DP MARKETI U MULTIPLEXU EKRAN - Superinfo

superinfo.ba

DP MARKETI U MULTIPLEXU EKRAN - Superinfo

Zenica, Kakanj, Busovača, Žepče, Vitez, Fojnica, Visoko, Zavidovići, Maglaj, Tešanj, Doboj Jug, Usora ...

SUPERINFO

1.BH. BESPLATNE NOVINE Petak, 14. januar 2011 / broj 102

tel. 061 788 088, 063 992 100

DP MARKETI U MULTIPLEXU EKRAN

Interview sedmice

Sejad Delić

str. 3

Bijeg od

zagađenja

str. 6

Trenutno najveći domaći brand DP MARKETI, svoju ponudu u Zenici obogatili su novim premium objektom na

više od 500 m 2 prodajnog prostora, smještenim u prizemlju Multiplexa EKRAN. Tako će posjetioci “mjesta zabave

za cijelu porodicu” na raspolaganju imati bogati DP-ov asortiman proizvoda, uz brojne akcije i prepoznatljivo

niske cijene karakteristične za ovaj domaći prodajni lanac, čiji je slogan “za korpu više”. Svečanu vrpcu presjekli

su zenički načelnik Husejin Smajlović i vlasnik Drvoprometa Jakub Mešević, a brojni posjetioci mogli su degustirati

proizvode, uz prigodne promocije i zabavu za najmlađe sugrađane. Prema riječima šefa marketinga DP-a,

Almina Hamzića, radi se o najprestižnijem objektu ove kompanije u kojem je uposleno desetak novih radnika.

Kupcima je na raspolaganju i prateća mesnica, kao i toploteka koja nudi mogućnost konzumacije onog što ste

kupili. Treba istaći i hvale vrijedan čin oko 750 uposlenika DP-a, koji su zajedno sa upravom odlučili da sredstva

namijenjana za tradicionalnu novogodišnju zabavu doniraju Udruženju za pomoć osobama sa poteškoćama u

razvoju “Svjetlost” iz Zenice. U ime udruženja ček u iznosu od 10.000 KM preuzela je Murisa Begagić.

Fashion

weekend str. 10

Zeničko srce

str. 12

Poklon čitaocima


2 Petak, 14. januar 2011. Petak, 14. januar 2011.

3

IZ PONUDE IZDVAJAMO:

najsuvremenije sisteme

i filtere za vodu

ionske omekšivače kao

zaštitu od kamenca

mehaničke filtere

mehaničke predfiltere

UV sterilizatore za

bakteriološku zaštitu

deferizatore

demanganizatore

filtere za perilice…

VRHUNSKO GRIJANJE

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

Niski troškovi u startu • Bez cijevi i kotlovnice • Izuzetno brza ugradnja

Niska potrošnja • Povoljna cijena • Atraktivan dizajn • Ekološki proizvod

Potpuno bešuman rad • Ušteda prostora • Dug vijek trajanja • Bezopasan

za djecu • 24 mjeseca garancije • Osiguran servis i rezervni dijelovi

K O N V E K T O R I

GENERALNI ZASTUPNIK ZA BIH • BESPLATNA DOSTAVA U BIH ZA 24h

Rent‒A Filter

Novo na tržištu!

sistem besplatan, na korištenje

voda bez kamenca, klora, metala, 100lit/24h

ugradnja ispod sudopera

ugradnja 117,00 km

sporazumni servis 2 puta godišnje

Interview sedmice

SEJAD DELIĆ

Proteklih mjeseci smo obrađivali različite

teme iz djelokruga rada Agencije za vodno

područje rijeke Save. Sa direktorom Sejadom

Delićem razgovarali smo o aktivnostima

u protekloj i planovima za ovu godinu.

Kakvu generalnu ocjenu možete

dati 2010. godini?

“Za Agenciju ova godina se sa aspekta ispunjenja

plana rada, finansijskog plana i realizacije

planiranih aktivnosti, može ocijeniti kao

uspješna. Značajne su aktivnosti bile usmjerene

i na okončanje izrade Strategije upravljanja

vodama u Federaciji BiH koja je dostavljena

Parlamentu FBiH na usvajanje.”

U kojem obimu ste uspjeli realizovati

najvažnije aktivnosti?

“Raspoloživa sredstva Agencije u 2010.

godini su iznosila oko 13 miliona KM. Vjerujemo

da će Finansijski plan AVP Sava za 2010

godinu biti ostvaren sa oko 85 posto. Naime,

većim angažovanjem uposlenih u Agenciji kao

i preraspodjelom budžetskih sredstava, ubrzali

smo realizaciju planskih aktivnosti i više se

okrenuli projektima koje je moguće realizovati.

Ima li u ovom vremenu prostora

za kapitalne projekte?

“Finansijska sredstva kojima raspolaže

Agencija ne mogu odgovoriti na sve obaveze

koje su nam date Zakonom, ali smo ipak

uspjeli finasirati velike projekte poput uređenja

korita rijeke Spreče u Lukavcu (700.000KM) ili

rijeke Bosne u Kaknju i Zavidovićima (800.000

KM). Sredstva od oko 900.000 KM uložena su

u radove regulacije rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu/Uskoplju,

Bugojnu i Donjem Vakufu.”

Kakva je situacija u oblasti izdavanja

vodnih akata i dozvola ?

“Tokom godine primimo oko 700 zahtjeva

za izdavanje vodnih akata kojim se nastoji

zaštititi «vodno bogatstvo». Zahtjevan je ovo i

dugotrajan proces. To znamo i iz prakse, npr.

Mittal Steel je dobio uslovnu vodnu dozvolu,

ali je upitno kada će izgraditi potrebne uređaje

za prečišćavanje otpadnih voda. Pozitivan

Svi živimo nizvodno

primjer je Natron - Hayat Maglaj, koji je uložio

značajna sredstva.”

Nažalost, tokom 2010. godine

dosta se govorilo o poplavama?

“Agencija prioritetno djeluje i u ovom sektoru

i kod objekata za zaštitu od poplava. Sve

aktivnosti se provode u saradnji sa Federalnim

štabom civilne zaštite. Ovo zahtijeva obezbjeđenje

značajnih finansijskih sredstava koja se

mjere na stotine miliona KM. To u kratkom periodu

ne može obezbijediti ni Budžet Federacije

ni Agencija, tako da djelujemo preventivno i

u okviru raspoloživih sredstava za ove namjene

godišnje izdvajamo oko tri miliona KM. Za

potpuno rješenje problema treba razmišljati i o

namjenskom kreditnom zaduženju Federacije

u narednom desetljeću.”

Koji su prioriteti Agencije u novoj

2011. godini?

“Osnova za odabir projekata je Glavni preventivni

plan odbrane od poplava. Prije svega, to se

odnosi na tekuće i investiciono ulaganje u vodne

objekte u vlasništvu Federacije BiH. Na području

koje pokriva vaš magazin, u općini Tešanj, predviđeno

je uređenje korita i obala Usore u vrijednosti

od oko 800.000 KM. Treba istaći i zajedničko finansiranje

sa općinom Zavidovići (uređenje obala

Bosne). Planirani su i radovi na kritičnim dionicama

na vodotocima prve kategorije, između ostalog

na rijeci Bosni - Visoko i Zenica.”

I naš magazin nastoji da educira

građane o zaštiti voda?

“Nastojanja vašeg magazina su više nego dobrodošla.

Nažalost, tema vode je u gotovo svim

medijima najčešće prisutna prilikom poplava ili

incidentnih zagađenja. To svakako nije dovoljno.

Podizanje javne svijesti o značaju korištenja i zaštite

voda, te kontinuirano ukazivanje na stanje

u oblasti voda su od presudne važnosti. Proces

promjene javne svijesti u našoj zemlji po ovom

pitanju je očigledno u toku, ali je to još daleko od

stanja značajnih promjena u našem ponašanju.

Ilustracije za to su svuda oko nas, počev od često

lošeg gazdovanja koncesionara na vodama,

preko ko zna kolikog broja objekata male privrede

(klaonice, autopraonice, razni prerađivači

voća i povrća i sl. bez ikakvog tretmana otpadnih

voda), do stotina većih i manjih deponija otpada.

U vremenu koje je pred nama itekako će trebati

sve više govoriti i pisati, uključivati javnost i građane,

naročito mlade, jer htjeli mi to ili ne - SVI

ŽIVIMO NIZVODNO! Ova Agencija, da bi bolje

informisala javnost, zajedno sa Federalnim radijom

već nekoliko godina emituje emisiju sa aktuelnim

temama iz ove oblasti.”

Imate li na kraju neku poruku za

naše čitaoce?

“Apelujemo na građane da u svakodnevnom

životu uvijek imaju na umu da svojim

djelovanjem mogu direktno i indirektno uticati

na kvalitet našeg najvažnijeg prirodnog bogatstva

- VODE. Štedeći pitku vodu, ne bacajući

kućno i drugo smeće u vodotoke i na obale,

upozoravajući druge pojedince ali i organizacije

i institucije na problematične pojave na

vodama, itekako mogu doprinijeti očuvanju

vodnog bogatstva naše zemlje.”

Mi znamo sa bojama!

Krediti bez žiranata i jamaca!

Nobel Corporation doo adresa: BIH-88000 Mostar, Bleiburških žrtava 27d telefon: (387 36) 328 044

telefon/fax: (387 36) 320 556 mobitel: (387 63) 312 605 e- mail: atlantic@nobel.ba e- mail: filteri@nobel.ba www. nobel.ba

Ulica ZAVNOBIH-a 78a, naselje BRIST

Tel: 032/407-987, Fax: 032/449-193, GSM: 061/841-524


4 Petak, 14. januar 2011. Petak, 14. januar 2011.

5

Kakanjski budžet

Nakon pravljenja dužih pauza

i usaglašavanja te usvajanja niza

amandmana, na 26. sjednici Općinskog

vijeća usvojen je Budžet

Općine Kakanj za 2011. godinu u

iznosu od 13.765.500 KM. Općini

koja se razvija enormno brzo bez

obzira na brojne probleme, realizacija

usvojenog neće biti problem.

Strateški ciljevi

Tešanjski načelnik Fuad Šišić

održao je radionicu sa odgovornim

osobama zaduženim za realizaciju

34 cilja iz strateških dokumenata

u 2011. godini. Usaglašen

je obrazac i način izvještavanja,

kao i način definisanja aktivnosti

i budžeta za realizaciju svakog cilja.

Sastanku su prisustvovali saradnici

općinskog načelnika i dirketori

javnih preduzeća i ustanova

koji će biti odgovorni za pojedine

ciljeve.

Oporavak Vispaka

Radnicima Vispaka isplaćene su

zaostale plaće od septembra, oktobra

i novembra. Tako se još jednom

na djelu pokazala jedna od najvažnijih

vrijednosti AS grupacije kao novog

vlasnika. Uprava Vispaka na čelu sa

direktorom Rusmirom Hrvićem najavljuje

velike planove za budućnost

koja će u potpunosti oporaviti posrnulog

giganta prehrambene industrije.

Usvojen

proračun

Održana je 21. redovna sjednica

Općinskog vijeća Žepča. Usvojen

je općinski proračun za 2011.

u iznosu od 5.265.000 KM, koji je

potvrđen i usvojen sa 20 glasova

za i jednim suzdržanim. Napravljena

je preraspodjela sredstava

iz proračuna koja su bila namijenjena

za završetak radova na

sportskoj dvorani u K.Š.C. „Don

Bosco“ Žepče. Naime, ova sred-

stva su sada preusmjerena na

druge stavke iz proračuna, kao

što je sufinanciranje pripravnika

i volontera, opremanje škola,

pomoć javnim ustanovama

i drugim kapitalnim projektima,

a do preusmjeravanja sredstava

je došlo zbog odobrenog kredita

u iznosu od 1.000.000 KM, na

koji je općina aplicirala kako bi

se dovršila dvorana.

Novi članovi Vijeća

Sedma sjednica Skupštine

Turističke zajednice

Zeničko - dobojskog kantona

održana je u hotelu

Dubrovnik u Zenici. Razmatran

je i usvojen Plan

rada i Finansijski plan za

2011. godine. Izabrani su

i novi članovi, koji su nedostajali

u Skupštini i Turističkom

vijeću. Za člana

Skupštine i Turističkog vijeća TZ

ZDK izabrana je Rašida Mulalić

iz Maglaja, zaposlena na mjestu

direktora Doma kulture „Edhem

Mulabdić“. Za predsjednika Turističke

zajednice ZDK izabran je

Azem Mujkić, direktor hotela Kristal

u Zavidovićima. Za članove

Skupštine Federalne Turističke

zajednice izabrani su Omer Čabaravdić,

Azem Mujkić i Senaid

Šabanović, direktor TZ ZDK.

VITEX penzioneri

Dio radnika nekadašnjeg

tekstilnog giganta, firme Vitex”

Visoko uskoro bi moglo

ostvariti dugo čekano pravo na

penziju. Direktor Službe za zapošljavanje

Zeničko-dobojskog

kantona Nihad Pašalić očekuje

da će Federalni zavod za zapošljavanje,

pored visočkog

preduzeća, uskoro doznačiti

sredstva za uvezivanje radnog

staža za 123 radnika preduzeća

„Univerzal” Tešanj, Tvornica

čarapa Tešanj, i Tvornica konfekcija

„Borac” Zenica. Sve je

izvjesnije da će Služba za zapošljavanje

ZDK u vrlo kratkom

roku dobiti ta sredstva, uplatiti

ih PIO-u i da će onda pomenute

123 osobe ići na PIO i podnijeti

zahtjev za penziju. Uvezivanje

radnog staža za radnike

navedena četiri preduzeća vrši

se kroz Program socijalnog

zbrinjavanja radnika koji usljed

privatizacije, stečaja ili restrukturiranja

poduzeća ostanu bez

posla, a koji se u ZDK provodi

od 2007. godine.

Saradnja sa

Egiptom

Tarik Muhamed Nur, ataše za

privredu i ekonomiju u Egipatskoj

ambasadi u Sarajevu, zajedno sa

prof. Hasibom Kapom, boravili su

u dvodnevnoj posjeti Tešnju, kao

gosti Agencije za razvoj općine Tešanj.

Delegaciju je primio pomoćnik

načelnika Hamzalija Hojkurić i predstavio

privredne potencijale općine.

Istaknuta je potreba za većom neposrednijom

saradnjom i prezentacijom

tešanjske privrede prema

privrednoj komori Egipta, posebno

proizvodnje autodijelova, prehrane

i kožne konfekcije. Tokom prvog

dana posjete delegacija je posjetila

firme Tešanjski Dijamant i Mann

Hummel, a drugog dana su obišli

firme Alpina bromy, AS i Koteks.

Saradnja

Doboja i Žepča

Tijekom 14.

Međunarodnog

sajma malih i

srednjih poduzeća,

poduzetništva

i firmi u

osnivanju - DOBOJEXPO 2010,

direktor Područne privredne komore

Doboj Srećko Stojaković

i direktorica Razvojne agencije

Žepče Branka Janko potpisali

su Sporazum o međusobnoj

suradnji. Direktorica Janko

izjavila je da će sporazumne

strane imati razrađenu suradnju

u lokalnom ekonomskom

razvoju, posebno unaprijeđenju

ambijenta za poslovanje malih i

srednjih poduzeća, pospješivanje

poduzetništva i poduzetničkog

duha, samozapošljavanja,

te kreativnosti i inovatorstva,

kao i organiziranje zajedničkih

manifestacija na području Doboja

i Žepča.

Stimulacija Zauške Tunel na čekanju

Općina Kakanj u svrhu stimulisanja

nataliteta iz Budžeta redovno izdvaja naknade

za porodilje, bez obzira na njihov

socijalni status, u iznosu od 150 KM. U

ovu svrhu u 2009. godini iz Budžeta Općine

Kakanj izdvojeno je 59.700 KM, dok

je u 2010. godini isplaćeno 64.950 KM.

U kakanjskom porodilištu u 2010. godini

rođene su 94 bebe što ukazuje na nisku

stopu nataliteta koja ne bi trebala postati

pravilo, s obzirom na to da je Kakanj na

dobrom putu skorog izlaska iz recesije.

Služba za epidemiologiju Kantonalnog zavoda

za javno zdravstvo Zenica, proglasila je

epidemiju zauški. Parotitis tj. akutno infektivno

oboljenje pojavilo se kod većeg broja pacijenata

krajem prošle godine pa je Zavod sa 28.

decembrom odlučio za područje Zenice objaviti

epidemijske razmjere bolesti. Dr. Jasminka

Uzunović, glavni epidemiolog ZDK potvrdila je

da je u općini Zenica od parotitisa oboljelo 45

osoba, od kojih su dvije, iako s blažom kliničkom

slikom oboljenja, hospitalizirane u Kantonalnoj

bolnici Zenica.

Slovenska građevinska kompanija SCT

mora do kraja ovog mjeseca ponovno započeti

radove na tunelu Vijenac u sklopu koridora Vc

ili će ostati bez posla na najvećem cestovnom

projektu u BiH. Kako piše slovenski Finance,

SCT u zadnje vrijeme zbog velikih problema s

likvidnošću ne izvodi većinu ugovorenih radova,

pa tako ni ne gradi 2.960 metara dugi i 54

miliona eura vrijedan tunel. SCT nema novca ni

za podizvođače na projektima u FBiH. Iz Vlade

FBiH probleme SCT-a povezuju s nemogućnošću

navedene firme da osigura jamstva za

dogovorene poslove u Libiji.

Nova revolucionarna

infracrvena

tehnologija oživljava

vašu mrtvu kosu.

Hit u Beverly Hillsu!

Prva hladna presa za obnovu kose, dvije ploče na presi ne proizvode temperaturu

višu od temperatureljudskog dlana. Sadrži oko 88% keratina koji se iz dlake gubi prekomjernim mehaničkim

tretiranjem, hemijskim procesima kao i spoljašnjim faktorima. Naši saloni su certificirani za ovu tehnologiju, i sasvim

uspješno vraćamo keratin 100% prirodni bez formalina i formaldehida u dlaku. Na taj način dlaka promijeni molekularnu

strukturu, učvrsti kutikulu, daje vlažnost dlaki, poboljšava boju, tretira je i učvršćuje, obnavlja ekstenzije, dodaje

keratin vlasima, bez zagrijavanja.

Brazilski keratin se može naći u najeksluzivnijim frizerskim i spa salonima u Americi, Kanadi Meksiku Argentini kao i u

našim salonima: Charm 1 032407-660 i Charm 2 032/221-907


6 Petak, 14. januar 2011. Petak, 14. januar 2011.

7

PEPELARI

Udaljeni su od Zenice 48 kilometara, na nadmorskoj visini od 770

metara. Do Pepelara možete doći iz dva pravca: preko Sebuja,

pješice, ili preko Begovog Hana. Na Pepelarima se nalazi Dom

zdravstvenih radnika, koji raspolaže sa 36 ležaja i dva apartmana,

kojim upravlja Planinarsko društvo „Tvrtkovac“ iz Zenice.

Agencija za promet nekretnina “BIHHOME” već više

od 14 godina uspješno i profesionalno rješava Vaše

stambene probleme. Djelujemo na cijelom području

Bosne i Hercegovine gdje tim naših stručnih

saradnika preuzima na sebe pronalaženje objekta

koji najbolje odgovara Vašim željama i potrebama.

Isto tako za Vas vršimo kompletnu prodaju Vaših

nekretnina, bez obzira gdje se one nalaze.

Poslovni objekat na 3 duluma zemlje, uz

glavnu cestu u poslovnoj industrijskoj zoni.

Objekat se sastoji od podruma i tri etaže,

idealni dio prizemna etaža, sprat i potkrovlje

izložbeni salonski dio. Ukupna površina

objekta je 1200 m 2 .

CIJENA: 350.000,00 EURA

www.zedoturizam.ba

LOKACIJA PERIN HAN

Ruševni objekat površine 400m 2

Pogodan za izgradnju stambeno-poslovnog objekta

Sve dozvole za izgradnju do II sprata

Cijena: 38.000,00 eura

DONJA GOLUBINA, Magistralni put Zenica-

Žepče. Poslovno-stambeni objekat. RESTORAN

„KAVALIR“ – aktivno radi. Dimenzije objekta 25

x 25. Cca 900 m 2 poslovno-stambenog prostora

+ dvije velike ljetne terase. Prizmelje + sprat

+ potkrovlje + sporedni prateći objekti, šupe,

ostave. Okućnica: 2500 m 2

CIJENA: 315.000,00 EURA

Suvišno bi bilo da vam nabrajamo razloge zašto da vikende provodite na planini nakon

što vidite fotografije Zenice, ali i drugih bh. gradova u ovim zimskim danima. Dva

puta su dosegnute vrijednosti sumpora kakve su mjerene osamdesetih godina, u šest

dana vrijednost zagađenosti je bila veća nego što smije biti kroz cijelu godinu, broj

plućnih oboljenja se povećava. Zato predlažemo, dok se stanje okoliša ne popravi i ne

osvanemo u atmosferi oslobođenoj

sumpora, čađi, dima... bježimo

u planine! Lisac, Smetovi i

Pepelari su blizu, nude ugodan i

povoljan smještaj u planinarskim

domovima, možete doći i bez automobila - pješačeći. Dakle, ne postoji

izgovor da je daleko, skupo i dostupno samo imućnima - pokrenite se

zajedno sa članovima svoje porodice i prijateljima, i uradite nešto za

svoje zdravlje i život. Izletišta koja smo vam ponudili imaju svoje čari i

sigurno nećete požaliti ukoliko ih posjetite.

SMETOVI

Od centra Zenice su udaljeni 8km, na nadomrskoj visini od

1025m. Na Smetovima se nalazi nekoliko planinarskih domova:

Planinarski dom “Željezara” Zenica (67 ležajeva), Dom Saveza

izviđača (22 ležaja), te Restoran i prenoćište Smetovi.

LISAC

Planina Lisac nalazi se na 1012m n/v i od Zenice je udaljena oko

12 kilometara. Na Liscu se nalazi Planinarski dom kojim upravlja

Planinarsko društvo „Tajan“ iz Zenice (68 ležaja). Prilazi domu su od

Zenice 12 km preko sela Gradišća za 2-3 sata hoda, od sela Vrselja

za 2-3 sata hoda i od željezničke stanice Jelina oko 2 sata hoda. Do

doma se može prići samo pješice. Svi prilazi do doma su osigurani

i markirani planinarskim oznakama.

Projekat je podržan od strane Ministarstva okoliša i turizma FBiH i

Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK

LOKACIJA:TRAVNIČKA CESTA

P=500m 2

Pogodno za izgradnju stambeno-poslovnog objekta

Sa svim dozvolama za izgradnju

CIJENA: 105.000,00 EURA

LOKACIJA: UL. IVANA CANKARA, TRAVNIČKA ULICA

OKUĆNICA: 300 m 2 . DIMENZIJE: 10 x 10. Prizemlje + sprat

+ potkrovlje. Sve etaže potpuno opemljene i povezane centralnim

stepeništem. Objekat kvalitetno građen i adaptiran sa

alarmnim osiguranjem. Vlastito etažno grijanje, klima.

CIJENA: 115.000,00 EURA

Osim navedene ponude agencija posjeduje i restorane i benzinske pumpe uz autoput, kao

i parcele uz autoput pogodne za izgradnju benzinskih pumpi i poslovnih objekata.

Šta je to, što bi trebalo da se nađe u našim malim kućnim

apotekama?

Postoje lijekovi koje je uvijek potrebno i dobro imati u kući. Naravno

da to trebaju biti lijekovi koji se mogu uzimati samoinicijativno, bez

kontrole ljekara. Pravilno čuvanje lijekova je važan uslov za garanciju

njihove efikasnosti.

Evo nekoliko savjeta:

• Stavite vašu kućnu apoteku na suho mjesto, koje nije podložno

promjenama temperature i vlage, ali nikako iznad tijela koja

produkuju toplotu ( grijalice, štednjaci i sl.).

• Postavite je visoko, tako da djeca ne mogu da je dohvate, i

zaključajte je da izbjegnete nezgode.

• Ne zaboravite da je najveći broj trovanja kod djece izazvan

lijekovima.

• Posmatrajte: nemojte uzimati lijek koji je promijenio oblik ili boju.

• Čuvajte lijekove u originalnoj ambalaži, kako biste znali rok

trajanja.

• Redovno kontrolišite rok trajanja lijekova u svojoj apoteci.

• Uvek pročitajte uslove čuvanja lijeka i čuvajte uputstvo za

upotrebu.

Šta bi trebalo imati u kućnoj apoteci:

Uobičajeni lijekovi:

• jedan analgetik (npr. paracetamol)

KUĆNA

APOTEKA

LOKACIJA:TETOVO

DIMENZIJE:

Kuća+garaža+prateći objekat (šupa)

Zemlje 1 dulum.

CIJENA:55.000,00KM

Iz ponude još izdavajamo:

Stanovi:

1. Trosoban, p=80m 2 + 2 balkona na 9. spratu u samom centru grada, cijena: 1350 km/m 2

2. Dvosoban, p=58+balkon i sprat, cijena: 1300 km/m 2

3. Dvosoban Babina rijeka p=58,36m 2 i sprat ili zamjena za jednosoban stan, cijena: 1250 km

4. Jednosoban, p=40,40m 2 u centru grada, cijena: 54.000,00 Km

5. Dvosoban p=54m 2 + balkon, cijena: 1350 KM/m 2 Jalija

Poslovni prostori:

1. Radakovo p=50m 2 povoljan za sve namjene, cijena: 1150 eura/m 2 .

2. Titova ulica kod pijace p=45,5 m 2 prodaja 3200 km/m 2 ili zakup 12 km/m 2

Kuće:

1. Ilidža prizemlje+2 sprata, cijena 150.000,00 Eura

2. Kuća Mošćanica, dimenzije 9x7,50 okućnica 2222 m 2 . Cijena 60.000,00 Km

Iznajmljivanje:

1. Centar grada, Talića brdo, trosoban stan 74m 2 namješten. Cijena: 600 km/m 2 .

• čepiće, tablete protiv temperature i bolova za djecu

• lijek protiv povraćanja, proliva, kiseline u želucu, grčeva

• pastile protiv bolova u grlu

• sirup za suhi i zreli kašalj

Rane, opekotine, povrede:

• antiseptik za rane

• preparat za opekotine

• mast ili gel za otoke, istezanja

• preparat za zaustavljanje manjeg krvarenja, hanzaplast, sterilna

gaza, zavoj, flaster

Ostalo:

• fiziološki rastvor (za ispiranje nosa ili očiju)

• toplomjer

• makazice

• pinceta

• mast protiv uboda insekata


2011

Larisa Šeper


10 Petak, 14. januar 2011. Petak, 14. januar 2011.

11

Moja prava

Likovna radionica „Da se

zna to su moja prava“ održana

je u organizaciji Foruma

građana Zenice. Prisustvovalo

je 27 učenika zeničkih osnovnih

škola kojima su kroz igru

i slikanje predstavljena i opisana

prava djeteta u cijelom

svijetu. Ta su prava službeno

zapisana u Konvenciji UN o

pravima djeteta. Radionica je

podarila više od 40 likovnih

radova slikanih različitim tehnikama.

Voditeljica radionice

bila je zenička akademska slikarka

Alma Islambegović. Radionica

je održana u domu BZK

“Preporod” Zenica, a projekat

je podržan od strane resornog

ministarstva ZDK.

TRAŽITE

POSAO?

TREBATE

DODATNU

ZARADU?

Deveti Zenica Fashion weekend

U organizaciji Modne agencije

“Fashion” u Gradskoj areni

održan je Deveti Zenica Fashion

Weekend. Već petu godinu zaredom

bračni par Hasanica, Selma

i Haris, priređuju ovu manifestaciju.

U dvije večeri posjetitelji su

mogli vidjeti 11 revija. Bile su tu

revije modela srbijanskog brenda

Nesal jeans, vjenčanica iz

kolekcije salona “Veo”, zeničke

kreatorke Edine Osmančević koja

je prisutna na ZFW od njegovog

Prijavite se za novi

koncept rada u području

WELLNESSA!

- Stručna edukacija

- fleksibilno radno vrijeme

- mogućnost karijere

- internacionalno poslovanje

062 992 851 i 063 861 390

ponedjeljak - petak od 10 - 16 h

osnivanja, zatim revije apsolventica

Tehnološkog fakulteta iz Banje

Luke, Svjetlane Prole i Bojane

Stanković. Uslijedile su revije Dragice

Gudeljević, Svjetlane Vuković

Cece, Dženane Džane Ramić, Belme

Tvico Stambol i Adnana Hajrulahovića

Haada. Također su se

predstavili i mališani iz škole manekenstva

“Teens And Kids Fashion”.

Najboljom manekenkom ove

godine proglašena je Zeničanka

Alisa Zlatarević.

Dan talenata

Učenici zeničke škole Mak Dizdar

i ovaj zimski raspust najavili

su tradicionalnom manifestacijom

Dan talenata, uz nastup članova

dramske, literarne, recitatorske,

folklorne, plesne i drugih sekcija.

Programu su prisustvovali roditelji,

nastavnici i drugi gosti koji

su brojnim aplauzima nagrađivali

uloženi trud učenika. Za najbolje

u nastavnim i vannastavnim aktivnostima

kolektiv škole osigurao

je diplome i nagrade. Kako je istakao

direktor škole Mensur Milak,

učenici zaslužuju priznanja jer su

i ovom prilikom pokazali da dječiji

talenat i mašta nemaju granice.

Nema gripe Novi rudari Veća proizvodnja Prorektori

Načelnica Službe za epidemiologiju

Kantonalnog zavoda

za javno zdravstvo Zenica dr. Jasminka

Uzunović izjavila je kako

u Zenici nema nije zebilježen nijedan

slučaj oboljelih od virusa

H1N1, takozvane svinjske gripe.

Ova bolest proteklih je dana u

našoj zemlji, nažalost, donijela i

prve žrtve. Što se tiče epidemije

zauški na području Zenice, broj

oboljelih je i dalje u porastu.

Zamjenik tehničkog direktora

Zavisnog društva Rudnika mrkog

uglja “Zenica” Merhun Arnaut izjavio

je da se očekuje da će u pogonu

“Stranjani” ovog rudnika, početkom

februara biti otvoreno novo otkopno

polje. Zbog povećanog obima posla,

uprava RMU “Zenica” objavila je

javni poziv za prijem u radni odnos

na određeno vrijeme (6 mjeseci) 30

NK radnika, od kojih će 25 biti raspoređeno

na poslovima kopača.

Livnica Cimos TMD Casting

Zenica uspješno je okončala

2010. godinu sa većim obimom

proizvodnje od oko 40 posto u

odnosu na godinu dana ranije.

“Proizveli smo oko 11 hiljada

tona, a 2009. godine oko 7,5

hiljada tona”, rekao je direktor

Razim Lužničkić. Planirano je

da se u 2011. godini obim proizvodnje

poveća za dodatnih 20

do 25 posto.

Senat Univerziteta u Zenici donio

je Odluku kojom će umjesto

dosadašnja tri, ovaj univerzitet imati

četiri prorektora. Prof.dr. Darko

Petković imenovan je za prorektora

za međunarodnu saradnju i osiguranje

kvaliteta, a za prorektora za

nastavu i studentska pitanja prof.

dr. Safet Brdarević. Prof.dr. Mirsada

Oruč postavljena je za prorektora za

finansije, dok je prof.dr. Refik Ćatić

promoviran u prorektora za naučnoistraživački

rad.

Preminuo Čedo Paunović

U Zenici je u 59. godini umro

Čedo Paunović, diplomirani inžinjer

metalurgije, ali i strastveni

fotograf. Od 1982. je učestvovao

na 153 izložbe u zemlji i inostranstvu

i predstavio se sa više od 400

radova. Osvojio je 62 nagrade, a

održao devet samostalnih izložbi.

Život Čede Paunovića nije se mogao

zamisliti bez foto aparata kojim

je bilježio trenutke svekolikog

života. S pravom se može reći da

je za sobom ostavio istoriju Zenice

Hamid Begovac, 70-godišnji

Zeničanin na sebi svojstven

način čestitao je 1. januara sugrađanima

novu godinu tradicionalnim

kupanjem u rijeci Bosni.

Inače, on ovo praktikuje već više

od pola vijeka i to svakog prvog

dana u novoj godini u 13 časova

na Kamberovića polju. Ovog puta

došao je u pratnji svog daidže

Midhata Babahmetovića koji je

šaljivo govorio da ne zna šta će

sa njim, jer je bilo nekoliko stepeni

ispod nule, obale Bosne

prekrivene snijegom i ledom, a

Hamid više nije tako mlad. Nakon

kupanja u hladnoj, mutnoj i nabujaloj

Bosni Hamid Begovac, inače

veteran zeničkog Dobrovoljnog

vatrogasnog društva i čovjek koji

kupanjem prvog dana proljeća

ovjekovječenu fotografijama koje

su često bogatije od hiljada riječi.

Jedan je od 54 majstora umjetničke

fotografije Foto saveza Jugoslavije.

Sahranjen je u Kotoru.

Novogodišnja čestitka

Vijeće učenika zavidovićke

Gimnazije svake

godine, na kraju prvog

polugodišta, organizira

zabavu. Ove godine ona

je bila posebna i po tome

što je preostali novac od

organizacije bio usmjeren

na realizaciju projekta

“Jedan slatkiš, jedan

osmijeh”. Najugroženiji

učenici dvije gradske osnovne

škole dobili su novogodišnje paketiće

koji su osim slatkiša sadržavali

i školski pribor. Bilo je to

veliko iznenađenje za njih i razlog

21. marta i tradicionalni uranak

Čimburijada kupanjem najavi dolazak

proljeća je izjavio sljedeće:

“Sugrađanima i sugrađankama

čestitam novu 2011. godinu, želim

im dobro zdravlje, puno sreće,

pa i da krene ova proizvodnja,

pa da nam se omladina zaposli.

To nam je najveća problematika,

pa da se jednom i ovi političari

dogovore, da ovu zemlju usmjere

u pravcu Evrope, jer nama je jedini

izlaz tamo“, rekao je Begovac.

Slatkiš za osmijeh

za nezaboravne osmijehe i radost.

U njegovu realizaciju uključili su

se simbolično i učenici i profesori

zavidovićke gimnazije “Rizah

Odžečić”.


12 Petak, 14. januar 2011. Petak, 14. januar 2011.

13

Igor Laikert

Ovaj 19 godišnji Zeničanin,

reprezentativac

BiH u alpskom skijanju

koji već petu godinu živi u

Norveškoj, postao je prvi

bh. skijaš koji je završio

utrku Svjetskog kupa na

Sljemenu. Iako je nastupio

kao zadnji sa rednim

brojem 81, nastup je

okončao na 64. mjestu.

Igorov talenat su prije

četiri i po godine primjetili

i Norvežani te ga na

preporuku Ajdina Pašovića,

prvog bh. olimpijca

u zimskim sportovima,

pozvali da se školuje u

sportskoj gimnaziji Videregaende

skole u gradu

Rjukanu. „Sada me u

Norveškoj čekaju pripreme

za Svjetsko prvenstvo

u Garmischu“, kaže

Laikert.

Zmajevi, kako od milja zovemo

članove naše najbolje

nogometne vrste, bivši

bh.reprezentativci, veterani

NK Čelik, poznati glumci,

pjevači, zaslužni sportisti i

tek poneki političar, pokazali

su svoju ljudsku veličinu

odigravši dvije humanitarne

nogometne utakmice za

oboljelog Zeničanina Kenana

Kremića. Zenička arena

je kucala za Kenino srce, a

ovaj mladić je već otputovao

u Njemačku i želimo mu

što brži oporavak i ozdravljenje.

Nastupili su veterani

Čelika Nijaz Hrustanović,

Izudin Kamberović, Nizah

Hukić, Benjamin Terzić,

Elvedin Beganović, Haris

Jaganjac, Asim Hrnjić

i Džemal Tabaković, dok

su za ekipu Zvijezda igrali

Saša Handžić, Robert Krajinović,

Alen Spahić, Feđa

Jovanović, Harun Bošnjak,

Jasmin Duvnjak i drugi.

Dugo očekivani duel sadašnjih

i bivših bh. repre-

Zeničko srce

zentativaca oduševio je

gledaoce. Za Zmajeve su

igrali Edin Džeko, Emir Spahić,

Senijad Ibričić, Kenan

Hasagić, Samir Muratović

i poznati bh.glumac Enis

Bešlagić, a za ekipu bivših

reprezentativaca Elvir Bolić,

Nermin Šabić, Edin Mujčin,

Muhamed Konjić, Senad

Brkić, Almir Tolja i Vedin

Musić. Zenički sportisti

svoj doprinos ovoj akciji

dali su i na humanitarnoj

aukciji sportskih rekvizita i

umjetničkih slika, održanoj u

pizzeriji Caballo. Nekadašnji

asovi zeničkog nogometa,

rukometa i košarke,

među kojima su se našli

i Dževad Alihodžić, Vladimir

Zeljko i Boris Gavran,

željeli su dati svoj doprinos

izlječenju Kenana Kremića.

U akciju su se uključili i

uspješni poduzetnici, Munib

Huseinagić, bračni par

Sabina i Emir Hodžić, Ismail

Našović, Eldin Vrače

i mnogi drugi, a nakon

vrlo uspješnog licitiranja

za kupovinu ponuđenih

predmeta, sredstva su

prebačena na Kenanov

račun. Za pohvalu je i čin

učesnika licitacije koji je

inicirao Ismail Našović, da

se umjetničke slike poklone

jednoj zeničkoj osnovnoj

školi. Košarkaška lopta kojom

su igrači Zenica Metalnog

osvojili titulu prvaka

BiH 1995. godine, krasit

će prostor pizzerije Caballo

do Kenanovog povratka iz

Njemačke, nakon čega će

mu biti uručena.

Rukometni

dvojac

Nastavljena je rukometna

tradicija visočkih nastupa

u reprezentativnom

dresu. Dvojica Visočana

Faruk Vražalić i Amir Čakić

na privremenom radu u

sarajevskoj Bosni odazvali

su se pozivu selktora Rađe

za A rukometnu reprezentaciju

koja mini pripreme

obavlja u Tesliću.

Prozivka

Prozivkom koju je obavio

šef struke Abdulah Ibraković,

na kojoj se pojavilo

24 igrača, te prvim treningom

započele su pripreme

nogometaša Čelika za proljetni

dio sezone. Od igrača

koji su prošlu sezonu nastupali

u Čeliku na prozivci

se nisu pojavili Nermin Jamak

i Samir Duro, kojima

je istekao ugovor, a već

su pristupili Željezničaru

odnosno Zrinjskom, te kapiten

Eldin Adilović, koji je

uz dozvolu kluba otišao za

Južnu Koreju.

Pao lider

Košarkašice Čelika nošene

navijanjem oko 1.000 gledalaca

u Areni uspjele su ostvariti

veoma vrijednu pobjedu nad

liderom IWBL regionalne lige,

slovenačkim Celjem. Igračice

Mensure Andelije nanijele su

gošćama tek treći poraz u 14

odigranih kola. Čelik sa dvije

vezane pobjede – nad Voždovcem

u Beogradu i Celjem u

Zenici vinuo se do šestog mjesta

s omjerom od šest pobjeda

i sedam poraza. Sjajna je bila

Rada Vidović sa 19 poena, dok

je Aida Pilav ubacila poen manje.

Aldijana Iriškić dodala je 14

a Marina Ristić 11 poena.

In memoriam

Ako ste bilo kojeg

zeničanina pitali

poznaje li Rasima

Omerhodžića, bolje

znanog kao Rasko,

reći će: ”Misliš,

onaj visoki Crnogorac

što igra tenis?”. Ovaj istinski

zaljubljenik teniskog sporta rođen je

u Bijelom Polju 1955. godine, a ekonomski

fakultet završio je u Sarajevu

1978, nakon čega ga je posao doveo

u Zenicu. Proteklih je dana izgubio dugogodišnju

bitku s opakom bolešću.

Kako je istakao jedan od njegovih prijatelja

sa teniskih terena, Ismir Brkić, bio

je među rijetkim igračima koji je igrao

servis-volej igru i na zemljanoj podlozi,

a njegove mečeve su svi rado gledali,

jer se znalo da ce to biti “predstava za

gledaoce”. Nema takmičenja ni teniskog

centra gdje nije igrao i družio se

sa igračima iz BiH i šire, od Mostara

do Vinkovaca, i od Banja Luke do Bugojna...

Njegov jedinstveni duh i šarm

će nedostajati najviše supruzi Belmi i

sinovima Dini i Ediju, ali i brojnim prijateljima

sa teniskih terena.


14 Petak, 14. januar 2011. Petak, 14. januar 2011.

15

1 2 3 4 5

6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

DISKONT

MAXI

Goraždanska 28a

Radno vrijeme:

7,00 - 17,00 h.

Nedjelja: 7,30 - 14,00 h.

Krastavci 1/1

1,80

Šarena salata 1/1 Bio Beni

1,20

Cvekla 1/1 kg

1,30

Ajvar Vegy 1/1 kg

3,35

Ajvar Rial 1/1 kg

2,60

Pelene Baby star

20,90

Majoneza 615 gr +125 gr

4,15

Vlažne maramice

1,50

Ajvar Baš 1/1 kg

6,05

Štapići za uši

0,45

Osvježivač prostora

1,20

Ajvar Bonum 1/1 kg

2,55

Sapun Dove crem

1,00

Sapun Duru

0,45

Ajvar Rial 1/2 kg

1,55

0,45

31 32 33

34 35 36 37

38 39 40

41 42 43 44

45 46

Vodoravno: 1. Stalan, konstantan; 6. Ujakova žena, mn.; 7. Rešetkasta ploha za

prosijavanje; 9. Stari Asirski grad; 10. Transition Assistance Program, skr.; 11. Varoš,

tur.; 13. Loman, krhak; 14. Upišite UŽ; 15. Odsustvo, lat.; 22. Sirovina u drvnoj industriji;

24. Napokon; 25. Postrojenje u kojem se odvija reakcija; 27. Svjetlost, ar.;

28. Varnica; 29. Krivina, zavoj, mn.; 31. Upišite ĆT; 32. Učenjak, znalac, lat.; 34.

Jedna osmina formata papira; 36. Najvažniji organ; 38. Zona, područje; 39. Pristojan,

uljudan; 41. Masna tvar; 43. Corrective Action Plan, skr.; 45. Hrvatska naftna

kompanija; 46. Pomalo dirati.

Uspravno: 1. Ime i prezime ličnosti sa slike; 2. Uzvik ušutkivanja; 3. Melankolija,

čežnja; 4. Lijek za liječenje alkoholizma; 5. Ne može se opaziti, kriomice; 8. Državna

blagajna starog Rima; 12. Dio veće kompozicije, muz.; 16. Koji je stalno u pokretu; 17.

Velika skupina ljudi, puk, svijet; 18. Inicijali kompozitora Carl Jularboa; 19. Unutrašnji

organi životinja; 20. Krik, jaukanje; 21. Oznaka mjesta stanovanja, mn.; 23. Vrsta

ugostiteljskog objekta; 26. Rijeka u Crnoj Gori; 30. Slikarska četkica; 33. Umetnuti

uvlačenjem; 35. Plastična vrećica; 37. Cvjetanje; 38. Vrsta Citroenovog auta; 40. Ono

što zanosi, privlači; 42. Inicijali pjevača Dragojevića; 44. Ludolfov broj.

Rješenja iz prošlog broja: amela, okapi, mast, k, a, eror, lirika, iv, nom, ćesar, spram,

brt, izmesti, e, osobit, ar, gram, olovka, oe, okrilje, k, volga, telal, iti, skitač, ćopati, krim,

mahatma, ko.

IMPRESSUM: Magazin Superinfo izdaje ”SUPERINFO” d.o.o. Zenica, Štrosmajerova 11. (zgrada Izgradnje, II sprat).

Tel. 061 788 088, 063 992 100, 063 992 101, 063 992 102; www.superinfo.ba; superinfo@superinfo.ba; Reg.br.

043-0-Reg-06-002101, Matični broj 1-9625; PDV broj: 218552430000; Direktor Feđa Jovanović, finansije Zumreta

Tufekčić, urednik izdanja Ibrahim Muratović, redakcija: Fikreta Hadžiavdić, Emina Smajlagić; tehnički urednik Selver

Omerović; Tiraž izdanja: 20.000 primjeraka; Štamparija Unioninvestplastika d.d. Semizovac bb, Reg. br. 1-17984

Pasirana rajčica 500 gr

0,85

Sirup narandža hit-vit 1 l

1,80

Cola Ilidžanski dijamant 1,5l

0,70

Sirup narandža Malpi 1 l

2,00

Pileća Posebna PP 800 gr

4,95

Špagete Pasta Rico 400 gr

0,95

Petit 400 gr

0,95

Superetta salama 400 gr

1,00

Umak Bolognese 200 gr

1,00

Juha Maggi ABC

0,50

Čokolada Samo ti noisset 3+1

3,90

Mokate Classic 12,5 gr

1,40

Maslac jogurt Meggle 250 gr

2,95

Čokolada Samo ti lješnjak 3+1

4,00

Tečni jogurt 180 gr Meggle

0,40

Čokolada Samo ti kokos 3+1

3,60

Čokolada Samo ti limun 3+1

3,80 Čokolada Samo ti jogurt 3+1

3,60

More magazines by this user
Similar magazines