Views
4 years ago

Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej

Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej

Program ćwiczeń - Zakład Chemii

WYMAGANIA TEORETYCZNE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH 1. Analiza objętościowa – ogólny wstęp. Wagi, czułość, metody, błędy. Naczynia miarowe, wyznaczanie współmierności kolby i pipety. Sposoby wyrażania stężeń. Przygotowanie i nastawienie roztworów mianowanych. I substancje wzorcowe. Punkt równoważnikowy i końcowy miareczkowania, błąd miareczkowania i jego wpływ na wyniki oznaczenia. 2. Alkacymetria. Rozwój pojęcia kwas – zasada (Arrheniusa, Brönsteda, Lewisa). Porównanie teorii kwasów i zasad, ich braki i zalety. Moc kwasów i zasad. Stałe dysocjacji termodynamiczne i klasyczne. Wpływ mocy jonowej na klasyczne stałe dysocjacji. Bufory. Pojemność buforowa. Bufory porównawcze. Obliczanie pH roztworów, kwasów i zasad, soli, buforów i ich przygotowanie. Krzywe miareczkowania alkacymetrycznego. Błąd miareczkowania. Wskaźniki alkacymetryczne jednobarwne i dwubarwne. Nastawianie miana roztworów kwasów i zasad. Oznaczanie ługu obok węglanów oraz węglanów obok kwaśnych węglanów. Obliczenia związane z analizą alkacymetryczną. 3. Metody miareczkowania kompleksometrycznego. Ligandy jedno i wielokleszczowe. Stałe trwałości kompleksów. Wpływ reakcji ubocznych. Stałe warunkowe i współczynniki reakcji ubocznych. Kompleksony. Typy miareczkowań kompleksometrycznych: bezpośrednie, odmiareczkowanie nadmiaru, wypieranie, pośrednie oznaczanie anionów. Krzywe miareczkowania i skok krzywych. Wskaźniki stosowane w kompleksometrii. Przykłady zastosowań miareczkowania kompleksometrycznego. Obliczenia związane z analizą kompleksometryczną. 4. Analiza objętościowa oparta na reakcji redoks. Równania redoks. Potencjał normalny i formalny. Stała równowagi redoks i jej obliczanie. Potencjał w punkcie równoważnikowym. Skok krzywej miareczkowania redoks oraz błąd miareczkowania i zależności w punkcie równoważnikowym. Roztwory mianowane i metody oznaczeń

Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Program ćwiczeń z przedmiotu „Fizjologia człowieka” - Zakład ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...
Polskie Towarzystwo Nauk o Rozdzielaniu - Zakład Chemii ...
3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Analiza ilościowa. Alkacymetria - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
POLITECHNIKA POZNAŃSKA - Zakład Chemii Fizycznej ...