Views
4 years ago

manuál pro začátečníky a příprava ke zkouškám

manuál pro začátečníky a příprava ke zkouškám

Okruh problémů ke zkouškám z předmětu „Teorie a praxe ...
Žádám o t r v a l é - d o č a s n é odnětí půdy ze ZPF pro výstavbu: