TÉMA ČÍSLA — FILTRÁCIA VZDUCHU A TEKUTÍN - pneutrade.sk

pneutrade.sk

TÉMA ČÍSLA — FILTRÁCIA VZDUCHU A TEKUTÍN - pneutrade.sk

číslo 9 / apríl 2010

TÉMA ČÍSLA — FILTRÁCIA VZDUCHU A TEKUTÍN

Naša spoločnosť sa už od svojho vzniku venuje problematike

automatizačnej techniky na stlačený vzduch. Kvalitu stlačeného

vzduchu považujeme za jeden z najdôležitejších faktorov vplývajúcich na spoľahlivosť a dlhú životnosť

pneumatických prvkov.

Spoločnosť NORGREN, ktorej pneumatické prvky na Slovensku distribuujeme, je priekopníkom

v oblasti vývoja a výroby prístrojov na úpravu stlačeného vzduchu. Veď zakladateľ firmy,

Carlo NORGREN v roku 1927 vynašiel prvú maznicu. Prístroje na úpravu stlačeného vzduchu -

filtrácia, regulácia tlaku a mazanie - od firmy NORGREN patria medzi špičku na trhu. Sú to prístroje,

ktoré sa najčastejšie využívajú na úpravu stlačeného vzduchu na technologických zariadeniach

- tzv.lokálna úprava vzduchu.

Novinkou v našom sortimente sú prístroje, ktoré slúžia na úpravu stlačeného vzduchu

hneď pri jeho výrobe (v kompresorovni), resp. na trase jeho distribúcie - tzv. centrálna úprava

vzduchu. Sú to filtre, sušičky, odvádzače kondenzátu, olejovodné separátory a filtre s aktívnym

uhlím a ich príslušenstvo, t.j. filtračné elementy a kartuše od renomovaného nemeckého výrobcu

KSI. Komplexný sortiment spolu s cenníkom nájdete na našej internetovej stránke

www.pneutrade.sk v sekcii novinky.

Ďalšou v novinkou v našom sortimente je technika na filtráciu tekutín. Rozhodli sme sa

poskytovať komplexné služby aj v tejto oblasti, keďže v našom sortimente máme automatizačnú

techniku pre riadenie kvapalín. Náš špecialista s niekoľkoročnými skúsenosťami v obore filtrácie

tekutín Vám poskytne komplexné služby - od poradenstva, návrhu a projektu až po realizáciu.

Komplexný sortiment nájdete na našej internetovej stránke www.pneutrade.sk v sekcii novinky.

PNEUTRADE, s.r.o.

Rybárska 8, 949 01 Nitra

pneutrade@pneutrade.sk

tel. + 421 37 65 24 338

www.pneutrade.sk

PNEUTRADE, s.r.o.

Šafárikova 10/A, 080 01 Prešov

pneutradepo@pneutrade.sk

tel. + 421 51 77 21 113


ÚPRAVA STLAČENÉHO VZDUCHU

číslo 9 / apríl 2010

FILTRE ECOCLEAN ®

FILTRAČNÉ ELEMENTY A KARTUŠE

• pre rôzne typy filtrov - SCHNEIDER, ALUP, ATLAS COPCO, BOGE a iné

ADSORPČNÉ SUŠIČKY ECOTROC ® ADSORPČNÉ SUŠIČKY ECOTROC ®


pre medicínsky vzduch

KONDENZAČNÉ SUŠIČKY ECOTROC ® ODVÁDZAČE KONDENZÁTU KONDRAIN ®

OLEJOVODNÉ SEPARÁTORY KONTREC ®

FILTRE S AKTÍVNYM UHLÍM

FILTRE PRE KOMPRESORY A VÁKUOVÉ ČERPADLÁ ECOCOMP ®

• pre rôzne typy kompresorov a čerpadiel - SCHNEIDER, ALUP, ATLAS COPCO, BUSCH, RIETSCHLE a iné

VIAC INFO nájdete na http://www.pneutrade.sk/old/slovak/sk_pdf/filtre/vzduch/PROSPEKT.pdf

PNEUTRADE, s.r.o.

Rybárska 8, 949 01 Nitra

pneutrade@pneutrade.sk

tel. + 421 37 65 24 338

www.pneutrade.sk

PNEUTRADE, s.r.o.

Šafárikova 10/A, 080 01 Prešov

pneutradepo@pneutrade.sk

tel. + 421 51 77 21 113


ÚPRAVA STLAČENÉHO VZDUCHU

číslo 9 / apríl 2010

KOMPLETNÝ CENNÍK nájdete na http://www.pneutrade.sk/old/slovak/sk_pdf/filtre/vzduch/Cennik.pdf

PNEUTRADE, s.r.o.

Rybárska 8, 949 01 Nitra

pneutrade@pneutrade.sk

tel. + 421 37 65 24 338

www.pneutrade.sk

PNEUTRADE, s.r.o.

Šafárikova 10/A, 080 01 Prešov

pneutradepo@pneutrade.sk

tel. + 421 51 77 21 113


FILTRÁCIA TEKUTÍN

číslo 9 / apríl 2010

KAZETOVÉ FILTRE A FILTRAČNÉ VLOŽKY

• filtrácia vôd, potravinárstvo, konzervárenstvo, zariadenie laboratórií, farmaceutický

priemysel, poľnohospodárstvo

• pripojenie od 1/4“ až po 1 1/2“

• dĺžka od 5“ do 20“

• filtrácia od 1um do 125um

• prietok od 1m 3 /hod. do 11m 3 /hod.

• polypropylénové a bavlnené filtračné vložky aj pre iné typy filtrov

VIAC INFO nájdete na http://www.pneutrade.sk/old/slovak/sk_pdf/filtre/voda/kazetove.pdf

MIKROVLÁKNOVÉ FILTRE

• redukcia NL a zákalu v pitnej a odpadovej vode - riešenie pre obecné a komunálne použitie

• kazetové vyhotovenie bez výmeny kaziet

• náhrada tradičných technológií na báze piesku

• filtrácia od 2um

• ohľaduplné k životnému prostrediu - nevyžadujú chemickú podporu

VIAC INFO nájdete na http://www.pneutrade.sk/old/slovak/sk_pdf/filtre/voda/mikrovlaknove.pdf

SAMOČISTIACE FILTRE

• automatický systém

• neprerušená dodávka tekutiny počas preplachového cyklu

• voliteľný stupeň filtrácie

• 100% efekt samočistenia filtračného sita

• nízke náklady na údržbu a prevádzku = rýchla návratnosť investície

• vhodné pre filtráciu:

• úžitkovej odpadovej vody pre závlahy (veľké prietoky, značné znečistenie)

• chladiacich a prevádzkových vôd z riek a jazier

• kovových častí vo valcovniach (oceliarne)

• odpadovú a bielu vodu v papierenskom priemysle

• v textilnom priemysle na oddelenie vlákien

VIAC INFO nájdete na http://www.pneutrade.sk/old/slovak/sk_pdf/filtre/voda/samocistiace.pdf

VRECKOVÉ FILTRE

• veľkokapacitné filtre s veľkou plochou filtrácie

• malý pokles tlaku v systéme

• jednoduché čistenie

• jednoduchá a rýchla montáž do technologických liniek a sietí

• úspora nákladov v prípade výmeny za filtre iných typov

• vhodné pre filtráciu vo viacerých priemyselných odvetviach - strojársky, chemicky, farmaceutický,

potravinársky priemysel

VIAC INFO nájdete na http://www.pneutrade.sk/old/slovak/sk_pdf/filtre/voda/vreckove.pdf

POSKYTUJEME PORADENSTVO, NÁVRH A PROJEKT, REALIZÁCIU !

PNEUTRADE, s.r.o.

Rybárska 8, 949 01 Nitra

pneutrade@pneutrade.sk

tel. + 421 37 65 24 338

www.pneutrade.sk

PNEUTRADE, s.r.o.

Šafárikova 10/A, 080 01 Prešov

pneutradepo@pneutrade.sk

tel. + 421 51 77 21 113