvenční měnič CUE

s integrovaným PI-regulátorem a stejnou funkčností jako osvědčené motory MGE Výkonový rozsah Jmenovitý výkon motoru 0,55 - 250 kW

S interface operátora MGE, rozhraní RS-485 (protokol GENIbus) Přídavné vybavení K dodání na zvláštní objednávku

Analogový vstup 0-10 V pro externí požadovanou hodnotu, přípojka pro externí snímač dle EMC: EN 61800-3

4 digitální vstupy (0) 4-20mA , (např. start/stop, atd.), 2 reléové výstupy (přepínací kontakt). Krytí: IP 20 (část.21) nebo IP 55 (část. IP 54)

Výstupní signál (0) 4-20 mA. Verze pro různá napájecí napětí

K dispozici jsou přídavné vstupy a výstupy pro volitelnou zasunovoací kartu (MCB114). EMCEN 61800-3

K dodání jsou volitelné motorové filtry.

CUE pro 3 x 380-500 V (Pozor: el. proud motoru je základem pro dimenzování)

Jmenovitý

Obj. číslo

Obj. číslo

Rabatová

Typ

výkon motoru

IP 20, RFI Cena EUR

IP 55, RFI Cena EUR

Rabatová

skupina

skupina

[kW]

filtr: C

filtr: C

CUE 0,55 0,55 96754675 435,30 C1 97685238 733,90 C1

CUE 0,75 0,75 96754676 466,30 C1 97685239 741,60 C1

CUE 1,1 1,1 96754677 537,70 C1 97685240 755,50 C1

CUE 1,5 1,5 96754678 614,90 C1 97685251 798,80 C1

CUE 2,2 2,2 96754679 741,30 C1 97685252 950,20 C1

CUE 3,0 3,0 96754680 824,90 C1 97685253 1 106,20 C1

CUE 4,0 4,0 96754681 880,00 C1 97685254 1 259,20 C1

CUE 5,5 5,5 96754692 1 016,30 C1 96754711 1 426,00 C1

CUE 7,5 7,5 96754693 1 140,20 C1 96754722 1 728,90 C1

CUE 11,0 11,0 96754694 1 387,60 C1 96754723 2 016,20 C1

CUE 15,0 15,0 96754695 1 570,30 C1 96754724 2 363,90 C1

CUE 18,5 18,5 96754696 1 967,40 C1 96754725 2 829,70 C1

CUE 22,0 22,0 96754697 2 298,30 C1 96754726 3 198,20 C1

CUE 30,0 30,0 96754698 2 675,60 C1 96754727 3 584,90 C1

CUE 37,0 37,0 96754699 3 233,40 C1 96754728 3 771,60 C1

CUE 45,0 45,0 96754700 3 948,60 C1 96754729 4 139,60 C1

CUE 55,0 55,0 96754701 4 777,10 C1 96754730 5 006,30 C1

CUE 75,0 75,0 96754702 5 505,00 C1 96754731 5 766,60 C1

CUE 90,0 90,0 96754703 6 450,60 C1 96754732 6 750,30 C1

větší CUE do 250 kW (IP 21 a IP 54) s RFI-filtrem C2 je možno obdržet na dotaz na dotaz na dotaz C1 na dotaz na dotaz C1

CUE pro 3 x 525-600 V (IP20 a IP 54) s RFI-filtrem C3 je možno obdržet na dotaz do 7,5 kW na dotaz na dotaz C1 na dotaz na dotaz C1

CUE pro 3 x 525-690 V (IP20 a IP 54) s RFI-filtrem C3 je možno obdržet na dotaz od 11-250 kW na dotaz na dotaz C1 na dotaz na dotaz C1

Externí frekvenční měnič

Příslušenství CUE

Sinusový filtr (SL) pro CUE 3x380-500 V, IP 20

Jmenovitý

Objednací

Typ

výkon motoru

Cena EUR

Rabatová

číslo

skupina

[kW]

Sinusový filtr (SL) pro CUE 3 x 380-500V 0,55 96754941 312,00 P

Sinusový filtr (SL) pro CUE 3 x 380-500V 0,75 96754941 312,00 P

Sinusový filtr (SL) pro CUE 3 x 380-500V 1,1 96754972 352,50 P

Sinusový filtr (SL) pro CUE 3 x 380-500V 1,5 96754972 352,50 P

Sinusový filtr (SL) pro CUE 3 x 380-500V 2,2 96754973 413,30 P

Sinusový filtr (SL) pro CUE 3 x 380-500V 3,0 96754973 413,30 P

Sinusový filtr (SL) pro CUE 3 x 380-500V 4,0 96754974 476,50 P

Sinusový filtr (SL) pro CUE 3 x 380-500V 5,5 96754976 532,10 P

Sinusový filtr (SL) pro CUE 3 x 380-500V 7,5 96754976 532,10 P

Sinusový filtr (SL) pro CUE 3 x 380-500V 11,0 96754977 795,80 P

Sinusový filtr (SL) pro CUE 3 x 380-500V 15,0 96754978 1 155,80 P

Sinusový filtr (SL) pro CUE 3 x 380-500V 18,5 96754978 1 155,80 P

Sinusový filtr (SL) pro CUE 3 x 380-500V 22,0 96755019 1 945,10 P

Sinusový filtr (SL) pro CUE 3 x 380-500V 30,0 96755021 2 300,30 P

Sinusový filtr (SL) pro CUE 3 x 380-500V 37,0 96755032 2 761,80 P

Sinusový filtr (SL) pro CUE 3 x 380-500V 45,0 96755033 3 756,70 P

Sinusový filtr (SL) pro CUE 3 x 380-500V 55,0 96755033 3 756,70 P

Sinusový filtr (SL) pro CUE 3 x 380-500V 75,0 96755034 5 328,80 P

Sinusový filtr (SL) pro CUE 3 x 380-500V 90,0 96755034 5 328,80 P

Větší sinusové filtry pro CUE 3x380-500V na dotaz do 250 kW

Platnost od: 1.1.2012 CUE 85


Externí frekvenční měnič

Příslušenství CUE

Filtr du/dt (DL) pro CUE 3x380-500 V, IP 20

Typ

Jmenovitý

výkon motoru

[kW]

Objednací

číslo

Cena EUR

Filtr du/dt (DL) pro CUE 3 x 380-500V 11,0 96755062 568,90 P

Filtr du/dt (DL) pro CUE 3 x 380-500V 15,0 96755063 795,00 P

Filtr du/dt (DL) pro CUE 3 x 380-500V 18,5 96755063 795,00 P

Filtr du/dt (DL) pro CUE 3 x 380-500V 22,0 96755063 795,00 P

Filtr du/dt (DL) pro CUE 3 x 380-500V 30,0 96755064 1 106,20 P

Filtr du/dt (DL) pro CUE 3 x 380-500V 37,0 96755064 1 106,20 P

Filtr du/dt (DL) pro CUE 3 x 380-500V 45,0 96755066 1 587,60 P

Filtr du/dt (DL) pro CUE 3 x 380-500V 55,0 96755066 1 587,60 P

Filtr du/dt (DL) pro CUE 3 x 380-500V 75,0 96755067 2 132,00 P

Filtr du/dt (DL) pro CUE 3 x 380-500V 90,0 96755067 2 132,00 P

Větší filtry dU/dt pro CUE 3x380-500V na dotaz do 250 kW

Rabatová

skupina

Příslušenství CUE: Vstupní-/Výstupní karta

Jmenovitý

Objednací

Typ

výkon motoru

Cena EUR

Rabatová

číslo

skupina

[kW]

Vstupní-/Výstupní karta MCB 114 Rozšiřovací karta pro dodatečný doplňkový analogový vstup (0)4-20mA pro 96760901 137,00 P

Upozornění: Krytí IP21 (pro IP 20 CUE) na zvláštní objednávku

doplňkový snímač, dva vstupy pro teplotní snímače Pt100/Pt1000:

Diferenční tlakový snímač DPI (montáž na čerpadlo)

Typ Popis Rozsah

Objednací

číslo

Cena EUR

DPI 0-0,6 Diferenční tlakové čidlo DPI s třívodičovým připojením, s 0,9 m připoj. kabelu. 0 - 0,6 bar 96611522 335,10 P

DPI 0-1,0 Přípustná teplota okolí v rozsahu -10°C až+70 °C. Přípustný provozní tlak 16 barů, 0 - 1,0 bar 96611523 335,10 P

DPI 0-1,6 přípustná teplota média -10 °C až+70 °C (až +140°C při použití kapilární trubky 0 - 1,6 bar 96611524 335,10 P

DPI 0-2,5 a při teplotě okolí


Externí frekvenční měnič

Příslušenství CUE

Komunikační datové brány

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

skupina

CIM 100 LONbus - Modul Rozšiřovací modul k připojení MGE čerpadel 11-22 kW MGE na datovou síť LONWorks 96824797 121,40 P

CIU 100 LONWorks - Gateway Gateway pro připojení jednoho čerpadla s rozhraním GENIBus na datovou síť LONWorks 96753736 257,40 P

CIU 150 Profibus - Gateway Gateway pro připojení jednoho čerpadla s rozhraním GENIBus na datovou síť Profibus-DP 96753081 249,90 P

CIU 200 MODbus - Gateway Gateway pro připojení jednoho čerpadla s rozhraním GENIBus na datovou síť MODbus-RTU 96753082 249,90 P

CIU 250 GSM - Gateway GSM-Modem pro připojení jednoho čerpadla s rozhraním GENIBus jako např. posílání SMS na mobilní telefon 96787106 449,80 P

G10-LON-Bus konektor

všechna UPE, TPE, LPE, LME, CLME, CRE, CHIE, SPKE, s rozhraním GENIBus a MAGNA 25-40/ 25-60/ 32-40/

32-60/ xx-100 s GENIbus modulem MB40/60/100

00605726 228,10 P

Upozornění: LONbus modul pro MAGNA 50-60/ 65-60/ xx-120 najdete v ceníku Vytápění

Průtokoměr QM

je požadován při regulaci na bázi diferenčního tlaku provéděné přes průtok.

Indukční průtokoměr v kompaktním provedení s vestavěným převodníkem.

Měřené médium: voda; max. teplota: 130°C Napájení: 230 V , 50/60 Hz

Výstelka: PFTE Měřicí rozsah: 0,5 až 10 m/s

Materiál elektrody: Hastelloy C - 4 Impulzní výstup: aktivní 24 V , 50 ms

Materiál přírub: ocel 37 - 2 Zobralzování průtoku na jednotce Delta M 6: do 100 m3 jako reálná hodnota

Krytí: IP 67 od 100 m3 jako 0,1 x reálná hodnota

Proudový výstup:

0 - 20 mA (přepínatelný na 0 - 24 mA)

Typ

Jmenovitá

světlost DN

Jmenovitý

tlak PN

Max. měřicí rozsah (m 3 /h) při

rychlosti proudění

2 m/s 5 m/s

Objednací

číslo

Cena EUR

QM 50 50 40 10 30 00ID8324 2 807,80 P

QM 65 65 40 25 60 00ID8325 2 838,40 P

QM 80 80 40 35 90 00ID8326 2 875,00 P

QM 100 100 16 50 120 00ID8327 3 148,40 P

QM 125 125 16 80 210 00ID8328 3 469,70 P

QM 150 150 16 125 300 00ID8329 3 415,70 P

QM 200 200 10 200 540 00ID8330 4 094,10 P

QM 250 250 10 350 900 00ID8331 5 413,70 P

QM 300 300 10 600 1200 00ID8332 7 031,00 P

Rabatová

skupina

PUG

Přepínač pro neregulovaná zdvojená čerpadla (příp. 2 jednoduchá čerpadla)

Přepínání z jednoho čerpadla na druhé pomocí digitálních spínacích hodin Druh krytí: IP 54

Ochrana motoru prostřednictvím motorového relé

Výkonový rozsdo 4 kW jmenovitého výkonu motoru

Způsob spínánpřímé spínání

Automatické přepínání z čerpadla v poruše na čerpadlo schopné provozu Okolní teplota: 0 - 40°C

Ruční znovunastavení (interní) potvrzením vyvolaného motorového ochranného relé

Provozní signálky pro čerpadla 1 a 2

Poruchová signálka

Přepínač způsobu provozu "Vyp/Automaticky/Čerpadlo 1/Čerpadlo 2/Čerpadla 1+2"

Bezpotenciálový výstup pro hlášení poruch

Izolované zapouzdřené těleso v nástěnném provedení: 326 x 200 x 182 mm

Jmen, proud

Typ

motoru [A]

Obj. číslo

1x230V, 50Hz

Cena EUR

Rabatová

skupina

Obj. číslo

Rabatová

Cena EUR

3x400V, 50Hz skupina

PUG 0,16 - 0,25 96055219 753,80 P 96055229 882,30 P

PUG 0,25 - 0,4 96055220 753,80 P 96055230 882,30 P

PUG 0,40 - 0,63 96055221 753,80 P 96055231 882,30 P

PUG 0,63 - 1,0 96055222 753,80 P 96055232 882,30 P

PUG 1,0 -1,7 96055223 753,80 P 96055233 882,30 P

PUG 1,6 - 2,5 96055224 753,80 P 96055234 882,30 P

PUG 2,5 - 4,0 96055225 753,80 P 96055235 882,30 P

PUG 4,0 - 6,0 96055226 753,80 P 96055236 882,30 P

PUG 5,5 - 8,0 96055227 753,80 P 96055237 882,30 P

PUG 7,0 - 10,0 96055228 753,80 P 96055238 882,30 P

Větší přepínače do 30 kW je možno dodat na zvláštní objednávku (řada GE100)

Platnost od: 1.1.2012 CUE 87


Čerpací stanice na znečištěnou vodu nebo fekálie

SOLOLIFT2 WC-1/WC-3/CWC-3/C-3/D-2

SOLOLIFT2 WC-1, WC-3, CWC-3

Nová řada malých kompaktních čerpacích stanic SOLOLIFT2 (nahrazující stávající stanice SOLOLIFT+) s unikátním patentovaným mělnicím zařízením. Díky flexibilním konektorům lze

SOLOLIFT2 lehce připojit na stávajíci odpadní potrubí, není třeba dodatečných úprav potrubí. Stanici lze snadno odčerpat i v případě výpadku el. proudu (pomocí aku vrtačky). Případně

zablokované mělnicí zařízení slze nadno uvolnít pomocí šroubováku, aniž je nutno cokoliv demontovat nebo volat instalatéra. SOLOLIFT2 nevyžaduje pravidelné čištění. Případný servis

je rychlý a čistý, není třeba sahat do obsahu nádrže nebo celé zařízení demontovat.

SOLOLIFT2 WC-1: vhodný pro připojení toalety a umyvadla

SOLOLIFT2 WC-3: vhodný pro připojení toalety, sprchy, umyvadla a bidetu

SOLOLIFT2 CWC-3: speciálně úzký model pro instalaci do zdi s možností připojení závěsného WC, sprchy, umyvadla a bidetu

Max. teplota média 50°C. Napětí 1 x 220-240 V, 50 Hz.

Typ

Příkon P 1

[kW], 50 Hz

Jmenovitý

proud I n [A]

Rozměry š x h x v

[mm]

Objednací

číslo

Cena EUR

SOLOLIFT2 WC-1 0,62 3,0 453x176x263 97775314 638,10 B

SOLOLIFT2 WC-3 0,62 3,0 453x176x263 97775315 717,60 B

SOLOLIFT2 CWC-3 0,62 3,0 495x164x280 97775316 730,30 B

SOLOLIFT2 C-3

Stanice SOLOLIFT C-3 má vírové oběžné kolo umožňující čerpání vody s obsahem vláken a pevných nečistot. Případný servis je rychlý a čistý, není třeba sahat do obsahu nádrže

nebo celé zařízení demontovat.

SOLOLIFT2 C-3: je vhodný pro připojení sprchy, vany, umyvadla, pračky, myčky nebo kuchyňského dřezu (bez fekálií - ne pro WC).

Max teplota média +75°C trvale/+90°C (30 min). Napětí 1 x 220-240 V, 50 Hz.

Typ

Příkon P 1

[kW], 50 Hz

Jmenovitý

proud I n [A]

Rozměry š x h x v

[mm]

Objednací

číslo

Cena EUR

SOLOLIFT2 C-3 0,64 3,1 373x158x255 97775317 638,10 B

SOLOLIFT2 D-2

Rabatová

skupina

Rabatová

skupina

Stanice SOLOLIFT D-2 malých rozměrů má vírové oběžné kolo umožňující čerpání vody s obsahem vláken a pevných nečistot. Případný servis je rychlý a čistý, není třeba sahat do obsahu

nádrže nebo celé zařízení demontovat.

SOLOLIFT2 D-2: je vhodný pro připojení sprchy a umyvadla

Max. teplota média 50°C. Napětí 1 x 220-240 V, 50 Hz

Typ

Příkon P 1

[kW], 50 Hz

Jmenovitý

proud I n [A]

Rozměry š x h x v

[mm]

Objednací

číslo

Cena EUR

SOLOLIFT2 D-2 0,28 1,3 299x165x147 97775318 604,20 B

Rabatová

skupina

Čerpací stanice na znečištěnou vodu nebo fekálie

LIFTAWAY C

Liftaway C

Čerpací zařízení pro odčerpávání vody ze suterénních prostor, ne pro WC.

Zařízení je připraveno k připojení čerpadla pro čerpání mírně znečištěných vod UNILIFT KP 150-A1 nebo UNILIFT KP 250-A1.

Včetně zpětné klapky, elastické přechodky s hadicovou sponou pro výtlak o průměru 40 mm, vedení plovákového spínače.

Materiál pro upevnění zařízení k podlaze případně k zavěšení na stěnu a pryžové patky. Přívodní šroubení jsou uzavřena víčky. Max teplota média 70°C (krátkodobě).

Čerpadlo UNILIFT KP je nutno objednat zvlášť.

Typ

Rozměry š x h x v

[mm]

Objednací

číslo

Cena EUR

Liftaway C 405 x 275 x 340 96003985 268,20 B

Rabatová

skupina

Příslušenství k Liftaway C

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

Uzavírací šoupátko DN 32, PN 16, připojení Rp 1 1/4 IG 00ID0918 15,60 P

s průchozí zásuvkou, k monitorování hladiny vody pomocí plovákového spínače. Signalizace piezobzučákem

Spínací jednotka LC A1 přes beznapěťový přepínací kontakt (zatížení max. 5 A, 230 V). Možnost napájení systému poplašné 91071287 122,40 P

signalizace z baterie 9V (baterie není v rozsahu dodávky)

Spínací jednotka LC A2 k monitorování hladiny vody pomocí plovákového spínače. Přepínací zásuvka. 96649044 131,40 P

Poplašný plovák. spínač při stísněných instalačních podmínkách, vertikální funkce, délka 3 m. 91071288 55,70 P

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 Sololift, Liftaway 88


Čerpací stanice na znečištěnou vodu nebo fekálie

LIFTAWAY B

Liftaway B

Čerpací zařízení pro odčerpávání vody ze suterénních prostor, ne pro WC.

Zařízení je připraveno k připojení čerpadla pro čerpání mírně znečištěných vod UNILIFT KP 150-A1 a KP 250-A1 nebo k připojení čerpadel na odpadní vody UNILIFT AP 12.40.04 A1 až 12

Šachta obsahuje teleskopický nástavec s pachovým uzávěrem. Sada pro připojení čerpadel UNILIFT KP nebo UNILIFT AP 12 sestává

ze zpětné klapky, výtlačného potrubí, průchodky stěnou, výtlačného hrdla, a pružné přechodky mezi čerpadlem a výtlačným potrubím.

Max teplota média 70°C (krátkodobě).

Čerpadlo UNILIFT KP nebo UNILIFT AP 12 je nutno objednat zvlášť.

Typ Popis Rozměry Ø x v [mm]

Objednací

číslo

Cena EUR

Liftaway B pro UNILIFT KP 500 x 770 96003974 765,70 B

Liftaway B pro UNILIFT AP 12 500 x 770 96003975 794,70 B

Rabatová

skupina

Příslušenství k Liftaway B

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

Uzavírací šoupátko DN 32, PN 16, připojení Rp 1 1/4 IG 00ID0918 15,60 P

DN 40, PN16, připojení Rp 1 1/2 IG 96489973 42,80 P

k monitorování hladiny vody pomocí plovákového spínače. Signalizace piezobzučákem přes beznapěťový

Spínací jednotka LC A1 přepínací kontakt (zatížení max.5 A, 230 V). Možnost napájení systému poplašné signalizace z baterie 9 V 91071287 122,40 P

(baterie není v rozsahu dodávky)

Spínací jednotka LC A2 k monitorování hladiny vody pomocí plovákového spínače. Přepínací zásuvka.. 96649044 131,40 P

Plovákový spínač typ SAS pro LC A1 3 m 00ID7801 17,00 P

5 m 00ID7805 20,80 P

10 m 00ID7809 30,40 P

Prodloužení šachty dodatečné prodloužení z PP pro hlubší instalace 96003994 167,80 P

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 Sololift, Liftaway 89


Čerpací stanice pro odvod kondenzátu

CONLIFT1 / CONLIFT2 / CONLIFT2 pH+

Čerpací stanice Conlift1, Conlift2 a Conlift2 pH+ pro odvod kondenzátu - prodej bude zahájen na zač. r. 2012

Čerpací zařízení k automatickému čerpání kondenzátu z kondenzačních kotlů do výkonu 200 kW a výtlačné výšky 5 m, chladicích a klimatizačních zařízení.

Conlift1 : Nahrazuje Conlift L.

Conlift2 : Nahrazuje Conlift. Ve srovnání s Conlift1 má navíc integrovaný akustický alarm a spínač pro dodatečný start čerpadla při vysoké hladině kondenzátu.

Conlift2 pH+ : Zcela nový výrobek. Ve srovnání s Conlift2 má navíc neutralizační jednotku pro odvádění kondenzátu s velmi nízkou hodnotou pH.

Napětí 1 x 230 V, 50 Hz

Objednací

Rabatová

Typ

Cena EUR

číslo

skupina

Conlift1 97936156 87,40 B

Conlift2 97936158 178,40 B

Conlift2 pH+ 97936172 233,00 B

Příslušenství k Conlift1, Conlift2, Conlift2 pH+

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

pH+ box (pro dodatečnou instalaci) 97936176 45,90 P

Prodloužení hadice, 6 m 97936177 14,40 P

Balení granulátu pro doplnění neutralizační jednotky stanice Conlift2 pH+ (4 x 1,4 kg) 97936178 42,30 P

PCB alarm pro Conlift2 97936209 36,90 P

Rabatová

skupina

Čerpací stanice pro odvod kondenzátu

CONLIFT / CONLIFT L

Čerpací stanice Conlift a Conlift L pro odvod kondenzátu - prodej bude ukončen na zač. r. 2012

Čerpací zařízení k automatickému čerpání kondenzátu z kondenzačních kotlů a chladicích a klimatizačních zařízení.

Conlift : Připraveno k připojení s kabelem a zástrčkou Schuko, s integrovaným dynamickým tlak. spínačem pro automat. zapínání a vypínání

a dynamický tlakový spínač výstražného zařízení s bzučákem a bezpečnostním přídavným spínačem (dodatečné připojení) čerpadla.

Rozsah dodávky:

2 m kabel a zástrčka Schuko, integrovaný zpětný ventil, úhelník pro zabezpečení vztlaku,

5 m hadice a montážní konzoly a šrouby s hmoždinkami.

Conlift L : Připraveno k připojení s kabelem a zástrčkou Schuko, s integrovaným plovák. spínačem pro automat. zapínání a vypínání

a s plovákovým spínačem výstražného zařízení.

Rozsah dodávky:

Napětí 1 x 230 V, 50 Hz

Typ

1,3 m kabel a zástrčka Schuko, integrovaný zpětný ventil, 6 m tlak. hadice, odstupňovaný adaptér přívodu

(19, 32, 40 mm), adaptér prodloužení hadice, montážní materiál, 3 záslepky (pro nepoužívané přívody).

Příkon P 1

[kW], 50 Hz

Jmenovitý

proud I n [A]

Rozměry š x h x v

[mm]

Hmotnost [kg]

Objednací

číslo

Cena EUR

Conlift 0,08 0,7 245 x 199 x 172 2,3 96115900 198,10 B

Conlift L 0,06 0,5 277x160x146 2 96845662 96,90 B

Příslušenství k Conlift, Conlift L

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

Prodlužovací hadice 5 m tlak. hadice z PVC, ø 10 mm, s hadic. spojkou a 2 ks upevňovacích zástrček 96115911 32,10 P

Uzavírací kohout Uzavírací kohout s hadicí ø = 10 mm a 2 kusy upevňovacích zástrček 96115912 34,10 P

Rabatová

skupina

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 Sololift+, Liftaway, Conlift(L) 90


Čerpací stanice na znečištěnou vodu nebo fekálie

MULTILIFT MSS

Čerpací stanice MULTILIFT MSS

Čerpací stanice pro dopravu domácích odpadních vod včetně fekálií. Stanice MSS s 1 čerpadlem je určena pro jednogenerační RD.

Stanice MSS není určena pro trvalý provoz.

Typ

Napětí [V], 50

Hz

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

skupina

MSS.11.1.2 1x230 V 97901037 1344,00 C

MSS.11.1.2 10m 1x230 V 97901028 1408,00 C

MSS.11.1.2 10m bez zpět. ventilu 1x230 V 97901062 1304,00 C

MSS.11.1.2 bez zpět. ventilu 1x230 V 97901030 1240,00 C

MSS.11.3.2 3x400 V 97901027 1344,00 C

MSS.11.3.2 10m 3x400 V 97901029 1408,00 C

MSS.11.3.2 10m bez zpět. ventilu 3x400 V 97901063 1304,00 C

MSS.11.3.2 bez zpět. ventilu 3x400 V 97901061 1240,00 C

Příslušenství MULTILIFT MSS

Typ

Popis

Rozměry,

připojení

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

skupina

1 Uzavírací ventil, vstupní strana

DN 100, PN 2,5 z PVC/korozivzdorná ocel Připojení : Ø 110 96615831 195,90 P

nádoby

2 Uzavírací ventil DN 80, PN 10 z EN-GJL-250 s povlakováním (výtlačná strana) Délka: 180 mm 96002011 124,10 P

3 Uzavírací šoupátko DN 32, PN 16 z mosazi Délka: 76 mm, připojení: Rp 1¼ IG 00ID0918 15,60 P

4 Pružný spojovací kus DN 32 včetně hadicové sponky (pozink. ocel) k připojení ručního membrán. čerpadla vnitřní Ø: 40 mm 91071645 9,80 P

5 Ruční membránové čerpadlo pro havarijní použití Připojení: Rp 1½ IG 96003721 247,30 P

6 Kalové čerpadlo UNILIFT CC nebo KP Výtlačná strana: R/Rp 1¼ AG/IG B

7 Zpětná klapka DN 32, PN 4 DIN/EN 12056-4 zkoušeno Délka: 90 mm, připojení: Rp 1¼ IG 96005308 26,30 P

8 Těsnění na vstupu DN 100 DN 100, vnitřní Ø: 1 97726942 18,10 P

9 Těsnění na vstupu DN 50 DN 50, vnitřní Ø: 48-50 mm 98079669 na dotaz P

10 Šrouby, matice, těsnění, DN80 pro uzavírací ventil, EN-GJL-250, výtlačná strana, sada 8 ks včetně 1 ploch. těsnění DN 80 96001999 35,20 P

11 Záložní baterie pro poplašné hlášení nezávislé na el. napájení 98079684 na dotaz P

12 Signální lampa 1x230 V 91077209 144,70 P

13 Houkačka vnitřní použití, 1x230 V 62500021 133,40 P

venkovní použití, 1x230 V 62500022 81,20 P

14 Hladin. spínač SAS kabel 5 m 00ID7805 20,80 P

15 Externí hl. vypínač do 25 A 96002511 55,10 P

16 Odvětrávací ventil DN 70/80/100 98059596 na dotaz P

17 Filtr pro odvětrávací ventil DN 70/80/100 98059594 na dotaz P

18 Box pro montáž odvětrávacího ventilu na stěnu 98059598 na dotaz P

Platnost od: 16.7.2012 Multilift 91


Čerpací stanice na znečištěnou vodu nebo fekálie

MULTILIFT M

Čerpací stanice MULTILIFT M

Čerpací stanice pro dopravu domácích odpadních vod včetně fekálií. Stanice M s 1 čerpadlem je určena pro jednogenerační RD.

Stanice M není určena pro trvalý provoz.

Typ

Napětí [V], 50

Hz

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

skupina

M.12.1.4 1x230 V 97901064 2160,00 C

M.12.1.4 10m 1x230 V 97901076 2240,00 C

M.12.3.4 3x400 V 97901065 2160,00 C

M.12.3.4 10m 3x400 V 97901077 2240,00 C

M.15.1.4 1x230 V 97901066 2368,00 C

M.15.1.4 10m 1x230 V 97901078 2480,00 C

M.15.3.4 3x400 V 97901067 2368,00 C

M.15.3.4 10m 3x400 V 97901079 2480,00 C

M.22.3.4 3x400 V 97901068 2528,00 C

M.22.3.4 10m 3x400 V 97901080 2640,00 C

M.24.3.2 3x400 V 97901070 2688,00 C

M.24.3.2 10m 3x400 V 97901081 2800,00 C

M.32.3.2 3x400 V 97901072 2960,00 C

M.32.3.2 10m 3x400 V 97901082 3040,00 C

M.38.3.2 3x400 V 97901074 3168,00 C

M.38.3.2 10m 3x400 V 97901083 3248,00 C

Příslušenství MULTILIFT M

Typ

Popis

Rozměry,

připojení

Objednací

číslo

Cena EUR

1 Uzavírací ventil, vstupní strana

DN 100, PN 2,5 z PVC/korozivzdorná ocel Připojení : Ø 110 96615831 195,90 P

nádoby

2 Uzavírací ventil DN 80, PN 10 z EN-GJL-250 s povlakováním (výtlačná strana) Délka: 180 mm 96002011 124,10 P

3 Uzavírací šoupátko DN 32, PN 16 z mosazi Délka: 76 mm, připojení: Rp 1¼ IG 00ID0918 15,60 P

4 Pružný spojovací kus DN 32 včetně hadicové sponky (pozink. ocel) k připojení ručního membrán. čerpadla vnitřní Ø: 40 mm 91071645 9,80 P

5 Ruční membránové čerpadlo pro havarijní použití Připojení: Rp 1½ IG 96003721 247,30 P

6 Kalové čerpadlo UNILIFT CC nebo KP Výtlačná strana: R/Rp 1¼ AG/IG B

7 Zpětná klapka DN 32, PN 4 DIN/EN 12056-4 zkoušeno Délka: 90 mm, připojení: Rp 1¼ IG 96005308 26,30 P

8 Těsnění na vstupu DN 100 DN 100, vnitřní Ø: 1 97726942 18,10 P

9 Otočný vstup DN 150 97620831 na dotaz P

10 Těsnění na vstupu DN 50 DN 50, vnitřní Ø: 48-50 mm 98079669 na dotaz P

11 Šrouby, matice, těsnění, DN80 pro uzavírací ventil, EN-GJL-250, výtlačná strana, sada 8 ks včetně 1 ploch. těsnění DN 80 96001999 35,20 P

12 Záložní baterie použít komerční baterii 9,6 V

13 Signální lampa 1x230 V 91077209 144,70 P

14 Houkačka vnitřní použití, 1x230 V 62500021 133,40 P

venkovní použití, 1x230 V 62500022 81,20 P

15 Hladin. spínač SAS kabel 5 m 00ID7805 20,80 P

16 Externí hl. vypínač do 25 A 96002511 55,10 P

17 Odvětrávací ventil DN 70/80/100 98059596 na dotaz P

18 Filtr pro odvětrávací ventil DN 70/80/100 98059594 na dotaz P

19 Box pro montáž odvětrávacího ventilu na stěnu 98059598 na dotaz P

Rabatová

skupina

Platnost od: 16.7.2012 Multilift 92


Čerpací stanice na znečištěnou vodu nebo fekálie, s mělnicím zařízením NOVINKA MULTILIFT MOG

Čerpací stanice MULTILIFT MOG

Čerpací stanice pro dopravu domácích odpadních vod včetně fekálií. Stanice MOG s 1 čerpadlem, s mělnicím zařízením.

Typ

Napětí [V], 50

Hz

Objednací

číslo

Cena EUR

MOG.09.1.2 1x230 V 97901124 3280,00 C

MOG.09.3.2 3x400 V 97901125 2880,00 C

MOG.12.1.2 1x230 V 97901126 3600,00 C

MOG.12.3.2 3x400 V 97901127 3120,00 C

MOG.15.3.2 3x400 V 97901128 3280,00 C

MOG.26.3.2 3x400 V 97901130 3840,00 C

MOG.31.3.2 3x400 V 97901132 4080,00 C

MOG.40.3.2 3x400 V 97901134 4320,00 C

Rabatová

skupina

Příslušenství MULTILIFT MOG

Typ

Popis

Rozměry,

připojení

Objednací

číslo

Cena EUR

1 Uzavírací ventil, vstupní strana

DN 100, PN 2,5 z PVC/korozivzdorná ocel Připojení : Ø 110 96615831 195,90 P

nádoby

2 Uzavírací šoupátko DN 32, PN 16 z mosazi Délka: 76 mm, připojení: Rp 1¼ IG 00ID0918 15,60 P

3 Pružný spojovací kus DN 32 včetně hadicové sponky (pozink. ocel) k připojení ručního membrán. čerpadla vnitřní Ø: 40 mm 91071645 9,80 P

4 Ruční membránové čerpadlo pro havarijní použití Připojení: Rp 1½ IG 96003721 247,30 P

5 Kalové čerpadlo UNILIFT CC nebo KP Výtlačná strana: R/Rp 1¼ AG/IG B

6 Zpětná klapka DN 32, PN 4 DIN/EN 12056-4 zkoušeno Délka: 90 mm, připojení: Rp 1¼ IG 96005308 26,30 P

7 Těsnění na vstupu DN 100 DN 100, vnitřní Ø: 1 97726942 18,10 P

8 Otočný vstup DN 150 97620831 na dotaz P

9 Těsnění na vstupu DN 50 DN 50, vnitřní Ø: 48-50 mm 98079669 na dotaz P

10 Záložní baterie použít komerční baterii 9,6 V

11 Signální lampa 1x230 V 91077209 144,70 P

12 Houkačka vnitřní použití, 1x230 V 62500021 133,40 P

venkovní použití, 1x230 V 62500022 81,20 P

13 Hladin. spínač SAS kabel 5 m 00ID7805 20,80 P

14 Externí hl. vypínač do 25 A 96002511 55,10 P

15 1 1/2" kompletní sada potrubí 98085356 na dotaz P

16 Zpětný ventil Rp 1 1/4 96116550 52,80 P

Rp 1 1/2 91076761 105,90 P

17 Odvětrávací ventil DN 70/80/100 98059596 na dotaz P

18 Filtr pro odvětrávací ventil DN 70/80/100 98059594 na dotaz P

19 Box pro montáž odvětrávacího ventilu na stěnu 98059598 na dotaz P

Rabatová

skupina

Platnost od: 16.7.2012 Multilift 93


Čerpací stanice na znečištěnou vodu nebo fekálie

MULTILIFT MD

Čerpací stanice MULTILIFT MD

Stanice MD se 2 čerpadly jsou určeny pro dvougenerační RD a větší budovy (malé hotely, školy apod.).

Stanice MD není určena pro trvalý provoz

Typ

Napětí [V], 50

Hz

Objednací

číslo

Cena EUR

MD.12.1.4 1x230 V 97901084 3776,00 C

MD.12.1.4 10m 1x230 V 97901096 3936,00 C

MD.12.3.4 3x400 V 97901085 3696,00 C

MD.12.3.4 10m 3x400 V 97901097 3856,00 C

MD.15.1.4 1x230 V 97901086 3984,00 C

MD.15.1.4 10m 1x230 V 97901098 4144,00 C

MD.15.3.4 3x400 V 97901087 3904,00 C

MD.15.3.4 10m 3x400 V 97901099 4064,00 C

MD.22.3.4 3x400 V 97901088 4240,00 C

MD.22.3.4 10m 3x400 V 97901100 4400,00 C

MD.24.3.2 3x400 V 97901090 4448,00 C

MD.24.3.2 10m 3x400 V 97901101 4608,00 C

MD.32.3.2 3x400 V 97901092 4640,00 C

MD.32.3.2 10m 3x400 V 97901102 4800,00 C

MD.38.3.2 3x400 V 97901094 5280,00 C

MD.38.3.2 10m 3x400 V 97901103 5760,00 C

Rabatová

skupina

Příslušenství MULTILIFT MD

Typ

Popis

Rozměry,

připojení

Objednací

číslo

Cena EUR

1 Uzavírací ventil, vstupní strana

DN 100, PN 2,5 z PVC/korozivzdorná ocel Připojení : Ø 110 96615831 195,90 P

nádoby

2 Uzavírací ventil DN 80, PN 10 z EN-GJL-250 s povlakováním (výtlačná strana) Délka: 180 mm 96002011 124,10 P

3 Uzavírací šoupátko DN 32, PN 16 z mosazi Délka: 76 mm, připojení: Rp 1¼ IG 00ID0918 15,60 P

4 Pružný spojovací kus DN 32 včetně hadicové sponky (pozink. ocel) k připojení ručního membrán. čerpadla vnitřní Ø: 40 mm 91071645 9,80 P

5 Ruční membránové čerpadlo pro havarijní použití Připojení: Rp 1½ IG 96003721 247,30 P

6 Kalové čerpadlo UNILIFT CC nebo KP Výtlačná strana: R/Rp 1¼ AG/IG B

7 Zpětná klapka DN 32, PN 4 DIN/EN 12056-4 zkoušeno Délka: 90 mm, připojení: Rp 1¼ IG 96005308 26,30 P

8 Těsnění na vstupu DN 100 DN 100, vnitřní Ø: 1 97726942 18,10 P

9 Otočný vstup DN 150 97620831 na dotaz P

10 Těsnění na vstupu DN 50 DN 50, vnitřní Ø: 48-50 mm 98079669 na dotaz P

11 Šrouby, matice, těsnění, DN80 pro uzavírací ventil, EN-GJL-250, výtlačná strana, sada 8 ks včetně 1 ploch. těsnění DN 80 96001999 35,20 P

12 Záložní baterie použít komerční baterii 9,6 V

13 Signální lampa 1x230 V 91077209 144,70 P

14 Houkačka vnitřní použití, 1x230 V 62500021 133,40 P

venkovní použití, 1x230 V 62500022 81,20 P

15 Hladin. spínač SAS kabel 5 m 00ID7805 20,80 P

16 Externí hl. vypínač do 25 A 96002511 55,10 P

17 Odvětrávací ventil DN 70/80/100 98059596 na dotaz P

18 Filtr pro odvětrávací ventil DN 70/80/100 98059594 na dotaz P

19 Box pro montáž odvětrávacího ventilu na stěnu 98059598 na dotaz P

Rabatová

skupina

Platnost od: 16.7.2012 Multilift 94


Čerpací stanice na znečištěnou vodu nebo fekálie, s mělnicím zařízením NOVINKA MULTILIFT MDG

Čerpací stanice MULTILIFT MDG

Čerpací stanice pro dopravu domácích odpadních vod včetně fekálií. Stanice MDG s 2 čerpadly, s mělnicím zařízením.

Typ

Napětí [V], 50

Hz

Objednací

číslo

Cena EUR

MDG.09.1.2 1x230V 1x230 V 97901136 6208,00 C

MDG.09.3.2 3x400V 3x400 V 97901137 5760,00 C

MDG.12.1.2 1x230V 1x230 V 97901138 6368,00 C

MDG.12.3.2 3x400V 3x400 V 97901139 5920,00 C

MDG.15.3.2 3x400V 3x400 V 97901140 6000,00 C

MDG.26.3.2 3x400V 3x400 V 97901142 6640,00 C

MDG.31.3.2 3x400V 3x400 V 97901144 7120,00 C

MDG.40.3.2 3x400V 3x400 V 97901146 7600,00 C

Rabatová

skupina

Příslušenství MULTILIFT MDG

Typ

Popis

Rozměry,

připojení

Objednací

číslo

Cena EUR

1 Uzavírací ventil, vstupní strana

DN 100, PN 2,5 z PVC/korozivzdorná ocel Připojení : Ø 110 96615831 195,90 P

nádoby

2 Uzavírací šoupátko DN 32, PN 16 z mosazi Délka: 76 mm, připojení: Rp 1¼ IG 00ID0918 15,60 P

3 Pružný spojovací kus DN 32 včetně hadicové sponky (pozink. ocel) k připojení ručního membrán. čerpadla vnitřní Ø: 40 mm 91071645 9,80 P

4 Ruční membránové čerpadlo pro havarijní použití Připojení: Rp 1½ IG 96003721 247,30 P

5 Kalové čerpadlo UNILIFT CC nebo KP Výtlačná strana: R/Rp 1¼ AG/IG B

6 Zpětná klapka DN 32, PN 4 DIN/EN 12056-4 zkoušeno Délka: 90 mm, připojení: Rp 1¼ IG 96005308 26,30 P

7 Těsnění na vstupu DN 100 DN 100, vnitřní Ø: 1 97726942 18,10 P

8 Otočný vstup DN 150 97620831 na dotaz P

9 Těsnění na vstupu DN 50 DN 50, vnitřní Ø: 48-50 mm 98079669 na dotaz P

10 Záložní baterie použít komerční baterii 9,6 V

11 Signální lampa 1x230 V 91077209 144,70 P

12 Houkačka vnitřní použití, 1x230 V 62500021 133,40 P

venkovní použití, 1x230 V 62500022 81,20 P

13 Hladin. spínač SAS kabel 5 m 00ID7805 20,80 P

14 Externí hl. vypínač do 25 A 96002511 55,10 P

15 1 1/2" kompletní sada potrubí 98085356 na dotaz P

16 Zpětný ventil Rp 1 1/4 96116550 52,80 P

Rp 1 1/2 91076761 105,90 P

17 Odvětrávací ventil DN 70/80/100 98059596 na dotaz P

18 Filtr pro odvětrávací ventil DN 70/80/100 98059594 na dotaz P

19 Box pro montáž odvětrávacího ventilu na stěnu 98059598 na dotaz P

Rabatová

skupina

Platnost od: 16.7.2012 Multilift 95


Čerpací stanice na znečištěnou vodu nebo fekálie

MULTILIFT MLD

Čerpací stanice MULTILIFT MLD

Stanice MLD se 2 čerpadly je určena pro menší komerční budovy s velkou četností zapínání stanice s delšími intervaly maximálního zatížení.

Stanice MLD není určena pro trvalý provoz.

Typ

Napětí [V], 50

Hz

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

skupina

MLD.12.1.4 1x230 V 97901104 5840,00 C

MLD.12.1.4 10m 1x230 V 97901116 6000,00 C

MLD.12.3.4 3x400 V 97901105 5840,00 C

MLD.12.3.4 10m 3x400 V 97901117 6000,00 C

MLD.15.1.4 1x230 V 97901106 6160,00 C

MLD.15.1.4 10m 1x230 V 97901118 6320,00 C

MLD.15.3.4 3x400 V 97901107 6160,00 C

MLD.15.3.4 10m 3x400 V 97901119 6320,00 C

MLD.22.3.4 3x400 V 97901108 6320,00 C

MLD.22.3.4 10m 3x400 V 97901120 6480,00 C

MLD.24.3.2 3x400 V 97901110 6480,00 C

MLD.24.3.2 10m 3x400 V 97901121 6640,00 C

MLD.32.3.2 3x400 V 97901112 6640,00 C

MLD.32.3.2 10m 3x400 V 97901122 6800,00 C

MLD.38.3.2 3x400 V 97901114 6960,00 C

MLD.38.3.2 10m 3x400 V 97901123 7120,00 C

Příslušenství MULTILIFT MLD

Typ

Popis

Rozměry,

připojení

Objednací

číslo

Cena EUR

1 Uzavírací ventil, vstupní strana

DN 100, PVC

nádoby

Připojení : Ø 110 96615831 195,90 P

DN 150, PVC 96697920 595,00 P

2 Uzavírací ventil DN 80, PN 10 z EN-GJL-250 s povlakováním (výtlačná strana) Délka: 180 mm 96002011 124,10 P

3 Uzavírací šoupátko DN 32, PN 16 z mosazi Délka: 76 mm, připojení: Rp 1¼ IG 00ID0918 15,60 P

4 Pružný spojovací kus DN 32 včetně hadicové sponky (pozink. ocel) k připojení ručního membrán. čerpadla vnitřní Ø: 40 mm 91071645 9,80 P

5 Ruční membránové čerpadlo pro havarijní použití Připojení: Rp 1½ IG 96003721 247,30 P

6 Kalové čerpadlo UNILIFT CC nebo KP Výtlačná strana: R/Rp 1¼ AG/IG B

7 Zpětná klapka DN 32, PN 4 DIN/EN 12056-4 zkoušeno Délka: 90 mm, připojení: Rp 1¼ IG 96005308 26,30 P

8 Těsnění na vstupu DN 50 DN 50, vnitřní Ø: 48-50 mm 98079669 na dotaz P

9 Šrouby, matice, těsnění, DN80 pro uzavírací ventil, EN-GJL-250, výtlačná strana, sada 8 ks včetně 1 ploch. těsnění DN 80 96001999 35,20 P

10 Záložní baterie použít komerční baterii 9,6 V

11 Signální lampa 1x230 V 91077209 144,70 P

12 Houkačka vnitřní použití, 1x230 V 62500021 133,40 P

venkovní použití, 1x230 V 62500022 81,20 P

13 Hladin. spínač SAS kabel 5 m 00ID7805 20,80 P

14 Externí hl. vypínač do 25 A 96002511 55,10 P

15 Odvětrávací ventil DN 70/80/100 98059596 na dotaz P

16 Filtr pro odvětrávací ventil DN 70/80/100 98059594 na dotaz P

17 Box pro montáž odvětrávacího ventilu na stěnu 98059598 na dotaz P

Rabatová

skupina

Platnost od: 16.7.2012 Multilift 96


Čerpací stanice na znečištěnou vodu nebo fekálie

MULTILIFT MDV a MD1 - SL

Čerpací stanice MULTILIFT MDV a MD1 - SL

Čerpací stanice jsou vysokokapacitní jednotky pro odvod velkých objemů odpadních a splaškových vod. Bytové domy, komerční a komunální objekty.

Stanice MDV a MD1 s čerpadly řady SL.

Multilift MDV s 2 čerpadly SL, s vírovým oběžným kolem

Typ

Napětí [V],

50 Hz

Příkon/výkon

motoru P1/P2

[kW]

Jmenovitý

proud In [A]

Objem nádrže

[l] *)

Spínací objem

[l] *)

Objednací

číslo

Cena EUR

Multilift MDV.65.80.22.2.SL 3x400 V 2,8/2,2 5,0 450/900/1350 150/300/450 97577818 6 902,70 C

Multilift MDV.65.80.30.2.SL 3x400 V 3,8/3,0 6,6 450/900/1350 150/300/450 97577833 7 368,50 C

Multilift MDV.65.80.40.2.SL 3x400 V 4,8/4,0 8,6 450/900/1350 150/300/450 97577836 9 827,70 C

Multilift MDV.80.80.60.2.SL 3x400 V 7,1/6,0 13,9 450/900/1350 150/300/450

97577838 11 870,20 C

Multilift MDV.80.80.75.2.SL 3x400 V 8,9/7,5 16,2 450/900/1350 150/300/450

97577840 12 612,50 C

Multilift MDV.80.80.92.2.SL 3x400 V 10,5/9,2 18,0 450/900/1350 150/300/450

97577853 14 947,70 C

*) při 1/2/3 sběrných nádržích

Rabatová

skupina

Multilift MD1 se 2 čerpadly SL, s jednokanálovým oběžným kolem

Typ

Napětí [V],

50 Hz

Příkon/výkon

motoru P1/P2

[kW]

Jmenovitý

proud In [A]

Objem nádrže

[l] *)

Spínací objem

[l] *)

Objednací

číslo

Cena EUR

Multilift MD1.80.80.15.4.SL 3x400 V 2,1 / 1,5 4,2 450/900/1350 150/300/450 97577857 7 396,60 C

Multilift MD1.80.80.22.4.SL 3x400 V 2,9 / 2,2 5,9 450/900/1350 150/300/450 97577859 7 505,60 C

Multilift MD1.80.80.30.4.SL 3x400 V 6,5 / 5,5 7,8 450/900/1350 150/300/450 97577861 9 244,70 C

Multilift MD1.80.80.40.4.SL 3x400 V 4,9 / 4,0 10,0 450/900/1350 150/300/450 97577863 11 111,80 C

Multilift MD1.80.80.55.4.SL 3x400 V 6,5 / 5,5 13,4 450/900/1350 150/300/450 97577865 11 918,20 C

Multilift MD1.80.80.75.4.SL 3x400 V 9,0 / 7,5 17,3 450/900/1350 150/300/450 97577867 12 903,90 C

Multilift MD1.80.100.15.4.SL 3x400 V 2,1 / 1,5 4,2 900/1350 300/450 97577870 8 957,20 C

Multilift MD1.80.100.22.4.SL 3x400 V 2,9 / 2,2 5,9 900/1350 300/450 97577872 9 823,80 C

Multilift MD1.80.100.30.4.SL 3x400 V 6,5 / 5,5 7,8 900/1350 300/450 97577874 10 538,90 C

Multilift MD1.80.100.40.4.SL 3x400 V 4,9 / 4,0 10,0 900/1350 300/450 97577876 12 367,00 C

Multilift MD1.80.100.55.4.SL 3x400 V 6,5 / 5,5 13,4 900/1350 300/450 97577878 13 307,60 C

Multilift MD1.80.75.15.4.SL 3x400 V 9,0 / 7,5 17,3 900/1350 300/450 97577880 14 449,50 C

*) při 1/2/3 sběrných nádržích

Rabatová

skupina

Čerpací stanice na znečištěnou vodu nebo fekálie

MULTILIFT MDV a MD1 - SE

Čerpací stanice MULTILIFT MDV a MD1 - SE

Čerpací stanice jsou vysokokapacitní jednotky pro odvod velkých objemů odpadních a splaškových vod. Bytové domy, komerční a komunální objekty.

Stanice MDV a MD1 s čerpadly řady SE jsou určeny i pro trvalý provoz.

Multilift MDV s 2 čerpadly SE, s vírovým oběžným kolem

Typ

Napětí [V],

50 Hz

Příkon/výkon

motoru P1/P2

[kW]

Jmenovitý

proud In [A]

Objem nádrže

[l] *)

Spínací objem

[l] *)

Objednací

číslo

Cena EUR

Multilift MDV.65.80.22.2.SE 3x400 V 2,8/2,2 5,0 450/900/1350 150/300/450 96102274 7 669,70 C

Multilift MDV.65.80.30.2.SE 3x400 V 3,8/3,0 6,6 450/900/1350 150/300/450 96102276 8 187,20 C

Multilift MDV.65.80.40.2.SE 3x400 V 4,8/4,0 8,6 450/900/1350 150/300/450 96102278 10 919,70 C

Multilift MDV.80.80.60.2.SE 3x400 V 7,1/6,0 13,9 450/900/1350 150/300/450

96776520 13 189,20 C

Multilift MDV.80.80.75.2.SE 3x400 V 8,9/7,5 16,2 450/900/1350 150/300/450

96741485 14 013,90 C

Multilift MDV.80.80.92.2.SE 3x400 V 10,5/9,2 18,0 450/900/1350 150/300/450

96746285 16 608,50 C

*) při 1/2/3 sběrných nádržích

Rabatová

skupina

Multilift MD1 se 2 čerpadly SE, s jednokanálovým oběžným kolem

Typ

Napětí [V],

50 Hz

Příkon/výkon

motoru P1/P2

[kW]

Jmenovitý

proud In [A]

Objem nádrže

[l] *)

Spínací objem

[l] *)

Objednací

číslo

Cena EUR

Multilift MD1.80.80.15.4.SE 3x400 V 2,1 / 1,5 4,2 450/900/1350 150/300/450 96102280 8 218,40 C

Multilift MD1.80.80.22.4.SE 3x400 V 2,9 / 2,2 5,9 450/900/1350 150/300/450 96102282 8 339,70 C

Multilift MD1.80.80.30.4.SE 3x400 V 6,5 / 5,5 7,8 450/900/1350 150/300/450 96102284 10 271,80 C

Multilift MD1.80.80.40.4.SE 3x400 V 4,9 / 4,0 10,0 450/900/1350 150/300/450 96102286 12 346,50 C

Multilift MD1.80.80.55.4.SE 3x400 V 6,5 / 5,5 13,4 450/900/1350 150/300/450 96102288 13 242,50 C

Multilift MD1.80.80.75.4.SE 3x400 V 9,0 / 7,5 17,3 450/900/1350 150/300/450 96102290 14 337,70 C

Multilift MD1.80.100.15.4.SE 3x400 V 2,1 / 1,5 4,2 900/1350 300/450 96102292 9 952,40 C

Multilift MD1.80.100.22.4.SE 3x400 V 2,9 / 2,2 5,9 900/1350 300/450 96102294 10 915,20 C

Multilift MD1.80.100.30.4.SE 3x400 V 6,5 / 5,5 7,8 900/1350 300/450 96102296 11 709,90 C

Multilift MD1.80.100.40.4.SE 3x400 V 4,9 / 4,0 10,0 900/1350 300/450 96102298 13 741,10 C

Multilift MD1.80.100.55.4.SE 3x400 V 6,5 / 5,5 13,4 900/1350 300/450 96102300 14 786,20 C

Multilift MD1.80.75.15.4.SE 3x400 V 9,0 / 7,5 17,3 900/1350 300/450 96102302 16 055,00 C

*) při 1/2/3 sběrných nádržích

Rabatová

skupina

Platnost od: 16.7.2012 Multilift 97


Příslušenství MULTILIFT MD1/MDV-SL a MD1/MDV-SE

Typ

Popis

Rozměry,

připojení

Objednací

číslo

Cena EUR

1 Uzavírací ventil, vstupní strana

DN 100, PVC

nádoby

Připojení : Ø 110 96615831 195,90 P

DN 150, PVC 96697920 595,00 P

2 Uzavírací ventil DN 80, PN 10 z EN-GJL-250 s povlakováním (výtlačná strana) Délka: 180 mm 96002011 124,10 P

DN 100, PN 10 z EN-GJL-250 s povlakováním (výtlačná strana) Délka: 190 mm 96002012 151,20 P

DN 150, PN 10 z EN-GJL-250 s povlakováním (výtlačná strana) Délka: 210 mm 96003427 267,50 P

3 Zpětná klapka DN 80 pro výtlačnou stranu, DIN/EN 12056-4 zkoušeno Délka: 260 mm 96003826 224,20 P

DN 100 pro výtlačnou stranu, příruba PN 10 Délka: 300 mm, šířka: 260 mm 96003827 297,40 P

4 Kalhotový kus z oceli s povlakováním

výtlač. strana čerpadla/výtlač.

potrubí DN 80 / Ø 90 mm

96003704 433,40 P

DN 80 / Ø 110 mm 96003705 472,50 P

Rabatová

skupina

DN 100 / Ø 110mm 96003706 629,30 P

DN 150 / Ø 160mm 96003707 790,90 P

5 Uzavírací šoupátko DN 32, PN 16 z mosazi Délka: 76 mm, připojení: Rp 1¼ IG 00ID0918 15,60 P

6 Pružný spojovací kus DN 32 včetně hadicové sponky (pozink. ocel) k připojení ručního membrán. čerpadla vnitřní Ø: 40 mm 91071645 9,80 P

DN 100 včetně hadicové sponky (pozink. ocel) pro vertikál. připojení vnitřní Ø: 110 mm 96075422 39,20 P

DN 150 včet DN 150 včetně hadicové sponky (pozink. ocel) pro vertikální připojení vnitřní Ø: 160 mm 96473060 71,00 P

7 Ruční membránové čerpadlo pro havarijní použití Připojení: Rp 1½ IG 96003721 247,30 P

8 Kalové čerpadlo UNILIFT CC nebo KP Výtlačná strana: R/Rp 1¼ AG/IG B

9 Zpětná klapka DN 32, PN 4 DIN/EN 12056-4 zkoušeno Délka: 90 mm, připojení: Rp 1¼ IG 96005308 26,30 P

10 Záložní nádrž jako 3. nádrž, 450 l, vč. spojek, svorek a svorníků 96982790 1 444,70 P

11 Těsnění na vstupu DN 150 96636544 45,40 P

12 Těsnění na přítoku DN 150 DN 150 91071939 19,90 P

13 Kotoučová pila na otvory ∅177 mm DN 150 91713755 120,10 P

14 ∅6 mm 91712026 24,80 P

15 Přírubový kus pro trubku DN 150 z mosazi s těsněním pro trubku Ø 160 mm 96003701 259,60 P

16 Sada hadice s přírubou DN 150, vnitřní ∅160 mm 96477895 247,50 P

17 Šrouby, matice a těsnění pro uzavírací ventil, EN-GJL-250, výtlačná strana, sada 8 ks včetně 1 ploch. těsnění DN 80 96001999 35,20 P

18 Záložní baterie použít komerční baterii 9,6 V

19 Signální lampa 1x230 V 91077209 144,70 P

20 Houkačka vnitřní použití, 1x230 V 62500021 133,40 P

venkovní použití, 1x230 V 62500022 81,20 P

21 Hladin. spínač SAS kabel 5 m 00ID7805 20,80 P

22 Externí hl. vypínač do 25 A 96002511 55,10 P

do 40 A 96002512 81,20 P

23 Odvětrávací ventil DN 70/80/100 98059596 na dotaz P

24 Filtr pro odvětrávací ventil DN 70/80/100 98059594 na dotaz P

25 Box pro montáž odvětrávacího ventilu na stěnu 98059598 na dotaz P

Platnost od: 16.7.2012 Multilift 98


Čerpadla pro čerpání čisté a mírně znečištěné vody

UNILIFT CC

UNILIFT CC, provedení kompozit/korozivzdorná ocel

s elektromotorem 1x220-230V, 50Hz, chladicí plášť, přípojka Rp 1¼", 1" nebo 1 1/4 AG, kabel 10 m a zástrčka Schuko, 48 ks na paletě, průchodnost 10 mm.

Typ

Napětí [V],

50 Hz

Výkon motoru

P2 [kW]

Jmenovitý

proud In [A]

Délka kabelu Plovák

Objednací

číslo

Cena EUR

UNILIFT CC 5 M1 1x220-230 V 0,24 1,1 10 - 96280965 173,50 B

UNILIFT CC 5 A1 1x220-230 V 0,24 1,1 10 X 96280966 186,20 B

UNILIFT CC 7 M1 1x220-230 V 0,38 1,7 10 - 96280967 205,20 B

UNILIFT CC 7 A1 1x220-230 V 0,38 1,7 10 X 96280968 215,80 B

UNILIFT CC 9 M1 1x220-230 V 0,78 3,7 10 - 96280969 262,40 B

UNILIFT CC 9 A1 1x220-230 V 0,78 3,7 10 X 96280970 279,20 B

M1 - bez plováku, A1 - s plovákem

Rabatová

skupina

Čerpadla pro čerpání čisté a mírně znečištěné vody

Příslušenství UNILIFT CC

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

1 Zpětná klapka kompozit, Rp 1¼ 96005308 26,30 P

2 Uzavírací šoupátko červený bronz, Rp 1¼ 00ID0918 15,60 P

3 Pružný přechodový kus včetně hadicových spon, DN 32, vnitřní průměr 42 mm 91071645 9,80 P

4 Spínací jednotka pro

poplašnou signalizaci LC A1

4 Spínací jednotka pro

poplašnou signalizaci LC A2

5 Plovákový spínač typ SAS

pro LC A1 a LC 1/2 WS

s průchozí zásuvkou, k monitorování hladiny vody pomocí plovák.

spínače. Signalizace piezobzučákem přes beznapěťový přepínací

kontakt (zatížení max. 5 A, 230 V). Možnost napájení poplašné

signalizace z baterie 9 V (není v rozsahu dodávky)

Rabatová

skupina

91071287 122,40 P

s přepínací zásuvkou 96649044 131,40 P

k instalaci v rámci čerpacích stanic. délka kabelu 3 m 00ID7801 17,00 P

délka kabelu 5 m 00ID7805 20,80 P

délka kabelu 10 m 00ID7809 30,40 P

Poplašný plovákový spínač

při stísněných instalačních podmínkách. 91071288 55,70 P

pro LC A1

Řízení 1 čerpadla, motorová ochrana, pro 2 plovákové spínače typ SAS

6 Řídicí jednotka LC 1 WS 96002521 516,40 P

(není součástí dodávky)

Řízení 2 čerpadel, motorová ochrana, pro 3 plovákové spínače typ

7 Řídicí jednotka LC 2 WS 96002522 548,40 P

SAS (není součástí dodávky)

8 Závaží pro spínač typ SAS, plast s mosazným jádrem 00ID8950 4,90 P

9 Hadicová sponka pozinkováno pro hadici 3/4" 91070975 0,70 P

pro hadici 1" 91070929 1,10 P

pro hadici 1 1/4" 00ID9053 1,50 P

Platnost od: 1.1.2012 Unilift CC 99


Čerpadla pro čerpání čisté a mírně znečištěné vody

Příslušenství UNILIFT CC

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

10 Hadic. rychlospojka na stranu hadice pro hadici 3/4" 00ID8964 3,40 P

Rabatová

skupina

pro hadici 1" 00ID8963 5,50 P

pro hadici 1 1/4" 00ID8962 10,10 P

11 Hadic. rychlospojka na stranu čerpadla protikus, R 1 1/4 IG 96883464 na dotaz P

12 Ocelové lanko

z korozivzdorné oceli (1.4401), 2 mm Ø, 7 X 19 LH, k uchycení

čerpadla v čerpací šachtě [ nosnost cca. 100 kg ]

00ID8957 0,60 P

13 Třmenové svorky mater. 1.4401, pro ocelové lanko 2 mm, nutné 2 kusy na jedno oko 00ID8960 0,70 P

250 V, IP 30, poruchový proud 30 mA, včetně připojovacího kabelu se

14 Proudový jistič FI spojkou s ochranným kontaktem na stranu čerpadla, na stranu 00ID8961 85,80 P

čerpadla, 1,75 m, zástrčka pro připojení na elektrickou síť.

Elektronická spínací jednotka s řízením pomocí elektrod pro 1 čerpadlo.

15 Řídicí jednotka LLC 1000W

Použití při stísněném instalačním prostoru nebo při nízkých hladinách

kapaliny, včetně integrované zvukové signalizace a beznapěťového

96871268 na dotaz P

přepínacího kontaktu.

Čerpadla pro čerpání čisté a mírně znečištěné vody

MULTIBOX CC7-A1

MULTIBOX CC7-A1, kompletní zařízení pro odčerpávání zaplaveného suterénu

Obsahuje čerpadlo Unilift CC7 s namontovanou spojkou Storz-C, multifunkční filtr, 15 m výtlačné hadice včetně ochranného pouzdra, adaptér.

Typ

Napětí [V],

50 Hz

Výkon motoru

P2 [kW]

Jmenovitý

proud In [A]

Délka kabelu Plovák

Objednací

číslo

Cena EUR

MULTIBOX CC7-A1 1x220-230 V 0,38 1,7 10 X 97519841 455,00 B

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 Unilift CC 100


Čerpadla pro čerpání čisté a mírně znečištěné vody

UNILIFT KP

Čerpadla UNILIFT KP, provedení korozivzdorná ocel

s elektromotorem 1 X 220-230 V, 50 Hz, přípojka Rp 1¼ , se zástrčkou Schuko, 60 kusů na paletě, průchodnost 10 mm.

Typ

Napětí [V],

50 Hz

Výkon motoru

P2 [kW]

Jmenovitý

proud In [A]

Délka kabelu

Plovák

Objednací

číslo

Cena EUR

UNILIFT KP 150 M1 1x220-230 V 0,30 1,3 10 - 011H1300 256,00 B

UNILIFT KP 150-A1 1x220-230 V 0,30 1,3 3 * X 011H1600 256,00 B

UNILIFT KP 150-A1 1x220-230 V 0,30 1,3 10 X 011H1800 272,60 B

UNILIFT KP 250-M1 1x220-230 V 0,50 2,2 10 - 012H1300 302,70 B

UNILIFT KP 250-A1 1x220-230 V 0,50 2,2 3 * X 012H1600 302,70 B

UNILIFT KP 250-A1 1x220-230 V 0,50 2,2 10 X 012H1800 317,20 B

UNILIFT KP 350-M1 1x220-230 V 0,70 3,2 10 - 013N1300 385,10 B

UNILIFT KP 350-A1 1x220-230 V 0,70 3,2 3 * X 013N1600 382,90 B

UNILIFT KP 350-A1 1x220-230 V 0,70 3,2 10 X 013N1800 410,60 B

* určeno pro instalaci do Liftaway

M1 - bez plováku, A1 - s plovákem

Rabatová

skupina

Čerpadla pro čerpání čisté a mírně znečištěné vody

Příslušenství UNILIFT KP

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

1 Zpětná klapka kompozit, Rp 1¼ 96005308 26,30 P

2 Uzavírací šoupátko červený bronz, Rp 1¼ 00ID0918 15,60 P

3 Pružný přechodový kus včetně hadicových spon, DN 32, vnitřní průměr 42 mm 91071645 9,80 P

4 Spínací jednotka pro poplašnou

signalizaci LC A1

4 Spínací jednotka pro poplašnou

signalizaci LC A2

s průchozí zásuvkou, k monitorování hladiny vody pomocí plovák. spínače.

Signalizace piezobzučákem přes beznapěťový přepínací kontakt (zatížení max.

5 A, 230 V). Možnost napájení systému poplašné signalizace z baterie 9 V

(není v rozsahu dodávky)

Rabatová

skupina

91071287 122,40 P

s přepínací zásuvkou 96649044 131,40 P

5 Plovákový spínač typ SAS pro

LC A1 a LC 1/2 WS

k instalaci v rámci čerpacích stanic. délka kabelu 3 m 00ID7801 17,00 P

délka kabelu 5 m 00ID7805 20,80 P

délka kabelu 10 m 00ID7809 30,40 P

Poplašný plovákový spínač pro

LC A1

při stísněných instalačních podmínkách. 91071288 55,70 P

6 Řídicí jednotka LC 1 WS

Řízení 1 čerpadla, motorová ochrana, pro 2 plovákové spínače typ SAS (není

součástí dodávky)

96002521 516,40 P

7 Řídicí jednotka LC 2 WS

Řízení 2 čerpadel, motorová ochrana, pro 3 plovákové spínače typ SAS (není

součástí dodávky)

96002522 548,40 P

8 Závaží pro spínač typ SAS, plast s mosazným jádrem 00ID8950 4,90 P

Platnost od: 1.1.2012 Unilift KP 101


Čerpadla pro čerpání čisté a mírně znečištěné vody

Příslušenství UNILIFT KP

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

9 Hadicová sponka pozinkováno pro hadici 3/4" 91070975 0,70 P

Rabatová

skupina

pro hadici 1" 91070929 1,10 P

pro hadici 1 1/4" 00ID9053 1,50 P

10 Hadicová rychlospojka na stranu hadice pro hadici 3/4" 00ID8964 3,40 P

pro hadici 1" 00ID8963 5,50 P

pro hadici 1 1/4" 00ID8962 10,10 P

11 Hadicová rychlospojka na stranu čerpadla protikus, R 1 1/4 IG 00ID9052 6,70 P

12 Ocelové lanko

z korozivzdorné oceli (1.4401), 2 mm Ø, 7 X 19 LH, k uchycení čerpadla v

čerpací šachtě [ nosnost cca. 100 kg ]

00ID8957 0,60 P

13 Třmenové svorky mater. 1.4401, pro ocelové lanko 2 mm, nutné 2 kusy na jedno oko 00ID8960 0,70 P

250 V, IP 30, poruchový proud 30 mA, včetně připojovacího kabelu se spojkou

14 Proudový jistič FI s ochranným kontaktem na stranu čerpadla, na stranu čerpadla, 1,75 m, 00ID8961 85,80 P

zástrčka pro připojení na elektrickou síť.

15 Vedení plovákového spínače zapínání cca. 260 mm, vypínání: cca. 50 mm 96007161 17,80 P

16 Zpětná klapka do výtlač. hrdel všech čerpadel UNILIFT KP. Vnější ø 1 1/4". 00015220 20,70 P

Elektronická spínací jednotka s řízením pomocí elektrod pro 1 čerpadlo. Použití

18 Řídicí jednotka LLC 1000W při stísněném instalačním prostoru nebo při nízkých hladinách kapaliny, včetně 96871268 na dotaz P

integrované zvukové signalizace a beznapěťového přepínacího kontaktu.

Čerpadla pro čerpání čisté a mírně znečištěné vody

UNILIFT KP AV1

Čerpadla UNILIFT KP AV1 s vertikálním plovákem, provedení korozivzdorná ocel

s elektromotorem 1 X 220-230 V, 50 Hz, přípojka Rp 1¼ , se zástrčkou Schuko, 60 kusů na paletě, průchodnost 10 mm.

Pouze pro čistou vodu, bez obsahu pevných nebo vláknitých příměsí.

Typ

Napětí [V],

50 Hz

Výkon motoru

P2 [kW]

Jmenovitý

proud In [A]

Délka kabelu

Plovák

Objednací

číslo

Cena EUR

UNILIFT KP 150 AV 1 1x220-230 V 0,30 1,3 10 X 011H1900 287,20 B

UNILIFT KP 150 AV 1 1x220-230 V 0,30 1,3 3 X 011H1400 269,60 B

UNILIFT KP 250 AV 1 1x220-230 V 0,50 2,3 10 X 012H1900 334,00 B

UNILIFT KP 250 AV 1 1x220-230 V 0,50 2,3 3 X 012H1400 316,40 B

UNILIFT KP 350 AV 1 1x220-230 V 0,70 3,2 10 X 013N1900 470,20 B

UNILIFT KP 350 AV 1 1x220-230 V 0,70 3,2 3 X 013N1400 442,30 B

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 Unilift KP 102


Čerpadla na znečištěné a odpadní vody UNILIFT AP 12

Čerpadla UNILIFT AP 12, z korozivzdorné oceli

Čerpadla s průchodností 12 mm, kabelem 3 m (čerpadla s délkou kabelu 3 m určena pro Liftaway) nebo 10 m.

Výtlačné hrdlo vertikální. Otáčky 2900 1/min. A1 s plovákovým spínačem.

Typ

Napětí [V],

50 Hz

Příkon/výkon

motoru P 1 /P 2

[kW]

Jmenovitý

proud I n [A]

Výtlačné

hrdlo

Délka kabelu

[m]

Zástrčka

Plovák

Spínací Objednací

skříňka číslo

Cena EUR

UNILIFT AP 12.40.04.1 1x230 V 0,70/0,40 3,0 Rp 1½ 10 Schuko - - 96011016 479,80 B

UNILIFT AP 12.40.04.A1 1x230 V 0,70/0,40 3,0 Rp 1½ 3 Schuko X - 96011017 490,80 B

UNILIFT AP 12.40.04.A1 1x230 V 0,70/0,40 3,0 Rp 1½ 10 Schuko X - 96011018 519,80 B

UNILIFT AP 12.40.04.3 3x400 V 0,70/0,40 1,2 Rp 1½ 10 - - - 96011024 463,00 B

UNILIFT AP 12.40.04.A3 3x400 V 0,70/0,40 1,2 Rp 1½ 10 CEE X X 96023871 612,20 B

UNILIFT AP 12.40.06.1 1x230 V 0,90/0,60 4,4 Rp 1½ 10 Schuko - - 96001720 500,90 B

UNILIFT AP 12.40.06.A1 1x230 V 0,90/0,60 4,4 Rp 1½ 3 Schuko X - 96001735 515,40 B

UNILIFT AP 12.40.06.A1 1x230 V 0,90/0,60 4,4 Rp 1½ 10 Schuko X - 96010979 552,00 B

UNILIFT AP 12.40.06.3 3x400 V 0,90/0,60 1,6 Rp 1½ 10 - - - 96001652 484,20 B

UNILIFT AP 12.40.06.A3 3x400 V 0,90/0,60 1,6 Rp 1½ 10 CEE X X 96023872 647,80 B

UNILIFT AP 12.40.08.1 1x230 V 1,30/0,80 5,9 Rp 1½ 10 Schuko - - 96001869 558,70 B

UNILIFT AP 12.40.08.A1 1x230 V 1,30/0,80 5,9 Rp 1½ 3 Schuko X - 96001798 577,70 B

UNILIFT AP 12.40.08.A1 1x230 V 1,30/0,80 5,9 Rp 1½ 10 Schuko X - 96010980 609,90 B

UNILIFT AP 12.40.08.3 3x400 V 1,20/0,80 2,1 Rp 1½ 10 - - - 96001791 537,60 B

UNILIFT AP 12.40.08.A3 3x400 V 1,20/0,80 2,1 Rp 1½ 10 CEE X X 96023873 678,90 B

UNILIFT AP 12.50.11.1 1x230 V 1,70/1,10 8,5 Rp 2 10 Schuko - - 96001958 788,00 B

UNILIFT AP 12.50.11.A1 1x230 V 1,70/1,10 8,5 Rp 2 3 Schuko X - 96001965 811,30 B

UNILIFT AP 12.50.11.A1 1x230 V 1,70/1,10 8,5 Rp 2 10 Schuko X - 96010981 850,30 B

UNILIFT AP 12.50.11.3 3x400 V 1,70/1,20 3,2 Rp 2 10 - - - 96001975 761,30 B

UNILIFT AP 12.50.11.A3 3x400 V 1,70/1,20 3,2 Rp 2 10 CEE X X 96023874 910,40 B

Rabatová

skupina

Čerpadla na znečištěné a odpadní vody Příslušenství UNILIFT AP 12

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

1 Zpětná klapka Rp 1 1/2 IG 96005309 49,00 P

Rp 2 IG 91072718 71,00 P

2 Uzavírací šoupátko, mosaz Rp 1 1/2 96489973 42,80 P

Rp 2 96002005 42,20 P

2 Uzavírací šoupátko červený bronz, Rp 1¼ 00ID0918 15,60 P

3 Elastický spojovací kus, DN 40 91071646 9,80 P

vč. hadicové sponky DN 50 91071647 9,80 P

4 Spínací jednotka pro poplašnou

signalizaci LC A1

Rabatová

skupina

91071287 122,40 P

4 Spínací jednotka pro poplašnou

s přepínací zásuvkou 96649044 131,40 P

signalizaci LC A2

5 Plovák. spínač typ SAS k instalaci v rámci čerpacích stanic. délka kabelu 3 m 00ID7801 17,00 P

pro LC A1 a LC 1/2 WS délka kabelu 5 m 00ID7805 20,80 P

Poplašný plovák. spínač pro LC

A1

s průchozí zásuvkou, k monitorování hladiny vody pomocí plovákového spínače. Signalizace

piezobzučákem přes beznapěťový přepínací kontakt (zatížení max. 5 A, 230 V). Možnost napájení

systému poplašné signalizace z baterie 9 V (baterie není v rozsahu dodávky)

délka kabelu 10 m 00ID7809 30,40 P

při stísněných instalačních podmínkách. 91071288 55,70 P

Platnost od: 1.1.2012 Unilift AP 12 103


Čerpadla na znečištěné a odpadní vody Příslušenství UNILIFT AP 12

Typ

Popis

Objednací

Cena EUR

Rabatová

číslo

skupina

6 Řídicí jednotka LC 1 WS

Řízení 1 čerpadla, motorová ochrana, pro 2 plovákové spínače typ SAS (není součástí dodávky),

1x230 V

96002521 516,40 P

6 Řídicí jednotka LC 108

Komfortní řídicí jednotka pro 1 čerpadlo, pro plovákový spínač dle pol. 8 (není součástí dodávky)

3x400 V

96841859 501,50 P

7 Řídicí jednotka LC 2 WS

Řízení 2 čerpadel, motorová ochrana, pro 3 plovákové spínače typ SAS (není součástí dodávky),

1x230 V

96002522 548,40 P

7 Řídicí jednotka LCD 108

Komfortní řídicí jednotka pro 2 čerpadla, pro plovákový spínač dle pol. 8 (není součástí dodávky)

3x400 V

96841942 630,40 P

8 Plovákový spínač pro LC(D)108

Kapkovitý tvar, kabel 10 m, do 80°C. 2 spínače pro 1 čerpadlo start/stop, 3 spínače pro 1 čerpadlo

start/stop/alarm nebo 2 čerpadla start/stop bez alarmu, 4 spínače pro 2 čerpadla start/stop/alarm.

96003332 52,20 P

9 Závaží pro spínač typ SAS, plast s mosazným jádrem 00ID8950 4,90 P

10 Vsuvka - z PVC 2 x R 1 1/2 AG 96003632 19,60 P

10 Vsuvka - z pozinkované oceli 2 x R 2 AG 96001993 6,70 P

11 Spojka Storz C-G 1 1/2 IG 96001977 31,80 P

C-G 2 IG 96001982 13,40 P

12 Tlaková hadice 10 m Uvnitř pogumováno, na obou koncích vč. spojky, C 52, Ø50mm 96001987 79,50 P

z korozivzdorné oceli (1.4401), 2 mm Ø, 7 X 19 LH, k uchyceníčerpadla v čerpací šachtě [ nosnost

13 Ocelové lanko 00ID8957 0,60 P

cca. 100 kg ]

14 Třmenové svorky mater. 1.4401, pro ocelové lanko 2 mm, nutné 2 kusy na jedno oko 00ID8960 0,70 P

250 V, IP 30, poruchový proud 30 mA, včetně připojovacího kabelu se spojkou s ochranným

15 Proudový jistič FI 00ID8961 85,80 P

kontaktem na stranu čerpadla, na stranu čerpadla, 1,75 m, zástrčka pro připojení na elektrickou síť.

16 Vedení pro plovákový spínač pro čerpadla se zabudovaným plovákem a stísněný instalační prostor 96003993 103,70 P

Platnost od: 1.1.2012 Unilift AP 12 104


Čerpadla na znečištěné a odpadní vody

UNILIFT AP 35, AP 35 B, AP 50, AP 50 B

Čerpadla UNILIFT AP 35, korozivzdorná ocel, výtlačné hrdlo vertikální

Čerpadla s průchodností 35 mm, kabelem 3 m nebo 10 m.

Výtlačné hrdlo vertikální. Otáčky 2900 1/min. A1 s plovákovým spínačem.

Typ

Napětí [V],

50 Hz

Příkon/výkon

motoru P1/P2

[kW]

Jmenovitý Výtlačné

proud In [A] hrdlo

Délka kabelu

[m]

Zástrčka

Plovák

Spínací

skříňka

Objednací

číslo

Cena EUR

UNILIFT AP 35.40.06.1.V 1x230 V 0,90/0,60 4,0 Rp 1½ 10 Schuko - - 96001796 554,30 B

UNILIFT AP 35.40.06.A1.V 1x230 V 0,90/0,60 4,0 Rp 1½ 3 Schuko X - 96001777 570,90 B

UNILIFT AP 35.40.06.A1.V 1x230 V 0,90/0,60 4,0 Rp 1½ 10 Schuko X - 96010982 616,60 B

UNILIFT AP 35.40.06.3.V 3x400 V 0,90/0,60 1,6 Rp 1½ 10 - - - 96000169 535,30 B

UNILIFT AP 35.40.06.A3.V 3x400 V 0,90/0,60 1,6 Rp 1½ 10 CEE X X 96023875 678,90 B

UNILIFT AP 35.40.08.1.V 1x230 V 1,20/0,70 5,5 Rp 1½ 10 Schuko - - 96001672 606,50 B

UNILIFT AP 35.40.08.A1.V 1x230 V 1,20/0,70 5,5 Rp 1½ 3 Schuko X - 96001897 624,40 B

UNILIFT AP 35.40.08.A1.V 1x230 V 1,20/0,70 5,5 Rp 1½ 10 Schuko X - 96010983 653,40 B

UNILIFT AP 35.40.08.3.V 3x400 V 1,10/0,70 2,0 Rp 1½ 10 - - - 96001718 585,40 B

UNILIFT AP 35.40.08.A3.V 3x400 V 1,10/0,70 2,0 Rp 1½ 10 CEE X X 96023876 734,60 B

Rabatová

skupina

Čerpadla UNILIFT AP 35 B, korozivzd. ocel, kruh. podstavec, vírové oběžné kolo, výtlačné hrdlo horizontální

Čerpadla s průchodností 35 mm, kabelem 10 m. Čerpadla s vírovým oběžným kolem.

Výtlačné hrdlo horizontální. Otáčky 2900 1/min. A1 s plovákovým spínačem.

Typ

Napětí [V],

50 Hz

Příkon/výkon

motoru P1/P2

[kW]

Jmenovitý Výtlačné

proud In [A] hrdlo

Délka kabelu

[m]

Zástrčka

Plovák

Spínací

skříňka

Objednací

číslo

Cena EUR

UNILIFT AP 35B.50.06.A1.V 1x230 V 0,99/0,66 4,4 10 Schuko X 35 6,8 96468356 430,80 B

UNILIFT AP 35B.50.06.1.V 1x230 V 0,99/0,66 4,4 10 Schuko - 35 6,8 96004563 368,50 B

UNILIFT AP 35B.50.06.3.V 3x400 V 0,99/0,66 1,6 10 - - 35 7,4 96468190 411,80 B

UNILIFT AP 35B.50.08.A1.V 1x230 V 1,22/0,71 5,5 10 Schuko X 35 10,1 96468355 506,50 B

UNILIFT AP 35B.50.08.1.V 1x230 V 1,22/0,71 5,5 10 Schuko - 35 10,1 96004575 445,20 B

UNILIFT AP 35B.50.08.3.V 3x400 V 1,23/0,78 2,0 10 - - 35 8,4 96468193 488,70 B

Rabatová

skupina

Čerpadla UNILIFT AP 50, korozivzdorná ocel, výtlačné hrdlo vertikální

Čerpadla s průchodností 50 mm, kabelem 3 m nebo 10 m.

Výtlačné hrdlo vertikální. Otáčky 2900 1/min. A1 s plovákovým spínačem.

Typ

Napětí [V],

50 Hz

Příkon/výkon

motoru P1/P2

[kW]

Jmenovitý Výtlačné

proud In [A] hrdlo

Délka kabelu

[m]

Zástrčka

Plovák

Spínací

skříňka

Objednací

číslo

Cena EUR

UNILIFT AP 50.50.08.1.V 1x230 V 1,30/0,80 5,9 Rp 2 10 Schuko - - 96010595 796,90 B

UNILIFT AP 50.50.08.A1.V 1x230 V 1,30/0,80 5,9 Rp 2 3 Schuko X - 96010584 821,40 B

UNILIFT AP 50.50.08.A1.V 1x230 V 1,30/0,80 5,9 Rp 2 10 Schuko X - 96010984 869,20 B

UNILIFT AP 50.50.08.3.V 3x400 V 1,20/0,80 2,0 Rp 2 10 - - - 96010563 769,10 B

UNILIFT AP 50.50.08.A3.V 3x400 V 1,20/0,80 2,0 Rp 2 10 CEE X X 96023877 929,40 B

UNILIFT AP 50.50.11.1.V 1x230 V 1,60/1,10 8,0 Rp 2 10 Schuko - - 96010577 1 204,30 B

UNILIFT AP 50.50.11.A1.V 1x230 V 1,60/1,10 8,0 Rp 2 3 Schuko X - 96010566 1 241,00 B

UNILIFT AP 50.50.11.A1.V 1x230 V 1,60/1,10 8,0 Rp 2 10 Schuko X - 96010985 1 274,30 B

UNILIFT AP 50.50.11.3.V 3x400 V 1,60/1,10 3,0 Rp 2 10 - - - 96010562 1 166,40 B

UNILIFT AP 50.50.11.A3.V 3x400 V 1,70/1,20 3,0 Rp 2 10 CEE X X 96023878 1 324,50 B

Rabatová

skupina

Čerpadla UNILIFT AP 50 B, korozivzd. ocel, kruh. podstavec, vírové oběžné kolo, výtlačné hrdlo horizontální

Čerpadla s průchodností 50 mm, kabelem 10 m. Čerpadla s vírovým oběžným kolem.

Výtlačné hrdlo horizontální. Otáčky 2900 1/min. A1 s plovákovým spínačem.

Typ

Napětí [V],

50 Hz

Příkon/výkon

motoru P1/P2

[kW]

Jmenovitý Výtlačné

proud In [A] hrdlo

Délka kabelu

[m]

Zástrčka

Plovák

Spínací

skříňka

Objednací

číslo

Cena EUR

UNILIFT AP 50B.50.08.A1.V 1x230 V 1,20/0,74 5,4 10 Schuko X 50 10,1 96468354 655,50 B

UNILIFT AP 50B.50.08.1.V 1x230 V 1,20/0,74 5,4 10 Schuko - 50 10,1 96004587 585,40 B

UNILIFT AP 50B.50.08.3.V 3x400 V 1,20/0,80 2,0 10 - - 50 8,4 96468194 585,40 B

UNILIFT AP 50B.50.11.A1.V 1x230 V 1,75/1,21 8,0 10 Schuko X 50 10,2 96468352 796,90 B

UNILIFT AP 50B.50.11.1.V 1x230 V 1,75/1,21 8,0 10 Schuko - 50 10,2 96004599 722,30 B

UNILIFT AP 50B.50.11.3.V 3x400 V 1,75/1,31 2,8 10 - - 50 9,7 96468195 689,00 B

UNILIFT AP 50B.50.15.3.V 3x400 V 2,15/1,50 3,0 10 - - 50 10,0 96468196 806,90 B

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 Unilift AP 35(B), 50(B) 105


Čerpadla na znečištěné a odpadní vody

Příslušenství UNILIFT AP 35(B)/50(B)

Typ

Popis

Objednací

číslo

Cena EUR

1 Zpětná klapka Rp 1 1/2 IG 96005309 49,00 P

Rp 2 IG 91072718 71,00 P

2 Uzavírací šoupátko, mosaz Rp 1 1/2 96489973 42,80 P

Rp 2 96002005 42,20 P

2 Uzavírací šoupátko červený bronz, Rp 1¼ 00ID0918 15,60 P

3 Elastický spojovací kus, DN 40 91071646 9,80 P

vč. hadicové sponky DN 50 91071647 9,80 P

4 Spínací jednotka pro poplašnou

signalizaci LC A1

s průchozí zásuvkou, k monitorování hladiny vody pomocí plovák. spínače. Signalizace

piezobzučákem přes beznapěťový přepínací kontakt (zatížení max. 5 A, 230 V). Možnost napájení

poplašné signalizace z baterie 9 V (není v rozsahu dodávky)

Rabatová

skupina

91071287 122,40 P

4 Spínací jednotka pro poplašnou

signalizaci LC A2

s přepínací zásuvkou 96649044 131,40 P

5 Plovákový spínač typ SAS k instalaci v rámci čerpacích stanic. délka kabelu 3 m 00ID7801 17,00 P

pro LC A1 a LC 1/2 WS délka kabelu 5 m 00ID7805 20,80 P

délka kabelu 10 m 00ID7809 30,40 P

Poplašný plovák. spínač pro LC A1 při stísněných instalačních podmínkách. 91071288 55,70 P

6 Řídicí jednotka LC 1 WS Řízení 1 čerpadla, motor. ochrana, pro 2 plovákové spínače typ SAS (není součástí dodávky), 1x23096002521 516,40 P

6 Řídicí jednotka LC 108 Komfortní řídicí jednotka pro 1 čerpadlo, pro plovák. spínač dle pol. 8 (není součástí dodávky), 3x40096841859 501,50 P

7 Řídicí jednotka LC 2 WS Řízení 2 čerpadel, motor. ochrana, pro 3 plovákové spínače typ SAS (není součástí dodávky), 1x23 96002522 548,40 P

7 Řídicí jednotka LCD 108 Komfortní řídicí jednotka pro 2 čerpadla, pro plovák. spínač dle pol. 8 (není součástí dodávky), 3x40096841942 630,40 P

Kapkovitý tvar, kabel 10 m, do 80°C. 2 spínače pro 1 čerpadlo start/stop, 3 spínače pro 1 čerpadlo

8 Plovákový spínač pro LC(D)108 96003332 52,20 P

start/stop/alarm nebo 2 čerpadla start/stop bez alarmu, 4 spínače pro 2 čerpadla start/stop/alarm.

9 Závaží pro spínač typ SAS, plast s mosazným jádrem 00ID8950 4,90 P

10 Automatická spojka včetně vedení, spojovacího materiálu. Na výtlaku výstup Rp 2 IG 96000178 188,60 P

11 Spojka Storz C-G 1 1/2 IG 96001977 31,80 P

C-G 2 IG 96001982 13,40 P

12 Tlaková hadice 10 m Uvnitř pogumováno, na obou koncích vč. spojky, C 52, Ø50mm 96001987 79,50 P

13 Ocelové lanko z korozivzd. oceli (1.4401), 2 mm Ø, 7 X 19 LH, k uchycení čerpadla v šachtě [ nosnost cca. 100 kg 00ID8957 0,60 P

14 Třmenové svorky mater. 1.4401, pro ocelové lanko 2 mm, nutné 2 kusy na jedno oko 00ID8960 0,70 P

15 Proudový jistič FI

250 V, IP 30, poruchový proud 30 mA, včetně připojovacího kabelu se spojkou s ochranným

kontaktem na stranu čerpadla, na stranu čerpadla, 1,75 m, zástrčka pro připojení na elektrickou síť.

00ID8961 85,80 P

16 Vedení pro plovákový spínač pro čerpadla se zabudovaným plovákem a stísněný instalační prostor 96003993 103,70 P

17 Vsuvka - z PVC 2 x R 1 1/2 AG 96003632 19,60 P

17 Vsuvka - z pozinkované oceli 2 x R 2 AG 96001993 6,70 P

18 Zdvihací řetěz ocel, vč. závěsného oka, nosnost 210 kg délka 3 m 91071763 39,20 P

délka 6 m 91071764 68,60 P

19 Vodicí tyč pozink. ocel, sada 2 ks 1/2", délka 3 m 91070760 26,90 P

1/2", délka 6 m 91070763 53,80 P

20 Koleno 90° pozink. ocel, vnitřní a vnější závit Rp 2 IG x R 2 AG 96001980 10,30 P

Platnost od: 1.1.2012 Unilift AP 35(B), 50(B) 106


107

Ponorná čerpadla pro stavebnictví

DWK

Typ

Výkon

P 2 [kW]

Spouštění

Jmen. proud

I n [A]

Průchodnost

[mm]

Výtlačné

hrdlo

Materiál oběž.

kola a síta

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

skupina

Čerpadla DWK z litiny

Otevřené oběžné kolo

DWK.O.6.50.075.50D 0,75 přímé 2 6 DN50 litina 96922639 505,30 C

DWK.O.6.50.15.50D 1,5 přímé 3,6 6 DN50 litina 96922641 529,20 C

DWK.O.6.80.15.50D 1,5 přímé 3,6 6 DN80 litina 96922643 555,70 C

DWK.O.6.50.22.50D 2,2 přímé 5,1 6 DN50 litina 96922645 572,40 C

DWK.O.6.80.22.50D 2,2 přímé 5,1 6 DN80 litina 96922647 601,00 C

DWK.O.10.80.37.50D 3,7 přímé 8,2 10 DN80 litina 96922649 873,40 C

DWK.O.10.100.37.50D 3,7 přímé 8,2 10 DN100 litina 96922651 917,10 C

DWK.O.13.80.55.50D 5,5 přímé 11,9 13 DN80 litina 96922653 1 251,30 C

DWK.O.13.80.55.51D 5,5 Y/D 11,9 13 DN80 litina 96926046 1 251,30 C

DWK.O.13.100.55.50D 5,5 přímé 11,9 13 DN100 litina 96922655 1 313,90 C

DWK.O.13.100.55.51D 5,5 Y/D 11,9 13 DN100 litina 96926048 1 313,90 C

DWK.O.13.100.75.50D 7,5 přímé 16 13 DN100 litina 96922657 1 361,10 C

DWK.O.13.100.75.51D 7,5 Y/D 16 13 DN100 litina 96926050 1 361,10 C

DWK.O.13.150.75.50D 7,5 přímé 16 13 DN150 litina 96922659 1 429,10 C

DWK.O.13.150.75.51D 7,5 Y/D 16 13 DN150 litina 96926052 1 429,10 C

DWK.O.13.100.110.50D 11 přímé 23 13 DN100 litina 96922661 1 821,50 C

DWK.O.13.100.110.51D 11 Y/D 23 13 DN100 litina 96926054 1 821,50 C

DWK.O.13.150.110.50D 11 přímé 23 13 DN150 litina 96922663 1 876,20 C

DWK.O.13.150.110.51D 11 Y/D 23 13 DN150 litina 96926056 1 876,20 C

DWK.O.13.100.150.50D 15 přímé 31 13 DN100 litina 96922665 1 912,90 C

DWK.O.13.100.150.51D 15 Y/D 31 13 DN100 litina 96926058 1 912,90 C

DWK.O.13.150.150.50D 15 přímé 31 13 DN150 litina 96922666 1 970,30 C

DWK.O.13.150.150.51D 15 Y/D 31 13 DN150 litina 96926060 1 970,30 C

Uzavřené oběžné kolo

DWK.E.10.100.220.51D 22 Y/D 43 10 DN100 litina 96922667 6 756,60 C

DWK.E.10.150.220.51D 22 Y/D 43 10 DN150 litina 96922668 6 959,30 C

DWK.E.10.150.300.51D 30 Y/D 59 10 DN150 litina 96922669 7 675,30 C

DWK.E.10.200.300.51D 30 Y/D 59 10 DN200 litina 96922670 7 752,10 C

DWK.E.10.150.370.51D 37 Y/D 72 10 DN150 litina 96922671 10 907,10 C

DWK.E.10.200.370.51D 37 Y/D 72 10 DN200 litina 96922672 11 016,20 C

DWK.E.10.150.450.51D 45 Y/D 87 10 DN150 litina 96922673 11 579,50 C

DWK.E.10.200.450.51D 45 Y/D 87 10 DN200 litina 96922674 11 695,30 C

DWK.E.10.150.550.51D 55 Y/D 105 10 DN150 litina 96922675 12 592,30 C

DWK.E.10.200.550.51D 55 Y/D 105 10 DN200 litina 96922676 12 718,20 C

DWK.E.10.200.750.51D 75 Y/D 144 10 DN200 litina 96922677 13 605,30 C

DWK.E.10.200.900.51D 90 Y/D 172 10 DN200 litina 96922678 15 654,40 C

Otevřené oběžné kolo

DWK.O.6.50.075.50D.R 0,75 přímé 2 6 DN50 nerez 96922719 633,30 C

DWK.O.6.50.15.50D.R 1,5 přímé 3,6 6 DN50 nerez 96922721 656,60 C

DWK.O.6.80.15.50D.R 1,5 přímé 3,6 6 DN80 nerez 96922723 689,40 C

DWK.O.6.50.22.50D.R 2,2 přímé 5,1 6 DN50 nerez 96922725 702,40 C

DWK.O.6.80.22.50D.R 2,2 přímé 5,1 6 DN80 nerez 96922727 737,50 C

DWK.O.10.80.37.50D.R 3,7 přímé 8,2 10 DN80 nerez 96922729 1 020,70 C

DWK.O.10.100.37.50D.R 3,7 přímé 8,2 10 DN100 nerez 96922731 1 071,80 C

DWK.O.13.100.55.50D.R 5,5 přímé 11,9 13 DN100 nerez 96922735 1 417,00 C

DWK.O.13.100.55.51D.R 5,5 Y/D 11,9 13 DN100 nerez 96926080 1 417,00 C

DWK.O.13.80.55.50D.R 5,5 přímé 11,9 13 DN80 nerez 96922733 1 349,60 C

DWK.O.13.80.55.51D.R 5,5 Y/D 11,9 13 DN80 nerez 96926078 1 349,60 C

Platnost od: 1.1.2012

DWK, DPK


108

Ponorná čerpadla pro stavebnictví

DWK

Čerpadla DWK s nerezovým oběžným kolem a sacím sítem

Otevřené oběžné kolo

Typ

Výkon

P 2 [kW]

Spouštění

Jmen. proud

I n [A]

Průchodnost

[mm]

Výtlačné

hrdlo

Materiál oběž.

kola a síta

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

skupina

DWK.O.13.100.75.50D.R 7,5 přímé 16 13 DN100 nerez 96922737 1 479,80 C

DWK.O.13.100.75.51D.R 7,5 Y/D 16 13 DN100 nerez 96926082 1 479,80 C

DWK.O.13.150.75.50D.R 7,5 přímé 16 13 DN150 nerez 96922739 1 553,80 C

DWK.O.13.150.75.51D.R 7,5 Y/D 16 13 DN150 nerez 96926084 1 553,80 C

DWK.O.13.100.110.50D.R 11 přímé 23 13 DN100 nerez 96922741 1 936,00 C

DWK.O.13.100.110.51D.R 11 Y/D 23 13 DN100 nerez 96926086 1 936,00 C

DWK.O.13.150.110.50D.R 11 přímé 23 13 DN150 nerez 96922743 1 994,10 C

DWK.O.13.150.110.51D.R 11 Y/D 23 13 DN150 nerez 96926088 1 994,10 C

DWK.O.13.100.150.50D.R 15 přímé 31 13 DN100 nerez 96922745 2 040,20 C

DWK.O.13.100.150.51D.R 15 Y/D 31 13 DN100 nerez 96926090 2 040,20 C

DWK.O.13.150.150.50D.R 15 přímé 31 13 DN150 nerez 96922746 2 101,40 C

DWK.O.13.150.150.51D.R 15 Y/D 31 13 DN150 nerez 96926092 2 101,40 C

Uzavřené oběžné kolo

DWK.E.10.100.220.51D.R 22 Y/D 43 10 DN100 nerez 96922747 7 346,10 C

DWK.E.10.150.220.51D.R 22 Y/D 43 10 DN150 nerez 96922748 7 566,50 C

DWK.E.10.150.300.51D.R 30 Y/D 59 10 DN150 nerez 96922749 8 288,10 C

DWK.E.10.200.300.51D.R 30 Y/D 59 10 DN200 nerez 96922750 8 371,00 C

DWK.E.10.150.370.51D.R 37 Y/D 72 10 DN150 nerez 96922751 12 099,40 C

DWK.E.10.200.370.51D.R 37 Y/D 72 10 DN200 nerez 96922752 12 220,40 C

DWK.E.10.150.450.51D.R 45 Y/D 87 10 DN150 nerez 96922753 12 864,30 C

DWK.E.10.200.450.51D.R 45 Y/D 87 10 DN200 nerez 96922754 12 993,00 C

DWK.E.10.150.550.51D.R 55 Y/D 105 10 DN150 nerez 96922755 13 732,00 C

DWK.E.10.200.550.51D.R 55 Y/D 105 10 DN200 nerez 96922756 13 869,30 C

DWK.E.10.200.750.51D.R 75 Y/D 144 10 DN200 nerez 96922757 14 791,40 C

DWK.E.10.200.900.51D.R 90 Y/D 172 10 DN200 nerez 96922758 16 840,40 C

Ponorná odvodňovací čerpadla

DPK

Typ

Čerpadla DPK z litiny

Výkon

P 2 [kW]

Spouštění

Jmen. proud

I n [A]

Průchodnost

[mm]

Výtlačné

hrdlo

Materiál oběž.

kola a síta

Objednací

číslo

Cena EUR

Rabatová

skupina

DPK.10.50.075.5.0D 0,75 přímé 2 10 DN50 litina 96884078 464,50 C

DPK.10.50.15.5.0D 1,5 přímé 3,6 10 DN50 litina 96884080 482,00 C

DPK.15.80.55.5.0D 5,5 přímé 11,9 15 DN80 litina 96884086 1 163,90 C

DPK.15.100.75.5.0D 7,5 přímé 16 15 DN100 litina 96884088 1 248,40 C

DPK.20.100.110.5.0D 11 přímé 23 20 DN100 litina 96884090 1 794,20 C

DPK.20.100.150.5.0D 15 přímé 31 20 DN100 litina 96884092 1 857,10 C

DPK.20.150.190.5.1D 19 Y/D 36 20 DN150 litina 96884093 4 875,00 C

DPK.20.150.220.5.1D 22 Y/D 43 20 DN150 litina 96884094 4 963,10 C

DPK.10.80.22.5.0D 2,2 přímé 5,1 10 DN80 litina 96884112 508,70 C

DPK.15.80.37.5.0D 3,7 přímé 8,2 15 DN80 litina 96884114 770,50 C

DPK.15.80.55.5.1D 5,5 Y/D 11,9 15 DN80 litina 96926030 1 163,90 C

DPK.15.100.75.5.1D 7,5 Y/D 16 15 DN100 litina 96926032 1 248,40 C

DPK.20.100.110.5.1D 11 Y/D 23 20 DN100 litina 96926034 1 794,20 C

DPK.20.100.150.5.1D 15 Y/D 31 20 DN100 litina 96926036 1 857,10 C

Platnost od: 1.1.2012

DWK, DPK


109

Odvodňovací čerpadla na znečištěnou vodu

DW

DW - ponorná čerpadla pro stavebnictví

DW s pláštěm z polypropylenu, spínání přímé. Čerpadla s 20 m kabelu, motor s teplotním spínačem, třífázové motory

včetně motorového spínače s funkcí START/STOP, ukazatel sledu fází a obraceč fází. Spínání: přímé, otáčky = 2800 1/min

DW...A: čerpadla s externím plovákovým spínačem

Typ

Výkon P 1 /P 2

[kW]

Napětí,

50 Hz

Jmen. proud

Výtlačné hrdlo Kabel H07 RN-F Zástrčka

I n [A]

Hmotnost

[kg]

Objednací

číslo

Cena EUR

DW.50.08.1 1,1/0,8 1x230V 6,0 R2/Storz C 3x1,5 mm 2 Schuko 13 96090200 982,50 K

DW.50.08.A1 1,1/0,8 1x230V 6,0 R2/Storz C 3x1,5 mm 2 Schuko 13 96090201 1 095,10 K

DW.50.08.3 1,1/0,8 3x400V 2,5 R2/Storz C 4x1,5 mm 2 CEE, 16 A 13 96090202 1 117,40 K

DW.50.08.A3 1,1/0,8 3x400V 2,5 R2/Storz C 4x1,5 mm 2 CEE, 16 A 13 96090203 1 205,30 K

Storz = rychlospojka Storz

Rabatová

skupina

DW - ponorná čerpadla pro stavebnictví

DW v provedení z hliníkové slitiny. Čerpadla s 20 m kabelu, motor s teplotním spínačem, třífázové motory do výknu P2= 11 kW

včetně motorového spínače s funkcí START/STOP, ukazatel sledu fází a obraceč fází. Spínání: přímé, otáčky = 2800 1/min

**) jak bylo uvedeno dříve, ale s volným koncem kabelu, BEZ motorového spínače s funkcí START/STOP (je nutné externí spínání)

DW...A: čerpadla se zabudovaným spínáním při hlídání hladiny pomocí elektrod (odpojitelné)

Typ

Výkon P 1 /P 2

[kW]

Napětí,

50 Hz

Jmen. proud

Výtlačné hrdlo Kabel H07 RN-F Zástrčka

I n [A]

Hmotnost

[kg]

Objednací

číslo

Cena EUR

DW.50.07.1 1,0/0,7 1x230V 4,0 R2/Storz C 3x1,5 mm 2 Schuko 17 96090238 1 779,80 K

DW.50.07.A1 1,0/0,7 1x230V 4,0 R2/Storz C 3x1,5 mm 2 Schuko 18 96090239 2 135,10 K

DW.50.08.1 1,1/1,0 1x230V 6,0 R2/Storz C 3x1,5 mm2 Schuko 13 96090200 982,50 K

DW.50.08.A1 1) 1,1/1,0 1x230V 6,0 R2/Storz C 3x1,5 mm2 Schuko 13 96090201 1 095,10 K

DW.50.08.3 1,2/1,0 3x400V 2,5 R2/Storz C 4x1,5 mm2 CEE, 16 A 13 96090202 1 117,40 K

DW.50.08.A3 1) 1,2/1,0 3x400V 2,5 R2/Storz C 4x1,5 mm2 CEE, 16 A 13 96090203 1 205,30 K

DW.50.09.3 1,25 / 0,9 3x400V 2,4 R2/Storz C 4x1,5 mm 2 CEE, 16 A 17 96090253 1 901,40 K

DW.50.09.A3 1,25 / 0,9 3x400V 2,4 R2/Storz C 4x1,5 mm 2 CEE, 16 A 18 96090254 2 185,80 K

DW.65.27 3,5/2,7 3x400V 6,2 R2 1/2/Storz B 4x2,5 mm 2 CEE, 16 A 33 96090240 2 283,70 K

DW.65.27.A 3,5/2,7 3x400V 6,2 R2 1/2/Storz B 4x2,5 mm 2 CEE, 16 A 33 96090255 2 629,30 K

DW.65.39.H 4,8 / 3,9 3x400V 8,6 R2 1/2/Storz B 4x2,5 mm 2 CEE, 16 A 38 96090241 2 859,80 K

DW.65.39.AH 4,8 / 3,9 3x400V 8,6 R2 1/2/Storz B 4x2,5 mm 2 CEE, 16 A 38 96090256 3 332,50 K

DW.100.39 4,8 / 3,9 3x400V 8,6 R2 1/2/Storz B 4x2,5 mm 2 CEE, 16 A 38 96090242 2 820,70 K

DW.100.39.A 4,8 / 3,9 3x400V 8,6 R4/Storz A 4x2,5 mm 2 CEE, 16 A 38 96090257 3 279,80 K

DW.100.66.H 8,0/6,6 3x400V 12,5 R4/Storz A 4x2,5 mm 2 CEE, 16 A 51 96090243 3 584,50 K

DW.100.66.AH 8,0/6,6 3x400V 12,5 R4/Storz A 4x2,5 mm 2 CEE, 16 A 51 96090258 3 918,60 K

DW.100.66 8,0/6,6 3x400V 12,5 R4/Storz A 4x2,5 mm 2 CEE, 16 A 51 96090244 3 324,00 K

DW.100.66.A 8,0/6,6 3x400V 12,5 R4/Storz A 4x2,5 mm 2 CEE, 16 A 51 96090259 3 657,90 K

DW.100.110.H 12,8/11,0 3x400V 21,0 R4/Storz A 4x3,5 mm 2 CEE, 32 A 110 96090245 6 965,90 K

DW.100.110.AH 12,8/11,0 3x400V 21,0 R4/Storz A 4x3,5 mm 2 CEE, 32 A 110 96090260 7 592,90 K

DW.150.110 12,8/11,0 3x400V 21,0 R6/Storz F 4x3,5 mm 2 CEE, 32 A 110 96090246 6 729,50 K

DW.150.110.A 12,8/11,0 3x400V 21,0 R6/Storz F 4x3,5 mm 2 CEE, 32 A 110 96090261 7 227,60 K

DW.100.200.H 22,5/20,0 3x400V 40,0 R4/Storz A 4x4x4,6 mm 2 +3x1,5 mm 2 148 96100012 8 741,50 K

DW.150.200 22,5/20,0 3x400V 40,0 R6/Storz F 4x4x4,6 mm 2 +3x1,5 mm 2 148 96090269 8 944,70 K

H = vysokotlaké provedení; Storz = rychlospojka Storz

1) DW.50.08. A je vybaveno plovákovým spínačem místo elektrod

Rabatová

skupina

DW - ponorná čerpadla pro stavebnictví

DW v provedení z hliníkové slitiny, spínání hvězda - trojúhelník. Čerpadla s 20 m kabelu a volným koncem kabelu, motor

s teplotním spínačem a volným koncem kabelu. Spínání: hvězda - trojúhelník, otáčky = 2800 1/min (je nutné externí řízení)

Výkon P 1 /P 2 Napětí, Jmen. proud

Hmotnost Objednací

Rabatová

Typ

Výtlačné hrdlo Kabel H07 RN-F

Cena EUR

[kW] 50 Hz I n [A]

[kg] číslo

skupina

DW.100.110.H 12,8/11,0 3x400V 21,0 R4/Storz A 2St. 4x3,5 mm 2 +1St. 3x1,5 mm 2 110 96090247 6 911,20 K

DW.150.110 12,8/11,0 3x400V 21,0 R6/Storz F 2St. 4x3,5 mm 2 +1St. 3x1,5 mm 2 110 96090248 6 492,80 K

DW.100.200.H 22,5/20,0 3x400V 40,0 R4/Storz A 2St. 4x4,6 mm 2 +1St. 3x1,5 mm 2 148 96090270 8 903,40 K

DW.150.200 22,5/20,0 3x400V 40,0 R6/Storz F 2St. 4x4,6 mm 2 +1St. 3x1,5 mm 2 148 96090271 9 169,30 K

H = vysokotlaké provedení; Storz = rychlospojka Storz

Platnost od: 1.1.2012

DW


110

Čerpadla na znečištěnou a odpadní vodu

SEG

SEG - kalová čerpadla s řezacím zařízením

Standardní provedení

Typ

Napětí, 50 Hz

Výkon P1/P2

[kW]

Jmenovitý proud

In [A]

Výtlačné hrdlo -

čerpadlo, PN 10

Výtlačné hrdlo -

připoj. kus, Rp

Objednací

číslo

Cena EUR

SEG.40.09.2.1.502 1 x 230 V 1,4 / 0,9 6,1 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075893 1 152,80 C

SEG.40.09.2.50B 3 x 400 V 1,4 / 0,9 2,6 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075897 1 152,80 C

SEG.40.12.2.1.502 1 x 230 V 1,8 / 1,2 8,2 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075901 1 152,80 C

SEG.40.12.2.50B 3 x 400 V 1,8 / 1,2 3,1 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075905 1 152,80 C

SEG.40.15.2.50B 3 x 400 V 2,3 / 1,5 3,8 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075909 1 301,60 C

SEG.40.26.2.50B 3 x 400 V 3,7 / 2,6 5,3 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075913 1 615,60 C

SEG.40.31.2.50B 3 x 400 V 3,9 / 3,1 6,3 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075915 1 673,50 C

SEG.40.40.2.50B 3 x 400 V 5,2 / 4,0 8,2 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075917 1 952,40 C

Pozn.: Instalace čerpadel v jednofázovém provedení (1 x 230 V) vyžaduje zapojení přes ovládací skříňku s

s vestavěným rozběhovým a provozním kondenzátorem 30/150 µF.

Rabatová

skupina

Čerpadlo s 10 m kabelu a volným koncem kabelu, otáčky 2900 1/min

Nevýbušné provedení

Typ

Napětí, 50 Hz

Výkon P1/P2

[kW]

Jmenovitý proud

In [A]

Výtlačné hrdlo -

čerpadlo, PN 10

Výtlačné hrdlo -

připoj. kus, Rp

Objednací

číslo

Cena EUR

SEG.40.09.Ex.2.1.502 1 x 230 V 1,4 / 0,9 6,1 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075894 1 274,70 C

SEG.40.09.Ex.2.50B 3 x 400 V 1,4 / 0,9 2,6 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075898 1 274,70 C

SEG.40.12.Ex.2.1.502 1 x 230 V 1,8 / 1,2 8,2 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075902 1 274,70 C

SEG.40.12.Ex.2.50B 3 x 400 V 1,8 / 1,2 3,1 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075906 1 274,70 C

SEG.40.15.Ex.2.50B 3 x 400 V 2,3 / 1,5 3,8 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075910 1 388,30 C

SEG.40.26.Ex.2.50B 3 x 400 V 3,7 / 2,6 5,3 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075914 1 690,00 C

SEG.40.31.Ex.2.50B 3 x 400 V 3,9 / 3,1 6,3 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075916 1 747,80 C

SEG.40.40.Ex.2.50B 3 x 400 V 5,2 / 4,0 8,2 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075918 2 039,10 C

Pozn.: Čerpadla .EX. jsou v nevýbušném provedení odpovídající klasifikaci EEx d IIB T4 dle normy EN 50 014/18-1977 (BS 5501)

Rabatová

skupina

SEG AUTOADAPT - kalová čerpadla s řezacím zařízením

Čerpadla se zabudovaným vlastním ovládáním - snímačem hladiny a snímačem chodu nasucho.

Včetně motorové ochrany proti předpětí, podpětí, přetížení, přehrání.

Střídání až 4 čerpadel v jedné jímce bez nutnosti dalšího externího řízení

Standardní provedení AUTOADAPT

Výkon P1/P2 Jmenovitý proud

Typ

Napětí, 50 Hz

[kW]

In [A]

Výtlačné hrdlo -

čerpadlo, PN 10

Výtlačné hrdlo -

připoj. kus, Rp

Objednací

číslo

Cena EUR

SEG.40.09.E.2.1.502 1 x 230 V 1,4 / 0,9 6,1 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878505 1 627,10 C

SEG.40.09.E.2.50B 3 x 400 V 1,4 / 0,9 2,6 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878506 1 627,10 C

SEG.40.12.E.2.1.502 1 x 230 V 1,8 / 1,2 8,2 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878509 1 627,10 C

SEG.40.12.E.2.50B 3 x 400 V 1,8 / 1,2 3,1 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878510 1 627,10 C

SEG.40.15.E.2.50B 3 x 400 V 2,3 / 1,5 3,8 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878514 1 761,20 C

SEG.40.26.E.2.50B 3 x 400 V 3,7 / 2,6 5,3 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878516 2 100,80 C

SEG.40.31.E.2.50B 3 x 400 V 3,9 / 3,1 6,3 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878518 2 153,10 C

SEG.40.40.E.2.50B 3 x 400 V 5,2 / 4,0 8,2 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878520 2 404,50 C

Rabatová

skupina

Nevýbušné provedení AUTOADAPT

Typ

Napětí, 50 Hz

Výkon P1/P2

[kW]

Jmenovitý proud

In [A]

Výtlačné hrdlo -

čerpadlo, PN 10

Výtlačné hrdlo -

připoj. kus, Rp

Objednací

číslo

Cena EUR

SEG.40.09.E.Ex.2.1.502 1 x 230 V 1,4 / 0,9 6,1 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878507 1 776,30 C

SEG.40.09.E.Ex.2.50B 3 x 400 V 1,4 / 0,9 2,6 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878508 1 776,30 C

SEG.40.12.E.Ex.2.1.502 1 x 230 V 1,8 / 1,2 8,2 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878512 1 776,30 C

SEG.40.12.E.Ex.2.50B 3 x 400 V 1,8 / 1,2 3,1 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878513 1 776,30 C

SEG.40.15.E.Ex.2.50B 3 x 400 V 2,3 / 1,5 3,8 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878515 1 864,90 C

SEG.40.26.E.Ex.2.50B 3 x 400 V 3,7 / 2,6 5,3 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878517 2 207,30 C

SEG.40.31.E.Ex.2.50B 3 x 400 V 3,9 / 3,1 6,3 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878519 2 259,40 C

SEG.40.40.E.Ex.2.50B 3 x 400 V 5,2 / 4,0 8,2 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878521 2 522,00 C

Pozn.: Čerpadla .EX. jsou v nevýbušném provedení odpovídající klasifikaci II 2G a Ex bcd IIB T4 dle normy EN 12050-1 a EN 12050-2

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012

SEG


111

Příslušenství SEG

Typ Popis Rozměr

Objednací

číslo

Cena EUR

Koleno 90° vnitřní pozinkováno R/Rp 1 ½ 96001979 13,10 P

a vnější závit R/Rp 2 96001980 10,30 P

Spojka Storz Rp 2 pro hadici 2" 96001982 13,40 P

Rp 2½ pro hadici 2" 96001983 24,70 P

Pryžová hadice 10 m vč. spojek Storz 1½" 96001986 126,80 P

2" 96001987 79,50 P

Koleno 90° pozinkováno R/Rp 1 ½ 96489956 7,80 P

R/Rp 2 96001990 8,30 P

Vsuvka s šestihranem pozinkováno R 1 ½ 96489958 7,50 P

Rp 2 96001993 6,70 P

Zpětná klapka litinový kulový ventil R/Rp 1 ½ 96489972 68,00 P

R/Rp 2 96002002 86,30 P

Závitová příruba DN 40/Rp 1 1/2 96489959 19,50 P

DN 50/Rp 2 96004451 20,10 P

Uzavírací šoupátko mosaz R/Rp 1 ½ 96489973 42,80 P

R/Rp 2 96002005 42,20 P

Uzavírací šoupátko litina R/Rp 1 ½ 96489977 126,60 P

R/Rp 2 96489976 165,80 P

Zvedací řetěz pozinkovaný 3 m 96497466 49,60 P

s okem 6 m 96497465 89,70 P

Závěsná automatická zákl. podstavec, protikus, DN 40/Rp 1 ½ 96076089 150,10 P

spojka spoj. materiál, těsnění R/Rp 2 96004442 121,50 P

Automat. spojka vč. horního držáku vodicí tyče, spoj. materiálu a těsnění Rp 1 1/2 96076063 131,80 P

Patky - prodloužení 3 ks nástavců k prodloužení patek, korozivzdorná ocel 1.4308 96076196 61,50 P

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012

SEG


112

Odvodňovací čerpadla na znečištěnou vodu

DP, EF do 2,6 kW

Kalová čerpadla DP 10 na znečištěnou vodu ze šedé litiny

Čerpadlo s 10 m kabelu s volným koncem, s volným koncem kabelu, řídicí jednotka s plovákovým spínačem, výtlačné hrdlo 2" vnější závit

nebo příruba PN 10 DN 65, volný průchod čerpadlem 10 mm. Alternativní provedení Ex.

Otáčky n = 2900 min -1

Typ

Napětí,

50 Hz

Výkon P 1 /P 2

[kW]

Jmenovitý

proud I n [A]

Výtlačné

hrdlo

CU 100 +

plovák

Klasifikace EX

Hmotnost

[kg]

Objednací číslo

Cena EUR

DP 10.50.09.2.1.502 1x230 1,3/09 6,1 R 2" - 39 96104200 1 083,30 C

DP 10.50.09.EX.2.1.502 3x400 1,4/09 2,8 R 2" - EEx D IIB T4 39 96104201 1 198,10 C

DP 10.50.09.A.2.1.502 * 1x230 1,3/09 6,1 R 2" ANO 39 96104202 1 332,20 C

DP 10.50.09.EX.2.1.502 * 3x400 1,4/09 2,8 R 2" - Ex n IIB T4 39 96104203 1 083,30 C

DP 10.50.09.2.50B 3x400 1,3/09 6,1 R 2" - 39 96104204 1 083,30 C

DP 10.50.09.EX.2.50B 3x400 1,4/09 2,8 R 2" - EEx D IIB T4 39 96104205 1 198,10 C

DP 10.50.09.A.2.50B 3x400 1,3/09 6,1 R 2" ANO 39 96104206 1 332,20 C

DP 10.50.09.EX.2.50B 3x400 1,4/09 2,8 R 2" - Ex n IIB T4 39 96104207 1 083,30 C

DP 10.50.15.2.50B 3x400 2,2/1,5 3,8 R 2" - 39 96104208 1 232,70 C

DP 10.50.15.EX.2.50B 3x400 2,2/1,5 3,8 R 2" - EEx D IIB T4 39 96104209 1 347,60 C

DP 10.50.15.A.2.50B * 3x400 2,2/1,5 3,8 R 2" ANO 39 96104210 1 481,60 C

DP 10.50.15.EX.2.50B 3x400 2,2/1,5 3,8 R 2" - Ex n IIB T4 39 96104211 1 232,70 C

DP 10.65.26.2.50B 3x400 3,5/2,6 5,8 DN65 - 61 96106542 1 466,30 C

DP 10.65.26.EX.2.50B * 3x400 3,5/2,6 5,8 DN65 - EEx D IIB T4 61 96106543 1 581,20 C

DP 10.65.26.A.2.50B 3x400 3,5/2,6 5,8 DN65 ANO 61 96106544 1 715,20 C

DP 10.65.26.EX.2.50B 3x400 3,5/2,6 5,8 DN65 - Ex n IIB T4 61 96106545 1 466,30 C

Instalace čerpadel v jednofázovém provedení bez CU100 (1 x 230 V) vyžaduje zapojení přes ovládací skříňku

s vestavěným provozním kondenzátorem 30 µF.

Rabatová

skupina

Kalová čerpadla EF 30 na znečištěnou vodu ze šedé litiny

Čerpadlo s 10 m kabelu s volným koncem, s volným koncem kabelu, řídicí jednotka s plovákovým spínačem, výtlačné hrdlo 2" vnější závit

nebo příruba PN 10 DN 65, volný průchod čerpadlem 30 mm. Alternativní provedení Ex.

Otáčky n = 2900 min-1

Typ

Napětí,

50 Hz

Výkon P 1 /P 2

[kW]

Jmenovitý

proud I n [A]

Výtlačné

hrdlo

CU 100 +

plovák

Klasifikace EX

Hmotnost

[kg]

Objednací číslo

Cena EUR

EF 30.50.06.2.1.502 1x230 1,0/0,6 4,8 R 2" - 38 96106546 791,90 C

EF 30.50.06.2.50B 3x400 1,0/0,6 2,3 R 2" - 38 96106550 791,90 C

EF 30.50.06.A.2.1.502 1x230 1,0/0,6 4,8 R 2" ANO 38 96106548 1 040,80 C

EF 30.50.06.A.2.50B 3x400 1,0/0,6 2,3 R 2" ANO 38 96106552 1 040,80 C

EF 30.50.06.EX.2.1.502 1x230 1,0/0,6 4,8 R 2" - EEx D IIB T4 38 96106547 906,80 C

EF 30.50.06.EX.2.50B 3x400 1,0/0,6 2,3 R 2" - EEx D IIB T4 38 96106551 906,80 C

EF 30.50.06.EX.2.1.502 1x230 1,0/0,6 4,8 R 2" - Ex n IIB T4 38 96106549 791,90 C

EF 30.50.06.EX.2.50B 3x400 1,0/0,6 2,3 R 2" - Ex n IIB T4 38 96106553 791,90 C

EF 30.50.09.2.1.502 1x230 1,3/0,9 6,1 R 2" - 38 96115111 849,70 C

EF 30.50.09.2.50B 3x400 1,4/0,9 2,8 R 2" - 38 96115115 849,70 C

EF 30.50.09.A.2.1.502 1x230 1,3/0,9 6,1 R 2" ANO 38 96115113 1 098,60 C

EF 30.50.09.A.2.50B 3x400 1,4/0,9 2,8 R 2" ANO 38 96115117 1 098,60 C

EF 30.50.09.EX.2.1.502 1x230 1,3/0,9 6,1 R 2" - EEx D IIB T4 38 96115112 964,60 C

EF 30.50.09.EX.2.50B 3x400 1,4/0,9 2,8 R 2" - EEx D IIB T4 38 96115116 964,60 C

EF 30.50.09.EX.2.1.502 1x230 1,3/0,9 6,1 R 2" - Ex n IIB T4 38 96115114 849,70 C

EF 30.50.09.EX.2.50B 3x400 1,4/0,9 2,8 R 2" - Ex n IIB T4 38 96115118 849,70 C

EF 30.50.11.2.1.502 1x230 1,6/1,1 7,4 R 2" - 38 96106554 908,90 C

EF 30.50.11.2.50B 3x400 1,6/1,1 3,1 R 2" - 38 96106558 908,90 C

EF 30.50.11.A.2.1.502 1x230 1,6/1,1 7,4 R 2" ANO 38 96106556 1 157,80 C

EF 30.50.11.A.2.50B 3x400 1,6/1,1 3,1 R 2" ANO 38 96106560 1 157,80 C

EF 30.50.11.EX.2.1.502 1x230 1,6/1,1 7,4 R 2" - EEx D IIB T4 38 96106555 1 023,80 C

EF 30.50.11.EX.2.50B 3x400 1,6/1,1 3,1 R 2" - EEx D IIB T4 38 96106559 1 023,80 C

EF 30.50.11.EX.2.1.502 1x230 1,6/1,1 7,4 R 2" - Ex n IIB T4 38 96106557 908,90 C

EF 30.50.11.EX.2.50B 3x400 1,6/1,1 3,1 R 2" - Ex n IIB T4 38 96106561 908,90 C

EF 30.50.15.2.50B 3x400 2,2/1,5 3,8 R 2" - 38 96104196 986,20 C

EF 30.50.15.A.2.50B 3x400 2,2/1,5 3,8 R 2" ANO 38 96104198 1 235,10 C

EF 30.50.15.EX.2.50B 3x400 2,2/1,5 3,8 R 2" - EEx D IIB T4 38 96104197 1 101,00 C

EF 30.50.15.EX.2.50B 3x400 2,2/1,5 3,8 R 2" - Ex n IIB T4 38 96104199 986,20 C

Pozn.: Instalace čerpadel v jednofázovém provedení (1 x 230 V) vyžaduje zapojení přes ovládací skříňku

s vestavěným provozním kondenzátorem 30 µF.

Rabatová

skupina

Platnost od: 1.1.2012 DP, EF do 2.6 kW


113

Odvodňovací čerpadla na znečištěnou vodu

DP, EF do 2,6 kW

Kalová čerpadla DP 10 AUTOADAPT na znečištěnou vodu ze šedé litiny

Čerpadla se zabudovaným vlastním ovládáním - snímačem hladiny a snímačem chodu nasucho. Včetně motorové ochrany proti předpětí, podpětí, přetížení, přehřátí.

Střídání až 4 čerpadel v jedné jímce bez nutnosti dalšího externího řízení

Typ

Napětí,

50 Hz

Výkon P 1 /P 2

[kW]

Jmenovitý

proud I n [A]

Výtlačné

hrdlo

Hmotnost

[kg]

Objednací číslo

Cena EUR

DP10.50.09.E.2.1.502 1x230 1,3/09 6,1 R 2" 39 96877476 1 649,10 C

DP10.50.09.E.2.50B 3x400 1,3/09 6,1 R 2" 39 96877478 1 649,10 C

DP10.50.15.E.2.50B 3x400 2,2/1,5 3,8 R 2" 39 96877503 1 792,80 C

DP10.65.26.E.2.50B 3x400 3,5/2,6 5,8 DN65 39 96877506 2 075,90 C

Rabatová

skupina

DP10.50.09.E.Ex.2.1.502 1x230 1,3/09 6,1 R 2" 39 96877479 1 800,20 C

DP10.50.09.E.Ex.2.50B 3x400 1,3/09 6,1 R 2" 39 96877502 1 800,20 C

DP10.50.15.E.Ex.2.50B 3x400 2,2/1,5 3,8 R 2" 39 96877504 1 943,80 C

DP10.65.26.E.Ex.2.50B 3x400 3,5/2,6 5,8 DN65 39 96877507 2 227,00 C

Pozn.: Čerpadla .EX. jsou v nevýbušném provedení odpovídající klasifikaci II 2G a Ex bcd IIB T4 dle normy EN 12050-1 a EN 12050-2

Kalová čerpadla EF 30 AUTOADAPT na znečištěnou vodu ze šedé litiny

Typ

Napětí,

50 Hz

Výkon P 1 /P 2

[kW]

Jmenovitý

proud I n [A]

Výtlačné

hrdlo

Hmotnost

[kg]

Objednací číslo

Cena EUR

EF30.50.06.E.2.1.502 1x230 1,0/0,6 4,8 R 2" 38 96877508 1 368,90 C

EF30.50.06.E.2.50B 3x400 1,0/0,6 2,3 R 2" 38 96877510 1 368,90 C

EF30.50.09.E.2.1.502 1x230 1,3/0,9 6,1 R 2" 38 96877515 1 424,50 C

EF30.50.09.E.2.50B 3x400 1,4/0,9 2,8 R 2" 38 96877516 1 424,50 C

EF30.50.11.E.2.1.502 1x230 1,6/1,1 7,4 R 2" 38 96875101 1 481,50 C

EF30.50.11.E.2.50B 3x400 1,6/1,1 3,1 R 2" 38 96878445 1 481,50 C

EF30.50.15.E.2.50B 3x400 2,2/1,5 3,8 R 2" 38 96878448 1 555,70 C

Rabatová

skupina

EF30.50.06.E.Ex.2.1.502 1x230 1,0/0,6 4,8 R 2" 38 96877512 1 520,00 C

EF30.50.06.E.Ex.2.50B 3x400 1,0/0,6 2,3 R 2" 38 96877514 1 520,00 C

EF30.50.09.E.Ex.2.1.502 1x230 1,3/0,9 6,1 R 2" 38 96877518 1 575,60 C

EF30.50.09.E.Ex.2.50B 3x400 1,4/0,9 2,8 R 2" 38 96877532 1 575,60 C

EF30.50.11.E.Ex.2.1.502 1x230 1,6/1,1 7,4 R 2" 38 96878446 1 632,50 C

EF30.50.11.E.Ex.2.50B 3x400 1,6/1,1 3,1 R 2" 38 96878447 1 632,50 C

EF30.50.15.E.Ex.2.50B 3x400 2,2/1,5 3,8 R 2" 38 96878449 1 706,80 C

Pozn.: Čerpadla .EX. jsou v nevýbušném provedení odpovídající klasifikaci II 2G a Ex bcd IIB T4 dle normy EN 12050-1 a EN 12050-2

Příslušenství

Příslušenství DP, EF do 2,6 kW

Typ Rozměr Objednací číslo Cena EUR

Rabatová

skupina

Koleno 90° R/Rp 2 96001980 10,30 P

pozink. ocel, vněj./vnitř. závit R/Rp 2½ 96001981 29,50 P

Koleno 90°, pozink. ocel, R/Rp 2 96001990 8,30 P

vnitř. / vnitř. závit R/Rp 2½ 96001991 24,40 P

Polovina spojky Storz Rp 2 pro hadici 2" 96001982 13,40 P

hliník Rp 2½ pro hadici 2" 96001983 24,70 P

Pryžová hadice, 10 m, vč. spojek

2" 96001987 79,50 P

Storz

Koleno 90°s přírubami DN 50, PN 10 96489957 261,00 P

litina. nátěr DN 65, PN 10 96003616 135,30 P

Šestihranná vsuvka R/Rp 2 96001993 6,70 P

pozink. ocel R/Rp 2½ 96001994 19,50 P

Závitová příruba DN 50, Rp 2 96004451 20,10 P

pozink. ocel DN 65, Rp 2½ 96001996 34,90 P

Šrouby, matice a těsnění 4ks M16 x 65, DN 50 96004452 5,70 P

4ks M16 x 65, DN 65 96001998 14,30 P

Zpětný ventil R/Rp 2 96002002 86,30 P

Uzavírací šoupátko R/Rp 2 96002005 42,20 P

mosaz R/Rp 2½ 96002006 70,60 P

Uzavírací šoupátko, litina R/Rp 2 96489976 165,80 P

Zpětný ventil přírubový DN 50 96489974 122,50 P

litinový kulový ventil DN 65 96002008 107,10 P

Zdvihací řetěz 10 m 96497464 127,40 P

se závěsným okem 6 m 96497465 89,70 P

pozink. ocel 3 m 96497466 49,60 P

System automatické DN 65/DN 65 96090992 232,70 P

spojky DN 80/DN 65 96102238 306,60 P

Závěsná automatická spojka R/Rp 2 96004442 121,50 P

Platnost od: 1.1.2012 DP, EF do 2.6 kW


114

Čerpadla na znečištěnou a odpadní vodu

SEV a SE1 do 11 kW

SEV - kalová čerpadla s pláštěm z korozivzdorné oceli

Hydraulika ze šedé litiny s oběžným kolem SuperVortex (vířivé oběžné kolo). Jednoduché spojení motoru s hydraulikou pomocí nerezové spony. Čerpadlo s 10 m kabelu,

s volným koncem kabelu. Kabel je připojen k motoru pomocí kabelové koncovky z korozivzdorné oceli. Čerpadla bez snímače jsou vybavena termospínačem pro hlídání teploty vinutí.

Čerpadla se snímačem jsou vybavena senzorem výskytu vody v oleji, senzorem výskytu vlhkosti v motorovém prostoru, senzorem pro snímání teploty vinutí

a vyhodnocovací jednotkou IO 111 vyhodnocující signály senzorů a izolační stav vinutí motoru a kabeláže.

Typ Napětí Spouštění

Výkon P 1/P 2