Zachycení „první chuti“ - Elopak

elopak

Zachycení „první chuti“ - Elopak

NOVINKY A POHLEDY ZE SVĚTA BALENÍ FIRMY ELOPAK – 02_2011

Trendy & Možnosti

Zaměřeno na Rusko

Trh na vzestupu


Vážený čtenáři,

“Znovu jsme se stali hrdým sponzorem Světového mlékárenského kongresu. Umístění

5. kongresu do Petrohradu představuje spolu s otevřením našeho hlavního zpracovatelského

podniku Utkina Zavod, v těsné blízkosti samotného města, důležitou etapu ve strategickém

růstu Elopaku. Jsme potěšeni, že můžeme přivítat účastníky kongresu, kteří budou první, kdo

navštíví novou výkladní skříň Elopaku.

Rusko a Společenství nezávislých států (SNS) reprezentují důležitý potenciální růst oblasti a

příležitostí pro naše zákazníky. V Moskvě, Petrohradu a na Ukrajině jsme založily týmy

s bohatou kombinací lokálních a globálních znalostí prostředků na podporu potenciálního

růstu. Představením poslední strojní technologie s novými obalovými koncepty upevnil Elopak

svou pozici hlavního obalového partnera na největším světovém trhu v oblasti džusů a

mléčných výrobků. Základem našeho podnikání jsou environmentální výhody našich produktů

a služeb, které pomohou zákazníkům vybudovat pevné základy pro budoucnost tohoto

zajímavého trhu.”

Doufáme, že Vy a Vaši obchodní partneři využijete této zvláštní příležitosti se zaměřením

na ruský trh a jeho možnosti.

Trendy & Možnosti

Obsah Strana Strana

Nový výrobní závod firmy Elopak v

Petrohradě

Zpráva o ruském trhu v segmentu džusů a

mléčných produktů

3

5

Zachycení "první chuti"

Jak dosáhnout 50% podíl na trhu za 1 rok!

Tonus v dobré formě 9 Unimilk skočí do léta 15

Vydává Elopak AS Group Headquarters,

Postbox 418 Skøyen, 0213, Oslo, Norway.

Tel.: +47 312710 00, Fax: +47 3127 15 00

Editor: Jutta Pinnerød, Překlad: Petr Sluka

Průzkum: Stephanie Sergeant, Caroline Sephton

Úprava, přípravné práce a tisk: Kampen Grafisk as.

Květen 2011

11

13


Obchodní novinky

Nový výrobní závod firmy

Elopak v Petrohradě

Nová výrobní linka

Účastníci mlékárenského kongresu byli prvními návštěvníky, kteří viděli nový ruský výrobní závod.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Návštěvníci Světového mlékárenského kongresu, který se koná od 7. do 9. června v

Petrohradě, budou první, kteří mohou vidět nový výrobní závod Elopaku.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Výstavba závodu na ploše 10,000m² je

dokončena a řídící tým funguje na místě už

od ledna tohoto roku. Elopak v současné době

rozšířuje svůj výrobní tým a pokračuje

v zaškolování operátorů a techniků. Kromě toho

také začíná se zkušebním provozem všech

zařízení.

Výroba má začít nejpozději vlétě, aby mohla

začít zásobovat Rusko a trhy SNS. Poloha

Petrohradu je pro Elopak nejen užitečná, ale i

strategická. “Je to ideální lokace pro nový

výrobní závod”, říká ředitel celého projektu

Behcet Ciragan. “Umístění na jihovýchodě

poblíž hlavní dálnice z Finska je důležité hlavně

pro dodávky materiálu.

Nejnovější plnicí a obalové techniky spolu

s inovačním designem kartónu firmy Elopak

budou podporou pro dynamický a rozmanitý

trh”.

Tato vlajková loď Elopaku od roku 2012 vyrobí

1 miliardu obalů pro trh s džusy, čerstvými,

ale i aseptickými výrobky. “Tento trh je 100%

veden požadavky zákazníků, je kreativní a

komplexní. Tomu odpovídá i vysoce vzdělaný

a zkušený místní tým, opírající se o globální

organizaci, která věnuje pružnost, inovace a

kvalitu potřebnou pro podporu našich

zákazníků, “ říká Pavel Vylegzhanin, ředitel

pro ruský trh a SNS.

3 elotalk 2 – 2011 Zaměřeno na Rusko


Manažer závodu Alexey Evdokimov je jedním

z těchto lidí, kteří jsou zodpovědní za předsta‐

vení ruského podniku prvním návštěvníkům.

Byl jmenován před šesti měsíci a říká:

“Místní tým byl sestaven s cílem pracovat

pro náš trh a to je důležité pro pochopení

fungujícího partnerství. Kvalita, partnerství a

růst budou části naší strategie kupředu.

Celý tým je potěšen, že může přivítat delegáty

a organizátory Světového mlékárenského

kongresu.

Pro více informací kontaktujte manažera

výrobního závodu Behceta Ciragana:

behcet.ciragan@elopak.ch nebo

Pavla Vylegzhanina, ředitele pro ruský trh a SNS v

naší moskevské kanceláři: pav@elopak.ru.

Zaměřeno na Rusko elotalk 2 – 2011 4


Obchodní novinky

Zpráva o ruském trhu v segmentu

džusů a mléčných produktů

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rok 2010 byl velmi rušný pro potravinářský a nápojový trh v Rusku a Společenství

nezávislých států (SNS). Trhy byly již zotaven z recese, ale vysoká inflace v druhé

polovině roku 2010 spolu s vysokými cenami ropy vedly k růstu maloobchodních cen.

To opět odradilo spotřebitele, kteří se vraceli k prémiovému segmentu. Fúze a

akvizice přinesly na odvětví nový pohled a očekával se výhled ovlivňující celý zbytek

roku 2011.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Denní objemy mléka a

mléčných výrobků rostou

i přes recesi

V Rusku je mléko produktem,

který je denně součástí

spotřebitelského koše. Jedná

se o základní potravinu napříč

všemi sociálními a

demografickými skupinami.

V roce 2010 byl celkový trh

tekutých mléčných výrobků

na produkci 3,3 miliard litrů,

s čerstvými mléčnými výrobky

pak 2.7 miliardy litrů¹. Čerstvé

mléko zaznamenalo v roce

2010 nárůst o 21% oproti roku

2009¹ . I přes pokles produkce

syrového mléka způsobeného

horkým létem roku 2010 a

pokračující “mléčné války”

se sousedním Běloruskem,

nemuseli spotřebitelé

omezovat svou spotřebu mléka

a mléčných výrobků. Ve srovná‐

ní s rokem 2009 vzrostl i objem

jogurtů o 20% a kefíru o 14%¹.

Vysoká inflace tlačí ceny

vzhůru

Růst pokračoval i tváří v tvář

prudkému nárůstu inflace v

druhé polovině minulého roku,

který tlačil maloobchodní ceny

nahoru až o 20% ¹.

5 elotalk 2 – 2011 Trendy &možnosti


Tento fakt znamenal negativní

dopad na tržby za několik

prvních měsíců roku 2011.

Nicméně, rok 2010 také přinesl

nové změny ve vlastnictví

některých klíčových podniků.

V prosinci 2010 PepsiCo ozná‐

mila 66% akvizici s firmou

Wimm‐Bill‐Dann, jedním

z největších dodavatelů na trh

SNS². Tento krok pomohl

PepsiCo stát se největším

podnikem v oblasti obchodu

s potravinami a nápoji v Rusku².

Dva hlavní hráči čelí síle

privátních značek

Fúze mezi Unimilk a Danone

vytvořila nového lídra na trhu

s mlékem a mléčnými výrobky

v oblasti SNS a dále pak

k upevnění pozice na trhu

s čerstvými mléčnými výrobky

v celém Rusku, Ukrajině,

Kazachstánu a Bělorusku.

Danone ovládá 57.7% podíl nové

společnosti, Unimilk pak 42.5%².

Jednou z největších hrozeb

pro velké podniky jsou privátní

značky, které prokázaly silný

růst už před recesí a

naznačuje to i další prognóza

trhu ³.

Zdraví a wellness se staly

jiskrou k inovacím

Výrobci mají zájem na

zvyšování kvality a zlepšování

čerstvých mléčných produktů,

které splňují popularitu

wellness produktů a výživové

trendy. Přesto, že trh s

fermentovanými výrobky je

ovlivněn velkými vedry ze

srpna 2010, stále oblíbeným

produktem je např. kefír

s dobrým nárůstem prodeje a

byly představeny i nové

značky a příchutě³.

Mléčné nápoje a džusy

vytvořily novou kategorii,

která je ruskými spotřebiteli

velmi vítána. Podle průzkumu

se rozvíjí zájem a poptávka

po nových výrobcích při

současném zachování věrnosti

tradičním výrobkům³.

Džusy ukazují obrat

Zatímco recese měla na mléko

malý dopad, tak v roce 2009

klesl objem džusů o 10%,

protože spotřebitelé byli více

nakloněni levnějším značkám

nektarů na úkor čistých

ovocných šťáv. Dominantní

aseptický trh s džusy

zaznamenal obrat v roce 2010

s nárůstem produkce o 7% díky

levnějším značkám a

nektarovému segmentu¹.

Recese posunula spotřebitele

k levnějším alternativám a

menšímu kupovanému

množství. To vedlo k vzestupu

ovocných šťáv a nektarů. Podle

společnosti Market Analytics

čítal tento trh 3.1 miliardy litrů.

Z 90% patří do tohoto součtu

ovocné a zeleninové šťávy

spolu s nektary ⁴.

Zaměřeno na Rusko elotalk 2 – 2011 6


Prudký nárůst cen ovlivňuje

tržní hodnotu

Pokles trhu v roce 2009

zaznamenal obrat hned v

následujícím roce a začal návrat

k předkrizovým indexům. Podle

společnosti Market Analytics

zaznamenaly v roce 2010 džusy

a související produkty dosažení

hranice 3.5 miliard litrů v

hodnotě 177 miliard rublů.

V průměru vzrostla cena 1 litru

džusu nebo nektaru o 13 rublů

za posledních 5 let ⁴. Rostoucí

konkurence mezi dvěma

hlavními hráči ‐ společnostmi

PepsiCo a Coca‐Cola Company

určuje vývoj, kdy chtějí přinést

na trh nové chutě a tím přilákat

další spotřebitele. U produktů

jsou vidět i některé zajímavé

mixy, ale ruský trh zůstává

tradičně u nejoblíbenějších

příchutí, jako jsou jablka,

pomeranče a rajčata.

Rok 2010 jen jedním z mnoha

na dynamickém trhu

"Loňský rok byl pro trh s

mlékem a džusy jako jízda na

horské dráze, ale jsou to velmi

rychle měnící se trhy, takže

očekáváme vyšší rychlost

vpřed," říká ředitel Elopaku

pro tržní oblast Ruska a SNS,

Pavel Vylegzhanin.

Inflace nastaví rychlost

“Budoucí vývoj u potravin a

dalších surovin bude velmi

záviset na inflaci. Pokud inflace

zůstane vysoká, bude brzdit

růst trhu s potravinami obecně,

protože se sníží spotřebitelská

poptávka. Nicméně, pokud

úroveň zůstane stejná, tak

očekáváme další růst v

segmentu čerstvého mléka

řízeného zdravým životním

stylem, v džusech (zejména

v těch bez příměsí) a dále pak v

prémiovém segmentu. Privátní

značky vzrostou na úroveň

silných mezinárodních hráčů a

budou určovat trh na všech

úrovních, zejména s inovacemi

a vývojem nových produktů,”

dodává marketingová

specialistka firmy Elopak v

Rusku, Victoria Ovchinnikova.

Zdroje:

1. AC Nielsen, maloobchodní audit,

2008 ‐ 2010

2. Průzkum ruského mlékárenského

trhu, výzkum od Global Reach

Consulting (GRC), Julia Kolpakova,

Ruský potravinářský trh, 2011

3. Průzkum ruského mlékárenského

trhu, výzkum od Romir Company,

Alexandra Safargaleeva

4. Průzkum ruského trhu v oblasti

džusů, výzkum od Market Analytics,

Irena Nikonorova

Pro více informací o trhu v Rusku

prosím kontaktujte naši kancelář

v Moskvě: sales@elopak.ru.

7 elotalk 2 – 2011 Trendy &možnosti


Připravte se na víc!

Vítá Vás

Světový Mlékárenský

Kongres

2011

Elopak Vás vítá na 5. Světovém mlékárenském kongresu, který se koná od 7. do 9. června v Petrohradě.

Zaměřeno na Rusko elotalk 2 – 2011 8


Obchodní novinky

Tonus v dobré formě

První Slim® kartón v Rusku

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Od dubna 2011 mohou ruští zákazníci vidět celkově nový vzhled prémiového

džusu Tonus od výrobce Lebedyansky JSC, patřícího do skupiny PepsiCo.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Původní Tonus byl uveden na trh v roce 1996 a

je nejstarší značkou firmy Lebedyansky. Název

znamená “v dobré formě” s odvoláním na

aktivní životní styl zákazníků. Se svou značkou

Tonus Activ plus, prvním obohaceným džusem

v Rusku, bude Tonus v 900ml Slim® obalech

od firmy Elopak v ještě lepší formě.

Průřez plnými policemi

Přechodem vznikne první Slim® kartón v

Rusku a SNS, přicházející po rozsáhlém

průzkumu firmy Lebedyansky. Ten se zaměřil

na hledání výrazného originálního balení s

vysokou funkčností díky svému tvaru.

Cílem bylo udělat průřez zaplněnými regály a

na vysoce konkurenčním trhu vytvořit určitý

druh motivace k nákupu nejen pro loajální nebo

nové zákazníky, ale i přilákat zpět ty, kteří

v době ekonomické recese opustili prémiový

segment.

Žít život naplno

Klíčovým sdělením značka důrazně apeluje

na prémiovost džusů prostřednictvím vysoké

viditelnosti mezi regály. To se na základě

výzkumu ukázalo jako důležité a Slim® kartón

to umožnil. Tato skutečnost byla vnímána jako

unikátní a relevantní, čímž se zvýší kupní zájem.

Použití moderního obalu také dodá značce

prestiž výrobku pro aktivní životní styl a lepší

kvalitu. A navíc ‐ lepší provedení díky velmi

neobvyklému designu obalu s levotočivě

zakřivenou hranou. Velký uzávěr vypadá

atraktivně a je pohodlný pro nalévání i

hygienické otevírání. “Posláním značky Tonus je

podporovat lidi, kteří žijí své životy naplno.

K dosažení tohoto cíle nabízíme snadný, chutný

a pohodlný způsob, jak udržet svou vnitřní

vitalitu jak fyzicky, tak psychicky. Obalová řešení

hrají významnou roli pro obě strany ‐ pokud jde

o zacházení s funkcí, tak lidé mohou

konzumovat šťávu kdekoli a kdykoli, ale jde také

o pocit. Je důležité, aby zkušenosti z používání

kartónu přinášely radost a pozitiva ve všech

směrech! Zkušenost z obchodu je také důležitá:

díky unikátnímu tvaru a vynikajícímu designu

mohou lidé u regálu snadno najít nové Tonus

balení, což dělá nákupní proces jednodušší a

více uspokojující. Nový Slim® splňuje očeká‐

vání našich zákazníků a všechny naše cíle,“ řekl

mluvčí společnosti PepsiCo.

9 elotalk 2 – 2011 Trendy &možnosti


Tonus –

klíčová sdělení značky

* Dává vám extra energii

a pozornost

* Pro lidi, kteří chtějí žít

život naplno

* Otevírá nové možnosti

ve vašem životě

* Funny s chutí humoru

* Vždy pozitivní,

přátelský, mladý a

aktivní

Smělé kroky pro vlajkovou loď značky

Zvýraznění neobvyklého tvaru dále pokračovalo

při propagační kampani značky Tonus, které bylo

docíleno umístěním nálepky “být ve formě” na

horní část uzávěru a dále výjimečnými vysokými

stojany, které znázorňují elegantní tvar Slim®

kartónu. Pro oživení reklamní podpory bude

následovat od května do července reklama v

národní televizi. "Tonus je jednou z

nejznámějších spotřebitelských značek v Rusku.

Nejenže firma Lebedyansky pro odlišení v

segmentu, kde dominuje karton typu brik, zvolila

kartón se stříškou, ale jako první výrobce se

zaměřila i na uvedení obalu Slim ® s jedinečným

tvarem, velikostí 900 ml a také designem

obsahující potištěnou horní hranu, "říká Bert

Lohuis, Elopak Global Account Director pro

společnost PepsiCo.

"Jsou to odvážné a strategické kroky s cílem

znovu získat podíl na trhu a vybudovat pomocí

inteligentních výhod klíčový marketingový

nástroj, jakým je obalový design.”

Tonus je pro firmu Lebedyansky, největšího

výrobce přírodních šťáv ve východní Evropě a

jednoho z předních producentů džusů na světě,

vlajkovou lodí. Dnes každé třetí balení šťávy

prodané v Rusku vyrábí Lebedyansky. Tonus

přírodní šťáva obsahuje šest druhů 100% džusů

a šest funkčních nektarů. V Rusku tvoří nektary

většinu aseptického trhu s 3.5 miliardy litru.

Nicméně trh s 100% džusy roste stejně rychle,

jak se zotavuje ekonomika.*

*Zdroj: Canadean

Kontaktní osobou pro poskytnutí více informací je

Bert Lohuis, Elopak’s Global Account Director

PepsiCo; bert.lohuis@elopak.ch.

Zaměřeno na Rusko elotalk 2 – 2011 10


Produktové novinky

Zachycení „první chuti“

Přinášíme čisté mléko dospělým v Rusku!

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Mlékárna Čeljabinskij se sídlem na ruském Uralu přináší všem dospělým kvalitu

a chuť nejčistšího čerstvého mléka, které jsme si užívali jako děti –

nyní v kartonech Diamond Curve ®.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Opětovné představení pozměněné značky

proběhlo v roce 2010. Mléko Pervyj Vkus (První

chuť), jak se značka nazývá, je plněno do obalů

1.5l Maxi Diamond Curve®, které byly použity

v Rusku poprvé. Design těchto neobvyklých

kartónů znázorňuje ruskou krajinu během čtyř

ročních období.

První chuť mléka v dospělém maxi balení

"Mléko je první produkt, který v životě

ochutnáme a Pervyj Vkus zachycuje

přirozenost mléka, kterou stejně jako děti

zažíváme s touto extra čerstvou řadou mléka.

Uvedení na trh během minulého roku v 1.5 l

Diamon Curve® kartónech následovaly

formáty obalů 1l, 500ml, 330ml and 250ml v

Pure‐Pak Curve® a Mini Diamond Curve®

kartónech. Všechny s výbornými novými

designy napříč celou řadou a s “rostoucím”

maxi balením,” vysvětluje Pavel Vylegzhanin,

ředitel Elopaku pro ruský trh a SNS. Principem

designu jsou čtyři roční v ruské krajině:

V zimě pro mléko, na jaře a v létě pro

fermentované výrobky ana podzim pro bio

produkty. Řada obsahuje 2,5% mléko, 3,2%

mléko a speciální pečené mléko rjaženka, což je

tradiční ruské vysoce viskózní mléko.

Řada dále pokračuje mlékem extra vybrané

kvality Otbornoje (3,9%). To se vyznačuje

speciální noční krajinou, která ukazuje typické

ruské zimní ráno –protože nejlepší čas pít

čerstvé mléko od krávy je ráno! Ostatní mléčné

výrobky jsou smetana, jogurty, kefír a

sladkokyselé mléko Sněžok.

Prodeje překonávají očekávání

"Prodej produktů v obalech Mini Diamond

Curve® byl o 20 procent vyšší, než se očekávalo

a to díky tomu, že obal je ideálně pohodlný,

ergonomický a funkčního typu ”vezmi a jdi”.

11 elotalk 2 – 2011 Trendy &možnosti


Větší 1.5 litrový obal Maxi Diamond Curve ®

je zaměřen na servírování čerstvého a čistého

mléka pro všechny členy rodiny. Díky

vlastnosti Curve® je uchopení lepší a

vynikající nalévání větším uzávěrem přináší

skutečnou hodnotu. Kartón maxi se nyní

stává velmi populární a přijímáme další

žádosti o distribuci tohoto obalu, " pokračuje

Pavel Vylegzhanin. “Pro mlékárnu

Chelyabinsky bylo důležité udržet si tržní

podíl s 1 litrovými kartóny. Toho bylo úspěšně

dosaženo a mohli jsme si vybojovat novou

oblast trhu s jinou velikostí balení, “ vysvětluje

Pavel Vylegzhanin.

Pro více informací kontaktujte Pavla Vylegzhanina,

ředitele pro ruský trh a SNS: pav@elopak.ru nebo

navštivte webové stránky zákazníka na adrese:

http://www.moloko74.ru .

Zaměřeno na Rusko elotalk 2 – 2011 12


Produktové novinky

Jak dosáhnout 50% podílu na trhu

za 1 rok!

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nová řada prémiových džusů od Artashat Cannery obsadila polovinu trhu

v Arménii hned během prvního roku prodeje díky prémiovému formátu. Nový

přírodní džus se nazývá „Amare“, což znamená „nyní je léto“ a byl uveden na

trh v dubnu 2010 v Pure‐Pak Curve® kartónech.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Před uvedením na trh dominovaly arménskému

trhu dovážené džusy, které si získaly cca 70%

tržní podíl. Během roku se podařilo Artashat

Cannery získat se svými 19 různými druhy 50%

podíl na trhu.

Curve® poráží konkurenci

V Arménii je u džusů velká konkurence, obaly

typu brick a skleněné lahve bývaly tradičně

nejčastějšími druhy obalů. Ačkoliv jsou Pure‐

Pak® obaly spojovány s dražšími dováženými

džusy, tato image je prémiová.

Perfektní uvedení

Bylo tedy jednoznačně vhodné zacílit na kvalitu

značky Amare svěžím a moderním způsobem.

Obraz vysoce kvalitních džusů a prémiové balení

byly podpořeny kreativní a inovativní propagací

značky –vytvoření značky bylo Artashatem

klasifikováno jako ”perfektní uvedení”.

Perfektní produkt

Začátkem 50. let 20. století začal Artashat

prodávat ovocné a rajčatové koncentráty

různým zpracovatelům. Díky ekologické čistotě,

výjimečné chuti a vysokému obsahu vitamínů

z údolí Ararat byl o jejich produkty vždy zájem.

Nasycení přírodními organickými hnojivy v

horských pramenech má nesrovnatelné

aromaachuť, a jsou tak ideální pro prémiový

džus. Amare je distribuováno napříč Armenií a

také do Ruska, USA a Francie.

Pro více informací navštivte: http://www.artfood.am,

nebo kontaktujeje Anyu Yavorskayu:

anya.yavorskaya@elopak.com.ua .

13 elotalk 2 – 2011 Trendy &možnosti


ZPRÁVA DOŠLÁ

PO UZÁVĚRCE!

Letos v létě bude

pozměněn další

z prémiových produktů

od Artashatu a nově

uveden na trh v obalu

Pure‐Pak Curve®. ‘hj8’

bude představen jako

„Natura“. Ta bude mít

proti Amare nižší

zastoupení na trhu a

bude obsahovat jen

9 druhů. Její cena bude

ale nižší oproti

dováženým produktům a

očekává se, že bude mít

stejný dopad Amare!

Zaměřeno na Rusko elotalk 2 – 2011 14


Produktové novinky

Unimilk skočí do léta

Letnij Den s novým svěžím designem

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Značka “Letnij Den” byla firmou Unimilk uvedena s novým poutavým designem

v obalech Pure‐Pak® o objemu 500ml a 1l.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Výraz “Letnij Den” (Letní

den) je klíčovou zprávou

pro “vyzkoušení léta” a

jeho nový vysoce kvalitní

jasný design je obrovský

skok vpřed z předchozího

velmi tradičního vzhledu

pro segment čerstvého

mléka a kefíru. A to jak

z hlediska produktu, tak i

obalu.

Design kartónu prošel

inovací. Nyní je nový,

svěží a barevný ve

formátech 500ml Pure‐Pak® and 1l Pure‐Pak® .

“Vysokou kvalitu potisku viděl Unimilk jako

součinnost s novým svěžím designem, což

pomohlo vytvořit favorita v obchodech. Nový

vzhled si hraje s motivy světla, radosti a

“vyzkoušení chuti letního konceptu”. Ty vychází

ze skutečnosti, že mléko je během léta mnohem

chutnější, protože dobytek se pase na čerstvých

pastvinách,” vysvětluje Victoria Ovchinnikova,

marketingová manažerka firmy Elopak v Rusku.

Pokrytí široké škály

Značka obsahuje sortiment čerstvých mléčných

výrobků obsahující máslo, smetanový sýr, kefír,

rjaženku (fermentované zahuštěné mléko),

15 elotalk 2 – 2011 Trendy & možnosti


sněžok (sladkokyselé mléko), kysanou smetanu,

mléko a tekutý jogurt. Značka Letnij Den se vyrábí

v jedné z mlékáren Unimilku – Smolenské

mlékárně ve Smolensku na jihozápad od Moskvy.

Cílovou skupinou značky Letnij Den jsou rodiny

s dětmi, které oceňují čerstvé, vysoce kvalitní

výrobky. Marketingová podpora zahrnuje reklamy

v televizi a velké online odkazy na samostatné

internetové stránky, které zvyšují povědomost o

každé značce společnosti Unimilk.

S 18% podílem na trhu čerstvého mléka je Unimilk

jedním z pěti největších hráčů v Rusku a SNS.

Společnost byla založena v roce 2002 a hlavní

podíl koupila firma Danone.

Portfolio produktů Unimilku zahrnuje vysoce

kvalitní mléčné produkty napříč spotřebitelskými

segmenty. Mezi nejznámější značky patří Aktual

(přírodní mléčné a ovocné výrobky), Bio Balance

(funční mléčné výrobky), Prostokvašino (tradiční

mléčné výrobky), Tjoma (dětská výživa) a

Smešariky (obohacené mléčné výrobky pro děti).

Více informací poskytne Victoria Ovchinnikova,

marketingová manažerka v našem obchodním

zastoupení v Moskvě: vov@elopak.ru a rovněžmůžete

navštívit webové stránky našeho zákazníka;

http://letniy‐den.unimilk.ru/index.wbp

http://www.unimilk.ru/index.wbp

http://letniy‐den.unimilk.ru/index.wbp

Zaměřeno na Rusko elotalk 2 – 2011 16


Elopak přináší nejlepší obalová řešení pro prémiové značky, posiluje a obohacuje

spotřebitelské zkušenosti prostřednictvím funkčnosti, pocitů a přínosu pro životní prostředí.

Máte zájem dostávat novinky

od společnosti ELOPAK?

Zaregistrujte se na www.elopak.com

a buďte v obraze.

More magazines by this user
Similar magazines