novinka

randj.sk

novinka

NOVINKA

MODUL S 3/8" NÁŘADÍM

- Hlavice: JH.8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-

22-24 mm

- JL.161: ráčna

- J.210 - 215: 2 prodlužovací nástavce 125 a 250 mm

- J.240A: univerzální kardan

- J.120A: vratidlo

- J.232: adaptér 3/8"F x 1/2"M

- J.235: adaptér na bity

- Pěnový modul: PM.MODJL1

MODM.JL1

€ 151,36

E

M

MODUL SE ŠROUBOVÁKY PL

- AN 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 35 - 4 x 100 -

4 x 300 - 5,5 x 35 - 5,5 x 100

- AWH 6,5 x 150 - 8 x 175 s šestihranem

- Pěnový modul: PM.MODA4

- Hmotnost: 0,9 kg

MODUL SE ŠROUBOVÁKY PH/PZ

- ANP 0 x 75 - 1 x 25 - 1 x 100 - 2 x 35 -

2 x 125 - 2 x 250 - 3 x 150

- AND 1 x 100 - 2 x 125 - 2 x 35

- Pěnový modul: PM.MODA5

- Hmotnost: 0,9 kg

MODUL SE ŠROUBOVÁKY TORX

A RESISTORX

- AEX 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75

- ANXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 -

27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150

- Pěnový modul: PM.MODA6

- Hmotnost: 0,9 kg

MODUL SE ŠROUBOVÁKY

RESISTORX

- ANX 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 -

27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150

- Pěnový modul: PM.MODANXR

- Hmotnost: 0,763 kg

MODM.A4PB € 63,08 MODM.A5PB € 65,00

MODM.A6PB € 63,80 MODM.ANXRPB € 64,04

C N

J A

MODUL S 1/2" NÁŘADÍM

- S.161: ráčna

- SH. 8 až 19 - 21 až 24 - 27 - 30 - 32 mm

- S.210 a S.215: 2 prodlužovací nástavce 125

a 250 mm

- S.240A: univerzální kardan

- S.120A: vratidlo

- Pěnový modul: PM.MODS1A

- Hmotnost: 3,45 kg

MODUL S PRODLOUŽENÝMI

HLAVICEMI

- J.HLA 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm: 3/8"

- S.HLA 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm: 1/2"

- Pěnový modul: PM.MODHLA

- Hmotnost: 1,420 kg

MODM.S1APB € 157,28 MODM.HLAPB € 138,24

MODUL S 3/8" NÁŘADÍM

- J.171: ráčna

- J.210RC, J.215RC: 2 prodlužovací nástavce 125

a 250 mm

- J.240A: univerzální kardan

- J.120A: vratidlo

- Hlavice: J.H 8 až 19 - 21 - 22 mm

- Pěnový modul: PM.MODJ5

- Hmotnost: 1,700 kg

MODM.J5PB

€ 195,52

MODUL S 1/4" NÁŘADÍM

A ZÁSTRČNÝMI 6HRANNÝMI

KLÍČI

- R.161: ráčna

- Hlavice: R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

- R.209 a R.215: 2 prodlužovací nástavce 55 a 150 mm

- R.235: adaptér na bity

- R.236A: nástavec s rukojetí - 158 mm

- R.240A: univerzální kardan

- R.120A: vratidlo

- Bity: Philips 1-2-3 - Pozidriv 1-2-3 -

plochý 4,5-6,5-8 mm - 6hranný 3-4-5-6-7 mm -

Resistorx 15-20-25-30-40

- 83SH.JP9: zástrčné 6hranné klíče 1,5 až 10 mm

- Pěnový modul: PM.MODR1A

- Hmotnost: 1,095 kg

MODM.R1APB

€ 146,00

26

More magazines by this user
Similar magazines