Kořen, jeho stavba, funkce, modifikace a význam - Projekt EU

projekt.eu.unas.cz

Kořen, jeho stavba, funkce, modifikace a význam - Projekt EU

Kořen, jeho stavba, funkce,

modifikace a význam 1/30


KOŘEN

• objevuje se jako první při klíčení semene (=hlavní

kořen) a roste svisle dolů = pozitivní geotropismus

• plní funkci upevňovací a čerpá minerální roztoky

• může mít tvar jednoduchý, vřetenovitý, kulovitý,

hlíznatý, větevnatý ...

• z hlavního kořene vyrůstají kořeny postranní (činností

• dělivého pletiva pericyklu) s podobnou stavbou a

navazujícími cévními svazky

• soubor všech kořenů = kořenová soustava

• u jednoděložných hlavní kořen odumírá nebo

zakrňuje => kořenová soustava je tvořena

adventivními kořeny (mohou vznikat na různých

orgánech)

24.10.2010 Kořen, jeho stavba, funkce,

modifikace a význam 1/30

2


24.10.2010 Kořen, jeho stavba, funkce,

modifikace a význam 1/30

3


24.10.2010 Kořen, jeho stavba, funkce,

modifikace a význam 1/30

4


Příjem živin kořenem

Minerální živiny v půdě disociují na ionty

Ionty přilnou na povrch kořenového vlásku, kde se vymění za ionty H +

a HCO -3 = adsorpce

Pozn.: H + a HCO -3 reagují s H 2 O v půdě za vzniku kyseliny uhličité =

narušování okolí vlásku pro růst a „tvorbu" dalších iontů

Spojují se s nosiči (= energeticky bohaté organické sloučeniny

schopné s ionty tvořit komplex, přenášet je a uvolňovat v buňce) =

absorpce

Na vnitřní straně buněčné membrány vlásku jsou uvolněny a

vyměněny za H + a HCO -3 a proniknou do vakuoly kde tvoří roztok

Roztok putuje plasmodesmami (průchody mezi buňkami) do cév a

celé rostliny

24.10.2010 Kořen, jeho stavba, funkce,

modifikace a význam 1/30

5


Co ovlivňuje příjem živin kořenem?

• Rozhodující význam pro příjem živin má:

– Teplota - optimum 25 - 30°C

– Světlo => fotosyntéza => dýchání kořene

• Nedostatek O 2 zvyšuje koncentraci CO 2 v půdě a

narušuje se dýchání kořene (jeden z významů

kypření)

• Nízká vlhkost půdy snižuje přístupnost živin, vysoká

snižuje aktivitu kořene (zahnívá)

• Vyšší rostliny mají schopnost přijímat živiny i listem =

mimokořenová výživa, dále např. s pomocí

nitrogenních bakterií vzdušný dusík a jiné látky v

symbióze s houbami = mykorrhiza

24.10.2010 Kořen, jeho stavba, funkce,

modifikace a význam 1/30

6


Růst a anatomická stavba kořene

Primární stavba

• vrchol je tvořen meristémem, chráněným parenchymatickou

kořenovou čepičkou – kalyptrou

• vnitřní buňky čepičky slizovatějí (=snazší pronikání do půdy),

střední část obsahuje škrobová zrna (geotropismus)

• na povrchu je kořenová pokožka - rhizodermis

• pod ní je mnohovrstevná prvotní kůra - cortex se spodní

vrstvou endodermis, ohraničující střední válec

• za vrcholem se protažením některých buněk pokožky zakládají

kořenové vlásky

• středem probíhají vodivá pletiva v jejichž středu je dřeň

24.10.2010 Kořen, jeho stavba, funkce,

modifikace a význam 1/30

7


Růst a anatomická stavba kořene

Sekundární stavba

• u nahosemenných a dvouděložných

cévní svazky tloustnou činností kambia

= produkce druhotného dřeva a lýka

• felogén tvoří druhotnou kůru

24.10.2010 Kořen, jeho stavba, funkce,

modifikace a význam 1/30

8


Příjem vody kořenem

• kořenové vlásky nasávají vodu fyzikálně

(pod tlakem) a biologicky (aktivně)

• rozhodující význam má:

– teplota (optimum 20- 25 o C)

– vlhkost půdy (optimum 60-70 %)

– koncentrace živin

24.10.2010 Kořen, jeho stavba, funkce,

modifikace a význam 1/30

9


Metamorfózy kořene

• kořenové hlízy

• bulvy (i s částí stonku)

• přísavky(= haustoria)

• vzdušné kořeny

• vzpěrné kořeny

• příčepivé kořeny

24.10.2010 Kořen, jeho stavba, funkce,

modifikace a význam 1/30

10


24.10.2010 Kořen, jeho stavba, funkce,

modifikace a význam 1/30

11

More magazines by this user
Similar magazines