فرم درخواست نمایندگی فروش تجهیزات کامپیوتر

samservice.com

فرم درخواست نمایندگی فروش تجهیزات کامپیوتر

فرم درخواست نمايندگي فروش تجهيزات كامپيوتر شركت سام الكترونيك

: تاريخ

نام شركت / فروشگاه :

تاريخ تأسيس شركت / اخذ جواز كسب :

مالكيت شركت / فروشگاه :

خصوصي دولتي تعاوني ساير

‏(لطفاً‏ توضيح دهيد)‏

)

موضوع و زمينه فعاليت

سخت افزار :

شبكه

نرم افزار

ماشين آلات اداري

ساير

توضيح دهيد)‏

سوابق فعاليت قبلي:‏


امتياز سخت افزار

[ رتبه ] خير آيا مجوز شوراي عالي انفورماتيك را اخذ نموده ايد ؟ بلي ‏(توضيح دهيد)‏

ساير مسكوني اداري تجاري موقعيت محل فعاليت [ ]

:

نوع تملك محل فعاليت

:

سرقفلي شخصي استيجاري ساير

‏(توضيح دهيد)‏

آدرس كامل پستي

:

: كدپستي

: شماره تلفن

: شماره فكس

آدرس پست الكترونيكي :

فرم درخواست نمايندگي فرو ش تجهيزات كامپيوتر شركت سامسونگ


[

.1

لطفاً‏ در قسمت ذيل نام،‏ عنوان و درصد سهم هريك از سهامداران/‏ صاحبان شركت/‏ فروشگاه را ذكر فرمائيد :

.2

.4

.6

.3

.5

تعداد پرسنل بخش فروش[‏ [

نام ونام خانوادگي مدير عامل/صاحب مجموعه

تعدادپرسنل بخش سرويس

[ ]

تعدادكل پرسنل

]

:

تاريخ تولد

: محل تولد

شماره شناسنامه

:

:

آدرس محل سكونت :

: محل صدور

: درصد سهم

: تلفنچنانچه از سايرشركتهاي توزيع كننده تجهيزات كامپيوتر نمايندگي فروش داريد،‏

لطفاً‏ نام و مدت زمان فعاليت را در قسمت ذيل توضيح دهيد.‏

آيا نمايندگي خدمات پس از فروش تجهيزات كامپيوتر يا ساير كالاهاي مرتبط را به عهده داريد؟ لطفاً‏ توضيح دهيد .

چنانچه نمايندگيهاي ديگري در زمينه فروش ساير كالاها داريد لطفاً‏ با ذكر نام مارك و شركت مربوطه و مدت زمان فعاليت در قسمت ذيل ذكر فرمائيد
چه كالاهاي ديگري به جزء تجهيزات كامپيوتر عرضه مي نمائيد ؟
تاكنون تجهيزات كامپيوترهاي سامسونگ و ساير ماركهاي مورد نياز خود را ازچه شركتهايي و به چه تعدادي تهيه مي نموديد؟

.1

.2

.3

.4

فرم درخواست نمايندگي فرو ش تجهيزات كامپيوتر شركت سامسونگ


در يك ماه قادر به فروش چه تعداد از تجهيزات كامپيوتر سامسونگ هستيد؟ لطفاً‏ با در نظر گرفتن

انواع مختلف ذكر بفرمائيد.‏

مانيتور : LCD

: مانيتور لامپي

چاپگر ليزري رنگي

:

چاپگر ليزري تك رنگي :

دستگاه فتوكپي :

هارد ديسك درايو :

اپتيكال ديسك درايو

فكس ليزري

:

:

لطفاً‏ درصدهاي تقريبي فروش خود را با درنظر گرفتن موارد ذيل ذكر بفرمائيد :

%

%

%

%

%

خرده فروشي

عمده فروشي

فروش به همكار

فروش دولتي

فروش اشخاص

.1.2
نوع و ميزان ضمانتنامه

:

بانكي

به مبلغ

ريال

‏(به حروف)‏

.1

ملكي

به ارزش كارشناس رسمي

ريال

‏(به حروف)‏

.2

آيا تابلوسردرب محل شركت/‏ فروشگاه خود نصب نموده ايد؟ بلي

خير

آيا تابلو سردرب محل فعاليتتان مربوط به مارك خاصي مي باشد ؟ ‏(لطفاً‏ نام ببريد)‏

ابعاد تقريبي تابلوي سامسونگ درخواستي تان را لطفاً‏ قيد بفرمائيد

.

.2

.3

.4

.5

.6

مدارك مورد نياز:‏

1. عكس از دورنماي محل فعاليت

عكس از داخل شركت / فروشگاه

يك قطعه عكس مدير عامل/‏ صاحب مجموعه متقاضي)‏

كپي جواز كسب ‏(فروشگاهها)‏

كپي آگهي تأسيس شركت ‏(شركتها)‏

كپي اساسنامه ‏(شركتها)‏

3x4

فرم درخواست نمايندگي فرو ش تجهيزات كامپيوتر شركت سامسونگ


6

.7

.8

.9

.10

كپي آگهي تغييرات شركت ‏(شركتها)‏

كپي سند مالكيت محل فعاليت ‏(فروشگاهها و شركتها)‏

اصل صورتحساب ماهه بانكي

ساير مدارك ‏(لطفاً‏ نام ببريد)‏

امضاء مدير مسئول

:
مهرشركت / فروشگاه :

-

-

:

لطفاً‏ پس از تكميل فرم مربوطه را با پست پيشتاز به آدرس تهران ميدان آرژانتين خيابان بخارست

بخش تجهيزات كامپيوتر ارسال فرمائيد.‏

- نبش خيابان دوازدهم‐‏ پلاك - 37 طبقه دوم -

فرم درخواست نمايندگي فرو ش تجهيزات كامپيوتر شركت سامسونگ

More magazines by this user
Similar magazines